De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov hield een toespraak in de VN-Veiligheidsraad die niet duidelijker had kunnen zijn. De Duitse media staken de draak met het optreden in plaats van hun lezers te vertellen dat het Westen in feite de Derde Wereldoorlog is begonnen, schrijft Thomas Röper.

De compromisloze houding van het Westen tegenover Rusland is algemeen bekend en als een westerse politicus ook maar durft te spreken over de mogelijkheid van onderhandelingen of gesprekken met Rusland, breekt er in de media een shitstorm uit. Tegelijkertijd beklaagt men zich er in het Westen over dat Rusland niet wil onderhandelen. Het feit dat de westerse media bij hun lezers wegkomen met deze overduidelijke tegenstrijdigheid is een meesterzet in propaganda.

Vanuit het oogpunt van het internationaal recht vormt de opleiding van Oekraïense soldaten op het grondgebied van westerse staten reeds deelname aan de oorlog. Het feit dat de VS nu openlijk betrokken zijn bij de militaire planning van het Oekraïense leger en Oekraïne ook in real time voorzien van operationele inlichtingen en verkenningsgegevens is de druppel die de emmer doet overlopen. In Rusland wordt inmiddels openlijk gezegd dat Rusland in oorlog is met het Westen, dat de Derde Wereldoorlog in feite al is begonnen.

Aangezien het Westen reeds vóór het begin van het conflict alle onderhandelingen met Rusland over wederzijdse veiligheidsgaranties heeft afgewezen en nu gesprekken met Rusland afwijst, houdt de Russische regering geen rekening meer met de gevoeligheden van het Westen. Dit bleek ook uit het optreden van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de VN-Veiligheidsraad.

Lavrov kwam de zaal binnen, hield zijn toespraak en ging toen weer weg. Waarom zou hij zijn tijd verspillen in de VN-Veiligheidsraad door te luisteren naar de tekstballonnetjes van westerse ministers van Buitenlandse Zaken zoals Baerbock, die u toch elke dag in elke westerse krant kunt lezen? Geen enkele westerse vertegenwoordiger zei daar iets over de zaak, ze spraken alleen hun slogans uit.

Aangezien de toespraak van Lavrov zeer belangrijk is om de stemming in de Russische regering te begrijpen, heb ik de toespraak vertaald en raad ik alle lezers aan deze aandachtig te lezen. Voor lezers die nieuw zijn in de anti-spiegel heb ik veel links geplaatst, zodat u kunt controleren of de beschuldigingen van Lavrov waar zijn.

Begin van de vertaling:

Geachte mevrouw de Voorzitter.

Excellenties, collega’s!

Voor zover ik heb begrepen, was de bijeenkomst van vandaag ingegeven door de wens van sommige delegaties om de kwestie van de “straffeloosheid” in Oekraïne te bespreken. Ik denk dat dit precies op het juiste moment komt. Deze term geeft precies weer wat er sinds 2014 in dit land gebeurt. Nationale radicale krachten, openlijke Russofoben en neonazi’s, kwamen toen met directe steun van westerse landen via een gewapende staatsgreep aan de macht. Onmiddellijk daarna zijn zij de weg ingeslagen van wetteloosheid en totale minachting voor fundamentele mensenrechten en vrijheden: het recht op leven, het recht op vrije meningsuiting, het recht op toegang tot informatie, het recht op gewetensvrijheid en het recht om de moedertaal te gebruiken.

De misdaden van de Maidan in februari 2014 zijn nog steeds onbestraft. De daders van de monsterlijke tragedie van 2 mei 2014 in Odessa, toen ongeveer 50 mensen levend werden verbrand en gedood in de vakbondszaal aldaar, zijn noch opgespoord noch gestraft. Op deze lijst van onbestrafte misdaden staan ook de politieke moorden op Alexander Busina, Pavel Sheremet en andere publieke figuren en journalisten. Toch worden er vandaag pogingen ondernomen om ons een heel ander narratief op te dringen over Russische agressie als hoofdoorzaak van alle problemen.

Dit gaat voorbij aan het feit dat het Oekraïense leger en de milities van nationalistische formaties de inwoners van de Donbass al meer dan acht jaar ongestraft doden en vermoorden, simpelweg omdat zij weigerden de resultaten van de criminele, bloedige en ongrondwettelijke staatsgreep in Kiev te erkennen en besloten om op te komen voor hun door de Oekraïense grondwet gewaarborgde rechten, waaronder het recht om vrij hun moedertaal Russisch te gebruiken.

