Dit is een rood alarm voor de mensheid. We hebben minder tijd over dan je zou denken. Ik heb wat ruwe berekeningen gedaan, en het is meer dan alarmerend. Het betekent het einde van de menselijke beschaving als we de vaccinholocaust niet stoppen in de komende 365 dagen, schrijft Mike Adams.

Zoals de schattingen en prognoses hieronder laten zien, worden er, zolang er over de hele wereld “klonterprikken” covidvaccins worden toegediend, elke dag ongeveer tien miljoen mensen op een onomkeerbare aftelling naar vaccinatiedood gezet. Met andere woorden, voor elke dag dat deze vaccinaties doorgaan, zullen er in de komende tien jaar waarschijnlijk ongeveer tien miljoen mensen sterven, gebaseerd op deze projecties. (Zie de berekening hieronder.)

Dit verklaart waarom Biden en andere wereldleiders niets geven om juridische aanvechtingen en de rechtsstaat. Zij weten dat als zij deze vaccins nog maar één jaar langer bij de mensen kunnen inspuiten, zij nog eens 3,5 miljard mensen zullen vermoorden door de sterfte als gevolg van vaccins, die in het volgende decennium zijn intrede doet.

Daarom hebben we minder tijd over dan je zou denken. En dat is de reden waarom het de vaccinfanaten niet kan schelen als ze de komende 2-3 jaar worden tegengehouden door gerechtelijke procedures. Tegen die tijd is het te laat voor de mensheid.

Zelfs als we nu alle covidvaccins stopzetten, zullen we het komende decennium waarschijnlijk nog steeds tussen de één en twee miljard doden zien, aangezien het aantal sterfgevallen door vaccins hun tol eist. (Zie de berekening hieronder.)

Disclaimer: De hier gepresenteerde cijfers zijn schattingen en projecties gebaseerd op de eerste gegevens die nu beschikbaar zijn. Deze schattingen kunnen aanzienlijk verbeteren of verslechteren naarmate nieuwe gegevens beschikbaar komen. Deze conclusies kunnen worden gewijzigd op basis van nieuwe gegevens die worden vrijgegeven voor het totale sterftecijfer, het aantal sterfgevallen door kanker en andere factoren. Deze conclusies zijn niet peer-reviewed. Opmerkingen en suggesties zijn welkom. Zie hieronder voor alle details.

Tussen haakjes, vergeet niet dat de “factcheckers” van Reuters allemaal gecompromitteerd zijn omdat Reuters de propagandatak is van Pfizer. Ze delen enkele van dezelfde bestuursleden. De taak van Reuters is om desinformatie van Pfizer naar buiten te pompen en het als “feiten” te bestempelen. Deze zogenaamde “feiten” worden vervolgens gebruikt om de waarheid te onderdrukken op sociale media platforms zoals Facebook. Het is allemaal een groot kwaadaardig complot waarbij Pfizer, Reuters, Facebook en een echte ontvolkingsagenda betrokken zijn om miljarden mensen massaal te vermoorden.

Het “massaslachtoffers evenement” is begonnen

Dr. Robert Malone heeft er onlangs op gewezen dat we een “massaslachtoffers gebeurtenis” meemaken die veel weg heeft van genocide:

Het begint er voor mij op te lijken dat het grootste experiment op mensen in de geschreven geschiedenis is mislukt. En als dit nogal droge verslag van een hooggeplaatste levensverzekeringsdirecteur uit Indiana waar is, dan begint Reiner Fuellmich’s “Misdaden tegen de Mensheid” pleidooi voor het bijeenroepen van nieuwe Neurenberg processen een stuk minder onrealistisch en een stuk profetischer te lijken.

In het slechtste geval impliceert dit verslag dat de federale voorschriften inzake vaccinatie op de werkplek hebben geleid tot een ware misdaad tegen de mensheid. Zwaar verlies van leven onder (vermoedelijk) werknemers die gedwongen werden een giftig vaccin te aanvaarden met een hogere frequentie dan de algemene bevolking van Indiana.

Dit artikel leest als een droge beschrijving van een vermijdbare massale dood, veroorzaakt door een voorgeschreven experimentele medische procedure. Een waarin alle mogelijkheden voor slachtoffers om zichzelf voor te lichten over de potentiële risico’s methodisch zijn uitgewist van zowel het internet als het publieke bewustzijn door een internationale corrupte kliek die opereert onder de vlag van het Trusted News Initiative. George Orwell draait zich om in zijn graf.

Kijken naar het bewijsmateriaal

Het VAERS systeem rapporteert momenteel ruwweg 21.000 sterfgevallen in Amerika na een vaccinatie. Een goed gedocumenteerde URF (Under Reporting Factor) in normale tijden is ongeveer 40. Hieruit blijkt dat al minstens 840.000 Amerikanen zijn overleden aan de gevolgen van covidvaccins.

