De Europese database (EER en niet-EER landen) van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zij melden nu 46.160 dodelijke slachtoffers en 4.623.724 gewonden na injecties van vijf experimentele COVID-19 injecties (Bron), terwijl het registratiesysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS) in de Verenigde Staten nu 29.162 sterfgevallen en 1.314.594 verwondingen na COVID-19 vaccins meldt. (Bron)

Wij weten dat hoe enorm deze aantallen ook zijn die officiële regeringsstatistieken zijn, dat zij slechts een zeer kleine fractie vormen van het totale aantal sterfgevallen en verwondingen van degenen die ervoor kozen om COVID-19 vaccins te nemen in de afgelopen 18 maanden.

Vorig jaar heeft Dr. Jessica Rose een uitgebreide analyse gedaan om de “onder-gerapporteerde factor” in VAERS te bepalen, en zij kwam met 41X, wat betekent dat de geregistreerde gegevens voor bijwerkingen van COVID-19 vaccins in VAERS met 41 vermenigvuldigd moesten worden om nauwkeurigere cijfers te krijgen. Zie:

Bepaling van de VAERS Under-Reporting Multiplier

Nu er echter meer tijd is verstreken sinds deze studie werd uitgevoerd, zijn velen van mening dat 41X aanzienlijk te laag is, en dichter bij 100X zou moeten liggen, het getal dat eerder werd gebruikt op basis van een rapport uit 2011 van Harvard Pilgrim Health Care, Inc. voor het U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

Hoewel 25% van de ambulante patiënten een ongewenste bijwerking ondervindt, wordt minder dan 0,3% van alle ongewenste bijwerkingen en 1-13% van de ernstige bijwerkingen aan de Food and Drug Administration (FDA) gemeld.

Evenzo wordt minder dan 1% van de ongewenste bijwerkingen van vaccins gemeld. Lage meldingspercentages verhinderen of vertragen de identificatie van “problematische” geneesmiddelen en vaccins die de volksgezondheid in gevaar brengen. Er is behoefte aan nieuwe surveillancemethoden voor bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. (Bron)

Dus als we de publiekelijk beschikbare gegevens van VAERS en het Europese EMA nemen en met 100 vermenigvuldigen, dan zouden dit de ware aantallen bijwerkingen na COVID-19 vaccins zijn: 7.532.200 doden en 593.831.500 gewonden in Europa en de V.S.

46.160 doden en 4.623.724 gewonden in EudraVigilance

De Europese database (EER en niet-EER landen) van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zij melden nu 46.160 dodelijke slachtoffers en 4.623.724 gewonden na injecties van vijf experimentele COVID-19 injecties

Van het totale aantal geregistreerde letsels heeft bijna de helft (2.106.816 ) ernstig letsel.

“De ernst geeft informatie over het vermoede ongewenste effect; het kan als ‘ernstig’ worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van bestaande ziekenhuisopname, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is.”

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19 opnamen die we hier opnemen. Het is veel werk om elke reactie met verwondingen en sterfgevallen in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is op het EudraVigilance systeem dat we hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy.

  Israël wordt het eerste land ter wereld dat de 3e COVID-19 injectie eist voor reeds gevaccineerden

Sinds wij met de publicatie zijn begonnen, hebben anderen uit Europa de cijfers ook berekend en de totalen bevestigd.*

Hier volgt een overzicht van de gegevens tot 02 juli 2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 21.746 doden en 2.387.920  gewonden tot 02/07/2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin SPIKEVAX/mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 12.143 doden en 758.215 gewonden tot 02/07/2022.

Totaal aantal reacties op het vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/AstraZeneca: 9.241 doden en 1.308.248 gewonden tot 02/07/2022.

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 3.030 doden en 166.334 gewonden tot 02/07/2022.

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin NUVAXOVID (NVX-COV2373) van Novavax: 0 doden en 3.007 gewonden tot 02/07/2022.

