Public Health Scotland zal de publicatie van gegevens over sterfgevallen en ziekenhuisopnamen in het kader van Covid naar vaccinatiestatus voortaan stopzetten, omdat de gegevens de afgelopen weken hebben laten zien dat de volledig gevaccineerde bevolking AIDS ontwikkelt, bericht Dailyexpose.uk.

Op 26 jan. 2022 heeft The Exposé verteld hoe uit de gegevens van Public Health Scotland bleek dat volledig gevaccineerde personen tot 4 keer meer kans hadden om aan Covid-19 te sterven dan ongevaccineerde personen. Lees ook Frontnieuws Officiële Britse overheidsgegevens van de afgelopen 5 maanden bewijzen dat Covid-19 Boosters het aangeboren immuunsysteem vernietigen en AIDS veroorzaken.

De week daarop heeft Public Health Scotland in hun verslag een volledig hoofdstuk toegevoegd over de vermeende doeltreffendheid van de vaccins, en ook aantekeningen in rode tekst, waarin staat dat de gegevens niet gebruikt mogen worden om de doeltreffendheid van de vaccins te meten.

Bron

Dit is duidelijk gedaan als reactie op het Exposé verslag, en omdat zij hun eigen gegevens niet langer konden gebruiken, zoals zij het afgelopen jaar gedaan hebben, om aan te tonen dat de Covid-19 injecties doeltreffend zijn.

Maar nu is de Public Health Scotland, zoals Exposé voorspelde, nog een stap verder gegaan, en hebben zij in hun laatste verslag aangekondigd dat zij het aantal gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen van Covid-19 per vaccinatiestatus niet meer zullen publiceren.

De redenen die zij daarvoor opgeven zijn lachwekkend, want zij vonden het niet nodig om met deze vervelende smoesjes te komen, toen de percentages ziekenhuisopnamen en sterfgevallen in het voordeel van de vaccins bleken te zijn.

Maar Exposé kan de echte reden waarom Public Health Scotland de gegevens niet meer wil publiceren, is dat daaruit duidelijk blijkt dat de volledig gevaccineerde bevolking het Acquired Immune Deficiency Syndrome ontwikkelt.

Een van de belangrijkste redenen die Public Health Scotland aanvoert dat hun gegevens nu onbetrouwbaar zijn, is omdat “de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd afneemt”. Maar dit is een leugen, want de doeltreffendheid van vaccins neemt niet af. De werking van het immuunsysteem wel.

Bron

Vaccineffectiviteit is niet echt een maatstaf voor een vaccin, het is een maatstaf voor de prestaties van het immuunsysteem van een vaccinontvanger, vergeleken met de prestaties van het immuunsysteem van een ongevaccineerde persoon.

Vaccins zouden de immuniteit helpen ontwikkelen door een infectie na te bootsen. Zodra de door het vaccin veroorzaakte imitatie-infectie weg is, houdt het lichaam een voorraad “geheugen” t-cellen en antilichamen over, die zich zullen herinneren hoe die ziekte in de toekomst bestreden moet worden.

  Vertrouwelijk Pfizer document onthult criminele doofpot van VACCIN DODEN... ze wisten reeds begin 2021 dat de prik mensen doodde... drie keer meer VROUWEN dan MANNEN

Wanneer de autoriteiten dus zeggen dat de doeltreffendheid van de vaccins mettertijd verzwakt, bedoelen zij eigenlijk dat de prestaties van uw immuunsysteem mettertijd verzwakt.

Wat de Covid-19 injecties betreft -.

• Een vaccineffectiviteit van +50% zou betekenen dat de volledig gevaccineerden 50% meer beschermd zijn tegen Covid-19 dan de ongevaccineerden. Met andere woorden de volledig gevaccineerden hebben een immuunsysteem dat 50% beter is in het aanpakken van Covid-19.

• Een vaccineffectiviteit van 0% zou betekenen dat de volledig gevaccineerden niet meer beschermd zijn tegen Covid-19 dan de ongevaccineerden, wat betekent dat de vaccins ondoeltreffend zijn. Met andere woorden, de volledig gevaccineerden hebben een immuunsysteem dat gelijk is aan dat van de ongevaccineerden om Covid-19 aan te pakken.