Toch weten we ook uit geloofwaardige bronnen, zoals advocaat Thomas Renz en de Medicare-klokkenluider, dat VAERS-gegevens maanden achterlopen bij het invoeren van gegevens. Het proces van het invoeren van gegevens in VAERS wordt opzettelijk vertraagd om te voorkomen dat deze aantallen snel toenemen. Bovendien – en dit is van cruciaal belang – krijgen verpleegsters actief de opdracht van artsen, ziekenhuizen en bestuurders om geen VAERS-rapporten in te dienen over covidvaccins. Dit is uitgebreid gedocumenteerd in artikelen zoals deze van CitizensJournal.us:

Angela, al meer dan 25 jaar verpleegster, bevestigt dat ze op de eerste hulp van haar ziekenhuis zeggen dat ze meer hartproblemen zien bij jonge volwassenen, die nooit worden gemeld bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) als mogelijke bijwerkingen van COVID “vaccinaties”.

Een andere verpleegster, Jennifer, zegt dat ER-verpleegkundigen privé zeggen dat ze “alle stollingen, bloedingen en dingen zien die je van het vaccin zes maanden later zou verwachten – hersenbloedingen, hartaanvallen bij jongere 50-jarigen. Geen enkele dokter zal toegeven dat dit door het vaccin komt. Ze zullen het VAERS rapport niet opstellen.”

Toen Daniel aan collega-verpleegkundigen en -artsen vroeg of zij verslag uitbrachten aan VAERS, keken zij hem aan met een blik van: “Wat is dat?”

Alle ondervraagde verpleegkundigen zeggen dat zij op de CT-scans van de longen van mensen die onlangs de experimentele vaccins hebben ingenomen, resultaten zien van “troebelheid” – en dat dit nooit aan VAERS wordt gemeld.”

Wij weten ook uit anekdotisch bewijsmateriaal dat een schokkend aantal Amerikaanse artsen geen idee heeft wat VAERS is. Zij maken geen enkele melding en zijn niet eens op de hoogte van het bestaan van dit systeem. Dit feit, in combinatie met het besef dat verpleegkundigen actief worden opgedragen om VAERS-meldingen over covidvaccins te vermijden, betekent dat de URF van 40 veel te laag is. Gezien het klimaat van extreme onderdrukking waarin artsen en verpleegkundigen nu verkeren in een poging vaccinletsels te verdoezelen, zou een meer legitieme schatting van het URF 200 zijn.

Als dit klopt, zou dit betekenen dat 21.000 VAERS-rapporten zich tot nu toe hebben vertaald in 4,2 miljoen Amerikaanse sterfgevallen als gevolg van deze vaccins.

Onthoud deze gedachte terwijl we kijken naar andere cijfers die een werkelijk beangstigend beeld schetsen.

Vaccins doden mensen in drie fasen en het duurt wel tien jaar voordat alle door vaccins veroorzaakte sterfgevallen aan kanker zijn uitgewerkt

  Gynaecoloog: Dood en verderf op ongekende schaal

Hoewel we allemaal hebben gezien dat mensen letterlijk doodvallen door een door vaccin geïnduceerde hartaanval, sterven de meeste mensen die op weg zijn om te sterven aan covidvaccins niet meteen. Er zijn drie fasen van covidvaccin-sterfte, beschreven in deze onderstaande grafiek:

Vergeet niet dat volgens Dr. Ryan Cole, een door de Mayo Clinic opgeleide, board-gecertificeerde anatomisch patholoog, 62% van de patiënten die geïnjecteerd zijn met mRNA-vaccins microbloedstolsels vertonen. Dr. Cole presenteert dit bewijs in de volgende video van de White Coat Summit:

AFLDS Summit Sessions: Dr Ryan Cole

Microbloedstolsels zijn een vroeg teken van vasculaire schade en hartschade. BMensen die covidvaccins krijgen, worden vaak gediagnosticeerd met myocarditis, met een sterftecijfer van 56% over een periode van vijf jaar.

Uit een door de American Heart Association gepubliceerde studie – die toen op grote schaal door Big Tech werd gecensureerd – bleek dat mRNA-covid-vaccins het risico van vasculaire ontsteking en daardoor van hartaanvallen en andere vasculaire gebeurtenissen sterk verhoogden. Het risico op een hartaanval alleen nam volgens deze studie toe met 127% in een groep van 500 patiënten.

Zoals DailyExpose.uk uitlegt:

“Een nieuwe studie suggereert dat de mRNA injecties, geproduceerd door zowel Pfizer als Moderna, ontstekingsmarkers in het bloed verhogen die gebruikt worden om het risico op een hartaanval in te schatten.

Dr Aseem Malhotra, een consultant cardioloog, wijst erop dat er in het Verenigd Koninkrijk 10.000 extra niet-Covid sterfgevallen zijn geweest – waarvan vele te wijten waren aan hartaanvallen en beroertes.

Enkele dagen na het bekend worden van deze onheilspellende resultaten nam een klokkenluider en onderzoeker van een andere groep contact op met Dr. Aseem Malhotra om te zeggen dat zij in beeldvormende studies ontstekingen in de kransslagaders hebben aangetroffen na vaccinatie. Maar zij besloten dit nog niet te publiceren omdat zij bang zijn toekomstig subsidiegeld van de geneesmiddelenindustrie te verliezen. De klokkenluider was hier nogal ontdaan over.”

