In mijn inleiding van vorige week bij Video van Thierry Baudet zei ik, over de invoering van de Nieuwe Wereldorde, dat “…hetzelfde geldt hier in de VS. Het proces is nu volop aan de gang, en niet genoeg mensen zijn zich ervan bewust om het tegen te houden, met democratische middelen of anderszins. Wij kunnen ons niet alleen niet uit de gebeurtenissen stemmen, maar wij kunnen ons er ook niet uit schieten, want wij zijn te gefragmenteerd en geïsoleerd, en staan onder zo’n voortdurende bewaking dat de vorming van een samenhangend massaverzet nu zo goed als onmogelijk is,” schrijft Baron Bodissey.

Western Rifle Shooters Association vermeldde de video van Mijnheer Baudet (en mijn commentaar), maar is niet zo pessimistisch over de toekomst van het land dat vroeger bekend stond als de Verenigde Staten van Amerika. Concerned American zei:

Misschien hier in de voormalige Verenigde Staten, evenals in Europa.

Maar misschien ook niet.

Of juister gezegd, de demon is zeer zeker op beide plaatsen, maar zijn uiteindelijke status – overwinnaar of overwonnene – moet nog bepaald worden.

Eerder vandaag is de staat Georgia de 25e Amerikaanse staat geworden die elke vorm van verplichte vergunning voor handvuurwapens heeft afgeschaft voor Georgiërs die nu legaal vuurwapens mogen bezitten.

Dat betekent dat in elk van die 25 Amerikaanse staten de dienaren van de tirannie er elke dag van uit zullen moeten gaan dat een aanzienlijk deel van de “burgerbevolking” bewapend is en minstens even goed opgeleid als de gemiddelde politieman.

Zo ook elke politicus en bureaucraat in elk van die staten.

En in een ander relatief recent bericht was de Baron zo vriendelijk om een stem uit het graf terug te laten komen over wat er allemaal met een handvuurwapen gedaan kan worden.

L’audace, mes amis – l’audace!

Als u eenmaal weet dat de regeringsstromannen van plan zijn u en uw familie in te spuiten, op te sluiten, uit te hongeren en uiteindelijk te doden als onderdeel van de Grote Reset, laat ze dan allemaal boeten voor hun bloeddorstige trouw aan het Kwaad.

Het maakt niet uit welk wapen, geschikt of niet, u tot uw beschikking hebt.

Ongeacht de titels, kostuums of alibi’s van uw vijanden.

Voor de NWO jaknikkers, hun meesters, en hun bureaucraten:

Geen gevangenen.

Het is verre van mij om zijn opmerkingen te weerleggen. Het lijdt geen twijfel dat miljoenen Amerikanen goed bewapend, goed opgeleid, en – zullen we zeggen – sceptisch zijn over de plannen van de federale regering.

Het probleem is niet dat het de Amerikanen aan vuurkracht ontbreekt, of aan de wil om die te gebruiken. Het probleem is: Wie ga je neerschieten?

Ik zal een paar voorbeelden geven die illustreren waar ik het over heb.

Stel u voor dat uw zoon in de tweede klas zit van de George Floyd Memorial Elementary School. U hebt vermoedens over de indoctrinatie die hem wordt toegediend, dus u stopt een micro-opnameapparaatje in zijn rugzak voor hij naar school gaat, zodat u kunt uitzoeken wat er aan de hand is. U ontdekt dat het nog erger is dan u verwacht had: hij wordt door zijn “niet-binaire” leraar geïnstrueerd in de expliciete details van homoseksuele erotische praktijken, en hij krijgt de waarschuwing dat hij dat niet aan zijn ouders mag vertellen.

Wie schiet u neer?

De leraar, misschien. De directeur. De hoofdinspecteur van de scholen. De burgemeester en verschillende leden van de gemeenteraad. En misschien, voor de goede orde, het paarsharige gepiercte genderqueer wezen dat uw district vertegenwoordigt in de wetgevende macht van de staat.

En wat gebeurt er dan? Als u niet door de politie wordt weggeblazen terwijl u wraak neemt op de mensen die uw zoon dit hebben aangedaan, wordt u voor de rest van uw leven in de bajes opgesloten. In beide gevallen groeit uw zoon op zonder vader. En hij krijgt nog steeds les in de mechanismen van homoseks in zijn lagere schoolklassen.

