Nikolai Platonovich

Globalistische elites zijn bezig de wereldeconomie te laten crashen om de doctrine van de “gouden miljard” uit te voeren, aldus het hoofd van de Russische inlichtingendienst, Nikolaj Platonovitsj, die waarschuwt dat de opzettelijke economische crises in de wereld miljoenen mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika tot de hongerdood zullen veroordelen.

Nikolaj Platonovitsj Patrusjev is een Russisch politicus, veiligheidsofficier en inlichtingenofficier, die sinds 2008 de functie van secretaris van de Veiligheidsraad van Rusland bekleedt. Velen voorspellen dat hij Vladimir Poetin zal opvolgen als president van de Russische Federatie, schrijft Baxter Dmitry.

Tijdens een recent interview schetste Patrushev de “doctrine van het gouden miljard” die door de mondiale elites wordt toegepast. Volgens Patrushev:

Nikolai Patrushev: De stijl van de Angelsaksen is al eeuwenlang niet veranderd. En zo blijven zij ook vandaag de wereld hun voorwaarden dicteren, waarbij zij de soevereine rechten van de staten lomp vertrappen. Hun daden bedekkend met woorden over strijd voor mensenrechten, vrijheid en democratie, voeren zij in feite de doctrine van het “gouden miljard” uit, die suggereert dat een beperkt aantal mensen in deze wereld kan gedijen. Het lot van de rest, zo menen zij, is de rug te buigen in naam van hun doel.

Om de welvaart van een handvol magnaten in de Londense City en Wall Street te verhogen, veroorzaken de door het grootkapitaal gecontroleerde regeringen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een economische crisis in de wereld, waardoor miljoenen mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika de hongerdood sterven en hun toegang tot graan, meststoffen en energiebronnen beperkt wordt. Door hun optreden lokken zij werkloosheid en een migratiecatastrofe in Europa uit. Ongeïnteresseerd in de welvaart van de Europese staten, doen zij er alles aan om hen van het voetstuk van economisch ontwikkelde landen te doen verdwijnen. En voor de onvoorwaardelijke controle over deze regio werden de Europeanen op een stoel met twee poten gezet, die de NAVO en de EU heten, en minachtend toekijken hoe ze balanceren.

AiF.ru: Tegenwoordig wordt steeds vaker gezegd dat de westerse farmaceutische bedrijven belang hebben bij de verspreiding van gevaarlijke ziekten en bij de dagelijkse afhankelijkheid van de mensheid van geneesmiddelen…

Nikolai Patrushev: Sommige deskundigen spreken zich uit over de door de mens veroorzaakte infectie met het coronavirus, en menen dat het in de laboratoria van het Pentagon gemaakt zou kunnen zijn met de hulp van een aantal grote multinationale farmaceutische bedrijven. De fondsen van Clinton, Rockefeller, Soros en Biden waren bij dit werk betrokken onder staatsgaranties. In plaats van zich om de gezondheid van de mensheid te bekommeren, geeft Washington miljarden uit aan de studie van nieuwe ziekteverwekkers. Bovendien doet de westerse geneeskunde steeds meer aan genetische manipulatie, synthetische biologiemethoden, waardoor de grens tussen kunstmatig en natuurlijk vervaagt.

AiF.ru: Washington broedt plannen uit om Rusland als een terroristisch land te erkennen, sommige landen zoals Litouwen kennen Rusland al officieel zo’n status toe…

Nikolai Patrushev: Zoals men zegt, de hoed van een dief staat in brand. Tegenwoordig is het gemakkelijker te zeggen welke van de grootste internationale terroristische organisaties niet met Amerikaanse hulp zijn ontstaan. De Verenigde Staten gebruiken ze op grote schaal als een instrument van geopolitieke confrontatie, ook met ons land. Al in het midden van de jaren tachtig werd Al-Qaeda, onder controle van de Amerikaanse inlichtingendiensten, op Afghaanse bodem opgericht om de Sovjet-Unie tegen te gaan. In de jaren ’90 creëerden de Verenigde Staten de Taliban-beweging om invloed uit te oefenen op Afghanistan en Centraal-Azië.