Vergeet niet hoe de toenmalige premier Yatsenyuk in 2015 zei dat in de Donbass “Untermenschen” wonen. Ook de huidige president Zelensky doet niet voor hem onder. In een interview in september 2021, toen hem werd gevraagd wat hij dacht van de mensen in de Donbass, zei hij dat er mensen waren en dat er “wezens”, “subjecten” waren. Dit is een consistent kenmerk van het Oekraïense regime, zowel onder Porosjenko als onder Zelensky.

Zij hebben iedereen die het niet eens is met de resultaten van de staatsgreep tot terrorist verklaard. Al acht jaar voert het regime in Kiev een “militaire operatie” uit tegen de burgerbevolking. In Oekraïne vindt al vele jaren een totale mobilisatie plaats van de gehele volwassen bevolking, inclusief vrouwen, om hen te rekruteren in de gelederen van de nationalistische bataljons en de Oekraïense strijdkrachten.

  De grootste man die ooit geleefd heeft?

Terwijl de Kievse regering schijnheilig beweert zich te hebben gecommitteerd aan het Minsk-akkoord, heeft zij de uitvoering ervan ongestraft openlijk gesaboteerd. Voor de Donbass werd een financiële, transport- en energieblokkade ingesteld. De inwoners van de regio zijn afgesneden van sociale uitkeringen, pensioenen, salarissen, bankdiensten, communicatie, onderwijs en gezondheidszorg. Zij zijn beroofd van hun fundamentele burgerrechten, waaronder de rechten die worden gegarandeerd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966.

Op een gegeven moment werd Zelensky moe van het doen alsof en verklaarde dat het “maatregelenpakket van Minsk” alleen nodig was om de aan Rusland opgelegde sancties te handhaven. Zijn voorganger en medeopsteller van het Minsk-akkoord, Petro Porosjenko, was nog meer uitgesproken. Een paar maanden geleden verklaarde hij publiekelijk en trots dat noch hij, noch iemand in Oekraïne de door hem ondertekende overeenkomst zou uitvoeren. Het was alleen nodig om tijd te winnen om wapens van westerse landen te krijgen voor de oorlog met de Russische Federatie. De secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, Danilov, gaf dezelfde mening.

Het regime in Kiev dankt zijn eigen straffeloosheid aan zijn westerse curatoren, in de eerste plaats Duitsland en Frankrijk, en natuurlijk de VS. In plaats van te eisen dat de leiders in Kiev het Minsk-akkoord uitvoeren, hebben Berlijn en Parijs cynisch de ogen gesloten voor de openlijke dreigementen van Kiev om het “Donbass-probleem” met geweld op te lossen, het zogenaamde Plan B.

De afgelopen jaren heeft het regime in Kiev een frontale aanval uitgevoerd op de Russische taal. Het heeft ongestraft de rechten van de Russische en Russisch sprekende bevolking van Oekraïne geschonden. Er zijn schandalige “taalwetten” aangenomen: “Over Onderwijs” (2017), “Over het waarborgen van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal” (2019), “Over algemeen voortgezet onderwijs” (2020) en “Over de inheemse volkeren van Oekraïne” (2021). Ze zijn er allemaal op gericht de Russische taal te onderdrukken en zelfs helemaal te verbieden.

Tegelijkertijd werden wetten aangenomen ter bevordering van de theorie en praktijk van het nazisme. Kiev negeerde de timide aanbevelingen van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa, het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties en de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden van de OVSE om de taalwet te corrigeren. Van hun kant hebben deze multilaterale structuren niet de moed gevonden – misschien hebben ze gewoon geen toestemming gekregen – om de Oekraïense regering te dwingen haar internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten na te komen.

Het Oekraïense ministerie van Onderwijs heeft de Russische taal en literatuur uit het curriculum geschrapt. Net als in nazi-Duitsland worden Russische boeken verboden en vernietigd, en worden monumenten voor Russische schrijvers vernield.

Met staatssteun wordt een ideologie van nationale onverdraagzaamheid tegen etnische Russen afgedwongen. Tegenwoordig verbergen de functionarissen van het land hun nationaalsocialistische identiteit niet langer en roepen zij openlijk en ongestraft op tot het vermoorden van Russische mensen.

