De door de NAVO gesteunde Atlantische Raad heeft de apartheidsstaat Israël voorgesteld als blauwdruk voor een hypergemilitariseerd Oekraïne. Het document is opgesteld door Obama’s voormalige ambassadeur in Tel Aviv, nu een Israëlische spionagetechnologieconsultant, schrijft Alexander Rubinstein.

Slechts veertig dagen nadat de Russische militaire campagne in Oekraïne begon, vertelde de Oekraïense president Vlodymyr Zelensky aan verslaggevers dat zijn land in de toekomst zou zijn als “een groot Israël”. De volgende dag publiceerde een van Israëls topprominenten in de Democratische Partij een opiniestuk in de officiële denktank van de NAVO waarin hij onderzocht hoe dat zou kunnen worden uitgevoerd.

Zelensky deed zijn voorspelling toen hij op 5 april verslaggevers toesprak en het idee verwierp dat Kiev neutraal zou blijven in toekomstige conflicten tussen de NAVO, de Europese Unie en Rusland. Volgens Zelensky zal zijn land nooit zijn zoals Zwitserland (dat toevallig zijn traditie van neutraliteit uit het Napoleontische tijdperk heeft opgegeven door Rusland te sanctioneren als reactie op de invasie van februari).

“We kunnen niet spreken over het ‘Zwitserland van de toekomst’,” liet de president aan verslaggevers weten. “Maar we zullen zeker een ‘groot Israël’ worden met een eigen gezicht.”

Voor degenen die zich afvragen hoe een “groot Israël” er eigenlijk uit zou zien, werkte Zelensky snel zijn verontrustende profetie uit.

“Het zal ons niet verbazen dat we in alle instellingen, supermarkten, bioscopen vertegenwoordigers van de strijdkrachten of de nationale garde zullen hebben – er zullen mensen met wapens zijn,” zei de Oekraïense president, die zijn burgers een somber bestaan voorspelde. “Ik weet zeker dat onze veiligheidskwestie de komende tien jaar nummer één zal zijn.”

Hoewel het webbericht was gebaseerd op commentaar van Zelensky aan verslaggevers, heeft het kantoor van de president op mysterieuze wijze een deel van zijn opmerkingen geschrapt, waarin hij verklaarde dat een toekomstig Oekraïne niet “absoluut liberaal, Europees” zou zijn. In plaats daarvan benadrukte het bericht, samen met zijn visie op een zwaar gemilitariseerd Oekraïne, Zelensky’s bereidheid om “morgen al” toe te treden tot de NAVO.

Voor de machthebbers van de NAVO was Zelensky’s aangekondigde bereidheid om toe te treden tot het militaire bondgenootschap misschien wel het minst opmerkelijke aspect van zijn verklaring. Binnen 48 uur na zijn opmerkingen publiceerde de Atlantische Raad – de semi-officiële denktank van de NAVO in Washington – een “routekaart” waarin wordt onderzocht hoe Oekraïne kan worden omgevormd tot “een groot Israël”.

Geschreven door Daniel B. Shapiro, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël onder president Barack Obama, stelde het document dat “de twee omstreden landen meer delen dan je zou denken”.

Net zoals de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Haig Israël voorstelde als “het grootste Amerikaanse vliegdekschip ter wereld dat niet tot zinken kan worden gebracht”, stelde Shapiro een visie van Oekraïne voor als een hypergemilitariseerd NAVO-bastion waarvan de nationale identiteit zou worden bepaald door zijn vermogen om Amerikaanse macht tegen Rusland te projecteren.

Israël en Oekraïne: “oude, trouwe vrienden”

Ondanks de terughoudendheid van Israël om zich aan te sluiten bij de westerse sanctiecampagne tegen Rusland, heeft het Oekraïne militair bijgestaan door sinds februari van dit jaar twee grote zendingen defensiematerieel te sturen. In het verleden was de steun van Israël voor Oekraïne in zijn strijd tegen Rusland echter meer dan defensief.

In 2018 dienden meer dan 40 mensenrechtenactivisten een verzoekschrift in bij het Israëlische Hooggerechtshof om Oekraïne niet langer te bewapenen nadat leden van het neonazistische Azov-regiment waren betrapt met wapens van Israëlische makelij. Zoals Israël’s Ha’aretz destijds opmerkte: “De emblemen van de militie [Azov] zijn bekende nationaalsocialistische emblemen. De leden gebruiken de Hitlergroet en dragen hakenkruizen en SS-insignes… Een militielid zei in een interview dat hij tegen Rusland vocht omdat Poetin een Jood was.”

