Professor Poetin heeft weer eens zijn tweedjasje aangetrokken om weer eens een snelle lezing over basisfeiten te geven aan Westerse debielen.

RT:

De inflatie in de VS is een gevolg van fouten van de Amerikaanse financiële autoriteiten, die zij hebben toegegeven, terwijl het in de EU meer te maken heeft met het kortzichtige energiebeleid in Brussel, zei de Russische president Vladimir Poetin vrijdag. Hoe dan ook, het heeft niets te maken met Moskou of zijn acties in Oekraïne, voegde hij eraan toe.

Pogingen om de onrust in Oekraïne de schuld te geven van de torenhoge kosten van levensonderhoud in het Westen komen neer op het ontlopen van verantwoordelijkheid, zei Poetin in een tv-interview dat volgde op zijn ontmoeting met het hoofd van de Afrikaanse Unie, Macky Sall, in Sotsji.

Vrijwel alle regeringen hebben hun toevlucht genomen tot fiscale stimuleringsmaatregelen om de door de Covid-19-sluitingen getroffen bevolking en bedrijven te steunen. Rusland deed dat “veel zorgvuldiger en preciezer,” zonder het macro-economische beeld te verstoren en de inflatie aan te wakkeren, aldus Poetin. In de VS daarentegen groeide de geldhoeveelheid met 38% – met $5,9 biljoen – in minder dan twee jaar, in wat hij de “ongekende output van de drukpers” noemde.

“Blijkbaar gingen de financiële autoriteiten van de VS ervan uit dat, aangezien de dollar de wereldmunt is, zoals vroeger, dit in de hele wereldeconomie zou verdwijnen en in de Staten niet merkbaar zou zijn. Het bleek dat dit niet het geval was.”

Wel, zij veronderstelden duidelijk iets. Ik denk dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn, schrijft Andrew Anglin.

Hier is de kwestie van dit alles, die de mensen moeten begrijpen:

Iedereen wil het hebben over hoe het Wereld Economisch Forum een complot leidt om iedereen arm te maken, en hoe de inflatie daarin past. Dit is allemaal duidelijk. Zij doen dit duidelijk expres om iedereen arm te maken.

Maar – dit slaat gewoon nergens op in het kader van de resterende internationale concurrentie. Waarom zou u de economische macht van uw land volledig willen vernietigen, terwijl u nog steeds oorlogen probeert uit te vechten tegen Rusland en China?

Hier volgt een eenvoudige schets van wat ik steeds weer betoogd heb over het overkoepelende beeld van de huidige situatie:

 • Er is een langlopend plan voor een wereldwijde “wetenschappelijke dictatuur”, dat min of meer gestold is in de jaren ’70, toen men voor het eerst begon met het doordrukken van het milieuvriendelijke flapdrolletje
 • In de jaren 1970 geloofden de mensen die dit planden helemaal niet dat China een bedreiging vormde, omdat zij in feite dachten dat Chinezen achterlijke autistische debielen waren
 • In de jaren ’90 werd de westerse industrie naar China verplaatst, waardoor er enorme rijkdom in China ontstond, en iedereen ging er gewoon van uit dat die spleetogige mensen waarvan zij dachten dat het autistische debielen waren, door een beetje economisch succes in homofiele achterlijken veranderd zouden worden
 • Eind jaren ’00 en begin jaren ’10 werd het duidelijk dat China niet geïnteresseerd was om deel uit te maken van het globalistische project – ze zouden gewoon het geld houden en hun eigen ding doen, namelijk een soort koopmansimperium dat niet afhankelijk is van de onderlinge afhankelijkheid van de Westerse globalistische orde
 • Tegen die tijd was niemand die de elite-organisaties in het Westen leidde in staat om de agenda te herijken op grond van het feit dat de voorspellingen over China onjuist bleken te zijn
 • De elite gaat door met de agenda zoals die was opgesteld voordat de huidige richting van China duidelijk was

Ik denk niet dat dit echt zo ingewikkeld is, maar veel mensen schijnen niet te begrijpen wat ik zeg. Ik wil of kan niemand dwingen het met mij eens te zijn, maar als ze het er niet mee eens zijn, moeten ze een weerwoord geven op wat ik gezegd heb en een contra-theorie waarom het erop lijkt dat het Westen zichzelf totaal aan het vernietigen is in een programma dat de Chinezen de wereld zal laten regeren.

