Ik moet bekennen dat ik een zekere sympathie heb voor de Russische president Vladimir Poetin. Nee, het is niet vanwege zijn acties in Oekraïne, noch vanwege zijn autoritaire neigingen in eigen land. Het komt door het feit dat hij soms de hypocrisie van buitenlandse landen en leiders op een kernachtige en compromisloze manier onder woorden brengt. De laatste tijd is hij zo moedig geweest om datgene waarvan het Russische leger in Oekraïne beschuldigd wordt, te vergelijken met wat Israël in Gaza heeft gedaan. Hij heeft dat gedaan door een reeks vragen te stellen die samen de hypocrisie van Washington en van sommige Europeanen aantonen over wat oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid zijn, schrijft Philip Giraldi.

De vragen luidden: “Ten eerste, zijn er sancties tegen Israël voor het vermoorden en vernietigen van onschuldige Palestijnse vrouwen en kinderen? Ten tweede, zijn er sancties tegen de Verenigde Staten voor het vermoorden en vernietigen van levens van onschuldige vrouwen en kinderen in Irak, Syrië, Afghanistan, Cuba en Vietnam, en zelfs voor het stelen van hun diamanten en goud? En ten derde, waren er sancties tegen de VS en Frankrijk over het doden van Muammar Kadhafi en de vernietiging van Libië?” 

Rusland heeft natuurlijk te maken gehad met sancties en boycots en zelfs met officiële diefstal van het geld dat het op Amerikaanse en Europese banken had staan. Het heeft ook te maken gehad met militaire steun van de NAVO aan het Volodymyr Zelensky-regime in Oekraïne. Vorige maand heeft de Senaat van de VS unaniem een belachelijke niet-bindende resolutie aangenomen waarin Rusland tot “staatsponsor van terrorisme” wordt verklaard, die, indien zij door het Witte Huis zou worden goedgekeurd, onvermijdelijk zou leiden tot nog meer sancties en toenemende steun aan Zelensky en zijn corrupte trawanten in een openlijk verklaarde poging om Rusland te verzwakken en Poetin ten val te brengen. Het zou ook betekenen dat een toekomstige functionele diplomatieke relatie tussen Moskou en Washington onmogelijk zou worden. Impliciet in de vragen van Poetin is de duidelijke beschuldiging dat er met twee maten wordt gemeten als het gaat om wat nationale veiligheid is. Het Westen steunt het militaire verzet van Oekraïne tegen Rusland, maar steunt niet het recht van de Palestijnen om zich te verdedigen wanneer zij door Israël worden aangevallen, zoals gebeurde op 5 augustus, een niet-uitgelokte aanval waarbij onder meer 17 Palestijnse kinderen omkwamen.

Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken volgde met een verklaring die eerst op de sociale media-accounts van zijn Egyptische ambassade was geplaatst. De verklaring bevatte een screenshot van een tweet die de Israëlische premier Yair Lapid op 3 april plaatste over de beweerde moord op burgers in de Oekraïense stad Boetsja, die door Lapid en de westerse media werd toegeschreven aan Russische troepen. Lapid verklaarde “Het is onmogelijk onverschillig te blijven tegenover de afschuwelijke beelden uit de stad Boetsja bij Kiev, van nadat het Russische leger vertrokken is. Opzettelijk schade toebrengen aan een burgerbevolking is een oorlogsmisdaad en ik veroordeel die ten strengste.” De Russische post merkte op hoe men “de leugens van Yair Lapid over [Oekraïne] in april en zijn pogingen om [Rusland] de schuld en verantwoordelijkheid te geven voor de dood van mensen in Boetsja die door de oekranazi’s bruut vermoord zijn, zou kunnen vergelijken met zijn oproepen in augustus tot bombardementen en aanvallen op [Palestijns] land in de Gazastrook. Is dat geen meten met twee maten, een totale veronachtzaming en minachting voor het leven van de Palestijnen?”

Het punt over een dubbele standaard is bijzonder relevant, omdat Oekraïne, dat beweert een brute Russische aanval te doorstaan die bol staat van oorlogsmisdaden, openlijk Israël’s bombardementen en beschietingen van de ongewapende Palestijnen heeft onderschreven. Twee weken geleden betuigde de Oekraïense ambassadeur in Israël Jevgen Korniitsjoek zijn volledige steun aan Tel Aviv, door te zeggen: “Als Oekraïner wiens land door zijn buurland zeer brutaal wordt aangevallen, voel ik veel sympathie voor het Israëlische publiek. Aanvallen op vrouwen en kinderen zijn verwerpelijk. Terrorisme en kwaadwillige aanvallen op burgers zijn de dagelijkse realiteit van Israëli’s en Oekraïners en aan deze afschuwelijke dreiging moet onmiddellijk een einde worden gemaakt.”

