Keer op keer hebben het Economisch Wereldforum (WEF) en zijn wereldwijde collaborateurs de toekomst “voorspeld” met een verbluffende nauwkeurigheid, soms jaren van tevoren, en wanneer de voorspellingen dan uitkomen, doen zij alsof zij er niets mee te maken hebben, schrijft Dr. Joseph Mercola

Het is goed eraan te herinneren dat de oprichter van het WEF, Klaus Schwab, tijdens de bijeenkomst in mei 2022 in Davos duidelijk heeft verklaard dat de toekomst niet zomaar gebeurt, maar “GEBOUWD wordt – door ons,” verwijzend naar hemzelf en de andere aanwezigen in de zaal. Vergist u zich dus niet, zij geloven echt dat zij het recht hebben om over het lot van de wereld te beslissen, en dat u en ik daar niets over te zeggen hebben.

Dat lot werd in juni 2020 formeel aangekondigd onder de noemer “The Great Reset,” door Schwab zelf.1 Deze “build back better” regeling behelst de volledige reorganisatie en herstructurering van alle onderdelen van de samenleving, met inbegrip van de financiën, de industrie, het onderwijs, de “sociale contracten,” de energiesector en het voedselsysteem.

Wat het voedselsysteem betreft, stelt het WEF zich een voedselsysteem voor dat geen dierlijke voedingsmiddelen bevat en geen grote voetafdruk van het land vereist. In feite propageert het WEF al verscheidene jaren het idee dat wij er maar aan moeten wennen insecten te eten2,3,4 en geregenereerd rioolwater te drinken. Om maar één voorbeeld te geven: half oktober 2018 heeft het WEF op Twitter gepost:5

“Good grub: why we might be eating insects soon.”

Insecten, rioolwater en kannibalisme – De plannen van de Cabal voor u

De vele voorspellingen van het WEF worden nu snel werkelijkheid, en zijn egoïstische agenda’s worden natuurlijk als briljant en noodzakelijk bejubeld door zijn collaborateurs. In februari 2021 bijvoorbeeld drong het tijdschrift Time6 erop aan dat wij meer insecten zouden moeten eten om de planeet te redden, en in mei 2021 kondigde Bloomberg aan dat “de toekomst van het water gerecycleerd rioolwater is, en dat wij het allemaal zullen drinken”.7

Californië is inderdaad al begonnen met de overgang van toilet naar kraan.8 Op 23 juli 2022 voerde The New York Times9,10 de dystopische voorspellingen van het WEF naar een heel nieuw niveau, door aan te kondigen dat de tijd om kannibalisme te overwegen nu is aangebroken:

“Een beeld kwam bij Chelsea G. Summers: een vriendje, per ongeluk expres aangereden door een auto, wat snel werk met een kurkentrekker en zijn lever opgediend op Toscaanse wijze, op toast. Dat verzinsel van haar verwrongen verbeelding is de aanleiding voor mevrouw Summers om haar roman, “A Certain Hunger,” over een restaurantcriticus met een voorliefde voor (mannelijk) mensenvlees, te schrijven.

Het blijkt dat kannibalisme een tijd en een plaats heeft. Op de bladzijden van enkele recente maagkerende boeken, en op televisie en filmschermen, suggereren mevrouw Summers en anderen dat die tijd nu is … Kunt u het verdragen?”

De NYT schrijver, Alex Beggs – die ook voor het eetblad Bon Appétit schrijft – gaat verder met het opsommen van verschillende recente televisieshows en films waarin het kannibalisme in een geromantiseerd daglicht wordt gesteld. Tja, hoe kun je anders mensen – vooral jongeren – hersenspoelen om het onaanvaardbare te aanvaarden, als je het niet verheerlijkt door de magie van de vertel-het-visioen? En het werkt. Een Reddit message board gewijd aan de Showtime serie “Yellowjackets” heeft 51.000 leden.

“De spanning van de show zit in de wetenschap dat je weet dat er kannibalisme komt, maar wanneer? En waarom?” schrijft Beggs. De show weerspiegelt ongetwijfeld een spanning die de elitisten van de wereld eigenlijk in het echte leven willen laten opkomen.

“Waar hebt u het in hemelsnaam over?” zult u misschien vragen. Laat ik het ronduit zeggen en er niet omheen draaien: Het WEF en zijn bondgenoten fabriceren voedseltekorten, die in sommige gebieden tot hongersnood kunnen uitgroeien, en zij willen dat u weet dat als het zover is, het oké is dat u uw buurman opeet.

