MI 6 Headquarters London © Laurie Nevay (CC BY-SA 2.0)

Het Westen staat nu voor de taak om de landmijn van de overtuiging van hun eigen electoraat van een “overwinning” van Oekraïne, en van een Russische vernedering, onschadelijk te maken.

Larry Johnson, een ex-CIA-analist, schrijft: “Ik ben niet langer in het bezit van een machtiging en heb geen toegang gehad tot de geclassificeerde inlichtingenbeoordelingen. Ik heb echter gehoord dat de afgewerkte inlichtingen aan Amerikaanse beleidsmakers blijven verklaren dat Rusland in de touwen hangt – en dat hun economie afbrokkelt. Ook houden analisten vol dat de Oekraïners de Russen verslaan,” schrijft Alastair Crooke.

Johnson antwoordt dat – bij gebrek aan betrouwbare menselijke bronnen – “westerse agentschappen tegenwoordig bijna volledig afhankelijk zijn van ‘verbindingsrapportage'” (d.w.z. van ‘bevriende’ buitenlandse inlichtingendiensten), zonder ‘due diligence’ te verrichten door discrepanties met andere rapportage te controleren.

In de praktijk betekent dit grotendeels dat de westerse berichtgeving gewoon de PR-lijn van Kiev herhaalt. Maar er doet zich een enorm probleem voor wanneer de output van Kiev (zoals Johnson zegt) wordt gekoppeld aan Britse rapporten – ter “bevestiging”.

De realiteit is dat de Britse berichtgeving zelf ook gebaseerd is op wat Oekraïne zegt. Dit staat bekend als vals collateraal – d.w.z. wanneer datgene wat wordt gebruikt voor bevestiging en validering in feite afkomstig is van dezelfde bron. Het wordt – opzettelijk – een propagandamultiplicator.

In gewone woorden zijn al deze punten echter “red herrings” (techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp). Botweg gezegd zijn de zogenaamde westerse “inlichtingen” niet langer een oprechte poging om een complexe werkelijkheid te begrijpen, maar is het een instrument geworden om een genuanceerde werkelijkheid te vervalsen in een poging om de Russische psyche te manipuleren in de richting van een collectief defaitisme (niet alleen ten aanzien van Oekraïne, maar ook ten aanzien van het idee dat Rusland een soeverein geheel moet blijven).

En – voor zover er “leugens” worden verzonnen om het Russische publiek te laten wennen aan een onvermijdelijke nederlaag – is de keerzijde duidelijk bedoeld om het westerse publiek te trainen in het “groepsdenken” dat een overwinning onvermijdelijk is. En dat Rusland een “onhervormd boosaardig rijk” is dat heel Europa bedreigt.

Dit is geen toeval. Het is zeer doelgericht. Het is gedragspsychologie aan het werk. De duizelingwekkende desoriëntatie die tijdens de Covid-pandemie werd gecreëerd; de constante regen van “data-gestuurde” modelanalyses, het brandmerken van alles wat kritisch was over de “uniforme berichtgeving” als asociale desinformatie – stelde westerse regeringen in staat hun burgers ervan te overtuigen dat “lockdown” het enige rationele antwoord op het virus was. Dat was niet waar (zoals we nu weten), maar de ‘proef’ met cognitieve-gedragspsychologie werkte goed – beter zelfs dan de eigen architecten ervan hadden gedacht.

Mattias Desmet, professor klinische psychologie, heeft uitgelegd dat massale desoriëntatie niet in een vacuüm ontstaat. Ze ontstaat door de geschiedenis heen uit een collectieve psychose die een voorspelbaar script volgt:

Net als bij lockdown hebben regeringen de gedragspsychologie gebruikt om angst en isolement in te boezemen om grote groepen mensen in kuddes te verdelen, waar het giftig bespotten van tegendraadsheid al het kritisch denken of analyseren in de weg staat. Het is comfortabeler om binnen de kudde te blijven dan erbuiten.