• Maar een vaccineffectiviteit van -50% zou betekenen dat de ongevaccineerden 50% meer beschermd zijn tegen Covid-19 dan de volledig gevaccineerden. Met andere woorden de prestaties van het immuunsysteem van de gevaccineerden zijn 50% slechter dan de natuurlijke prestaties van het immuunsysteem van de ongevaccineerden. De Covid-19 vaccins hebben dus het immuunsysteem aangetast.

Met dit gezegd zijnde mag het niemand verbazen waarom Public Health Scotland de Covid-19 gegevens niet langer per vaccinatiestatus wil publiceren, want het laat op alle gebieden duidelijk zien dat de Covid-19 injecties een negatieve vaccineffectiviteit blijken te hebben, en dus een negatieve immuunsysteemprestatie, wat impliceert dat de volledig gevaccineerden een door het Covid-19 vaccin geïnduceerd Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS) ontwikkelen.

In tabel 13 van het laatste Covid-19 Statistical Report dat woensdag 16 februari 2022 gepubliceerd is, geeft PHS het aantal Covid-19 gevallen per vaccinatiestatus.

De tabel, te vinden op bladzijde 37, laat zien dat de drievoudig gevaccineerden de meerderheid van de Covid-19 gevallen tussen 15 januari en 11 februari voor hun rekening namen, alleen al in de week die begint op 5 februari 13.833 gevallen.Dit staat tegenover 5.201 gevallen bij de dubbel gevaccineerden, en 3.834 gevallen bij de ongevaccineerden in dezelfde week.

Maar de tabel toont ons ook de Covid-19 gevallen per 100.000 bevolking, per vaccinatiestatus. Deze gegevens zijn door Exposé geëxtraheerd om de volgende grafiek te produceren –

Bron data

Zoals u kunt zien, zijn de Covid-19 gevalpercentages de afgelopen vier weken het hoogst gebleven onder de dubbel gevaccineerden. Maar er is ook iets eigenaardigs gebeurd. De gevalpercentages bij de ongevaccineerden zijn week na week gedaald, maar de gevalpercentages bij de drievoudig gevaccineerden zijn week na week gestegen, en komen nu bijna overeen met de gevalpercentages bij de dubbel gevaccineerden in de week die eindigt op 11 februari.

  Waarom krijgen zoveel "volledig gevaccineerde" mensen een tweede keer COVID? Omdat "long covid" code is voor vaccinverwonding

Nu wij de gevallen kennen, kunnen wij de formule van Pfizer voor de doeltreffendheid van het vaccin gebruiken om de werkelijke doeltreffendheid van het vaccin te berekenen, dat, vergeet dat niet, eigenlijk een maat is voor de prestaties van het immuunsysteem.

Aantal ongevaccineerde gevallen – Aantal gevaccineerde gevallen / Aantal ongevaccineerde gevallen = Prestatie van het immuunsysteem

De volgende grafiek toont de prestaties van het immuunsysteem in de echte wereld bij de dubbel gevaccineerde en de driedubbel gevaccineerde bevolking in Schotland tussen 15 januari en 11 februari 22 –

Als de prestaties van het immuunsysteem de grens van min-100% zouden bereiken, dan zou dat wijzen op een volledig Acquired Immune Deficiency Syndrome. Maar helaas voor zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerde bevolking zijn zij goed op weg om de AIDS-barrière te raken.

In de week die eindigde op 11 februari 22, heeft het immuunsysteem van de dubbel gevaccineerden min-60,4% bereikt, terwijl het immuunsysteem van de drievoudig gevaccineerden min-55% heeft bereikt.

Dit betekent dat de dubbel gevaccineerden nog maar 39,6% van hun immuunsysteem hebben om hen te beschermen tegen de bestrijding van virussen, bacteriën en kankers. Terwijl de drievoudig gevaccineerden tot de laatste 45% gevaccineerd zijn.

