In de VS wordt de transparantie van de daadwerkelijke effecten, bijwerkingen en sterfgevallen voor de rechtbank uitgevochten. Pfizer wilde de publicatie van de interne gegevens over de vaccins tot Sint Juttemis uitstellen, maar een Amerikaanse rechtbank heeft het plan nu gedwarsboomd. Maar soms gaat het nog sneller: hackers hebben nu de servers van de vaccinfabrikanten gekraakt. En de feiten zijn nog huiveringwekkender dan ‘samenzweringstheoretici’ vreesden, bericht Nikki Vogt.

In het geval van Pfizer gaat het om 450.000 bladzijden die de onderneming nu moet publiceren. De FDA (Food and Drug Agency) had grootmoedig verklaard dat zij elke maand 500 bladzijden zou vrijgeven, hetgeen 75 jaar zou hebben geduurd. Maar een federale rechter in de VS gooide roet in het eten. Op grond van de Freedom of Information Act (FOIA) heeft hij de FDA opgedragen 55.000 pagina’s per maand vrij te geven. Volgens de uitspraak zouden de volledige gegevens over ongeveer acht maanden voor de wereld beschikbaar moeten zijn. Hier is de link naar de oorspronkelijke tekst van het vonnis.

Het kan echter zijn dat we tot het einde moeten wachten voor de meest explosieve gegevens. De FDA zal waarschijnlijk het minder interessante materiaal eerst aan de wereld tonen. Maar misschien krijgen we een verrassing.

Maar het lijkt erop dat we die al hebben, van een heel andere bron. Blijkbaar hebben hackers de dataservers van de grote vaccinfabrikanten gekraakt en gegevens over vaccins buitgemaakt en op het net gezet. Mensen weten hoe ze zichzelf kunnen helpen, de hele zeepbel zal barsten. De documenten kunnen worden ingezien op de website “www.howbad.info“. Aangezien de site gedeeltelijk overspoeld is, is er nog een back-up site die dezelfde informatie bevat:  HowBadisMyBatch.com

Deze is heel duidelijk en ze is de originele documentatie van de fabrikant. U kunt ook uw eigen batchnummer controleren aan de hand van de lijsten daar.

Wat de gegevens laten zien is beangstigend in zijn koelbloedigheid en gewetenloosheid. Wat velen al vermoedden. Maar wat is weggelachen als een volslagen krankzinnige samenzweringstheorie: bepaalde partijen vaccins hebben extreem hoge sterftecijfers en bijwerkingen – en dit bij alle fabrikanten. Dus het “sprookje” van de dodelijke batches partijen is hoogstwaarschijnlijk een feit.

Zo schrijft Wochenblick:

“Dit komt omdat de gegevens onder meer het aantal sterfgevallen en ernstige bijwerkingen in verband met elk partijnummer bevatten en ook een vergelijking met andere partijen mogelijk maken. Het is alarmerend dat in sommige gevallen het sterftecijfer na vaccinatie of de kans op ernstige bijwerkingen 50-maal zo hoog wordt. (…) Een ander document (beginnend op bladzijde 16) gaat in detail in op ernstige bijwerkingen. Anafylactische reacties, myocarditis en hartproblemen, tromboses, enz. komen procentueel veel vaker voor dan de statistische kans om aan Corona te overlijden. En men mag niet vergeten dat de gegevens alleen betrekking hebben op gevallen die zich hebben voorgedaan in een periode van 90 dagen nadat het vaccin beschikbaar werd gesteld, en het zijn ook alleen de gevallen die rechtstreeks aan Pfizer zijn gemeld. Dus het aantal niet gerapporteerde gevallen ligt waarschijnlijk een stuk hoger.”

  Vaccinatieramp dreigt - Deskundigen "ongerust": meer infecties en sterfgevallen na meer vaccinaties

Deze publicatie ondersteunt ook het verslag dat Dr. Wolfgang Wodarg samen met Prof. Dr. Michael Yeadon heeft opgesteld.

Voor degenen die hem niet kennen:

“Dr. Wolfgang Wodarg is een Duitse internist, sociaal- en milieu-arts en politicus. Wodarg was van 1994 tot 2009 lid van de SPD-parlementaire fractie in de Bundestag en vervolgens lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Als Europees politicus was hij verantwoordelijk voor vraagstukken op het gebied van veiligheid, geneeskunde en gezondheid en gaf hij de aanzet tot een onderzoek van de Raad van Europa naar de H1N1-pandemie van 2009/2010.”

