Zoals opgemerkt door Dr. Ron Paul in het Liberty Report video van 10 januari 2022 hieronder, zijn de Amerikaanse autoriteiten plotseling begonnen hun toon te veranderen met betrekking tot COVID en de COVID injecties.

“De tegenstanders van ons standpunt beginnen wakker te worden,” zegt Paul, omdat sommige flarden van de waarheid nu echt erkend beginnen te worden. Het goede nieuws, zegt Paul, is dat “misschien sommige dingen die zij zeggen niet helemaal juist zijn, en dat wat wij zeggen misschien dichter bij de waarheid ligt, en misschien beginnen ze dat in te zien,” schrijft Dr. Joseph Mercola.

CDC directeur roept nu op tot gerichte bescherming

In de afgelopen dagen heeft het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention een opmerkelijk aantal ommezwaaien gemaakt, waarbij het op verschillende punten volledig van koers is veranderd.

Zo gaf CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky in een CNN-interview van 10 januari 2022 toe dat “de COVID-prikken geen transmissie meer kunnen voorkomen”1, terwijl voorheen werd beweerd dat je je geen zorgen meer hoeft te maken als je de prik krijgt. In juli 2021 beloofde president Biden dat als je je laat vaccineren, “je geen COVID meer zult krijgen.”2 Nou, dat was niet waar. Velen wisten dat, maar werden gecensureerd toen ze erop wezen.

Een dag eerder, 9 januari, stuurde Walensky ook een tweet uit waarin zij zei: “We moeten mensen met comorbiditeiten beschermen tegen ernstige COVID-19,” dat is waar sinds de oprichting van The Great Barrington Declaration begin oktober 2020 tienduizenden artsen om hebben gevraagd . Hierin werd opgeroepen tot gerichte bescherming van personen met een hoog risico, zoals ouderen, in plaats van algemene lockdowns.

Onlangs werd bekend dat Dr. Anthony Fauci, directeur van de National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en zijn voormalige baas, de nu gepensioneerde directeur Francis Collins van de National Institutes of Health (NIH), achter de schermen samenspanden om de Declarationte dwarsbomen.3 Om wat voor reden dan ook waren Fauci en Collins vastbesloten om in plaats daarvan economische vernietigende lockdowns door te drukken. In een e-mail van 8 oktober 2020 aan Fauci, schreef Collins:4,5,6,7

“Het voorstel van de drie marginale epidemiologen die de minister hebben ontmoet lijkt veel aandacht te krijgen … Er moet een snelle en vernietigende publicatie komen over de uitgangspunten ervan…”

“Maak je geen zorgen, ik doe dit,” antwoordde Fauci. Later stuurde Fauci Collins links naar recent gepubliceerde artikelen die de gerichte beschermingsoplossing weerlegden, waaronder een opiniestuk in Wired magazine, en een artikel in The Nation, getiteld “Gerichte bescherming, kudde-immuniteit en andere dodelijke waanideeën.”

CDC volgt politieke strategie, geen wetenschap

Nu is Walensky plotseling aan boord van het “dodelijke waanidee” van gerichte bescherming. Haar ommezwaai zou verwarrend zijn, ware het niet dat de tegenmaatregelen van COVID nooit bedoeld waren om het publiek tegen een virus te beschermen. Vanaf het begin had de pandemie politieke doelen, en die heeft zij nog steeds.

De druk is nu om te bewijzen dat de regering Biden enige vooruitgang heeft geboekt met de pandemie. Biden heeft veel beloften gedaan, die geen van alle zijn nagekomen, dus nu is het politieke establishment aan het spartelen om met een plan te komen waardoor het lijkt alsof ze ergens komen.

Het probleem is dat het aantal gevallen nu explosief toeneemt, terwijl een succesvolle vaccinatiecampagne de situatie onder controle had moeten brengen. Zij hebben nu dus een manier nodig om het aantal gevallen tot een minimum te beperken, terwijl zij vroeger elke truc uit het boekje gebruikten om het aantal te hoog te laten oplopen,8 om de mensen bang te maken zich aan de COVID-beperkingen te houden en de prik te nemen.

Nieuwe testrichtsnoeren beogen het aantal gevallen te verminderen

Een eenvoudige manier om het aantal gevallen terug te dringen is het testen te beperken, en dat is een andere ommezwaai die we nu zien. De CDC zegt nu dat je niet opnieuw moet testen als je hersteld bent van COVID. Als je positief test, blijf dan vijf dagen in quarantaine en doe geen nieuwe test om te bevestigen dat je negatief bent, omdat de PCR valse positieven kan geven tot 12 weken nadat de infectie is verdwenen.

Wel, dit weten we al bijna twee jaar. Vanaf het begin hebben deskundigen gewaarschuwd dat de PCR niet kan worden gebruikt om een diagnose te stellen bij een actieve infectie, omdat hij RNA kan oppikken van dode, niet-besmettelijke virale brokstukken.

