GoToVan / Wikimedia (CC BY 2.0 DEED)

Emmanuel Todd, historicus, demograaf, antropoloog, socioloog en politiek analist, maakt deel uit van een uitstervend ras: een van de weinige overgebleven exponenten van de oude Franse intelligentsia – een erfgenaam van mensen als Braudel, Sartre, Deleuze en Foucault die opeenvolgende jonge generaties uit de Koude Oorlog van het Westen tot het Oosten in vervoering brachten, schrijft Pepe Escobar.

Het eerste feit met betrekking tot zijn nieuwste boek, La Défaite de L’Occident (“De nederlaag van het Westen”) is het kleine wonder dat het vorige week in Frankrijk in feite is gepubliceerd, direct binnen de NAVO-sfeer: een handgranaat van een boek, door een onafhankelijke denker, gebaseerd op feiten en geverifieerde gegevens, die het hele Russofobie-bouwwerk opblaast dat is opgetrokken rond de “agressie” door “tsaar” Poetin.

Ten minste enkele sectoren van de strikt oligarch-gecontroleerde bedrijfsmedia in Frankrijk konden Todd deze keer om verschillende redenen gewoon niet negeren. Allereerst omdat hij de eerste westerse intellectueel was die, al in 1976, de val van de USSR voorspelde in zijn boek La Chute Finale, met zijn onderzoek gebaseerd op de kindersterftecijfers in de Sovjet-Unie.

Een andere belangrijke reden was zijn boek Apres L’Empire uit 2002, een soort vooruitblik op de Neergang en Ondergang van het Imperium dat een paar maanden voor Shock & Awe in Irak werd gepubliceerd.

Nu staat Todd, in wat hij zelf zijn laatste boek noemt (“I closed the circle”), zichzelf toe om door te slaan en nauwgezet de nederlaag van niet alleen de VS maar van het Westen als geheel in beeld te brengen – waarbij zijn onderzoek zich concentreert op en rond de oorlog in Oekraïne.

Gezien de giftige NAVOstan omgeving waar russofobie en cancelcultuur hoogtij vieren en elke afwijking strafbaar is, is Todd heel voorzichtig geweest om het huidige proces niet te framen als een Russische overwinning in Oekraïne (hoewel dat geïmpliceerd wordt door alles wat hij beschrijft, variërend van verschillende indicatoren van sociale vrede tot de algehele stabiliteit van het “Poetinsysteem”, dat “een product is van de geschiedenis van Rusland en niet het werk van één man”).

Hij richt zich eerder op de belangrijkste redenen die hebben geleid tot de ondergang van het Westen. Daaronder: het einde van de natiestaat; de-industrialisatie (wat het tekort van de NAVO in het produceren van wapens voor Oekraïne verklaart); de “graad nul” van de religieuze matrix van het Westen, het protestantisme; de sterke stijging van het sterftecijfer in de VS (veel hoger dan in Rusland), samen met zelfmoorden en moorden; en de suprematie van een imperiaal nihilisme uitgedrukt door de obsessie met Forever Wars.

De ineenstorting van het protestantisme

Todd analyseert op methodische wijze achtereenvolgens Rusland, Oekraïne, Oost-Europa, Duitsland, Groot-Brittannië, Scandinavië en tenslotte Het Imperium. Laten we ons concentreren op wat de 12 grootste hits van zijn opmerkelijke exercitie zouden zijn.

1. Aan het begin van de Speciale Militaire Operatie (SMO) in februari 2022 was het gecombineerde BBP van Rusland en Wit-Rusland slechts 3,3% van het gecombineerde Westen (in dit geval de NAVO-sfeer plus Japan en Zuid-Korea). Todd is verbaasd hoe deze 3,3% die in staat zijn om meer wapens te produceren dan de hele Westerse kolos niet alleen de oorlog winnen, maar ook dominante noties van de “neoliberale politieke economie” (BBP-cijfers) tot puinhopen reduceren.

  Is 2024 het jaar waarin een één-wereld mondiale regering uit de puinhopen oprijst?