De merkwaardige, en duidelijk onjuiste, opmerking van Korniychuk neemt de werkelijkheid en zet die op zijn kop. Maar toch heeft de recente bloedige aanval van Israël op Gaza het land niet veel goeds gebracht bij een wereldwijd publiek dat moe is geworden van de oorlogszucht van de Joodse staat en de zelfzuchtige stortvloed van desinformatie. Een aantal mensenrechtenorganisaties en zelfs sommige kerken hebben gereageerd door Israël tot een “apartheidsstaat” te verklaren. Sommige critici van de Israëli’s hebben ook met instemming geconstateerd dat de gewone kiezers in met name de Democratische Partij van de Verenigde Staten afstand hebben genomen van hun knieval voor Israël en aanvaard hebben dat het racistisch en ondemocratisch is. Zelfs een aanzienlijk aantal jonge Joden, van wie velen geprotesteerd hebben tegen het automatische gebruik door Israël van geweervuur en bommen om de Palestijnen te onderdrukken, hebben met hun ouders gebroken over de kwestie van wat het legitieme “recht” van Israël is om “zichzelf te verdedigen”.

  Verenigde Staten Plan B

Israël is echter nog lang niet verslagen, en het heeft teruggeslagen op de aloude manier, door de Joodse diaspora en haar enorme rijkdom te gebruiken om de media op te kopen of als hefboom te gebruiken, om politici op alle niveaus te corrumperen, en om een verhaal te propageren dat de Joden altijd sympathiek afbeeldt als eeuwige slachtoffers. Dat verhaal steunt op de zogeheten holocaust en de slogan “dit nooit meer” om het morele gezag en de verontwaardiging op te wekken die de hele, overigens onhoudbare bedriegerij doen werken.

Wat men plausibel zou kunnen omschrijven als een Internationale Joodse Samenzwering die geleid wordt vanuit het Ministerie van Strategische Zaken van de Israëlische regering en vanuit de denktanks, banken en investeringshuizen op Wall Street en K Street, doet er alles aan om het illegaal te maken kritiek te leveren op Israël, en heeft daar behoorlijk succes mee. Israëls recente en voortdurende afslachting van Gazanen en dorpelingen op de Westelijke Jordaanoever heeft de grondig gecontroleerde regeringen en media die de Joodse staat domineert er niet toe gebracht dat er iets ernstigs aan de hand is tussen de Israëli’s en de Palestijnen, alleen business as usual.

Israël lijkt zijn oorlog tegen de Palestijnen (en laten we de Iraniërs niet vergeten) te winnen waar het er het meest toe doet, bij de machtsmakelaars in zowel de VS als elders. Getuige bijvoorbeeld de reactie van de Amerikaanse regering op het doden van de Gazanen. President Joe Biden verklaarde dat Israël het “recht heeft om zich te verdedigen,” de standaardlijn die ook door voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi werd gepapegaait. Vierendertig congresleden hebben intussen een brief ondertekend waarin de Verenigde Naties worden opgeroepen een VN-onderzoekscommissie (COI) naar Israël te ontbinden, na recente controversiële opmerkingen van een van de leden van de commissie. De COI werd opgericht om mogelijke Israëlische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de bezette gebieden en in Gaza te onderzoeken.

  Polen eerste EU-land dat burgers aanraadt hout te sprokkelen om huizen te verwarmen

De ondertekenaars maakten vooral bezwaar tegen wat de altijd waakzame Anti-Defamation League als antisemitische uitlatingen heeft bestempeld van COI-lid Miloon Kothari, een Indiase mensenrechtendeskundige en onderzoeker. In een podcast merkte Kothari op dat Israël routinematig “apartheid en kolonisatie beoefende tegen de Palestijnen,” voordat hij kritiek op zijn commissie afwees als het werk van de Joodse lobby die de media controleert, en zei: “Wij zijn zeer ontmoedigd door de social media die grotendeels gecontroleerd worden door de Joodse lobby of specifieke NGO’s,” eraan toevoegend dat “er veel geld gesmeten wordt om te proberen het werk van de commissie in diskrediet te brengen.”