U redt daarmee de planeet, en uzelf. Kannibalisme is een “overwinning” voor de wereld, dus wees niet bevreesd. U zou er zelfs van kunnen genieten, en u hoeft zich niet nutteloos schuldig te voelen. U bent nog steeds een goed mens.

Dat is de subliminale boodschap die wordt uitgezonden via deze artikelen, boeken en tv-programma’s die het kannibalisme normaliseren, en dat is niet toevallig. Moet ik u eraan herinneren dat de adjunct-hoofdredacteur van de NYT, Rebecca Blumenstein, lid is van de WEF?11 Zij weet wat er komen gaat.

En dan zijn er natuurlijk nog de factcheckers die volhouden dat de NYT “geen artikel heeft gepubliceerd dat kannibalisme normaliseert,”12 wat in feite het bewijs is dat zij dat wel heeft gedaan. Degenen onder ons die het gelezen hebben, hebben de onuitgesproken bedoeling ervan niet verkeerd begrepen. De New York Times heeft ook gloedvolle huldeblijken geschreven aan Marina Abramovic, wier “kunst” grafische verwijzingen naar kannibalisme bevat.13

In laboratorium gekweekte menselijke biefstuk

Naast boeken en tv-programma’s die het kannibalisme verheerlijken, is er nu ook laboratoriumgekweekte menselijke biefstuk, en veganistisch vlees dat naar mensenvlees smaakt. Om met het eerste te beginnen, in december 2020 werd biefstuk gekweekt uit menselijke cellen als “kunst” tentoongesteld in het Design Museum in Londen, V.K.14

  VN-chef: Christenen die MAP's niet accepteren zullen worden uitgesloten van de samenleving

De maker van de “Ouroboros Steak” – een verwijzing naar het oude alchemistische symbool van de slang die zijn staart verslindt en uit zichzelf herboren wordt – beweerde dat de installatie een kritiek tegen de vleesindustrie was, en voortkwam uit een jaar lang “fantaseren over hoe de klimaatverandering de toekomst van de voedselconsumptie zou kunnen beïnvloeden.”15

Naar verluidt was hij ontstemd over het feit dat “de aandacht al snel werd geconcentreerd op beschuldigingen dat wij kannibalisme propageerden.” The New York Times berichtte indertijd:16

“‘Ouroboros Steak’ onderzoekt, maar promoot geen, kannibalisme als een satirische kijk op de toenemende vraag naar vleesproducten over de hele wereld, waarvoor wetenschappers gewaarschuwd hebben dat ze waarschijnlijk zullen bijdragen tot koolstofuitstoot en verminderde biodiversiteit.

De ontwerpers hoopten dat het choqueren van het publiek met deze suggestie een onderzoek zou uitlokken naar de verantwoordelijkheid voor het milieu- en de vleesindustrie, die zichzelf heeft gepromoot als producent van “kill-free” voedsel, hoewel de meeste bedrijven zwaar leunen op foetaal runderserum dat geoogst wordt tijdens het slachten van zwangere koeien voor de celkweek.”

De ontwerpers mogen dan zuivere bedoelingen gehad hebben, het eindresultaat is toch iets dat de verdorven agenda van de wereldelite ten goede komt. Het is ook vermeldenswaard dat vee – dat op regeneratieve wijze wordt gehouden, en niet in geconcentreerde veevoederbedrijven (CAFO’s) – eigenlijk een zeer positieve invloed heeft op het klimaat.

Proberen zij kannibalisme te normaliseren? Absoluut

Om nog een stap verder te gaan met het idee van de menselijke biefstuk, beweert een bedrijf dat BiteLabs heet, ambachtelijke salami te verkopen die gemaakt is van in het lab gekweekt vlees van beroemdheden.17 Volgens hun website willen zij biopsiestalen van beroemdheden verzamelen, de spiercellen isoleren, en dan het vlees van de beroemdheden kweken met behulp van een eigen bioreactor.

Het in het lab gekweekte vlees wordt dan gezouten, gedroogd, gerijpt en gekruid volgens de Italiaanse traditie. Het is onduidelijk of er beroemdheden zijn die zich hebben aangemeld om salami te worden, maar het bedrijf schijnt wel echt te zijn. Het New Yorkse Grub Street schreef een artikel over de startup in 2014.18 IFL Science19 volgde in januari 2022 en merkte op dat “het perfect mogelijk” is om salami te maken van gekloond vlees van beroemdheden.

