Oversterfte is een signaal, dat u kan vertellen of er iets mis is in de algehele bevolking. We weten op basis van de leeftijdsopbouw van de bevolking hoeveel mensen er in een bepaald jaar zouden moeten sterven. Sinds 2020 is dit aanzienlijk gestegen. Naarmate de stijging langer aanhoudt, wordt het echter zorgwekkender, want op oversterfte, vooral onder ouderen, zou een tekort aan sterfte moeten volgen, schrijft Rintrah.

En daar komt het probleem om de hoek kijken. Laten we terugreizen in de tijd naar maart 2020, toen ik schreef:

Waar niemand op zal wijzen, is dat de huidige stijging van het sterftecijfer, gevolgd zal worden door een latere daling van het sterftecijfer. De mensen die nu in Italië sterven, zijn mensen die waarschijnlijk een paar maanden of een paar jaar later aan een reeds bestaande aandoening zouden zijn overleden.

Dit was correct, in die zin dat er in de zomer van 2020 minder sterfgevallen waren dan je zou verwachten, althans hier in Nederland. En toch begon uiteindelijk de oversterfte weer, waarbij 2022 nu bijzonder slecht was. En dat is belangrijk, want ongeveer een derde van de mensen die in 2020 stierven aan COVID in westerse landen waren verpleeghuisbewoners.

Gemiddeld verblijf je zo’n twee jaar in een verpleeghuis. De gemiddelde dode verpleeghuisbewoner in 2020 zou iets meer dan halverwege zijn “normale” verblijf in een verpleeghuis zijn geweest (omdat degenen die sterven gemiddeld zieker zijn dan de gemiddelde verpleeghuisbewoner), als er niets was gebeurd.

De oververtegenwoordiging van verpleeghuisbewoners onder de doden is een indicator voor de mate van slechte gezondheid die je moest hebben om te sterven aan COVID. De ouderen die buiten verpleeghuizen sterven aan COVID zouden niet veel gezonder zijn geweest, dus ook daar zou je een lage levensverwachting hebben gezien als ze niet eerst aan COVID waren gestorven.

Met andere woorden, de sterfgevallen in 2020 zouden zich vandaag moeten vertalen in een negatief sterfteoverschot. En toch, zelfs als je alleen kijkt naar oversterfte onder ouderen, zie je geen teken van negatieve oversterfte.

Als u dit simpele feit in aanmerking neemt, is het sterfteoverschot voor 2022 echt slecht.

Kijk hier eens naar:

De hier gegeven schatting is 11.000 voor Portugese burgers vanaf 75 jaar, wat overeenkomt met mijn verwachting. Het jaar is nog niet voorbij, dus laten we zeggen dat we 10.000 negatieve sterfgevallen hebben die in de statistieken zouden moeten verschijnen, maar die er niet zijn. Dus kijk wat er gebeurt als we rekening houden met het tekort dat we geacht worden te hebben geërfd van de afgelopen twee jaar:

  Big Pharma wetenschappers geven toe dat de COVID-vaccins bloedklonters kunnen veroorzaken

Nu ziet u het echte probleem, wanneer u rekening houdt met het negatieve sterftecijfer. Dit is wat de meeste mensen lijken te missen. Wat mensen schaadt, wordt erger, wat je pas beseft als je rekening houdt met de mensen die in de voorgaande twee jaar zijn gestorven.

De vaccins hadden een gemakkelijke overwinning moeten behalen: De oversterfte had lager moeten zijn dan 2020, simpelweg omdat de meest kwetsbare ouderen al waren overleden en de eerste twee golven zouden hebben geleid tot natuurlijke immuniteit bij de overlevenden. Wat er in werkelijkheid is gebeurd, is dat de oversterfte omhoog is geschoten, maar dat we dat niet direct merken omdat we geen rekening houden met negatieve oversterfte.

Een jaar geleden waarschuwde ik al voor dit vooruitzicht. De massale vaccinatiecampagne zou veel doden veroorzaken:

Doorbraakinfecties zijn ernstiger dan infecties voordat we vaccins hadden. Deze doorbraakinfecties zullen mettertijd vaker voorkomen. Het belangrijkste is echter dat we kunnen verwachten dat de doorbraakinfecties mettertijd ernstiger zullen worden, omdat we niet langer voldoende ongevaccineerde vatbare mensen hebben, wier lichaam een negatieve selectieve druk uitoefent tegen antilichaamontsnapping/ADE spike-eiwitmutaties. De druk op de ziekenhuizen zal dus toenemen en uiteindelijk het punt bereiken waarop de ziekenhuizen de patiënten niet allemaal meer aankunnen, met een verdere toename van de sterfte tot gevolg.