De Joodse macht, vooral in de Engelstalige wereld, was onlangs ook in Canada te zien. Het pijnlijk politiek correcte regime van Justin Trudeau is gezwicht voor het voorbeeld van Duitsland en verscheidene andere Europese staten door het eeuwige slachtofferverhaal van de officiële Joodse organisaties vast te leggen in het Canadese wetboek van strafrecht, s. 319. Voortaan

(2.1) Iedereen die door het mededelen van verklaringen, anders dan in privégesprekken, opzettelijk het antisemitisme bevordert door de holocaust goed te praten, te ontkennen of te bagatelliseren

 • (a) maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar; of
 • (b) schuldig is aan een strafbaar feit dat in een summiere veroordeling kan worden bestraft.

Dus, voortaan kunt u in Canada twee jaar gevangenisstraf krijgen als u de beweerde feiten rond het goedgekeurde holocaustverhaal in twijfel trekt. Tot zover de vrije meningsuiting of het recht om informatie in twijfel te trekken.

In Groot-Brittannië tenslotte waren de twee kandidaten voor het ambt van eerste minister ter vervanging van de in ongenade gevallen Boris Johnson, Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, en Rishi Sunak, de kanselier, juist in het weekend waarin Israël meer dan vijftig Palestijnen, onder wie 17 kinderen, doodde en tientallen anderen verwondde, aan het opscheppen over hun pro-Israël geloofsbrieven. Truss en Sunak speelden de Israëlisch/Joodse kaart groots, waarbij Truss beweerde dat “het Verenigd Koninkrijk zij aan zij moet staan met Israël, nu en tot ver in de toekomst. Als premier zou ik in de voorhoede van deze missie staan.” Truss heeft ook laten doorschemeren dat zij het voorbeeld van de zionistische stroman Donald Trump zou volgen door de Britse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, en zij heeft een vrijhandelsovereenkomst tussen het VK en Israël gesteund, die in de eerste plaats de Israëli’s ten goede zou komen. Zij heeft ook verklaard dat elke kritiek op Israël geworteld is in antisemitisme, een populaire lijn die ook in de Verenigde Staten op grote schaal wordt gepropageerd.

De twee dominante partijen in het parlementaire systeem van het Verenigd Koninkrijk zijn de Conservatieven (Tories) en Labour. Beide partijen hebben “Vrienden van Israël”-groepen georganiseerd, die als leden een meerderheid van de parlementariërs hebben, waaronder meer dan vier op de vijf Tories, die momenteel de regering vormen. Onlangs heeft de Labourpartij leider Jeremy Corbyn afgezet omdat hij sympathie durfde uit te spreken voor de Palestijnen, en hem vervangen door Keir Starmer, die even dicht bij Israël en de machtige Brits-Joodse gemeenschap staat als, wel… kies uw metafoor. Voor wat het waard is, Truss, Sunak en Starmer steunen allemaal een harde lijn tegen Rusland in Oekraïne en pleiten ook voor het uitoefenen van extreme druk op Iran, de verklaarde regionale vijand van Israël. Zij steunen ook allemaal het gebruik van het Britse veto in de Verenigde Naties om de Joodse staat tegen critici te beschermen.

  De EU gaat failliet aan het Oekraïense oorlogsproject

In 2001 vermaande de Israëlische premier Ariel Sharon zijn collega Shimon Peres, die ervoor pleitte dat Israël gehoor zou geven aan oproepen van de VS om een staakt-het-vuren, met de woorden: “Ik wil je iets heel duidelijk zeggen: maak je geen zorgen over de Amerikaanse druk op Israël. Wij, het Joodse volk, beheersen Amerika, en de Amerikanen weten dat.” Het lijkt er nu op dat de VS, Canada en Groot-Brittannië, samen met andere anglofone staten zoals Australië en Nieuw-Zeeland, op hetzelfde paard zitten als het erom gaat werkelijke nationale belangen op te offeren aan een vreemde natie die terecht beschouwd kan worden als zowel een habituele oorlogsmisdadiger als een overduidelijk racist. De Britse en Canadese politici aan beide zijden van het gangpad zijn nu net als hun Amerikaanse tegenhangers corrupt geworden door zich te laten corrumperen door geld en invloed van de media, waardoor een onkritische en bijna totale toewijding aan Israël het doorslaggevende punt wordt in elke politieke campagne voor een hoge functie.