*Deze totalen zijn schattingen gebaseerd op rapporten ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook worden doorgegeven aan de databanken voor bijwerkingen van de afzonderlijke landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Yellow Card-systeem van het Verenigd Koninkrijk. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Foto bron

Ouders bieden hun baby’s en peuters aan bij de demonische Vaccin Cult – Hallucinaties onder de gemelde bijwerkingen

Vorige maand (juni, 2022) heeft de FDA ouders toestemming gegeven om te beginnen met hun baby’s en peuters aan de COVID-19 Vaccin Cult aan te bieden, en de injecties zijn begonnen bij kinderen onder de 5 jaar.

Er zijn momenteel 476 gevallen van COVID-19 verwondingen in deze leeftijdsgroep in VAERS (Bron), hoewel veel van deze gevallen dateren van vóór de toelating gegeven werd.

Ik heb alle huidige 476 gevallen op één pagina gezet, die u hier kunt bekijken. De meest actuele gevallen, na de autorisatie, kunt u onderaan zien.

Opmerkelijk is dat veel van de gevallen die vóór de toelating vermeld zijn, vermeld werden door gezondheidsbeambten omdat zij, na het kind ingespoten te hebben, ontdekten dat het kind jonger dan 5 jaar was, en nog geen toelating had om de injecties te krijgen.

Met andere woorden, de ouders waren zo wanhopig om hun peuter in te spuiten, dat zij logen over de leeftijd van hun kind om de injectie te krijgen, die een dosis voor oudere kinderen was, en de gezondheidsambtenaar voelde zich genoodzaakt dit in VAERS in te voeren om zich juridisch in te dekken nadat zij erachter waren gekomen.

Het personeel werd wat de leeftijd van de patiënt betreft door de moeder misleid. Dit had tot gevolg dat het kind gevaccineerd werd, hoewel het niet in aanmerking kwam (omdat het 4 jaar was). De vaccinatie verliep verder zonder incidenten. De patiënte werd daarna nog ongeveer 15 minuten geobserveerd, overeenkomstig de geldende richtlijnen. Daarna is de patiënte weer zonder incidenten met haar moeder vertrokken. (VAERS ID 2264666)

  WEF en Agenda 2030: Corona als aanjager van de culturele revolutie

De patiënte kreeg een Pfizer Covid vaccin voor kinderen, maar zij is pas 4 jaar oud, wat onder de goedgekeurde leeftijd is. De ouders vervalsten de geboortedatum van het kind bij het inchecken en op het papierwerk. Zij belden de apotheek de volgende dag (4/21/22) om zich te verontschuldigen en ons te laten weten dat zij inderdaad jonger was dan de leeftijd. Er werden geen bijwerkingen gemeld tijdens het inenten, bij het telefoontje op 4/21/22 of bij het vervolggesprek op 4/25/22. (VAERS ID 2250179)

Patiënte vervalste de DOB bij de registratie voor de vaccinatie, door te verklaren dat de minderjarige 10 dagen eerder geboren was dan de werkelijke DOB. De voogd stemde in met de vaccinatie. Het Ministerie van Volksgezondheid verifieerde met statistische gegevens de werkelijke DOB van de patiënt, waardoor het vaccin een contra-indicatie werd. Geen bekende bijwerkingen vastgesteld. (VAERS ID 2283077)

In ten minste één geval keurde een arts de prik goed, ook al was die nog niet door de FDA goedgekeurd:

Geen symptomen of bijwerkingen geconstateerd. De patiënte gaat in juni 2022 met haar gezin op reis. Haar ouders hebben gevraagd om haar de eerste dosis van het vaccin vroeg te geven, omdat ze op reis gaat. Ok’d per Dr. om een paar maanden eerder te geven.  (VAERS ID 2281214)

Gevallen waarbij de nieuwe vaccins aan de baby’s en peuters onder de 5 jaar gegeven werden na de toelating van de FDA en er een bijwerking was, beginnen nu pas binnen te druppelen.

