Bloedstollingsstoornissen veroorzaakt door COVID-19 vaccins hebben begin maart 2021 professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, ertoe gebracht op de potentiële gevaren van de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins te wijzen in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde COVID-19 niet naar behoren is behandeld, bericht unser-mitteleuropa.com.

Zij verzochten om overlegging van het relevante bewijsmateriaal om overeenkomstige risico’s uit te sluiten. Anders zou, bij gebrek aan dit bewijs, de goedkeuring voor het gebruik van de vaccins moeten worden ingetrokken totdat alle kwesties die uit de zorgvuldigheidseisen voortvloeien, zijn opgelost – meldde report24.news

De brief in de bewoording:

Geachte heer of mevrouw,

Ter attentie van Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees geneesmiddelenbureau.

Als artsen en wetenschappers steunen wij in principe het gebruik van nieuwe medische interventies die op de juiste wijze worden ontwikkeld en gebruikt nadat de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze houding omvat zowel vaccins als therapeutica.

Wij merken op dat een breed scala van bijwerkingen is gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde, jongere personen met de op genen gebaseerde COVID 19-vaccins. Bovendien zijn er talrijke berichten in de media uit de hele wereld over verpleeghuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners geïnfecteerd zijn met COVID-19. Hoewel wij erkennen dat deze incidenten in elk geval een ongelukkige samenloop van omstandigheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat de mogelijke oorzaken van ziekte en overlijden in deze omstandigheden niet naar behoren zijn en zullen worden onderzocht, vooral omdat er geen autopsies zijn verricht.

Wij vragen ons met name af of kardinale vragen over de veiligheid van vaccins wel naar behoren zijn behandeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voordat zij werden goedgekeurd.

  De mensheid moet zich voorbij angst, onzekerheid en twijfel bewegen

Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoord te geven op de volgende vragen.

 1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins in de bloedbaan terechtkomen en zich over het hele lichaam verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.
 2. Bij gebrek aan dergelijk bewijs moet worden verwacht dat de vaccins in omloop blijven en door endotheelcellen worden opgenomen. Het is waarschijnlijk dat dit vooral gebeurt op plaatsen met een trage bloeddoorstroming, d.w.z. in kleine vaten en haarvaten [2]. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor menselijk gebruik zijn goedgekeurd.
 3. Bij gebrek aan dergelijk bewijs moet worden verwacht dat van spike-eiwitten afgeleide peptiden aan het luminale oppervlak van cellen worden gepresenteerd via de MHC I-route wanneer de nucleïnezuren van de vaccins tot expressie worden gebracht. Veel gezonde personen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, wat te wijten kan zijn aan een vroegere COVID-19 infectie maar ook aan kruisreacties met andere Coronavirus-types [3; 4] [5]. We moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval lanceren op de overeenkomstige cellen. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.
 4. Bij ontstentenis van dergelijke aanwijzingen moet worden aangenomen dat op talloze plaatsen in het lichaam endotheelschade optreedt, met als gevolg het op gang brengen van bloedstolling door activering van de bloedplaatjes. Wij eisen bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat zij door het EMA zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens.
 5. Bij gebrek aan dergelijke bewijzen moet men een daling van het aantal bloedplaatjes verwachten, het verschijnen van D-dimeren in het bloed, en ontelbare ischemische letsels in het hele lichaam, ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. In het kielzog van dit nieuwe DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder ernstige bloedingen en hemorragische beroerte. Wij verzoeken om bewijs dat al deze mogelijkheden in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins zijn uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.
 6. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat leidt tot hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld in ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. Wij verzoeken om bewijs dat het potentiële risico van activering van bloedplaatjes, die ook zou leiden tot gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC), voor alle drie de vaccins was uitgesloten voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.
 7. De verspreiding van SARS-CoV-2 over de hele wereld heeft geleid tot een pandemie met veel doden. Tegen de tijd dat de vaccins voor goedkeuring in aanmerking kwamen, liepen de gezondheidsstelsels van de meeste landen echter geen onmiddellijk gevaar meer overbelast te raken, aangezien een steeds groter deel van de wereld al besmet was en het ergste van de pandemie al was weggeëbd. Daarom vragen wij om afdoende bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het moment dat het EMA voorwaardelijke vergunningen voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van alle drie de vaccins, ter rechtvaardiging van hun vergunning voor menselijk gebruik door het EMA, naar verluidt op grond van een dergelijke noodsituatie.
  Dokter spreekt zich uit nadat zij "afschuwelijk ziek" en "arbeidsongeschikt" is geworden als gevolg van het Pfizer Covid-19 Vaccin - "Soms heb ik zoveel pijn dat ik niet meer wil leven"