Het enige “eerlijke” weerwoord dat ik gezien heb zijn schizo’s die beweren dat Rusland en China “erbij betrokken zijn met het WEF”. Ik heb daar vaak op gereageerd, en schizo’s hebben gereageerd met nog extremere schizo dingen, maar dat wordt een epistemische regressie waarbij het kerngeloof van de schizo is dat er een alwetende geheime elite bestaat die geen fout kan maken. Persoonlijk geloof ik dat het kwaad niet onfeilbaar is, en als u wilt bewijzen dat de globalistische superschurken een geheim onzichtbaar plan hebben, moet u met feiten komen of op zijn minst uitleggen hoe dat zou kunnen functioneren – d.w.z., wat voor geheim contract bestaat er tussen het WEF en de Chinezen waarin staat dat de Chinezen, nadat het Westen zichzelf vernietigd heeft, mee zullen gaan in het globalistische programma? Hoe kan dat geheime contract gehandhaafd worden als de VS zijn economie implodeert en zijn superleger niet meer kan financieren?

  Kan magnetische hydrogel het COVID vaccin-magneetfenomeen verklaren?

Waar het op neerkomt is: voor zover ik nu weet, kan niemand zelfs maar in theorie verklaren wat er nu gebeurt als volkomen rationeel, tenzij hij een verklaring kan bedenken om alle geopolitieke en economische macht aan China te geven. Ik denk niet dat iemand daar een verklaring voor heeft, en daarom negeren de mensen wat ik gezegd heb, begrijpen ze het opzettelijk niet, of gaan ze vol-schizo.

Mijn visie op de westerse orde in 2022 kan samengevat worden als: “een vroeger almachtige geopolitieke orde die onder haar eigen overmoed is begonnen in te storten”.

Bijna een kwart van de wereldbevolking is Chinees. Als u de aaneengesloten Aziatische satellietstaten van de Chinezen, die min of meer deel uitmaken van hetzelfde conglomeraat, meerekent, hebt u meer dan een kwart van de wereldbevolking. China heeft het grootste deel van de wereld van zich afhankelijk gemaakt via de handel. Dit is geen klein probleem. Het is niet iets dat met een “oh, dat zoeken we later wel uit” handwuif terzijde kan worden geschoven.

Eerlijk gezegd zou het logisch zijn geweest om Donald Trump aan de macht te laten, het coronavirus over te slaan, de economie draaiende te houden, het leger draaiende te houden, en een manier te bedenken om China economisch en zo nodig militair te ondermijnen. Nadat China gedwarsboomd is, valt Rusland vrij gemakkelijk, valt Iran vrij gemakkelijk, en dan hebt u een vrijgeleide voor uw maffe Grote Reset transhumanistische homofiele pedofiele cyborg agenda. Dat zou mijn zet geweest zijn als ik de leider was van de wereldwijde samenzwering. Maar dat hebben zij niet gedaan. U hebt gezien wat zij gedaan hebben, en dat brengt hen in een veel, veel slechtere situatie wat betreft de aanpak van het China-probleem.

De Oekraïne-oorlog als microkosmos

Stelt u zich de analogie van het wereldschaakbord voor. Met elke zet die u in een schaakspel doet, houdt u minder mogelijke zetten over. Als wij teruggaan naar de tijd vóór de Covid, had China een stevige overhand, maar het spel was nog lang niet uitgespeeld. Er was een reeks zetten die het Westen had kunnen doen om China te verdrijven. Op dit ogenblik echter is deze schaakpartij in het eindspelstadium, en welke zetten het Westen ook doet, ik zie geen weg naar de overwinning. Als u het gewoon tot de microkosmos terugbrengt, kijk dan naar de oorlog in Oekraïne. Niemand kan verklaren wat hier aan de hand is. Geloof me, ik heb het gevraagd – niemand kan het verklaren.

