Poetin hield donderdag een videoconferentie met leden van de Russische Veiligheidsraad. Ik hoop dat de mensen in het Westen aandacht besteden aan wat hij zei, en daarom presenteer ik hier zijn volledige opmerkingen na een presentatie door de Directeur van de Buitenlandse inlichtingendienst. Op basis van openbare broninformatie en door Rusland verzamelde inlichtingen, gelooft Rusland dat Polen van plan is om Oekraïens grondgebied ten westen van de rivier de Dnjepr in te nemen, nu het veelgeprezen tegenoffensief van Oekraïne ineenstort, schrijft Larry Johnson.

Ik zal u meteen de hoofdpunten van Poetin geven:

Het beleid van het Oekraïense regime gaat ons niets aan. Als zij iets willen afstaan of verkopen om hun bazen te betalen, zoals verraders meestal doen, dan is dat hun zaak. Wij zullen ons daar niet mee bemoeien.

Maar Wit-Rusland maakt deel uit van de Unie, en een aanval op Wit-Rusland zou een aanval op de Russische Federatie betekenen. Wij zullen daarop reageren met alle middelen die ons ter beschikking staan.

Vladimir Poetin is geen zwak, ruggengraatloos wezen zoals Barack Obama of Joe Biden. Hij uit geen loze dreigementen en geeft niet toe aan emoties.

Laten we dus beginnen met de briefing van Sergei Naryshkin, het hoofd van de Russische inlichtingendienst:

Directeur van de Buitenlandse Inlichtingendienst Sergei Naryshkin: Mijnheer de Voorzitter, collega’s.

Volgens informatie die de dienst van verschillende bronnen heeft gekregen, beginnen functionarissen in Warschau geleidelijk aan te begrijpen dat geen enkele vorm van Westerse hulp aan Kiev Oekraïne kan helpen om de doelen van deze hulp te bereiken. Bovendien beginnen ze te begrijpen dat Oekraïne binnen de kortste keren verslagen zal worden.

In dit verband zijn de Poolse autoriteiten steeds vastbeslotener om de westelijke delen van Oekraïne onder controle te krijgen door daar hun troepen in te zetten. Er zijn plannen om deze maatregel te presenteren als de vervulling van geallieerde verplichtingen binnen het Pools-Litouws-Oekraïense veiligheidsinitiatief, de zogenaamde Lublin Driehoek.

We zien dat er ook plannen zijn om het aantal manschappen van de gecombineerde Litouws-Pools-Oekraïense brigade, die opereert onder auspiciën van deze zogenaamde Lublin Driehoek, aanzienlijk te verhogen.

Als Rusland ziet dat Polen troepen begint te verzamelen aan de grens met Oekraïne (en vergeet niet dat de Verenigde Staten minstens twee pantserbrigades in Polen hebben gestationeerd), dan zal dit zeker de aandacht trekken van het leiderschap in het Kremlin. Poetin reageerde uitgebreid op de briefing van Naryshkin. Dit leest niet als voorbereide opmerkingen. Het lijkt erop dat hij op eigen initiatief spreekt en een aantal zeer heldere rode lijnen voor de NAVO trekt.

Vladimir Poetin: Ja. We moeten dieper ingaan op wat de heer Naryshkin net heeft gezegd. Deze informatie is al verschenen in de Europese media, met name in de Franse.

Ik denk dat het in deze context gepast zou zijn om iedereen ook te herinneren aan een aantal geschiedenislessen uit de 20e eeuw.

Het is vandaag duidelijk dat de westerse curatoren van het regime in Kiev zeker teleurgesteld zijn over de resultaten van het tegenoffensief dat de huidige Oekraïense autoriteiten de afgelopen maanden hebben aangekondigd. Er zijn geen resultaten, althans voorlopig niet. De kolossale middelen die in het regime in Kiev werden gepompt, de levering van westerse wapens, zoals tanks, artillerie, pantservoertuigen en raketten, en de inzet van duizenden buitenlandse huurlingen en adviseurs, die het meest actief werden ingezet bij pogingen om door het front van ons leger te breken, helpen niet.

