Er zijn een aantal redenen – zowel externe als interne – waarom Rusland geen haast heeft met zijn militaire speciale operatie in Oekraïne. Als men die weet, begrijpt men alles, schrijft Sergey Latyshev.

Het gebruik door de Verenigde Staten en Europa van het door hen gekoesterde terroristische Oekraïne als “aas” voor Rusland heeft geleid tot de situatie die beschreven wordt in de populaire grap over een jager en een beer: het is niet duidelijk wie wie vasthoudt. Of de beer houdt de jager vast, of de jager houdt de beer vast. En als het eerst voor velen in het Westen leek dat Rusland in de val was gelopen toen het plan van Moskou om het regime in Oekraïne te veranderen in een vriendschappelijk – of op zijn minst neutraal – regime begin maart mislukte, dan komt er nu een ontnuchtering. Voormalige “partners” beginnen te begrijpen: het is het Westen dat werkelijk in de val gelopen is.

Rusland daarentegen heeft een venster van ongekende mogelijkheden geopend – samen met een gevoel van eigen kracht en een vastbeslotenheid om in de toekomst voor zichzelf en zijn eigen geest te leven. Dit werd mogelijk gemaakt door de botsing met het Westen in Oekraïne, waar het beter was zich niet te haasten, en niet zozeer om tactische als wel om strategische redenen. Want het verlengen van de oorlog in Oekraïne stelt Moskou in staat om de breuk met het Westen, zonder welke Rusland zich niet normaal zal kunnen ontwikkelen, uit te voeren, zonder dat het omkeerbaar is. Het verzwakt in de eerste plaats Europa en de Verenigde Staten, brengt hen in diskrediet in de ogen van de rest van de wereld, en ondermijnt de basis van de economische en financiële macht van het Westen.

Europa’s zelfmoord

In een toespraak op 17 mei op een bijeenkomst over de situatie in de olie-industrie noemde de President van Rusland Vladimir Poetin het beleid van de Europese landen in de energiesector “economisch auto-da-fé”, “suïcidaal”. Want door de samenwerking met Rusland, waarvan de inkomsten op dit gebied door de snelle prijsstijging dramatisch zijn gestegen, te verbreken, wordt Europa op den duur systematisch de regio met de hoogste kosten voor energiebronnen in de wereld.

Dit, zo benadrukte Poetin, zal een negatieve invloed hebben op het concurrentievermogen van de Europese industrie en het continent de mogelijkheid ontnemen om de economische activiteit te vergroten. De Russische president heeft geen medelijden met Europa, want zijn politiek is zijn zaak. Maar waar het om gaat is wat Poetin vervolgens zei: “Rusland moet pragmatisch handelen en in de eerste plaats uitgaan van zijn eigen economische belangen.” Hij beloofde dat Moskou “vooruit zal handelen, de ondoordachte, chaotische stappen van “Westerse landen” in zijn voordeel zal ombuigen”. De Russische president betreurde zelfs dat men niet kan hopen dat er eindeloos fouten gemaakt zullen worden, men moet gewoon pragmatisch handelen vanuit de realiteit.

Inderdaad is er hier een probleem. Zo wil Brussel maar al te graag het zesde pakket sancties tegen Rusland goedkeuren, dat voorziet in de weigering van 27 EU-landen om gedurende zes maanden Russische olie te kopen en tegen het eind van het jaar te stoppen met de invoer van aardolieproducten, wat de Russische economie zal ondermijnen en een zware slag zal toebrengen aan de levensstandaard en de sociale stabiliteit. Maar het kan niet langer, want in Europa (laten we Hongarije in herinnering brengen) heeft niet iedereen het hoofd verloren, hoewel de krankzinnigen het al over een zevende pakket hebben…