Andere voorbeelden van een voortdurende poging om kannibalisme te normaliseren is onder andere een artikel uit 2018 waarin de voordelen van bloedplasma van tieners worden besproken,20 waarvan gezegd wordt dat het verjongende effecten heeft. Een bestelling van 2,5 liter kostte toen naar verluidt ongeveer $8.000. In een stukje voorspellend programmeren speelde de film “Soylent Green” – waarin de hoofdpersoon zich realiseert dat het overheidsvoedsel dat uitgedeeld wordt, gemaakt is van mensen – zich af in het jaar 2022.21 En dan is er nog Katy Perry (hieronder).

Video: Veganistische hamburger gemaakt om naar mensenvlees te smaken

De parade van kannibalisme-normaliserende trends voortzettend, heeft in juni 2022 een veganistische hamburger waarvan gezegd wordt dat hij “naar mensenvlees smaakt” een zilveren prijs gewonnen op het jaarlijkse Cannes Lions festival of Creativity.22,23 De mensenvleeshamburger, gemaakt van soja, champignons, tarwe-eiwit, plantaardige vetten en een geheime kruidenmix, debuteerde tijdens een Halloween-festival in 2021 in Stockholm, Zweden.

De video hierboven was de reclame voor dat evenement. Hoewel zij verklaren dat “er geen mensen gewond zijn geraakt bij de ontwikkeling van dit product,” vraagt men zich natuurlijk af hoe zij überhaupt aan het smaakprofiel voor mensenvlees zijn gekomen.

Misschien hebben zij het uitgevonden, en smaakt het eigenlijk helemaal niet naar mensenvlees. Wie zou het verschil kunnen merken? Hoe dan ook, dit is het zoveelste voorbeeld waarbij het idee van kannibalisme omarmd en geprezen wordt.

“Kannibalen tegen klimaatverandering”

Toevallig haalde een andere Zweed, professor Magnus Soderlund, in 2019 de krantenkoppen door te suggereren dat “mensen kannibalen moeten worden om de klimaatverandering tegen te gaan, omdat het eten van mensenvlees ‘duurzamer’ is dan de vleesindustrie.”24 Hij hield zelfs vol dat kannibalisme een duurzamere optie was dan een dieet van insecten. Hoewel zijn concept toen niet meteen aansloeg, schijnt er toch ergens iemand nota genomen te hebben van zijn krankzinnige ideeën.

Hoewel kannibalisme in de loop van de geschiedenis van de mensheid af en toe de kop heeft opgestoken, was het meestal – hoewel met enkele opmerkelijke uitzonderingen – een maatregel van laatste redmiddel. Mensen aten familieleden en buren op om een hongersnood te overleven.25

Voorstellen dat de meest geavanceerde menselijke beschaving die we kennen elkaar zou gaan opeten “om het milieu te redden” is uiterst absurd. Wij beschikken over regeneratieve landbouwmethoden die de meeste van onze milieuproblemen zouden kunnen oplossen. Er is absoluut geen reden om van industriële landbouw naar kannibalisme over te springen.

Groene agenda wil lagere levensstandaard normaliseren

Veel van de vermeende “inspiratie” achter de promotie van onnatuurlijke diëten zou voortkomen uit de wens om de planeet te redden. Hoewel dat bewonderenswaardig is, is het belangrijk te beseffen dat de hele “groene” agenda – zoals die momenteel gepromoot wordt – niets anders is dan een list, een tactiek om mensen zo ver te krijgen dat zij levensomstandigheden aanvaarden die anders onaanvaardbaar zouden zijn, zoals het eten van een dieet van insecten, het drinken van geregenereerd rioolwater en zelfs, naar het schijnt, kannibalisme.

  Edgar Cayce voorspelde dat 2024 een 'scharnierjaar' van 'ontwaken en transformatie' zal zijn

De groene agenda is gebaseerd op gebrekkige ideeën, zoals het idee dat stikstofmest een vervuilende stof is die beteugeld moet worden door de landbouw uit te schakelen. Zonder landbouwers, wat zullen wij dan eten? Het antwoord van de technocratische, transhumanist-liefhebbende cabal: Onkruid, insecten en, eventueel, elkaar.