Geleid door hun vermeende “nationale belangen”, hebben de Verenigde Staten gewapenderhand bezwaarlijke regimes omver geworpen in Libië, Irak, en geprobeerd dat ook te doen in Syrië. En de voornaamste slagkracht in alle gevallen zijn radicale groeperingen, waarvan de verdere eenwording leidde tot het ontstaan van een terroristisch monster dat Islamitische Staat heet, in navolging van Al-Qaeda en de Taliban, die uit de controle van de Amerikanen raakten.

  Leider VS huurlingenorganisatie Mozart: Oekraïense soldaten "doden krijgsgevangenen die zich overgaven" – Oekraïne is een "corrupte, opgefokte samenleving"

Het is ook bekend van de warme betrekkingen van Washington met neonazi-schurken in Oekraïne.

Wat betekent Denazificatie?

AiF.ru: Er is nog steeds veel onenigheid over neonazi’s in Oekraïne. In het Westen herhaalt men unaniem dat ze er niet zijn. President Biden, die het Congres om miljarden dollars wapenleveranties aan Oekraïne vraagt, noemt dit land de frontlinie van de vrijheidsstrijd…

Nikolai Patrushev: Waarschijnlijk zullen de Westerlingen hun roze bril pas afzetten als het gebrutaliseerde Oekraïense tuig in hun straten tekeer begint te gaan. Trouwens, niet alleen in Europa. Denk aan de recente schietpartij in de Amerikaanse stad Buffalo. Ik zou de Amerikanen willen vragen wat het verschil is tussen een neonazi die in een supermarkt mensen doodschiet en de Azov-militanten, die de burgerbevolking van Donbass elke dag, jaar in jaar uit, vernederen en vernietigen?

AiF.ru: Wat wordt er bedoeld met denazificatie? Er is de laatste maanden veel over gesproken, maar niet iedereen begrijpt deze term.

Nikolai Patrushev: Alles zal duidelijk worden als u zich de geschiedenis herinnert. Tijdens de Conferentie van Potsdam ondertekenden de USSR, de VS en Groot-Brittannië een overeenkomst over de uitroeiing van het Duitse militarisme en het nazisme.

Denazificatie betekende een aantal maatregelen. Naast de bestraffing van nazi-misdadigers werden de wetten van het Derde Rijk ingetrokken, die discriminatie op grond van ras, nationaliteit, taal, godsdienst en politieke overtuiging legaliseerden. Nazi- en militaristische doctrines werden uit het schoolonderwijs geschrapt.

Ons land stelde dergelijke doelen in 1945, en wij stellen dezelfde doelen nu, door Oekraïne te bevrijden van het neonazisme. In die tijd stonden Engeland en de VS echter aan onze kant. Vandaag hebben deze landen een ander standpunt ingenomen, zij steunen het nazisme en treden tegen de meeste landen van de wereld agressief op.

Wat zal er met Oekraïne gebeuren?

AiF.ru: Sommige van onze lezers uiten soms hun bezorgdheid, als zij schrijven, over “de vertraging in de timing van de speciale operatie in Oekraïne.”

Nikolai Patrushev: Wij jagen geen termijnen na. Het nazisme moet ofwel voor 100% uitgeroeid worden, of het zal over een paar jaar weer de kop opsteken, en in een nog lelijker vorm.

AiF.ru: Hoe schat u de kansen in op een succesvolle afloop van de speciale operatie?

Nikolai Patrushev: Alle door de President van Rusland gestelde doelen zullen worden bereikt. Het kan niet anders, want de waarheid, ook de historische waarheid, staat aan onze kant. Niet voor niets heeft generaal Skobelev eens gezegd dat alleen ons land zich zo’n luxe kan veroorloven als te strijden uit een gevoel van medelijden. Mededogen, rechtvaardigheid, waardigheid zijn krachtige samenbindende ideeën die wij altijd voorop hebben gesteld en zullen stellen.

AiF.ru: En welk lot staat Oekraïne te wachten? Zal het als staat overleven?

Nikolai Patrushev: Het lot van Oekraïne zal bepaald worden door de mensen die op zijn grondgebied wonen. Ik wil u eraan herinneren dat ons land nooit het lot van soevereine mogendheden heeft bepaald. Integendeel, wij hebben hen geholpen om hun staat te verdedigen. Wij hebben de VS gesteund tijdens hun burgeroorlog. Frankrijk kreeg herhaaldelijk hulp. Op het Congres van Wenen in 1815 lieten zij zich niet vernederen, en tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben zij Parijs tweemaal gered. Het was de USSR die in 1945 niet toestond dat de Britten en Amerikanen Duitsland in vele staten verdeelden. Het is bekend dat Moskou een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de eenwording van Duitsland, waartegen de Fransen en de Britten het meest gekant waren. Rusland speelde een even belangrijke rol in de geschiedenis van de Poolse staat. Tegelijkertijd verdoezelt het Westen tegenwoordig op alle mogelijke manieren de bijdrage van ons land aan de instandhouding van andere staten.