Dit is wat we over hem vinden op Wikipedia. Vandaag is hij in de partij “De Basis”. Zijn hele carrière tot aan de Coronapandemie is die van een bekwaam, zeer gerespecteerd medisch deskundige en sociaal geëngageerd persoon en op geen enkele manier “rechts”. Zijn reputatie veranderde abrupt toen hij het woord nam tijdens de Coronaperiode. Hij was zoals vele internationaal gerespecteerde deskundigen en professoren (Bhakdi, Hockertz, Yeadon, van den Bossche, Höcker, Malone, Ioannidis enz. …). Zij werden “rechts”, gekken, mafkezen, dwazen, samenzweringstheoretici en plotseling als onbekwaam afgeschilderd omdat zij een afwijkende mening hadden. En vaak door “factcheckers” en schrijvers die geen flauw benul hebben van de feiten of het onderwerp.

Het verslag van Dr. Wodarg, dat hij samen met Craig Paardekooper en Prof. Dr, Michael Yeadon, voormalig wetenschappelijk directeur bij Pfizer, heeft opgesteld. (Prof. Dr. Michael Yeadon wordt natuurlijk ook op Wikipedia afgeschilderd als een krankzinnige samenzweringstheoreticus, waarbij zijn kwalificaties slechts zeer terloops worden vermeld (vertaling uit de Engelse Wikipedia):

“Hij was hoofdwetenschapper en vicepresident van de Pfizer-onderzoeksafdeling voor allergie en luchtwegen in Sandwich, Kent, waar hij toezicht hield op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor astma en chronische obstructieve longziekte (COPD). Bij Pfizer was Yeadon verantwoordelijk voor de selectie van doelwitten en de ontwikkeling van nieuwe moleculen in studies bij mensen. Zijn eenheid ontwikkelde geïnhaleerde en orale NCE’s die positieve resultaten lieten zien in klinische proeven voor astma, allergische rhinitis en COPD”.

Uit het rapport van de twee wetenschappers en de statistische deskundige die de Amerikaanse VAERS-gegevens hebben geanalyseerd (dat is de Amerikaanse versie van het Duitse Paul Ehrlich Instituut, dat bijwerkingen en schade van geneesmiddelen verzamelt en evalueert) blijkt dat de vier grootste vaccinproducenten, BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen en Astra-Zeneca, complete batches vaccins in de lopende vaccinatiecampagnes verschillend hebben gedoseerd. Het is in feite een grootschalig experiment met honderden miljoenen mensen als proefkonijn in het laboratorium. Volgens Wodarg en Yeadon willen zij uiteraard te weten komen bij welke samenstelling en dosis mensen schade oplopen of sterven:

De afwijkingen zijn zo extreem dat ze niet te wijten kunnen zijn aan willekeurige of toepassingsgerelateerde toxiciteitsfluctuaties. Integendeel, er zijn aanwijzingen dat er momenteel grootschalige gentechnologische experimenten worden uitgevoerd op de brede, nietsvermoedende bevolking onder de bescherming van de vermeende noodsituatie en dat dit mogelijk is gemaakt, zelfs bevorderd, door het juridisch politieke voorbereidende werk en de hulp van de regeringen en autoriteiten.

  Arts en traumachirurg die 'Anti-Vaxxers' bespotte in virale berichten overlijdt plotseling en onverwacht

(…)

Intussen hebben verschillende internationale onderzoeksteams de Amerikaanse bijwerkingen-databank VAERS systematisch onderzocht en reeds op 31 oktober 2021 vastgesteld dat alle in de VS gemelde ernstige bijwerkingen en sterfgevallen slechts kunnen worden toegeschreven aan een zeer klein deel van de batches of partijen (Hier is een verslag van de VAERS analysesite). Nu komen er steeds meer van dergelijke resultaten aan het licht, die angstaanjagende correlaties onthullen. De VAERS-databank bevatte bewijzen van partijen vaccins met zeer uiteenlopende effecten. Het bevat gegevens over gerapporteerde bijwerkingen van elke partij. Het lag dus voor de hand een grafiek op te stellen die laat zien hoe de toxiciteit van partijen in de loop van 2021 varieerde in tijd en plaats. Uit diagrammen blijkt wanneer de giftige partijen werden gebruikt en hoe giftig ze waren. Men kan ook zien wie ze heeft gebruikt en hoe de deelnemende farmaceutische bedrijven in overleg lijken te hebben gehandeld om elkaars gegeven tijdvenster niet te verstoren. Tenslotte kan men zelfs gissen naar het doel van deze verdelingen, zoals het testen van de effecten van verschillende doseringen (soorten schade en sterfgevallen), enz.”