Uit de bovenstaande grafiek blijkt echter duidelijk dat de achteruitgang van de prestaties van het immuunsysteem bij de drievoudig gevaccineerden in de afgelopen vier weken veel steiler is geweest dan bij de dubbel gevaccineerden. Dit wijst er dus op dat elke vaccinatie de achteruitgang van het immuunsysteem verergert, en zou kunnen betekenen dat de drievoudig gevaccineerden de AIDS-barrière weken eerder overschrijden dan de dubbel gevaccineerden dat doen.

Wij zien ook dat de volledig gevaccineerden een negatieve prestatie van het immuunsysteem laten zien tegen zowel ziekenhuisopname als overlijden.

Tabel 14 van het PHS Covid-19 Statistical Report vindt u op blz. 41, en daarin staan het aantal ziekenhuisopnamen per vaccinatiestatus en de ziekenhuisopnamepercentages per 100.000.

De volgende grafiek toont de hospitalisatie percentages per vaccinatiestatus onder de ongevaccineerde en de volledig gevaccineerde bevolking –

  Belangrijk: Als je je laat vaccineren, verlies je je natuurlijke immuniteit
Bron data

Dit vertaalt zich in een prestatie van het immuunsysteem die als volgt is –

Tabel 15 van het PHS Covid-19 Statistical Report vindt u op blz. 47, en bevat het aantal sterfgevallen per vaccinatiestatus, alsook de sterftecijfers per 100.000.

De volgende grafiek toont de sterftecijfers per vaccinatiestatus onder de ongevaccineerde en de volledig gevaccineerde bevolking –

Bron data

Dit vertaalt zich in een prestatie van het immuunsysteem die als volgt is –

De laagste prestaties van het immuunsysteem tegen ziekenhuisopname werden genoteerd in de week die eindigde op 11 februari, met min-81%. Terwijl de laagste prestaties van het immuunsysteem tegen overlijden werden geregistreerd in de week die eindigde op 21 januari, met min-116,48%, wat betekent dat de volledig gevaccineerden de AIDS-barrière hebben overschreden.

Maar omdat deze cijfers gestandaardiseerd zijn naar leeftijd, zijn ze onderhevig aan schommelingen, en daarom zijn de gegevens van de UKHSA voor Engeland, die de gegevens uitsplitsen naar leeftijdsgroepen, en die ook een negatieve prestatie van het immuunsysteem laten zien voor ziekenhuisopname en overlijden, een veel betere methode om de prestatie van het immuunsysteem te meten.

Maar wat deze gegevens van PHS wel duidelijk laten zien, is dat de volledig gevaccineerden meer kans hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden, en meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan de ongevaccineerden.

AIDS (verworven immuundeficiëntiesyndroom) is de naam die gebruikt wordt om een aantal potentieel levensbedreigende infecties en ziekten te beschrijven die optreden wanneer uw immuunsysteem ernstig beschadigd is.

Mensen met het verworven immuundeficiëntiesyndroom lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van bepaalde kankers en op infecties die gewoonlijk alleen voorkomen bij personen met een zwak immuunsysteem.

Uit de gegevens van Public Health Scotland blijkt duidelijk dat de volledig gevaccineerden het Acquired Immune Deficiency Syndrome ontwikkelen, en dat is precies de reden waarom Public Health Scotland besloten heeft de gegevens in de toekomst niet langer te publiceren.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Officiële Britse overheidsgegevens van de afgelopen 5 maanden bewijzen dat Covid-19 Boosters het aangeboren immuunsysteem vernietigen en AIDS veroorzakenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAdvocaat Thomas Renz zegt dat er vervolgingen komen voor de covid-plandemie meesterbreinen die misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd
Volgend artikelAustralië: Nog een land waar het aantal Covid-infecties en -doden veel hoger ligt sinds de invoering van het vaccin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Als je gaat meten zoals deze grafiekjes weergeven, blijft het koffiedik kijken. Want het zijn moment opnames. Daar zitten veel hoge fluctuaties in, waardoor echt zuiver meten onmogelijk is. Omdat alle leeftijdsgroepen op 1 grote hoop zijn gegooid. Ze hadden de gezondheid voor de injecties moeten meten per patiënt en bij elke injectie wat het resultaat is. Dan weet je wat het uitgaanspunt is, waar vanuit je kunt gaan meten of dat beter of juist slechter gaat. En niet met deze consentenringen waar geen enkel uitgaanspositie bekend van is.