Gezondheidsautoriteiten vertellen nu dat deze herzieningen van de richtlijnen zijn omdat ze twee jaar aan gegevens hebben en ze gewoon de wetenschap volgen. Maar dat is klinkklare onzin, aangezien de gegevens hun COVID-beperkingen in eerste instantie nooit hebben ondersteund.

Het besluit van de CDC om de quarantainerichtlijnen te verlagen van 10 dagen naar slechts 5 dagen lijkt ook politiek gemotiveerd. Opiniepeilingen tonen aan dat de economie momenteel de grootste zorg is van stemmende Amerikanen, dus moeten ze een evenwicht vinden tussen de gewenste afbraak van de economie en mensen aan het werk houden – tenminste tot de verkiezingen van 2022 voorbij zijn.

Er lijkt plotseling veel beweging te komen in de richting van het beëindigen van de pandemie. Als ik gelijk heb, gaan we hier nog meer van zien, en vrij snel, aangezien Biden het op tijd moet afronden om op 1 maart de overwinning uit te roepen. ~ Jeff Childers

Kortom, ik vermoed dat de meeste, zo niet alle recente wijzigingen in de COVID-richtlijnen bedoeld zijn om een narratief op te bouwen dat de regering Biden erin geslaagd is de pandemie onder controle te krijgen en weer een functionerende economie tot stand te brengen. De verandering in het narratief is gebaseerd op politieke strategie, niet op wetenschap.

  Waanzinnige dokters: Arts in Florida heeft naar verluidt opgeroepen om ongevaccineerden dood te schieten in een nazi-stijl vuurpelotons

CDC benadrukt plotseling rol van comorbiditeit bij COVID-19 sterfgevallen

Zoals opgemerkt door Paul in het Liberty Report hieronder, verklaarde Walensky onlangs dat 75% van de COVID-doden vier of meer comorbiditeiten hadden, “Dus, echt, dit zijn mensen die al onwel waren om mee te beginnen.” Deze bekentenis ging viraal en werd aangehaald als bewijs dat COVID een dodelijk risico is voor niemand anders dan de zieksten onder ons.

De CDC kwam snel tussenbeide en verduidelijkte dat ze “75% van de COVID-doden onder degenen die de COVID-prik hebben gekregen” bedoelde, en niet de COVID-doden in het algemeen.9 U kunt het ongemonteerde fragment hieronder zien, waar die context duidelijk wordt gemaakt. Toch weten we dat COVID ook voor gezonde, ongevaccineerde mensen zeer weinig risico oplevert, en dat comorbiditeiten een primaire risicofactor zijn, ongeacht je COVID prik-status.

Het risico op overlijden door COVID is altijd laag geweest – gevaccineerd of niet

Uit een onderzoek uit 202010 bleek bijvoorbeeld dat 88% van de COVID-patiënten in New York twee of meer comorbiditeiten had, 6,3% had één onderliggende gezondheidstoestand en 6,1% had er geen.

Eind augustus 2020 publiceerde de CDC gegevens waaruit bleek dat slechts 6% van het totale aantal sterfgevallen COVID-19 als enige doodsoorzaak had. De overige 94% had gemiddeld 2,6 comorbiditeiten of reeds bestaande gezondheidsproblemen die bijdroegen tot hun dood.11 Dus, ja, COVID is een dodelijk risico alleen voor de zieksten onder ons, net zoals Walensky zei, dat is waar, of je nu “gevaccineerd” bent of niet.

Wat betreft de studie12 die Walensky besprak in dat “Good Morning America” segment, bleek dat van de 1,2 miljoen COVID geprikte personen, slechts 0,0033% stierf aan COVID tussen december 2020 en oktober 2021. (En van hen had 77,8% vier of meer comorbiditeiten.) Deze studie, beweert Walensky als bewijs dat de COVID prik wonderen verricht om het risico op overlijden te verminderen.

Maar is dat echt zo? Herinner u studies13 waaruit blijkt dat het sterftecijfer van niet geïnstitutionaliseerde infecties om te beginnen gemiddeld slechts 0,26% bedraagt, en dat mensen onder de 40 slechts 0,01% kans hebben om te sterven aan COVID.14

Als we het hebben over een fractie van een procentpunt risico, dan hebben we het over een risico dat statistisch gezien dicht bij nul ligt. Dus, is het verlagen van het risico op overlijden van 0,01% naar 0,003% echt iets wat de moeite waard is? En, nog belangrijker, is die verlaging de risico’s waard die het nemen van de prik met zich meebrengt?

Het is duidelijk dat het geen risicoloze beslissing is. OneAmerica, een nationale onderlinge levensverzekeringsmaatschappij, waarschuwde onlangs dat het aantal sterfgevallen door alle oorzaken onder Amerikanen in de werkende leeftijd (18 tot 64 jaar) met 40% is gestegen ten opzichte van de norm vóór de pandemie,15 en dat niet kan worden toegeschreven aan COVID.

Dus, wat is de oorzaak van deze sterfgevallen? Wat voor potentieel dodelijke dingen hebben tientallen miljoenen Amerikanen in 2021 gedaan dat ze nooit eerder hebben gedaan? Ik laat u er over nadenken of Walensky’s bewering dat de COVID-prik levens redt, juist is.