De dominante eigenschap hier is trouw blijven aan de groep – zelfs wanneer het beleid slecht werkt en de gevolgen ervan het geweten van de leden verstoren. Loyaliteit aan de groep wordt de hoogste vorm van moraliteit. Die loyaliteit vereist dat elk lid vermijdt controversiële kwesties aan te kaarten, zwakke argumenten in twijfel te trekken of wensdenken een halt toe te roepen.

  Het doorsnijden van de mist onthult "een nieuwe bladzijde in de kunst van het oorlogvoeren"

De “Groupthink” laat een zelfbedachte werkelijkheid los; om steeds verder af te drijven van elke verbinding met de werkelijkheid, en vervolgens over te gaan in een waan – altijd puttend uit gelijkgestemde cheerleaders van gelijken voor de validatie en uitgebreide radicalisering ervan.

Het is dus “vaarwel” aan de traditionele Inlichtingen! En ‘welkom’ bij Westerse Inlichtingen 101: geopolitiek draait niet langer om greep op de werkelijkheid. Het gaat om de installatie van ideologisch pseudo-realisme – dat is de universele installatie van een singulier groepsdenken, zodat iedereen er passief naar leeft, totdat het veel te laat is om van koers te veranderen.

Oppervlakkig gezien lijkt dit misschien slimme nieuwe psyops – zelfs “cool”. Maar dat is het niet. Het is gevaarlijk. Door doelbewust in te spelen op diepgewortelde angsten en trauma’s (bijvoorbeeld de Grote Patriottische Oorlog voor de Russen (WO2)), wordt een soort existentiële noodsituatie van meerdere generaties in het collectieve onbewuste gewekt – die van de totale vernietiging – een gevaar waarmee Amerika nooit te maken heeft gehad, en waarvoor het Amerikaanse inlevingsvermogen nihil is.

Misschien hebben westerse regeringen, door lange collectieve herinneringen aan de pest in Europese landen (zoals Italië) op te roepen, ontdekt dat zij hun burgers konden mobiliseren voor een beleid van dwang, dat anders volledig tegen hun eigen belangen indruiste. Maar naties hebben hun eigen mythen en beschavingsmores.

Als dat het doel was (om de Russen te laten wennen aan de nederlaag en de uiteindelijke Balkanisering), is de westerse propaganda niet alleen mislukt, maar heeft zij het omgekeerde bereikt. De Russen hebben zich verenigd tegen een existentiële westerse bedreiging – en zijn bereid zo nodig “tot het uiterste te gaan” om die te verslaan. (Laat deze implicaties tot u doordringen.)

Aan de andere kant heeft het valselijk propageren van een beeld van onvermijdelijk succes voor het Westen onvermijdelijk verwachtingen gewekt van een politieke uitkomst die niet alleen niet haalbaar is, maar die verder terugwijkt naar de verre horizon, aangezien deze fantastische beweringen over Russische tegenslagen de Europese leiders ervan overtuigen dat Rusland een uitkomst kan accepteren die in overeenstemming is met hun geconstrueerde valse werkelijkheid.

Nog een “in eigen doel geschoten”: het Westen staat nu voor de taak om de landmijn van de overtuiging van hun eigen electoraat van een “overwinning” van Oekraïne, en van de Russische vernedering en ontbinding, onschadelijk te maken. Er zal woede en verder wantrouwen voor de elites in het Westen volgen. Er ontstaat een existentieel risico wanneer mensen niets geloven van wat de elites zeggen.

Kortom, deze toevlucht tot slimme “gedragspsychologie-theorieën” is er alleen maar in geslaagd het politieke debat te vergiftigen. Noch de VS, noch Rusland kunnen nu direct overgaan tot een zuiver politiek discours:

Ten eerste moeten de partijen onvermijdelijk komen tot een stilzwijgende psychologische assimilatie van twee volkomen losstaande realiteiten, die nu door deze psychologische “Inlichtingen”-technieken tot tastbare, vitale wezens worden gehypet. Geen van beide partijen zal de geldigheid of morele juistheid van de Andere Werkelijkheid aanvaarden, maar de emotionele inhoud ervan moet psychisch worden erkend – samen met de trauma’s die eraan ten grondslag liggen – als men de politiek wil ontsluiten.