De moderne Joodse macht als wereldomvattend verschijnsel is een kankergezwel dat in zekere zin in Amerika gemaakt is en zich wereldwijd verspreid heeft. Maar gelukkig begint het besmeuren van critici als antisemieten te slijten. Zoals Chris Hedges in maart 2019 opmerkte: “Het afkopen door de Israël Lobby van bijna elke hooggeplaatste politicus in de Verenigde Staten, vergemakkelijkt door ons systeem van gelegaliseerde omkoperij, is geen antisemitische troop. Het is een feit. De campagne van de lobby om mensen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen in een kwaad daglicht te stellen, zwart te maken en op een zwarte lijst te zetten… is geen antisemitische gemeenplaats. Het is een feit. Dat vierentwintig staatsregeringen door de Israël-Lobby gesteunde wetgeving hebben aangenomen, waarin van hun werknemers en contractanten, op straffe van ontslag, wordt geëist dat zij een pro-Israël eed ondertekenen en beloven de Boycot-, Desinvesterings- en Sanctiebeweging niet te steunen, is geen antisemitische gemeenplaats. Het is een feit.”

Het zou ook een feit moeten zijn dat de Amerikanen zich beginnen te scharen tegen het feit dat hun regering gemanipuleerd wordt door de ongeregistreerde verraderlijke agenten van een buitenlandse regering, maar dat zal vermoedelijk nog even moeten wachten. Voorlopig hebben Israël en zijn vijfde colonne sleutelelementen in zowel de regering als in de publieke ruimte in hun ijzeren greep. Er is misschien zoiets als een revolutie nodig om dat los te maken.

Philip M. Giraldi, Ph.D., is uitvoerend directeur van de Council for the National Interest, een 501(c)3 fiscaal aftrekbare onderwijsstichting (Federal ID Number #52-1739023) die streeft naar een meer op interesses gebaseerd buitenlands beleid van de V.S. in het Midden-Oosten. Website is councilforthenationalinterest.org, adres is P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 en zijn e-mail is [email protected].


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Een wereldleider vertelt de waarheid over de Westerse elitesVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVan social media tot dutje doen, de lijst van redenen waarom gezonde mensen aan een hartaanval sterven, neemt steeds meer toe
Volgend artikelWat heeft het Westen Rusland beloofd over de uitbreiding van de NAVO?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

55 REACTIES

 1. “De moderne Joodse macht als wereldomvattend verschijnsel is een kankergezwel dat in zekere zin in Amerika gemaakt is en zich wereldwijd verspreid heeft. Maar gelukkig begint het besmeuren van critici als antisemieten te slijten.”

  Dat is de waarheid, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid.

 2. Israël tegen de Arabieren is een interreligieuze strijd. Daar pakken ze moslims gewoon hard aan. Rusland tegen de Oekraïne is een geopolitieke strijd. Daar zit het religieuze element niet in. Dus ik vind dit appels met peren vergelijken.

  • isra-aid en andere israelische ngo s’hebben er hard aan gewerkt om moslims naar nederland te halen mart… (2o14 invasie

   alsmede mr klein en mevrouw rijxman van de npo

 3. Hoe is de samenleving seksgek geworden? Hoe werd seks gescheiden van liefde en huwelijk? We zijn ingewijd in een satanische sekscultus, het kabbalistische jodendom (vrijmetselarij.)

  Joodse seksverslaafden zoals Woody Allen maakten van ons seksverslaafden. Ze hebben ons geleerd om te denken dat seks de heilige graal is. Kabbalistische joden geloven dat seksuele gemeenschap een mystieke vereniging met God is. Seks en romantische liefde werden onze ersatz-religie. Het jodendom wordt gedefinieerd door kabbalisme en kabbalisme is satanisme.

  https://henrymakow.com/kabbalah-how-sex-became-our-religion.html

 4. De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaadaardige Khazariaanse maffia

  De geheime geschiedenis van de Khazariaanse maffia en haar kwaadaardige plan om de hele wereld te kapen, wordt nu voor het eerst onthuld.

  Wat ‘Q’ je nooit zou vertellen… De schokkende waarheid achter de complottheorieën

  De huidige KM weet dat ze niet kan functioneren of bestaan ​​zonder verachtelijke geheimhouding, en heeft daarom veel geld uitgegeven om haar geschiedenis uit de geschiedenisboeken te laten schrappen om te voorkomen dat wereldburgers leren over haar “Evil beyond verbeelding”, dat de grootste kliek van de georganiseerde misdaad ter wereld in staat stelt.