  We hadden vrienden zonder Facebook

Het voor de hand liggende alternatief is om uw kind zo snel mogelijk van de openbare scholen af te halen. Een particuliere school, of, als u het zich niet kunt veroorloven, thuisonderwijs. Dat laatste kan op zijn eigen manier duur zijn, als beide ouders voordien in loondienst werkten. Bovendien kan de staat of de stad waar u woont het moeilijk maken om thuis les te geven. U zou verplicht kunnen worden een goedgekeurd leerplan te gebruiken, dat natuurlijk expliciete instructies over homoseks voor 7-jarigen zou omvatten.

Op dat moment zou u kunnen besluiten uw gezin te verhuizen naar Florida of een landelijke streek in Texas waar de mensen nog betrekkelijk gezond zijn.

In ieder geval is er geen voor de hand liggende manier om het probleem op te lossen door mensen neer te schieten.

Een ander voorbeeld.

Stel dat uw werkgever besluit om als voorwaarde voor uw verdere tewerkstelling te stellen dat u ermee instemt dat u wordt ingespoten met de experimentele mRNA-behandeling die de gevolgen van besmetting met het Wuhan Coronavirus moet verzachten. U beroept zich op uw fundamenteel mensenrecht om niet tegen uw wil een medische ingreep te ondergaan, en weigert daaraan te voldoen. Als gevolg daarvan krijgt u twee weken ontslagvergoeding en wordt u de deur gewezen.

U hebt drie kinderen te onderhouden, dus u moet snel een andere baan vinden. Helaas leggen alle andere werkgevers in uw omgeving dezelfde vaccinplicht op, dus u kunt er geen vinden. Na maandenlang vruchteloos zoeken legt de hypotheekmaatschappij beslag op uw huis, en u staat met uw vrouw en kinderen op straat. Het hele gezin komt in een busje te slapen en gebruikt de chemische toiletten in het park waar alle andere daklozen wonen.

Wie schiet u neer?

Uw vroegere werkgever, om te beginnen. De bankdirecteur, misschien. En, voor de goede orde, het paarsharige gepiercte genderqueer wezen dat uw district vertegenwoordigt in de wetgevende macht van de staat.

Dan wordt u opgesloten, en uw vrouw en kinderen slapen nog steeds in de bestelwagen bij het park, alleen hebben zij nu geen man of vader meer om hen te beschermen tegen plunderende drugsverslaafden en/of gewelddadige verkrachters.

Nogmaals, mensen doodschieten loste het probleem niet op.

De bovenstaande voorbeelden zijn betrekkelijk onbeduidend in vergelijking met wat er nu snel op ons afkomt. Ik heb het natuurlijk over de Grote Reset.

De volledige Nieuwe Wereldorde zal binnenkort op ons afkomen. De omvorming van het haveloze overblijfsel van de Amerikaanse republiek tot een provincie van het Wereldparadijs zal worden ingeluid door de ineenstorting van onze munteenheid, die reeds goed op weg is.

Twee essentiële componenten zullen nodig zijn om het nieuwe systeem te laten functioneren: universele persoonlijke digitale identificatie en een wereldwijde digitale munt. Het recente vaccinpaspoort of “groene pas”-regelingen waren een proef voor de universele digitale identificatie. De digitale ID zal gecombineerd worden met de globale digitale munt (ik noem het GDC), en zal door uw mobiele telefoon bemiddeld worden.

En iedereen heeft toch een mobiele telefoon? Ik ben letterlijk de ENIGE persoon die ik ken die geen mobiele mobiele telefoon heeft. Iedereen die ik ken, zelfs de meest betreurenswaardige libertarische types, heeft een babyfoon. Er zijn vast nog wel een paar andere mafkezen uit het stenen tijdperk zoals ik, maar ze zijn met weinigen en ver te zoeken. Wanneer de tijd komt om de NWO door te voeren, zal het nauwelijks nodig zijn om het bezit van een hand-held apparaat verplicht te stellen.

  Laat het zonlicht binnen in het tijdperk van de post-truth

Als u een mobiele telefoon hebt, weten de regering en de grote bedrijven (ja, ik weet het, hetzelfde) waar u bent. Zij weten wat u koopt. Zij weten met wie u omgaat. En natuurlijk weten zij wat u zegt of sms’t via uw telefoon. Als u Siri of Alexa of iets dergelijks hebt, weten zij waarover u en uw vrienden in uw huiskamer converseren.