Dit is wat er nu speelt. We beginnen nu een oversterfte te zien als gevolg van het feit dat ziekenhuizen niet alle patiënten kunnen behandelen:

Het lijkt mij dat regeringen dachten dat de enige manier om te ontsnappen aan de voortdurende lockdowns die economisch onhoudbaar waren, was om mensen te vaccineren, omdat anders de massahysterie niet zou verdwijnen. Waar niemand rekening mee heeft gehouden, is dat wanneer vijftig bedrijven vaccins ontwikkelen, maar de meeste afhaken omdat ze inzien dat hun kandidaat niet werkt, er onethische bedrijven overblijven die er niet om geven dat hun product gevaarlijk is. Zo eindigden we met een obscure biotech die mRNA vaporware ontwikkelde die nooit tot een echt product had geleid (Moderna) en het bedrijf dat de grootste boete in de geschiedenis van de farmaceutische industrie betaalde (Pfizer).

  CDC, VK regering & Oxford Universiteit bevestigen dat COVID-vaccinatie NIET WERKT en mogelijk dodelijke gevolgen heeft

Het tweede probleem waar niemand rekening mee lijkt te hebben gehouden. was de evolutionaire dynamiek waarmee je te maken krijgt als je de hele westerse bevolking fixeert op een uitgestorven versie van het virus. Westerse politici worden voornamelijk geselecteerd op sociale competentie en optimisme, niet op intelligentie of daadwerkelijk begrip van de wereld waarin wij leven. Het feit dat China en Noord-Korea de mRNA-producten wisten te ontwijken is een sterk argument tegen democratie: het beschermt mensen tegen het soort regering dat ze verdienen. Niemand is zo afschuwelijk als de persoon die een meerderheid van de bevolking zover kan krijgen dat ze hem als leider kiezen.

Zoals ik inmiddels al vele malen heb betoogd, hebben deze hypersociale pathologisch optimistische debielen met een laag IQ een existentiële bedreiging voor de hele mensheid gecreëerd: Dit is niet alleen de eerste keer in de geologische geschiedenis dat een sarbecovirus zich verspreidt onder een bevolking van miljarden primaten. Het is de eerste keer dat wij collectief onze kaarten hebben gezet op een sarbecovirus: We hebben iedereen een soortgelijke immuunrespons gegeven waardoor dit virus affiniteit verliest voor de antilichamen die dit virus neutraliseren, terwijl de affiniteit voor antilichamen die de replicatiecyclus ondersteunen, behouden blijft. En omdat de respons bij elk individu zo gelijk is, zal welke variant bij de ene persoon goed werkt, ook goed werken bij de andere mensen die dat individu tegenkomt.

Als de feiten veranderen, verandert het verhaal. Ik weet dat veel mensen dit niet graag horen, maar als je je uiterste best doet om een existentiële bedreiging te creëren, dan is dat wat je krijgt. Zolang het grootste deel van de bevolking meerdere keren per jaar geïnfecteerd raakt, zal het sterftecijfer stijgen. Uw lichaam is niet berekend op meerdere jaarlijkse infecties door een sarbecovirus, sorry.

Er is het acute risico dat mensen ademhalingsproblemen krijgen, maar veel zorgwekkender is het simpele feit dat het grootste deel van de bevolking nu enige mate van immuunschade oploopt, wat nog jaren gevolgen kan hebben. De lockdowns worden nu onder de bus gegooid, om te voorkomen dat de vaccins de schuld krijgen. In 2020 zou dit ondenkbaar zijn geweest, om de lockdowns de schuld te zien krijgen van drommen zieken.

En als ik een gewaagde voorspelling mag doen, denk ik dat de vaccins uiteindelijk ook onder de bus zullen worden gegooid, waarbij de bijwerkingen worden erkend als verantwoordelijk voor een te hoog sterftecijfer, om het veel zorgwekkender feit te verdoezelen dat dit een ecologische verandering van het menselijke viroom is, die ons nog jaren, zo niet decennia, zal treffen.

  Ricardo Delgado - Grafeen verandert gevaccineerden in geleiders

Wanneer je de vissen in de oceaan doodt, zie je soms dat ze zich niet herstellen wanneer je stopt met het doden ervan. In hun afwezigheid zal het aantal kwallen toenemen. De restanten van dode kwallen zullen dan uiteindelijk bacteriën voeden, in plaats van de planten die vissen moeten eten. Het gevolg is dat je opgescheept zit met een door bacteriën en kwallen gedomineerde oceaan, waarin de vissen zich niet kunnen herstellen tot de vorige situatie.