Een deel van mijn overkoepelende theorie over wat er met de Westerse elite aan de hand is, is dat de systemen waarop beschavingen nu draaien uiterst complex zijn. Men heeft te veel compartimentering zonder doeltreffende grote strategen. Zonder een duidelijk overzicht van alle compartimenten, als een compartiment er niet in slaagt de situatie juist in te schatten, of niet de resultaten levert die het beloofd heeft, mislukt de hele zaak. Bovendien hebben de compartimenten hun eigen interne drijfveren, die met elkaar in strijd kunnen zijn.

De oorlog in Oekraïne had drie hoofdcomponenten of compartimenten:

 • De militaire campagne zelf
 • De propaganda-oorlog om de bevolking van het Westen om onduidelijke redenen aan de kant van een groot conflict met Rusland te krijgen, gesteund door geëmotioneerde lulkoek
 • De economische oorlog om met sancties en boycots de Russische economie lam te leggen of op zijn minst aanzienlijk te beschadigen

Al deze drie compartimenten, die alle geleid worden door afzonderlijke groepen met een afzonderlijke leiding en afzonderlijke interne agenda’s, moesten de middelen leveren om dit project te doen slagen. Dat is niet gebeurd.

Het sanctieregime is monumentaal mislukt. Het plan met de militaire campagne was gewoon vol te houden tot er in Rusland een economische chaos uitbrak, die burgerlijke onrust veroorzaakte, waardoor zij hun militaire operatie zouden moeten opgeven. Het is onduidelijk of een Russische economische ineenstorting zelfs maar burgerlijke onrust zou hebben veroorzaakt (ik heb al vroeg betoogd van niet), maar wij zullen het nooit weten, want er was geen economische ineenstorting. Het gaat eigenlijk best goed met de Russische economie.

  Vaccinatieschade nu alomtegenwoordig in Denemarken als "Omicron" ziekenhuisopnames die voornamelijk voorkomen bij "volledig gevaccineerden"

Omdat de militaire campagne gebaseerd was op het idee dat er een economische ineenstorting zou komen, gaat de campagne niet werken, en we zien steeds meer dat de publieke opinie zich afkeert van steun voor deze oorlog. Het zou logisch geweest zijn de militaire campagne af te breken, zodra het duidelijk was dat de economische oorlog mislukt was. Als het Westen zou onderhandelen over de overgave van de Donbass, ermee zou instemmen om Oekraïne niet toe te laten tot de NAVO, dan zouden ze het grootste deel van Oekraïne kunnen houden en het tot een overwinning kunnen uitroepen, omdat Poetin Kiev nooit heeft ingenomen. (Vergeet niet dat het niet als een ernstige slag voor het imperium werd beschouwd toen Poetin in 2014 de Krim innam). In plaats daarvan heb je een situatie waarin het lijkt alsof het militaire compartiment het niets kan schelen dat de economische oorlog mislukt is, en ze gewoon doorzetten, strijdend tot de laatste Oekraïner. De propaganda-oorlog begint te ontrafelen, want elke dag die voorbijgaat, terwijl de Russen terrein winnen en meer van het Oekraïense leger vernietigd wordt, wordt het steeds belachelijker om te beweren dat Oekraïne op het punt staat naar Moskou op te rukken. In het begin konden de media gewoon liegen, maar het is nu lang genoeg aan de gang – en heeft genoeg echte gevolgen voor het leven van de mensen – dat de mensen vragen beginnen te stellen.

Dreigende onheilstijding

U ziet dezelfde verkokeringscatastrofe op grotere schaal, waar er geen duidelijke communicatie lijkt te zijn geweest tussen de geopolitieke krachten die geacht werden zich bezig te houden met de Oosterse machten en de mensen die de zwendel met het coronavirus runnen en nu de bevolking van het Westen in diepere armoede en sociale chaos drijven. Afgezien van het uit de macht zetten van Trump, wat een doel lijkt dat volledig door sentimentele paranoia wordt gedreven, is elk resultaat van de coronavirus-agenda negatief geweest voor het Westerse regime. Ja, het is een langetermijndoel van het globalistische project om de economie in te laten storten, om de mensen van hun vrijheden te beroven, maar door die dingen te doen terwijl China zo machtig blijft, met zijn eigen stabiele economie en sociale orde, komt het Westen in een veel zwakkere positie terecht.