CDC geeft toe dat groot deel van de COVID-patiënten niet geïnfecteerd is

In een ander recent mediaoptreden, verklaarde Walensky dat:16

“In sommige ziekenhuizen waarmee we gesproken hebben, komt tot 40% van de patiënten die binnenkomen met COVID-19 niet binnen omdat ze ziek zijn met COVID, maar omdat ze binnenkomen met iets anders en … COVID of de Omicronvariant ontdekt.”

Ook dit is iets waar we sinds het begin van de pandemie op hebben gewezen. De meeste zogenaamde “COVID-patiënten” waren dat niet, en zijn dat nog steeds niet. Ze zijn voor iets heel anders in het ziekenhuis opgenomen, en krijgen toevallig een positieve testuitslag bij opname – wat heel goed een valse positieve kan zijn. Hoe dan ook, voila, ze zijn een COVID patiënt, ook al zijn ze opgenomen voor een gebroken been of een hartaanval.

Zoals opgemerkt door Delta News TV, “Opmerkingen zoals deze hebben twijfel doen rijzen over de ernst van de huidige COVID golf, zelfs nu het Hooggerechtshof juridische uitdagingen overweegt tegen Biden’s ingrijpende mandaten voor de particuliere sector over datzelfde onderwerp.”17

  Pandemie van de gevaccineerden: Twee keer zoveel sterfgevallen in de meest gevaccineerde landen

Is de politieke pandemie in zijn laatste doodstrijd?

In een blogpost van 10 januari 202218 presenteert Jeff Childers, een advocaat en de voorzitter en oprichter van Childers Law firm, een hypothese waarom we misschien naar het einde van de pandemie kijken, omdat de regering Biden “geen redelijk alternatief heeft dan deze hele zaak in de komende 60 dagen of zo af te ronden”.

“Er is zich een interessante politieke dynamiek aan het ontwikkelen, een soort van politieke greep die het federale COVID-beleid zou kunnen sturen in de richting van authenticiteit en het einde van de pandemie … er is de laatste tijd veel realiteitszin doorgebroken,” schrijft Childers.19

Hij wijst erop hoe een federale rechter onlangs de U.S. Food and Drug Administration opdroeg om alle Pfizer COVID pik-gegevens vrij te geven die het agentschap gedurende 75 jaar lang wilde vrijgeven. Het grootste deel van die gegevens moet nu op 1 maart 2022 worden vrijgegeven, de dag van Biden’s State of the Union toespraak. Childers vermoedt dat de Pfizer-documenten veel tegenargumenten en politiek gênante details zullen bevatten.

Waarom we nu een ommekeer in het narratief zien

Biden heeft goed nieuws nodig voor zijn State of the Union toespraak, omdat het zijn laatste kans is om “de wijzer weer in de richting van blauw te krijgen,” en de manier waarop hij dat kan doen is door te verklaren dat de pandemie voorbij is. Hij kan dan beweren dat hij de grote bevrijder is die de pandemie voorgoed heeft beëindigd.

“Als ze dit goed aanpakken, kunnen ze hun kiezers en hun mediale pluimstrijkers alle nodige gespreksonderwerpen aanreiken om de vooruitzichten van de Democraten voor de tussentijdse verkiezingen te verbeteren,” schrijft Childers.20

Maar om die ommezwaai met enige schijn van geloofwaardigheid te maken, moeten ze nu beginnen het aantal gevallen te verlagen, en dat is precies wat we zien. De CDC heeft bijvoorbeeld onlangs zijn richtlijnen veranderd zodat je niet opnieuw hoeft te testen als je hersteld bent van COVID, dus geen valse positieven meer van herstelde mensen.

Het officiële beleid van Florida is nu om alleen mensen met een hoog risico en mensen die de symptomen vertonen te testen. Childers wijst erop dat de linkse Sun Sentinel zelfs een artikel heeft gepubliceerd over het feit dat ondanks het stijgende aantal gevallen, Florida het laagste aantal COVID-doden in het land heeft, na het dunbevolkte Alaska. “Welke ongelooflijk sterke kracht kan de Sun Sentinel ertoe brengen de pandemie zo te bagatelliseren?” vraagt hij.

Krijgen we eindelijk een nauwkeuriger telling van het aantal sterfgevallen?

De CDC lijkt ook op het punt te staan om de definitie van COVID-doden te veranderen in wat het altijd al had moeten zijn. Childers merkt op:

“Fox News … Bret Baier … vroeg [Walensky] ‘hoeveel van de 836.000 sterfgevallen in de V.S. die in verband worden gebracht met COVID zijn VAN COVID of hoeveel zijn MET COVID?’

Directeur Walensky zei … ‘die gegevens komen nog’. Tot ongeveer 10 minuten geleden zei het CDC dat het geen enkele manier had om dat soort informatie bij te houden … Maar nu, blijkbaar, is CDC van plan om informatie vrij te geven over sterfgevallen door en met. Wedden dat ze binnenkort het aantal COVID-doden zullen verlagen? Heel veel.”

