De metaverse is een opkomend technologisch concept rond virtuele en augmented reality. Onder dit verleidelijke laagje schuilt een donkere onderbuik – het heeft het onheilspellende vermogen om een broedplaats te worden voor censuur, ongebreidelde surveillance en een verraderlijke vorm van digitale slavernij, die alles overtreft wat de mensheid ooit heeft meegemaakt. En het World Economic Forum neemt stappen om hier controle over te krijgen, schrijft Lily Bit.

Als individuen zich steeds meer onderdompelen in de metaverse en deze in elk facet van hun leven integreren, stellen ze zich onbedoeld open voor manipulatie door degenen die technologische controle uitoefenen. Deze potentiële afhankelijkheid werpt het schrikbeeld op van een dystopisch scenario waarin het virtuele rijk, dat bedoeld is om te bevrijden, verandert in een digitale gevangenis, met zijn inwoners opgesloten en onderworpen.

Deze technologie bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, en het potentieel ervan om digitale mogelijkheden te vergroten of te ontaarden in een digitale catastrofe blijft onzeker.

Interessant is dat het World Economic Forum (WEF), een prominente internationale organisatie die bekend staat om haar pleidooi voor digitale censuur en bewaking, al stappen onderneemt om zijn controle over deze opkomende digitale grens te laten gelden.

Klaus Schwab, de oprichter en voorzitter van het WEF, gaf de ambities van de organisatie voor de metaverse bondig weer tijdens een toespraak in februari 2023 op de toepasselijk getitelde World Government Summit. In zijn toespraak verkondigde Schwab dat degenen die de nieuwe technologieën, inclusief de metaverse, beheersen, een aanzienlijke mate van invloed zullen hebben op de wereld.

“We staan aan het begin, als je naar technologische transformatie kijkt, vindt die meestal plaats in de termen van een S-curve. En we zijn nu net aangekomen in de exponentiële fase. En ik ben het ermee eens, kunstmatige intelligentie, maar niet alleen kunstmatige intelligentie, maar ook de metaverse, nieuwe ruimtetechnologieën, en ik kan nog wel even doorgaan, synthetische biologie. Ons leven over 10 jaar zal compleet anders zijn, heel erg beïnvloed, en wie die technologieën beheerst, zal op de een of andere manier de meester van de wereld zijn.” – Klaus Schwab.

Schwab en zijn organisatie hanteren een herkenbare strategie om hun dominantie over de metaverse te laten gelden.

Ze werken samen met zowel de publieke als de private sector en organiseren initiatieven die de agenda van het WEF bevorderen. Dit subtiele manoeuvreren stelt hen in staat om geleidelijk aan controle te vergaren en invloed uit te oefenen.

In de voorhoede van de metaverse inspanningen van het WEF ligt hun belangrijkste initiatief, dat de toepasselijke naam “Defining and Building the Metaverse” draagt. Aanvankelijk deed de organisatie geen poging om te verhullen dat ze van plan waren om deze partnerschappen te gebruiken om een vorm van bestuur over de metaverse in te stellen.

Op een vorige versie van de webpagina van het initiatief stond de missie: “uitvoerbare strategieën formuleren en verspreiden voor het creëren en besturen van de metaverse”.

Deze taal is vervolgens vervangen door een meer ingetogen missie, die er nu op gericht is om “de voortgang van een veilige, interoperabele en economisch haalbare metaverse te vergemakkelijken”.

  Schijnheilige linkse EU-politicus Verhofstadt laat zijn huis op kosten van de belastingbetaler renoveren

Het initiatief is al partnerschappen aangegaan met meer dan 150 prominente entiteiten, waaronder bedrijfsgiganten, overheidsinstanties en internationale organisaties.

Onder deze partners bevinden zich Meta, Microsoft, Sony, HTC en Magic Leap, die belangrijke fabrikanten zijn van virtuele en augmented reality-hardware die essentieel is voor metaverse-interactie. Opmerkelijk is dat zowel Meta als Microsoft een fervent voorstander zijn van online censuur.

Verder zijn er ook een aantal facties uit de privésector en overheidsvertegenwoordigers bij betrokken die zich bezighouden met censuur.

