Of Rusland zegeviert in deze zeer Speciale Operatie, of wij zullen een donkere tijd binnengaan, waaraan geen einde zal komen, omdat het een Orwelliaanse Eén Wereldregering zal zijn, schrijft Batiushka.

De speciale operatie in Oekraïne heeft de confrontatie tussen Rusland en de westerse landen, aangevoerd door de Verenigde Staten, tot een hoogtepunt gebracht. Niet alleen in de uitgestrekte ruimten van de Oekraïne zijn gevechten aan de gang, maar ook op economisch, politiek en cultureel gebied. De stijl van de Angelsaksen is al eeuwenlang niet veranderd. En zo blijven zij ook vandaag de wereld hun voorwaarden dicteren, waarbij zij op lompe wijze de soevereine rechten van de staten vertrappen. ∼ Nikolai Patrushev, secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, 3 juni 2022

Wat de Oekraïense crisis ons heeft laten zien is dat… het Westen geïsoleerd is van de rest van de wereld en dat is een alarmsignaal voor het heden en vooral voor de toekomst. ∼ Silvio Berlusconi, Il Giornale, 4 juni 2022

Als Russisch-orthodox priester en cultuurhistoricus, die in verschillende West- en Oost-Europese landen heeft gewoond, waaronder Rusland en Oekraïne, kan ik niet anders dan grote droefheid voelen over de gebeurtenissen die zich vandaag ontvouwen. Maar ik voel ook grote hoop. Het proces van barbaars onrecht, dat in 1914 begon en een einde maakte aan het Oude Europa, en dat allerlei noodlottige data heeft meegemaakt, 1917, 1929, 1939, 1945, 1968, 1989, 1991, 2014, om er maar een paar te noemen, ontrolt zich nu verder en bereikt een wereldwijd crescendo. Zoals Nikolaj Patrusjev heeft verklaard, is de Speciale Operatie niet alleen een militaire gebeurtenis, het is veel, veel diepgaander dan dat, dit is militair, politiek, economisch en cultureel. Daarom heeft het zo lang geduurd, acht jaar, om de nodige nauwgezette voorbereidingen voor de Operatie te treffen, gezien de grote waarschijnlijkheid dat het Westen zou weigeren om van zijn hoge paard van overmoed af te komen en te onderhandelen zoals redelijke mensen dat doen.

Militaire zelfvernietiging

Aangezien het Westen weigerde te onderhandelen, is het strijdtoneel voorlopig het ultra-gemilitariseerde Oost-Oekraïne. De oorlog is echter niet tussen broeders Oekraïners en broeders Russen, maar tussen Washington met zijn NAVO/EU vazallen en Moskou met zijn Donbass bondgenoten. Het lijdt geen twijfel dat Rusland in de Oekraïne zal winnen, want het heeft een volledig lucht- en zeemachtoverwicht. Het Russischtalige Oosten en Zuiden van de Oekraïne, Novorossija, tot 1922 deel van Rusland, wordt samen met plaatselijke troepen bevrijd door een kleine expeditiemacht van het Russische leger. De Operatie was echter nooit gepland om van korte duur te zijn, de meesten wisten dat zij maanden zou duren en misschien, wegens mogelijke NAVO-inmenging, een jaar of langer.

  Westerse belastingbetalers financieren de wereldwijde uitrol van het bewakings- en controlesysteem van de controlegigarchen

De oorlog duurt langer, omdat het leger van Kiev zich er al acht lange jaren op voorbereidt. Het heeft loopgraven en versterkingen gebouwd, en zich bewapend met een enorme hoeveelheid NAVO-training en -wapens, die de Russische strijdkrachten moeten vernietigen, samen met Oekraïense nazi’s, westerse huurlingen en NAVO-instructeurs. Uit dit conflict zal een nieuw Oekraïne geboren worden. Misschien zal het weer Malorossija heten, of misschien zal het zijn “Borderlands”-naam houden. In ieder geval zal het een klein land zijn, met misschien zo’n 15 miljoen inwoners, met Kiev als middelpunt. Hoe het ook zal heten, het zal in feite het Kievs Protectoraat zijn, dat deel uitmaakt van de Uniestaat met de Russische Federatie, Wit-Rusland en waarschijnlijk nog andere landen.