2. De “ideologische eenzaamheid” en het “ideologisch narcisme” van het Westen – niet in staat om bijvoorbeeld te begrijpen hoe “de hele moslimwereld Rusland als partner lijkt te beschouwen in plaats van als tegenstander.”.

3. Todd schuwt de notie van “Weberiaanse staten” – en roept daarmee een heerlijke compatibiliteit van visie op tussen Poetin en de Amerikaanse realpolitik-beoefenaar John Mearsheimer. Omdat ze gedwongen worden te overleven in een omgeving waar alleen machtsrelaties van belang zijn, gedragen staten zich nu als “Hobbesiaanse agenten.” En dat brengt ons bij de Russische notie van een natiestaat, gericht op “soevereiniteit”: het vermogen van een staat om onafhankelijk zijn interne en externe beleid te bepalen, zonder enige buitenlandse inmenging.

4. De implosie, stap voor stap, van de WASP-cultuur [White Anglo-Saxon Protestants], die “sinds de jaren 1960” leidde tot “een imperium zonder centrum en project, een in wezen militair organisme dat geleid wordt door een groep zonder cultuur (in de antropologische betekenis).” Dit is Todd die de neocons van de VS definieert.

5. De VS als een “post-imperiale” entiteit: slechts een omhulsel van militaire machinerie zonder een door intelligentie gestuurde cultuur, wat leidt tot “geaccentueerde militaire expansie in een fase van massale inkrimping van de industriële basis”. Todd benadrukt dat “moderne oorlog zonder industrie een oxymoron is.”

6. De demografische val: Todd laat zien hoe strategen in Washington “vergaten dat een staat waarvan de bevolking een hoog educatief en technologisch niveau heeft, zelfs als deze afneemt, zijn militaire macht niet verliest”. Dat is precies het geval met Rusland tijdens de Poetin-jaren.

7. Hier komen we bij de crux van Todd’s betoog: zijn post-Max Weber herinterpretatie van The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, iets meer dan een eeuw geleden gepubliceerd, in 1904/1905: “Als het protestantisme de matrix was voor de opkomst van het Westen, dan is de dood ervan vandaag de dag de oorzaak van de desintegratie en de nederlaag.”

Todd definieert duidelijk hoe de Engelse “Glorieuze Revolutie” van 1688, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 en de Franse Revolutie van 1789 de ware pijlers waren van het liberale Westen. Bijgevolg is een uitgebreid “Westen” historisch gezien niet “liberaal”, omdat het ook “Italiaans fascisme, Duits nazisme en Japans militarisme” heeft voortgebracht.

In een notendop laat Todd zien hoe het protestantisme universele geletterdheid oplegde aan de bevolkingen die het controleerde, “omdat alle gelovigen direct toegang moeten hebben tot de Heilige Schrift. Een geletterde bevolking is in staat tot economische en technologische ontwikkeling. De protestantse religie vormde, per toeval, een superieure, efficiënte beroepsbevolking.” En in die zin was Duitsland “het hart van de Westerse ontwikkeling,” ook al vond de Industriële Revolutie plaats in Engeland.

Todd’s belangrijkste formulering is onbetwistbaar: “De cruciale factor van de opkomst van het Westen was de gehechtheid van het protestantisme aan alfabetisering.”

  Top 10 van de meest Dystopische dingen die door het Wereld Economisch Forum gepushed worden: Nr.3 Pillen die microchips bevatten

Bovendien is het protestantisme, benadrukt Todd, tweemaal de kern van de geschiedenis van het Westen: via de opvoedkundige en economische drijfveer – waarbij de angst voor verdoemenis en de behoefte om zich door God uitverkoren te voelen een arbeidsethos en een sterke, collectieve moraal voortbrengen – en via het idee dat de mens ongelijk is (denk aan de White Man’s Burden).

De ineenstorting van het protestantisme kon niet anders dan het arbeidsethos vernietigen ten gunste van de hebzucht van de massa: dat is het neoliberalisme.