Publicaties over buitenlands beleid beweren nu al 15 jaar dat China op instorten staat, dus ik denk dat als u dat geloofde, het logisch zou zijn om aan de slag te gaan met de “Grote Reset” Westerse verarmingsagenda, en een veronderstelling te verzinnen over hoe dat China negatief zou beïnvloeden en hun ineenstorting zou bespoedigen. Het probleem is, dat dit niet waar is. China staat niet op instorten. Rusland staat zelfs niet op instorten. De enigen die op instorten staan zijn de westerse naties, waar zij de mensen veel armer en minder sociaal samenhangend hebben gemaakt, terwijl zij er niet in slaagden de buitenlandse bedreigingen voor hun wereldhegemonie aan te pakken.

“Westerse instorting”

Mensen zullen beweren dat wanneer ik zeg “het Westen gaat instorten”, ik overdreven optimistisch ben. Een deel daarvan is mijn gebruik van hyperbolische taal. Ik denk eigenlijk niet dat de regering van de VS in de nabije toekomst zal ophouden te bestaan. Waar ik het over heb, is de onttakeling van de VS als kanshebber als belangrijkste supermacht in de wereld. Zodra het duidelijk wordt dat dit niet meer in de kaarten zit, verwacht ik dat er eindelijk een vorm van herijking komt. Wij weten niet hoe dat eruit zal zien, en of het goed of slecht zal zijn voor de gewone mensen, maar het zal gebeuren.

Toen de USSR ineenstortte, hield Rusland niet op te bestaan, maar het was niet langer een kanshebber voor de wereldheerschappij. Ik stel me voor dat de ineenstorting van de Westerse orde op een soortgelijke manier gebeurt, waarbij door de VS gecontroleerde gebieden in Europa en elders afbreken, en u een regering van de VS overhoudt die veel meer naar binnen gericht is, want wie op dat moment de leiding neemt, zal zich zorgen maken over het beheer van wat er overblijft. Het is ook onwaarschijnlijk dat de ineenstorting van het VS-imperium zo spectaculair zal zijn als de ineenstorting van de USSR, en in plaats daarvan in fasen zal gebeuren. Ongetwijfeld is het verlies van de oorlog in Oekraïne de eerste fase, met de catastrofale overgave in Afghanistan als voorbode. Beide gebeurtenissen zijn het bewijs dat het machtscentrum van het imperium niet langer in staat is macht te projecteren naar de uithoeken van het imperium, en een ernstig gebrek heeft aan strategische visie. Het volgende zal het verlies van Taiwan zijn. Dan krijgt u te maken met een zeer ernstige economische crisis in het Westen, als de inflatie de kop opsteekt, en de nadruk komt te liggen op het onmiddellijke.

  Frankrijk: Aanplakborden waarschuwen voor gevaren van COVID-19 vaccin - politiek en media overstuur

De meeste immigranten zullen vertrekken als het slecht gaat, dus het is heel goed mogelijk dat we een populaire sterke man die de blanken aanspreekt zien opstaan in de nasleep van een economische crisis aan het einde van het imperium. Het zou natuurlijk ook iets verschrikkelijks kunnen zijn. Wij zouden als maatschappij te beschadigd kunnen zijn om ons rond een populaire sterke-man leider te scharen, en het zou kunnen dat er alleen maar buitenlanders komen die de puinhopen plunderen. U kunt beide voorbeelden in de geschiedenis vinden, en voorbeelden van beide tegelijk, of van het één gevolgd door het ander. Pogingen om een exacte vergelijking te trekken tussen wat er nu en in de geschiedenis gebeurt, heb ik altijd een soort theeblad-lezers voodoo gevonden.