De cijfers bevestigen het

Wat bedoelde Poetin met het krankzinnige anti-Russische beleid van het Westen, dat zichzelf voortdurend in de voet schiet? Het feit dat de inflatie in de eurozone records blijft vestigen. Zoals in het verslag van de Europese Commissie (EC) van 16 mei werd gemeld, zijn de prijzen op jaarbasis gestegen van 4,6% in het vierde kwartaal van 2021 tot 6,1% in het eerste kwartaal van 2022. Volgens de resultaten van het tweede kwartaal van 2022 is de inflatie gestegen tot 6,9%. De totale inflatie in de eurozone bedroeg in april 2022 7,5%, de hoogste in haar hele geschiedenis, geeft de EC toe. Voorspeld wordt dat de inflatie in de eurozone tegen eind 2022 6,8% zal bedragen, dat is 2 keer zo hoog als de feitelijke indicator van het “COVID” jaar 2021. Haat en afwijzing van Rusland zullen betaald moeten worden, en zeer duur.

In de leidende economie van Europa, het land dat het meest te lijden heeft onder de verbreking met Rusland – Duitsland, is de inflatie volgens zijn bureau voor de statistiek in maart opgelopen tot 7,3%. Dit is een record voor de laatste 40 jaar. De laatste keer dat een dergelijk inflatieniveau in Duitsland werd waargenomen was in de herfst van 1981, als gevolg van de gevolgen van de oorlog tussen Iran en Irak. Interessant is dat in februari van dit jaar de inflatie in Duitsland 5,1% bedroeg, en in januari 4,9%. Dat wil zeggen, dat de groei, zoals wij kunnen zien, in de eerste plaats veroorzaakt wordt door de gebeurtenissen in en rond Oekraïne, en dit is nog maar het begin. Ook de stookolie- en brandstofprijzen in Duitsland vertoonden de hoogste jaarlijkse groei van de laatste 50 jaar. Op 20 april meldde het Federale Bureau voor de Statistiek van Duitsland:

  Verraad aan het volk - De koude oorlogswinter 2022

Dergelijke gebeurtenissen zijn tot nu toe alleen waargenomen in verband met de twee oliecrises van 1974 en 1980 en de financiële-marktcrisis en de economische crisis van 2008-2009. In geen van deze crises was de stijging van de consumentenprijzen voor brandstof op jaarbasis echter hoger dan in maart 2022.

Duitse statistici hebben dit verschijnsel rechtstreeks in verband gebracht met het conflict in Oekraïne.

Dit is werkelijk indrukwekkend: het afgelopen jaar is de prijs van superbenzine met 41,9% gestegen, dieselolie – met 62,6%, lichte stookolie – met 144%, en gemiddeld is de prijs van motorbrandstof met 47,4% gestegen. Het is dus niet verwonderlijk dat alles in Duitsland snel duurder wordt. Volgens de “Focus”-publicatie zijn de elektriciteitskosten voor ondernemingen met bijna 70% gestegen in vergelijking met vorig jaar, terwijl de prijzen voor steenkool, hout, meststoffen en tarwe met meer dan 20-25% zijn gestegen. Als het nog meer zal worden: wanneer de burgers aan het eind van het jaar een herberekening van de nutsbedrijven krijgen, zal dat een ware ramp voor het land zijn. En hetzelfde zal gebeuren in andere toonaangevende Europese landen. Tezelfdertijd bedraagt het totale pakket aan EU-“hulp” aan Oekraïne 2 miljard euro!

Kortom, de Europeanen ruïneren zichzelf en gooien geld weg, zodat zij met aangesnoerde broekriem moeten leven, overgeleverd aan degenen die hun dure energiebronnen kunnen – of niet kunnen – leveren. Zal Europa, dat steeds armer wordt en vol zit met illegale migranten die op iets heel anders hopen, zich hiertegen verzetten – zowel het volk als zijn politieke klasse? Daarover bestaan grote twijfels. In Rusland is de inflatie natuurlijk ook gestegen en er ligt een moeilijke overgangsperiode in het verschiet, maar onze pijngrens is historisch gezien veel hoger. De Russen zullen zeker overleven, wetende dat zij nu werken voor zichzelf en hun land, dat binnen afzienbare tijd rijker en beter zal worden. De Europeanen hebben helemaal geen rooskleurige vooruitzichten.