Dr. Charles Hoffe (Canada) rapporteert ook een aanzienlijke toename van bloedstolling bij mensen die een mRNA-vaccin hebben genomen. Via LifeSiteNews:

“Het kernprobleem dat hij heeft gezien zijn microscopische stolsels in de allerkleinste haarvaten van zijn patiënten. Hij zei: “Bloedstolsels die zich op capillair niveau voordoen. Dit is nog nooit eerder gezien. Dit is geen zeldzame ziekte. Dit is een absoluut nieuw fenomeen.”

Het belangrijkste is dat hij benadrukte dat deze microstolsels te klein zijn om zichtbaar te zijn op CT-scans, MRI en andere conventionele tests, zoals angiogrammen, en dat ze alleen kunnen worden opgespoord met de D-dimeer bloedtest, een standaardtest die aangeeft of er ergens in het bloedvatenstelsel van een persoon actief bloedstolsels worden gevormd.

Met behulp van deze laatste test ontdekte hij dat 62% van zijn patiënten die een mRNA-prik kregen toegediend, positief reageerden op stolling, en dat is geen kleine fractie die gemakkelijk terzijde kan worden geschoven.”

Sterfgevallen door myocarditis en remming van herstel van DNA-schade

Als we door eenvoudige berekeningen 62 procent van de met covid gevaccineerde mensen nemen die microbloedstolsels vertonen – wat tot myocarditis leidt – en dat vermenigvuldigen met het bekende sterftecijfer van 56% voor myocarditis in vijf jaar, dan zou dit alleen al betekenen dat 36% van de mensen die een mRNA-vaccin toegediend hebben gekregen, binnen vijf jaar dood zal zijn. Toegegeven, dit veronderstelt dat alle mensen met microbloedklonters uiteindelijk myocarditis krijgen, en dat verband is nog niet afdoende gedocumenteerd. Dus deze 36%, volledig gebaseerd op sterfgevallen door hartaanvallen, kan op zichzelf te hoog zijn.

Maar dit is nog maar het begin van het verhaal over sterfgevallen door andere oorzaken, zoals door vaccinatie veroorzaakte kanker. Een ander feit dat we nu weten is dat wanneer mRNA-vaccins eenmaal beginnen met het produceren van nanodeeltjes van spike-eiwitten in het lichaam van een persoon, een bepaald percentage van die spike-eiwitten de celkernen binnendringt en een onderdrukking van ongeveer 90% bereikt van het NHEJ-mechanisme, dat het chromosomale reparatiemechanisme is dat de genetische integriteit van het lichaam onderhoudt.

Zie dit artikel van 2 november 2021 – Vaccin spike-eiwit dringt celkernen binnen, onderdrukt DNA reparatiemotor van het menselijk lichaam, zal explosie van kanker, immunodeficiëntie, auto-immuunziekten en versnelde veroudering ontketenen.

In dat artikel wordt een kritisch onderzoeksartikel aangehaald, getiteld “SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro,” geschreven door Hui Jiang en Ya-Fang Mei, respectievelijk aan het Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Zweden, en het Department of Clinical Microbiology, Virology, Umeå University, SE-90185 Umeå, Zweden. U kunt een gearchiveerde PDF van deze studie bekijken op:

https://www.naturalnews.com/files/viruses-13-02056-v2.pdf

In de conclusie van het artikel schrijven de auteurs: “We vonden dat het spike-eiwit zowel BRCA1 als 53BP1 foci vorming duidelijk remde (Figuur 3D-G). Samen tonen deze gegevens aan dat het SARS-CoV-2 full-length spike-eiwit het herstel van DNA-schade remt door de rekrutering van DNA-reparatie-eiwitten te hinderen.”

De studie stelt vast dat de onderdrukking van de NHEJ-activiteit een dosis-afhankelijke reactie vertoont op de aanwezigheid van spike-eiwit. Dit betekent dat spike-eiwitten in de cellen zullen leiden tot de onderdrukking van chromosomale herstelmechanismen, wat na verloop van tijd zal leiden tot verlies van genetische integriteit.

Wanneer mensen eenmaal zijn geïnjecteerd met mRNA-vaccins en vervolgens worden blootgesteld aan zelfs maar lichte bronnen van ioniserende straling – zonlicht, mammografie, commerciële vluchten op grote hoogte, chemicaliën in voedselplastic, enz. – kan hun lichaam de groei van nieuwe kankertumoren in gang zetten die niet kunnen worden onderdrukt omdat het NHEJ-systeem niet meer functioneert.

In feite zullen mensen mutanten worden omdat ze hun genetische integriteit niet langer kunnen handhaven als gevolg van de spike-eiwitonderdrukking van het NHEJ-reparatiemechanisme.