Zelensky, een Oekraïense Jood, was blijkbaar niet verontrust door Israëls vermeende bewapening van nazi-elementen in zijn land. Een jaar na zijn verkiezing in 2019 maakte hij een pelgrimstocht naar Jeruzalem voor wat hij een “gebed voor vrede” noemde, en om een evenement bij te wonen met de titel “Herinner de Holocaust om antisemitisme te bestrijden”. Voorafgaand aan de reis prees Zelensky de Israëlische samenleving, waarbij hij in een interview opmerkte dat “Joden erin slaagden een land op te bouwen, het te verheffen, zonder iets anders dan mensen en hersenen,” en dat Israëli’s een “verenigd, sterk, krachtig volk” zijn. En ondanks de oorlogsdreiging genieten ze elke dag. Ik heb het gezien.”

“Er zijn veel landen in de wereld die zichzelf kunnen beschermen, maar Israël, zo’n klein land, kan niet alleen zichzelf beschermen, maar tegenover bedreigingen van buitenaf reageren,” zei Zelensky, eraan toevoegend dat hij het land “vele malen” had bezocht.

  Rusland sluit gas aan Italië af enkele dagen nadat nieuwe premier Giorgia Meloni haar steun aan Oekraïne heeft aangekondigd

In een verjaardagsboodschap later dat jaar aan de toenmalige premier van Israël, Benjamin Netanyahu, merkte Zelensky op dat “oude trouwe vrienden waardevoller zijn dan ooit”. Oekraïne en Israël hebben zo’n vriendschap”.

Sinds de escalatie van de gevechten tussen Kiev en Moskou in februari van dit jaar zijn tientallen Israëli’s naar Oekraïne gereisd om zich aan te sluiten bij het vreemdelingenlegioen van het land.

In augustus publiceerde de door de Canadese regering gesteunde Kyiv Independent een onderzoek waarin het Oekraïense Vreemdelingenlegioen werd beschuldigd van het stelen van wapens en goederen en van seksuele intimidatie en andere vormen van misbruik.

Ondertussen is Zelensky voortdurend vol lof over Tel Aviv, vooral na een besluit van het Israëlische Hooggerechtshof om de beperkingen voor burgers die naar Oekraïne reizen op te heffen.

“De rechtsstaat en respect voor de mensenrechten is precies wat een echte, ontwikkelde democratie onderscheidt!” tweette de Oekraïense president na de uitspraak van juli.

Een hypergemilitariseerde apartheidsstaat als model voor Oekraïne

In april 2022 had Zelensky’s bewondering voor de Israëlische staat blijkbaar nieuwe hoogten bereikt. Onmiddellijk na zijn verklaring dat Oekraïne binnenkort “een groot Israël” zou worden, publiceerde de voormalige ambassadeur van Washington in Tel Aviv, Daniel B. Shapiro, een blauwdruk voor Zelensky om die droom te verwezenlijken bij de in Washington DC gevestigde, door de NAVO gesponsorde Atlantische Raad.

“Door de mentaliteit van hun land aan te passen aan aspecten van Israëls aanpak van chronische veiligheidsproblemen, kunnen Oekraïense functionarissen kritieke uitdagingen op het gebied van nationale veiligheid met vertrouwen aanpakken en een even veerkrachtige staat opbouwen,” schreef Shapiro, een “distinguished fellow” van de Atlantic Council.

De bijna 900 woorden tellende schets bevatte acht punten waarin gedetailleerd werd beschreven hoe Oekraïne meer kan gaan lijken op Israël, een land dat onlangs door Amnesty International werd omschreven als een “apartheidsstaat”. De punten omvatten adviezen zoals “veiligheid voorop” stellen, “inlichtingendominantie” handhaven en onthouden dat “technologie de sleutel is”.

Volgens Shapiro is een centraal onderdeel van Israëls veiligheidsstrategie dat “de hele bevolking een rol speelt”.