  MOSSAD: "Wij weten wat er van Oekraïne zal overblijven"

Dat wil zeggen, deze westerse overdreven psyops zal de oorlog op perverse wijze waarschijnlijk verlengen totdat de feiten op de grond de tegengestelde verwachtingen eindelijk dichter bij het “nieuw mogelijke” brengen. Uiteindelijk, wanneer de waargenomen realiteiten niet kunnen worden “gematcht” en genuanceerd, wrijft de oorlog de ene of de andere in meer verzachtende vorm.

De ontaarding in de westerse inlichtingendiensten is niet begonnen met de recente collectieve “opwinding” over de mogelijkheden van de “gedragspsychologie”. De eerste stappen in deze richting begonnen met een verschuiving in het ethos die terugging tot het Clinton/Thatcher-tijdperk waarin de inlichtingendiensten “neoliberaal” werden gemaakt.

De rol van “advocaat van de duivel” – het brengen van “slecht nieuws” (d.w.z. hardnekkig realisme) aan de relevante politieke leiders – werd niet langer gewaardeerd; in plaats daarvan vond een radicale verschuiving plaats naar de “Business School”-praktijk, waarbij de diensten tot taak kregen “waarde toe te voegen” aan bestaand overheidsbeleid, en (zelfs) een “markt”-systeem in de inlichtingendiensten te creëren!

De politiek verantwoordelijken eisten “goed nieuws”. En om het te laten beklijven, werd de financiering gekoppeld aan de “toegevoegde waarde” – waarbij administrateurs die bedreven waren in het beheren van de bureaucratie werden overgeplaatst naar leidinggevende functies. Het betekende het einde van de klassieke Inlichtingen – die altijd al een kunst was, in plaats van een wetenschap.

Kortom, het was het begin van het vastleggen van Inlichtingen rond beleid (om waarde toe te voegen), in plaats van de traditionele functie van het vormgeven van beleid aan de hand van gedegen analyses.

In de VS bereikte de politisering van de inlichtingendienst zijn hoogtepunt met de oprichting door Dick Cheney van een Team ‘B’ intelligence unit die persoonlijk aan hem rapporteerde. Dit team moest de anti-inlichtingendienst leveren om de output van de inlichtingendienst te bestrijden. Natuurlijk heeft het initiatief van Team “B” het vertrouwen onder de analisten geschokt en het werk van het traditionele kader omzeild – precies zoals Cheney van plan was. (Hij had een oorlog (de oorlog in Irak) te rechtvaardigen).

Maar er waren nog andere structurele verschuivingen. Ten eerste was het narcisme in 2000 het strategisch denken gaan overschaduwen – en creëerde het zijn eigen nieuwe groepsdenken. Het Westen kon het gevoel van zichzelf als het centrum van het universum niet van zich afschudden (zij het niet langer in raciale zin, maar via het ontwaken in de “slachtofferpolitiek” – waarvoor eindeloze schadeloosstellingen en herstelbetalingen nodig waren – en dergelijke “woke waarden” leken het Westen toevallig te zalven met een hernieuwde wereldwijde “morele voorrang”).

In een parallelle verschuiving hebben de Amerikaanse neocons op dit nieuwe woke universalisme voortgeborduurd om de meme “Imperium is primordiaal” kracht bij te zetten. De onuitgesproken consequentie hiervan is natuurlijk dat de oorspronkelijke waarden van de Amerikaanse Republiek of van Europa niet opnieuw kunnen worden geconcipieerd en naar voren gebracht in het heden, zolang het “liberale” Imperium groepsdenken ze als een bedreiging voor de westerse veiligheid beschouwt. Dit raadsel en deze strijd vormen de kern van de huidige Amerikaanse politiek.

Toch blijft de vraag hoe de inlichtingen die aan de Amerikaanse beleidsmakers worden verstrekt, kunnen volhouden dat Rusland economisch implodeert en dat Oekraïne aan de winnende hand is – in weerwil van de gemakkelijk waar te nemen feiten ter plaatse?