We zien nu al berichten over een alarmerende toename van kanker onder gevaccineerden. Bijvoorbeeld, zoals gemeld op Cancer.news:

Vrouwen die recentelijk zijn geïnjecteerd met experimentele covaccins vertonen symptomen van BORSTKANKER

Een groep artsen in Utah heeft iets angstaanjagends ontdekt bij recente mammografie-screenings in het Breast Care Centre in Salt Lake City, Utah. Vrouwen die onlangs werden geïnjecteerd met experimentele COVID-vaccins lijden aan abnormale ontsteking van de lymfeklieren in hun borsten. Volgens de artsen van Intermountain Healthcare vertonen vrouwen die de covid-19-vaccins hebben genomen, symptomen van borstkanker.

Dr. Brett Parkinson, MD., waarschuwt: “Telkens wanneer we deze zien op een normaal screeningsmammogram, roepen we die patiënten terug omdat het ofwel uitgezaaide borstkanker kan betekenen die naar de lymfeklieren reist, ofwel lymfeklierkanker of leukemie.” In plaats van de oorzaak van dit probleem aan te pakken (vaccins), vertellen de artsen vrouwen nu om geen mammografie te laten maken na vaccinatie.

En van Vaccines.news: Idaho arts rapporteert “20 keer toename” van kanker onder degenen die “gevaccineerd” zijn voor covid:

  Voormalig Pfizer vicepresident Dr. Michael Yeadon eist excuses van media voor het verspreiden van "leugens over veiligheid van vaccins"

In een video geproduceerd door het Idaho State Government’s “Capitol Clarity” project, onthulde Cole hoe hij nu een toename van 2.000 procent chronische ziekte ziet bij mensen die [het vaccin] hebben genomen.

“Sinds 1 januari zie ik in het laboratorium een toename van 20 keer het aantal gevallen van endometriumkanker ten opzichte van wat ik op jaarbasis zie,” verklaarde Cole in de video.

“Ik overdrijf absoluut niet, want ik kijk naar mijn cijfers van jaar tot jaar, en ik heb zoiets van ‘Goh, ik heb nog nooit zoveel endometriumkankers gezien’.”

In een “normaal” jaar zijn er ongeveer 600.000 sterfgevallen door kanker in de Verenigde Staten. Met het spike-eiwit dat NJEH met 90% onderdrukt, en met artsen die al een toename van 2000% melden in één soort kanker (endometrium) vanaf begin 2020, is het duidelijk dat het aantal sterfgevallen door kanker in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen als gevolg van covidvaccins.

Voeg dat gegevenspunt toe aan het grote plaatje hier.

Een toename van 40% in sterfte door alle oorzaken, zegt de CEO van de levensverzekering

Als extra aanwijzing voor dit alles hebben wij onlangs bericht over het schokkende interview met Scott Davison, CEO van OneAmerica, een levensverzekeringsmaatschappij. Davison onthult dat het sterftecijfer door alle oorzaken met 40% is gestegen onder hun houders van levensverzekeringspolissen, die een breed scala van mensen bestrijken, in de leeftijd van 18 – 64 jaar. Davison noemt dit, “de hoogste sterftecijfers die we in de geschiedenis van deze bedrijfstak hebben gezien – niet alleen bij OneAmerica.”

Deze observatie is gebaseerd op gegevens van het derde kwartaal van 2021. De cijfers voor het vierde kwartaal zullen er veel slechter uitzien vanwege het goed gedocumenteerde feit dat VE-getallen (Vaccin Effectiviteit) met elke week na vaccinatie kelderen, wat een voortdurende vernietiging van het immuunsysteem vertegenwoordigt. Naarmate de tijd verstrijkt, hebben degenen die de vaccins hebben genomen een steeds zwakker immuunsysteem, waardoor ze kwetsbaarder worden voor gewone infecties en griepstammen die normaal gesproken weinig bedreiging zouden vormen. Dit wordt bevestigd door officiële overheidsgegevens uit het Verenigd Koninkrijk en door onafhankelijk onderzoek, zoals deze studie van het Francis Crick Institute in het Verenigd Koninkrijk: Pfizer vaccin vernietigt T-cellen, verzwakt het immuunsysteem – studie:

Een studie van het Francis Crick Institute in het Verenigd Koninkrijk heeft ontdekt dat het Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccin T cellen vernietigt en het immuunsysteem verzwakt… Het ontdekte dat slechts 50 procent van de mensen die een enkele dosis van het Pfizer vaccin kregen een kwantificeerbare neutraliserende antilichaamrespons hadden tegen de alpha variant van COVID-19. Dit aantal daalde nog verder tot slechts 32 procent en 25 procent voor respectievelijk de delta- en bètavariant.

Een toename van 40% in sterfte door alle oorzaken, indien toegepast op alle leeftijdsgroepen, betekent dat er elke dag 3.100 extra Amerikanen sterven. Dat zijn meer dan 90.000 mensen per maand die vanaf kwartaal 3, 2021 door het vaccin worden gedood. (Het normale sterftecijfer van voor de komst van het vaccin is ongeveer 7.700 per dag in de VS).

We schatten dat tegen de tijd dat de gegevens van het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zijn, we waarschijnlijk een toename van 60% zullen zien in sterfte door alle oorzaken, wat leidt tot een extra 4.600 doden per dag. Dit alleen al is bijna 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar, of ongeveer een half procent van de gehele Amerikaanse bevolking.