Hier zijn enkele voorbeelden. De Oekraïense ambassadeur in Kazachstan, Vrublevsky, die zich momenteel in Kiev bevindt, maakte de volgende opmerkingen in een interview op 22 augustus van dit jaar: “We proberen zoveel mogelijk van hen (de Russen) te doden. Hoe meer Russen we nu doden, hoe minder onze kinderen hoeven te doden. Dat is alles.” Heeft iemand daar aandacht aan besteed? De burgemeester van Dnjepr, Filatov, uitte afgelopen voorjaar hetzelfde sentiment: “De tijd van koude woede is aangebroken. Nu hebben we het volledige morele recht om deze beesten rustig en met een absoluut onbewogen geest over de hele wereld te doden, voor onbepaalde tijd en in de grootst mogelijke hoeveelheid.” Op 13 september van dit jaar verklaarde de secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, Danilov: “In de nederzettingen waar Oekraïense troepen binnentrekken, zullen de inwoners ongeacht hun mening worden ge-Oekraïniseerd. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor Russen, maar ook voor vertegenwoordigers van andere nationaliteiten. Als u daarnaast nog andere talen wilt leren, Roemeens, Pools of Hebreeuws, ga uw gang, maar niet op kosten van onze staat, maar op uw eigen kosten.”

Moet ik nog vermelden dat al deze Russofobe capriolen absoluut onbestraft zijn gebleven? Het gaat niet alleen om Russofobie. Hij heeft gesproken over vertegenwoordigers van andere etnische groepen die in Oekraïne wonen.

Het hoogtepunt was het interview van Zelensky op 5 augustus 2021, waarin hij iedereen die zich Russisch voelt aanraadde naar Rusland te verdwijnen omwille van hun kinderen en kleinkinderen.

Ik heb de indruk dat het besluit van de bevolking in sommige regio’s van Oekraïne om nu referenda te houden, het antwoord is op zijn wensen.

  Grote zorgverzekeraars wijzigen polissen om dekking uit te sluiten voor verwondingen of ziekte tijdens oorlog, oproer of opstand

Onder het mom van de bestrijding van “Russische agressie” en “separatisme” neemt de vervolging van dissidenten in Oekraïne toe. In maart van dit jaar werden 11 politieke partijen verboden onder het voorwendsel van hun “banden met Rusland”. De belangrijkste Russischtalige televisiekanalen van de oppositie zijn al geruime tijd gesloten. Websites die de overheid niet wil, worden geblokkeerd. Journalisten worden vervolgd als zij een andere mening dan de officiële verkondigen. De vooraanstaande Oekraïense activiste Berezhnaya, die herhaaldelijk bij de Verenigde Naties en de OVSE heeft gesproken over de opkomst van het neonazisme in Oekraïne, wordt vastgehouden in de gevangenissen van de SBU.

Wij twijfelen er niet aan dat Oekraïne definitief is veranderd in een totalitaire nazistaat waar de normen van het internationaal humanitair recht ongestraft met voeten worden getreden. Geen wonder dat de Oekraïense strijdkrachten en nationalistische bataljons terroristische tactieken toepassen en burgers als menselijk schild gebruiken.

Tegen deze achtergrond is de houding van de staten die wapens en militaire uitrusting in Oekraïne pompen en de Oekraïense strijdkrachten trainen bijzonder cynisch. Het doel is duidelijk, ze verbergen het niet maar verklaren het: de vijandelijkheden zo lang mogelijk verlengen, ondanks de verliezen en verwoestingen, om Rusland droog te bloeden en te verzwakken. Deze lijn betekent een directe betrokkenheid van de westerse landen bij het conflict in Oekraïne, waardoor zij partij zijn. Ook het opzettelijk aanwakkeren van dit conflict door het “collectieve Westen” blijft ongestraft. Natuurlijk zouden ze zichzelf toch niet straffen.

Wij maken ons geen illusies dat de Russische strijdkrachten en de milities van de DNR en LNR het vandaag niet alleen moeten opnemen tegen de neonazistische formaties van het regime in Kiev, maar ook tegen de oorlogsmachine van het “collectieve” Westen. Met behulp van moderne systemen, vliegtuigen, schepen, satellieten en strategische drones voorziet de NAVO de strijdkrachten in real time van inlichtingen en verklaart dat Rusland op het slagveld moet worden verslagen – zoals EU-functionarissen direct verklaren – en als straf van alle soevereiniteit moet worden beroofd. Dit is al geen verborgen racisme meer, maar volledig open.