Ondertussen handelen de commandanten van de speciale militaire operatie professioneel. Onze soldaten, officieren en eenheden vervullen hun plicht aan het Moederland moedig, standvastig en heldhaftig. Tegelijkertijd ziet de hele wereld dat het geroemde westerse, zogenaamd onkwetsbare, militaire materieel in brand staat en vaak zelfs inferieur is aan sommige wapens van Sovjetmakelij wat tactische en technische eigenschappen betreft.

Ja, natuurlijk kunnen er meer westerse wapens geleverd en in de strijd gegooid worden. Dit brengt ons natuurlijk schade toe en verlengt het conflict. Maar ten eerste zijn de NAVO-arsenalen en de voorraden oude Sovjetwapens in sommige landen al grotendeels uitgeput. En ten tweede heeft het Westen niet de productiecapaciteit om de verbruikte reserves van uitrusting en munitie snel aan te vullen. Er zijn extra, grote middelen en tijd nodig.

Het belangrijkste is dat formaties van de Strijdkrachten van Oekraïne enorme verliezen hebben geleden als gevolg van zelfvernietigende aanvallen: tienduizenden mensen.

En ondanks de voortdurende aanvallen en de onophoudelijke golven van totale mobilisatie in Oekraïense steden en dorpen, wordt het voor het huidige regime steeds moeilijker om nieuwe soldaten naar het front te sturen. De mobilisatiemiddelen van het land raken uitgeput.

De mensen in Oekraïne stellen steeds vaker de legitieme vraag: waarvoor, voor wiens egoïstische belangen, sterven hun familieleden en vrienden? Langzaam maar zeker komt er duidelijkheid.

We zien de publieke opinie in Europa ook veranderen. Zowel de Europeanen als de Europese elites zien dat steun aan Oekraïne in feite een doodlopende weg is, een lege, eindeloze verspilling van geld en moeite, en in feite de belangen van iemand anders dient, die verre van Europees zijn: de belangen van de overzeese wereldhegemoon, die baat heeft bij de verzwakking van Europa. De eindeloze verlenging van het Oekraïense conflict is ook in haar voordeel.

Te oordelen naar de huidige stand van zaken is dit precies wat de huidige Amerikaanse heersende elites doen. Hoe dan ook, dit is de logica die zij volgen. Het is zeer de vraag of een dergelijk beleid in overeenstemming is met de werkelijke, vitale belangen van het Amerikaanse volk; dit is een retorische vraag, en het is aan hen om hierover te beslissen.

Er worden echter enorme inspanningen geleverd om het oorlogsvuur aan te wakkeren – onder andere door gebruik te maken van de ambities van bepaalde Oost-Europese leiders, die van hun haat tegen Rusland en hun russofobie al lang hun belangrijkste exportproduct en een instrument van hun binnenlands beleid hebben gemaakt. En nu willen ze munt slaan uit de Oekraïense tragedie.

In dit verband kan ik niet nalaten commentaar te leveren op wat zojuist is gezegd en op berichten in de media over plannen om een soort van Pools-Litouws-Oekraïense eenheid op te richten. Het gaat hier niet om een groep huurlingen – daar zijn er genoeg van en die worden vernietigd – maar om een goed georganiseerde, uitgeruste reguliere militaire eenheid die ingezet zal worden voor operaties in Oekraïne, onder andere om zogenaamd de veiligheid van het huidige West-Oekraïne te garanderen – eigenlijk, om de dingen bij hun ware naam te noemen, voor de daaropvolgende bezetting van deze gebieden. Het vooruitzicht is duidelijk: als Poolse troepen bijvoorbeeld Lvov of andere Oekraïense gebieden binnenvallen, zullen ze daar blijven, en wel voorgoed.