Ze beginnen ook alleen diegenen te tellen die echt ziek zijn van COVID in plaats van mensen mee te tellen die om andere redenen in het ziekenhuis liggen en toevallig positief getest zijn.

“Gisteren kondigde gouverneur Hochul van New York aan dat bijna de helft van de patiënten in het ziekenhuis is opgenomen om ‘niet-COVID-redenen’, en strooide daarmee het rottende lijk van het narratief rond.

U herinnert zich wellicht dat zij vorige week de ziekenhuizen opdroeg de gerapporteerde cijfers uit te splitsen en te laten zien hoeveel mensen er nu werkelijk ziek zijn met COVID in plaats van alleen positief te testen in het ziekenhuis. We schreeuwen nu al twee jaar over te hoge aantallen ziekenhuisopnames en het is ze nu pas opgevallen?”21

Dezelfde omslag in het narratief is in Europa te zien

Dezelfde plotselinge ommezwaai in het verhaal is te zien in Europa. Childers vervolgt:22

“Gisteren stond in de Guardian UK een artikel met de kop: ‘Stop massale vaccinaties en leef met COVID, zegt ex-chef van vaccinatie taskforce’. Daarin staat dat Dr. Clive Dix – voormalig voorzitter van de Britse vaccinatie-taakgroep – heeft opgeroepen tot een “ingrijpende heroverweging” van de COVID-strategie van het VK, waarbij de aanpak van de afgelopen twee jaar wordt teruggedraaid en wordt teruggekeerd naar een “nieuwe normaliteit.

Tot in de kern schokkend voor de vaak verguisde opstellers van de Great Barrington Declaration, zei Dr. Dix – zonder te worden gecanceld – het volgende:

‘We moeten analyseren of we de huidige booster-campagne gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwetsbaren beschermd zijn, als dit nodig wordt geacht … Massale vaccinatie op bevolkingsniveau in het Verenigd Koninkrijk moet nu worden beëindigd’. Stoppen met massale vaccinaties? Plotseling is dat idee oké om te bespreken in de mainstream media? Wow.”

  SCHOKKEND: Duitse artsen vinden 'verbazingwekkende' onzuiverheden in Covid-'vaccin'

In een interview van 3 januari 2022 met de Daily Telegraph, deed professor Andrew Pollard, hoofd van het Britse Comité voor Vaccinatie en Immunisatie, die hielp bij de ontwikkeling van de Oxford-AstraZeneca injectie, ook een voorheen verboden uitspraak: “We kunnen de planeet niet elke vier of zes maanden vaccineren,” zei hij. “Het is niet duurzaam of betaalbaar.”23 En, net als Dix, werd Pollard niet geannuleerd, gecensureerd of van het platform gehaald.

Bloomberg meldde op 11 januari 2022 ook dat “regelgevers van de Europese Unie waarschuwden dat frequente boosters voor COVID-19 de immuunrespons nadelig kunnen beïnvloeden en misschien niet haalbaar zijn. Herhaalde boosterdoses om de vier maanden zouden uiteindelijk de immuunrespons kunnen verzwakken en mensen kunnen uitputten, aldus het Europees Geneesmiddelenbureau.”24

Marco Cavaleri, het hoofd vaccinstrategie van het EMA, zei tijdens een persbriefing op 11 januari 2022:25

“Hoewel het gebruik van extra boosters deel kan uitmaken van noodplannen, zouden herhaalde vaccinaties met korte tussenpozen geen duurzame langetermijnstrategie zijn. [Boosters] kunnen één keer worden gedaan, of misschien twee keer, maar het is niet iets waarvan we kunnen denken dat het voortdurend moet worden herhaald. We moeten nadenken over hoe we van de huidige pandemische setting kunnen overgaan naar een meer endemische setting.”

Diezelfde dag gaf ook de technische adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie over de samenstelling van het COVID-19-vaccin (TAG-CO-VAC) een verklaring26 uit waarin stond dat “een vaccinatiestrategie op basis van herhaalde boosterdoses van de oorspronkelijke samenstelling van het vaccin waarschijnlijk niet geschikt of duurzaam is”.

Zij verklaarden ook dat er COVID-vaccins moeten worden ontwikkeld die infectie en overdracht daadwerkelijk voorkomen. De timing van al deze verklaringen is opmerkelijk. Het laat zien hoe gecoördineerd dit verhaal over de pandemie is, over de hele wereld.

Rechter Sotomayor berispt

Het beste voorbeeld dat volgens Childers laat zien dat het narratief een radicale verandering ondergaat, is misschien wel het feit dat de Hooggerechtshof rechter Sonia Sotomayor werd gefactchecked en door The Washington Post als leugenaar is bestempeld:

“U zult zich herinneren dat Sotomayor vrijdag tijdens het pleidooi vol vertrouwen tegen de advocaten zei dat ‘100.000’ kinderen in kritieke toestand en aan de beademing lagen met Omicron. De wetgevers betwistten haar niet, ook al zijn er in het hele land niet zoveel ICU-bedden.