“Burgers erkennen hun verantwoordelijkheid om veiligheidsprotocollen te volgen en bij te dragen aan de zaak,” schreef Shapiro over de Israëlische bevolking. “Sommigen bewapenen zich daartoe zelfs (zij het onder streng toezicht). De wijdverbreide mobilisatie van de Oekraïense samenleving voor collectieve verdediging suggereert dat het land dit potentieel heeft.” Deze opmerkingen komen rechtstreeks overeen met Zelensky’s voorspelling dat in een toekomstig Oekraïne “mensen met wapens” aanwezig zullen zijn in bijna elk aspect van het burgerleven.

  'Geheim Russisch wapen voor elektronische oorlogsvoering verstoort GPS van schepen en straaljagers', zegt legerleider Estland, tijdens NAVO-wargames

Net als de propaganda die het “succes” van Israël als veiligheidsstaat aanprijst, stelt Shapiro zich in zijn blauwdruk de Oekraïense burgerij voor, verenigd door een “gemeenschappelijk doel” met hulp van de “high-tech innovatie” van Tel Aviv in de militaire en de inlichtingensector. Zijn spelplan schildert de vooruitgang van Israël op het gebied van veiligheid af als een bijna mythische prestatie die uitsluitend te danken is aan de dappere, innovatieve geest van zijn burgers, waarbij hij voorbijgaat aan de grootste materiële factor in zijn succes: ongekende niveaus van buitenlandse militaire bijstand, met name van de Verenigde Staten. Zonder de Amerikaanse belastingbetalers die het leger praktisch subsidiëren via jaarlijkse hulppakketten van vele miljarden dollars, is het moeilijk voor te stellen hoe een land ter grootte van New Jersey de status van ’s werelds grootste centrum voor bewakingstechnologie zou hebben bereikt.

Zelfs toen Shapiro er bij Zelensky op aandrong om “actieve defensiepartnerschappen” te onderhouden, bagatelliseerde hij tegelijkertijd de rol die buitenlandse hulp heeft gespeeld bij het in stand houden van Israëls koloniaal imperatief, door te stellen dat het “enige principe” dat ten grondslag ligt aan de veiligheidsdoctrine van Tel Aviv is dat “Israël zichzelf zal verdedigen, door zichzelf, en op geen enkel ander land zal vertrouwen om zijn gevechten te voeren”.

Shapiro moet dat principe zijn vergeten toen hij tweette: “Godzijdank heeft Israël Iron Dome” – een verwijzing naar Israëls luchtverdedigingssysteem dat de Amerikaanse belastingbetaler alleen al in 2021 voor 1 miljard dollar financierde, bovenop de 3,8 miljard dollar aan militaire bijstand die dat jaar voor Tel Aviv was bestemd.

In zijn advies aan Zelensky benadrukte Shapiro ook dat “Oekraïne zijn inlichtingendiensten zal moeten upgraden” op een vergelijkbare manier als Israël, dat “veel heeft geïnvesteerd in zijn inlichtingencapaciteit om ervoor te zorgen dat het de middelen heeft om zijn vijanden op te sporen en af te schrikken – en, indien nodig, proactief te handelen om hen aan te vallen.”

Een Amerikaanse diplomaat blijft achter in Israël, gaat aan de slag voor zijn topspionagebedrijf

Shapiro zou het een en ander weten over het Israëlische inlichtingenapparaat. Medio 2017, nadat hij ervoor had gekozen om met zijn gezin in Israël te blijven, in plaats van terug te keren naar het land dat hem als diplomaat in dienst had genomen, ging hij als onafhankelijk adviseur aan de slag bij het Israëlische techbedrijf NSO. Daar hielp Shapiro bij de evaluatie van potentiële klanten voor NSO’s beruchte invasieve digitale spyware, bekend als Pegasus. Tot de vele klanten van NSO behoren de Saoedische monarchie, die het Pegasus-systeem heeft gebruikt om mensenrechtenactivisten en journalisten te controleren en te vervolgen.

Via de denktank Institute for National Security Studies (INSS) in Tel Aviv onderhoudt Shapiro ook nauwe banden met de Israëlische inlichtingendienst. Gedurende het grootste deel van zijn vier jaar als “Distinguished Visiting Fellow” bij het instituut was de uitvoerend directeur Amos Yadlin, het voormalige hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Israëlische leger. Yadlin heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de doctrine van onevenredig geweld door het Israëlische leger tegen Gaza, waarbij burgers werden geherdefinieerd als de “buren van terroristen” en daardoor werden ontdaan van de bescherming van de Verdragen van Genève.