  De auteurs van dit artikel hebben hun best gedaan om deze verloren, geheime geschiedenis van de Khazarianen en hun grote Internationale Georganiseerde Misdaad Syndicaat, het best aangeduid als de Khazariaanse Maffia (KM), nieuw leven in te blazen en deze geschiedenis via internet beschikbaar te stellen aan de Wereld, dat is de nieuwe Gutenberg Press.

  Het was buitengewoon moeilijk om deze verborgen geheime geschiedenis van de KM te reconstrueren, dus excuseer alstublieft alle kleine onnauwkeurigheden of fouten die onbedoeld zijn en te wijten zijn aan de moeilijkheid om de ware geschiedenis van Khazaria en zijn maffia te achterhalen. We hebben ons best gedaan om het te reconstrueren.

  Het was Mike Harris die de punten met elkaar verbond en de feitelijke ontdekking deed van de aanwezigheid van de geheime geschiedenis en bloedeed van de Khazariaanse maffia om wraak te nemen op Rusland voor het helpen van Amerikanen om de Revolutionaire Oorlog en de Burgeroorlog te winnen, en hun bloedeed van wraak tegen Amerika en Amerikanen voor het winnen van deze oorlogen en het ondersteunen van de Unie.

  https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

  • Adriaan W.Bedankt voor de informatie,deze is mij al jaren bekend.De khazariaanse mafia (nepjoden) zijn de werkelijke machthebbers op aarde.Ze zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen,armoede en ellende van de laatste eeuwen.Ik wordt schijtziek van die jodenhatende nazi,s hier.

  • Ja ik geloof in wat jij zegt. Er zijn volgens mij veel misvetstanden over dit onderwerp. Het artikel van Frontline is uitstekend, grbaseerd op feiten. Maar één ding moet benadrukt worden. De echt Hebreeuwse Joden weten alles over de Khazaren met hun geconstrueerde joodse identiteit waarmee ze zich beroepen op God die hen zou hebben uitverkoren. Onzin.
   Dus niemand met de juiste kennis)voor zover dat mogelijk is) zou over het Joodse gevaar moeten spreken. De Joden zijn met ons, het is een groep zogenaamde Joden die het zowel voor de Joden verpesten als voor ons. Dus juist niets tegen de hebreeuwse Joden en ook niet tegen de grote groep “Khazaarse” Joden die niets weten van hun origine en totaal te goeder trouw zijn aan het Westen.
   Vaak zijn zij de eerste slachtoffers van de KM xoals jij ze noemt.
   Maar ik moet nog verder studeren over deze kwestie: ik lees nu A Koestler over de Dertiende Stam.

 5. Bijzonder goed geschreven Tom!!!!!!
  Maar ja, het in de toekomst eens voor eeuwig verdoemde Jodenhaters-bloed (ook onder Joden zèlf, hoe waanzinnig en compleet gestoord dit ook klinkt) kruipt nu nog overal; ook op Frontnieuws.
  Laten we de (korte) tijd gewoon afwachten.

 6. Ach heer Tom, ben je er nog steeds niet achter dat alles wat de geschiedenis/wetenschap ons verteld gestoeld is aan (geopolitieke) belangen?
  Er was geen Diaspora.
  Na de jaartelling hebben, net als bij het Christendom, groepjes mensen zich bekeerd tot het Jodendom. Deze Joden zijn geen afstammelingen van Sem, de grootvader van Abraham, dus geen semieten… Sem woonde in Ur (Iraq), dus de Bijbelse Joden zijn Arabieren…
  Dit kun je ook duidelijk zien bij de Palestijnse Joden, de echte Joden dus, aan hun uiterlijk.

  De Sefardische Joden, zijn na de jaartelling tot het jodendom bekeerd, hun roots is voornamelijk te vinden in Italië/Spanje en Portugal…, dat kun je zien aan hun uiterlijk…
  De roots van de Asjkenazim Joden ligt in Oost-Europa…, ook dat zie je aan hun uiterlijk…
  De Khazaarse Joden zijn afstammelingen van de oude Khazaren en hebben dus Turkse roots….ook dat kun je zien aan bijv. Mayer Amschel…, of Golda Meir…
  Chinese Joden zien er ook voor 100% uit als Chinezen..
  En de Eritrese Joden zijn even zwart als alle andere bewoners van Eritrea.

