De afgelopen meer dan 2 jaar heeft de wereld met afgrijzen toegekeken hoe de Canadese politie nazi-achtige tactieken toepaste op haar burgers omdat zij autoritaire COVID-lockdownbevelen negeerden.

Kerkdiensten werden in heel Canada afgelast. Bij meerdere gelegenheden werd de christelijke fundamentalistische dominee Artur Pawlowski letterlijk op zijn knieën in politievoertuigen gesleurd vanwege zijn weigering om te stoppen met het houden van kerkdiensten voor zijn parochianen. Pastor Pawlowski is sinds het begin van de pandemie meerdere malen gearresteerd, waaronder vorige week, toen hij bij zijn huis werd gearresteerd voordat hij vertrok om te spreken op de Truckers for Freedom rally in Alberta, Canada, bericht Patty McMurray.

Canadese restauranthouders werden gearresteerd omdat ze weigerden de bron van hun levensonderhoud te sluiten vanwege autoritaire COVID-beperkingen.

Veteranen zijn geweigerd in restaurants omdat ze hun vaccinpapieren niet konden tonen.

In november 2021 werd een tweevoudig oorlogsveteraan op Dodenherdenking geweigerd in een restaurant van Irving Oil in Canada nadat hij om een zitplaats had gevraagd zonder een bewijs van vaccinatie voor te leggen.

Remembrance Day is een feestdag in Canada waarop de offers worden herdacht van mensen in alle gewapende conflicten.

Een jaar geleden werd een Canadees met geweld in zijn woning gearresteerd nadat een buurman de Canadese autoriteiten had gebeld om hem te verraden omdat hij een bijeenkomst van meer dan 6 personen in zijn woning had georganiseerd.

En nu, na twee weken van de razend populaire “Trucker’s for Freedom”-protesten die in heel Canada zijn opgestoken, gaat de politie van Ontario van deur tot deur om iedereen die de “Trucker’s for Freedom”-beweging “leuk vindt” of er “commentaar op levert” of er steun aan betuigt, te intimideren onder het mom te “informeren” over “hoe men vreedzaam kan protesteren”.

  Het plan - WHO's tien jaar infectieziekten (2020 tot 2030), leidend tot wereldtirannie

Bekijk de ongelooflijke scène hier:

Al meer dan twee jaar leven de Canadezen onder dezelfde COVID-beperkingen als staten als New York, New Jersey, Michigan en Californië. De rode draad, natuurlijk, is extreem-links leiderschap. De Canadese premier Trudeau heeft, net als de hardvochtige Democratische gouverneurs in verschillende staten in de VS, de rechten van de burgers die hen hebben verkozen, op de laatste plaats gezet.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wat er in Canada gebeurt, komt hierna in Nederland tenzij we het nu stoppenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAustralië ervaart pandemie van volledig gevaccineerden terwijl het aantal gevallen onder de dubbel-geprikte en geboosterde bevolking toeneemt
Volgend artikelGreat Reset: Globalist Klaus Schwab pocht in opgedoken video over het “penetreren” in regeringskabinetten en andere gevaarlijke globalistische plannen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

  • Een priester arresteren alsof hij een zware crimineel is, moet men niet met mij proberen, ik blijf op die agent inpraten tot hij gaat janken, als hij me aanraakt, zal ik alle middelen gebruiken om mijn eigen persoon te verdedigen, hij schendt flagrant mijn grondrechten, hij heeft geen enkel, maar dan ook geen enkele wettelijke basis om tot deze actie over te gaan, het is hun ego dat ze willen tonen, zo van kijk eens wat een stoere jongen ik wel niet ben, nou, die macho’s hebben bij mij snel gedaan, ik heb ervaring met het castreren van hengsten, ik stuur hem naar de filistijnen met zijn blauwe pakje, ik zal hem aanklagen, in discrediet brengen, ik zal er zo erg met woorden in kappen, dat hij op zijn knieën gaat, ik buig niet voor ongrondwettelijk handelen, ik vecht voor mijn rechten, ik strijd voor mijn rechten, ik kom op voor mijn rechten, en daar kan geen enkel blauw pakje mij in hinderen. Ik heb mijn legerdienst gedaan, ik wist mij overal uit te praten, zowel bij korporaal, luitenant, majoor of kolonel.