En we zullen eigenlijk niets nieuws zien. Ter herinnering: na de Eerste Wereldoorlog, na de nederlaag van Duitsland en zijn bondgenoten, bezetten Poolse eenheden Lvov en aangrenzende gebieden die deel hadden uitgemaakt van Oostenrijk-Hongarije.

Polen profiteerde met zijn door het Westen aangezette acties van de tragedie van de burgeroorlog in Rusland en annexeerde bepaalde historische Russische provincies. In ernstige nood moest ons land in 1921 het Verdrag van Riga ondertekenen en de annexatie van zijn gebieden erkennen.

Nog eerder, in 1920, veroverde Polen een deel van Litouwen – de regio Vilnius, een gebied rondom het huidige Vilnius. Ze beweerden dus dat ze samen met de Litouwers tegen het zogenaamde Russische imperialisme vochten, maar toen de kans zich voordeed, pikten ze meteen een stuk land van hun buurland in.

Zoals bekend nam Polen ook deel aan de verdeling van Tsjecho-Slowakije na het akkoord van München met Adolf Hitler in 1938, door Cieszyn Silezië volledig te bezetten.

In de jaren 1920-1930 werd er in de oostelijke grensgebieden van Polen (Kresy) – een gebied dat het huidige West-Oekraïne, West-Wit-Rusland en een deel van Litouwen omvat – een hard beleid gevoerd van Polonisering en assimilatie van de lokale bewoners, waarbij de lokale cultuur en orthodoxie werden onderdrukt.

Ik wil u er ook aan herinneren waartoe het agressieve beleid van Polen heeft geleid. Het leidde tot de nationale tragedie van 1939, toen de westerse geallieerden Polen voor de Duitse wolf gooiden, de Duitse militaire machine. Polen verloor in feite zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit, die alleen dankzij de Sovjet-Unie grotendeels konden worden hersteld. Het was ook dankzij de Sovjet-Unie en dankzij het standpunt van Stalin dat Polen een aanzienlijk gebied in het westen verwierf, Duits grondgebied. Het is een feit dat de westelijke gebieden van Polen een geschenk van Stalin zijn.

Zijn onze vrienden uit Warschau dit vergeten? We zullen ze eraan herinneren.

Vandaag zien we dat het regime in Kiev tot alles bereid is om zijn verraderlijke huid te redden en zijn bestaan te verlengen. Ze geven niets om het volk van Oekraïne, de Oekraïense soevereiniteit of de nationale belangen.

Ze zijn bereid om alles te verkopen, inclusief mensen en land, net als hun ideologische voorvaderen onder leiding van Petlyura, die in 1920 de zogenaamde geheime verdragen met Polen ondertekenden, waarbij ze Galicië en West-Volhynië aan Polen overdroegen in ruil voor militaire steun. Verraders zoals zij staan nu klaar om de poort te openen voor hun buitenlandse handlangers en Oekraïne opnieuw te verkopen.

Wat de Poolse leiders betreft, zij hopen waarschijnlijk een coalitie te vormen onder de paraplu van de NAVO om rechtstreeks in het conflict in Oekraïne in te grijpen en zoveel mogelijk ervan af te bijten, om, zoals zij het zien, hun historische gebieden, d.w.z. het hedendaagse West-Oekraïne, “terug te winnen”. Het is ook algemeen bekend dat ze dromen van Wit-Russisch land.

Het beleid van het Oekraïense regime gaat ons niets aan. Als ze iets willen afstaan of verkopen om hun bazen te betalen, zoals verraders meestal doen, dan is dat hun zaak. Wij zullen ons daar niet mee bemoeien.

Maar Wit-Rusland maakt deel uit van de Unie, en een aanval op Wit-Rusland zou een aanval op de Russische Federatie betekenen. We zullen daarop reageren met alle middelen die ons ter beschikking staan.