Zodra er een gepersonaliseerde digitale munt bij komt, zal de corporatieve staat totale bewaking en totale controle over uw persoonlijk leven bereikt hebben.

De Grote Reset: op weg naar een duurzame tirannie.

“Ah,” zegt u, “maar ik zal nooit bereid zijn om hun digitale valuta te gebruiken. Dus dat zullen ze niet hebben.”

Wel… U hebt misschien geen keus.

Het is niet zo dat contant geld ronduit zal worden afgeschaft, niet onmiddellijk. De eerste stap zal zijn om het waardeloos te maken.

Dat is waar de inflatie om de hoek komt kijken. De zware inflatie die nu begint is geen fout in het systeem, maar een kenmerk. Opdat u bereid zou zijn de nieuwe GDC te omhelzen, moet de valuta die u gewend bent 99,9% van zijn waarde verliezen.

Laten we vooruit kijken naar de hyperinflatie die vlak over de horizon ligt. Stelt u zich eens voor hoe het zal zijn wanneer een kwart melk $10.000 kost en een gallon benzine $20.000. U zult zijn zoals de spreekwoordelijke Duitse burger in 1923 – als u een kruiwagen met bankbiljetten vult, kunt u misschien nog net een brood kopen, op voorwaarde dat u de kruiwagen bij de deal gooit.

Dat is het moment waarop de nieuwe digitale munt zal worden uitgerold om u te redden. Als u het geluk hebt dat u op dat moment nog een baan hebt, zal uw werkgever u in GDC’s moeten betalen. Zo niet, dan komt u in aanmerking voor het Universeel Basisinkomen (OBI), ook in GDC’s. Gedurende een beperkte periode zult u uw oude valuta in GDC’s mogen omwisselen (tegen misschien een koers van 1.000 tegen 1). Daarna zal wat u vroeger als geld gebruikte, waardeloos papier worden. En u zult in de plaats daarvan geen Bitcoin of andere cryptocurrencies kunnen gebruiken – die zullen zeer nadrukkelijk niet inwisselbaar zijn voor de nieuwe digitale munt, en ook niet aanvaard worden bij financiële transacties.

Dat komt omdat de nieuwe GDC’s gepersonaliseerd zullen zijn, en dat is heel belangrijk voor onze wereldmeesters. Wanneer uw werkgever of de regering u betaalt, zal uw portemonnee gecrediteerd worden met een virtueel bedrag dat voorzien is van uw persoonlijke digitale stempel. Aangezien alle bedrijven wettelijk verplicht zullen zijn alleen de nieuwe valuta te gebruiken, zal uw koopgedrag altijd door de regering en de financiële instellingen gevolgd worden (ja, ik weet het, hetzelfde). Bovendien zal het systeem zo geprogrammeerd worden dat een individu met zijn GDC’s alleen bepaalde dingen op bepaalde tijden binnen een bepaalde regio mag kopen. Als u uw kilometervergoeding overschreden hebt, zult u een tijdlang geen geld kunnen uitgeven in Seattle of Chicago, en zelfs uw auto niet kunnen opladen om er te komen. Als u te veel rundvlees hebt gegeten, wordt u buitengesloten van de vleesafdeling in uw plaatselijke supermarkt. En als u dubbelplus onaardige dingen op de sociale media gezegd hebt, zult u helemaal niets meer kunnen kopen.

Welkom in de toekomst!

Waar u niets bezit, geen privacy hebt, en krekels eet. En u bent gelukkig.

Wanneer die tijd aanbreekt, wanneer u geen zaken meer kunt doen zonder GDC’s, wanneer elke beweging van u gevolgd wordt, wanneer elk gedrag van u geobserveerd wordt, wie gaat u dan doodschieten?

Niets van dit alles is het geraaskal van een paranoïde met een aluminium hoedje. Het is allemaal opgeschreven, min of meer op dezelfde manier als ik samenvatte, in artikelen en verhandelingen en documenten van het Wereld Economisch Forum en de andere instellingen die onze geglobaliseerde toekomst plannen. Niets ervan is verborgen. Het is niet geheim. Maar het is TLDR [Too Long; Didn’t Read] voor de meeste mensen, dus letten ze er niet op. En bovendien houden ze van hun mobieltjes en TikTok en Alexa en aanraakvrije aankopen – waarom zouden ze een wereldwijde digitale munt en een universele persoonlijke digitale ID erg vinden? Ze zijn er al bijna.