De gruwelijke realiteit is niet alleen dat zij dit virus in staat hebben gesteld een effectief permanente aanwezigheid in onze bevolking te vestigen. Ook is de infectiedruk hoog genoeg om aanzienlijke positieve feedback te veroorzaken: Door onze immuunsystemen te beschadigen, verandert dit virus onze lichamen in meer compatibele gastheren, waardoor verdere herinfecties mogelijk worden. Wat u moet onthouden is dat deze virussen vleermuizen blijven infecteren. De immuunschade die na besmetting bij mensen wordt vastgesteld, verklaart voor een groot deel hoe ze dit voor elkaar krijgen.

Nieuwe SARS-COV-2-varianten vertonen tekenen van toenemende interferonresistentie, aangezien de interferonrespons noodzakelijk is om een infectie in een vroeg stadium af te breken. Maar belangrijk is dat na milde infecties de plasmacytoïde dendritische cellen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de interferonsecretie, gedurende ten minste zeven maanden zijn uitgeput. Bij voldoende snelle herinfecties wordt uw lichaam dus uiteindelijk voor alle praktische doeleinden getransformeerd, zoals kwallen dat doen met de oceaan.

Dit alles was te voorkomen. Sarbecovirussen infecteren miljoenen mensen over de hele wereld, maar ze hebben normaal gesproken moeite om zich van mens tot mens te verspreiden of een permanente aanwezigheid in ons lichaam te vestigen, omdat ze moeten concurreren om gastheren met virussen die veel beter geschikt zijn om zich tussen mensen te verspreiden. Het is alleen door toedoen van mensen zelf dat we ooit in de huidige situatie terecht konden komen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Waarom hoge vaccinatiecijfers hoge aantallen Covid-gevallen veroorzakenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRabobank stuurt “waarschuwingsbrieven” naar haar klanten
Volgend artikel(Video’s) Verwoesting in Bakhmut: Meer dan 10.000 Oekraïense soldaten dood in de grootste slag van de oorlog – Troepen door de Russen omsingeld en bestookt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Prima. Laat er dan maar een ‘virus’ bestaan en blijf lekker zwammen over ‘het virus’. Maar verdoezel niet dat de smerige GMO-gifspuit geen zak met een ‘virus’ te doen heeft – maar alles met het vernielen van de mensheid door een DNA-veranderend middel. Alle doden die er vallen zijn bonus voor de spuit-schoften. Het bestaan van ‘het virus’ was nodig om mensen zo gek te krijgen om zich te laten injecteren. Ik vraag me af wat de intentie van deze schrijver is.

  • Ik ben zelf heel benieuwd naar de oversterfte in Nederland van 2022 en wat je ziet als je die cijfers afzet tegen 2021. In Amerikaanse ziekenhuizen zijn legio ‘coronapatiënten’ moedwillig vermoord door het Fauci ziekenhuisprotocol met het uiterst giftige Remdesivir wat in veel gevallen tot nier en orgaanfalen heeft geleid. Nu weet ik niet of ze dat Fauci-protocol ook in Europa hebben gebruikt. Mocht dat zo zijn dan hebben ze in 2021 ook hier heel veel mensen door deze behandeling over de kling gejaagd en kan de oversterfte van 2021 zelfs hoger uitvallen dan van dit jaar maar dat moeten we even afwachten.

   • Nehemia december 13, 2022 at 22:40

    Behandel protocol WHO patiënten met cytokine storm aan de beademing, degene die de seizoensgebonden griepprik haalden stierf 38% en de patiënten die aan de beademing gelegen werden stierf zo’n 86% zwaarlijvige patiënten werden op buikligging gelegd en verder behandeld met een “virus” “remmend” middel. Degene die deze marteling overleefden 14% herstelden heel slecht. Diederik Gommers prominent lid van het OMT kreeg een patent op “zijn” ontworpen beademingsapparaten is waarschijnlijk multimiljonair geworden. Pecunia non olet.

    • En deze doelbewuste democide hebben ze misbruikt om daar bovenop angst te creëren zodat iedereen braaf in de rij stond voor de Frankensteinshots en alle herhaalprikken daarna. Hoe diabolisch.

  • Ja maar waar baseert Frontnieuws het doden aantal op?? want ik zie de oversterfte dus duidelijk nog niet echt mondiaal plaatsvinden??Kan ook zijn dat wederom de nieuwsberichten worden in doofpot gestopt..De IC lopen nog niet extreem overvol en die paar gevallen van uitvallende mensen das druppel op gloeiende plaat

 2. 105 jaar geleden, tegen het einde van WO1, hebben ze hetzelfde geflikt met de z.g.. Spaanse griep.
  Het grote sterven begon toen ook nadat men begonnen was met ‘vaccineren’.
  Het waren dezelfde familieclans die deze plannen uit lieten voeren als nu met het Covid project.