De Poolse autoriteiten, die hun revanchistische ambities koesteren, verbergen de waarheid voor hun volk. De waarheid is dat het Oekraïense kanonnenvoer niet langer genoeg is voor het Westen. Daarom is het van plan om andere misbaksels te gebruiken – Polen, Litouwers en alle anderen waar ze niets om geven.

Ik kan u vertellen dat dit een uiterst gevaarlijk spel is, en de bedenkers van zulke plannen zouden eens moeten nadenken over de gevolgen.

De NAVO speelt misschien een gevaarlijk spel, maar Rusland speelt niet mee. Poetin is niet bezig met retorische hyperbool als hij zegt: “We zullen daarop reageren met alle middelen die ons ter beschikking staan.” De kans dat de oorlog in Oekraïne dramatisch escaleert, blijft groot. Het lijkt er niet op dat er ook maar één leider van de NAVO-leden is die de Poolse president Duda tot rede kan brengen. Is het Poolse volk klaar voor de Derde Wereldoorlog?

  Edward Luttwak: Tijd om NAVO-troepen te sturen


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Polen’s hoogste militaire functionaris deelde enkele impopulaire waarheden over de NAVO-Russische proxy-oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEr is iets mis
Volgend artikelNou, dat werd tijd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. ‘Polen van plan is om Oekraïens grondgebied ten westen van de rivier de Dnjepr in te nemen’

  Ze creëren nu al een nieuwe situatie zoals in Oekraïne, maar dit keer met Polen waar een deel dan straks Oekraïens is en een deel Russisch en een deel Pools. De voedingsbodem voor een nieuw conflict. De vijand kan maar 1 ding… ellende creëeren en in die ellende land en geld roven en mensen en kinderen vermoorden, verkrachten en verhandelen. Barbaren (Khazaren) regeren het westen… al duizenden jaren. En het enige dat ze doen is ons alles laten bouwen, dan alles afpakken, dan alles verwoesten en ons alles opnieuw laten bouwen dan weer alles verwoesten… dat verwoesten doen ze om te voorkomen dat wij doorkrijgen dat ZIJ overal achter zitten.

  De kopstukken van deze satannische egoïsten, en alle medewerkers van hun hele media wapen, moeten allemaal gewoon dood. Er is een narratief nodig om publieke tribunalen te houden en daarna executies uit te kunnen voeren, want anders worden onze medemensen nooit wakker. En dit keer moeten de allerhoogste kopstukken maar eens in tribunalen uitleggen wat hun bloedlijnen, en hun netwerk, de mensheid nu al duizenden jaren aandoen. Ze mogen vertellen hoe hun hele occulte netwerk vanaf begin der tijden tot nu is gekomen waar we nu zijn… en daarna gaan we in een wereldwijd referendum de strafmaat bepalen.

  • I would say, let God sort them out. We are not capable for such a tremendous task. It needs no one less than Jesus Christ Himself, to whom is given alle authority and power in heaven and on earth. A few ‘seconds’ of a short while (for a Person as big as He is, 2000 years is a short while), than He will resume total power and destroy all these enemies of Him, the ones that crucified Him 2000 years ago aka, the hidden Roman and Jewish empires that have worked together for the past 500 years – it’s all in Revelation – we are seeing the last of the preparations.

   • Ondanks alles, zijn de Joden Gods oogappel. Vroeg Jezus niet aan het kruis Vader vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen ! Zal God de Vader dit request van Zijn Zoon weigeren ??
    Zac 12:10 …….en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 

  • Dat klopt ongeveer wel, beste “sort them out”. De permanente ellende in de wereld is van satanische oorsprong, die van de Synagoge van satan (Ap. 2:9, 3:9) “joden die geen joden zijn” en bij Paulus, “maar de vijand van alle mensen”(1 Tess. 2 : 15). Lees Mt. 23, de strafrede van Christus zelf, tegen de Farizeeën. De duivelse oorlog tegen God en de beschaving, startte met de dans rond het Gouden Kalf, toen Mozes (ongeveer 2000 jr. voor Chr.), van de berg Sinaï afdaalde, waar hij de Tien Geboden kreeg aangereikt van Jaweh. Deze 10 Geboden vormen de grondslag van onze wereldwijde Christelijke beschaving.