Het klinkt heftig en gek, maar zij willen echt zoveel mogelijk mensen kwijt, en geen enkele strategie is ethisch verboden, of het nu gaat om het bevorderen van abortus, het uitbannen van fossiele brandstoffen zonder een werkbare vervanging te hebben, het verplicht stellen van experimentele injecties met genenoverdracht, insectendiëten, hergebruikt rioolwater of kannibalisme.

Overigens hebben een aantal Amerikaanse staten ook alkalische hydrolyse26 ingevoerd als alternatief voor crematie, waarbij dode lichamen worden opgelost en het water van het proces door het riool wordt gespoeld. Wat zou er mis kunnen gaan met het doorspoelen van water dat gebruikt wordt om menselijke resten op te lossen in het riool, en datzelfde water vervolgens te hergebruiken als drinkwater? Ook al is het vooral symbolisch, toch is ook dit een vorm van kannibalisme.

Waarom zijn de “antwoorden” van de elitairen zo smerig?

Als u bent zoals de meesten, dan vraagt u zich waarschijnlijk af waarom alles wat de technocratische cabal voorstelt als “het antwoord” op onze globale ellende zo verdomd smerig en ontmenselijkend is. Het eenvoudige antwoord is dat wij voor hen geen mensen zijn. Wij zijn handelswaar, zoals vee, dat bestaat voor hun voordeel en uitbuiting. Zij staan “boven” de rest van ons. Wij mogen dan officieel geen kastesysteem hebben, maar er zijn wel twee klassen in deze wereld.

Voordat de boeren beseften dat de gekke koeienziekte was ontstaan door het terugvoeren van delen van runderen aan runderen, was deze praktijk aan de orde van de dag. En, eerlijk gezegd, zien de technocratische elitisten ons net zo. Waarom zouden wij nutteloze eters niet terugvoeren aan degenen die nog enige werkbij-waarde hebben? Voor hen is dat gewoon rationeel.

Het is efficiënt, en technocratie is voor een groot deel gebaseerd op de efficiëntie van een bepaald systeem. Robots zijn efficiënter dan mensen, vandaar dat robots de betere keuze zijn. Kunstmatige intelligentie is efficiënter dan het menselijk intellect, en vandaar dat men ermee wil fuseren. Wat te doen met nutteloze mensen, is de vraag. En het antwoord is om ze kwijt te raken, op welke manier dan ook, zonder de woede van al te veel boeren op te wekken.

Video: Beroemdheden omarmen insectendieet

Voorlopig staat de normalisatie van het kannibalisme nog in de kinderschoenen. Maar het feit dat insecten op het menu staan – nu, vandaag – valt niet te ontkennen. Beroemdheden spelen natuurlijk een rol in elk geslaagd social engineering-project, en in de video hierboven neemt de actrice Nicole Kidman er een voor haar rekening.

“Drie miljoen mensen in de wereld eten insecten, en ik ben één van hen,” zegt zij, terwijl zij een aantal verschillende insecten naar binnen schrokt, sommige levend en andere gefrituurd voor een knapperig krokante smaak. U kunt er uw geld om verwedden dat de insecten in zaadolie gefrituurd zijn. Afgezien van mijn scepticisme over haar echtheid, is uit onderzoek gebleken dat beroemdheden inderdaad “mensen kunnen overhalen om insecten te eten.” Zoals gerapporteerd door PsychReg.org:27

“Het gebruik van steunbetuigingen van beroemdheden in advertenties voor voedingsmiddelen op basis van insecten kan de bereidheid van mensen vergroten om insecten in hun dieet op te nemen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Norwegian Business School (BI), de Chuo Universiteit, de Miyagi Universiteit, en de Oxford Universiteit.

Om een wereldwijde voedselcrisis te bestrijden en te voorkomen, moeten wij alternatieve eiwitbronnen onderzoeken. De VN heeft er bij de mensen op aangedrongen de consumptie van insecten te overwegen, omdat die voedzaam, duurzaam en wereldwijd gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Velen hebben echter moeite met het concept van het eten van insecten 

De bevindingen toonden aan dat de waargenomen betrouwbaarheid van beroemdheden, de kennis over voedsel op basis van insecten, en de geschiktheid cruciale factoren zijn om de bereidheid van mensen om insecten te eten te vergroten.