  Analyse van "General Armageddon's" inzicht in de situatie van Rusland's speciale operatie

Nou, geen probleem; de denktanks in Washington beschikken over grote, zeer grote financiële middelen van de militaire industriële wereld, waarvan het overgrote deel naar de neocons gaat – en hun volharding dat Rusland een kleine ‘benzinestation’ is die zich voordoet als een staat, en geen serieus te nemen macht.

De neocons verscheuren iedereen die hun “lijn” tegenspreekt – en denktanks hebben een leger van “analisten” in dienst om “academische” rapporten op te stellen waarin wordt gesuggereerd dat de Russische industrie – voor zover die überhaupt bestaat – implodeert. Sinds maart vorig jaar voorspellen westerse militaire en economische deskundigen regelmatig dat Rusland geen raketten, drones, tanks en artilleriegranaten meer heeft – en dat het zijn mankracht gebruikt om ongetrainde menselijke golven op de Oekraïense belegeringslinies te werpen.

De logica is duidelijk, maar opnieuw gebrekkig. Als een gecombineerde NAVO moeite heeft om artilleriegranaten te leveren, moet Rusland met een economie ter grootte van een kleine EU-lidstaat (logischerwijs) slechter af zijn. En als wij (de VS) China maar hard genoeg dreigen om Rusland niet te met munitie te bevoorraden, dan zal dat land uiteindelijk zonder munitie komen te zitten – en zal het door de NAVO gesteunde Oekraïne “winnen”.

De logica is dan dat een verlengde oorlog (tot het geld op is) een Rusland zonder munitie moet opleveren, en dat het door de NAVO gesteunde Oekraïne “wint”.

Deze framing is volledig verkeerd vanwege conceptuele verschillen: de Russische geschiedenis is er een van totale oorlog die wordt uitgevochten in een lange, “all-out”, compromisloze strijd tegen een overweldigende strijdmacht van gelijken. Maar inherent aan dit idee is de allesbepalende basis in de overtuiging dat dergelijke oorlogen in de loop van jaren worden uitgevochten, waarbij de uitkomst wordt bepaald door het vermogen om de militaire productie op te voeren.

Conceptueel gezien hebben de VS in de jaren tachtig hun naoorlogse militair-industriële paradigma verlaten en de productie overgebracht naar Azië en naar “just-in-time” bevoorradingslijnen. In feite zijn de VS (en het Westen) in de tegenovergestelde richting overgestapt op “schommelingscapaciteit”, terwijl Rusland dat niet heeft gedaan: het behield het idee van “duurzaam”, dat Rusland tijdens de Grote Patriottische Oorlog had helpen redden.

De westerse inlichtingendiensten hadden het dus weer mis; ze hadden de werkelijkheid verkeerd ingeschat? Nee, ze hadden het niet “mis”. Hun doel was anders.

De weinigen die het goed hadden, werden genadeloos gekarikaturiseerd als handlangers om ze absurd te doen lijken. En Intelligence 101 werd heropgevat als de doelbewuste ontkenning van het denken buiten het team om, terwijl de meerderheid van de westerse burgers passief zou leven in de omarming van het groepsdenken – tot het te laat was om te ontwaken en de gevaarlijke koers die hun samenlevingen waren ingeslagen te veranderen.