Tegen de achtergrond van de massale beschietingen van nederzettingen in de Donbass verheugt Zelensky zich over de effectiviteit van westerse wapens. Hier is zijn citaat: “Ten slotte heeft men het gevoel dat de westerse artillerie, de wapens die we van onze partners hebben gekregen, zeer effectief zijn. De nauwkeurigheid is echt wat het moet zijn,” verklaarde de leider van dit staatsbedrijf cynisch. Toch werden geen militaire of strategische doelen geraakt in de gebombardeerde nederzettingen. Het is de burgerbevolking van de Donbass die lijdt.

Sinds eind juli van dit jaar droppen de Oekraïense strijdkrachten op afstand verboden anti-personeel vlindermijnen boven het centrum van Donetsk en zijn voorsteden. Het gebruik ervan is een grove schending van het Verdrag inzake het verbod op antipersoonsmijnen van 1997, dat Oekraïne in 2005 heeft geratificeerd, en van het Tweede Protocol bij het Verdrag van Genève inzake conventionele wapens, dat mijnen zonder zelfvernietigingsmechanisme verbiedt.

Deze wreedheden zijn mogelijk gemaakt en blijven onbestraft omdat de VS en hun bondgenoten, met de instemming van internationale mensenrechteninstellingen, de misdaden van het Kievse regime acht jaar lang systematisch in de doofpot hebben gestopt, waarbij zij hun beleid ten aanzien van de heer Selensky baseerden op het bekende Amerikaanse principe: “Off course he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch.”

De ongemakkelijke waarheid die het prachtige beeld van Oekraïne als slachtoffer van Russische agressie overschaduwt, wordt ijverig verzwegen en schaamteloos verborgen gehouden. Zelfs de westerse mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die er nauwelijks van kan worden verdacht met Rusland te sympathiseren, is scherp bekritiseerd en gebrandmerkt als een agent van het Kremlin, alleen omdat zij in haar rapport de bekende feiten bevestigt dat Kiev gevechtsposities en zware wapens stationeert in woonwijken.

De criminele beschieting van de kerncentrale van Zaporzhye door strijders van het Kievse regime, met het risico van een nucleaire ramp, blijft onbestraft. Dit ondanks het feit dat personeel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) sinds 1 september van dit jaar voortdurend aanwezig is bij de centrale en de partij die verantwoordelijk is voor de beschieting gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.

Ik herinner me dat het bezoek van de IAEA aan de kerncentrale kunstmatig werd uitgesteld omdat alle details al op 3 juni van dit jaar waren gecoördineerd en de missie er ongestoord heen had kunnen reizen. Vervolgens ontstond een ongepaste situatie toen de Veiligheidsdienst van het VN-secretariaat weigerde de door Rusland en het agentschap overeengekomen route goed te keuren. Vervolgens werd beweerd dat de IAEA alle parameters van de missie zelf zou bepalen. Dit gewetenloze plan vertraagde het bezoek van de missie van het agentschap aan de kerncentrale met drie maanden.

  VS/EU laten Oekraïne niet eens vredesbesprekingen overwegen

Er bestaat grote bezorgdheid over het lot van de Russische soldaten die in handen zijn gevallen van Oekraïense nationalisten. Er is overvloedig bewijs dat zij in strijd met het internationaal humanitair recht worden mishandeld, waaronder standrechtelijke executies. Ik weet zeker dat degenen die geïnteresseerd zijn in de werkelijke gebeurtenissen in Oekraïne, videobeelden hebben gezien van het bloedbad dat de Oekraïense nazi’s aanrichtten onder Russische krijgsgevangenen, die op de grond werden gegooid met hun handen op hun rug gebonden en in het hoofd werden geschoten. Heeft een van de hier vertegenwoordigde landen commentaar geleverd op deze misdaad?

We hebben ruimschoots bewijs van deze en andere criminele daden die het regime in Kiev sinds 2014 regelmatig begaat. In samenwerking met hun collega’s van de DNR en de LNR registreren en onderzoeken de Russische wetshandhavers zorgvuldig de feiten van de misdaden. Er zijn meer dan 220 betrokkenen geïdentificeerd, waaronder vertegenwoordigers van het opperbevel van de Oekraïense strijdkrachten en commandanten van militaire eenheden die burgers hebben beschoten. Tegen burgers van het Verenigd Koninkrijk, Canada, de VS en Nederland loopt een onderzoek wegens huurlingenactiviteiten en criminele handelingen in Oekraïne. Ik verzeker u dat alle verantwoordelijken, ongeacht hun nationaliteit, ter verantwoording zullen worden geroepen.