Verschillende geslachten reageerden echter verschillend: Voor mannen waren advertenties met acteurs of atleten het meest effectief, terwijl alleen acteurs vrouwen effectief beïnvloedden. Muzikanten daarentegen bleken niet zo invloedrijk te zijn. Het gebruik van muzikanten in advertenties maakte vrouwen minder bereid om voedingsmiddelen op basis van insecten te consumeren …

“Onze bevindingen tonen aan dat celebrity endorsement een zeer effectieve strategie kan zijn om de belangstelling van de consument voor het eten van meer insecten te vergroten, zolang de juiste celebrity op het juiste geslacht is gericht.””

Dit onderzoek ligt duidelijk niet weg te kwijnen in een verborgen la. De technocratische Great Reset aanhangers zetten de bevindingen aan het werk. Voorbeelden van beroemdheden die de heerlijkheid en de gezondheid van insecten omhelzen zijn Drew Barrymore, Robert Downey Jr., sterrenkok Gordon Ramsay, Salma Hayek en Angelina Jolie, om er maar een paar te noemen.28

  Wij zijn nu allemaal Nederlandse boeren

Andere vormen van kannibalisme

Hoewel kannibalisme nu meer frontaal benaderd wordt, zijn er al vele jaren mensen die op andere manieren andere mensen binnenkrijgen en innemen. Zo worden menselijke geaborteerde foetale cellen vaak gebruikt bij de ontwikkeling van vaccins.

En hoewel er geen menselijke cellen in het eindproduct aanwezig zijn, kunnen er toch DNA-fragmenten en cel-eiwitten aanwezig zijn. Om meer over dit proces te weten te komen, zie dit artikel. Een kort uittreksel luidt als volgt:29

“Afgezien van elk moreel conflict dat men zou kunnen hebben over het gebruik van geaborteerde foetussen voor de productie van vaccins, moeten wij bedenken dat DNA van de geaborteerde foetussen in feite als verontreiniging in vaccins terechtkomt …

Onafhankelijk onderzoek30 heeft uitgewezen dat vaccins die vervaardigd zijn met menselijke foetale cellijnen “onaanvaardbaar hoge gehaltes verontreinigende DNA-fragmenten van de foetus bevatten.” Deze fragmenten zijn, hoewel in sporenhoeveelheden, nog steeds biologisch actief zodra zij via het vaccin in het lichaam van een ander individu geïnjecteerd worden.

Vaccins lokken systemische immuunactivering en ontstekingsreacties uit, waardoor de kans op opname van vreemd DNA in het genoom van de gastheer toeneemt. En in feite is gebleken dat DNA van foetale cellen spontaan kan integreren in het genoom van de gevaccineerde persoon.”

Andere producten waarbij delen van geaborteerde foetussen worden gebruikt, zijn onder meer cosmetica, farmaceutische geneesmiddelen en smaakversterkers die in veel voedingsmiddelen en dranken worden aangetroffen.31 Is het gebruik van geaborteerde foetale cellen in dit soort producten te rechtvaardigen?

Wanneer het doel de middelen heiligt, gebeuren er slechte dingen

Verrassend genoeg is het volgens Human Life International (HLI),32 een zogenaamd pro-life, katholieke organisatie, te rechtvaardigen als het “in dienst van de mensheid” is. HLI vindt dat vaccins in dienst van de mensheid staan, dus daarom is het gebruik van geaborteerde foetale cellen bij de ontwikkeling van vaccins aanvaardbaar. Cosmetica kunnen echter geen levens redden, dus daarom moet men zich verzetten tegen de “walgelijke praktijk” om foetussen te gebruiken bij het maken van cosmetica.

Wij hebben goede, solide oplossingen voor onze milieuproblemen. Regeneratieve landbouw – die ook veeteelt omvat en zelfs vereist – is de weg die wij moeten bewandelen als wij echt de wereld willen schoonmaken, het waterverbruik willen verminderen en het weer willen normaliseren.

Het lijkt mij dat dit echt haarkloverij is. HLI zegt in feite dat het doel de middelen heiligt, ook al wordt het anders verfoeilijk en potentieel ongezond geacht (zoals het inspuiten van DNA-fragmenten van een ander mens kan zijn). Volgens die redenering zou kannibalisme gerechtvaardigd kunnen worden in naam van de milieubescherming (zoals sommige mensen volhouden), en ik denk echt niet dat we daarheen moeten gaan.

