Een projectrapport van mei 2021 van het Britse ministerie van Defensie, opgesteld in samenwerking met het Duitse Federale Bureau voor Defensieplanning, biedt schokkende inzichten in de dystopische cybernetische toekomst waarheen wereldwijde technocraten de mensheid drijven.

Het rapport, “Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project,”1 geeft een overzicht van de wetenschappelijke doelstellingen van de Britse en Duitse ministeries van defensie, en die zijn precies wat de titel suggereert. Menselijke augmentatie [versterking] wordt benadrukt als een sleutelgebied waarop men zich moet concentreren om toekomstige oorlogen te winnen, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Maar menselijke augmentatie zal niet beperkt blijven tot de militaire gelederen. Het gaat veeleer om een verdere scheiding van de klassen van mensen, waarbij de rijke en machtige elite wordt uitgebreid tot “supermensen”. Opgemerkt zij dat alles wat naar buiten komt een decennium of meer achterloopt op de huidige mogelijkheden, zodat alles in dit rapport als achterhaald nieuws kan worden beschouwd, ook al leest het als pure science fiction.

“… het gebied van menselijke augmentatie heeft het potentieel om de maatschappij, veiligheid en defensie in de komende 30 jaar te transformeren,” aldus het rapport. “Wij moeten de implicaties van deze veranderingen beginnen te begrijpen en ze in ons voordeel ombuigen voordat zij ons worden opgedrongen.

Technologie in oorlogsvoering heeft zich traditioneel geconcentreerd op steeds meer gesofisticeerde platforms van waaruit mensen zich verplaatsen en vechten, of op artefacten die zij dragen of hanteren om mee te vechten. Vooruitgang in de biowetenschappen en convergerende ontwikkelingen op aanverwante gebieden beginnen echter de grens tussen technologie en de mens te doen vervagen …

Veel technologieën die tegen 2050 strategisch voordeel kunnen opleveren, bestaan al, en er zal ongetwijfeld nog meer vooruitgang worden geboekt … Voor onze potentiële tegenstanders zullen niet dezelfde ethische en juridische overwegingen gelden als voor ons, en zij zijn nu al bezig met de ontwikkeling van capaciteiten om de menselijke capaciteiten te vergroten.

Onze voornaamste uitdaging zal zijn op dit gebied een voorsprong te verwerven zonder de waarden en vrijheden die aan onze manier van leven ten grondslag liggen in gevaar te brengen …

Wanneer wij aan menselijke verbetering denken, denken wij gemakkelijk aan op science fiction geïnspireerde pakken of wondermiddelen die supersoldaten voortbrengen, maar wij staan nu op het punt de voordelen ervan in een reeks functies te realiseren. Menselijke verbetering zal helpen om prestaties te begrijpen, te optimaliseren en te verbeteren, wat zal leiden tot incrementele, maar ook radicale verbeteringen.”

Veranderen wat het betekent om mens te zijn

Zoals in het rapport wordt opgemerkt: “Menselijke augmentatie heeft het potentieel om … de betekenis van wat het betekent om een mens te zijn, te veranderen.” Dit is precies wat Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), heeft verklaard als het doel van De Vierde Industriële Revolutie.2

Het WEF staat al meer dan 40 jaar in het middelpunt van de wereldpolitiek, en als je de tijd neemt om in het materiaal van de Vierde Industriële Revolutie van het WEF te duiken, besef je dat het allemaal over transhumanisme gaat. Het gaat over de fusie van mens en machine. Dit is een dystopische toekomst die het WEF en zijn mondiale bondgenoten actief proberen te implementeren, of de mensheid als geheel het daar nu mee eens is of niet.

Schwab droomt van een wereld waarin mensen verbonden zijn met de cloud, in staat om via hun eigen brein toegang te krijgen tot het internet. Dit betekent natuurlijk ook dat je hersenen toegankelijk zouden zijn voor mensen die aan je gedachten, emoties, overtuigingen en gedrag zouden willen sleutelen, of dat nu de technocratische elite zelf is of willekeurige hackers. Zoals geschiedenisprofessor Yuval Noah Harari eind 2019 opmerkte, “mensen zijn nu hackbare dieren.”3 Zoals opgemerkt in het genoemde rapport:4

“Menselijke augmentatie zal steeds relevanter worden, deels omdat het menselijke capaciteiten en gedrag direct kan verbeteren en deels omdat het het bindmiddel is tussen mensen en machines.