Politieke dood

De tegenstanders van de Speciale Operatie en de consequenties ervan zijn ontmaskerd. De Russische en andere verraders in ons midden, voor wie wij voortdurend gewaarschuwd hebben en waar geen acht op is geslagen, hebben zich laten zien. Velen, hoewel lang niet allen (hoewel wij hier geen namen zullen noemen), zijn uit Rusland weggevlucht en elders weggevoerd. Zij hebben de woorden niet begrepen dat de strijd in Oekraïne een “metafysische strijd” is. De oligarchen en allen die dollarbiljetten en de goedkeuring van het Westerse establishment boven alles koesteren, zullen dit nooit begrijpen – dat wij waarden hebben die hoger zijn dan goud. Vandaag staan de zeven miljard mensen van de niet-westerse wereld tegenover de één miljard van de westerse wereld. Alle internationale stichtingen, de VN, het IMF, de WHO enz, gaan opnieuw opgebouwd worden. Waarom zouden sommige daarvan niet op zijn minst hun hoofdkwartier in Rusland hebben? Hetzij in Sint-Petersburg, hetzij in Jekaterinenburg, hetzij op de Krim.

De VN, misschien om te dopen tot “De Unie van de Volkeren” of iets dergelijks, moet gesteund worden door de grootste naties uit alle werelddelen en beschavingen: China, India, Indonesië, Pakistan, Brazilië, Nigeria, Bangladesh, Rusland, Mexico, Japan, Ethiopië, de Filipijnen, Egypte en Vietnam. Misschien zouden er nog andere naties zijn, die nog hervormd moeten worden van de overblijfselen van het heden. Zo is er bij de uiteindelijke afsluiting van deze Speciale Operatie geen enkele reden waarom de VS of de EU nog zouden moeten bestaan. Wanneer zij eenmaal ineengestort, gedenazificeerd en hervormd zijn, dan zou een nieuwe natie of groep uit Noord-Amerika en West-Europa, bijvoorbeeld een Noord-Amerikaanse Confederatie of een Gaullistisch aandoende Federatie van de Soevereine Naties van Europa, kunnen worden toegelaten om toe te treden tot en deel te nemen aan de nieuwe Wereldsymfonie van Naties. Het volkslied ervan zou misschien toepasselijk From the New World, de Negende Symfonie van Dvorak, kunnen worden genomen.

  Wetenschappers zeggen dat het tijd is om kunstmatige intelligentie "mensenrechten" te geven

Economische zelfmoord

Afgezien van de winning van grondstoffen, technologische bedrijven, wapenindustrieën en uitgestrekte dienstensectoren (diensten die diensten verlenen), vertrouwt de Westerse wereld op “funny money” om te overleven. Met andere woorden, zij leeft van drukpersen die bankbiljetten drukken. Die creëren onbetaalbare schulden en systemische inflatie. De Westerse wereld leeft al tientallen jaren in een dwaas paradijs van schulden. Zij bereikt nu echter een punt waarop zij zelfs de rente op die schuld niet meer kan afbetalen. Het faillissement wenkt.

De echte wereld daarentegen steunt niet op speculatie in “derivaten” en “futures”, maar op vaste dingen, grondstoffen, voedsel om te eten (graan, maïs en de meststoffen om ze te verbouwen), olie en gas om energie en warmte op te wekken, grondstoffen en mineralen om mee te fabriceren. Met andere woorden, de westerse wereld leeft al tientallen jaren in een bubbel. Die bubbel is nu aan het barsten: de resultaten van slecht karma worden verwezenlijkt, misschien al deze winter, zo niet eerder. Verwacht wijdverspreide protesten in de hele Westerse wereld en tegen de Westerse wereld.

Cultureel nihilisme

Sinds enkele decennia, vooral sinds de jaren zestig, lijkt de westerse wereld haar culturele grondslagen en onderwijssystemen in de steek te hebben gelaten. De tekenen toen waren horden jonge meisjes die schreeuwden om hun hormonen, terwijl zij luisterden naar de muzikale klanken van langharige jonge mannen. De eerste tekenen van dit cultureel nihilisme waren echter al veel eerder verschenen, tegen 1914, in verschillende artistieke en literaire ismen, maar die waren esoterisch, zeer beperkt van omvang en veel bespot door het grote publiek. Toch kon de vermaarde Engelse kunstenaar Sir Alfred Munnings in 1949 de leden van de Britse Royal Academy vermanend toespreken over het beoefenen van moderne kunst, door Picasso en Matisse “dwaze bekladders” te noemen.