Zoals eerder gezegd, hebben wij goede, degelijke oplossingen voor onze milieuproblemen. Regeneratieve landbouw – die ook veeteelt omvat en zelfs vereist – is de weg die wij moeten bewandelen als wij echt de wereld schoon willen maken, het waterverbruik willen verminderen en het weer willen normaliseren.

Het idee dat onze enige uitweg een dieet van insecten en kannibalisme is, is uiterst dwaas en onwetend, en moet op elke mogelijke manier bestreden worden. Dat zijn in het geheel geen baanbrekende oplossingen. Het zijn middelen om de mensheid tot slaaf te maken, te denigreren en te ontmenselijken, uitgevonden door mensen die elke biefstuk op uw bord zien als iets dat van hen gestolen is.

Referenties:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Great Reset wordt versneld: Regeringen die consumptievlees kankerverwekkend verklaren, mensen aanmoedigen insecten te eten en privé-autobezit uitbannenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTotalitaire controle was altijd al het doel: Dit is wat wij kunnen doen om hun agenda te dwarsbomen
Volgend artikelLevensverzekeringsclaims rijzen de pan uit na uitrol COVID prik, hetgeen verzekeraars ertoe kan aanzetten juridische stappen te ondernemen tegen vaccinfabrikanten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

59 REACTIES

    • In al dat uitgebakken spek van pigwoman Asha kun je zelfs onze dikke koning nog frituren.
     Sorry dit gaat wel te ver. Mijn excuses voor dit walgelijke beeld.
     By the way ik ben zelf ook zo vet als een dubbelvetgemest varken.

   • Laten we hem op culinaire wijze benoemen: goed doorregen.
    Vanwege zijn leeftijd vooral aanbevolen voor een koninklijke jachtschotel met een behoorlijke stooftijd.
    Men gebruike bij voorkeur een stuk uit de nek gebraiseerd in een mooi donker, ietwat zoetig Belgisch bier.

  • Natuurlijk moeten we het eten van de geprikten ten allen tijde vermijden, want veel te link. Maar al die elites die geplacebood of niet geprikt zijn daar moeten we mee beginnen. Voor het sparen van onze planeet telt dat bovendien dubbel en dwars aan want een opgegeten WEFfer kan ook niet langer met zijn privéjet of zijn megajacht de boel honderd maal sneller vervuilen dan Jan de werkman met zijn Opeltje.

   Een barbecue dus met Maxima en Prins Pils aan het spit, appeltje in de bek, lijkt me een goed en smakelijk begin van de grote opruiming.

  • Dat opper ik hier al tijden. Alle ongeprikte zogenaamde “elite”, oftewel het nutteloze kleptocratische opvreterschorem dat met deze plannen loopt te zwaaien, riskeert op het bord van hardwerkende hongerige burgers te belanden.

   Dienen ze toch nog eenmaal tot iets nuttigs en…, opgeruimd staat netjes.

 1. wat de meeste mensen niet doorhebben is, dat bloedtransfusies en orgaantransplantatie ook een vorm van kannibalisme zijn.

  een transfusie met bloed dat meer dan 24 uur eerder afgenomen is, is zinloos, omdat het in die tijd zijn zuurstofdragend vermogen verliest. volumeaanvulling is dan de enige functie die overblijft.
  ook hier gaat het weer om bewuste misleiding (moraalverwoesting), en wordt er goud mee verdiend.
  ook wordt iemand die bloed van een ander ontvangt geconfronteerd met het afweersysteem en de problemen van de donor, hetgeen ook weer heel wat pegels oplevert voor de farmamaffia.
  mijn broer bijvoorbeeld heeft er een huidziekte aan overgehouden en misschien wel de kanker waar hij nu tegen vecht.
  als ik zo ernstig gewond ben dat een groot deel van mijn bloed weg is, heb ik genoeg aan mijn eigen ziekte. ik kan de ziekten van de donor missen als kiespijn.
  nog een ervaring: ik heb 2 mensen meegemaakt die de dag na een open hartoperatie (zonder donorbloed) al op waren, terwijl zij die wel bloed ontvangen hadden na 3 weken nog op apegapen lagen.

  bij donaties weten we intussen dat het om moord gaat. iemand die dood is kan niet meer doneren.
  ook het feit dat iemand die een donororgaan ontvangen heeft de rest van zijn leven medicijnen moet slikken om afstoting tegen te gaan, toont aan dat transplantatie nooit de bedoeling is geweest.