Transgenderisme en de Cultus van de Fake

8. Todd’s scherpe kritiek op de geest van 1968 zou een heel nieuw boek verdienen. Hij verwijst naar “een van de grote illusies van de jaren zestig – tussen de Anglo-Amerikaanse seksuele revolutie en mei 68 in Frankrijk”; “geloven dat het individu groter zou zijn als het van het collectief werd bevrijd”. Dat leidde tot een onvermijdelijk debacle: “Nu we massaal vrij zijn van metafysische overtuigingen, fundamenteel en afgeleid, communistisch, socialistisch of nationalistisch, leven we de ervaring van de leegte.” En zo werden we “een massa mimetische dwergen die niet zelf durven denken – maar zich net zo tot intolerantie in staat openbaren als de gelovigen uit de oudheid.”

9. Todd’s korte analyse van de diepere betekenis van transgenderisme slaat de Church of Woke volledig aan diggelen – van New York tot de EU-sfeer, en zal seriële woede-uitbarstingen uitlokken. Hij laat zien hoe transgenderisme “een van de vlaggen is van dit nihilisme dat nu het Westen bepaalt, deze drang om niet alleen dingen en mensen te vernietigen, maar ook de werkelijkheid.”

En er is een extra analytische bonus: “De transgender ideologie zegt dat een man een vrouw kan worden, en een vrouw een man. Dit is een valse bevestiging en in die zin ligt het dicht bij het theoretische hart van het westerse nihilisme.” Het wordt nog erger als het gaat om de geopolitieke vertakkingen. Todd legt een speels mentaal en sociaal verband tussen deze cultus van het valse en het wankele gedrag van de Hegemon in internationale betrekkingen. Voorbeeld: het onder Obama beklonken Iraanse nucleaire akkoord wordt een hardcore sanctieregime onder Trump. Todd: “Amerikaans buitenlands beleid is op zijn eigen manier genderfluïde.”

10. Europa’s “geassisteerde zelfmoord”. Todd herinnert ons eraan hoe Europa in het begin het Frans-Duitse koppel was. Na de financiële crisis van 2007/2008 veranderde dat in “een patriarchaal huwelijk, met Duitsland als dominante echtgenoot die niet meer naar zijn metgezel luistert.” De EU liet elke pretentie om de belangen van Europa te verdedigen varen – door zichzelf af te snijden van energie en handel met haar partner Rusland en zichzelf sancties op te leggen. Todd wijst er terecht op dat de as Parijs-Berlijn is vervangen door de as Londen-Warschau-Kiev: dat was “het einde van Europa als autonome geopolitieke speler.” En dat gebeurde slechts 20 jaar na het gezamenlijke verzet van Frankrijk-Duitsland tegen de neoconoorlog tegen Irak.

  Tucker Carlson stond op het punt Elite Pedofielen Ring te ontmaskeren voordat hij werd ontslagen

11. Todd definieert de NAVO correct door in “hun onderbewustzijn” te duiken: “We merken op dat haar militaire, ideologische en psychologische mechanisme niet bestaat om West-Europa te beschermen, maar om het te controleren.”

12. Samen met verschillende analisten in Rusland, China, Iran en onder onafhankelijken in Europa, is Todd er zeker van dat de obsessie van de VS – sinds de jaren ’90 – om Duitsland af te snijden van Rusland tot een mislukking zal leiden: “Vroeg of laat zullen ze samenwerken, want hun economische specialisaties definiëren hen als complementair. De nederlaag in Oekraïne zal de weg openen, als een “zwaartekracht” Duitsland en Rusland wederzijds verleidt.

Voordat het zover is, en in tegenstelling tot vrijwel elke westerse “analist” in de mainstream NAVO-staanse sfeer, begrijpt Todd dat Moskou op het punt staat om te winnen van de hele NAVO, niet alleen van Oekraïne, door te profiteren van een window of opportunity die Poetin begin 2022 heeft geïdentificeerd. Todd zet in op een window van 5 jaar, dat wil zeggen een eindspel tegen 2027. Het is verhelderend om een vergelijking te maken met minister van Defensie Shoigu, vorig jaar officieel verklaard: de SMO zal eindigen in 2025.