AiF.ru: Trouwens, Finland, dat nu lid wil worden van de NAVO, is ook ontstaan als staat binnen het Russische Rijk?

Nikolai Patrushev: U hebt gelijk. Bovendien is Finland, ondanks zijn deelname aan de kant van Duitsland, met minimale schade voor zichzelf uit de Tweede Wereldoorlog gekomen, dankzij de opstelling van Moskou. Nu heeft men Finland, samen met Zweden, overgehaald om lid te worden van de NAVO, zogenaamd voor hun eigen veiligheid. Turkije en Kroatië maken echter bezwaar, maar ik denk toch dat Helsinki en Stockholm in het blok zullen worden opgenomen, omdat Washington dat besloten heeft, evenals Brussel, dat door hen gecontroleerd wordt. De wil van andere volkeren interesseert de leiding van de Verenigde Staten niet, hoewel, geloof ik, veel van de inwoners van deze landen begrijpen in wat voor avontuur zij geduwd worden.

  Incompetente westerse naties roepen "Doomsday" represailles van Rusland op

De NAVO is geen defensief, maar een zuiver agressief offensief militair blok, toetreding tot het bondgenootschap impliceert de automatische overdracht van een belangrijk deel van de soevereiniteit aan Washington. Als de militaire infrastructuur van het bondgenootschap zich uitbreidt op het grondgebied van Finland en Zweden, zal Rusland dit opvatten als een directe bedreiging van zijn eigen veiligheid en verplicht zijn te reageren.

AiF.ru: De NAVO-leden knikken hardnekkig naar de Finnen en de Zweden in Oekraïne…

Nikolai Patrushev: Maar de logica is hier omgekeerd. Het was de feitelijke leiding van de NAVO-leden bij de autoriteiten van Kiev die tot het rampscenario leidde. Als Oekraïne onafhankelijk was gebleven, en niet onder controle van het huidige marionettenregime, dat geobsedeerd is door het idee van toetreding tot de NAVO en de EU, dan zou het allang alle nazi-boze geesten uit zijn land verdreven hebben. Intussen wordt een eindeloos smeulend conflict in dit land gezien als een ideaal scenario voor het hele Noord-Atlantische bondgenootschap onder leiding van de Verenigde Staten. Het Westen heeft Oekraïne nodig als tegenwicht tegen Rusland, en ook als proeftuin voor het opruimen van verouderde wapens. Door de vijandelijkheden aan te wakkeren, pompen de Verenigde Staten geld in hun militair-industrieel complex, waarbij zij, net als in de oorlogen van de 20e eeuw, weer aan de winnende kant blijven staan. Tegelijkertijd beschouwen de Verenigde Staten de inwoners van Oekraïne als verbruiksmateriaal, dat geen plaats heeft in het zeer “gouden miljard”.

Vergeten geschiedenis

AiF.ru: Over miljarden gesproken. Zelensky zegt dat Rusland herstelbetalingen moet verrichten aan Oekraïne…

Nikolai Patrushev: Het is Rusland dat het recht heeft om herstelbetalingen te eisen van de landen die de nazi’s in Oekraïne gesponsord hebben, en van het misdadige regime in Kiev. De DPR en LPR zouden van hen een vergoeding moeten eisen voor alle materiële schade voor 8 jaar agressie. En het Oekraïense volk zelf verdient genoegdoening van de belangrijkste aanstichters van het conflict, namelijk de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die de Oekraïners dwingen om te vechten, neonazi’s steunen, hen van wapens voorzien, hun militaire adviseurs en huurlingen sturen.

Veel Oekraïners geloven helaas nog steeds wat het Westen en het regime in Kiev hun vertellen. De ontnuchtering zal vroeg of laat komen. Zij moeten hun ogen nog openen en zien dat het land eigenlijk niet bestaat, dat de genenpool van het volk, zijn cultureel geheugen door westerlingen vernietigd worden en vervangen door rabiate gender-concepten en lege liberale waarden.