Ik ben niet de enige die dit allemaal zag aankomen, en er waren in feite leden van globalistische denktanks die soortgelijke of bijna identieke argumenten aanvoerden. Op dit ogenblik verklaart Mark Milley, de Voorzitter van de Stafchefs van de Gemengde Staf, openlijk dat er in Oekraïne via onderhandelingen een regeling moet komen. Voordat het conflict in Oekraïne begon, zei Milley vrij luid dat het Amerikaanse leger niet de “noodzakelijke paraatheid” heeft om Rusland en/of China te bestrijden, en hij schijnt bezorgd te zijn dat het die kant op gaat. Intussen beweerde Volodymyr Zelensky, die in feite een agent van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken is, op de recente mijlpaal van de 100ste dag sinds het begin van de invasie, dat Oekraïne op de rand van de overwinning staat. Deze week heeft Biden zijn steun aan het belegerde Oekraïense leger vervijfvoudigd, waarbij hij opnieuw een oneindige hoeveelheid wapens beloofde, en opnieuw elke oproep tot onderhandelingen leek te veroordelen. Van wat ik begrepen heb, is de huidige gedachte van degene die deze oorlogsagenda leidt, dat, omdat Rusland ervan uitging dat het Westen zou onderhandelen, als zij weigeren te onderhandelen, zij op de een of andere manier zullen winnen, die zij nog niet bedacht hebben. Het feit dat er in de regering-Biden niemand is die u verantwoordelijk kunt aanwijzen voor deze beslissingen, maakt die mensen ongetwijfeld minder bezorgd over de uitkomst van hun beslissingen. Joe Biden is een seniele oude man die al gemarkeerd is om onder de bus gegooid te worden, dus iedereen met welke agenda dan ook die die agenda via hem kan doordrukken, doet dat (ik zou willen suggereren dat alle beïnvloedingsoperaties waarbij Joe Biden betrokken was, hier waarschijnlijk niet helemaal irrelevant voor zijn).

Deze situatie komt beslist in het imperium van de “opkomende chaos”. Er zijn machtige mensen die nu oproepen tot een terugschroeving, dus het is mogelijk dat u dat zou kunnen meemaken voordat de economische situatie in een terminaal verval komt. Het is ook mogelijk dat dit niet gebeurt. Het is mogelijk dat de situatie in Oekraïne rechtstreeks escaleert in een wereldoorlog. “Chaos” is wat het klinkt zoals het is.

Op de lange en zelfs op de middellange termijn ben ik hoopvol over de toekomst. De grootste belemmering voor mensen om tenminste te mogen kiezen voor een normaal leven is deze globalistische agenda geweest, en de mislukking ervan is een overwinning voor de mensheid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Gevaccineerde mensen zenden MAC COMPUTER ADRESSEN uit; Wat veroorzaakt dit fenomeen?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTrump zegt dat wij met Rusland moeten “opschieten”. Hij heeft gelijk
Volgend artikelAustralië met ZeroCovid en 87% vaccinatiegraad: overvolle ziekenhuizen, geen vrije bedden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Toch kan je beter verward zien want chaos is hun verdienmodel. Ordo Ad Chao, de welbekende spreuk van de satanische kliek.

 2. vind het artikel een beetje in de ik vorm van Frontnieuws geschreven, met de bedoeling dat Poetin dit zo gezegd zou hebben.
  daarom vind ik dit artikel erg frontnieuws, dus …..niet geloofwaardig?…..
  geef mij het beeld waar ik op kan horen dat Poetin dit zo gezegd heeft.
  je moet je nooit verlagen tot de bewoordingen zoals de globalisten en deugers het doen probeer altijd fatsoen liefde en denken te houden. dan gaan de ogen vanzelf bij hun open.

  • @guusje,

   Beste,

   Ik heb in grote lijnen hier een artikel voor u welk nagenoeg WOORDELIJK hetzelfde omschrijft en wel RECHTSTREEKS uit de mond van Putin…….vertaald uit het Russisch (neem aan dat u geen Russisch spreekt) in het Duits door Thomas Röper welke een alternatief mediakanaal heeft en nu reeds 4x ZELF in het oorlogsgebied in Oekraïne aanwezig is geweest en daarvan duidelijk en helder maar vooral op FEITEN gebaseerd verslag heeft uitgebracht en dit dag na dag gepubliceerd heeft.