In één geval begon een 2-jarig babymeisje te hallucineren binnen 6 uur nadat het was geïnjecteerd:

De patiënte kreeg plotseling hallucinaties (visueel, mogelijk auditief) en een psychose, die 6 uur na de vaccinatie begonnen en 7 uur duurden, en viel toen in slaap. Werd 16 uur na de vaccinatie (vandaag 6 uur) weer wakker met meer hallucinaties/psychoses, die nog eens 1,5 uur aanhielden. Overgebracht naar Pediatrische ED, waar de psychose/hallucinaties verdwenen. Onderzoek normaal. Bleef op basislijn (normaal) bij ontslag uit ED. (VAERS ID 2329230)

Een moeder meldde op Twitter dat haar 8-jarige dochter na de injecties begon te hallucineren en gevoelens van zelfmoord begon te krijgen.

Ik heb mijn 8-jarige nooit over zelfmoord horen praten of hallucinaties of het gevoel van insecten die op haar kruipen totdat we het #safeandEffective vaccin kregen. (Bron.)

Uit de eerste berichten in VAERS blijkt dat de arme peuters een goed gevecht leveren in hun poging de prikken te verwerpen, maar helaas zijn ze overklast en worden ze soms gewoon twee keer geprikt omdat ze zich verzetten.

Patiënt bewoog tijdens de vaccinatiepoging en meer dan de helft van het COVID 19-vaccin werd niet intramusculair ingespoten. Patiënte keerde op 6/23/22 terug naar een andere mobiele vaccinatiekliniek om de volledige dosis te krijgen die bij haar leeftijd past. (3 jaar oud – VAERS ID 2329682)

Vaccinator stak naald in pt’s arm. Moeder had geen goed houvast en pt bewoog. De naald kwam eruit voordat de vaccinator kon injecteren. Pt werd vervolgens gevaccineerd met een volledige dosis. (3 jaar oud – VAERS ID 2327250)

  Marathon in Nederland: Overvolle ziekenhuizen als gevolg van veel klachten

De verpleegster stak de naald in de arm van het kind om te vaccineren, maar het kind trok de arm weg voordat het vaccin werd toegediend. De verpleegster verspilde die dosis en diende het vaccin in de andere arm toe. (2 jaar oud – VAERS ID 2326989)

EUA – jonge moderna dosis 1. Patiënt bewoog weg tijdens toediening en kreeg slechts een gedeeltelijke dosis (grootste deel van oplossing werd niet ingespoten). Ouder en klinisch team ingelicht. Patiënt werd opnieuw gevaccineerd volgens de richtlijnen. (2 jaar oud – VAERS ID 2328918)

Naald ingebracht in patiënten L dij, maar vaccin werd niet toegediend. Patiënte gaf een klap tegen de spuit en de naald boog om. RN kon de hele naald verwijderen. Kleine kras op L dij genoteerd. (2 jaar oud – VAERS ID 2325671)

Steve Kirsch meldde dat verpleegsters hem vertelden dat veel van deze kinderen van 2 en 3 jaar oud toevallen krijgen.

Ik krijg van mijn verpleegstersvrienden meerdere meldingen over kinderen van 2 en 3 jaar die toevallen krijgen. Het gebeurt ALLEEN bij gevaccineerde kinderen, en de symptomen beginnen 2 tot 5 dagen na het COVID-vaccin.

De dokters zijn verbijsterd over de toevallen, de uitslag, enz. die zich voordoen bij kinderen van 2 en 3 jaar.

Het enige wat deze kinderen gemeen hebben, is dat zij net een paar dagen eerder (twee tot vijf dagen eerder) het COVID-vaccin hebben gekregen.