Maar op zaterdag – de volgende dag! – stond er in de Washington Post een artikel met de kop: “Sotomayor’s valse bewering dat “meer dan 100.000” kinderen in “ernstige conditie” zijn met COVID.” VALSE BEWERING? Wat? Hier is hoe het artikel eindigde:

‘Het is belangrijk dat rechters van het Hooggerechtshof uitspraken doen op basis van correcte gegevens … Maar Sotomayor bood tijdens een pleidooi een cijfer – 100.000 kinderen in ‘ernstige toestand … velen aan de beademing’ – dat absurd hoog is.” Het is misschien ongehoord dat een grote liberale krant een liberale rechter aan haar oren trekt. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? …

Er lijkt een plotselinge impuls te zijn in de richting van het beëindigen van de pandemie. Als ik gelijk heb, gaan we hier nog meer van zien, en vrij snel, want Biden moet het op tijd afronden om op 1 maart de overwinning uit te roepen. Wat zou verklaren waarom ze de SOTU een maand hebben uitgesteld. Ze hebben tijd nodig om de pandemie af te ronden.”27

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Je wilt niet weten wat er komtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelLaatste officiële Public Health gegevens bewijzen dat de Covid-19 vaccins het risico op infectie, ziekenhuisopname en dood door Covid-19 VERHOGEN
Volgend artikelHackers kraken de servers van de vaccinfabrikanten – Er zijn werkelijk “DODELIJKE BATCHES” onder de prikken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Alle benoemde instanties zijn gerelateerd met elkaar en zodoende gecorrumpeerd. Misschien dat ze nattigheid voelen, dankzij R. Kennedy en R. Fuellmich en een heleboel andere advocaten, getuigen en officiële papieren. Het is een duivelse tijd. Er zal veel aktie moeten worden ondernomen om dit alles aan de kaak te stellen en te beoordelen. Gelukkig zijn er al velen mee bezig. Maargoed werk heeft tijd nodig.

  • Pandemienarratief is een samengesteld woord dat aan elkaar geschreven dient te worden. In het geval van samengestelde woorden die met een klinker respectievelijk eindigen en beginnen en voor verwarring kunnen zorgen qua betekenis dient een koppelteken worden te geplaatst. Het is tenenkrommend te zien dat mensen van jong tot oud in korte tijd dit soort basisschoolkennis vergeten lijken zijn.

   • Sinds ik naar de basisschool ging zijn deze regels al tig maal veranderd. Ik weet ook niet hoe het precies moet en reken op de taalkorrektie van de pc

    • Hoi Eelke Piers,

     Helemaal eens. Ik vind het totaal nutteloos om mij aan de altijd veranderende geschreven taalregels te houden. Ja, op kantoor volg ik de taalcorrecties maar echt alleen om niet als loser over te komen.

     Verder heb ik zoiets van ”het gaat erom elkaar te begrijpen” niet om de meest vage maar taalteginisch (smile) korrekte schirijfsteil te hanteren om onder begrepen uit te komen en degenen die het niet begrijpen aan te kunnen vallen op spelling.

     Groeten,
     Hugo

 2. Interessant artikel.
  Ik denk dat we het sowieso vanuit een helikopterview moeten bekijken. Het is zoals Karel van Wolferen zegt geen veelkoppig monster, maar een aantal monsters, die met elkaar in overeenstemming gekomen zijn, omdat ze allen erg veel te verliezen hebben als ze er [ > het financieel systeem dat op omkiepen staat ] niks aan zouden doen.
  Omdat het op mondiale schaal uitgevoerd dient te worden is men genoodzaakt om constant de te bevaren route aan te passen. Dat zien we op elk vlak gebeuren. Maar men zal koste wat kost zich aan de basisplanning houden [ afbraak van alle bestaande systemen / financiële reset / mondiale ontvolking / infrastructuur voor mondiale surveillance en controle / etc ]
  Het beeld van een einde van de “Pandemie” kan idd in ons aandachtsveld komen, gezien het gedrag van bepaalde sleutelfiguren en crisistijdprofiteurs / collaborateurs, maar tegelijk zouden we het ook kunnen zien als een punt van de Chart of Coercion van Biderman, die zegt dat – en ik parafraseer – de agressor versoepelingen bewust toepast om de onderworpenen ruimte te gunnen om even een zùcht van opluchting te laten maken ( “de pandemie komt èindelijk tot een einde”) om vervolgens ( dus bijvoorbeeld nà de SOTU ) de martelteugels weer twee keer zo HARD aan te trekken !! Deze vorm van psychische mishandeling blijkt een aantal voordelen voor de agressor te hebben. De onderdrukten raken afgemat, hun fysieke en mentale weerstand is erg laag en men is vormbaar, verward en ontvankelijk voor de eerstvolgende strategische zet vd agressor.
  De onderdrukten worden nu immers steeds meer blootgesteld aan een immer groeiende berg van op waarheid berustende feiten, die nu door een groeiend mycelium van moedige wakkere medemensen aan het daglicht wordt blootgesteld. Zij hebben tevens bewezen dat de sleutelfiguren van deze mondiale machtsgreep zogezegd dagelijks nauw met elkaar in contact staan. Een dergelijke strategie-aanpassing – “ommezwaai” wil ik het niet noemen – is dus relatief snel gebeurt.
  We moeten iig elke keer als woorden, zoals covid, besmettingen, vaccinaties, boosters, maatregelen, enz. om onze oren vliegen, dat we het ten alle tijden door een economisch/ politieke bril moeten bezien. Het heeft immers NIETS met gezondheid te maken.