AiF.ru: De geschiedenis vergeten en hun waarden laten varen, dat is blijkbaar niet alleen voor de Oekraïners een probleem?

Nikolai Patrushev: Natuurlijk. Vorig jaar bezocht ik het Museum van de Grote Patriottische Oorlog in Minsk. De gids deelde met mij haar indrukken over het bezoek van een groep studenten uit de Verenigde Staten, die gedurende de hele rondleiding twijfelden of zij in het museum wel de waarheid te horen kregen, omdat zij naïef geloofden dat het Amerika was dat nazi-Duitsland had verslagen.

Helaas houden sommige schoolonderwijzers in ons land vast aan zo’n valse versie van de noodlottige gebeurtenissen. Ze verdraaien de feiten en vele opleidingsboeken. Het onderwerp van de heldenmoed van het Sovjet-volk tijdens de jaren van de Grote Patriottische Oorlog krijgt weinig aandacht in de geschiedenislessen, en in de schoolboeken wordt het vaak oppervlakkig beschreven. Het gevolg is dat slechts enkele middelbare scholieren de namen kunnen noemen van degenen die in 1945 ten koste van hun eigen leven de Overwinning behaalden, en dat bijna niemand gehoord heeft over de helden van de Eerste Wereldoorlog of de Patriottische Oorlog van 1812.

  Is Europa te dom om in de dodelijke omhelzing van de VS te blijven?

Strijd om het geheugen

AiF.ru: Wat ziet u als de reden?

Nikolai Patrushev: In de eerste plaats moeten wij kijken naar de opleiding van het onderwijzend personeel. Het wordt tijd om de gedachten van Oesjinski en Makarenko in herinnering te brengen, dat de onderwijzer de persoonlijkheid van de leerling vormt, en dat zijn roeping niet het verlenen van diensten moet zijn, maar verlichting, opvoeding en onderwijs. Gespecialiseerde universiteiten moeten toekomstige leraren voorbereiden als hoogstaande meesters, en hen niet aan de lopende band afstempelen.

Leraren nemen een bijzondere plaats in in het leven van iedere burger, daarom is een willekeurige interpretatie door individuele leraren van de wereld- en vaderlandse geschiedenis, die het gezag van ons land ondermijnt en de geesten van de kinderen programmeert op basis van valse feiten en mythen, onaanvaardbaar. De psychologische manipulatie van de jeugd, de kloof tussen de generaties, de verdraaiing van de historische waarheid – dit alles is onverenigbaar met de professionele roeping van een leraar.

AiF.ru: Ik herinner mij de aan Bismarck toegeschreven slagzin dat “veldslagen door onderwijzers gewonnen worden.”

Nikolai Patrushev: Naar mijn mening is die gedachte zeker waar. Vooral in de omstandigheden van de hybride oorlog, die nu tegen Rusland wordt gevoerd. En daarin staan de onderwijzers vooraan. Er is behoefte aan persoonlijke verantwoordelijkheid van de hoofden van onderwijsinstellingen, wier afgestudeerden geen boeken in handen hebben gehad over de heldenmoed van het Sovjet-volk tijdens de Grote Patriottische Oorlog, of een vaag idee hebben van de heldendaden van hen die voor het Moederland vochten.

Het is onmogelijk om de kwesties van patriottische opvoeding van de jeugd te verdringen in buitenschoolse activiteiten. In de verslagen wordt dit alles prachtig beschreven, maar er is geen resultaat. Op sommige scholen, ook privé-scholen, wordt het woord “vaderlandsliefde” als achterhaald beschouwd.

AiF.ru: Hoe stelt u voor deze situatie te veranderen?

Nikolai Patrushev: Het is nodig het gezag te verhogen van leraren die trouw zijn aan hun beroep en hun leven wijden aan het opvoeden van echte patriotten. De belangrijkste taak vandaag is de herleving van de historische tradities, evenals de bescherming van de traditionele Russische geestelijke en morele waarden. Om dit op te lossen is een systematische aanpak van opvoeding en onderwijs nodig. Het staatsprogramma op dit gebied moet worden uitgevoerd in alle stadia van iemands rijping en zijn vorming tot burger. Er moet een alomvattend model van dit proces worden ontwikkeld.