De dokters kunnen er niet achter komen wat de aanvallen veroorzaakt (want het kan het vaccin niet zijn, want die zijn veilig en werkzaam). Het medisch personeel mag niet met de pers of op de sociale media over de gevallen praten, anders worden ze ontslagen.

Een verpleegster postte iets in de trant van “how is this legal????”. Ik moest parafraseren om de berichtgeefster te beschermen.

Dit is de reden waarom u deze berichten van mij hoort. Zij kunnen mij niet ontslaan.

Er is hierover niets op de mainstream media, omdat de verpleegsters en dokters er niet over mogen praten.

Dit zal ooit allemaal naar buiten komen, maar voorlopig zwijgt iedereen erover en krijgen de dokters de opdracht de ouders ervan te overtuigen dat het niets met het vaccin te maken heeft en dat zij de enigen zijn die het probleem hebben.

Want zo werkt de wetenschap. (Bron)

Intussen nemen staatswetgevers en het Amerikaanse Congres met een overweldigende meerderheid wetten aan om iedereen strafbaar te stellen die ontkent dat miljoenen Joden in de Holocaust tijdens WO II gedood zijn, maar als u ontkent dat miljoenen kinderen en volwassenen gedood en geschaad worden door COVID-19 injecties, kunt u uw mainstream nieuwsshow krijgen en tonnen geld verdienen aan advertenties van Big Pharma, of u kunt een baan krijgen bij de FDA of CDC.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Worden we klaargestoomd voor massale ontvolking?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen van de dodelijkste hersenziekten bekend bij de mens is een bijwerking van COVID-19 prikken
Volgend artikelDe nieuwe Duitse Bondskanselier vat de onwetendheid van het linksdenken in slechts één interview samen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Wat een verhaal weer… zucht…

  Beste reaguurders,
  Ik kan er nog steeds niet achterkomen wat mensen nou zo lekker vinden aan spuitjes nemen. Is dat net zoiets als bijv een tatoeage laten doen, of gaatjes in je oren, of je neus, of je tong, of je navel, etc? Een soort van permanente markering of identificatie of zo…het lijkt te gaan om het permanente, het indringende, het lichaam in. Een permanente verandering van het bestaande, een verbetering of zo, denken ze misschien? Gaatjes in de oren, daar kun je dan nog een leuk voorwerpje in steken en er weer uithalen, maar die spuit… wat heb je er aan? Is het een soort van tovenarij? Denken mensen dat ze niet volmaakt zijn, is dat mss een onbewuste angst die ze hebben voor zichzelf, dat ze zich laten inspuiten met rotzooi waarvan ze de werking niet (willen) weten? Heeft iemand hier ideeen over? Of zijn er ingespotenen op dit forum die kunnen toelichten wat nou zo aantrekkelijk en betoverend is aan die gifspuiten? (niet komen met ‘bescherming tegen de covid’ want dat is al bekend dat het niet werkt.)

  • Antwoord is: verslaving aan sadisme.

   Wanneer men vroeger (seksueel) misbruikt is op welke wijze dan ook… is het een soort verslaving om jezelf te pijnigen. Kijken “hoeveel je aan kan”. De nieuwe vorm van SM. En ook “indirecte zelfmoord”. Die mensen zijn mentaal allang weg. Dus ze voelen vaak al niet(s) meer, dus is een vorm van zelfpijniging een manier om zich weer eens “levend te voelen”. Piercings en tattoo’s zorgen voor versiering… dan onderga je de pijn voor een mooi (relatief begrip) resultaat. Een doel. Geestverruimende middelen ook; die gebruik je omdat je een resultaat wenst, een gewenst resultaat (wat soms kan uitvallen als ongewenst maar goed… dat is de beleving wel waard óf een les om het niet meer te doen). Enfin, GENOT is een doel…. maar dat met prikken injecteren… vloeistoffen waarvan de uitwerking geheel onbekend is in ieder individu; dát is puur zelfdestructief gedrag.