In 2018 betaalde INSS Shapiro meer dan 20.000 dollar om namens hem te getuigen voor het Congres, ondanks dat hij zich niet liet registreren als buitenlandse agent. Net als NSO Group handhaaft INSS een schijn van onafhankelijkheid van de Israëlische regering, ook al was de oprichter ervan, Aharon Yariv, ook het hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst.

In de VS werkte Shapiro bij WestExec Advisors, een adviesbureau dat in 2017 werd opgericht door de huidige staatssecretaris Anthony Blinken en door Politico wordt omschreven als “het wachtende kabinet van Biden”. Voorafgaand aan de verkiezing van Joe Biden ging Shapiro in de media in de dekking nadat het platform van de Democratische Partij de tekst tegen verdere annexatie van land op de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever had verwijderd.

  Voedseltekorten over zes maanden - De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

Oorlog – het is goed voor de donateurs van de Atlantic Council

Het is waarschijnlijk geen toeval dat Shapiro zijn recept om Oekraïne om te vormen tot een veiligheidsstaat in Israëlische stijl publiceerde in zijn hoedanigheid van “distinguished fellow” bij de Atlantic Council. Als Oekraïne ooit wordt omgevormd tot het permanente militaire fort dat hij en Zelensky zich voorstellen, zullen de donoren van de wapenindustrie van de NAVO-denktank daar enorm van profiteren.

Lockheed Martin, Raytheon en Boeing werden in 2021 allemaal genoemd onder de belangrijkste weldoeners van de Atlantic Council. De voorzitter en CEO van Raytheon, Gregory J. Hayes, zit toevallig ook in de internationale adviesraad van de denktank. Zoals Max Blumenthal voor The Grayzone rapporteerde, heeft de Atlantic Council ook gediend als een de facto wasserette voor geld van Oekraïense belangen zoals Burisma aan leden van Biden’s inner circle.

De drie bovengenoemde wapenbedrijven, die het hart vormen van Washingtons militair-industriële complex, hebben al enorme winsten behaald met de oorlog in Oekraïne. Boeing, dat met een public relationscrisis werd geconfronteerd nadat storingen in het besturingssysteem van haar 737 Max-toestel tot twee opvallende crashes hadden geleid, zou door het conflict op weg kunnen zijn om haar status als ’s werelds grootste vliegtuigbouwer terug te winnen.

Hoewel Boeing in 2022 twee opeenvolgende kwartaalverliezen leed, beweerde het in juli “een momentum op te bouwen” voor een herstel. In juni haalde de lucht- en ruimtevaartreus een contract binnen voor de levering van zware helikopters aan de Duitse regering, nadat Berlijn een fonds van 107 miljard dollar had opgericht voor militaire investeringen als directe reactie op de oorlog in Oekraïne.

Ondertussen produceren Raytheon en Lockheed Martin allebei het Javelin antitankraketsysteem dat een “symbool van het Oekraïense verzet” op het slagveld wordt genoemd.

“Ze zijn zo belangrijk geweest, er is zelfs een verhaal over Oekraïense ouders die hun kinderen – geen grap – hun pasgeboren kind ‘Javelin’ of ‘Javelina’ noemen,” glunderde VS-president Joe Biden tijdens een bezoek in mei aan een Lockheed Martin-fabriek in Troy, Alabama, waarmee hij de vitale rol van het bedrijf in de Oekraïense oorlog met absurditeit onderstreepte.

De VS hebben sinds februari meer dan 8.500 Javelin antitanksystemen naar Oekraïne gestuurd tegen een kostprijs van ongeveer 178.000 dollar per stuk, volgens de begroting van het Pentagon voor 2021. Lockheed Martin wil de profijttrein graag laten doorstromen en streeft naar een verdubbeling van de productie van 4.000 Javelin-systemen per jaar. De voorraden van Lockheed in 2022 zijn met meer dan 20 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar en bereikten hun hoogtepunt slechts twee weken na het begin van de Russische militaire operatie.