   • Veel grote evenementen “hebben tegenwoordig in hun giga grote openingsfeest een GOUDEN KALF en zo verdere idioterie op het podium staan”

    Opening grote tunnel door de Alpen. ?de Brenner?
    Opening , sluiting Londen Olympische spelen ? 2000

 2. “Ik hoop dat de mensen in het Westen aandacht besteden aan wat hij zei”

  Ja op Frontnieuws wel soms mondjesmaat maar overwegend hecht men geloof aan hetgene wat Poetin zegt, de smeerlappen van de Poolse geopolitiek willen West Oekraïne in de wacht slepen en het grootste (NAVO) leger van Europa bouwen, zodat de Poolse politiek ver doordringt in het geneuzel van het Europese parlement zeg maar een soort Orban op steroïden.

  Het Europese parlement is bezig om de consensus te gaan boycotten moet nog in een wet gegoten worden dat ze zonder alle EU lidstaten hun totalitaire plannen kunnen doordrijven wéér een vorm van dictatuur op de helling gezet om de totale macht naar een paar grote landen toe te schuiven, waar blijft de collectieve bezwaren tegen dit aanstaande fascistische gedrag, o ja de MSM e de doorgeef luiken van de grote internationale persbureuas die maken het pad voor de fascisten schoon.

 3. Ja, ik heb er al meer over geschreven die Polen is ook een groot land met veel potentie en de steun van de VS, voor de VS kruipen zij en de haat van Polen naar de Russen is al een hele lange tijd, ik zelf kan niet oordelen dat de Russen altijd het goede hebben gedaan in al die periodes van vorige eeuwen net als ik niet alles kan beoordelen of weet van die Polen, Wit-Rusland waar nu de Wagnergroep zit, zit daar niet voor niks want juist die Polen gaan voor hun eigen belang in de alliantie met Litouwen en het Kievregime omdat zij nu echt hopen en denken om een groot stuk land te kunnen krijgen bij Polen wat nu nog bij het Kievregime zit, buiten die blokkade die de VS proberen te bewerkstelligen in de Zwarte Zee is de strijd nog in volle gang, maar zoals ik al meerdere keren heb geschreven, ik steun Rusland omdat zij zoveel geduld hebben gehad en jarenlang de boel probeerden diplomatiek op te lossen maar dat wilde de tegenpartij niet dus wie niet horen wilt moet maar voelen, nou Rusland laat ze het maar voelen, dan maar met de botte bijl, het zij zo, mijn zege heb je!!!

 4. De vijand is gewoon precies zoals de groep totaal gestoorde kanibalistische wilden in de post apocalyptische Mad Max films. Wetteloosheid waarin zij alle macht hebben, daar dromen ze van.

  • Let God sort them out juli 22, 2023 at 12:57

   Die denken gewoon, we kunnen het toch gewoon proberen. Hun bloed vloeit toch niet. Als ik Polen was zou ik het maar laten zoals het grondgebied nu is en straks vrede tekenen met Rusland en weer handel drijven. Ga je eigen land maar verkloten maar blijf van Lvov vandaan. Prachtige stad trouwens, floreerde enorm toen het nog Lemberg was. Even een stukje geschiedenis, Gemaakt met AI. Polen en Litouwens spelen een gevaarlijk spel.

   De eerste Poolse deling vond plaats in 1772 en was een gebeurtenis waarbij het grondgebied van het Pools-Litouwse Gemenebest werd verdeeld tussen drie buurlanden: Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Deze deling was het resultaat van politieke en territoriale conflicten, evenals de zwakke positie van het Pools-Litouwse Gemenebest.