  Ondanks dat de Romeinen geschiedschrijvers gebruikten, is er niets terug te vinden over een ‘Joodse diaspora’ die zou hebben plaatsgevonden na de vernietiging van de Tweede Tempel en de onderdrukking van de Bar Kokhba-opstand in 135 na Christus. Joden zouden volledig uit Eretz Yisrael zijn verdreven, en gedurende de 19e eeuw waren ze bijna afwezig…, zo wordt ons verteld.
  Maar het is een te bewijzen verzinsel. DNA zal de waarheid vertellen.

  De Joden bleven in 135n.chr in Israël/Palestina wonen. En velen van hen zijn er nog steeds, hoewel velen zichzelf niet langer joden noemen.
  Als Palestijnse Arabieren beweren dat hun voorouders hier “sinds onheuglijke tijden” woonden, is dat niet helemaal een leugen. Simpel gezegd zwijgen ze over het feit dat hun voorouders Joden waren die op een bepaald moment met geweld tot de islam werden bekeerd.

  Dus de Joodse immigranten sinds 1880 zijn geen nazaten van “De Kinderen Israëls” en zijn dus niet het uitverkoren volk die in de Thora of Oude Testament benoemd worden.
  Zij, de bekeerde joden, zijn op het verkeerde been gezet. Zij hebben geen enkel voorouderlijk recht op Israël. Wat een triest verhaal als je er goed over nadenkt.
  Maar nog triester is het voor het volk dat voor 1880 ononderbroken in Palestina wonen. Zij werden plotseling overlopen door hordes ‘bekeerde joden’ die beweren dat ‘Zij’ de nakomelingen van het uitverkoren volk zijn en daarmee alle rechten op dit stuk land claimen. En onder druk van de overheersende gefinancierde media wordt het westerse volk in deze leugen meegesleurd…

  Natuurlijk zijn ‘Zij’, de niet Bijbelse Joden, ook een uitverkoren volk, maar niet van JHWH de God van de Joden, maar van de Financiële/Economische wereldmacht. Een zeer kwaadaardige macht…

 7. verachtelijk verraad
  toms verachtelijk
  leezers verachtelijk
  vele anderen verdraaiers liegers en bedriegers verachtelijk
  verachtelijk en zelf debet aan dat enige eeuwige gejengel
  enig want vermakelijk maar verder verfoeilijk
  tijd is in elk geval niet in voordeel van fatsoenlijke mensen
  verachtelijke domheid
  ik gun daarnaast de vervloekers en verdoemers hun gehele portie voor de gehele tijd die er nog rest

 8. Dezelfde media die Rusland beschuldigen van genocide, beschuldigen Israel van apartheid. In beide gevallen zijn de mainstream media het probleem. Dus je verergert de boel door zonder genuanceerd rekening te houden met de geschiedenis van het land Israel de Joden de schuld te geven van Palestijnenhaat. Is alles wat de Israelische regering doet goed? Natuurlijk niet, het is gewoon een net zo seculiere staat als Nederland. Maar als oud-journaliste heb ik heel wat fakeberichten en fakevideo’s gezien en verdraaiing van het nieuws over Israel.

  • Jeroen, bekijk de must watch list van Brendono’connell YouTube III. Hij voorziet van extreem gedetaileerde informatie over het Rothschild/ city of London/ Israel imperium en de illegale cyber security transfers tussen de VS en Israël en wil niet weten van welk soort van racisme dan ook. Roept op mensen van welk soort afkomst, geloof, gender op te staan tegen bovengenoemde machten.

 9. De islamitische haat tegen joden heeft een paar oorzaken.

  –in Medina trapten de joden mohamed eruit;
  –mohamed werd gedood door een JOODSE VROUW; hij stierf door vergiftiging; heeeeeel langszaam.
  –Joden : 0,2% van de wereldbevolking; maar 25% van de Nobel prijzen
  Moslims: 25% van de wereld bevolking; maar0,05% van de Nobel prijzen.

  • Over Nobel prijzen gesproken….
   Obama kreeg ‘m ook.

   Guy Verhofstadt en Volodymyr Zelensky zijn ook voorgedragen om de Nobelprijs te ontvangen.
   Ook Hitler wed in 1939 voorgedragen voor de Nobelprijs….
   Je moet wel een kruiperige lakei zijn voor de wereldmacht zijn om de Nobelprijs te ontvangen….

   En de bekeerde Joden, dus niet de Bijbelse Joden, hebben 25% van de Nobelprijzen in hun bezit?
   Oeioeioei….