  De elite staatsgreep om ons te doden of ons tot slaaf te maken: Waarom kunnen regeringen, rechtszaken en protesten hen niet tegenhouden?

Alle bedrijven zullen, om hun vergunningen te behouden, transacties moeten verrichten met de nieuwe munt. Daaronder valt natuurlijk ook iedereen die vuurwapens en munitie verkoopt. U zult dus geen wapens of kogels meer kunnen kopen, tenzij met GDC’s – en zelfs dan zullen uw GDC’s niet door hen aanvaard worden, tenzij u een van de gelukkigen bent die in de Brave New World wapens mogen dragen. Denk aan de FBI, de politie, en de persoonlijke lijfwachten van de mensen die het nieuwe systeem besturen.

Voor u erover begint: ja, natuurlijk zal er een zwarte markt zijn. Er is altijd een zwarte markt wanneer totalitairen zoveel beperkingen opleggen aan het leven van de mensen. Alles wat u wilt kopen zal beschikbaar zijn – tegen een prijs.

En daar wordt het pas echt interessant: wat zal de zwarte markt als betaalmiddel gebruiken? Het zal niet meer zijn zoals vroeger in het communistische blok, toen louche kerels uw dollars als betaling aannamen en ze toevoegden aan een smerig rolletje biljetten dat uit de zak van een regenjas getrokken werd. Het zal onmogelijk zijn CDC’s te gebruiken op een zwarte markt. Hoe zal de onderwereld van de nieuwe orde zijn zaken doen?

Dat is een onderwerp dat een eigen verhandeling verdient voor een diepgaande bespreking. En alles wat ik erover zou kunnen zeggen, zou toch pure speculatie zijn.

Bedenk maar eens wat er allemaal bij komt kijken. Ruilhandel is altijd een optie, maar het wordt omslachtig. Een paar kippen en een ham meeslepen om te ruilen tegen reserve-fietsonderdelen is niet echt werkbaar.

Er zal een ruilmiddel moeten zijn. Het moet compact zijn, en intrinsieke waarde hebben. Goud en zilver zullen de voor de hand liggende kandidaten zijn. Als uw grootvader u een kistje heeft nagelaten met wat gouden eagles en zilveren dollars, dan zullen die goed van pas komen als de tijd daar is. En ik kan me voorstellen dat er uiteindelijk een nieuw algemeen aanvaard scrip zal ontstaan, elk specifiek voor een zeer plaatselijk gebied.

Maar handel drijven op de nieuwe zwarte markt zal moeilijk en gevaarlijk zijn, want de straffen voor dergelijke illegale activiteiten zullen zwaar zijn, en de bewaking zal alomtegenwoordig zijn. Iedereen die meedoet zal zijn telefoon en andere toestellen moeten afstaan, maar zelfs dan zullen er nog die alomtegenwoordige drones van de regering overvliegen, net buiten het bereik van een pistool…

Stelt u zich eens voor hoe het zal zijn wanneer de Nieuwe Wereldorde eindelijk ten uitvoer is gelegd. Uw geld zal waardeloos zijn. Als u voedsel wilt, of medicijnen voor uw kinderen, of chips voor uw 3-D printer, zult u GDC’s moeten gebruiken om ze te krijgen. Of u zult zich in een zeer gevaarlijke onderwereld moeten begeven om dezelfde dingen op een andere manier te verkrijgen.

Als het zover is, vertel me dan eens: wie gaat u precies neerschieten?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Een handwapen tegen een legerVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPoetin zegt het leger de ondergrondse stad Azovstal niet te bestormen, maar ze te vergrendelen en ze uit te hongeren
Volgend artikelSommige van de aan Oekraïne geleverde wapens zullen tegen ons worden gebruikt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. ‘Als het zover is, vertel me dan eens: wie gaat u precies neerschieten?”….wie niet?