Geïnspireerd door Shapiro’s door de NAVO gesponsorde “routekaart” naar succes, zal Zelensky’s fantasie van een permanent gemilitariseerd, high-tech Sparta, ondersteund door een gewapende burgerbevolking, een enorme investering in wapens en bewakingstechnologie vereisen van de kant van de regering in Kiev. Als deze oorlog een indicatie is, zal Oekraïne waarschijnlijk opnieuw een beroep doen op de donateurs van de Atlantische Raad als het probeert Zelensky’s droom van een “groot Israël” aan Ruslands grens te verwezenlijken.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Israël verovert de wereldVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTrump: Duitsers kunnen binnenkort “zonder land komen te zitten”
Volgend artikelOekraïne-crisis kan leiden tot ineenstorting EU – voormalig Grieks premier
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Maanden geleden had ik het al ergens geschreven. Dat het leek alsof de jood Zelensky bezig was met het uitmoorden van de bevolking van zijn land. Met hulp van Rusland, zie ik nu pas. Dus Putin toch onderdeel van het plan?
  Dat ze Oekraïne wilden veranderen in een soort Israël had ik nog niet bedacht maar het was wel duidelijk waar Zelensky mee bezig was.

  • Israel is maar een strookje achtertuin van 10 keer niks. En in klaar daglicht de Oekraine toe-eigenen vanuit Israel is natuurlijk een no-go. Dus als dit plan inderdaad de aanleiding was om de oorlog vanuit Rusland te starten, dan is het sinister genoeg wel heel briljant.

   Maar….. Israel was het beloofde land. Wat is Oekraine dan? Gaan ze Israel weer teruggeven aan de Palestijnen?

   • Het beloofde land zullen ze niet teruggeven. Alleen al niet om de Palestijnen dwars te zitten. De Oekraïne is gewoon gebiedsuitbreiding, plek zat als ze daar de bevolking hebben uitgeroeid.

  • Spuigat,
   De halfjood en de in 1912 door Tavistock opgeleide Hitler en de Amerikaanse president Roosevelt waren twee handen op één buik. Een groot deel van de nazi’s waren joden. Het (ashke)naziregime werd gefinancierd door met name joden uit de VS en Londen Het doel van WW2 was onder andere de stichting van Israël mogelijk maken en Duitsland en de Duitsers vernietigen ( amalek volgens de joden).
   Wat we nu zien in Ukraine met de jood Zelensky en de jood Putin is een herhaling van zetten. En reken maar dat onder andere vrijmetselarij Rutte daarvan op de hoogte is.

 2. Het ‘Nieuwe Jeruzalem’ project wil een tweede staat Israël in het zuiden van Oekraïne

  Door ‘fact checkers’ afgedaan als ‘complottheorie’, maar het project ‘Nieuw Jeruzalem’ (‘Nieuw Israël’) bestaat wel degelijk en wordt gesteund door bekende namen.

  —————————————————————————————————————————————–

  Benyamin Netanyahu beoogd premier van geplande kernwapenstaat Nieuw Jeruzalem / Nieuw Israël, waar ‘de Europese landen een provincie van zullen worden’ – Wil Vladimir Putin ook om deze reden een Amerikaanse vazalstaat aan zijn grenzen voorkomen?

  —————————————————————————————————————————————–

  In 2012 voorspelde NWO topman Henry Kissinger dat de staat Israël over 10 jaar niet meer zou bestaan. De ‘Joodse staat’ – in realiteit eerder een soort Amerika in het Midden Oosten, dus waar de religie voor de meesten niets meer dan een oppervlakkig ‘sausje’ is – telt zo’n 9,5 miljoen inwoners, en wordt direct omringd door meer dan 100 miljoen moslims, woonachtig in landen met overheden die vaak vijandig tegenover Israël staan. Dit gegeven zou enige jaren geleden bij sommigen een zoektocht naar een mogelijke andere – of tweede – locatie in gang hebben gezet. En welke staat werd het meest geschikt geacht voor het nieuwe ‘beloofde land’?… Oekraïne, de locatie van het Khazaarse rijk, de enige plek waar meer dan 1000 jaar geleden het rabbijnse Judaïsme de officiële religie was.