   Deze Duitser welke nu al ruin 16 jaar woont én werkt in Rusland en dus de taal perfect beheerst heeft een interview van Putin van afgelopen vrijdag in de Duitse taal omgezet……..en speciaal voor u nu deze link van mij zodat u betreffende woorden ZELF kunt CONTROLEREN!!

   https://www.anti-spiegel.ru/2022/putin-ueber-die-gruende-fuer-die-lebensmittel-und-energiekrise-eine-einfach-dumme-politik/

   En als aanvulling hierbij mijn ervaring met Röper……deze man volg ik al vele jaren en heb hem nog nooit op een leugen kunnen betrappen. Hij heeft het als eens mis gehad, zelfs enkele weken geleden nog echter toen dat voor hemzelf echt duidelijk was heeft hij hier direct melding over gemaakt op zijn website de Anti-Spiegel en zichzelf dus gecorrigeerd.

   Dan tot slot even inzake uw reactie als geheel….kritiek hebben nieuws wat door een blogsite wordt gebracht is prima en is zelfs aanbevelenswaardig echter kom dan zelf met bewijs of anderszins een nieuwsfeit wat een en ander weerlegt.

   Mensen welke een nieuwsblog runnen zijn vaak de gehele dag bezig om tussen al die rubbisch welke over ons heen wordt gekotst een beetje het juiste en vooral FEITELIJK ware uit te filteren…..

   Het zou u sieren om daar een beetje rekening mee te houden…..

   En vwb Putin…..deze man volg ik zelf al ruim 15 in alle media die er toe doen en geloof me aub op mijn woord, hoewel dat nogal lastig is de laatste tijd,

   Ik weet een beetje hoe deze top politicus denkt over het westen en over de wereld………en ik weeg dit altijd af over was de MSM en andere alternatieve sites over hem schrijven. Dit gezegd hebbende kunnen dit, buiten het feitelijke bewijs van Thomas Röper, Putin’s woorden daadwerkelijk geweest kunnen zijn.

   Met vriendelijke groet,

   Gladiator

 3. Artikel springt alle kanten op….het is simpel: een Great reset kan enkel komen als er stabiliteit is op regerings vlak, dus dat leger en politie en een basis orde blijft bestaan. De overstap naar digitaal geld is noodzaak voor een great reset omdat het huidige tastbare geld niet controleerbaar en dus maar beperkt belastbaar is.
  Dus als geld digitaal gaat is er geen brog meer nodig en kan het schulden gebeuren nog lang worden door gezet. Daarbij komt dat al het geld in omloop kan worden belast bij omwisseling naar digitaal geld, en dat een deel van het geld nooit meer terug zal komen bij de inwisseling. dat is dus dubbele winst.
  Wie goud heeft of zilver mag het dan ook inleveren voor digitaal geld, natuurlijk wel na afdracht belastingen en tegen een door het WEF of ander boeven comissietje bepaalde wisselkoers..

  Zonder basis stabiliteit geen great reset, want wie garandeerd dat na chaos de huidige machthebbers er nog zijn….en wie kan garanderen dat nieuwe machthebbers eigendoms rechten zullen erkennen?

  Met een economische instorting waarbij crisis is kan de partij die voedsel en energie beheerd be3palen wat er mag en moet….en wie krijgt en wie niet, en wie er moet sterven. Want in een Europees groot rijk zal oppositie niet worden getolereerd, en zal oppositie worden uitgeroeid op alle mogelijke manieren. wie gewoon stout is zal al worden beperkt in het doen en laten…..en ja, ook wandelen in het bos kan worden beperkt door je boetes op te leggen en bij een bepaalde score jou persoon op te sluiten voor her opvoeding….maar het zal anders heten, de aso-cia-li-seren of zo…..plak er een negatief imago op en het gros van de burgers draait om…..gebuerd vaak bij mensen die actief verzet plegen, die zijn verward, neon-nazi of hebben een psychische toestand niet nader gespecifeerd. Stel je voor dat een man op een verkeers knoopunt met een geweer die het verkeer tegenhoud door d epers als slim, helder denkend en aardig word beschreven, gekwestst door een oneerlijke behandeling van de regering of overheid…of zoiets…je zou begrip kunnen hebben, sympathie, aansluiting zoeken. Dus oppositie is per definitie gestoord, verward, asociaal, niet goed wijs, pedo of verkrachter, mishandelaar van zwakkeren etc…als het maar stinkt. O ja, afstempelen als extreem rechts werkt ook nog redelijk negatief…

  Ook dat is resetten, maar toch komt eht steeds weeer boven, nieuwe generaties die zelf nadeken en niet maatschappelijk gewenste conclusies trekken, gewoon omdat logica ze daar brengt….