Niet-geverifieerde Oekraïense rapporten (verbindingsrapporten) die aan westerse leiders worden voorgeschoteld, zijn daarom geen “foutje” – het is een “kenmerk” van het nieuwe Inlichtingen 101 paradigma, bedoeld om het electoraat te verwarren en af te stompen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne bombardeert burgers en kinderen in centraal DonetskVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Eerste dominosteen is gevallen”: MSM roept op tot de arrestatie en vervolging van de Britse minister van Volksgezondheid voor Covid misdaden
Volgend artikelHet Rijk der Leugens slaat terug… Uitzonderlijke doofpotaffaire van Nord Stream terrorisme
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Als je je beleid gaat afstemmen op sprookjesverhalen en dromerijen gaat dit een keer fout. Je kunt wel zeggen, denken en echt geloven dat je kunt vliegen en dat de zwaartekracht flauwekul is maar als je van de Eiffeltoren af springt zonder parachute val je toch te pletter. En dat is wat er gaat gebeuren. De geheime dienst moet zorgen dat de elite over keiharde feiten beschikt waardoor ze weet waar ze rekening mee moet houden om de macht te beschermen of uit te bouwen. Maar de CIA is dus verworden tot een organisatie afgevuld met apologeten die het beleid van de regering verdedigen. Want religieuze en ideologisch gedreven apologeten verdedigen heilige teksten en profetieën door de daadwerkelijke inhoud of boodschap te veranderen (of zelfs tegen te spreken) om ze in overeenstemming te brengen met de geloofsleer en/of de algemeen aanvaarde werkelijkheid. Als die hun werk goed doen zorgen ze ervoor dat een groep mensen met elkaar verbonden blijft door ze in ‘het ongeloofwaardige verhaal’ te laten blijven geloven en blijven de samenkomsten goed bezocht, blijft het geld stromen en kan de macht van de clerus geconsolideerd of zelfs uitgebreid worden. Alleen… met gelul hou je geen economische crisis en/of raketten tegen.

  • De in 1889 opgeleverde Eifeltoren vanwege het herdenken van de 100 jaar geleden door de illuminati geïnitieerde revolutie is 317 meter hoog – – > 3 + 1 + 7 = 11 en dit is het laagste meestergetal van de vrijmetselaars.

 2. Nu ik dat allemaal lees hoe er nu door gemanipuleerde psychologische groepsdenken de werkelijkheid zo wordt afgebogen, dat alles maakbaar wordt. Waar ik dan persoonlijk mee geconfronteerd wordt, is dat niets meer logisch te beredeneren valt en niets meer overeenkomt met de werkelijke realiteit.

  Dat vervreemd mij steeds meer van de huidige samenleving. Dat groepsdenken van de meeste mensen, waar ik steeds vaker en steeds sneller in vastloop. Zij begrijpen mij niet en andersom is het zelfde. Ik kon er maar niet achter komen waar dat nauw vandaan kwam. Je kunt met die andere die het groepsdenken omarmd hebben met geen enkel onderwerp meer over praten of je krijgt al snel wrijvingen onderling. De burgers die het regeringsbeleid omarmd hebben en alles als de enige waarheid aannemen, staan niets meer iets toe wat afwijkt van het regeringsbeleid. Alsof iedereen binnen de opgelegde kaders moeten denken en handelen. Zo wordt je door deze krankzinnige krom denkende beleid langzamerhand buiten de maatschappij gedrukt, waar zelf logisch nadenken en realistisch naar de toekomst kijkend het je onmogelijk gemaakt wordt om binnen deze samenleving je zelf nog kunt handhaven.

  Maar dat groepsdenken zorgt er wel voort dat de westerse samenlevingen in een sneltrein vaart afstormt op de afgrond en dat je niemand meer kunt waarschuwen, want zij zijn daarvoor blind en doof voor geworden en elke realistische kijk op de wereld verloren hebben.

  Zoals ik laatst met iemand sprak over die 15 minuten steden van het WEF en de grote reset. Het hele verhaal werd weg gezet als grote onzin en dat ik dat fantasie verhaal uit mijn duim had gezogen. Ook al wees ik dat het gewoon op de site van het WEF staat, werd gewoon terzijde geschoven. Zo gelooft hij ook heilig dat de Russen zware verliezen lijden en dat de sancties helpen tegen het agressieve Rusland. Ik ben daar niet op ingegaan. Daar hij nog steeds heilig gelooft in het virus verhaal en heeft alle prikken dan ook gehaald. Daar valt eigenlijk niet meer mee te praten en dit is wederzijds. We zijn zover van elkaar gegroeid in een relatieve korte tijd dat we een totaal andere kijk op de wereld hebben gekregen.