Hiertoe behoren de e-safety commissaris van de Australische regering, een figuur die pleit voor een herijking van fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting, en GLAAD, een belangengroep die heeft opgeroepen tot overheidsingrijpen om wat zij bestempelen als “haatdragende taal” te bestrijden.

Bovendien zijn een aantal invloedrijke financiële instellingen lid van dit initiatief.

Een van deze opmerkelijke entiteiten is Mastercard, een voorstander van digitale identificatiesystemen, die actief heeft deelgenomen aan het proefprogramma van de New York Fed voor digitale valuta van de centrale bank. Het bedrijf heeft ook zwarte lijsten opgesteld voor verschillende alternatieve technologieplatforms.

Een andere deelnemer is PayPal, een bedrijf dat veel gebruikers heeft gedeplatformeerd en dat de inspanningen van de Bank of England met betrekking tot digitale valuta van de centrale bank heeft gesteund.

De grote financiële instelling JP Morgan, die bekend staat om haar betrokkenheid bij Singapore’s CBDC en haar enthousiasme voor biometrische betaalmethoden, is ook betrokken bij dit initiatief. JP Morgan heeft ook deplatformacties tegen haar klanten ondernomen.

Deutsche Bank, die de onvermijdelijkheid van digitale valuta’s van centrale banken voorziet, heeft zich ook als partner aangesloten bij het WEF Metaverse initiatief.

In overeenstemming met de gebruikelijke aanpak van het WEF vormen overheidsinstanties en internationale organisaties een integraal onderdeel van het samenwerkingslandschap.

Deze specifieke categorie partners omvat het VN-Bureau voor Terrorismebestrijding, het Amerikaanse National Institutes of Health National Human Genome Research Institute en Interpol.

Het is relevant om op te merken dat de Verenigde Naties consequent hebben opgeroepen tot censuur, een houding die in strijd is met de principes van vrije meningsuiting.

Het National Institute of Health is tijdens de COVID-pandemie beschuldigd van pogingen om afwijkende meningen in de kiem te smoren, en het wereldwijde arrestatiebevelmechanisme van Interpol is misbruikt om journalisten aan te vallen.

Hoewel deze banden veelzeggende indicatoren zijn voor de bedoelingen van het WEF met de Metaverse, zijn de onthullingen in de rapporten die gepubliceerd zijn door het initiatief Defining and Building the Metaverse nog verhelderender.

In deze rapporten erkent het WEF openlijk zijn ambities om controle uit te oefenen en beperkingen op te leggen op brede domeinen van legaal gedrag en meningsuiting binnen de Metaverse. Het doel is om digitale identificatiesystemen in te voeren en de begrippen diversiteit, gelijkheid en inclusie te bevorderen, een term die vaak gebruikt wordt om gebruikers te dwingen zich te houden aan verschillende mandaten en spraakregels, terwijl tegelijkertijd afwijkende stemmen gecensureerd worden.

Een bepaald rapport, getiteld “Privacy and Safety in the Metaverse“, schetst nauwgezet de strategie van het WEF om toezicht te houden op wat het “schade” noemt – omstandigheden van vermeend onrecht die niet noodzakelijkerwijs neerkomen op criminele activiteiten, maar door anderen als verwerpelijk worden beschouwd.

  Het establishment is het virus

Het rapport pleit ervoor dat Metaverse belanghebbenden cyberpesten, intimidatie, verkeerde informatie en desinformatie proactief bestrijden – vier termen die vaak worden aangehaald om de censuurpraktijken van grote techbedrijven te rationaliseren.

De voorgestelde aanpak voor deze aanpak omvat het opzetten van een mechanisme voor “verhaal en genoegdoening”, zodat gebruikers gevallen van intimidatie, discriminatie of misbruik direct en in realtime kunnen melden. Dit kader omvat ook robuuste onderzoeks- en handhavingsprocedures waarmee zowel individuen als organisaties verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun gedrag, samen met een trapsgewijs systeem van sancties.

Het rapport geeft duidelijk aan dat binnen het kader van verhaal en schadeloosstelling, de bescherming van de vrijheid van meningsuiting een lagere prioriteit krijgt. Het gaat zelfs zo ver dat een bron aangeeft dat het moeilijk is om vermeende giftige elementen tegen te gaan vanwege, in hun woorden, “zorgen over de vrijheid van meningsuiting” en een schaarste aan wettelijk strafbare feiten.