Ook voor de Verenigde Staten zal het niet rozengeur en maneschijn zijn.

In feite is de situatie in de Verenigde Staten niet veel beter. Onder Joe Biden heeft de inflatie in zijn 14 maanden aan de macht een hoogtepunt in 40 jaar bereikt. De brandstofprijzen zijn de pan uit gerezen, ondanks de ontdekking van oliereserves door de autoriteiten. Een Amerikaanse vriend klaagde dat toen hij naar de winkel ging om een koelkast te kopen, hij “een bijna communistische ervaring” kreeg: in plaats van een twintigtal merken, zoals vroeger, waren er slechts drie beschikbaar, waaruit hij moest kiezen. De recessie die zich in feite in de Verenigde Staten heeft voorgedaan, heeft minder te maken met de pogingen van Washington om Rusland te “verzwakken” met de oorlog in Oekraïne, en meer met de groeiende handelsoorlog met China.

Maar Oekraïne heeft ook bijgedragen tot de Amerikaanse crisis, wat de Republikeinse senator Rand Paul, die de toewijzing van bijna 40 miljard dollar aan Kiev (in feite aan het Amerikaanse militair-industrieel complex, lobbyisten in het Congres en stelende Oekraïense ambtenaren) afremt, niet naliet te vermelden. De senator, wiens voorbeeld door steeds meer Republikeinse politici gevolgd wordt, rechtvaardigde zijn standpunt door te zeggen dat “de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten vandaag de dag de staatsschuld, de inflatie en de ineenstorting van de dollar is”, de situatie met de illegale migratie aan de zuidgrenzen, en niet Oekraïne. Want de Amerikanen kunnen het zich niet langer veroorloven om de rol van gendarme van de wereld te spelen ten koste van hun begroting. Niettemin is Oekraïne de grootste ontvanger van Amerikaanse “militaire hulp” ter wereld geworden, en overtreft het Egypte en zelfs Israël in deze lijst.

  Biden in Kiev: Waarom heeft Rusland geen onthoofdingsslag uitgevoerd?

Volgens de Washington Post hebben de Verenigde Staten van 2014 tot 2021 ongeveer 2,7 miljard dollar aan deze doelen besteed. Sinds het begin van de Russische militaire speciale operatie in Oekraïne is de omvang van deze “hulp” echter opgelopen tot 3,8 miljard. De helft van het nieuwe pakket (de Oekraïners zullen alles moeten betalen als Oekraïne overleeft) ten bedrage van 40,1 miljard dollar valt toe aan militaire behoeften. Dit alles is, eerlijk gezegd, door de gootsteen, evenals soortgelijke, destijds grotere “hulp” aan marionet Afghanistan. Nogmaals, de Amerikaanse en plaatselijke corrupte ambtenaren en het overzeese militair-industriële complex profiteren hiervan. Maar dit geld gaat beslist niet naar hypersonics, “star wars” enzovoort, en gaat voor een deel – in de vorm van krijgsbuit – in het algemeen naar Rusland.

En wat met Rusland?

Leven in een tijdperk van verandering is natuurlijk altijd moeilijk, hoewel interessant. Het hele punt is hier dat het onmogelijk is om aan het noodlot te ontkomen. Maar het is belangrijk te begrijpen of wij met ons land naar boven of naar beneden gaan. Wanneer men het nieuws leest dat, zoals de premier van Rusland Michail Misjustin verklaarde, “de regering een federaal project lanceert om 30 geavanceerde ingenieursscholen op te richten op universitaire locaties in verschillende regio’s van het land” om “in de kortst mogelijke tijd technologische onafhankelijkheid te bereiken” op basis van een “sterke en gediversifieerde industrie”, dan begrijpt men dat in Rusland alles in orde is. En dat het Westen in deze kwestie, dat ons kwaad wil doen, ons in feite helpt.