Bij ontstentenis van al dit bewijsmateriaal verzoeken wij dat de goedkeuring voor het gebruik van vaccins op basis van genen wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn opgelost door middel van een zorgvuldige beoordeling door het EMA.

Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bovenstaande, dat de goedkeuring door het EMA van de COVID-19 vaccins voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins “experimenten op mensen” vormde en nog steeds vormt, hetgeen een schending was en is van de Code van Neurenberg.

Gezien de urgentie van de situatie verzoeken wij u deze e-mail binnen zeven dagen te beantwoorden en inhoudelijk op al onze bezwaren in te gaan. Indien u niet aan dit redelijke verzoek voldoet, zullen wij deze brief publiceren.

De brief is ondertekend door:

 • Dr. Sucharit Bhakdi,
 • Dr. Marco Chiesa,
 • Dr. C Stephen Frost,
 • Dr. Margareta Griesz-Brisson,
 • Dr. Martin Haditsch,
 • Dr. Stefan Hockertz,
 • Dr. Lissa Johnson,
 • Dr. Ulrike Kämmerer,
 • Dr. Michael Palmer,
 • Dr. Karina Reiss,
 • Dr. Michael Yeadon.

De Engelse versie van de brief aan Dr. Emer Cooke, directeur van het EMA, waarvan een kopie is toegezonden aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa, is hier te vinden. De Duitse vertaling is hier te vinden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Opnieuw een waarschuwing van Dr. Sucharit Bhakdi over hoe COVID vaccins “de wereldbevolking zullen decimeren”Volg Frontnieuws op Telegram

  REVOLUTIE! Demonstranten geleid door bouwvakkers in Melbourne sluiten belangrijke snelwegen af vanwege COVID-tirannie en verplichte inentingen
Vorig artikelFacebook sluit zich aan bij Big Pharma om terughoudendheid voor vaccins te bestrijden
Volgend artikelWetenschappelijke studie: “COVID-19 virus heeft een Chinese vingerafdruk” – werd in de doofpot gestopt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Geweldig zijn jullie dat opnieuw wetenschappers het voor de bevolking opkomen! Helaas is het voor veel mensen al te laat!

 2. Aangaande de bloedproppen (en bloedingen bij het mogelijk ongeinjecteerd af- of overgeven)

  ‘Ik betwijfel of het schrijven door iedereen zal worden begrepen. Het gaat over de mechanismen van het immuunsysteem. Ik keek naar het immuunsysteem en kwam tot de volgende conclusie: Als een virus een gastheercel aanvalt, komen de T-killercellen (specifiek immuunsysteem) in actie en vernietigen de geïnfecteerde cellen. De resulterende celresten worden geabsorbeerd en verwerkt door B-cellen en T-helpercellen (humorale afweer van het specifieke immuunsysteem) zodat daaruit plasmacellen en antilichamen ontstaan. Dit is het normale proces dat ook plaatsvindt wanneer een dood virus wordt ingeënt (conventionele vaccinatie). Vaccinatie met de nieuwe coronavaccins (RNA, vector) is fundamenteel anders. Het vaccin bevat een blauwdruk (RNA-uittreksel uit het coronavirus) voor de aanmaak van bepaalde corona-eiwitten (die op de spikes zitten). Het vaccin wordt in gezonde cellen ingeënt zodat zij (met de ribosomen) het corona-eiwit produceren. Het eiwit wordt naar het oppervlak van de cel gebracht. De cel blijkt geïnfecteerd te zijn met het coronavirus en de T-killercellen worden in werking gezet. Deze vernietigen vervolgens een gezonde en gezonde cel. Dit kunnen ook bloedvatcellen zijn. Het bloedvat krijgt een gaatje en dit moet worden gedicht. Het bloedstollingsmechanisme wordt geactiveerd. Het kan voorkomen dat dit mechanisme zo overdreven is dat er grote stollingen of trombose optreden.