   In de 18e eeuw verkeerde het Pools-Litouwse Gemenebest in een periode van politieke instabiliteit en interne verdeeldheid. Het was een van de grootste en meest bevolkte landen in Europa, maar leed onder zwak bestuur, economische achteruitgang en territoriale conflicten.

   Rusland, Pruisen en Oostenrijk zagen de zwakte van het Pools-Litouwse Gemenebest als een kans om hun eigen invloedssferen uit te breiden. Ze maakten gebruik van politieke verdeeldheid en manipulatie om hun doelen te bereiken.

   De eerste Poolse deling vond plaats op 5 augustus 1772. Het resultaat was dat Rusland ongeveer 200.000 vierkante kilometer aan landgebied verkreeg, waaronder gebieden in het oosten van Polen en Litouwen. Pruisen verwierf ongeveer 93.000 vierkante kilometer, voornamelijk in het noorden en westen van Polen, terwijl Oostenrijk ongeveer 83.000 vierkante kilometer aan grondgebied kreeg, voornamelijk in het zuiden van Polen.

   De eerste Poolse deling was een grote klap voor het Pools-Litouwse Gemenebest. Het verloor ongeveer een derde van zijn grondgebied en meer dan vier miljoen inwoners. Dit had verstrekkende gevolgen voor de politieke en sociale situatie van het land.

   De delingen van Polen gingen echter door, met de tweede Poolse deling in 1793 en de derde Poolse deling in 1795. Uiteindelijk hield het Pools-Litouwse Gemenebest op te bestaan als een onafhankelijke staat en werd het verdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk.

   De Poolse delingen waren een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Polen en hadden diepgaande gevolgen voor de Poolse natie. Ze droegen bij aan de afname van de Poolse invloed in Europa en zorgden ervoor dat Polen meer dan een eeuw lang van de kaart verdween als een onafhankelijke staat, totdat het in 1918 opnieuw werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog.

   • Polen had ook een grote rol in het ontstaan van WO2. Na WO1 werd een deel van Duitsland door Polen ingenomen. De Duitsers in dat gebied werden net zoals de Russen in Oekraïne uitgeroeid. Hitler heeft daardoor uiteindelijk Polen aangevallen om de Duitsers in Polen te redden. Alles gaat nagenoeg hetzelfde. En Polen zit er weer middenin en Polen kiest weer de kant van de elites.

 5. Respect voor Poetin: wat een enorm historische kennis heeft deze man. Dan te zeggen dat hij doodziek zou zijn volgens de Nederlands msm. Dan het enorme geduld en beheersing om dit zolang mogelijk in goede banen te leiden.

  • i.d.d. Heel veel respect voor Dhr. Putin in alle situaties van de afgelopen jaren, wat een rust, wat een beheersing, wat een geduld. Dit is in mijn ogen een echte leider, een man die opkomt voor zijn volk en vaderland.

  • Klop wat je zeg maar wij hebben Rutte het is onze oorlog kan zo zijn maar ik doe niet mee Rutte kan een land nog niet reageren laat staan een oorlog winnen, wat hij wel kan zijn mensen met gift vol laten spuiten kinderen en veel geld laten verdwijnen wat een held en hoeveel idioten in ons land steunen zo een stuk stront nog en verder als het volk graag een derde wereld oorlog wilt ga jullie gang dan zullen er nog vele stille tochten volgen om al jullie kinderen te gaan begraven maar hier aan doe ik ook niet mee want het is jullie oorlog en die van het kabinet Rutte vier het volk zal gaan branden.

 6. Weer dat kut Polen dat weer uit is op oorlog. Net zoals in eind jaren dertig toen ze Duitsland bleven provoceren en uiteindelijk in 18 dagen van de landkaart werden geveegd om hierover tot op de dag van vandaag te janken over herstelbetalingen. Hoogste tijd om dit regime weer eens op te ruimen en zorgen dat er NOOIT geen polen meer bestaat.