   Niks te verliezen hebben…maar ook geen doel hebben, anders dan “wat willen voelen” of “erbij willen horen”….. bang dat je verstoten wordt… zoals je misbruikt bent vroeger… GEBRUIKT worden…. dat is wat anders dan op zoek gaan naar adrenaline i.c.m. genot.

   Dit (prikken nemen) is puur zelf haat.
   En als je zelf al (mentaal) dood bent.. wat betekent dan je kind voor je? Niks.

   Mensen die zich om hebben laten praten dan?
   Mensen die het voor hun partner doen dan?
   Mensen die eigenlijk niet wilden en het toch deden?

   1 antwoord: staan ver van zichzelf vandaan…..
   Reden? Vul maar in…..

   Als je jezelf niet waardevol vindt om wat voor reden dan ook; dan ben je geneigd je leven te riskeren…
   Ik denk dat we allemaal wel zo’n FASE gehad hebben.. ik wel hoor… heb genoeg gekke dingen gedaan die ik niet meer na had kunnen vertellen op het nippertje… maar ik was dan ook wel echt mentaal een soort van verdoofd.. omdat ik veel dingen niet verwerkt had in het leven (was ik me niet eens bewust van).

   Die mensen staan er ook zo in maar dan is het geen FASE maar een LIFECHOICE.

   FASES moeten mensen wakker maken en bewust maken.
   LIFECHOICES maken dat mensen in een cirkel hetzelfde blijven ondernemen.

   Je kan beter IN de cirkel ( = blijven injecteren met boosters etc.) dan dat je eruit stapt want dat is een harde realiteit…. want bij eenmaal geïnjecteerd te zijn in je DNA met deze experimentele vloeistoffen: bestaat ontnuchteren niet…. die sh*t zit in je lijf. Helaas.

   Dan maar doorgaan tot je niet meer kan.

   Hoe dan ook; RED PILL POWER 4 EVER.

   • Vaak denk ik dat het gewoon pure gemakzucht is… totale hebberigheid en gemakzucht om gewoon lekker verder te kunnen grazen zonder ooit een centje pijn met nadenken over iets. Want: de kudde werd plotseling verstoord in hun grazen, door de zgn covid, en de gemakzucht en hebberigheid namen de overhand toen de schaapenhoeder met het gifspuitje kwam: dit gaat je beschermen tegen deze gevaarlijke ziekte, schaapies, en dan kun je weer lekker verder grazen zonder zorgen! Maar zo zeiden ze het uiteraard niet, de marketing werd demagogisch uitgevoerd, zodat de schaapen zich niet egoistisch hoefden te voelen (je doet het voor opa). En het kostte weinig tijd, godzijdank, dat gifspuitje halen, en het schaapie kon gelijk weer verder grazen aan zijn trogje. Geen centje pijn.

    Ik denk dat het zo zit… gewoon gemakzucht, hebberigheid en totale disinteresse in de wereld om zich heen. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke. Klopt toch? De vax-vrijen werden met passie gehaat door die schaapies! De leugens vliegen de pan uit elke dag. Het zal dus ook nooit veranderen.. de mens is gedoemd om zichzelf te vernielen. Laat dus maar… het kan niet anders. Jammer.