Ik wil nogmaals op het volgende wijzen. Eind maart van dit jaar, toen de Russische en Oekraïense onderhandelaars in Istanboel praktisch akkoord waren gegaan met de door Kiev voorgestelde parameters voor een regeling, vond enkele dagen later de tragedie van Boetsja plaats. Niemand twijfelt eraan dat het een geënsceneerde gebeurtenis was. Onmiddellijk na dit in scène gezette incident hebben onze westerse collega’s de hysterie aangewakkerd en een nieuw pakket sancties tegen de Russische Federatie gelanceerd, waarbij zij ons ervan beschuldigden burgers te doden. Nadat het propaganda-effect was bereikt, herinnerde niemand zich Boetsja meer. Behalve wij. In aanwezigheid van de secretaris-generaal en de geachte ministers doe ik nogmaals een oproep: zorg er alstublieft voor dat de Oekraïense regering de eenvoudige stap zet om de namen te publiceren van de mensen van wie de lichamen in Boetsja zijn tentoongesteld. Ik vraag hier al maanden om. Niemand luistert en niemand wil reageren.

Beste secretaris-generaal!

Gebruik tenminste uw autoriteit, alstublieft. Ik denk dat het voor iedereen nuttig is om deze episode te verduidelijken.

Wij stellen vast dat de internationale rechterlijke macht steeds actiever wordt in de kwestie Oekraïne. Er worden enkele “inspanningen” aangekondigd om misdaden in Oekraïne te onderzoeken die worden toegeschreven aan het Russische leger. Dit alles is besteld. Dat zien we heel goed.

Noch de bloedige staatsgreep in Kiev in 2014, noch de tragedie in Odessa op 2 mei 2014, noch de beschieting van vreedzame steden in de Donbass, noch het bombardement van Lugansk op 2 juni 2014, noch vele andere feiten hebben geleid tot een zichtbare reactie van het Internationaal Strafhof. Meer dan 3.000 aanvragen voor misdaden tegen inwoners van Donbass zijn naar het Hof gestuurd. Er is niet gereageerd. Blijkbaar heeft de leiding van dit “gerechtelijk orgaan” nu “van bovenaf” opdracht gekregen om een storm van verontwaardiging te veroorzaken. Wij hebben geen vertrouwen in dit orgaan. Acht jaar lang hebben we tevergeefs gewacht tot de strijd tegen de straffeloosheid in Oekraïne begon. Wij verwachten niet langer gerechtigheid van deze en een aantal andere internationale instellingen. De tijd van wachten is voorbij.

Alles wat ik heb gezegd bevestigt nogmaals dat het besluit voor de militaire operatie onvermijdelijk was. We hebben het er meer dan eens over gehad. Wij hebben ruimschoots aangetoond hoe Oekraïne zich voorbereidde om de rol van “anti-Rusland” te spelen als springplank voor het creëren en uitvoeren van bedreigingen voor de Russische veiligheid. Ik kan u verzekeren dat wij dit niet zullen toestaan.

Einde van de vertaling

De omvang van de desinformatie – of “non-informatie” – door Duitse media als Der Spiegel is nu schokkend. Der Spiegel berichtte over de toespraak van Lavrov onder de kop “Discussie over oorlog in Oekraïne – Lavrov verlaat VN-Veiligheidsraad onmiddellijk na toespraak”, maakte Lavrov in zijn artikel belachelijk en verzweeg alle Russische argumenten voor de lezers van Spiegel. Al uit de inleiding van het Spiegel-artikel blijkt het informatieve gehalte van de Spiegel:

“Hij kwam 90 minuten te laat, uitte beschuldigingen tegen Oekraïne en vertrok: de Russische minister van Buitenlandse Zaken maakte een gedenkwaardige verschijning bij de VN. Zijn Oekraïense collega spotte ermee.”

Bonus:

Interview met de minister van Defensie van de Russische Federatie Legergeneraal Sergei Shoig


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

18 euro voor 1 liter benzine?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Gates Foundation onderzoekt hoe de bevolking ertoe kan worden gebracht “toekomstige” COVID-vaccins te accepteren
Volgend artikelDe Derde Wereldoorlog is al begonnen, maar de waarheid wordt tot het laatste moment voor het publiek achtergehouden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Ik ben blij dat we een koude winter tegemoet gaan met achterlijk hoge energieprijzen. Misschien dat die domme idioten in dit land eindelijk eens wakker gaan worden. Gedwee volgzaam slaafs NOS en Op1 kijkend k*tvolk hier. Ik voel mij geen Nederlander meer, dis is niet mijn land, ik sta meer en meer achter Rusland. 90% Van de mensen hier in het land mag van mij ter plekke omvallen door die gifspuiten, honger, kou, whatever. Die domme schapen zijn medeschuldig aan deze ellende door het niet te willen zien en al jaren slaafs de staatspropagande te volgen.