  • Ik ben er best wel vaak geweest en heb het altijd een kut land gevonden. Als het in de aarde zou zakken zou niemand het merken.

 7. Te verwachten dat het verdrag van Jalta onder druk ging komen. Brussel zal nooit toelaten dat Polen Brest zou terugnemen. Maar Oekraïene? Als dat regime deze zomer niet levert wat het aan Washington beloofde kan het met Rusland gaan onderhandelen over de verdeling van het land, zoals Kissinger prematuur vorig jaar al zei.
  En daar wij in Europa zullen mogen opdraaien voor de wederopbouw van Kiëv-Oekraïene mag daar wat tegenover staan.
  Trouwens krijgt Europa een vluchtelingengolf te verwerken waarbij vergeleken het “Wir Schaffen das” debacle slechts een voorproefje zal blijken. Het gevolg van hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten veroorzaakt door de dommigheid van Oekraïene. Veel zin zullen we niet meer hebben Oekraïene te helpen zodra ook de VS zijn handen er van afhaalt.
  Een “failed state” tussen EU en Rusland in zal alles zijn wat er voor Kiëv overblijft.

  • Brussel zal nooit toestaan dat polen Brest terugneemt??????? Maak je maar geen zorgen, Brest is Belarus en daar blijft iedereen met zijn poten vanaf.

 8. Door nazi’s getroffen journalisten werden beschoten met clustermunitie, – Ministerie van Defensie

  Het Russische ministerie van Defensie heeft een verklaring afgegeven over de nazi-aanval die vandaag is uitgevoerd op een groep journalisten in de regio Zaporozhye.

  Naar verluidt werd de aanval op 22 juli om ongeveer 12.00 uur uitgevoerd door eenheden van de strijdkrachten van Oekraïne.

  De journalisten bereidden materiaal voor over de artillerie-aanvallen van de strijdkrachten van Oekraïne met clustermunitie op nederzettingen in de regio Zaporozhye.

  Als gevolg van de aanval van de Oekraïense strijdkrachten met clustermunitie raakten vier journalisten gewond van verschillende ernst.

  Ze werden onmiddellijk geëvacueerd naar medische faciliteiten in het veld van het Ministerie van Defensie, waar ze gekwalificeerde medische zorg krijgen.

  Tijdens de evacuatie stierf Rostislav Zhuravlev, een journalist van het persbureau RIA-Novosti, aan verwondingen als gevolg van de explosie van een clustersubmunitie.

  De gezondheidstoestand van andere journalisten is matig, stabiel. Er is geen levensbedreiging. Ze krijgen alle noodzakelijke medische zorg.
  *
  “Alligators” van groep V vernietigen militante uitrusting op de Vremevsky-richel
  https://t.me/RVvoenkor/49742

  Artillerie van het Russische leger vernietigt de vijand in de richting van Kupyansk
  https://t.me/RVvoenkor/49741

  – Russische lente

  Scott Ritter says Belarus warning on nuclear war is real
  https://www.youtube.com/shorts/AKdiaSd8Fo8?feature=share

  SCOTT RITTER JOINS ON UKRAINE’S & RUSSIA’S FUTURE | Geopolitics Live | CRIMEA
  https://youtu.be/IwWDFEzBupY

 9. Russia moet alleen maar wachten, een langzamer oorlog is de beste tot het westen en VS economie instort. Wacht tot de volgende winter tot de prijs van energie zal flink stijgen en special voor de troep van de oosterse landen die nooit moeten geaccepteerd worden binnen de EU.

  • Sorry, @nicolas, die oorlog is, direct of indirect, juist GOED voor de (wereld)economie en de verdienmodellen van alle soorten oligarchen in Oost en West. Alleen de kleine mens heeft het nakijken, die betaalt de schade (eigen schuld, dikke bult!).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in