 1. NWO / New Age
  Hoofdstuk uit een boek over New Age.

  Het Nieuwe Wereld perspectief

  Over de hele wereld voelen mannen en vrouwen een stroom van verlangen tot vernieuwing en ze zijn zich bewust van het feit, dat er met onze planeet iets bijzonders staat te gebeuren.
  We weten dat de aarde een levend geheel is en een onderdeel van een groter geheel. Dit is een eeuw waarin schijnbaar onoplosbare uitdagingen zich aandienen, die op creatieve en dynamische wijze opgelost kunnen worden; een eeuw waarin de problemen van het verleden worden veranderd in wat men noemt het goddelijk bewustzijn, een nieuw leven en een nieuwe groei. De vraag is alleen: Hoe?
  Het komend tijdperk vindt zijn culminatiepunt in de verschijning van de antichrist en zijn helpers. In Openbaring 13 genoemd het beest en de draak, is het als een bergtop, die door verschillende groepen bestegen wordt, maar die alle hetzelfde doel hebben.
  De groep rond David Rockefeller met zijn Trilaterale Commissie, de Illuminati en de Council on Foreign Relations, de C.F.R., noemen het systeem De Nieuwe Wereldorde. Hun symbool is de pyramide met de losse top, waarin het Alziend Oog, zoals o.a. op het 1-dollar-biljet is afgebeeld, met als stichtingsdatum 1778.
  De tweede groep die we nu willen signaleren is de zg. new age beweging, hetgeen ongeveer hetzelfde betekent: De Nieuwe Wereldorde, en die, zij het langs andere wegen, hetzelfde beoogt-de geestelijke stroming van de Nieuwe Wereldorde.
  De eerste groep hanteert een techniek die zo oud is als de politiek zelf. Zij volgen het Hegeliaans principe van het 3-stappenproces: thesis, antithesis, synthesis. De eerste stap (thesis) is het scheppen van een probleem. De tweede (antithesis) is het veroorzaken van verzet tegen het probleem (vrees, paniek, onbehagen). De derde stap (synthesis) is het aanbieden van een oplossing van het probleem, een verandering die onmogelijk aan het volk opgedrongen zou kunnen worden zonder de juiste psychologische conditionering, die bereikt wordt in stap een en twee.
  Bij het Hegeliaanse principe komen nog een onweerstaanbare financiële invloed en geheime maatregelen teneinde sociale en politieke structuren te ondermijnen door welke de vrije wereld zich ten koste van strijd en moeite een gunstige sociale positie verworven heeft.
  Het doel is soevereine staten te verzwakken, landen en volken onder een wereldregering en de mens en zijn levensbronnen onder controle te brengen.
  Beide groepen beogen uiteraard hun doel te bereiken zonder ook maar in het geringste rekening te houden met God en zijn plannen.
  Fundamenteel is de new-age voor hen een verandering van het bewustzijn en een afscheiding en isolement tot een gemeenschap binnen hun kader.
  De visie van de new age beweging geeft oppervlakkig gezien een beeld van harmonie en vrede, een gebied waarin elk individu zichzelf openbaart als een geheel, een evenwichtig en liefhebbend persoon, in staat samen te werken met zijn medemens in het creëren van een nieuwe wereld.
  De new-age wordt op vele manieren geopenbaard door individuele groepen en centra over de hele wereld. Findhorn in Schotland is bijvoorbeeld zo’n centrum. Het bestaat uit mensen die samenkomen om de levensenergie, gedachten en werken te bundelen, teneinde te pionieren in gemeenschapsleven. Begonnen met drie mensen in een caravan, is het nu een trainingscentrum waar jaarlijks 14.000 deelnemers uit meer dan 70 landen komen.
  In de new-age leven wil zeggen een nieuwe levensdimensie uit bouwen, zich realiserend dat binnen elk individu het zaad van goddelijk bewustzijn woont, een zaad dat wacht op het invloeien van de levensadem.
  Er zijn geen blauwdrukken voor de Nieuwe Orde. Wij zijn, zeggen zij, rentmeesters van deze planeet, levend voor het moment, een goddelijke leiding volgend, daarbij lerend, hoe onszelf en onze wereld te herscheppen.
  Voor hen is die goddelijke leiding niet beperkt tot een selecte groep, maar is een onbegrensde bron van liefde en inspiratie, die zich in elk individu bevindt.
  Op de trainingscentra zoekt men een te worden met die bron en zich te laten leiden, teneinde te voldoen aan de behoeften van deze tijd.
  In de loop der jaren is de horizon van deze trainingscentra voortdurend verwijd. Zij reiken verder dan het zintuiglijk waarneembare en ontwikkelen zich tot Leerscholen van Licht zoals zij dit noemen; een universele stad, zoekend naar de belichaming van die verlichting, van een nieuw bewustzijn.
  Men leert die wereld te dienen en licht, leven en wijsheid te brengen op onze planeet. Alleen door het zien van innerlijk licht, zo stelt men, kunnen we onszelf herscheppen. Als het innerlijk licht vermeerdert, zal onze planeet verhoogd worden.
  De trainingscentra verschaffen een omgeving waar elk individu de ervaring zou opdoen die zijn eigen educatie behoeft.
  “Door het uitwisselen van onze ervaringen van inzicht en gevoelens in een creatieve dialoog,” zo stelt een folder, trekken we voort tot een bundeling van onze unieke talenten en overgeërfde capaciteiten”.
  Beperkingen en scheidsmuren worden opgeruimd. Men belooft de discipelen ongekende geestelijke groei, intuïtieve ontwikkeling, nieuwe wegen naar mystieke beleving, paranormale ontplooiing, geestelijke kennis en een verbondenheid met kosmos en mensheid, die de eenzaamheid zal opheffen.
  In tegenstelling tot wat men in het algemeen aanneemt, zal een nieuwe spirituele of sociale beweging, die lijkt op een christelijke beweging, per definitie-in wezen-vijandig zijn ten opzichte van het christendom, omdat het de basis van het christendom, “Jezus Christus en Dien gekruisigd” zal ontkennen. Hierover laat de Bijbel geen twijfel bestaan, als we lezen: “Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (1 Joh. 2:23).
  De new age beweging is zowel politiek, sociaal, religieus als economisch georiënteerd.
  Het is een wereldwijde beweging, die zich een aantal doelen heeft gesteld, teneinde een totaal nieuwe wereldorde te brengen, die beweert te willen komen tot vrede en eenheid, welvaart en gelijkheid voor alle mensen.
  Daarmee samenhangend zijn enige doelstellingen:

  Een universeel kredietstelsel.
  Een universeel belastingstelsel.
  Een universeel betalingscircuit en de afschaffing van contant geld.
  Een wereldgroep of werelddirectoraat voor gelijke verdeling van voedsel en grondstoffen.
  Eén wereldreligie en één wereldregering.

  Wij zijn ons ervan bewust slechts een puntje van de sluier te kunnen oplichten. Het is vaak alsof men uitziet over een kalme zee, maar dat plotseling, dan hier en dan daar, een periscoop boven water uitsteekt.

  • In België zitten er ook een aantal, Vandenbroeke, een communist, niet verkozen door hem het volk, is wel minister volksgezondheid, je moet eens kijken naar die man, is echt niet te vertrouwen.

 2. De mensheid is ook in oorlog met deze tirannen. En weer staan velen (politie, justitie) aan de verkeerde kant van de geschiedenis. De menselijke beschaving is verder weg dan ooit…

 3. Lees “de protocollen van de wijzen van Sion”. Het staat er allemaal in. In het laatste protocol 24 staat het doel.
  Ze spreken over hun god, de antichrist.

 4. Trudeau, Merkel, Macron, Rutte, Biden zijn sexuele devianten. (wat zeg ik dat netjes) Die zijn niet alleen gestoord wat betreft hun sexuele mvoorkeur; zijn waanzinnig.
  Zelfde behandeling als de gebroeders de Wit kregen in 1672; of de dokters in 1530 in Geneve.

  Maar uiteindelijk zijn we zelf schuld; we stonden links-stemmrs toe. en ook nog criminelen in kabinet en nep koninkje.
  Wie kaatst….

 5. Ik heb af en toe dat er nog heel wat NL volk daarvan genieten als zij anderen mensen op de knieën zien gaan door onderdrukking en machtsmisbruik die overheden plegen wij zien hier inmiddels ook in NL waar vrijheid en onderdrukking ook elke dag wordt op gevoerd bij het volk, wie nu nog niet wakker is verdiend ook niet beter en zij mogen voor mij afgevoerd worden
  naar concentratiekampen iedereen die op het huidige linkse kabinet stemt en op de VVD zijn geen landgenoten maar verraders van hun land en volk en in oorlogstijd kom je voor de muur te staan om een kogel te krijgen, wij het vrijevolk zullen de verraders nooit vergeven en zeker niet vergeven.

 6. Wat mankeert agenten toch dat ze met zulke dingen mee doen? Hoe ongelooflijk zielloos EN hersenloos moet je zijn? Hebben ze dan niet de beelden van kazachstan gezien? Want dat is wat er gebeurd als je mensen tot het uiterste drijft… en ik heb met popcorn in mijn handen naar de doodsbange gezichten van de agenten zitten kijken die in de straten te grazen worden genomen. Deze agenten hebben het niet overleeft en ik kan niet anders zeggen dan…

  Ze hadden het verdiend.

  • Trudeau gaat van zijn voetstuk vallen, als je het niet eens aandurft om te luisteren naar het parlement, ben je zelf je ondergang aan het graven, heel eenvoudig.

 7. Ik geef het nog max een half jaar voordat mensen echt boos worden op de politie en terugvechten met wapens. Misschien is dat wel wat de overheid (met haar geweldsmonopolie) wil maar je kan mensen niet blijven pushen. Als ze terug pushen zal de politie in een hele kleine minderheid zijn en zich misschien een keer achter de oren krabben als ze ook maar een paar hersencellen en moreel kompas hebben. Hopelijk dat deze ‘dienaren’ van de overheid voor die tijd tot inzicht komen.

  • ja, juist , mensen gaan echt boos worden, juist wat ze willen, het zal er dan niet meer zacht aan toe gaan, als die pipo’s het dan nog niet snappen moeten ze de gevolgen er maar van dragen, er moet maar een aantal agenten zijn die de 1ste stap zetten, de rest zal volgen, zet je eigen politie chef aan de kant, insubordinatie toepassen, strafbaar of niet, het algemeen belang staat hoger dan de functie van één politiechef.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in