  Neerschieten is een oplossing voor een probleem. De fout is jezelf schuldig te voelen omdat de maatschappij dat graag wil. Die transgender promotende directeur is prima om mee te beginnen, een minder is nog steeds een minder, en de volgende voor die vacature zal er niet snel komen. Maar je kan ook je kind van die school halen, een betere oplossing. En die hufter van een baas, wel, je kan hem thuis opzoeken en permanent arbeids ongeschikt maken, alleen niet blijven staan wachten tot iemand je komt aanhouden. En alles van waarde dat de klootzak heeft meenemen, kun je alvast je famillie even te eten geven….
  Wie een wapen opneemt moet het gebruiken, anders moet je geen wapen nemen. Als je wil overleven moet je alle opgelegde remmen eraf gooien, anders kun je net zo goed gewoon kruipen en sterven.

  Geweld is waarop overheden zijn gebaseerd voor hun macht, niet op sociale verbondenheid of menselijkheid. Of vind u een politie agent die een geboeide op de grond liggende arrestant vol in het gezicht trapt een uiting van verbonenheid en menselijkheid?

  Geweld is het verschil tussen leven of sterven, maar het is ook een weg die eenmaal ingeslagen geen andere opties bied dan te doden of te sterven. Het alternatief is sterven als de overheid dat wil….

 2. Het maakt niet zoveel uit wie je neerschiet, zolang je weet dat het een medewerker van de reset is.
  Altijd goed.
  Maak ze zo bang mogelijk.
  Ze verdienen niets anders.

  • Begin met je omgeving. Bij de WEF-kliek kun je toch nooit in de buurt komen. Bij de uitvoerders van de plannen zoals Rutten en dat soort mensen ook niet. Maar begin met die burgemeester die jouw gemeente gevangen houdt. Of zijn boa’s. De politiemannen die zich ervoor lenen. De huisartsen die ongewenste mensen dood laten gaan door hen te verwaarlozen.
   Je moet klein beginnen want bij de kopstukken kom je niet in de buurt. Verzamel hun gegevens. Zoek hun vuilniscontainers na, daar laten ze heel veel informatie in achter. Het papier dat ze naar de papiercontainers brengen. Zo heb ik heel veel gegevens verzameld, Nederlanders zijn geen oorlog meer gewend en gooien al hun gegevens openbaar weg. Zorg voor betrouwbare goede contacten en schuilplaatsen, onderduikadressen.
   Koop waardevaste spullen, leer wildplukken en koop waterfilters zodat je off grid en buiten kunt leven. Neem afstand van mensen waar je niks aan hebt en alles ontkennen. Ze houden je voortgang tegen.

 3. Het maakt niet uit wie u neerschiet. Er zijn toch teveel mensen, veel teveel, vooral in NL heeft u altijd prijs, geen kermis voor nodig. Zolang u ermee wegkomt. U moet wel een Kalashnikov hebben, de bekende AK47 is heel populair onder het Amsterdams geboefte met Marokaanse roots. Die AK kunt u binnenkort zo op de kop tikken vanwege de oorlog, u weet wel die oorlog in Europa. Wel zal u scheef worden aangekeken omdat dit wapen een Russisch ontwerp betreft.

  Overigens vermoedde ik dat dit artikel zou gaan over 3D geprinte wapens. Op jij-buis staan een aantal interessante docu’s over strijders met geprinte wapens tegen de NWO en overheid.

  Ook ben ik op school nooit onderricht over de mechanismen van homoseks, ik heb het zelf moeten ontdekken en dat was enorm spannend.

 4. Tip:

  Als U Uw zelf goed wil verdedigen kies dan voor de clock.22 (de Mercedes onder de pistolen)
  Het kost wel wat om er aan te komen maar dan heb je ook wat gegarandeerd !!
  Maar zover is het nog niet !!
  Maar wat niet is kan nog komen nietwaar

  Groet,

  • Nee hoor; het beste pistool op dit moment is de BRNO 7,5.
   Weinig op-en terugslag, goed richtbaar tot 100 meter; schiet een koe of paard dood op 75 meter zonder problemen.

   maakt van de Glock een slecht speeltje.

   Een vuurwapen is niet moeilijk om zelf te maken.

   • Of de 9mm CZ 75 / 85 serie met daarbij de Kadett, een .22LR loop waarmee men deze zeer goedkope munitie kan gebruiken voor oefenen of vrijwel geluidloos elimineren op korte afstand.

    Het omhalen van communicatie paken en straalzenders zal de controles plaatselijk onmogelijk maken en een bijl of brandje in een fiberkabel verdeelpunt doet ook wonderen.