En hier is nog meer nieuws uit dezelfde serie, die na 24 februari voortdurend verschijnt. De regeringscommissie voor wetgevende activiteiten heeft een tweede pakket maatregelen ter ondersteuning van de economie goedgekeurd, waaronder een van de mechanismen voor de nationalisatie van de eigendommen van buitenlandse bedrijven die de Russische markt verlaten. Het stelt de rechter in staat om bij organisaties waarvan meer dan 25% van de aandelen in handen is van buitenlandse personen uit onvriendelijke staten, extern bestuur in te voeren in geval van beëindiging van de activiteiten. Dit is bescherming tegen faillissement en een maatregel om banen te redden. Alles wordt duidelijk en helder uiteengezet: het was van jullie – het is nu van ons.

Bloomberg noemde de roebel de beste munt in termen van versterking ten opzichte van de dollar. De reële effectieve wisselkoers van de roebel ten opzichte van vreemde valuta is volgens de Centrale Bank in april van dit jaar met ongeveer 34% gestegen. Een sterke roebel is gunstig voor de consumenten, want het betekent minder inflatie, vooral “import”, en is een uitstekende hulp voor de binnenlandse producenten wat betreft de ontwikkeling van de binnenlandse productie en de vervanging van de invoer. Intussen heeft het Ministerie van Industrie en Handel overeenstemming bereikt over een lijst van goederen en merken die zonder toestemming van de fabrikant in het land mogen worden ingevoerd. Sommige productcategorieën mogen volledig worden ingevoerd.

Dit is nodig om de bevolking en de bedrijven van de nodige goederen en onderdelen te voorzien. Het Ministerie van Industrie en Handel heeft aangeboden om 50 productgroepen zonder toestemming van de auteursrechthebbende te verkopen. Daaronder zijn kant-en-klare consumptieartikelen en onderdelen voor auto’s. Hiertoe behoren textiel, lederwaren, kleding, parfums, apparatuur, telefoons, computers, audio- en videoapparatuur, en voertuigen die door vooraanstaande buitenlandse bedrijven worden geproduceerd. In totaal noemt het document 200 artikelen en categorieën.

En hoe kan men niet blij zijn dat president Poetin een wet heeft ondertekend die de regering buitengewone bevoegdheden geeft om buitenlandse octrooien of uitvindingen te gebruiken als dat nodig is om de gezondheid van de burgers te beschermen? Overeenkomstige wijzigingen werden aangebracht in artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek van Rusland. En premier Misjustin ondertekende regeringsdecreet nr. 299, dat het mogelijk maakt geen schadevergoeding te betalen aan octrooihouders als zij verbonden zijn met landen die Rusland onvriendelijk gezind zijn, en dat zijn er een vijftigtal.

En dit is nog vrij vers. Het Franse automobielconcern Renault heeft vanwege de sancties besloten zijn activa in Rusland op te geven . Zijn president, Jean-Dominique Senard, noemde de beslissing “zeer moeilijk”. De Russische reactie liet niet lang op zich wachten.

“Een buitenlandse eigenaar heeft besloten de Renault-fabriek in Moskou te sluiten. Dat is hun goed recht, maar wij kunnen niet toestaan dat duizenden werknemers werkloos achterblijven. Daarom heb ik besloten de fabriek op de balans van de stad te zetten en de productie van personenauto’s onder het historische merk Moskvich te hervatten,” kondigde de Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin aan.

  Oekraïense soldaten onderschatten Rusland - aldus Westerse media

Volgens hem zal de stad trachten het grootste deel van het personeel dat rechtstreeks in de fabriek werkt, alsook bij verwante ondernemingen, te behouden, en “KamAZ” PJSC zal de belangrijkste technologische partner van de Moskouse Automobielfabriek “Moskvich” worden. In een eerste stadium zal de productie van auto’s met een interne verbrandingsmotor worden georganiseerd, en in de toekomst zullen elektrische auto’s worden geproduceerd.