  • Precies. Wie niet horen wil moet maar voelen. Ik heb zelfs geen medelijden meer met eigenwijze familieleden die hardnekkig weigeren de feiten onder ogen te zien, hoeveel bewijs ook wordt aangedragen. Helaas zijn de bruikbare idioten in de meerderheid en trekken ze het wakkere volk mee de afgrond in.

   • IK zelf sterf nog liever als dat ik de volks verraders in ons land mijn korstje brood zou geven het volk heeft zijn eigen waarde verloren en zich verkocht aan de duivelse elite en hoopten dat zij dan een streepje voor zouden hebben, maar bommen maken geen verschil tussen eerlijke of foute mensen die doden als wat binnen hun bereikt komt de dood zal ons allen treffen dommeriken.

  • Ik ben het met je eens, behalve …’Misschien dat die domme idioten in dit land eindelijk eens wakker gaan worden’, … want die worden NOOIT niet wakker.

   Laat ze maar sterven van de prik en koud krijgen.
   Een verloren en gehersenspoelde groep.
   Dom, oliedom en misschien wel slecht ook.

  • Inderdaad; de bevolking is ZELF verantwoordelijk voor al de komende ellende.
   Maar ze zijn te links en/of te stom om dat te zien en te laf om er wat aan te doen.
   Democratie in NL? belachelijk; zie b.v. Baudet in parlement; spreekverbod…
   Rechters in NL? D^^ vuilnis
   Rechten: niet voor de laagstbetaalden.
   Vrijheid van meningsuiting? Bestaat niet meer
   Massamedia: volledig D66; proost.

  • Als je iets wilt pakken dan moet je wel kunnen zien !
   De meesten van ons zijn te druk met een baan en het aflossen van hun z.g. schuld aan de bank.
   Komt bij de de helft van de Nederlanders chronisch ziek zijn.
   Dan nog het covid sprookje eroverheen en de bijzondere rol die MSM al jaar en dag speelt.
   De massa is zwaar gedrogeerd en gehypnotiseerd.
   Ik zie het helaas somber in.
   Het volk is al zover afgetakeld dat zelfs als het nog zouden willen nog geen deuk in een pakje roomboter kunnen slaan.

   • 80% procent zijn zombies en erg veel jongeren die niet voor zijn rechten opkomen, zelfs begrijp ik niet de jongeren generaties. Tot de zombies op straat belanden dan gaan een andere realiteit zien maar te laat

 2. Ik blijf me verbazen in het eenrichtings geloof van vele NL ers.
  In gesprekken druipt het geloof in de npo zenders, nos en rtl eraf.
  Velen heb ik kennis gegeven over alternatieve zenders en podcasts.
  Toch blijven ze terugvallen.

  Dan vraag ik me af” is dit dusdanig vasthouden aan het bekende omdat ze met het onbekende niet om kunnen gaan?”.

  Als dat werkelijkheid is, kunnen ze hun borst nat maken, want het bekende verdwijnt.
  Dan zijn ze nergens op voorbereid, en komt de klap als een donderslag

  Je kunt ze op onafhankelijke rapporten wijzen, maar ze zijn zo overtuigd in hun visie, dat er geen speld tussen te krijgen is.

  Wat is dat ?
  Zo overtuigd van je visie, terwijl je met je neus op de feiten gedrukt bent.
  Geen ruimte voor een bredere visie.

  In mijn leven en werk heb ik altijd verder gekeken als mijn neus lang was.
  Dat kwam voort uit mijn werk, daarin telde alleen de feiten en wat de anderen vertelden.
  Daarop werd een visie soms meerdere gebouwd.

  Dat is de reden dat ik me blijf verbazen over de dikwijls ongegronde vasthoudendheid, die door feiten word ondermijnd.

  Dit staat ook de zelfredzaamheid in de weg, dat hebben ze in de top v.d. piramide die ons in hun greep lijkt te hebben, goed begrepen.

  Het zorgt voor polarisatie.

 3. Het is waar, objectiviteit is ver te zoeken in de media. Lang genoeg zoeken helpt wel om andere geluiden te horen. Je kan bijvoorbeeld opzoeken wat oudere “linkse” journalisten als Noam Chomsky of John Pilger -die al meedraaien sedert de Vietnam oorlog- erover te zeggen hebben. Hoorde zelfs het woord “infested” gebruiken over neonazisme in Oekraïne.
  En af en toe wordt er eens een mainstream rechtse republikeinse journalist wakker:
  https://youtu.be/1MJDvr-1Z-A
  Maar algemeen worden die eerder dissidente stemmen ondergesneeuwd door de propaganda.