Naast het voorstellen van uitgebreide maatregelen om uitingen en gedragingen binnen de Metaverse aan banden te leggen, gaat het rapport in op de bescherming van kinderen – een terugkerend argument dat vaak wordt gebruikt om de inperking van zowel de vrijheid van meningsuiting als privacy voor alle individuen te rationaliseren.

Deze wetgevingen omvatten de Children’s Online Privacy Protection Act, die een negatieve invloed heeft gehad op vele onafhankelijke makers; de California Age-Appropriate Design Code, die apps en websites wil dwingen om de identiteit van bezoekers te verifiëren; de Digital Services Act van de Europese Unie, een uitgebreide censuurwet; en de UK’s online veiligheidswet, vol met bepalingen die een bedreiging vormen voor de vrijheid van meningsuiting en privacy.

Een ander rapport van het WEF’s Metaverse Initiative, getiteld “Social Implications of the Metaverse,” onthult de wens van de organisatie voor aanzienlijk strengere controles op het aanpassen van avatars binnen de Metaverse in vergelijking met het gangbare gamingdomein.

Hoewel verschillende populaire videospellen spelers toestaan om avatars met verschillende geslachten of rassen te kiezen of te maken, stelt dit rapport potentiële repercussies vast die voortkomen uit gebruikers die avatars aannemen die verschillen van hun eigen ras of cultuur. Deze mogelijke repercussies, zoals in het rapport beschreven, omvatten “culturele toe-eigening”, “identiteitstoerisme”, “digitale blackface”, schadelijke stereotypen en verkeerde voorstellingen.

Het rapport gebruikt deze gevallen van waargenomen misbruik van avatars als reden om beperkingen op te leggen aan het aanpassen van avatars en pleit voor de implementatie van een moderatiebeleid.

Verder benadrukt het rapport dat het belangrijk is dat regelgevers zorgvuldig nadenken over “het aanbieden van digitale identiteiten in de Metaverse,” terwijl er gepleit wordt voor het opzetten van “een ecosysteem van betrouwbare uitgevers van digitale identiteiten.

Hoewel privacy-gerichte digitale ID’s worden aanbevolen, introduceert de verplichte invoering van digitale ID’s binnen de Metaverse een reeks inherente nadelen voor gebruikers. Digitale ID’s kunnen uitsluiting in de hand werken, waardoor personen zonder ID geen toegang krijgen tot specifieke Metaverse-ervaringen.

  Mark Zuckerberg koopt goudreserves op ter voorbereiding van zijn vlucht naar Doomsday bunker: "Er komt iets VRESELIJKS aan"

Hoewel het concept van “privacy-bescherming” in theorie aantrekkelijk is, geven veel systemen die dergelijke eigenschappen claimen toch onbedoeld bepaalde persoonlijke informatie vrij.

Een netwerk van vertrouwde leveranciers van digitale identiteiten suggereert op zijn minst dat deze entiteiten persoonlijke gebruikersgegevens zullen bewaren.

Verder stelt het rapport “Social Implications of the Metaverse” dat het noodzakelijk is om prioriteit te geven aan diversiteit, gelijkheid en inclusie op meerdere niveaus bij het samenstellen van Metaverse teams en het maken van Metaverse hardware, software en ontmoetingen.

Hoewel diversiteit, gelijkheid en inclusie vaak worden gezien als principes die eerlijkheid en openheid bevorderen, ontaarden dergelijke initiatieven vaak in situaties waarin bedrijven willekeurige quota’s opleggen voor al hun activiteiten en elke afwijkende stem die deze mandaten bekritiseert hardhandig de mond snoeren.

Niet alleen promoot het WEF een sombere visie van de Metaverse die gekenmerkt wordt door strenge controle op spraak en gedrag, verplichte digitale identificatie en de handhaving van DEI (Diversity, Equity, and Inclusion)-mandaten, maar het WEF heeft ook zijn eigen Metaverse in het leven geroepen die bekend staat als de Global Collaboration Village. Deze onderneming is een samenwerkingsverband tussen Accenture en Microsoft.

Het Global Collaboration Village is opgezet als een “inclusief en verantwoordelijk” initiatief, met als hoofddoel de verbetering van duurzame publiek-private samenwerking en de versterking van wereldwijde samenwerking.