De resultaten samenvattend

Kortom, beste westerlingen, u hebt de helft van de Russische goudreserves “bevroren” en denkt erover om ze te stelen? Zet u schrap! Wie wind zaait, zal storm oogsten. Had u Rusland tot 24 februari als een economische semi-kolonie waarvan de rijkdommen en hulpbronnen werden overgeheveld? Krijgt u een Russische fabrikant! Hebt u Rusland, mijn lieve vrienden, de hybride oorlog verklaard, omdat het weigert de door u, geliefden, gecreëerde terroristenstaat aan zijn zijde te dulden? Ontvang ook hier een “antwoord”! Daarom gaan de mensen in Rusland niet de straat op om te eisen dat de regering een einde maakt aan de oorlog. Omdat iedereen vertrouwt op de regering en, vooral, op de toekomst van Rusland. Daarom vechten wij in Oekraïne methodisch en langzaam, in afwachting dat de UAF en andere nazi’s “wegdrijven”.

Met de overgave van “Azovstal” zal dit spoedig beginnen. Alle aandacht is nu gericht op Donbass, dat in de komende weken het graf van de Oekraïense strijdkrachten zal worden. Maar Rusland heeft nog steeds geen haast, “zorgt voor de jongens”, en verlaat de onderhandelingen met Kiev om technische kwesties te coördineren en tot de volledige overgave. Laat de Verenigde Staten en het Westen als geheel er maar tientallen miljarden dollars en euro’s inpompen om Oekraïne te “helpen”. Hoe meer de vroegere “partners” van Rusland zichzelf verzwakken, hoe minder efficiënt zij hun middelen nog kunnen besteden. Hoe langer de hybride oorlog die Rusland onder het voorwendsel van Oekraïne heeft uitgeroepen, voortduurt, hoe resoluter Moskou de banden met het Westen zal inkrimpen.

Voor Oekraïne is wat er gebeurt van groot opvoedkundig belang: het is onmogelijk om een werktuig te worden in buitenlandse, vijandige handen. Anti-Rusland zijn is strafbaar. Zijn industrie is met bijna de helft ingestort. Er is een echte hongersnood op komst, die nog verergerd wordt door de in deze omstandigheden misdadige uitvoer van Oekraïens graan naar het Westen – er zal geen brood in het land zijn, maar ook vee dat niets heeft om te eten. Wat zult u over een paar maanden eten, hoe zult u uw huizen in de herfst en de winter verwarmen, om nog maar te zwijgen van de industriële ondernemingen en de kerncentrales, waarvan er vele gewoon zullen sluiten? In de voormalige Oekraïense gebieden die door Rusland bezet zijn, zal het leven een paradijs zijn vergeleken met de gebieden die door Kiev gecontroleerd worden. Op een dag zal iedereen, zowel in Europa als in Oekraïne, begrijpen dat het steunen van Kiev een verliezende, onrendabele en hopeloze zaak is. Maar dan zal het te laat zijn.

Dus wat?

Alles zal eindelijk duidelijk worden in Oekraïne, dichter bij de winter, die het zonder Rusland niet zal overleven. Tezelfdertijd zullen de Europese landen getroffen worden door een crisis waar zij niet aan durven denken. De Amerikaanse markt, die over aanzienlijke binnenlandse hulpbronnen beschikt, zal niet veel verarmen. De Amerikaanse geldzakken zullen zelfs, zoals altijd, iets verdienen aan de oorlog, en zich verrijken door de door de breuk met Rusland geruïneerde bezittingen van Europa op te kopen. De EU zal het heel moeilijk krijgen, zij zal deze puinhoop misschien niet overleven. En het zal nog moeilijker worden voor het huidige Oekraïne – dat zal het zeker niet overleven. Aan het “vervangbare materiaal” dat Oekraïne momenteel voor het Westen is, zal onvermijdelijk een einde komen. Rusland zal ook geld verdienen aan het herstel en de ontwikkeling van het nieuwe Oekraïne. Oekraïne als deel van Rusland is de enige uitweg voor de Oekraïners om niet zonder geld te komen zitten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Risico op complicaties van apenpokkenvaccin bijna even groot als risico om ziekte te krijgen”
Volgend artikelVS Militair deskundige: Rusland moet grote overwinningen behalen in Donbass, moet zich aanpassen aan nieuw NAVO-spel
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