  De WEF staat of valt bij de fundering, de leden…..en de great reset staat of valt bij de gratie van macht, communicatie en orde versus wanorde. Dus als de stroom overal langere tijd uitvalt is de great reset wel bezifg maar is de controle niet bij het WEF…met een beetje geluk ligt hun fundering aan stukken of ergens in de eigen achtertuin druk doende tampons in gaatjes te stoppen die op onnatuurlijke wijze zijn verschenen uit het niets….nou ja, uit het bijna niets…..

  Stilte is een zegen, fluisteren een goed werkbaar alternatief.

  De wereld lopt zoals het evolueerd, wie denkt zelf te bepalen wat hele volkeren moeten doen zal vroeg of laat het hele jaar door fruit mogen spelen in bomen wijd en zijd verspreid over het ganse land….en op zolders en kelders en in kasten….

  Macht is wat je een ander toelaat te hebben. Geweld is de basis van macht, meer geweld het einde van de eerste macht. Spontaan massaal geweld in onverslaanbaar en niet beheersbaar, het enige dat ertegen te doen is noemen we verzwijgen en afwachten…..tot het zichzelf weer verspreid…..

  De aard van de mens is de weg te kiezen die de meeste kansen geeft en de minste risico’s heeft. Alleen loop je soms tegen idealisten aan die liever sterven dan buigen. Dat is naar schatting 10% van de bevolking.
  Die beheers je enkel als ze zelf terughoudend zijn in geweld, dus die groep voorzien van gecontroleerde herders is ook controle….de beste gecontroleerde herders hebben het zelf niet eens door….

  Geweld is de fundering van onze maatschappij, met politie die geweld bij zich dragen als controleurs en met straf wat geweld in varianten is als correctie middel of middel tot beeindiging. Als logica de basis was voor onze samenleving dan was er geen crisis, geen politie en een werkweek van misschien 24 uur….

  Zonder stroom en communicatie geen controle. Geen controle betekend zelfstandig denken en handelen. Geen communicatie betekend geen indoctrinatie en valse berichtgeving, dus gaat men zelf nadenken….

  …wat is meer waard, leven als slaaf of vechten met het risico op sterven in vrijheid?
  Het antwoord is persoonlijk en onderheving aan omstandigheden.

  Een lijfeigene was een vrijwillige slaaf, iemand die zichzelf tot knecht verklaarde aan een ander, bijvoorbeeld een heer of rijke boer met als tegenprestatie voedsel en onderdak, kleding en relatieve bescherming voor zichzelf en famillie. Dat kwam vaak doordat iemand al in armoede leefd en er nog extra ellende achteraan kwam, een misoogst bijvoorbeeld, dus lijfeigene worden was een soort laatste redmiddel voor het vege lijf. Daar moest voor gewerkt worden, hard gewerkt worden en je bezat niets meer. Je vrouw was ook zijn vrouw, je dochter of zoontje ook zijn bijslaap…

  Je bezat niets…..maar je was gelukkig….

  Goh, waar hoor ik dat toch steeds…..?

 4. Duchesne, je lap tekst ga ik niet lezen. Het artikel waar je op reageert is uiterst belangrijk en zeer informatief. Jouw ideetjes over hoe het zogenaamd zit zijn dat helemaal niet. Doei.

  • “Jouw ideetjes over hoe het zogenaamd zit zijn dat helemaal niet.”
   En dat postuleer je zomaar zonder zijn “lap tekst” gelezen te hebben?

   Persoonlijk vond ik Duchesne’s bijdrage zo goed dat ik, nog voor uw commentaar gelezen te hebben, FN wilde oproepen dit morgen als een apart artikel te publiceren.
   (Mogelijk is dit ondertussen al gebeurd. Ik lig 2 dagen achter met lezen)

  • Beste Truth

   Had er zelf heel lang naar gezocht
   Maar niet kunnen vinden of
   Downloaden

   De echte verboden berichten liggen nog altijd verscholen onder een Muzikale Kopje
   Weet iemand Hoe daar aan te komen ??