Wat de deadline ook is, in dit alles zit een totale Russische overwinning ingebakken – waarbij de winnaar alle voorwaarden dicteert. Geen onderhandelingen, geen staakt-het-vuren, geen bevroren conflict – zoals de Hegemon nu wanhopig spint.

Davos voert De triomf van het westen op

Todd’s grote verdienste, die zo duidelijk in het boek naar voren komt, is dat hij geschiedenis en antropologie gebruikt om het valse bewustzijn van de westerse samenleving naar de divan te brengen. En op die manier, door zich bijvoorbeeld te richten op de studie van zeer specifieke familiestructuren in Europa, slaagt hij erin de werkelijkheid te verklaren op een manier die volledig ontsnapt aan de gehersenspoelde collectieve Westerse massa’s die hangen onder het turbo-neoliberalisme.

Het spreekt voor zich dat Todd’s op realiteit gebaseerde boek geen hit zal zijn onder de elites van Davos. Wat er deze week in Davos gebeurt, is enorm verhelderend. Alles is open en bloot.

Van alle gebruikelijke verdachten – de giftige EU-Medusa von der Leyen; NAVO’s oorlogszuchtige Stoltenberg; BlackRock, JP Morgan en andere honchos die handen schudden met hun sweatshirt-speeltje in Kiev – is de “Triomf van het Westen”-boodschap monolithisch.

Oorlog is vrede. Oekraïne is niet (cursief van mij) aan het verliezen en Rusland is niet aan het winnen. Als je het niet met ons eens bent – over wat dan ook – wordt je gecensureerd wegens “haatzaaien”. Wij willen de Nieuwe Wereldorde – wat jullie nederig gepeupel ook denken – en we willen het nu.

En als alles mislukt, komt een geprefabriceerde Ziekte X jullie halen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Een handvuurwapen tegen de Nieuwe WereldordeVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGelijke monniken, gelijke kappen, Iran speelt de terorristenkaart
Volgend artikelDe massa manipuleren via de lucht? Prof. Dr. Johannes Huber over gen-vaccinaties door inhalatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

9 REACTIES

 1. Tiens de eerste keer van de het dag dat ik ongehinderd kan antwoorden… elke keer opnieuw zien of ik geen Robot ben, daar geraakt je niet door, enfin ik toch Niet, nu wel Leuk, ik heb natuurlijk alle FN berichten kunnen lezen, en ik heb echt te doen met een voor mij Grote Mijnheer… ROMMEL..✊👏👏👏 hoe die man getergd word, staat gelijk aan Martelen.. niet meer en niet minder… Groetjes Mijnheer ROMMEL, en bedankt 👍🌹

  • Leer eerst eens fatsoenlijk nederlands schrijven, TAAL-NAZI!

   quote “Tiens” en “de het dag”, wat is dat voor taal?

   Of was je soms LAZARUS?

 2. Wat een vrije geest die Franse persoon, ik heb zijn analyse en mening met de volle aandacht gelezen, ik hoop dat hij dichtbij de waarheid zit met zijn voorspelling, het geeft hoop en daar heb ik zelf geen religie voor nodig, dat bedoel ik niet als belediging trouwens!

 3. Het grote nadeel van Todd, zijn zijn joodse wortels, opgegroeid in Frankrijk, een katholiek land met een Latijns geboren en gevormde, 2000 jr. oude beschaving, gevormd door bisschoppen, kloosters, geestelijken en een rij van enkele honderden katholieke Koningen. Todd’s geest is beneveld door inherente anti-katholieke, sentimenten. Zo ontgaat hem de essentie van nationale grootsheid van zijn vaderland.

  De ondergang van het protestantisme, 500 jr. na de oprichter en zelfmoordenaar Luther (+1546), was vanaf het begin, onvermijdelijk. Het ontkent het bestaan van de Waarheid, hetgeen de poort opende naar het naakte materialisme. Kunsten, schoonheid, harmonie en kunstenaars zijn vreemd aan het protestantisme. Alle grote kunstenaars hebben katholieke wortels inclusief de grote Bach.