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/het-nieuwe-jeruzalem-project-wil-een-tweede-staat-israel-in-het-zuiden-van-oekraine/

  • Daar had Netanyahu de Krim voor in gedachten. Herhuisvesten joodse settlers op de West Bank zonder die helemaal leeg temaken laat staan over te dragen, terug te geven aan Palestijnen. Was gewoon MSM nieuws. Bibi heeft de verwezenlijking van het Groter Israel plan toegezegd in een speech voor studenten van Ariel universiteit. Al decennia zijn joden bezig met mensen in de regio Ukraine te bekeren tot Jodendom. Echter Zelensky had het over autonome staat binnen het Groter Israel , In een naoorlogse zionistische speech in Den haag werd letterlijk gezegd dat Joden de Hele wereld zullen bezitten. China hebben ze ws al.

 3. …de NATO is bijna aan het einde, Erdogan wil al naar team OOST overstappen, zal dan direct of misschien nog daarvoor Griekenland aanvallen, en NATO land tegen NATO land is dus oorlog zonder dat de rest eraan mee kan en mag doen…..gaat warm worden in de Middelandse zee en de Egeyische zee….

  Oekraine sloopt zijn eigen mensen, en zal straks vollopen met Allah Hakbars en Boenga Boenga die met een EU toelage daar in Oekraine de opbouw mogen steunen, en tegelijkertijd als vet betaalde EU afgezant de koning van de weg en het bed zullen zijn….zo komt Europa straks van de migranten af….door de bedden van de gesneuvelde Oekrainers te vullen met Afrikanen en Arabieren….
  De genocide in Oekraine komt vanuit de EU….

  Als er iemand genaaid word in dit verhaal is het de gewone Oekrainer wel….en daarna zijn vrouw/dochter/ zus/ moeder…..dat Calagri Koudenhoven bruine ras moet er komen, de Oekrainers zijn de eerste slachtoffers…

  De oorlog in Oekraine is uitgelokt door Amerika, onder Trump had dit niet gebeurd. Nu sterven er jonge mensen aan beide zijden omdat een stel oude lijken in Amerika en Brussel de wereld naar hun hand willen zetten….

  Dit zijn de misdadigers die steeds terugkomen, en typerend is dat ze altijd Roots in Israel hebben….

  Ben zeer benieuwd waarom de bevolking van het huidige Kreta in de oudheid de Joden hebben verbannen…..maar als ene heel volk een land moet verlaten zal er iets goed mis zijn geweest….beetje zoals de Rohinga’s, nu zielig klagen dat ze worden vervolgd maar decennia lang moordenaartje, verkrachtertje en rovertje spelen bij de Bhoedisten….en als Bhoedisten de wapens oppakken moet het echt heel erg te gortig zijn geweest…..

  Beetje logisch denken helpt soms…..

  • Wat hebben de bruine mensen U misdaan hebben ze ons land aangevallen??? En wie bent u meneer de RASIST. BENT U DE WIJZE MAN VAN HEDEN ZOJA GELIEVE ALL DIE GRONDSTOFFEN TERUG TE GEVEN. wat voor een soort mens bent. Mij dunkt dat U hoopt op wederkomst van de nazi’s. U moet u zich schamen. Terwijl dat er onschuldige mensen uitgeroeid worden in Oekraïne gaat jij de lomprik uithangen. Mvgr

   • ‘Wat hebben de bruine mensen U misdaan hebben ze ons land aangevallen??? ‘

    lastig een antwoord te geven op chaos….
    Wat hebben de bruine mensen U misdaan …..okee, vraag 1 : wat hebben ze mij misdaan….je leest niet goed wat ik schrijf, ik spreek over het Coudenhoven calgeri plan, waarin het afmaken en vervangen van de Europeese bevolking van blanke mensen in ruil voor bruine mensjes word gepromoot….als blanke voel ik mijn voortbestaan en dat van mijn nakomelingen ernstig bedreigd. Angst en woede om wat mij en mijn volksgenoten word aangedaan is hier dus de drijfveer….