 5. ‘Nogmaals, mensen doodschieten loste het probleem niet op.’ …..iemand van Pim Fortuyn gehoord? paar schoten, einde van de vrijheids beweging in Nederland. Geweld is de enige weg naar ssn oplossing als je vrijhed en menswaardig heid zoekt want dictators zijn niet voor rede vatbaar, die praten pas over jou rechten als ze hun macht kwijt aan het raken zijn…..en dan nog.
  Groen Links heeft in zijn gelederen pure terroristen en ook regerings macht.

  • Eventuele doelen: WEF volgers, GL leden, D66 leden….
   En lenin zei het al: de enige sociale verandering komt uit de loop van een geweer.

  • En dan denkt een groot deel van Nederland dat Pim werd gedood door V. v.d. G. Nou, lekker puh. V. had slechts 1 pistool en volgens het autopsierapport van Pim waren die kogels niet dodelijk: die waren van een ander kaliber. Ruimen van groepen is wat mij betreft geen probleem: WEF, WHO en ieder individu of groepering die deze 2 steunt. Krijgt de wereld weer wat lucht.

 6. En wanneer je bepaalt om te schieten is het eigenlijk al tien OVER twaalf.
  Ik zeg: Ga voor de elite, voordat zij zich ingegraven hebben.

 7. Pistool op foto: dat kreeg het NL verzet. Enkelschots, schoot geen kogel maar een stukje betonijzer. Was tot max 2 meter bruikbaar. Explodeerde vaak in de hand van de schutter.

  Quote van Stalin wellicht: een dode is geen dode meer als hij in de statistiek is verwerkt.?

 8. Lees enig tot redelijk niveau van humor in de reacties .
  Ten eerste klets nooit over wat je zou gáán doen .
  Uiteindelijk is het spreekwoord ik heb het gedaan meer inhoud als Ik moet het nog doen .
  Het gross van het “gewone” volk heeft geen benul waar je over praat.
  Neem het verschil tussen een grote stad en een redelijk dorp de stad wordt geteisterd door junks , en zijnde meeste mensen voorbereid tot alert zijn betrefende hun spullen .. nu ga nu met je kennis naar een gemiddeld dorp en kijk om je heen hoe mensen zo onbenullig hun dingen laten slingeren .
  Hun portemonee open naast zich neerleggen bij de kassa , hoe hun tassen achterloos openstaan en evt achtergelaten in de auto.. Met je stads kennis sta je verbijsterd 🙂
  Nu terug op je wapen gedoe . Met je stads kennis is alles een wapen .. je kunt een kogel niet weg koppen 😛 Maar je inhoudelijke kennis is een voorsprong . Hoe ver durf je te gaan .. durf je met je gekochte machete of (ook mooi wapen) je Kukri te gebruiken ? Alles hangt van je houding af ..
  Zoek geen ruzie blijf op de achtergrond , wees een spook ok bewust van de dingen die om je heen gebeuren . Op wie zou je schieten ? Niet over lullen .
  Quote”als u een kruiwagen met bankbiljetten vult, kunt u misschien nog net een brood kopen, op voorwaarde dat u de kruiwagen bij de deal gooit.” hier zit zoveel waarheid in deze zin. 😀
  Neem gisteren nu de caos op shithol dat de mensen samen drommen om op welverdiende vakantie te gaan, ben ik een beetje uitgeluld eigenlijk . 😛
  Een militair kan een klootzak zijn die al brullend zijn gun leegschiet de militair die bedachtzaam is die is waarlijk gevaarlijk . Anyway het blijft steeds een momend van bedachtzaam heid .
  Dit is mijn mening . Groeten

 9. Nou als er een oorlog zou uitbreken hier in NL dan zal ik proberen een ieder uit te schakelen die mij nu al ruim twee jaar van mijn leven heeft ontnomen zij zijn een gevaar en dat is nu wel gebleken ze spuiten zelfs nu kleine kinderen al dood in Amerika doen ze pas geboren kinderen met dat gift al injecteren mensen zullen dat nooit vergeten of vergeven en de haat zal steeds steeds groter worden de rijken en de elite en machthebbers zullen geen prettig leven meer hebben daarvan ben ik overtuigd.

 10. Ik vind dit een teken dat we echt verdwaald zijn, bij het geven van de opvoedings normen, in Nederland. Wat een afgang.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in