Op het ogenblik worden onze studenten en leraren eigenlijk uit de westerse wetenschappelijke en onderwijssfeer gedrukt. Ik geloof dat het raadzaam is om het zogenaamde onderwijssysteem van het Bologna-proces te laten varen en terug te keren naar de ervaring van het beste binnenlandse onderwijsmodel ter wereld.

Bovendien moet men zorgen voor een aanzienlijke uitbreiding van de staatsopdracht voor het scheppen van literaire werken en kunstwerken, film en televisieprogramma’s, die tot doel hebben het historisch geheugen te bewaren, ons land trots te maken en een volwassen burgermaatschappij te vormen, die zich duidelijk bewust is van de verantwoordelijkheid voor haar ontwikkeling en welvaart.

Alleen in dat geval zullen wij met succes het hoofd kunnen bieden aan de bedreigingen en uitdagingen die gevormd worden door het collectieve Westen om het individuele, groeps- en publieke bewustzijn te beïnvloeden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De bubbel is nu aan het barsten: de resultaten van slecht karma worden verwezenlijkt, misschien al deze winter, zo niet eerderVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuwe verbijsterende slachtoffercijfers van Oekraïne: nu sterven er 500 soldaten per dag!
Volgend artikelKiev’s dagelijkse slachtoffercijfers en belachelijke eisen om wapens bevestigen dat het verloren heeft
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Leren Nederlandse kinderen wel belangrijke geschiedenisfeiten? Weten ze dat er 23,6 miljoen mensen van de Sovjet unie zijn gestorven in de tweede wereld oorlog in de strijd tegen Duitsland? En dat de Russen de Duitsers hebben verslagen en dus Nederland hebben bevrijd.

  • heb jij geleerd dat de lend lease van de amerikanen en de britten er voor gezorgd hebben dat de russen een tweede leger hebben kunnen bouwen waardoor ze gewonnen hebben?

  • Ik zou de docu Hellstorm eens kijken en de oproep van joodse bolsjevieken om zoveel mogelijk duitse vrouwen, mannen en kinderen te verkrachten. Sommige tot 100 x toe en ook doden. Ook de docu van Juri Lina over de Bolsjevistische revolutie. De gruweldaden van Stalin. De vervalste feiten van aanvallen in Polen door als Duitsers verkleedde Bolsjevieken. Zoek ook even de Holodomor op in de Ukraine en lees de uitspraken van Lenin. Lenin, Trotzky, Marx etc. allemaal getraind in de USA.

 2. Heb jij dat wel op school geleerd?
  Ik heb maar 2 docenten in mijn schooltijd gehad die dingen durfden te suggererem die niet in het onderwijsdictaat stonden. Die hebben mij als tiener al tot denken aangezet.

  Zelfs degenen die als kind die regionale oorlog hebben meeegemaakt roepen nog dat de amerikanen en canadezen hun hebben bevrijd. Die optochten met cadeautjes hebben zo’n diepe indoctrinerende indruk op hen gemaakt.

  • Marokkanen en Algerijnen die vochten voor Charles de Gaulle hebben Zuid Nederland bevrijdt. Generaal Patton maakt duidelijk dat het allemaal doorgestoken kaart was.

 3. Hoe de oorlog voor de meeste gruwelijk verliep vindt je hier https://www.youtube.com/c/TheUntoldPast

  Wie het roer overnam vindt je hier en heeft nog steeds geen spijt is wat we nog steeds terug zien in de huidige maatschappij Albert Speer’s smirk/laughed at the end… So scary.

  Albert Speer Hitlers Architekt https://youtu.be/Lce_qm17fFs

  Dit geldt ook voor Angela Merkel, connect de dots. https://www.freedom-for-all.com/angela-merkel/

  Traudl Junge. Ze heeft een tijd gehad wat niemand zou vergeten, hoe erg dat moest zijn geweest.

  Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die tot 2009 duurde en langzaam aan het veranderen is.

  The two men speak so differently….Damn, Speers eyebrows. More hair than Donitz’s head.

  What Speer said at the end, followed by the laugh and smirk was chilling. He had fooled everyone at Nuremberg. ( Kaiser Soze )

  Traudl Junge, Albert Speer Interviews 1973 World at War
  Interviews with several of those who were present in Hitler’s Bunker and medical staff who were involved with the autopsy. https://youtu.be/tuQAuGO9bnc

  De nieuwe Waterman energie vanaf 2019 is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren.