 4. Spreuken 19:9
  Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt, gaat te gronde. [..okay]

  Welk holocaust Rusland, hoe zit het met je sovjetgeschiedenis? Bent je het slachtoffer van je eigen leugens en de herdenkings- en herinneringswetten?
  Welke nationaalsocialisme ultra-nationalisten van Oekraïne, hoe zit het met jullie uitverkoop en rigide gehoorzamheid aan de kl.hoedjes globalisten/elites?

  De EU heeft haar wortels in het zionisme en het wereldjodendom, niet bij dé Duitsers.

  Rusland zou de USofZ/Nato/UN/EU/WEF/NWO kunnen verlammen door enkele historische details op te helderen.
  Europa is geketend en wordt vernietigd in overeenstemming met anglo-zio-NWO dictaten, ga niet in op wat voor de hand ligt, geef het een excuus.
  Wat de reden ook is; laten we onze vijanden niet in verlegenheid brengen en laten we (helpen) het juk van het zionisme en het wereldjodendom versterken. SMO-Z?

  “De blanke rassen van Europa moeten worden vernietigd en vervangen door een ras van Euraziatische negers die gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd door de heersende elite. Wij Joden zijn van plan om Europa te veranderen in een gemengd ras van Aziaten en negers geregeerd door Joden”
  Crypto jood EU grondlegger Richard Coudenhove – Kalergi in “Praktischer Idealisms” 1925

  GERARD MENUHIN : TELL THE TRUTH & SHAME THE DEVIL | Voorwoord

  Vroeger bestond er een volksbeweging. Het was enerzijds een politieke, anderzijds een völkisch (etnische), populistische beweging. Tegenwoordig zijn er geen volksbewegingen meer, vooral omdat er nauwelijks nog samenhangende volkeren zijn. Er bestaat alleen het systeem. De basis van dit systeem berust op heropvoeding van na 1945, waarvan het symbool een soort hologram is, dat wil zeggen een projectie. Volgens deze projectie maakten Duitsland en de Duitsers zich schuldig aan een bepaalde misdaad tegen zekere schepselen. Het systeem eist onder meer dat alle mensen zonder uitzondering deze misdaad als onvergelijkelijk erkennen en er eer aan betuigen, door zich voortdurend te vernederen voor ontelbare heiligdommen ter herdenking ervan, en dat Duitsland op verschillende manieren eeuwig compensatie moet betalen, soms aan de overlevenden van de misdaad, waarvan er een onuitputtelijke voorraad lijkt te zijn, en soms door U-boten aan Israël te geven.

  Wie tegen deze dwang in opstand komt, wordt gestraft, buitengesloten, opgesloten. Hij wordt ervan beschuldigd de projectie te hebben ontkend. Hoewel de beschuldiging van ontkenning onzin is, aangezien men niet kan ontkennen wat men niet voor waarheid houdt, is het concept van ‘ontkenning’ gehandhaafd.

  Het gaat dus om een ​​geloof, net zoals in de 16e eeuw protestanten werden vervolgd door katholieken. Het is de moderne wereldomvattende, universeel hechtende religie.
  Projectie-ontkenners moeten gestraft worden om het systeem in stand te houden.

  Degenen die redelijkerwijs om een ​​verklaring vragen, worden afgewezen op grond van het feit dat de projectie niet kan worden beoordeeld, zoals deze al is beoordeeld. Zijn bekendheid (“algemene kennis”) is verklaard, anders is Duitsland onschuldig aan die bepaalde misdaad. Voorstellen om de projectie, op wat voor manier dan ook, aan de kaak te stellen, is een stap terug in de richting van het nationaal-socialisme; het zou in strijd zijn met het concept van de Bondsrepubliek Duitsland, omdat het de bestaande orde in de beklaagdenbank plaatst. Immers, de projectie zou kunnen worden ontdekt als een fabricatie, als het wordt berecht, kan het een leugen zijn. Of liever gezegd, het zou als onbewezen worden beschouwd, totdat de realiteit ervan is bewezen.

  Maar als de projectie ongeldig wordt verklaard, wat gebeurt er dan met het systeem?