  • Hoi Stephan,

   Goed geschreven. Enige wat ik me afvraag is waarom dissidenten niet massaal aangepakt zijn. Een jaartje gelden was dat goed mogelijk maar hebben ”ze” maanden en maanden nagelaten. Niet alleen in NL maar wereldwijd.

   ”Ze” hebben wel gedreigd en ja, je mag niet maar de kroeg enzo onzin doorgevoerd maar voor iemand met principes was het een no brainer om daar niet aan mee te doen. Dat was het. In sommige landen dreigden ze met harde maatregelen. Zoals verplichte injecties van truckers in Canada om dat op het laatste moment af te blazen. In Oostenrijk, per februari verplicht geinjecteerd. Nu, op de valreep, tja, we kunnen zeker tot april niet handhaven.. Lijkt mij op uitstel en dan afstel, idem DL.

   Er stond ze niets in de weg en ze zijn er niet voor gegaan. Alle instituties waren er klaar voor en ook de meerderheid van de bevolking. Logica doet je concluderen, iig mij concluderen want ik kan niet voor jou spreken, iets anders wilden.Tot nu toe plagen ze de weigeraars gezien mijn referentie kader in mijn familie.

   Elke keer als ik denk dat ik dit meer snap blijkt het dat ik het niet meer snap. Mijn theorie nu is dat men weet dat het systeem gaat crashen en er geen houden meer aan is. Niets werkt nog om het gecontroleerd te laten crashen. Bereid je voor. op zo een gebeurtenis.

   ALs jij een andere verklaring hebt hoor ik het natuurlijk heel graag.

   Groeten,
   Hugo

   • Hoi Hugo,
    Dat is inderdaad vreemd.
    Ik vermoed dat het met crowd management te maken heeft. Het heeft immers twee kanten : De agenda’s / protocollen dienen uitgevoerd te worden, maar tegelijk moeten de te nemen stappen niet meteen tot massale weerstand leiden. Het Kikker-in-de-kookpan principe.
    Als je kijkt naar de huidige samenstelling vd groep dissidenten, dan is deze ontzettend divers, uit alle lagen, rangen en standen vd bevolking. Dat mogen we ook zien bij demonstraties. Ik denk dat ‘men’ uiteindelijk wel de kant op wil zoals we in Australië zien, maar ik vermoed dat ‘men’ dat hier in Nederland zo lang mogelijk wenst uit te stellen. “Onze” regering blijkt veel te veel plezier te hebben in het Mind Fucken. Psychological Torture. Het Nederlands medialandschap vd twee Belgische multimiljonairs werkt daar gretig aan mee.
    Samen met de msm trachten de zgn. overheden om de schijn van de waarden en normen v/e democratie zo lang mogelijk omhoog te houden ( gelukkig groeit de groep die zich realiseert dat het fake is ).
    De politiek heeft zichzelf in een zeer lastige positie gemanoeuvreerd. Hoe dat zo gekomen is dat weet je wel. En als je naar het zogezegd traditionele functioneren vd politiek kijkt, dan moet het constant haar basisvragen herformuleren omdat nu eenmaal de situaties in de maatschappij / samenleving constant veranderen. Men was [ ooit , min of meer ] in dienst van het volk.
    Nu is het in dienst van buitengrenselijke private organisaties onder leiding van onverkozen terminale maniakken, die sci-fi met de realiteit verwarren, zijn overheden genoodzaakt om veel meer aandacht te besteden aan de massa-gedragspsychologie. Het “Nieuwe Normaal”, dat men wenst te verwezenlijken moet immers plaats vinden tussen de òren vd burger. Het moet in een permanente staat van hypnose haar leven voortzetten, ‘verlost’ van elke vorm van logica, reden en traditionele menselijke waarden.
    “Men” wordt echter geconfronteerd met een vorm van natuurlijke diversiteit, zijnde het feit dat elk mens anders is; anders in het leven staat. Het fascinerend gegeven dat de een wel ontvankelijk is voor autoriteit en de ander niet / veel minder ! Dat is altijd zo geweest en in elke crisistijd in de menselijke geschiedenis hadden [ en hebben ] alle vormen van autoriteit dààr veel problemen mee.
    Het basisfenomeen van een grote diversiteit in het leven – wat het leven juist ZO boeiend laat zijn – is een ware obstructie voor hen, die ideologieën nastreven die alleen maar bewaarheid kùnnen worden zodra iedereen zich onderwerpt tot een staat van onnatuurlijke gelijkheid.
    Over het algemeen zijn psychologisch gezien de dissidenten veel dichter bij hun moreel kompas, hun intuïtie en zij hebben het daadwerkelijk luisteren naar hun lichaamssignalen nooit echt afgeleerd.
    Enfin, zoals je weet bestaat de dissidentengroep uit topfunctionarissen tot ‘putjesscheppers’. Indien men al aan het begin vd crisis deze groep zou aanpakken, dan zouden andere strategieën in het gedrang komen. Het Volk zou TE SNEL kunnen gaan concluderen, dat ‘het’ niet om gezondheid zou gaan en daarmee zou de geinstitutionaliseerde prikdrift OOK in het gedrang komen. Zoals je weet is Covid ten tonele verschenen [ onder het vergrootglas gelegd ] ten faveure van de zgn. vaccinatie-verdienmodellen en NIET andersom.
    Elke stap heeft in hun planning een doel te dienen. Het Controle- en Surveillancegedrocht is alleen mogelijk als er zoveel mògelijk mensen de onomkeerbare invasieve medische verkrachting hebben ondergaan en het ‘liefst’ eraan sterven.
    Dat zou HUN Financial Reset met de CBDC alleen maar nog haalbaarder maken.
    Groet, Stephan
    ps: Nu ben ik benieuwd naar jouw mening.