    • Het komt ook door o.a gehersenspoelde onwetendheid bij vele burgers, die zich uitsluitend laten voorlichten door de MSM en Rutte&Kornuiten. Ik weet nog dat mijn gevaccineerde buurvrouw die in de zorg werkt – na haar eerste prik- tegen mij zei: ” Ik hoop dat iedereen zich laat vaccineren zodat wij van corona af zullen zijn plus van al de ellendige corona-maatregelen.” Rat Hugo de Jonge had immers herhaaldelijk op de TV gezegd, ” dat uitsluitend de prikken tegen corona helpen.” Zijn satanische uitspraak was daarna ook ” Dansen met Jansen ” waarmee hij vele jongeren richting spuit heeft gelokt. Ik heb verder mijn mond gehouden tegen mijn buurvrouw omdat de spuit reeds in haar lijf zat. Wilde haar geen slapeloze nachten bezorgen over de genomen gifspuit. Wel heb tegen haar gezegd dat de jaarlijkse griepprik de griep nooit heeft verbannen. Dat corona eveneens een virus is en dat iedereen zich lek kan laten prikken maar ondanks dit covid niet zal verdwijnen omdat virussen nu eenmaal bij het leven horen. Zij gaf mij op dat moment gelijk maar heeft braaf alle daarop volgende prikken genomen. Als een schaap bleef zij zich aansluiten bij de meerderheid van al haar collega’s die zich lieten prikken. Veel mensen vinden het blijkbaar angstig om buiten de kudde te treden en te blijven…En dan heb je ook de grote groep schapen wiens belangrijkste prikmotief was: op vakantie te kunnen gaan! Onderzoekende mensen hebben doorgaans geen behoefte om onderdeel van de kudde te zijn, als ik vanuit mijzelf redeneer. Maar helaas wil het merendeel van de mensheid wel in de schijnveiligheid van de kudde verblijven zonder kritisch na te hoeven nadenken. Waarschijnlijk komt dit door een combinatie van gemakzucht, gebrek aan kritisch denkvermogen, lafheid en van jongs-af-aan ingebakken kuddegedrag. Het preciese antwoord hierop weet ik niet. Maar door de vele experimentele covid- prikken zal het nog verder bergafwaarts gaan met de kudde, dat is wat ik wel zeker weet. Uiteraard maken de globalisten grof gebruik van het ingebakken kudde-gevoel cq gedrag van de mensheid. Daarom ziet de toekomst er nu zeer donker uit. De kunst is voor mij dan ook om in het hier en nu te leven en zoveel mogelijk te genieten zolang dit kan…

  • Ik kan het je niet vertellen want ik ben ongefaxt.
   Maar ik ken heel veel mensen die de gifspuiten genomen hebben om de inmiddels bekende reden: ‘Anders kan en mag je niets meer…..’.
   En dan, om als Gutmensch te fungeren er achteraan zeggen: ‘Je doet het ook voor een anders’.
   Ik probeer dan altijd de vraag te stellen waarom ze zich voor clojona lieten vaccineren. Deed je dat toen ook voor een ander? Of om je zelf te beschermen? Dan kijken ze je zo schaapachtig aan. Tja, dan zie je dat het echt lijdzame schapen zijn die zich naar de slachtbank laten leiden zonder ook maar één hersencel in werking te hebben gezet.

   • Lee, ik denk niet dat het met pijnigen te maken heeft, of met seksueel misbruik. Dat is te specifiek en is niet van toepassing op de gifspuiterij. Mensen namen de spuit, zonder verwachting dat ze pijn zouden gaan lijden. Integendeel.

    Alice, lijkt me idd dat het om de schaapachtigheid gaat. Zonder gebruik van hersencellen. Ik snap het werkelijk niet. Gewoon stupide schaapachtigheid, hoppa, spuitje nemen, zonder nadenken, zonder ingredienten lezen, zonder ook maar iets. Zo van, ze laten zich met van alles inspuiten, maakt niet uit wat, want vroeger deden we dat ook met de kinderen. En nu het wondermiddel tegen het ‘killer virus’. Man, man… wat een business… ik heb ook nog een hoop wonderbaarlijke vloeistoffen die we kunnen inspuiten, brommer olie, ruitenvloeistof, anti-vries, kraanwater, pis, restantje wijn, etc. Beschermt tegen alles! En het kost maar 20 euro per spuitje.

    • Ik heb nooit msm gevolgd, maar ik vermoed dat er een hele inleidende hersenspoeling is geweest voorafgaand aan het griepseizoen.
     Begin maart 2020 zei een direct familielid van mij.
     “Ik maak me geen zorgen, ze komen wel met een vaccin.”
     (als je formeel kon scheiden van familie….).