Voormalig Pfizer hoofd van onderzoek Mike Yeadon geeft commentaar:

“Wat betreft de intentie om schade te berokkenen, inclusief de dood, daar ben ik van overtuigd. Ik ben ook niet de enige: verscheidene volkomen onafhankelijke analisten zijn het over deze punten eens:

1. Verschillende van ons zijn van mening dat de hele “Hot Lots” situatie wijst op opzet, maar de gegevens moeten goed worden begrepen.” Craig Paardekooper’s oorspronkelijke analyse is in een belangrijk opzicht gebrekkig. Hij heeft ten onrechte, maar begrijpelijk, partijnummering gelijkgesteld met chronologische volgorde. Dit is niet juist. Deze patronen, die mij voorkomen als een dosis-responsrelatie die in de loop van de tijd wordt geïllustreerd, waarbij bedrijven blijkbaar coördineren om elkaar te vermijden, ontstaan dus als gevolg van deze ongefundeerde veronderstelling.

2. Deze partijnummers en de bijbehorende waarden voor ernstige bijwerkingen zijn echter ECHT, en ze zijn aanwezig in VAERS. Pfizer, bijvoorbeeld, kan de gegevens voor zijn partijen opvragen en deze uitzetten tegen de SAE-percentages (ernstige ongewenste voorvallen), en het zou grafieken produceren die sterk lijken op de evaluatie van Paardekooper.

3. Wij denken dat dit opzettelijk is, omdat de patronen van SAE’s in verband met partijnummers niet willekeurig zijn. De variabiliteit van SAE’s per batch is gigantisch en kan ook niet worden verklaard door onschuldige factoren. Zo kunnen bijvoorbeeld instabiliteit en verslechtering van het product deze effecten niet veroorzaken. In het algemeen leidt afbraak tot een verlies van activiteit en niet tot het verkrijgen van een grotere toxiciteit. Hoewel men zou kunnen stellen dat dit de uitzondering op de regel is. Ik toon aan dat dit niet mogelijk is omdat hetzelfde buitengewone patroon van een klein percentage van partijen die extreem toxisch zijn, wordt waargenomen bij drie producten met twee technologieën (mRNA en DNA). Nee: dit is opzettelijk en moet bekend zijn bij de bedrijven.”

  Datingwebsites en Apps hebben nu een filter voor wie wel of niet gevaccineerd is

(Dit zijn slechts uittreksels en u kunt de volledige, schrijnende tekst hier op de site van Dr. Wodarg lezen. Als dat naar de bodem is gezakt omdat de laatste berichten er altijd boven worden gezet, kan het ook hier worden gevonden).

De wetenschappers komen tot de echt schokkende conclusie:

“Wat schokkend is, is dat alle drie bedrijven soortgelijke studies uitvoeren met een sterk verhoogde toxiciteit. Zij doen dat blijkbaar op zo’n manier dat zij elkaar niet in de weg zitten en hun giftige experimenten blijkbaar zo verdelen dat het op het eerste gezicht nauwelijks opvalt. (…) Vandaar mijn sterke vermoeden dat de valse pandemie wordt gebruikt om een heleboel dingen uit te proberen die anders veel te riskant en niet toegestaan zouden zijn geweest.”

Volgens haar worden de “onschadelijke” partijen vaccin heel opzettelijk aangewend:

“De tussengevoegde “zoute partijen” hebben vijf gevolgen voor de ondernemingen:

 1. Ze verdunnen de anders alarmerende bijwerkingen.
 2. Ze kosten weinig en ze brengen toch de volle prijs op.
 3. Zij leveren de controlegroepen waar Big Pharma anders in fase 2 of 3 duur voor had moeten betalen.
 4. Zij worden ook volledig gefinancierd met geld van de belastingbetaler.
 5. De risico’s van deze “telescopische” studies komen ten laste van de overheidsbegroting.

Via VAERS beschikken we nu echter over duidelijke aanwijzingen voor studiestructuren bij de door de staat opgelegde en gefinancierde massavaccinaties met volledig nieuwe producten van Biontech, Janssen en Moderna, die pas na goedkeuring op grote schaal werden uitgevoerd en gepland.

Dit is verboden en strafbaar en vormt een duidelijke inbreuk op de Code van Neurenberg en alle overeenkomstige wetten inzake respectievelijk het uitvoeren van studies en het in de handel brengen van geneesmiddelen. Het gaat hier duidelijk niet om een onoplettendheid of een verwaarlozing van de kwaliteit, maar om een geplande overtreding. In deze fase van institutionele corruptie zien veel ondernemingen enorme kansen en kondigen zij hun investeerders nu al een voortzetting van de risicovolle mRNA-hype aan. Het primaire belang van een medicijnbedrijf.”