Mijn (voorzichtige) voorspelling is dat wanneer de kankersterfte na het vaccin begint toe te nemen, we vanaf 2022 minimaal een toename van 400% in sterfgevallen door kanker zullen zien. Dat is ruwweg 2,4 miljoen vaccin-gerelateerde sterfgevallen door kanker per jaar voor de nabije toekomst, zeer waarschijnlijk tot in het volgende decennium.

93% van de sterfgevallen na het vaccin wordt toegeschreven aan het vaccin zelf

Een andere factor die in dit alles in overweging moet worden genomen, is het verbazingwekkende onderzoek dat is uitgevoerd door Dr. Bhakdi en Dr. Burkhardt, waarover Steve Kirsh op Substack.com heeft geschreven.

Hoewel de steekproef klein was (15 autopsies), toonde het aan dat 93% van de mensen die stierven nadat ze gevaccineerd waren, in feite gedood werden door het vaccin. Zoals Kirsh uitlegt:

De lijkschouwer of de officier van justitie hebben in geen van de gevallen het vaccin als doodsoorzaak aangewezen. Nader onderzoek bracht echter aan het licht dat het vaccin in 14 van de 15 gevallen een rol speelde bij de dood. Het meest aangevallen orgaan was het hart (bij alle mensen die stierven), maar ook andere organen werden aangevallen. De implicaties zijn potentieel enorm en kunnen miljoenen doden tot gevolg hebben. De vaccins moeten onmiddellijk worden stopgezet.

Belangrijk is dat, zoals Dr. Bhakdi op video uitlegt, deze autopsies aantoonden dat mensen werden gedood door killer lyphocyten die hun eigen organen aanvielen, zoals het hart en de longen.

Met andere woorden, mRNA covidvaccins zorgden ervoor dat het lichaamseigen immuunsysteem begon met het kweken van lymfocytenweefsel op plaatsen waar het niet thuishoort, zoals het hart en andere organen.

Deze schokkende bevinding was voor voormalig Pfizer vicepresident Mike Yeadon aanleiding om Steve Kirsh te schrijven en uit te leggen: “Dit is ongeveer de slechtste 15 minuten (video) die ik ooit heb gezien. Massale covid19 vaccinatie leidt tot massamoord.”

Die video is hier te zien:

DR SUCHARIT BHAKDI: ORGANS OF DEAD VACCINATED PROVES AUTO IMMUNE ATTACK – 22/12/2021

Wat Dr. Bhakdi’s bevindingen in essentie onthullen is dat er nu veel meer mensen sterven aan het vaccin dan aan natuurlijke oorzaken. Dit zou betekenen dat het dagelijkse sterftecijfer van 7.700 Amerikanen (dat is per dag) van vóór het vaccin op het punt staat te worden overschaduwd door het aantal sterfgevallen als gevolg van het vaccin, dat op een gegeven moment een veelvoud zal zijn van 7.700.

Het is niet onredelijk om te veronderstellen dat in de komende jaren, naarmate het aantal kankertumoren en lymfocytenaanvallen toeneemt, het aantal sterfgevallen per dag in Amerika boven de 16.000 of zelfs 30.000 zal komen te liggen, naarmate het aantal sterfgevallen na de vaccinatie met het vaccin toeneemt.

Bij 30.000 sterfgevallen per dag komt het aantal doden in een jaar trouwens op bijna 11 miljoen mensen, of ongeveer 3,3% van de totale Amerikaanse bevolking die in een bepaald jaar sterft. Over een decennium, is dat ongeveer een derde van de huidige bevolking. Dit zijn uiteraard prognoses, maar zij zijn gebaseerd op de eerste bewijzen en waarnemingen.

  Wereldkampioen vaccineren voert wereldrecord dagelijkse COVID-gevallen, vereist nu eindeloos aantal Booster prikken voor verlenging van gezondheidspas voor 6 maanden

Voorzichtig gezien, zal een derde van iedereen die een vaccin heeft gekregen, in de komende tien jaar sterven… en nog eens een derde zal verzwakt raken

Gebaseerd op de sterfgevallen door kanker, myocarditis, auto-immuunziekten, hartaanvallen en de verhoogde risico’s op beroertes, neurologische aandoeningen en orgaanfalen, kunnen we voorzichtig concluderen dat ongeveer:

• Een derde van degenen die mRNA covaccins namen, zal de komende tien jaar sterven.

• Een derde zal gewond of verzwakt zijn en waarschijnlijk niet in staat om op een zinvolle manier aan de samenleving deel te nemen.

• Een derde zal relatief onaangedaan blijven.

Interessant is dat dit lijkt samen te vallen met de statistische analyse van de batchnummers van covidvaccins, waarbij ruwweg een derde van de batches in verband wordt gebracht met hartaanvallen en sterfgevallen, een ander derde in verband wordt gebracht met verwondingen (maar niet met de dood), en een laatste derde onschadelijk lijkt te zijn (vermoedelijk zoutoplossing).