   • Gun Pierre H.M.van de Kletersteeg toch zijn momentje van moslim haat. Er komt alleen maar flauwekul uit zijn pen. Elk moment grijpt hij aan om moslims te bashen. Profeet Mohammed vergiftigd? Medina uitgegooid? Je moet het maar verzinnen.

  • smousen lopen mekaar altijd te bejubelen. Ja zo kom je aan je nobelprijs of je jat de Duitse atoomgeheimen (einstein) en je laat andere smousen je voordragen

 10. Als de Holocaust er niet was geweest is het onwaarschijnlijk dat er genoeg Joden naar Israël waren gevlucht om de staat Israël te kunnen stichten. Aan de Holocaust hebben de Palestijnen actief meegewerkt.Zie de algemene Arabische en Palestijnse bijval tot op heden voor de terreur van de grootmoefti Jeruzalem Amin Al-Husseini in Europa tijdens WO 2. De Palestijnen hebben de ellende over zichzelf afgeroepen en blijven dit doen.

  • @Wim,

   Beste,

   Waar heeft u het over……..ken uw geschiedenis maar dan wel correct.

   Verder ga ik hier niet meer op in daar dat niet MAG…….wat in principe te gek voor woorden is nietwaar!?

   Gladiator
   ps nogmaals, ik ga hier niet meer verder op in. Info genoeg te vinden namelijk!

 11. Frontnieuws begint over de terechte oorlogsmisdaden door het beloofde land, een illegale bezetting die al heel lang gaande is, niemand hoor je erover, en daar ben ik weer, Mandela noemde Israël het land met een nieuwe Apartheid, zij hadden het verslagen en hij voelde veel verbondenheid met het Palestijnse volk en interviews kun je hem horen ook in de VS daarover met Joden in de zaal, hij zegt het hen heel duidelijk, indrukwekkend.
  Ik ben het eens met dit verhaal, het Palestijnse volk met miljoenen mensen, nee er is veel lelijks over hun te vertellen, maar ik stel alleen al de vraag, zij krijgen geen eigen land, want Israël sluit het regelmatig compleet af, zij bouwen maar illegaal door, Trump zorgde ervoor dat nu Jeruzalem de hoofdstad is, was eigenlijk een 2 statenstad of neutraal terrein, en 2 dit Palestijnse volk krijgt ook nooit dezelfde rechten als de Israeli’s, dus geen eigen land en ook geen dezelfde rechten, wat moet je dan als volk, om radeloos van te worden toch ?

 12. Bedankt voor het delen van de goede informatie Tom.
  Deze post is tot nu toe het meest grote haat bericht naar Israel en de Joden van Frontnieuws die ik gezien heb. Als je nu nog niet kan zien dat het Palestijnse volk er nu alleen maar is om Israël zoveel mogelijk te treiteren en zo proberen ook nog het hartland van Israël te krijgen om Israël te verzwakken. Al heel lang worden raketten vanuit Iran binnengesmokkeld. Hoeveel raketten werden er pasgeleden in enkele dagen afgeschoten vanuit Gaza? 1100 dus. Feit is dat er toen meer burgers in Gaza omgekomen zijn door afgedwaald eigen raketten als door Israëlische reacties op Hamas in Gaza. Israël heeft steeds betere precisie wapens om de terroristen uit te schakelen zonder burger slachtoffers.

 13. Sorry dat ik het moet zeggen maar Frontnieuws ga ik nu wel wantrouwen. waar komt die zogenaamde informatie tegen Israël vandaan? Komt dit ook alleen van de Russen. Misschien wordt de informatie uit Rusland teveel vertrouwd. Misschien kan Rusland het niet hebben dat ze met defensie superieur zijn. Helaas moet ik zeggen zijn ze nog steeds van de VS afhankelijk en helpen ze de VS ook met hun wereld terreur. En helaas zijn er in Israël nog teveel Joden die verkeerde ideeën en bedoelingen hebben. Als ze de God van Israël niet meer vertrouwen gaan er veel dingen fout. Gelukkig gaat Hij wel alles goed maken met Israël en zal Israël een zegen zijn voor de gehele wereld en komt er vrede als Jezus terug keert naar Israël.

  • Zeker weten Cees de Geus! En je hoeft geen sorry te zeggen hoor. Je spreekt de waarheid.
   In Israël wonen gewone mensen, zoals ook in Nederland.
   Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is belangrijk voor zowel Jood als heiden.
   En ik ben blij, dat straks de Jood Jezus Christus vanuit Jeruzalem over de hele wereld gaat regeren.
   Dus in die zin hebben ze wel gelijk en daar hoor ik bij.