     En op nr 1 GEMAKZUCHT.
     2. Bang gemaakt
     3. Kudde bevredigend gevoel (“samen” en “voor een ander” de strijd aangaan)
     4. Vermeende dwang/plicht.

     Gaan ze nu nog een deel van ons overhalen met de dreiging/uitvoering van “heropvoedingskampen”?

    • Hahaha. Big business.

     Onze buren, hoog opgeleid, eigen bedrijf, gaan vaak voor zaken naar het buitenland. Ja, als we het niet doen kunnen we niets meer. Zij: “Ik heb het aan verschillende artsen gevraagd en ze zeggen allemaal dat het veilig is……”.
     Oké dan. Good luck. Pffffffff.

     Mensen hebben geen benul waar ze mee bezig zijn!!

     • Fuck ‘em. Ze laten zich er vrijwillig inluizen. Jouw buren zeggen dus: het is okay dat onze vrijheid zomaar wordt afgepakt, en in ruil daarvoor laten we ons inspuiten met iets dat we niet kennen, en alles weer in orde! Het dringt niet tot ze door dat er iets helemaal niet klopt… het dringt niet door, of ze STEKEN ER HUN KOP VOOR IN HET ZAND met bevestiging door ‘verschillende artsen.’ Door gemakzucht gedreven, en onverschilligheid. Bah.

  • Oh jee… zouden dat die muggen van Gates geweest zijn, die hij in Florida losliet nog niet zo lang geleden? Die waren geladen met het ‘vaccin.’ Ik weet er verder het fijne niet van. (hier staat dat ze door een bacterie sneuvelde na de muggenbijt.) Weer een nieuwe twist in de verhalen….. Elke dag een nieuwe twist! Elke dag nieuwe afleiding van het gifspuiten en geoengineering programma.

 2. pfff wat een triest verhaal.
  dansen met Jansen (dansend het graf in) Hugo/Kuipers voor de raad AUB
  1e 2e wereld oorlog is niets vergeleken ,van wat er nu gaande is!
  De blinde Schapen worden naar de slachting gebracht
  75.322 doden en 5.938.318 gewonden in Europa en de VS na COVID “vaccines”

  Stel als dit klopt: VAERS is the Vaccine Adverse Event Reporting System put in place in 1990. It is a voluntary reporting system that has been estimated to account for only 1% (read more about underreporting in VAERS)

  75.322 x 100=7532200 doden
  5.938.318 x 100=593831800 gewonden

  • Mijn vader* heeft de oorlog meegemaakt en zat in het verzet. Hij zei altijd dat er een tijd zal komen waarbij de Tweede Wereldoorlog zal verbleken. Hij was een ziener en had heel goed door op welk hellend vlak we ons in de jaren ‘80 al bevonden. De afbraak was toen al in gang gezet.

  • Jazeker wel, doodziek en lichamelijke aandoeningen waar men zich zodanig voor schaamt dat je het eruit moet trekken tijdens een gesprek. Gelukkig is de jongere generatie er wel open over; hartproblemen en bloedstollingen.

   Doodgaan DIRECT is de beste weg…. maar we hebben nu te maken met mensen die een lijdensweg op gaan….geen (elk UUR) ambulances gehoord?

   Joh ga eens in gesprek met mensen die de prik(ken) gekozen hebben… of beter nog; laat je EIGEN bloed testen en kom dan weer eens op de lijn (witte bloedcellen, rode bloedcellen en witte bloedlichaampjes – op waarde -en infectie waardes).

   Suc6!!

 3. Zullen er ondertussen wel veel en veel meer zijn.

  Maar wat nog erger is dan de doden: stel je woont alleen, en raakt aan rolstoel gebonden……of je hebt verzorging nodig……

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in