27 REACTIES

 1. Als Europa zelfmoord heeft gepleegd, dan is “ze great rezet” natuurlijk de ideale oplossing.
  Putin en Zelensky zijn handen op dezelfde buik.

 2. “Een buitenlandse eigenaar heeft besloten de Renault-fabriek in Moskou te sluiten. Dat is hun goed recht, maar wij kunnen niet toestaan dat duizenden werknemers werkloos achterblijven. Daarom heb ik besloten de fabriek op de balans van de stad te zetten en de productie van personenauto’s onder het historische merk Moskvich te hervatten,” kondigde de Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin aan.

  Dit lijkt wel te bevestigen wat Greet zegt. Maar ook wat Marcel zegt, als EU ten onder gaat. Dan komt ‘ze great reset’ in EU. En uiteindelijk zul je Noord-Aarde en Zuid-Aarde krijgen. Rusland regeert Noord-Aarde en Ze Great Reset moet het maar met de rest doen. En dan volgen de satelliet oorlogen, en de space industrie oorlogen, en de nieuwste film “The Agenda’s, The Last Battle” wordt via je chip op je visuele cortex geprojecteerd. hahaahahah! totdat alles naar de verdommenis is en de super intelligente AI robotjes kreunend en knetterend om nieuwe batterijtjes smeken. Hoe leuk zou dat zijn??? Net zoals al die electro-stepjes in Brussels die op straat liggen te piepen.

 3. De sancties lijken in het voordeel van Rusland uit te pakken als je naar de inmiddels torenhoge koers van de roebel kijkt.

 4. Het Dropshot-plan werd ontwikkeld tijdens de verkiezing van Harry Truman voor een tweede presidentiële termijn en werd in 1978 vrijgegeven.

  Het document bestond uit 700 pagina’s, waarvan de meeste tot op de dag van vandaag niet zijn gepubliceerd. Volgens de veronderstellingen van Amerikaanse analisten zou het conflict op 1 januari 1957 beginnen. Er werd aangenomen dat alle NAVO-staten, evenals de landen van het Britse Gemenebest, behalve India en Pakistan, de kant van de Verenigde Staten zouden kiezen.

  Verwacht werd dat de USSR zou worden gesteund door de communistische staten van Oost- en Centraal-Europa, Albanië, Korea, Mongolië en China.

  Joegoslavië, Zwitserland, Spanje, Ierland, de landen van Scandinavië en de Arabische wereld zullen neutraal blijven, maar zullen klaar zijn om zich bij de VS aan te sluiten.

  Paragraaf nr. 14 zegt: “Kernwapens zullen door beide partijen worden gebruikt. Andere soorten massavernietigingswapens (radiologische, biologische en chemische wapens) kunnen door elke partij worden gebruikt, rekening houdend met vergeldingsoverwegingen en effectiviteit.