De grafiek toont de verdeling van bijwerkingen in relatie tot het partijnummer:


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De pandemie is nog maar het begin, de toekomst is rampzalig: “Er staat nu maar één ding op het spel en dat is het overleven van ons menselijk ras”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPandemienarratief ondergaat radicale ommekeer
Volgend artikelIsraëlische klinische proef doet aandelen in vaccinbedrijven kelderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

  • Hoi Jeroen P. Broks,

   Officieel heb je nu al twee soorten hackers.Ten eerste, ethische hackers. Bedrijven huren ze in (zo ook het bedrijf waar ik voor werk) om te kijken of ze zwaktes kunnen vinden. Ze mogen dan alles doen om te kijken wat die zijn.

   Ten tweede zijn er echte hackers. Officieel echte criminelen. Maar dat brent me tot een derde en vierde variant.

   De hobby hackers om het maar zo te zeggen. Die leggen pijnlijke zaken bloot. Allicht dat in dit geval maar denk het niet.

   De vierde is aangestuurd door overheden. Meestal deep states. Hebben ze de zogenaamde ”plausable deniability” om zo de tegenstander zijn agenda onderuit te halen. Ik denk dat deze hackers zeer waarschijnlijk zeer machtige opdrachtgevers hebben om deze info openbaar te maken om zo het narratief om zeep te helpen.

   We doen wel altijd alsof de elite uniform is maar dat zijn ze zeker niet. Binnen de elite heb je echt wel verschilldende kampen. De zeg industrie giganten hebben heel andere belangen dan de financiele giganten. Ik neig er naar dat er een brute oorlog tussen de elites is uitgebroken. Dit is er een voorbeeld van.

   Groeten,
   Hugo

 1. Hugo de Jonge – “Doeltreffend en veilig. Je vraagt toch ook niet wat er in een frika(n)del zit?!”

  Goede actie van die hackers.
  Pharma is Maffia.

 2. Consenteren is 1 punt, maar nu ook stap 2 doen. Om het Pfizer en de andere daders op te pakken, fabrieken te sluiten en alles te vernietigen. Zo niet gaat deze ellende gewoon door.

 3. ik sla hier toch wel steil van achterover. ik heb er geen seconde aan getwijfeld dat deze hele zooi malafide was, maar dat ze DIT hebben bedacht en met medewerking van alle domme, maar wel intens slechte imbecielen zoals Hugo de Jonge en Boris Johnson etc etc van deze wereld ook DOEN……. is echt next level demonich. Dus dit is waar een zeker soort mensen met een zogenaamde “religie” toe in staat zijn. Het uitroeien van 60 miljoen blanke, christelijke Russen, 8 miljoen christelijke Armeniërs, 100 miljoen (deels christelijke) Chinezen en tientallen miljoenen blanke, christelijke Duitsers was nog maar een proefopzetje.

 4. geachte redactie,
  Bedankt voor jullie goede werk. Misschien is het handig om aandacht te besteden aan het gebruik van beeldmateriaal bij de artikelen. De foto boven dit artikel draagt m.i. bij aan de angstcultuur. Net zoals de talrijke fotoos met spuiten, spuiten en nog eens spuiten. Kies voor ander beeldmateriaal a.u.b. Ik ben deze hele viruskermis stik beu en vervolgens wordt ik in de alternatieve media bedolven onder naargeestige plaatjes.
  rené

 5. Wanneer krijgen we dit nieuws ook te horen en te zien en te lezen op het NOS-journaal en het RTL-nieuws? Dan zal de bom barsten en kunnen we weer normaal doen. Hier bedoel ik mee, goed bekijken hoe we met de coronavirus om moeten gaan.

 6. Kortom als die hackers nu ook nog de gegevens van gevaccineerden stel nou dan is het end echt zoek voor alle overheden ter wereld…geen regering die dan nog leugens kan ophangen… er bestaat geen corona virus… is nooit ge-isoleerd en het bewijs is niet door een laboratorium geleverd> waar zijn de uitdraaien de resultaten> Wuhan.. is een namaak fenomeen…en de mensen die zogenaamd doodgaan aan covid-19 een leugenachtig iets…allemaal onderliggende klachten… en door infektie van de longen opeens sterven of>>> door de slechte incompetente behandelingen van de specialisten in de ziekenhuizen…ook daarvan komen geen duidelijke resultaten naar buiten.. dat iedereen zich wil inspuiten met het gemodificeerde virus-spike-eiwit maakt dat je dan juist ziek kan worden van iets wat onmogelijk is behalve als je het gemodificeerd in je menselijke bloedbanen spuit…en ook dan kan de infektie verholpen worden en waren er al medicijnen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in