Nogmaals, dit zijn ruwe cijfers en over veel van de hier gemaakte prognoses zal men het oneens zijn, maar dit is een eerste momentopname en een prognose op basis van wat we tot nu toe weten. Uiteraard kunnen deze conclusies veranderen naarmate nieuwe gegevens beschikbaar komen, en het uiteindelijke aantal aan het eind van 2032 zou radicaal anders kunnen zijn dan deze prognoses (veel slechter of misschien veel beter).

30 miljoen mensen per dag worden over de hele wereld gevaccineerd

Laten we nu eens kijken wat dit wereldwijd betekent als we concluderen dat ruwweg een derde van de gevaccineerden de komende tien jaar zal sterven.

Op dit moment worden er wereldwijd ongeveer 30 miljoen mensen per dag gevaccineerd, volgens OurWorldInData.org.

Op dezelfde site staat dat 58,5% van de wereldbevolking ten minste één dosis heeft gekregen en dat 9,25 miljard doses zijn toegediend (gegevens geraadpleegd op 1/4/2022).

Als een derde van de gevaccineerde mensen de komende tien jaar aan het vaccin zal overlijden, dan worden elke dag dat deze vaccinaties doorgaan ongeveer 10 miljoen mensen ter dood veroordeeld.

Als dit nog maar één jaar – 365 dagen – zo doorgaat, betekent dit dat in de komende tien jaar ongeveer 3,65 miljard mensen extra zullen worden uitgeroeid door vaccins en zullen sterven aan door vaccins veroorzaakte sterfgevallen. Dat is overigens ruwweg de helft van de wereldbevolking.

Als u zich afvraagt hoe meer dan een derde van de wereldbevolking kan worden uitgeroeid als slechts een derde van de partijen vaccins zogenaamde “dodelijke injecties” zijn, bedenk dan dat mensen meerdere injecties krijgen via “boosters”. Een persoon kan dus vijf of zes keer worden geïnjecteerd met mRNA-vaccins, en zelfs als slechts een derde van die injecties “dodelijke injecties” zijn, slinken hun kansen om aan de dodelijke injectie te ontsnappen snel. Het is als het spelen van vaccin roulette.

Statistisch gezien zijn hier de kansen om aan een dodelijke injectie te ontkomen als iemand meer injecties blijft nemen, ervan uitgaande dat een derde van de loten dodelijk is:

1e injectie: 66.6% kans om de dood te ontlopen.

2e injectie: 44,4% kans om de dood te ontlopen. (.666 ^ 2)

3e injectie: 29,5% kans om de dood te ontlopen. (.666 ^ 3)

4e injectie: 19.7% kans om de dood te ontlopen. (.666 ^ 4)

5e injectie: 13.1% kans om de dood te ontlopen.

6e injectie: 8.7% kans om de dood te ontlopen.

Zoals u ziet, als de regeringen van de wereld de mensen kunnen dwingen zes injecties te nemen, kunnen zij meer dan 90% van de wereldbevolking doden, aangezien een derde van de vaccinbatches dodelijke injecties zijn en uitgaande van een dodelijk percentage van 100% in de loop van de tijd.

De enige manier om deze vaccinholocaust te stoppen, is de vaccins te stoppen.

Voor elke extra dag dat de globalisten hun holocaustcampagne met vaccins uitvoeren, roeien ze waarschijnlijk nog eens 10 miljoen mensen uit.

Dat is elke 14,4 uur een nazi-holocaust uit de Tweede Wereldoorlog, in termen van vernietigde onschuldige levens.

Het betekent ook dat bijna 7.000 levens per minuut worden vernietigd terwijl deze vaccinholocaust doorgaat.

Dit betekent ook dat elke dag eerder dat we de holocaust stoppen, we potentieel 10 miljoen levens redden.

Vandaar de urgentie van onze missie. Als we de holocaust van vaccins nu stoppen, verliezen we de komende tien jaar nog steeds 1,5 miljard mensen door sterfte als gevolg van vaccins. Belangrijk is dat de menselijke beschaving zo’n klap waarschijnlijk kan overleven, hoe verwoestend die ook mag zijn.

Maar als deze vaccinholocaust nog maar één jaar doorgaat, kunnen de globalisten de dood van nog eens 3,6 miljard mensen in gang hebben gezet, bovenop de 1,5 miljard mensen die al op de dodenklok staan. Dat betekent dat we in de komende tien jaar meer dan 5 miljard mensen zouden kunnen verliezen, eenvoudigweg als gevolg van ons onvermogen om deze holocaust in de komende 365 dagen te stoppen.

De belangrijke vraag wordt: kan de menselijke beschaving intact blijven als we meer dan 50% van de bevolking verliezen?

Ik heb daar geen antwoord op, maar gezien de complexiteit van onze moderne samenleving, lijkt het waarschijnlijk dat een systemische ineenstorting – “great reset” – onvermijdelijk zou zijn. Het lijkt er ook op dat dit is wat de globalisten proberen te bereiken.