    @….hebben ze ons land aangevallen??? Okee, in feite wel, er komen er hier horden binnen en de verkrachtingen, berovingen en verdere misdaden groeien zo erg dat de krant niet langer de misdrijven publiceert maar er enkele per dag uitpikt, waarbij het overgrote deel van de daders….bruine….yep, dat dus. Dus ja, mijn land en mijn leven en de wereld waarin ik woon word aangevallen. Anderhalf jaar gelden werd mijn vriendin met kind in de wagen door bruine mensen met veel schaamhaar op en onder de kin achtervolgd waarbij er verschillende keren werd geprobeerd haar met kind te lanten verongelukken. Het advies van de politie: als u aangifte doet weten ze u te wonen….ik noem gewoon nu 1 enkel gevalletjes bruine mensen die blanke mensen lastig vallen en proberen te doden op….toen ik 16 was en ging helepen op de natte Hiswa kwam ik mijn eerste bruine mens tegen, een naar ik later heb geleerd noord afrikaans personage die mij wilde steken met een injectiespuit….schiet me even te binnen. Of die keer toen ik een vriendin had, was toen 18, en bij een concert buiten de deur werd ze door een tiental bruine noord Afrikaanse “mensen” overal betast, en toen ik dat zag en ingreep wilde de kudde mij even respect leren…ik heb het aan een paar Turken te danken die ingrepen dat ik niet in elkaar ben geslagen en niemand had neergestoken, want ik was er klaar voor….ik heb een nichtje….werd door 5 noord Afrikanen verkracht en mishandeld….schiet me ineens te binnen….ik…..stop, anders heb ik een kut nacht en knars ik weer een halve tand kapot.

    We gaan ff verder met die grondstoffen: wat bedoel je precies?

    Wat voor soort mens ik ben….? nou, 187, blank, aftakelend maar altijd klaar voor een spannend avontuur, constructief ingesteld, ik help je bejaarde gevallen oma weer recht of bel de ambulance….doe je met mij zaken kom ik mijn afspraken na, maar jij ook.Wat ben ik voor mens….ik ben bescheiden , tevreden over een aantal zalken en heel erg boos over schending van wet en recht door ambtenaren en overheid. De inklimmende asiel eisnede bruine mede tweevoeter begrijp ik nog wel, gratis is een buitenkans en de mens is ene oppertunist. Blijft een bedreiging….

    Nazi, Adolfjhe etc…wel, nationaal socialisme laat geen ruimte voor persoonlijke vrijheid en ik vind hippie grietjes die buiten lopen met blote tieten leuk om te zien, dus helaas, nazi worden zit er niet in voor mij, iets teveel hang naar vrijheid. Adolfje is daarnetegen wel redelijk cool, pensieon, kinderbijslag, kraamzorg, jachtwetten en snelwegen zijn een erfenis van iemand die door een groott deel van de werled werd bewonderd en die zijn volk uit de shit trok. Dat ze er ook weer in kwamen is niet zijn schuld, mar hij had op dat punt wat meer visie kunnen gebruiken. Het vergassen etc is trouwens wat tyegenstrijdig met het opzetten van een Duits Palestijnse handels bank, maar dat is een ander verhaal. Niemand in die oorlog heeft schone handen, en de overwinnaar is niet pre se de correcte held….

    Dat er onschuldige mensen dood gaan in Oekraine is een triest feit, word ik niet blij van. Dat is ter info al ene jaar of 8 bezig en de reden dat er een Russische inval heeft plaats gevonden, maar goed, ik denk dat je al teveel informaite hebt gekregen voor je vogel hersentjes.

    Bij deze, oogjes toe en snaveltjes dicht, slaap lekker ..door….

    • schrijffauwten, probeerr maar eens goed te typen met 3 ouzo met cola aghter je kieze….en het is niet enes lekker maar ik heb niks anders.

     Tip: op vakanite is DAT ene drankje wat ze lokaal maken lekker en vreugde verhogend, maa rhier thuis ene paar jaar later is het gewoon bocht. Vandaar de cola….dus probeer goede momenten te herrineren en niet via de fles her te beleven, valt gewoon vies tegen…

     Sie Geil !

  • Kalergi Couwenhove plan bedoel je. Je benadering getuigt van je eigen racisme. Het eigenlijke doel is het totaal uitroeien van het blanke ras en alle Europese staten. Mensen zoals jij passen precies in hun plan. Haatzaaien richting Arabieren, moslims en Afrikanen in de hoop op een burgeroorlog. Altijd een makkelijke genocide.

 4. p.p.s. o jha, ik ben niet geen rascist, ik ben selectief verontwaardiged en ik vind Indische mensen fijne mensen, net als lui uit Sri Lanka, ik discrimineer heir wel, ik vind vrouwen VEEEEEL leuker dan de manne…kortom, o ja, en negetts zijn soms ook goed te doen, maar sommige negertd willen per se zeiken over 150 jaar gelden en dan gevens ze ook de schudl aan de blanken en niet aan hun eigne soort die de handel in ZMBś hebben opgezet. ZMB is trowuens zelfstandige met boeien, maar dat zlje niks boeien denk ik.