 3. Het staat voor mij vast dat ‘het prikkie’ verantwoordelijk is voor de huidige oversterfte, maar er is nog een andere grote factor waarover vrijwel niemand het heeft. dat is het angst zaaien; een beter recept om de immuniteit aan te tasten dan angst is er niet. Ook direct na beide wereldoorlogen zag je een forse oversterfte.

 4. Het was niet de lockdowns die regeringen dwongen tot vaccineren om de economie te beschermen, maar andersom: de lockdowns werden ingesteld met als doel de bevolking te dwingen tot vaccinatie. Doel controle.e-id en snoeien van de bevolking

  • Niet helemaal in eerste instantie als noodmaatregel,uit angst voor besmettingsgevaar,
   Vervolgens dwang vanuit de zorg.. en pharma industrie om zogenaamde spoed-vaccins te ontwikkelen en die moest iedereen dan nemen,dat stuitte op verzet en toen kwam dwangmaatregel2 paspoort en omdat dan niet lukte> QR code-invoer…en boetes… en ophitsing door de gevaccineerden tegen die groep ongevaccineerden.. zie Oostenrijk/Canada/Australie..onderliggend werden alle nieuws media aan banden gelegd om eenzijdig beeld te scheppen en alles op slot gezet.En dan in Godsnaam maar strenge controles grenzen /mondkapjes verbod op bijeenkomsten…

 5. Praat met uitvaart ondernemers. 2020 tot 2021 was er niets aan de hand.
  Ze hebben zelfs staatssteun aangevraagd omdat ze geld mis liepen.

  Toen ze met de vaccinaties begonnen, kwam er oversterfte.
  Van 18 tot 35 zijn er heel veel mensen dood gegaan.
  Dit is bevestigd door de grootste uitvaart van Amsterdam.
  Ik ken hier iemand die dit zelf bevestigd.

  Steeds meer mensen gaan zich afvragen en de uitvaart ondernemer zegt waar het op staat.
  Zij zien een explosie aan jonge doden.
  Allemaal died suddenly.
  Voor diegene die deze documentaire nog niet hebben gezien.
  Kijken en je zal daar precies het zelfde te horen krijgen plus ze praten over die lange slierten (Bloedklonten wat geen bloedklonten zijn!). Deze verstoppen bij het slachtoffer de aderen en gaan daarom dood.

  Ik heb iedereen gewaarschuwd.
  Zelfs Pfizer documents op de eettafel in de pauze gelegd dat ze de bijwerkingen kunnen lezen, maar niemand wou het lezen.
  Of krijg een stom antwoord, nou ik leef nog steeds en heb al 3 boosters gehad…

  Tja, ik hou mijn hart vast en bemoei me er niet meer mee.
  Het is triest maar blijkbaar moeten ze keihard op de bek vallen.

  ZIj zullen uiteindelijk het bewijs zijn voor de tribunalen.
  Al vraag ik mij af of die er überhaupt nog gaan komen aangezien ze alles in handen hebben.

  Hoe simpel kan er een onderzoek gedaan worden zonder privacy te schenden!
  We willen alleen de volgende dingen weten vd doden:
  1. Geslacht
  2. Leeftijd
  3. Gevaccineerd of ongevaccineerd.

  Dan kunnen we heel snel zien wat het antwoord is.
  Maar ze knijpen dat dit ooit het daglicht gaat zien dus zullen ze er alles aan doen om dit onder het tappijt te vegen.
  Is 1 van je dierbaren overleden, spreek je dan uit!
  Doe een onderzoek en laat je niet afschepen.

 6. Ja de overheid is er niet voor het volk wie dat nog niet begrepen heeft zal het ook nooit gaan begrijpen, wat heeft de overheid aan bejaarde mensen of gehandicapte of zieken mensen weten jullie wel wat dat kost op jaar basis , natuurlijk niet jullie kijken nooit verder als jullie neus lang is als de oor verkleining en het buik vet maar in de ziekenfonds blijft, ike ike ike en de rest van ons eigen volk kan stikken lekker een AZC naast mijn deur dan een gehandicapte of stel je voor oude mensen dat is verleden tijd nu moet je jong en hoog opgeleid zijn en Wook zijn en voor je het weet ben je lichamelijk veranderd in een jonge of een meisje maar daar komt het geld wel goed terecht en laten wij eerlijk zijn dan is er ook weer stof om over te praten want de jeugd leeft al zo bekrompen, laat mij als ouder zeggen laten wij maar blij zijn dat ze geen woning en vrijheid straks niet meer hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in