  De poort naar ons hart werd hierbij geopend en brengen alsnog oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven is wel zo hartelijk en ontstaat onvoorwaardelijke liefde die zichzelf niet afwijst….

  https://youtu.be/yMNtSmUHamg

  • Ben niet alleen aangenaam verrast door het artikel maar evenzeer door jouw reactie Ed!!!

   In deze hele geschiedenis staat zoals steeds het individu centraal, het vergt evolutie in alle mogelijke richtingen om er toe te komen dat het individu dat zelf ook beseft, zijn soevereiniteit terug wint.

   Ik twijfel eraan of etatistische overwegingen hiertoe kunnen bijdragen, oorlogen en twisten vinden dikwijls hun oorsprong in culturele fierheid.

   Misschien dat wij dit alles gewoon moeten beleven om als mens te beseffen dat wij spirituele en wonderlijke wezens zijn, waarheid komt meestal na veel lijden…

  • New Age doctrines zijn download van de Illuminati. de UN volledig op die principes gestoeld. Doel uitroeiing alle wereldgodsdiensten, vervanging door de UN kerk.

 4. Nikolai Patrushev: De stijl van de Angelsaksen

  als inlichtingenchef moet hij weten dat het niet de angelsaksen zijn, wat mij doet geloven dat hij tribe is en liegt.

   • Ik zie ook antisemitisme op deze site, soms geef ik hen een tegengeluid en soms hun eigen geluid en gekozen woorden, ik schrijf wat ik wil zij wat zij willen, die slechts denken in rassen,geloven of alleen maar heterosexuele voorkeuren als normaal beschouwen, zie hen als superconservatieven en dat is hen goedrecht, zoals ik het mijne recht heb om anders te denken/schrijven, wees gewoon blij met deze site, op andere sites is de VS de redder van de mensheid, hier is plek voor een ander geluid, ook plaats voor jou, verover jouw plekkie doe ik ook, soms zijn er zeker raakvlakken, ook al denk je nu van niet, respect ook voor andersdenkenden, lang leve het vrije woord, van jou en van hen Philippine, laat je niet wegjagen, take hold of the flame zingt Queensrýche

   • Doe je huiswerk en wordt wakker. Europe the last battle deelt interessante feiten die te veriefieren zijn. Sla het neonazisme idealiseren over. Denk niet dat de kleine groep die de hele wereldmacht wil bezitten ook maar enige scrupules heeft wb het joodse volk. Dat bewees de Covid vacx in Israel wel.

 5. Hij is natuurlijk zelf lid van de Globalistische elite.
  Want anders
  – Breng je dit niet naar buiten. Het is de gewoonte van de “Globalistische elites” om te vertellen wat ze doen.
  – maak je geen kans Putin op te volgen.

  • @ “Marcel” wie je ook bent binnen de 50% NSB-ZioNAZI sinds WW2 in Holland.
   Zeker nooit een van de vele zeer verhelderende boeken gelezen van een specialist op het gebied van de catastrofale oorlogvoering door Hitler’s ZioNAZI troepen tegen Rusland.
   En dat alles herhaalt zich nu weer letterlijk in dezelfde gebieden.
   Dus voordat je weer komt met soortgelijke onzin, bestudeer eerst zorgvuldig de boeken van een beroemde specialist die als geheim agent bij de Gestapo werkte en daardoor ontnuchterd werd.
   Lees vooral zijn boeken: “De Gote Terugtocht” (oorspronkelijke titel “Die Rollbahn” en “Strafbataljon 999” van Heinz Gunther Konsalik (zoals ik en zoals de Oranjes en 50% van de NiederDeutsche van Duitse bloed).
   Dan vallen je oogkleppen zeer zeker af, tenzij je tot een van de vele onverbetelijken gerekend kan worden.

   Ook aan te raden is zorgvuldig het walgelijke dierlijke gedrag van mensen te bestuderen (zowel vanuit het decadente Westen alswel de begrijpelijk door haat gedreven Russen na WW2 gewonnen te hebben ten koste van over 27 millioen dode Russen in WW2; zie: https://www.veteranstoday.com/2022/10/04/sexual-and-predatory-magnitude-of-allied-forces-after-wwii/

   • NLjongeren door RK kerk geronseld werden NSB om voor HItler tegen Rusland te vechten. De Bolsjevistische revolutie, de Holodomor, oorlog tegen Finnen nog vers in het geheugen. Docu Juri Lina. Docu Hellstorm.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in