  Ik denk dat iedereen gewoon zichzelf moety zijn en netjes naar anderen toe, maar als je constant een bepalade soort meemaakt die enlkel shit en meer shit maakt en je leven begint te bedreigen, dan mag je dat zeggen. Staat in de grontwet, vrijheid van meningsuiting. Mijn mening, mijn vrijheid, grondwettleijk recht.

  Ik wilde nu nog wat schelden maar dan kring ik misschien ene ban dus dat doe ik aamr niet….

  ik stopp nu anders krijng ik een baqn voor schreiffauwten

  • Let dan op je taal. Een mening is gebaseerd op feiten en niet op emoties. Onderzoek toont aan dat de Cohesie door Multiculturalisme afneemt. Al eerder nam die af door het leeglopen van de kerken. UN 1 wereldgodsdienst met al decennia een volledig functionerende kerk. WEF Schwab verklaart God dood en Jezus als nooit bestaan te hebben. Jezelf zijn is New Age dogma, meme en New Age een Illuminati download net als feminisme een CIA download was en Aldous Huxley voor het Tavistock Instituut werkte als Master Mindprogrammer.

 5. Kijk eens naar die stomme koppen op de foto: dat toont de leegte in die koppen.

  Als de Oekies zich niet snel overgeven, staat er geen huis meer overeind, en zijn de meeste Oekies dood.
  het enige wat dan overblijft is ruimte.
  Niet dat ik dat erg vind….

  De Nato; lekker pushen tegen RU, krijg je vanzelf wat Satan 2 gestuurd; met liefs uit Rusland…
  lekker doorgaan jongens!
  Doen. Ga ik in doodskisten handelen.

  Eu gaat waarschijnelijk–en hopelijk– deze winter uit elkaar klappen. Werd hoog tijd; ik zit niet op het vierde Reich te wachten..

 6. Er zijn landen, die kunst teruggeven aan Afrikaanse landen.
  helemaal terecht; tenminste, als zij de trillioenen ontwikkelingshulp terug geven….

 7. Veel te lang dit allemaal..Wat wil je nou, met een staat die de eigen bevolking verplicht vergiftigt met de bekende kwakzalversspuiten en die dan als voorbeeld en voorland zou moeten dienen voor een andere staat die al even fanatiek achter de suïcidale nonsens’wetenschap’ staat, als steun in diens heroïsche oorlog met een derde politiek systeem dat dan wel tegen ‘globalisering’zégt te zijn, maar zich óók niet tegen het ‘vaccinatiegeloof’ en bijbehorende farmakwakzalvers’wetenschap’ verklaart.. Ondanks die ene zwakke stem in de eigen invloedssfeer die duidelijk anders spreekt… Beter gewoon wat wachten tot domheid en zwakzinnigheid zichzelf afstraffen en er zóveel van de bevolkingen instorten en omvallen dat er geen legers meer gevuld kunnen worden of alles op apegapen ligt ? Wat kun je veel anders anders als een bende krankzinnigen mekaar af gaan maken en zij hebben alle wapens en jij als superkleine minderheid helemaal niets, terwijl je eigen overheid al net zo gestoord is ?? Enig soort van survival of the fittest nog ?
  Hebben we daar dan nog veel zin in eigenlijk ??

 8. Ik ben verbijsterd over het artikel zowel als over de comments, Niemand noemt de Holodomor een Holocaust door Joden van 10 millioen Christenen in de Ukraine en suggereert dat Zelensky een Ukrainse staat naar voorbeeld van de Joodse apartheidsstaat Israel wil. Zelensky had het over een autonome staat binnen het Groter Israel plan. Israel heeft tot de dag van vandaag geen grenzen en op kaarten is de West Bank al jaren Israel. Netanyahu was van plan een tweede joodse staat in de Krim te stichten. MSM nieuws. Wat weinigen weten is dat Israel de tweede Joodse staat is. Een autonome joodse oblast in Rusland aan de grens met China de eerste. In WW II documenten dat de wereldmacht aan Joden werd gegeven mits zij er in slaagden de USA die oorlog in te trekken. Europe the last Battle docu.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in