   Dank U

 5. Beste mensen

  Het zijn de Juiste woorden op de Juiste plaats

  Alleen meelopers achterna hollers van verkeerde gemene listige gedachtengoed trappen erin

  Dus hoofdzakelijk die mensen die volledig zijn ingeënt en nog een prik extra zouden ophalen bij een oproep

  De trouw achterna hollers van bepaalde clubjes verenigingen

  Goedgelovigen zonder capaciteiten om de eigen hersenen op de juiste manier te gebruiken

  Dank U

  • Beste Anna

   Bericht is vertaald uit uitzending van :
   Kennelijk nieuws lezing op RT is Russian Television

   Helaas geblokkeerd in veele landen waarvan de leiders zich Anti Russisch opstellen
   Waaronder de leiders van Nederland

   De Grootste bron oorzaken van recessie

   Dank U

 6. Dit artikel is weer een pareltje, dank voor de vertaling frontnieuws! Het bevat wel erg veel pijnlijke waarheden, het doet gewoon pijn aan m’n ziel. Ondertussen slaapt de rest van de westerse wereld gewoon door in hun kunstmatig gefabriceerde leugen-deug bedje.

 7. Zoals gezegd: Putin is een uitstekende leider en strateeg, met een top staf en top ambtenaren.

  nederlandse ambtenaren hoeven alleen maar gebukt te staan met de broek op enkels ome een toppositie te krijgen, van waaruit zij de NL bevolking verne*ken.

 8. citaat : “enigen die op instorten staan zijn de westerse naties, waar zij de mensen veel armer en minder sociaal samenhangend hebben gemaakt”

  vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
  probeer dit aangetaste vertrouwen in globalisme, corpocratisme, “vrije markt” maar eens te herstellen.

  De onzichtbare hand van adam smith :
  In 1776 verscheen Smiths hoofdwerk The Wealth of Nations. Via dit boek legde Adam Smith de basis voor de economische wetenschappen.
  In het boek, voluit An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations geheten, betoogde Smith dat de overheid zich zo weinig mogelijk dient te bemoeien met handel en nijverheid, omdat anders het mechanisme van vraag en aanbod verstoord wordt. Iedereen moet de vrijheid hebben om rationeel voor het eigen belang te gaan op economisch gebied. De overheid moet de markt zelf dus het werk laten doen, wat Smith laissez faire noemde.
  De ‘onzichtbare hand’ van het marktmechanisme zorgde voor zelfregulering van de economie. Deze gedachte, dat rationeel denken en vrijheid centraal staan en tot een betere wereld leiden, vormt een centraal idee uit de periode van de Verlichting. Smiths visie in dezen was baanbrekend, omdat hij feitelijk brak met het christelijke idee van deugdzaamheid. Toch betekende dit niet dat Smith een voorstander was van puur economisch egoïsme. Smith stond kritisch tegenover zakenmensen (die hij wantrouwde) en waarschuwde tegen monopolies, die hij ‘samenzweringen’ noemde ’tegen het publiek om prijzen hoog te houden’.

  In de huidige wereld zijn het niet de onzichtbare handen van allen, maar de onzichtbare handen van de uitverkorenen die het geld in hun eigen zakken laten verdwijnen. Die hebben zoveel macht (denk aan het WEF) dat zij regeringen vertellen wat ze moeten doen. En politici die niet alwetend zijn leggen hun oor te luister bij de lobbyisten van de zakenwereld waardoor de gewone man op straat steeds verder in de verdrukking komt.
  In plaats van welvaart voor allen zorgt de westerse onzichtbare hand voor rijkdom voor enkelen en een struggle for life voor de massa.

  In het westen hebben politici hebben de door het volk verkregen macht uit handen gegeven aan de rijken. Samen hebben de poltici en de rijken hun hand overspeeld.
  Via leugens en manipulatie (media en internetcensuur) houden ze het systeem in binnenland nog enigszins op de rails voor de grote massa.
  Het buitenland is er wel klaar mee.

  Johan Cruyff : het is allemaal heel eenvoudig, maar je moet het wel zien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in