   • @Coby Teune-Pabon

    Check deze heel korte veelzeggende video:
    https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24

    Jesus speaking to the Pharisee Jews – Bible book of John 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

   • @Coby Teune-Pabon

    Lekker kort door de bocht. Check vooral de geleverde linken niet dat is wel zo gemakkelijk om in je luchtkasteel te verblijven. Maar weet één ding: God ziet alles!

  • Dat gaat Coby niet bekijken want ze weet het allemaal al wel dus heeft geen interesse in wat een ander haar nog aan wil bieden aan kennis. Dan valt haar glazen huis aan scherven…

 14. Dank je wel Tom!
  Jij weet hoe het in elkaar zit en ik ben zelf meerdere malen in Israël geweest en als je daar in een ziekenhuis komt, dan zie je daar moslims en Joden met elkaar als collega’s harmonieus samenwerken net zoals in Nederland. Niks geen apartheid hoor. Veel moslims willen dolgraag in Israël werken, omdat ze daar goed betaald krijgen en goede arbeidsvoorwaarden hebben, die ze niet krijgen van de Palestijnse overheid.
  Met regelmaat worden er Palestijnse mensen gratis geopereerd in Israëlische ziekenhuizen. En zo is er nog heel veel te noemen.
  Ach en als je door Jeruzalem loopt, verkopen daar ook moslims hun waar, dat is allemaal heel gewoon.
  Ik heb een Joodse vriend en hij is nu met pensioen en hij zorgde er voor, dat boeren uit Gaza hun spullen konden verkopen aan Israël, omdat ze anders niet zouden kunnen verdienen en ook dat er landbouwproducten aan Gaza verkocht konden worden, zodat dat allemaal in goed orde kon verlopen.

  Er wordt hier op deze site over Israël een hoop onzin verkondigt en wat het gewoon is? Het is gewoon aloude Jodenhaat. En het heeft niets en dan ook niets met de realiteit te maken.

 15. Ik hou van Israël, omdat ik van de God van de Bijbel hou!
  Tja, Israëlische mensen zijn gewone mensen, zoals Nederland ook gewone mensen heeft.

  En jullie hebben gelijk, er gaat straks binnenkort een Jood regeren vanuit Israël over de hele wereld en deze Jood is Jezus Christus (Jeshua haMaschiach) en daar hoor ik bij. Hij is de Zoon van God. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Tweeduizend jaar is Hij als een lam geslacht voor de zonden van de mensen van de hele wereld, Hij stierf aan een kruis met twee moordenaars naast Hem, Hij is drie dagen en drie nachten in het graf geweest en toen opgestaan uit de dood. Hij is naar de hemel opgevaren en zit aan de rechterhand van God de Vader.
  En ik ben er trots op, dat ik bij die Jood Jezus Christus mag horen.

  En niemand kan Zijn komst verhinderen en Zijn koningschap zal gevestigd worden hier op aarde in Jeruzalem, dus maak je borst maar nat. Jullie zullen wat beleven!
  Wat hierboven geschreven staat door frontnieuws zijn pure leugens en het is absurd.
  Maar de waarheid komt echt wel aan het licht, dat is geen probleem.

 16. Pas op met de schrijvers Arthur Kostler en Schlomo Sand. Ze beweren dat de meeste huidige Joden afstammen van de Chazaren. Dat is een grote misleiding en leugen. De Kazaren zelf hebben geen afstamming van de Joden of Israël. Ze zijn dus ook niet 1 van de stammen. Alleen maar een kleine groep heeft zich werkelijk bekeerd tot het Judaïsme. Het Chazaarse volk in de 7e eeuw was ongeveer 500.000. Het aantal mensen dat zich bekeerde tot het Judaïsme wordt geschat tussen 30.000 en 100.000. Chazarië bleef wel etnisch en religieus divers. Het blijft dan nog wel een bijzondere geschiedenis maar en worden vaak verkeerde conclusies getrokken over verdere gebeurtenissen wat betreft Joden. Als het oorspronkelijke Israël niet zuiver gebleven was en trouw aan God en de Tora dan was het allang compleet geassimileerd. God heeft zelf belooft in de bijbel dat hij nog steeds een plan heeft met Zijn volk Israël. Daarom heeft het wonder voor het opnieuw oprichten van de staat Israël niet kunnen gebeuren zonder God dit zo wilde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in