Partners die bijdragen aan dit initiatief zijn onder andere Infosys, een bedrijf dat mede is opgericht door de architect achter het digitale Indiase ID-systeem en nauw verbonden is met de marionet die momenteel de premier van het Verenigd Koninkrijk is; het Internationaal Monetair Fonds, dat actief betrokken is bij de ontwikkeling van een wereldwijd CBDC-platform (Central Bank Digital Currency) en het potentieel van CBDC’s om het koopgedrag van individuen te controleren ondersteunt; het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties; niet-gouvernementele organisaties; academische instellingen; verschillende landen; en zelfs Interpol.

Hoewel het idee dat het WEF de controle over de Metaverse op zich neemt al verontrustend is, wordt de situatie nog verontrustender als men zich realiseert dat de organisatie voor ogen heeft dat de Metaverse doordringt in tal van cruciale sectoren van de samenleving.

De vooruitzichten van het WEF omvatten een overvloed aan domeinen waarin de Metaverse naar verwachting zal doordringen, waaronder bankieren en kapitaalmarkten, corporate governance, financiële en monetaire systemen, de toekomst van consumptie, wereldwijd bestuur, gezondheid en gezondheidszorg, internetbestuur, justitie en recht, geestelijke gezondheid, paraatheid voor en reactie op pandemieën, en de digitale transformatie van bedrijven.

Ondanks haar aspiraties om de Metaverse te besturen, wijkt het WEF fundamenteel af van democratisch gekozen regeringen. Schwab, samen met zijn weldoeners en de leden van het WEF, bekleden posities die niet onderhevig zijn aan verkiezingen of de mogelijkheid om weggestemd te worden door het publiek.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Wereld Economisch Forum wil in Davos 2023 vaart zetten achter wereldwijde “Metaverse”-bewakingsnetwerkVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelCV19-vaccin humanitaire catastrofe wordt turbocharged zonder behandeling – Dr. Pierre Kory
Volgend artikelNanotechnologie gevonden in zowel gevaccineerden als ongevaccineerden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. 07/08/2023
  Chase Bank CEO Debanks Mercola maar steunde Epstein.
  VERHAAL IN ÉÉN OOGOPSLAG

  ´Medio juli 2023 heeft JP Morgan Chase Bank al mijn zakelijke bankrekeningen geannuleerd, samen met de persoonlijke rekeningen van onze CEO, CFO en hun respectieve echtgenoten en kinderen;

  In de afgelopen drie jaar zijn talloze mensen en organisaties alleen al vanwege hun opvattingen afgesneden van online betalingsdiensten en bankdiensten. Wat onze huidige zaak uniek maakt, is dat Chase de straf uitbreidt naar belangrijke werknemers van mijn bedrijf en hun families – mensen die letterlijk niets met mij te maken hebben;

  Wat we zien is de bewapening van financiën, waarbij mensen wiens opvattingen of acties indruisen tegen het officiële verhaal worden afgesneden van elementaire financiële diensten. Dit is het sociale kredietsysteem in werking en binnenkort zal het tegen iedereen worden gebruikt;

  Het debankieren van werknemers en hun gezinnen is een tactiek van het sociale kredietsysteem om mensen elkaar te laten controleren door verenigingen te straffen. Dit creëert tweespalt en wantrouwen en dwingt mensen om zich tegen elkaar te keren uit zelfbehoud;

  2 mei 2023, Florida Gov. Ron DeSantis ondertekende wetgeving die financiële instellingen verbiedt om diensten te weigeren of te annuleren op basis van politieke of religieuze overtuigingen. Deze wet is echter nog nooit eerder ingeroepen, dus er is geen procedure om deze te handhaven. We hopen dat de procureur-generaal dat oplost. In wezen zijn we de testcase om te bepalen of de nieuwe wet van de gouverneur tanden heeft of niet.´

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/08/07/chase-bank-ceo-debanks-mercola-supported-epstein.aspx
  https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2023/August/PDF/chase-bank-ceo-debanks-mercola-supported-epstein-pdf.pdf