  Het was de bedoeling om 300 atoomkoppen en 250 duizend conventionele bommen op het grondgebied van de USSR te laten vallen. Het was de bedoeling om 25 atoombommen neer te halen op Moskou, 22 – op Leningrad, 10 – op Sverdlovsk, 8 – op Kiev. In totaal werden 100 steden aangevallen, wat zou leiden tot de vernietiging van 85% van de industrie van het land. Bij een nucleair bombardement zouden 60 miljoen Sovjetburgers omkomen.

  https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43868215401/Kak-SSHA-planirovali-obustroit-Rossiyu-posle-svoey-pobedyi-Plan-?utm_source=mirtesen&utm_campaign=absoluterating&utm_content=12052127&utm_term=52032

 5. Afgelopen maand trachtte ik te vertellen aan een Indiase migrant (electro technisch ingenieur) dat in Nederland studenten genderstudies bestaan. Het land van het vroegere Philips is compleet de weg kwijt.

  Ik geef het op, ik zit wat leeftijd in de herfst van mijn leven. Ik ben blij dat mijn ouders en grootouders deze idioterie niet meer hoeven mee te maken. De generatie van nu is het spoor volkomen bijster, net zo gestoord als de volgelingen van de rode khmer of Mao.

 6. Het niveau van de universiteiten is schrikbarend laag en slecht.
  Docenten/ proffesoren die nauwelijks 10 uur per week maken en bijna 3 maand per jaar betaald vrij zijn.
  genderstudies, vrouwenzaken (zwaar kut) emancipatie (die allang is afgerond), en meer onzin richtingen, alsmede het aannemen en betalen van 19 vrouwelijke hoogleraren,zonder leerstoel, omdat een deel vrouw moet zijn….

  Het hoger onderwijs in NL heeft zichzelf volkomen en totaal gedegenereerd.

  Het reguliere onderwijs is ook leuk.
  Tegen de wil of met kennis van ouders masturbatieles aan kleuters, homofiele seksuele techniek aan 8 jarigen–uiteraard met eenpartner als neger, onderwijzers die niet kunnen rekenen of spellen…

  Overheids instellingen die pretenderen NIET de discrimineren, maar WEL eisen dat niet meer dan 30% van personeel blank mag zijn….

  Maar voor de rest zijn we bijna normaal.

 7. Ik lees tot nu toe zo goed als alle berichten van Frontnieuws. Maar ik word er ook wel moe en depressief van. want wat ik ook lees ik denk niet dat er ook maar iets zal veranderen. Ging het eerst over hoofdzakelijk over de Covid-19 en de vaccinaties en alles wat er mee samenhangt en de gevolgen ervan nu en in de toekomst, nu gaat alles alleen nog maar over de oorlog in Oekraïne en over Poetin. Natuurlijk moeten we wel op de hoogte blijven wat er speelt en wat ons boven het hoofd hangt. MAAR WAT DOEN WE ER AAN OF KUNNEN WE ER AAN DOEN? zoals ik in dit artikel lees/staat we zijn in onze eigen val gelopen om Rusland te boycotten. We gaan het niet redden. Ik ben ervan overtuigd dat het Westen nooit meer het westen zal worden van 2000. Voor mij stop ik met het lezen van de berichten.

 8. Alles wat de VS doet is goed gepland. Het is de EU de in de val is getrapt. Oekraïne is gebruikt om “de oorlog te ontketenen” en hongersnood te creëren. Kissinger heeft in Davos niet voor niets gezegd dat Oekraïne een deel aan Rusland, het oosten en de Krim, moet teruggeven. Na die opmerking draaide Zelensky 180 gr. om een stemde mee in. Het is allemaal gecalculeerd. Zelensky kan dan straks in Israel gaan wonen en de bevolking van Oekraïne zit met de rotzooi opgescheept.

 9. Rusland gaat zeker deze oorlog winnen

  Dit in verband met het feit dat zij nu voor de 3x een oorlog krijgen voorgeschoteld aan het begin van de winter
  Gewoon uiterst slim .om nu terug te gaan vechten….Napoleon is bevroren …Hitler is ijs geworden…Daar zijn ze goed in oorlog aangaan in begin winter
  ..strategie geleerd van Djengis Kahn en die Japanse krijgsheer sun tsu….erg charismatisch verre van banaal en zeer slim…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in