  Vanaf het begin was het protestantisme een innerlijk verdeeld huis. Het heeft ons niets positiefs gebracht dan ellende. Op Luther zijn alle Revoluties, sektes, ideologieën, oorlogen en crises, inclusief de slavernij handel, terug te voeren. Twee dominees stichtten de vrijmetselarij in Londen, in 1717, om “ieder spoor” van de Kerk van altijd te vernietigen.

  De Christelijke beschaving van de Westerse wereld zal desondanks gered worden vanuit de Latijnse wereld. In één ding heeft Todd gelijk. De ondergang van de Amerikaanse hegemonie, het verdwijnen van de Wasp wereld, is een zegen voor Europa, inclusief het gehele internationale bouwwerk dat het, dwingend, heeft voortgebracht. Poetin is ons hierin behulpzaam. Hij zet de toon.

  • Jules,
   Het gaat om wat hij schrijft, ik zou willen vragen wat denkt U van zijn geschreven tekst,mening en analyse, ik hoor het graag van U!

   • Welnu, beste Flardinga, ik heb dat al hierboven aangegeven : zijn anti-katholieke obsessie in weerwil van de feiten. Het protestantisme is in Europa een flinke minderheid gebleven beperkt tot het VK, Noord-Nederland, Denemarken, Scandinavië en Noord-Duitsland.
    Industrialisatie en handel waren eind Middeleeuwen al hoog ontwikkeld in Vlaanderen en Noord-Italië, evenals in Nederland (scheepsbouw), het Rijnland en delen van Oostenrijk.
    Later, ook in Frankrijk profiteerde Napoleon van industrialisatie om zijn oorlogen te kunnen voeren. Industrialisatie en handel is geen “protestante” uitvinding, maar was al aanwezig in Europa, lang voordat de zogenaamde Britse Industriële Revolutie propaganda werd in de 19de eeuw. Joods geld van de City, was wel overmatig aanwezig in het VK. Dat vormde een stuwmeer, evenals bij de industriële bloei van de Gouden Eeuw in Amsterdam.
    Citaat, “….de religieuze matrix van het Westen, het protestantisme….” is een regelrechte historische leugen, evenals dat vermelde boek van Weber (1904/1905).

    Onder pt. 7 refereert hij naar geletterdheid en onderwijs. Kan me nog herinneren dat overal in Europa, vanaf de contra-reformatie, eind 17de eeuw, de Jezuïten scholen en universiteiten, vanwege naam en faam tot in onze tijd, voor de kinderen der elites, voorkeur had. Nu nog, in Frankrijk sturen geharnaste, en bekend staande vrijmetselaars en leken kampioenen, hun kinderen naar het katholieke bijzonder onderwijs. Onderwijs is altijd, vanaf het begin onzer beschaving met Koning Clovis (+504) en Keizer Karel de Grote (+814), een katholieke kernactiviteit geweest.

    Als laatste, onderaan pt.7, maakt Todd zich belachelijk met, “protestantisme….twee maal de kern van de geschiedenis…..”
    Ik vermoed dat we met een broodschrijver te maken hebben, zoals we ook gezien hebben een tijd terug van een Amerikaanse schrijfster (naam vergeten) die ons een les wilde lezen met haar boek over de Middeleeuwen. Dat soort boeken zijn in opdracht geschreven. De maçonnieke propaganda is kosteloos via de leugenachtige MSM media.

    • Jules,
     We verschillen van mening, ik heb niet zoveel als je gelijk iemand aanpakt omdat hij een Joods persoon is, zo begon U namelijk, maar op deze site is het niets afwijkends, ik denk dat deze man van wat ik zo nu lees een zeer afwijkende mening heeft waar eigenlijk al helemaal geen plaats en ruimte voor is, ik vind zo iemand alleen maar moedig, of hij gelijk zal krijgen met zijn geschreven tekst zal de tijd leren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in