  Ik vermoed dat het probleem dat in paragraaf 4 van de brief wordt behandeld, het probleem is dat ik in mijn eigen woorden heb beschreven.

  Ik zou willen dat de wetenschappers de weliswaar gecompliceerde dingen op zo’n manier presenteren dat iedereen die goed is in lezen het kan begrijpen.’ (van Wil)

  (Punt.4)Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat er op talloze plaatsen in het lichaam endotheelbeschadiging zal optreden met als gevolg de bloedstolling door activering van bloedplaatjes. We hebben bewijs nodig dat deze waarschijnlijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door de EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij mensen.

  Spike-eiwit via ‘het natuurlijk virus’ is mogelijk eerder een vaataandoening, die stemmen gingen al rond.
  Verklaard sommige zaken ook beter.
  En verklaard natuurlijk niet waarom we dan een onnatuurlijke en experimentele variant samen met allerlei problematische bestanddelen onnatuurlijk in het lichaam brengen.
  Dat bovenstaande sluit dan weer (niet) mooi aan op de vele meldingen van bloedingen en ontregeling waar het de vruchtbaarheid aangaat.
  Oh.
  Dat wordt deels ook ondersteund door eigen data?

  Dit gelekte #Pfizer-onderzoek laat zien dat de #vaccindeeltjes enorm worden afgezonderd oa in de eierstokken.

  https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
  zie pag.16-17

  Ah.
  Maar.
  Ratten.

  (Syncytin-1, ook bekend als enverin, is een eiwit dat bij mensen en andere primaten wordt aangetroffen en dat wordt gecodeerd door het ERVW-1-gen (endogeen retrovirusgroep W-enveloplid 1). Syncytin-1 is een cel-celfusie-eiwit waarvan de functie het best wordt gekarakteriseerd in de ontwikkeling van de placenta.)

  Dr. Yeadon schreef oa:
  […] naar verwachting de vorming van humorale antilichamen tegen spike-eiwitten van SARS-CoV-2 induceren. Syncytin-1 (zie Gallaher, B., “Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses” – https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396 – dat afkomstig is van humane endogene retrovirussen (HERV) en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een placenta bij zoogdieren en mensen en bijgevolg een essentiële voorwaarde is voor een geslaagde zwangerschap, wordt ook in homologe vorm aangetroffen in de spike-eiwitten van SARS-virussen.
  Er zijn geen aanwijzingen dat antilichamen tegen spike-eiwitten van SARS-virussen ook zouden werken als anti-Syncytin-1 antilichamen.

  Toeval, zegt niks, betekent nog minder (letterlijk dubbelpraat).
  #Just get the Jab

 3. En is er al een reactie bekend van het EMA? Waarom zien wij al deze acties niet op de mainstream media zoals NOS, RTL4 en 5 etc.?

  • Kijk nou waar de kranten mee vol staan.
   “nieuws” over zogenaamde bekende Nederlanders en berichtjes over prinsjes en prinsesjes.
   Afgewisseld met een berichtje over hoever wij al zijn gevorderd met mensen met gif inspuiten.
   Geen enkel bericht over alle gevolgen hiervan en alle ellende.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in