  Maar dat maakt het juist zo gevaarlijk, want als de Russen uiteindelijk toch een raketje deze kant op zouden sturen, zal er een complete paniek uitbreken bij de bevolkingen en de regeringen. Want dat is voor hen ondenkbaar omdat zij in hun gewenste utopia leven, die niets meer met de werkelijkheid te doen hebben. Doordat de echte realiteit weggedrukt wordt voor het verwrongen denkbeeld kan het erbij dragen, dat er hele volksstammen vrolijk door de NAVO opgeroepen worden, om ten strijde te trekken tegen Rusland. Dan zullen de EU/NAVO iedereen van 18 tot 60 jarige opgeroepen kunnen worden om ten strijde te trekken tegen Rusland. Dan is de 3de wereldoorlog een feit, alleen beseffen deze utopia burgers dat niet eens meer.

  • Zeker dat ligt op de loer ten strijde trekken tegen Rusland, of ik vlucht. Of ze pakken me op en als ik dan vlucht schieten ze me neer, nee ik neem het wapen dan aan en doe alsof en plotseling schiet ik me eigen mannen neer, zo ga ik dan dood ten strijde.

    • Groot gelijk ,zelf al is het bijna 40 jaar geleden dienstplichtig commando geweest in de tijd dat je nog trots was Nederlander te zijn .
     Nu zou ik NOOIT naar het slagveld gaan waar ter wereld ook om te vechten voor het addergebroed als rutte ,hoekstra en, ollongren.

 3. Louis van Gaal zei het toch.

  Zijn jullie nu zo dom, tegen al die journalisten
  of ben ik nu zo slim.
  Het zijn die journalisten, die onze dagbladen
  en tv stations bemannen.

  De journalist, die de waarheid vindt, krijgt een verbod
  om dat te schrijven.
  Was de docu van de Bijlmerramp geen goed voorbeeld.

 4. sinds vandaag ben ik in bezit van stuk grond dus voor mij geen honger .Ik kan land bewerken en zaaien wat me het beste lijkt

  • Maar wat als swaap de boel gaat confisqueren. Die lul zeg toch niet voor niets’ you’ll own nothing but you’ll be happy’

 5. Een kudde schapen bestaat pakweg uit 200 dieren. Maar hier gaat de strijdkreet “samen sterk” niet op want ze worden in de gaten gehouden EN gecontroleerd door 1 (één) hond en 1 herder die op een afstand de boel in de gaten houd en af en toe de hond via zijn fluitje orders uitdeelt.
  Deze parabel kun je vergelijken met de huidige toestand.

 6. Beste mensen. I.p.v. mijn uitgestelde maar toekomstige belangrijke reactie op “Sinds 1980 zijn alle virussen biowapens die in laboratoria zijn gemaakt” vanwege tijdgebrek eerst het volgende:

  De opkomst en groei van de geheime ZioNAZI diensten in “DAS VIERTE REICH” in het perverse Westen na WW2 als voortzetting van “DAS DRITTE REICH” is een zeer geraffineerde complexe False Flag-operatie van de door ZioNAZI gedreven CIA met hun vele andere False Flag-operaties tesamen met al hun filialen van geheime diensten in het Westen zoals de AIVD en MIVD in Hol_land.
  Onder andere de schrijver Jim Marrs heeft dit in zijn boek “The Rise of the Fourth Reich” goed weergegeven
  Zie: https://thedailycontinentalview.wordpress.com/

  Geen tijd en woorden zijn voldoende om in het kort uit te leggen aan eenieder (die het weten wil) dat de geheime diensten (inclusief de sterk door Rutte cs met belastingeld uitgebreide AIVD en MIVD) in de perverse koloniale Westerse wereld gedomineerd werden en nog worden sinds WW2 door ZioNAZI landverraders van de CIA mede opgericht en uithebouwd door de ZioNAZI landverraders de gebroeders Allen en Foster Dulles (met hun ca. 86 jaar geleden in WW2 opgerichte OSS later CIA genoemd) en Heinz Kissinger als hun manager.
  Dulles initieerde en managed ook de moord op JFK. Dulles cs waren beiden ook AshkeNAZI fake joden van Khazaria zoals Kissinger, Berhard Lippe en Rutte en zijn Oranje achterban en zoals alle ZioNAZI macht-hebbers in US, UK en Europe nog steeds lakeien en hoeren zijn van de ZioNAZI Banksters die hun allen bezitten. Vanzelfsprekend ook in de media en landveradende overheden die zij ook bezitten.