 2. Dat gedrocht kan ik niet meer zien en zeker niet horen zonder misselijk te worden.
  Het kan niets weet alleen misbruik te maken ven technieken waar het zelf niets van begrijpt.
  Door geld grootgebracht kan het alleen maar moorden en stelen middels gestolen technieken.
  Dat het ook de Paypal en ebay in bezit heeft is goed te merken.
  Ik bestelde tot begin van dit jaar regelmatig elektronica onderdelen via ebay voor hele mooie prijzen.
  Sinds eind vorig jaar was het versturen plotseling een paar euro’s duurder wegens belasting.
  Ik heb tot feb. nog onderdelen besteld en de laatste ongeveer 10 pakketjes zijn nooit aangekomen, in mei kreeg ik van post.nl een email dat er ruim €11 invoerbelasting voor een pakket betaald moest worden wat ik heb betaald maar nooit iets gehad.
  Zaterdag lag er een kaartje in de bus voor een pakket waar ruim €10 voor betaald moet worden.
  Als ik op mijn aankoopgeschiedenis op ebay kijk zijn alle datums veranderd en op Paypal kan je niets meer zien onder aap e’ app wat ik zeker niet doe.
  Jammer maar bestellen via ebay is geen optie meer als je voor iets wat je vorig jaar nog voor €3 binnen kreeg nu ruim €15 kwijt ben kanker dieven!

  • PayPal is een maffiose organisatie. Dat was het altijd al en dat blijft het. Betaling met paypal moet je consequent weigeren. Marktplaats is een dochter van ebay, die moedigen betaling via paypal ook aan. Ik weiger dat categorisch en heb daardoor wel eens een deal misgelopen. Het zijn criminelen die smeerlappen van paypal. Daar moet je absoluut geen zaken mee doen.
   Net zoals je niet met je ‘smart’phone moet betalen in de supermarkt. Bij de eerstvolgende lockdown bepaalt dat chinese stuk electronica of jij de komende week te eten hebt of niet. Die afhankelijkheid leg ik niet in de handen van ongekozen machtsgeile imbecielen.

   • Mee eens maar het was wel handig als je geen goedgevulde beurs hebt of voor onderdelen die je simpelweg niet hier kan krijgen.
    Die smartphone komt er hier niet in, mijn oude Motorola doet het(thuis) nog steeds.
    Dat wordt wat met verplichte qr codes straks, ga in iedergeval mijn leeftijd en 20e eeuw ervaringen gebruiken tegen de onnozele uitvoerdertjes.

  • 1x op ebay besteld en betaald via paypall.
   Nooit aangekomen en de beloftes van verzekerd vergoeden….nooit gebeurd.
   Gebruik beiden nooit meer ….

    • Vok,
     Nooit problemen met PayPal gehad. Ook vergoedingen altijd netjes betaald gekregen. Is allemaal gelul van een paar toeteraars hier. Veel angst Porno word hier verkondigd. Ik kan via PayPal bestellen wat ik wil, maar niet meer via de bank zonder gecontroleerd te worden op de hoogte van je bedrag. Ook bij Ebay krijg je het vergoed, mits je binnen de termijn blijft met je aanvraag.

  • Ik ken het. Ik gebruikte Ebay ook daarvoor. En dus Paypal om te kunnen betalen. Vaak ging het goed. Maar de douane was en is echt een probleem. Ze hebben nergens verstand van en doen maar wat. ‘Invoerrechten’ zijn enorm omslachtig, ingewikkeld en bureaucratisch. Gelegitimeerde struikroverij is het.

   Ik ben 1x echt opgelicht via ebay.co.uk, een stoel duurde zo lang dat reklameren niet meer kon. Ik voelde al nattigheid door de onprofessionele communicatie. Maar door onbekendheid met ebay en paypal werd actie ondernemen best ingewikkeld en lastig. Dag geld.

   Ik koop uit principe al niks meer uit Amerika. Als je denkt iets goedkoop te vinden, vergeet het maar. Door transport en douane gezeik wordt de prijs 2 à 3x zo hoog.

   Ik begon op Aliexpres te bestellen en dat ging prima. Zo goedkoop dat ik niet zeurde als het onverhoopt niet aankwam. Maar dat is amper gebeurd. Ik kijk nooit meer op Ebay. En sinds vorig jaar is Aliexpress btw-plichtig. De prijzen zijn daardoor wel flink omhoog gegaan maar het verzenden gaat een stuk sneller.