De infantilisering van het westerse onderwijssysteem – het lager onderwijs dat kleuteronderwijs is geworden, het middelbaar onderwijs dat lager onderwijs is geworden en het tertiair onderwijs (universiteit) dat middelbaar onderwijs is geworden – brengt het aan het licht. Een doctoraat heeft nu eigenlijk niet veel zin meer, want kinderen krijgen te horen dat zij genieën zijn, alleen maar omdat zij de letters van het Latijnse alfabet kunnen herkennen. Deze ontaarding heeft een geïnfantiliseerde maatschappij voortgebracht, zoals duidelijk te zien is aan het niveau van met name politici en journalisten, maar het is overal zichtbaar in het analfabetisme en de ontcijfering van de hedendaagse westerse samenlevingen. Geen wonder dat wij gekomen zijn tot het nazisme van “Cancel Russia”, dat wil zeggen cancel Poesjkin, cancel Dostojevski, cancel Tsjaikovski, dat wil zeggen cancel cultuur.

  Zelensky moet kiezen tussen gesprekken of meer grondgebied verliezen - Voormalig VS legerleider

Conclusie

Wij staan nu op een keerpunt, niet alleen in de Europese geschiedenis, maar in de wereldgeschiedenis. De profetieën van heiligen worden bewaarheid. Zo heeft de Russische heilige Aristocleus in 1917 voorspeld: “Het einde zal komen door China. Er zal een of andere ongewone uitbarsting zijn en een wonder van God zal geopenbaard worden”. Nog maar enkele jaren geleden leek die profetie betekenisloos. Nu kunnen wij beginnen te denken dat hij misschien doelde op het coronavirus, of anders misschien op de komende terugkeer van Taiwan naar China? Of misschien nog iets anders, dat wij helemaal niet voorzien hebben. De tijd zal het ons leren, maar hier liggen merkwaardige mogelijkheden.

Laten wij eerlijk zijn. Of Rusland zegeviert in deze zeer Speciale Operatie, of anders zullen wij een Donkere Tijd binnengaan, waaraan geen einde zal komen, omdat het een Orwelliaanse Eén Wereldregering zal zijn. Deze Eén Wereld Dictatuur zal geen tegenstand dulden, allen die haar uitdagen zullen onderdrukt worden. Dit is onze laatste kans om weerstand te bieden en terug te slaan tegen de agressie die in 1914 begon, een agressie die militair, politiek, economisch en cultureel was, een totalitaire agressie die leidt tot de totale dood, de dood van lichaam en ziel. Maar volgens alle militaire rapporten, laat staan de profetieën, zal Rusland zegevieren.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Doodvriezen in het donker is te verkiezen boven de eis dat Oekraïne neutraal blijft en ophoudt etnische Russen in het oosten uit te moorden? Is dat het “principe” dat Europa verdedigt?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWaarom hoge vaccinatiecijfers hoge aantallen Covid-gevallen veroorzaken
Volgend artikelMainstream media: Rusland boekt terreinwinst in Oekraïne te midden van hevige gevechten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Beste Mensen

  De Ziel kan nooit dood gaan
  Aangezien die nooit is geboren
  Een ziel voelt ook niks even als het Super Ziel
  Een lichaam kan ook nooit dood omdat die nooit tot leven is geweest
  Een lichaam is het huis welk is aangenomen door de ziel welk een super klein deeltje is van de Super Ziel
  Tevens een belichaming staat voor verbeelding Illusie of Maya het bestaat eigenlijk niet
  Om via het illusionaire van het Manifest in het All te kunnen spelen en te genieten
  Maar omdat het Alomtegenwoordige via de kleinkinderen God en de Duivel van het geschapene genaamd Satan Alias Shaytaan het spel laat spelen vervolgens via de achter kleinkinderen en de Achter Achter kleinkinderen is het spel een kleinbeetje moeilijk en verwarrend om te begrijpen voor de ordinaire of standaard mens

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in