 2. Dit feit is waar vele “ wetenschappers “ die niet gehoord “ werden, en hun bevindingen als Fake nieuws werd afgedaan, ……. voor waarschuwden.
  Dr Malone Dr Peter Mccoullough Dr Mike Yeadon en vele anderen……
  Ook in Nederland zijn er verschillende ( vele ) goede artsen die dit gevaar hebben zien aan komen. Maar “ de overheid zei “ ach dit zijn wappies!!!!!!

  Ook Pfizer heeft aan gegeven dat het vaccin niet werkt zoals zij dit hadden bedoeld. ( zie ook de Pfizer papers )
  Ze waarschuwden deze week zelfs voor “ diep veneuze trombose “, dat hebben al honderden patiënten ondervonden in de USA en in Europa. Met zeer ernstige gevolgen. ( kijk naar VAERS in de USA )

  Maar dit proces / complicatie van de vaccinatie wat hier beschreven wordt is een “ TERMIJN MOORDENAAR”
  Als het immuunsysteem onder de waarden komt zoals aangegeven en VAIDS ( vaccinatie AIDS) ontstaat kan een onnozel griep virusje voor de rest van het leven DODELIJK ZIJN.
  En de fabrikanten zijn NIET AANSPRAKELIJK’ VOOR HUN PRODUCT…..❗️
  WIE DAN WEL❓❓❓
  ONZE MINISTER VAN DESTIJDS DIE STOND TE ROEPTOETEREN “ALLEEN MET EEN VACCIN KRIJGEN WE CORONA ERONDER….” . ❓❓❓❓❓

  Wat een misleiding….. Wat krijgen we eronder?
  Niet Corona dat is inmiddels wel bewezen, De gezondheid van de bevolking?
  Ik vrees dat het antwoord daarop JA moet zijn ❗️
  Normaal ga je toch geen contract aan met iemand die geen garantie op zijn producten geeft……..
  Nou onze minister de Jonge wel….
  Hoe dom / zo het nu lijkt.: misdadig kun je zijn.
  Want het gaat hier over gezondheid van miljoenen mensen …… die afhankelijk van het beleid van deze minister zijn.
  En deze minister hun VERTROUWEN hebben gegeven en zich “ bijna in opdracht “ lieten prikken……

  En O,Ja dat zou ik bijna vergeten DAT JE “ GEEN GREINTJE RESPECT KREEG VAN DEZE MINSITER ALS JE ANDERS DACHT EN HET GEVAAR VAN DEZE PRIK WEL ZAG EN JE NIET LIET PRIKKEN. GEEN GREINTJE” ❗️ Dit zijn woorden van de minster zelf!
  Sterker nog Hij zou je wel vinden; wijk voor wijk , deur voor deur , arm voor arm…….
  Dit was onze minister van gezondheiszorg. !!

  Er werd door minister de Jonge met geen woord gesproken over het feit dat dit vaccin nog in de ontwikkelings fase verkeerd. En in de klinische proef fase drie verkeerd en wat dit betekend en wat de mogelijke gevolgen / risico’s dan kunnen zijn…..

  KORTOM WIE IS HIER DE SCHULDIGE VAN DEZE FOUTEN….. ❓❓❓

 3. Bij het RIVM kon je een tijd terug nog gewoon lezen wat de gemiddelde leeftijd van overlijden aan covid was, namelijk 81 jaar.
  Ook weggecensureerd.

 4. En alle schaapjes inhaken:

  I’m Mr Blue ♪
  I’m here to stay with you
  ♫ And no matter what you do
  When you’re lonely
  ♪ I’ll be lonely too ♫

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in