   Waarschuwing: FedEx zijn oplichters. Ik heb elke keer problemen met zendingen dat ze zeggen “pakket uit het buitenland, we hebben aangifte voor u gedaan” dan krijg ik steeds maar rekeningen. Terwijl ik dus al btw betaald heb en ik dit kan aantonen. Dan zeggen ze doodleuk: u moet ons toch betalen, dan moet u de betaalde btw terugvorderen van de verzender. Dat gaat dus nooit lukken.
   De smoes is dat de verzender het niet aangegeven heeft. Maar vinkje of niet, de btw is al betaald voor verzending.

   Dus wil je geen gezeik vermijd dan FedEx.

   DHL deed dit jaren geleden ook maar sinds Aliexpress nu incl btw is en pakketjes meestal via post nl komen nooit gezeur. Met post nl gaat het trouwens wel vaak mis tegenwoordig. Dat ligt dus aan post nl. DHL werkt super nu.

   • Bij post.nl zijn het nu dus ook oplichters, heb precies wat je over FedEx verteld ga zo een aangetekende brief naar ze sturen met de bewijzen van dubbele btw.en nooit aangekomen bestellingen.
    Dus voortaan zo lang het nog kan alleen spullen uit Nederland bestellen

 3. Heeft iemand een idee hoe oud deze mafketel is? Zal binnenkort ( een jaartje of 10) ook wel onder de zoden of opgegeten zijn door zijn nazaten. Ik hoop dat er eens iemand opstaat en de gehele stekker eruit trek, eens zien hoe zich iedereen zelf kan bedruipen en onderhouden, hij doet het niet voor en hij spoort je wel aan om vergif te eten. Ik heb geen enkel gevoel bij deze gezichten even zo als bij de Nederlandse regering en alle medeplegers die hier aan mee doen, opruimen is het enige goede.

  • Deze oude malloot schijnt 85 jaar oud te zijn Anke dus zal net als veel van zijn leeftijdgenoten wel last hebben van allerlei vreemde gedachten wat je bijvoorbeeld ook ziet bij jan terlouw of dries van agt wat op zich normaal is op die leeftijd maar je moet ze geen aandacht geven
   De echte ratten zijn natuurlijk mensen als rutte kaag en macron die deze oude malloot als voorbeeld zien

   • Politici waren natuurlijk altijd al inferieur kutvolk, maar deze generatie spant wel de kroon. Nog nooit op een origineel idee betrapt, geen enkel probleem opgelost, de welvaart te grabbel gegooid, het welzijn te grabbel gegooid en het vertrouwen in de instituties verpletterd. En dan achter zo’n demente imbeciel aanlopen met z’n wef tasje. Goed gedaan hoor, stelletje klootzakken.

   • Die rare ideeën komen door de opleiding op de jezuïeten school en een leven lang in de loge. Bij dementie gaan alleen de filters eraf en komt er uit wat er inzit.

    De dementie is niet de reden dat mensen rare gedachten uiten maar dat de maskers afvallen. Ja, door vergeetachtigheid gaan ze wel verkeerde conclusies trekken, maar dat gaat dan niet over politiek maar waar hun kunstgebit is gebleven.

  • De dochter van Schwab is ook al een invloedrijk persoon en staat helaas al klaar om het stokje over te nemen met nog radicalere ideeën voor de wereld.

 4. Wat hier beschreven wordt is een gevaarlijke ontwikkeling. ‼️
  En dat het zo snel kan gaan zien we in de bijdrage van “Antischrist Zit in T’ Vaticaan” . Dank voor het delen en veel sterkte met uw problemen, want tegen z’ on grote logge organisatie op boksen is zeer moeilijk….❗️

  Nu al afgesneden worden van je bankrekeningen….. dit is een zeer gevaarlijke situatie.❗️
  Want Wanneer en op grond waarvan komt de volgende? ❓

  Als je dit artikel goed leest dan kan commentaar geven op deze site die ook “maatschappij kritisch” is, dan kan dit al voldoende zijn om ook ons; u die dit leest, en ik, die dit op dit moment schrijft, de burger rechten af te nemen.