Merk goed op dat niemand in de regering voorstelt om de vaccins te pauzeren, een jaar te wachten en te zien hoeveel mensen er sterven. Nee, zij geven er de voorkeur aan om op volle snelheid door te gaan – verdoem de gevolgen! – en dan de ongevaccineerden de schuld geven van de massale sterfte van de gevaccineerden.

Het is duidelijk dat ze te kwader trouw zijn. Ze proberen geen levens te redden; ze werken aan de uitroeiing ervan.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Holocaust-overlevende waarschuwt dat Great Reset erger is dan Hitlers masterplan – “Dit is globaal”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe waarheid doet pijn: 96% van de omicrongevallen in Duitsland zijn onder de volledig gevaccineerden
Volgend artikelBraziliaanse journalist viert zijn 3e COVID injectie, stort paar dagen daarna in en krijgt vijf hartaanvallen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

  • Beste Corné, in de video die ik hierboven vermeld heb wordt uitgelegd welk bewijs ze hebben dat er inderdaad opzet in het spel is. Vraag is nu wat er met dat bewijs gaat gebeuren en het allemaal nog te stoppen is.

 1. Pas als de 4 prik word gezet zie je veel meer mensen doodgaan waaronder jongeren , en dan valt het oas op, met de derde prik zijn het grootste deel 65 plussers. Het heeft nog een seizoen over, in september de 4 prik of misschien eerder en dan zie je de resultaten ….en het is hun eigen schuld, prikken zonder zich te laten informeren……tja…maar goed dan is het einde ook nabij want dan worden vele geprikten ook wakker en dat is wanneer de overheid aan het kortste eind gaat trekken en nog meer gaat bullebakken. Ik denk dat uiteindelijk de geprikten de grootste vijand van de staat word en dat er dan vele laffe staatshoeren het op een lopen moeten gaan zetten. Uiteindelijk als emoties de overhand nemen is er geen weg meer veilig voor die vieze laffe wefhoeren.

 2. Tsja….ik heb er geen invloed op dus,so be it.
  Ik maak al vele jaren mijn eigen booster recept.
  Word volgende maand 65 en nog altijd gezond,fit en sterk.
  Voor mij niks van big pharma dus ook geen gifprik.??????

  • Ik begrijp je ongeduld.
   Fuellmich werkt zich samen met zijn team tig keer in de rondte en uit z’n naad; hij heeft al vele malen uitgelegd waarom het zo lang moet duren; alle voorbereidingen is krankzinnig veel werk; de tegenwerking groeit, maar de medewerking gelukkig ook.
   Het is zeer ongepast om te schrijven dat Fuellmich ‘het’ allemaal wel best vindt. Ga maar eens op zijn stoel zitten; ga maar eens in zijn schoenen staan . . . .
   Dit is zeer zeker geen persoonlijke aanval, want dat zou exact hetgeen zijn wat de macht met hun Verdeel&Heers shit wil dat we doen. Omdat de rechtsspraak in zowat elk land op z’n gat ligt moet ook daarvoor een oplossing bedacht worden. Het weefsel, het vangnet, alle juridisch systemische structuren zijn overal fundamenteel gecorrumpeerd zoals je wel weet. Probeer dan maar een internationaal tribunaal op te zetten !
   Toen ik dit artikel [ zie URL ] las hier bij Frontnieuws dacht ook ik : Eindelijk begint het !! Maar daarna hoorde ik ook niks meer. Misschien kunnen we op de website van Stiftung Corona Ausschuss hier meer over horen/lezen.
   https://www.frontnieuws.com/polens-neurenberg-2-0-project-is-gelanceerd-rechtbanken-zijn-zodanig-geinfiltreerd-door-de-andere-kant-dat-we-een-heel-nieuw-rechtssysteem-zullen-moeten-opzetten/#comment-46919

  • Ik vind dat elk mens wat vecht tegen deze genocide een held is en daarom wil ik jou de vraag stellen wat heb jij gedaan om het tegen te gaan of heb je de spuiten al genomen en nu je angst en je dommigheid op onschuldige mensen af te schuiven en zo zal het straks ook weer zijn dat de criminelen een pluimpje krijgen en de strijders weer het naar kijken hebben, kom uit je angst en probeer mensen te redden om ze ze aan te spreken hoe dodelijk dat bio wapen is en wat de gevolgen zijn als je er maar een red heb je een helden daad gepleegd. WORDT WAKKER.

 3. Peace4All

  Video gezien … to find out what ‘kills and maims best’ … te ziek voor woorden … ben ervan overtuigd dat ook de wereld economie dit jaar alleen al door deze genocide onslaught zal omvallen … maar dat is dan ook klaarblijkelijk de bedoeling van HEN om tot “BBB” te komen – SIC.

  • Ja, vreselijk he? Ik had tot nu toe nog de hoop (naïef, ik weet het) dat dit toch echt niet de bedoeling was, vooral omdat bijna iedereen die ik ken de prikken blijft halen.