  • Film uit 1973 nota bene. Vooruitziende blik van de schrijvers van dit verhaal al. Ook zo’n apartement met een “furniture girl” een leuk animeermeisje dat bij het apartement hoort. Dat laatste zie ik wel zitten 😉 De film uit 1973 gaat over de toekomst van 2022, opvallend!

 2. Nee geen kanibalisme maar Cabal-isme zou wel iets voor ons zijn ,dan zijn we binnen een redelijke tijd van dat soort aanhangers verlost…Tip; ga op het juiste tijdstip eens naar Zwitserland om er te eten, onder andere…

 3. Een foto van een petrischaaltje gevuld met (menselijk)gehakt, daar naast een foto van B Gates. Ik zie graag B Gates evenals Klauss SSchwab, Soros, PRutte en nog veel meer van dat tuig in de vorm zoals de linker foto toont. Ik zal er geen hap van nemen, ’t is meer voor de insecten, soort zoekt soort.

 4. Hakblok weg laten en meteen aan de honden.
  Op zijn noord koreaans .
  En ik ga ietwat scheef op de gepimte smoelen van de celebrities met hun gepromoot.
  Et Tu Gordon Ramsay? IQ van een 5 pits gastel ☹

  • Hoe heten die plassen ook alweer waar massa´s paarden zogenaamd vrij lopen en massaal omkomen van de honger? Een zoekopdracht op het net levert niet zoveel op. Zal wel op blz. zoveel staan om het weg te poetsen. Oostvaardersplassen? Antifa aanhangers willen de stallen bezetten en de dieren vrij laten. Ondertussen worden de Schotse hooglanders ieder jaar geruimd nadat ze de veewagen zijn ingeslagen om te dienen als schoon vlees voor het schorem wat zich regering noemt.

 5. Dat promoten ze altijd vlak voor ze een voedselcrisis creeeren, om een complete hel te creeeren. In de DDR tijd was er in Oost Europa ook honger en waren er voedseltekorten. Vlak daarvoor promoten de media ook het eten van mensenvlees. Shaping society. Ons gedrag wordt voor bijna 100% door de media (en daarboven deze psychopatische families) gecreeerd. Je moet teruggaan naar ver voor Christus, of beter nog, kijken naar het dierenrijk om origineel gedrag terug te zoeken.

 6. Kan het WEF niet rekenen, of maak ik hier een rekenfout?
  Volgens het WEF kost het 63 m2 aan land per gram kip eiwitten:

  Een kip weegt gemiddeld 1,5 kilo, vlees per kip is 2000 gram.
  Eiwitten kipfilet: 31 gram per 100 gram, dat is 31% van 2000 = 620 gram eiwitten per kip
  Volgens het WEF zou er per gram eiwitten maarliefs 63 m2 land nodig zijn.
  Dat is per kip 63 * 620 = 39.060 m2 land per kip… ???

 7. Ik eet al jaren mensenvlees,het zijn de veganisten die ik eet lekker mager vlees want vet zijn ze niet.Ik werd schijtziek van die veganisten die even willen bepalen of ik wel of geen vlees mag eten.

 8. klopt een omscholing voor boeren om kringloop of biologisch te boeren is de oplossing want er is echt wel een stikstofprobleem en het klopt niet als boeren (vd bioindustrie varkensflats bv) hun eigen mest niet kunnen uitstrooien Hoe mooi zou het zijn als we allemaal wat minder vlees zouden eten en dan ook nog eens gezond vlees zoals de elite wilde koeien eet die hier in het bos lopen eet ik ook wel eens een geschoten herten stukje (waar er gevaarlijk veel van rondlopen hier in de duinen) maar ik wil best overgaan op insecten want alles staat en valt met de bereiding (zelfs vlees en tahoe zijn niet lekker zonder kruiden) Hoe mooi zou het zijn als de dieren ook een leuk leven zouden hebben (varkens die lekker buiten mogen wroeten) en dat de producten daardoor ook gezonder zijn is duidelijk. laten we niet op elkaar schelden maar respect tonen aan vegetatiers die het doorvoor doen en ook een beetje geduld met de carnivoren.

 9. Ik zou wel graag willen weten in welke smaakversterkers materiaal van geaborteerde kinderen gebruikt wordt, zodat ik ze kan vermijden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in