  Waar zijn de regeringen die ons moeten beschermen tegen dit soort ONGEKOZEN FIGUREN DIE DENKEN DAT ZE DE WERELD MET GELD EN HUN DOCTRINE KUNNEN KOPEN. ❓❓
  Wij moeten beschermd worden tegen figuren die onze vrijheid afnemen….. WIE GAAN DAT DOEN❓
  WAT HEBBEN WE DAN NOG AAN ONZE OVERHEID ALS ZE HIERIN FAALT❓
  Hebben wij dan een “zombie regering” ……. Dat zal toch niet zo zijn ????
  Voor mijn belasting geld weten ze mij wel te vinden….

  Regeringen zijn ernstig nalatig of zij worden ook omgekocht. En dan ziet het er nog SOMBERDER UIT. Want waar en bij wie kun je dan als “ gewone burger “ dan je verhaal halen..❓

  Van Mark Rutte kan ik me nog herinneren toen hij “ aan de macht kwam “ dat hij niets van het WEF moest hebben, en je ziet maar hoe gehersenspoeld deze man ook is. Hij is in de periode dat hij “ aan de macht is “ ( veel te lang want dat werkt ook corrupte en omkoping in de hand ) 180 graden omgedraaid.❗️
  Dat gebeurde zomaar onder onze ogen…………
  Nu in zijn demissionaire periode kan hij heel gevaarlijk zijn met zijn beslissingen en doordrijverij/ inperking van rechten / en bindende afspraken maken …..voor ons land en haar inwoners ( wij) .
  Worden we nu in zijn demissionaire tijd NOG MEER , NOG SNELLER UITGELEVERD AAN HET WEF❓
  Hoe kun je nu als land, afspraken maken die zo ver gaande zijn met een non-gouvernementele organisatie DIE NIET GEKOZEN ZIJN …… ZONDER DIT MET JE BEVOLKING TE OVERLEGGEN……❓❓

  Is er dan niemand in onze regering meer wakker???
  Is dit soms de reden dat de ene na de andere politiek leider of kamerlid, het zinkende schip verlaat.❓
  Tja Timmerman die wil graag op die boot stappen maar DIE IS HEEL GOED OP DE HOOGTE VAN DEZE MALAFIDE PRAKTIJKEN VAN HET WEF…❗️…
  EN HIJ ZAL DIT ONGETWIJFELD GAAN OVERGIETEN MET EEN “MILIEU SAUSJE” WANT DAT ZIET HIJ WEL ZITTEN ALS PREMIER VAN NEDERLAND. ‼️😡

  Dit is wel iets om somber van te worden en dat in de zomer vakantie…..
  is dit nu een “ OPKOMENDE DICTATUUR” ❓❓❓

  • Elke democratie leidt onherroepelijk tot dictatuur.

   We zitten al jaren in de dictatuur van het overheidskartel. De 2e slaapkamer is puur voor de Bühne, een poppenkast. Kijk maar naar de stemmingen de laatste jaren. De coalitie houd de rijen gesloten en stemt alles weg wat ze niet aanstaat. En als er 1 even niet meewerkt wordt snel Attje dubbel t gebeld of jongetje Ferras voor een dealtje.

   Een democratie is onbeperkt en kan elke wet er door duwen. Stiekem net voor het recess of door flink gelobby vanuit corporaties en belangenverenigingen. Ook als die wet jouw persoonlijke integriteit en vrijheid aantast. Zelfs uitingen, denkbeelden, religie en je eigendom. Zelfs je eigen kinderen.

   Een republiek is de enige staatsvorm die de staat beperkt tot de wet.

   Lees Frédéric Bastiat – La Loi (de wet) klein boekje, grootse inhoud. En niks controversieels, puur logica.

 5. De technirk is al zo ver dat wij al niet meer het verschil zien tussen echt en nep, en een soort “overheid” die al die macht toegeëigend zal dan niet in de verleiding komen om deze technologie zelf te gebruiken? Wat zij volgens mij al doen.

 6. Ik wil die rotkop niet meer zien van die idioot. Die lul met complete aanhang moet worden geruimd als waren het vogels met vogelgriep

 7. Schwab is of de anti-christ met zijn demonen of er een voorloper van. Het net sluit zich langzamerhand voor Joden, Christenen en alle andersdenkenden. Demonen zijn zijn brave niets ontziende volgelingen. Ga eens na wie dat zijn. Soms verbazingwekkend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in