 4. Dit artikel laat duidelijk zien dat hetgeen er normalerwijs tussen de vier muren van een laboratorium plaats vindt tijdens de dierproeven, het nu op mondiale schaal plaats vindt. Iedere leek kan zelf wel bedenken mbv Common Sense dat dat VRAAGT om onherstelbare mega problemen. De prognoses in dit artikel n.a.v. de gegevens die nu bekend zijn laat dat ook duidelijk zien.
  De MSM moet dit jaar FLINK aan de bak, omdat het Point of No Return al behoorlijk in het zicht is.

  Als leek kun je al bedenken, dat er nog vele andere factoren meespelen, die ertoe bij zullen dragen, dat het totale sterftecijfer nog veel hoger zal uitpakken.
  We zien nu al dat deze crisis de ARMOEDE in de wereld gigantisch sterk heeft doen laten groeien. En als je dan de tien-jaar-prognose hanteert dan zal het sterftecijfer betreffende dat segment vd wereldbevolking schokkende resultaten laten zien. En natuurlijk gelijk met dat andere euvel, dat de hoofdrolspelers van deze mondiale ramp nog NOOIT zoveel winst hebben gemaakt als nu met deze door hen gecreëerde crisis.
  En als veel vd mensen die op een bepaald moment in de komende tien jaar nog in leven is, maar ònvruchtbaar blijkt te zijn – door de voortschrijdende injecteerwoede – zal dat de normale aanwas vd wereldbevolking ook drastisch stagneren. De totale mondiale sterftecijfer zal de bevolkingsaanwas sterk overstijgen.
  De chronische stress zal bij elk mens toenemen – een reeds bewezen fenomeen, dat de mens steeds verder afmat – dat op zichzelf ook weer een verlaging vd weerstand zal bewerkstelligen, met alle gevolgen van dien.
  De zichtbaarheid van alle gevolgen zullen door alle verstop-strategieën vd heersende klasse, samen met HUN reguliere media èn iedereen die van deze crisis meeprofiteert, niet meer verhuld KUNNEN worden.
  Steeds meer dynamieken zullen volledig oncontroleerbaar zogezegd een eigen leven gaan leiden en een sneeuwbal-effect hebben, die vele andere factoren èn levens de dood in zal sleuren. Het spreekwoordelijke hek is dan totaal van de dam, een point of NO return.
  Geen enkel staatsnarratief zal hiertegen in de msm KUNNEN opboksen, omdat de sluier alle mondiale ellende niet meer kan verhullen. Het rookgordijn van de oligarchie zal opgetrokken zijn, omdat de rookmachine het niet meer kan bijbenen.
  Alle gehypnotiseerde medemensen zijn bij elke beweging gedurende een ‘normale’ dag mentaal steeds meer in conflict geraken, omdat steeds meer aspecten gewoonweg niet meer te verstoppen zullen zijn. Zij zullen als het ware struikelen over het groeiend aantal discrepanties met hetgeen hun steunpilaren [ MSM, overheid ] hen dagelijks wijsmaken.
  Terwijl ik dit artikel aan het lezen was moest ik aan een ander artikel denken, dat over uitgelekte info van Pfizer ging: In een bepaald document van deze misdaadorganisatie staat dat aanraking / seksueel contact tussen ‘gevaccineerden’ en ‘ongevaccineerden’ en elke andere denkbare combi ook gevolgen heeft. Wie dit ook gelezen heeft en daar meer van af weet, dan hoor ik dat graag.

 5. Een experimenteel vaccin van de ene producent, gevolgd door een experimenteel booster vaccin van een andere producent en daarna een tweede experimenteel booster vaccin van nog een andere producent, enz.
  Op deze manier wordt het onmogelijk gemaakt om nog te bewijzen welke producent aansprakelijk is voor welke lichamelijke schade.
  Alle producenten zullen mekaar immers de ‘zwarte Piet’ toespelen of stellen dat de experimentele vaccin mix niet compatibel is en dat slachtoffers zelf verantwoordelijk zijn door er ‘vrijwillig’ voor gekozen te hebben.

 6. Ik denk dat er een hele grote groep zal overlijden of allemaal aandoeningen hebben. Auto immuun ziekten etc.

  Het mooie van dit alles is dat er mensen wakker gaan worden als hun dierbaren om hun heen als bosjes neervallen. Want je kan lullen als brugman, ze luisteren toch niet naar je.
  Dus dan maar op de harde manier erachter komen.

  In Europa alleen zijn er zo ongeveer 400.000.000 mensen die ongevaccineerd zijn.
  Klinkt hard als ik zeg, des de meer plek voor mij op deze aardkloot.

  Mensen leren niet van de geschiedenis want we mogen geen vergelijking meer maken.
  Ok, suc6 ermee.

  Ik overleef deze idioterie wel en we zullen gaan vechten op die idioten aan te pakken die dit op ons los hebben gelaten!

  • Ik mag hopen dat de mensen die deze spuit hebben genomen snel omvallen en verdwijnen van de planeet want er zal een ziekenhuis en zorg over ons dan worden afgeroepen die wij uiteindelijk niet kunnen betalen en dan kan je zo maar dood gaan aan een kleine infectie dat er geen zorg meer is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in