  In WW2 plante de CIA en MI5/6 met Tavistock hun sprookje dat wij in het Westen de (Zio)NAZI van Hitler bevochten die feitelijk ook ZioNAZI waren en voor de ZioNAZI Banksters werkten zoals de AZOV-bataljons in Ukraine alswel Hitler deed met zijn aanhang. Hitler en Bohrman als hun agenten getraind in London na WW1 !

  Met hun “CIA-OPERATION-PAPERCLIP” werd aan het eind van WW2 door hun en de ZioNAZI Banksters onder leiding van de Rotschilds en Rockefellers de SS-Gestapo-macht (over 200.000 man) en hun rijkdom overgebracht naar de US, Zuid-Amerika, Zwitserland en Midden-Oosten waarmede ze alle macht overnamen en nog steeds sterk domineren in het Westen.
  Daarbij was SS-Waffer Bernhard Lippe zeer aktief behulpzaam met de vestiging van zijn Oranje ZioNAZI dynasty in Hol_land en zijn vele KLM-vluchten van Zurich naar Argentinie etc. om ZioNAZI kopstukken en grote vermogens via Hol_landse en Zwitserse banken veilig te stellen. Zie ook : https://thedailycontinentalview.wordpress.com/2022/12/27/prins-bernhard-in-wwii/

  Allen Dulles die namens de Rockefellers intensief met Hitler en hun IG Farben in Auschwitz samen werkte en in de direktie van IG Farben zat (zoals SS-Waffer Bernard Lippe volgens ingeweiden secretaris van de directie was) leidde en coordineerde de hele WW2-operatie vanuit Zwitserland waar hij gedurende WW2 verbleef. Zie ook: https://henrymakow.com/2023/03/patrick-ocarroll—neutral-switzerland.html

  Hol_land is Quote: “Like Britain and Switzerland yet another Wolf in Sheep’s Clothing” die samen met de WEF bezig zijn hun volgende Grootste Economische Depressie als in 1929 en hun volgende WW3 te veroorzaken tbv hun Agenda 21-30 !!!!!!!!!! etc, zie:
  https://www.bitchute.com/video/MSf3zPZAtoAG/ en zie ook de interne politieke strijd in de US op: http://www.tomheneghanbriefings.com/New-Ukrainian-Ponzi-Scheme-Revealed__03-04-2023.html

  Daarom zijn de ZioNAZI Banks weer in grote problemen gebracht en dreigen nu om te vallen in hun geplande komende crash opzettelijk veroorzaakt door de FED en BIS. Zie ook: https://henrymakow.com/2023/03/march-11–will-bank-jitters-force.html

  Bernhard Lippe van de Oranjes werkte niet alleen voor Allen Dulles en vooral voor zichzelf, maar vooral ook ook voor zijn moeder en naar zeggen ook zijn zus die voor Canaris van Hitler’s Nazi Militaire Inlichtingendienst werkten van de ZioNAZI Banksters (net zoals Timmermans voor de MIVD) en gingen er dus regelmatig pakjes heen en weer via Portugal en Spanje naar en van London en kennelijk niet alleen met koffie etc..
  Dit alles verklaart volledig het verraad vanuit London (op het laatste moment zelfs nog het verraad van de Vloeiweide bj Breda met de dood van over 25 verzetsmensen) en hoe en door wie het verzet in Hol_land tijdens en na WW2 massaal verraden en vernietigd werd.