    • Wat ik nog vergat te benoemen is Repressieve Tolerantie [ Herbert Marcuse ]. George van Houts noemde dit een keer tijdens een bespreking over een grote demo te Amsterdam, olv Flavio Pasquino . Deze term spookte ook door mijn hoofd. Het tijdelijk toelaten van zaken zoals demo’s / het bestaan van dissidenten e.a. Maar ik ben er nog niet helemaal uit in hoeverre dit betrekking heeft op je vraag. Misschien zit ik op een verkeerd denkspoor, maar toch blijft de term Repressieve Tolerantie in mijn hoofd ‘rondspoken’. 😉

    • Hoi Stephan,

     Dank voor je antwoord en haha terecht dat je om ook om een reactie te vragen. Na zo een lange tekst met zoveel onderwerpen weet ik niet of ik op alles in ga want zoveel onderwerpen (smile). Vraag gerust als ik iets heb gemist dat jij belangrijk vind.

     ANyway, weet dat dit speculatie is want ik weet niet wat ze denken. Wat ik wel weet is dat ze niet zo homogeen zijn als wij denken.

     Er heeft veel meer plaatsgevonden dan Repressieve Tolerantie. De afgelopen eeuw heeft er ontzettend veel onderzoek plaatsgevonden naar ”de mens als collectief” en hoe je dat kan sturen. Je oorspronkelijke post itt tot je reply maakt dat meer dan duidelijk.

     Anyway toch even doorboorduren. Er zijn heel bijzondere inzichten naar boven gekomen. Ik ken Repressieve Tolerantie zelf niet maar zal vast een inzicht zijn geweest. Net zoals;
     – Aangeleerde hulpeloosheid
     – Cognitieve dissonantie
     – Massa hypnose
     – Etc

     Er zijn ivele psychologische aanvallen geweest. Zelfs de MSM in DL en ENG hebben toegegeven dat er pychologische oorlogsvoering heeft plaats gevonden om de bevolking bang te maken.

     Qua kikker koken ben ik het qua analogie niet mee eens. Ik denk mer aan aangeleerde hulpeloosheid. Dat is inderdaad zoals je elders in je reply schrijft
     Toutjes aantrekken, dan deels loslaten, strakker aantrekken, iets minder deels los laten. Rechters, politie etc gaan er in mee. Zeggen eigenlijk in je gezicht, wat ga je er aan doen?

     Het is dus ook uitdagen in die optiek. De diverse delen van de bevolking zegt meer en meer tegen het regime….. Wat ga je doen als we niet meedoen regime? Wij zijn met meer en meer. Op de demo’s ontmoeten mensen die topfunctionaris zijn meer overeen hebben met een putjesschepper dan een injectie waanzinnige (voormalige) vriend?

     Het controle- en gluren (want dat is het ipv surveillance, zeg gewoon wat het is) model is idd ziek. Dat mensen nog geloven dat het Westen een vrije democratie met vrije pers is verbaast me. Ze dachten dat ze die leugen in stand konden houden. Niet meer want inflatie giert en men wil LEVEN.

     Ik denk dat ze de tegenstand niet hadden verwacht. Om even aan te geven hoe corrupt ik denk dat de politiek is is dat we de politiek gewoon moeten kopen als burgers. Net zoals die bijdragen nu gaan. Twee verkiezingen geleden kwam naar buiten dat als je een hele tafel kocht bij een VVD fondsenwerf avondje (koste wel wat) Rutte langs zou komen. Kijk ook even naar de Bouwfraude, mortier schandaal, toeslagen natuurlijk nr 1 etc etc.

     We hebben het geprobeert om de systeem collapse tegen te houden. Fortijn was de laatste die echt het verschil had kunnen maken. Nu zitten we al 12 jaar in de collapse. De symptomen zijn zichtbaar als je wil zien en dat ben je pas als je niet meer denkt. Wow, mijn huis is nog duurder geworden en ik ben rijker tot je er achter komt dat je nu meer belasting mag betalen omdat je huis duurder is geworden…….