  Dit is de puurste logica. Aangezien heropvoeding alle fundamenten van het nationaal-socialisme heeft ondermijnd, impliceert de mogelijkheid dat de principes van deze heropvoeding frauduleus zouden kunnen zijn, dat het systeem schuldig zou kunnen zijn en dat het tijdperk van het nationaal-socialisme niet zo slecht was als het onophoudelijk wordt voorgesteld te zijn. Dus de “rechtvaardigheid” van het systeem vereist (gevangenis)straf in plaats van een rechtvaardige procedure; het systeem kan het zich niet veroorloven om de leerstellingen van heropvoeding ter discussie te stellen.

  Dus sinds de Processen van Neurenberg is de voornaamste vijand van de waarheid zodanig gemuteerd en geëvolueerd dat de Duitse staat zich uit eigen belang is gedwongen, al 75 jaar lang een hypocriet systeem in stand te houden, waarvan de onthulling niet alleen de legitimiteit in twijfel zou trekken van de entiteit genaamd “De Bondsrepubliek Duitsland”, maar ook van de volledige administratieve structuur. Bijna alle westerse landen zitten in dezelfde hachelijke situatie. Ook al zijn ze niet verantwoordelijk voor deze vermeende halsmisdaad, ze hebben zich haar in de jaren gedienstig getoond middels lippendienst, censuur en vervolging en kunnen zich er dus niet van bevrijden.

  • De moeder van graaf Richard Van Coudenhove – Kalergi (1894 – 1972) was van Japanse orgine en het joodszijn gaat van moeder op zoon/dochter, dus bij het joodszijn van onze Richard zet ik de nodige vraagtekens.

   • @Swart,
    Zoals velen hierop de site ook U druk bezig met de Joodse medemens, er zijn verschillende meningen bij de Joodse geloofsgemeenschap, sommigen beweren dat je als Jood geboren wordt door een Joodse moeder en anderen door een Joodse vader, de ene keer dus linksom en dan weer rechtsom, zijn beide ouders Joods is die vraag natuurlijk overbodig, zet ik nog even save us op van Evergrey, fijne dag verder trouwens !!!

  • [..okay]

   C-J en daarbovenop beschadigd

   mss kun je eens kijken bij familie, vrinden en gangbare definities

   heimelijk/in het openbaar
   belijdt [beleid praktiseert] van een ander geloof [plan/komplot]
   “crypto- ” (oorsprong van het Griekse kryptos – κρυπτός, ‘verborgen’)

   ‘geef het een naam’, praktijk blijft gelijk

 5. De meeste zijn gewoon smart mobiel zombies, kunnen niet meer zonder dat ding en raken al compleet in paniek als ze geen internet ontvangst hebben. Met die zombies is niets meer iets te redden. Alles wat erop dat schermpje geprojecteerd wordt, wordt aangenomen als de enige waarheid. Dan sta jij al direct buiten spel bij hen, als jij iets anders beweerd of als jij geen smart mobieltje hebt.

  We hebben het al mogen mee maken met het corona hoax, wat die zombies in staat zijn en hoe meedogenloos zij zijn, als jij iets anders beweerd dan de staatspropaganda. Op je werk, in de winkels, je vrienden, je familie, zelfs je gezin en/of je partner begonnen je uit te sluiten te demoniseren, omdat jij die valse vaccins niet nam of dat jij het mondkapje niet droeg.

  Dan zal het Russische verhaal er helemaal niet tot hen door dringen, maar eerder met een geel/blauw vlaggetje gaan zaaien en/of zo’n zogenaamde vluchteling in huis halen. Ze zien geen gevaar, dat zij daarmee hun eigen doodvonnis ondertekenen. Het zijn de verloren generaties, die door hun eigen slaafse gehoorzaamheid zich zelf laten uitmoorden. Er is nog nooit een ras geweest op aarde, die zich vrijwillig liet uitmoorden door eigen slaafse gehoorzaamheid aan de criminele autoriteiten.

 6. Ik hoop maar een ding dat ons maar een korte dood staat te wachten nu zeker dat ik al ouder ben en een redelijk goed leven heb gehad maakt het mij niets meer uit, jammer dat wij onze kinderen en klein kinderen dit niet hebben gegeven.
  Maar er is nog een vraag, als de mensheid is verdwenen denken jullie dan dat het klimaat gered is en dat jullie de planeet voor ons na geslacht zuiver en schoon hebben achter gelaten, HA HA HA HA alles is kapot mensen bomen planten dieren water is vervuild de planeet is voor de eerste 400 jaar onleefbaar, en dat is wat jullie de kinderen als ze er nog waren of zijn nalaten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in