  Mijn moeder en ikzelf waren/zijn direkte WW2-slachtoffers van deze ZioNAZI-terreur en stierf mijn moeder daardoor toen ik 3 jaar oud was en kwam ikzelf vanzelfsprekend in levenslange problemen die gelukkig grotendeels werden opgelost omdat ik mijn fantastische lieve vrouw mocht leren kennen en een gelukkig 60 jaar huwelijk. Als zodanig ben ik helaas een “ervaringsdeskundige” en heb alle recht het absolute rechteloze landsverraderlijke ZioNAZI systeem in Hol_land en EU aan de kaak te stellen. Een uiterst moeilijke zaak in een dictatoriaal land en EU waar het rechtssysteem corrupt is en het halen van recht bewijsbaar nagenoeg onmogelijk zoals begrijpelijk met hun ZioNAZI achtergrond zoals de AZOV in Ukraine.
  Helaas was en ben ik niet in staat het tij te keren en onze kinderen en kleinkinderen te behoeden voor deze voortgaande satanische ZioNAZI operaties. In de komende 10 jaar -die mij hopelijk nog resten- zal ik mijn hulp geven bij rampenbestrijding daar waar het het hardst nodig is. Met dank aan Frontnieuws met hun zeer goede formule en zeer aktieve website (nauwelijks bij te houden) en zal ik indien mogelijk trachten ook verder mijn reakties te geven.
  Ze hebben niet voor niets nu namelijk 86 jaar op hypocrite wijze mooi weer gespeeld met hun Bilderberg en WEF en met hun “Agenda 21-30” gewacht om de zaak om te draaien zijnde dat ze nu de ZioNAZI AZOV-troepen in Ukraine helpen hun ZioNAZI macht en rijkdom trachten verder uit te breiden en Rusland en China en de wereld alsnog te veroveren.
  Ze zijn nu ook daarmede naast hun Pedo-perversie zoals gezegd “UIT DE KAST GEKOMEN” !!! maar liggen Rusland (met hun De-ZioNAZIFICERINGS-Operatie) en China hun Agenda 21-30 in de weg. Nog hebben wij onze mogelijkheid hun plannen te verijdelen door publikaties van de waarheid en hun duistere achtergronden.

  De geheime diensten en SS-Gestapo-Polizei alswel hun legers zijn aldus een super Criminele Organisatie om de belangen van de ZioNAZI Banksters met vorstelijke betaling via onze belastinggelden te dienen. Dus een SCAM en sigaar uit eigen doos en op zich een mega False Flag-operatie via NSB-ers en uiterts aggressieve en moordende SS-Gestapo-Polizei-organisaties:
  Kijk en sidder op: “NSB-WEG ER MEE” op: https://www.bitchute.com/video/yqpVuesunm98/

  Diverse Oud-CIA-medewerkers hebben dit alles ook in vele boeken en artikelen in alle gruwelijke kleinste details bevestigd sinds WW2.
  Hoog tijd voor een echt Neurenberg Tribunaal 2 om deze massa van landverraders, volksverlakkers, massa-moordenaars, oorlogsmisdadigers alsmede hun NSB-ers te berechten. Maar nu echt en nu definitief.

 7. Ad Qvic

  Wees blij dat je niet tot die domme massagroep behoort. Blijf er van weg, het schaadt je alleen maar. Zoek eerder gelijkgezinden op en dan nog wees voorzichtig.
  Ik denk dat er- zoals nu ook in alle huidige samenlevingen en haar organisaties/structuren wereldlijk en geestelijk – intelligence services zijn die een dubbele structuur hebben: kleine groep die wel degelijk juiste analyses maken en over de werkelijke info beschikken en de grote groep gemanipuleetde veiligheidsagenten/journalisten etc.(tegen betaling en andere voordelen)die media/domme groep moeten bespelen.

  Conclusie: we leven steeds meer in een deels minimale echte werkelijkheid en deels maximale surreale/valse werkelijkheid.
  Lever de goede strijd en hou vol, zo blijf je een gelukkig mens, ook voor de anderen.

  PS werken in je tuin, de natuur, dieren, muziek bespelen en bidden verlicht en verlucht geest en lichaam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in