     Ik heb er ook wat dingen van mij ingezet maar hoop dat je er wat aan hebt. Ik vraag je niet weer om een reactie te plaatsen maar zou het leuk vinden.

     Groeten,
     Hugo

 3. Als het narratief ombuigt naar “de pandemie is voorbi”, dan is iedereen dolblij dat er versoepelingen komen, dat de horeca en de cultuurinstellingen ook weer open mogen. En dan zullen deze ondernemers maar al te gemakkelijk accepteren dat ze de QR-codes zullen moeten controleren. Ze zijn namelijk allang blij dat ze eindelijk weer open mogen, zodat ze heel makkelijk dergelijke vrijheidsbeperkende voorwaarden zullen accepteren. Als ze maar weer open mogen…. Dat is strategische opzet. En zo gaan we stapje voor stapje richting de sociale kredietmaatschappij. Het volk wordt bespeeld waar het bij staat. Zo speelt ook de huidige afleidingsmanoeuvre m.b.t. The Voice een tactische rol.

  • Hoi Conquesta,

   Bijna helemaal eens met wat je schrijft. Dit deel niet ”Ze zijn namelijk allang blij dat ze eindelijk weer open mogen, zodat ze heel makkelijk dergelijke vrijheidsbeperkende voorwaarden zullen accepteren”

   Ze weten dat ze met 20-25% (minimaal, ik denk hoger) minder omzet ze het alsnog niet gaan redden. Ze zien dit als een eerste stap. Als ze zo schaaps blijven als nu gaat zoveel failliet…. en dat willen ze niet.

   De gedoogde acties van horeca, cultuur en bios vandaag was natuurlijk totaal afgestemd, ok bevonden etc. Gaat vast een vingertje gewezen worden en boete uitgeschreven worden maar deze tsunami kan nu niet meer tegengehouden worden. Waar het maanden en maanden wel kon en de heerschers niet aangingen.

   Groeten,
   Hugo

   • Hoi Hugo, ik hoop vurig dat de horeca zich niet langer als makke schapen zal blijven gedragen en geen enkele vrijheidsbeperkende voorwaarde zal accepteren. Hun vakbonden lijken eerder de kant van de regering te kiezen, maar ook daar is ontevredenheid over. Wat ik wel zie is dat ieder stapje gepland is door de misdadige elite, dus als ze plotseling het narratief ombuigen, dan is dat niet zomaar, daar zit een kwade opzet achter. Ze zijn natuurlijk bang dat de massa gaat ontwaken, maar zullen hoe dan ook alles inzetten om hun doel te bereiken. Kortom, ik vertrouw deze verandering van narratief niet. We mogen niet zonder meer denken: hoera, het plan valt in duigen. Ik vrees nog steeds dat ze van chaos en ontreddering gebruik gaan maken om zich op te werpen als De Grote Redder. In hoeverre gaat hun Great Reset lukken? Niet meedoen!

   • Hoi Hugo,

    Ik wil liever geen gelijk krijgen, maar nu lees ik toch “De hele samenleving kan weer open tot 20.00 uur. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, zo bevestigen bronnen na berichtgeving in diverse media.
    Aan de heropening zouden wel de voorwaarden zitten die nu ook al gelden, zoals het gebruik van coronatoegangsbewijzen, verplichte zitplaatsen in de horeca en beperkingen aan bezoekersaantallen.” Bron: https://wnl.tv/2022/01/22/omt-adviseert-heropening-samenleving-tot-20-00-uur/
    Dus de horeca mag open, maar dan moeten ze zich wel houden aan de voorwaarden: QR-code controleren enzo. Gaan ze dat toch accepteren, omdat ze allang blij zijn dat ze weer open mogen…?

    • Hoi Conquesta,

     Had ik inderdaad ook meegekregen. Ik gok dat ze dat gaan accepteren. In ieder geval op papier. Waar ik woon worden de regels rondom muilkorven totaal niet gehandhaaft. Ik gok dat de horeca daarop gokt. Zo van, dit zijn de regels maar zijn het eigenlijk niet zodat iedereen kan doen alsof.

     Maar dat is mijn speculatie.

     Groeten,
     Hugo

 4. Als het narratief wordt omgebogen, is dat omdat het volgende speerpunt op de globalistische agenda de “Klimaatcrisis” is…. Iedere stap is gepland.

 5. Hopelijk gaat de strafzaak bij het Internationaal Gerechtshof nog iets uithalen. Als dat lukt, dan kunnen er ook in Nederland koppen gaan rollen. Het zal alleen geen voorpagina nieuws worden voor de MSM, of beter: helemaal geen nieuws.

  • Hoi Conquesta,

   Dat internationale gerechtshof spul gaat helemaal niets uitmaken. Dit systeem is na ruim 500 jaar werken gewoon dood. DIt doordat het niet meer kan uitbreiden op deze eindige planeet. Zo simpel is het. Er moet een nieuw systeem komen. Het belangrijkste onderdeel is het herdefinieeren wat geld is.

   Groeten,
   Hugo

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in