Toekomstige oorlogen zullen niet worden gewonnen door degenen met de meest geavanceerde technologie, maar door degenen die het meest effectief de unieke capaciteiten van zowel mensen als machines kunnen integreren. Het belang van de samenwerking tussen mens en machine wordt algemeen erkend, maar wordt tot dusver bekeken vanuit een technocentrisch perspectief.

  Gevaccineerd bloed - Het dilemma van COVID's experimentele transfusies

Menselijke augmentatie is het ontbrekende deel van deze puzzel. De mens als platform zien en onze mensen op individueel niveau begrijpen is fundamenteel voor succesvolle human augmentation.”

Sleutelwoorden waar ik uw aandacht op wil vestigen is de bevestiging dat menselijke augmentatie “direct gedrag kan verbeteren.” Nu, als je gedrag kunt verbeteren, betekent dat dat je iemands gedrag kunt veranderen. En als je iemands gedrag op een positieve manier kan veranderen, kan je het ook ten nadele van de persoon zelf beheersen.

Theoretisch kan iedereen, elke willekeurige burger met een brein-naar-de-cloud verbinding en de nodige biologische verbetering (zoals kracht of snelheid) draadloze instructies krijgen om bijvoorbeeld een moord te plegen, en het vlekkeloos doen, zelfs zonder voorafgaande training.

Als alternatief zou hun fysieke lichaam tijdelijk kunnen worden overgenomen door een operator op afstand met de vereiste vaardigheden. Het bewijs hiervan bestaat reeds en wordt door Dr. Charles Morgan, professor in de afdeling nationale veiligheid aan de Universiteit van New Haven, in de onderstaande lezing besproken. Met behulp van het internet en hersenimplantaten kunnen gedachten van de ene persoon naar de andere worden overgebracht. De verzender kan ook rechtstreeks de fysieke bewegingen van de ontvanger beïnvloeden.

Het menselijk platform

Op blz. 12 van het rapport wordt het concept van het menselijk lichaam als platform beschreven, en hoe verschillende delen van het menselijk platform kunnen worden vergroot. Bijvoorbeeld:

 • Fysieke prestaties zoals kracht, behendigheid, snelheid en uithoudingsvermogen kunnen worden verbeterd, evenals fysieke zintuigen. Een voorbeeld is het bewerken van genen om het gezichtsvermogen te verbeteren
 • Psychologische prestaties zoals cognitie, emotie en motivatie kunnen worden beïnvloed om gewenst gedrag te activeren en te sturen. Voorbeelden van cognitieve verbetering zijn verbetering van geheugen, aandacht, alertheid, creativiteit, begrip, besluitvorming, intelligentie en waakzaamheid
 • Sociale prestaties – “het vermogen om zichzelf als deel van een groep te beschouwen en de bereidheid om als deel van het team op te treden” – kunnen worden beïnvloed. Communicatievaardigheden, samenwerking en vertrouwen vallen hier ook onder

Zij noemen verschillende manieren om de fysieke, psychologische en sociale prestaties van het “menselijk platform” te beïnvloeden, waaronder genetica (kiembaan- en somatische modificatie), het darmmicrobioom, synthetische biologie, invasieve (interne) en niet-invasieve (externe) herseninterfaces, passieve en aangedreven exoskeletten, kruiden, geneesmiddelen en nanotechnologie, neurostimulatie, augmented reality-technologieën zoals externe hologrammen of brillen met ingebouwde kunstmatige intelligentie, en sensoriële augmentatietechnologieën zoals externe sensoren of implantaten. Zoals in het verslag wordt opgemerkt:

“De zintuigen kunnen worden uitgebreid door frequenties buiten het normale menselijke bereik te vertalen in frequenties die kunnen worden gezien, gehoord of anderszins gedetecteerd. Dit zou de gebruiker in staat kunnen stellen door muren heen te ‘kijken’, trillingen te voelen en in de lucht zwevende chemicaliën en veranderingen van magnetische velden te detecteren.

Meer invasieve opties om bestaande zintuigen te versterken zijn ook gedemonstreerd, bijvoorbeeld het coaten van netvliescellen met nanodeeltjes om zicht in het infraroodspectrum mogelijk te maken”.

Zij wijzen er ook op dat, vanuit een defensieperspectief, methoden nodig zullen zijn om een verbeterde tegenstander te de-augmenteren. Kunt u zich het slagveld van de toekomst voorstellen, waar soldaten van beide kanten worden bestookt met tegenstrijdige input?

Wat de ethiek betreft, benadrukt het document dat “we niet kunnen wachten tot de ethiek van menselijke augmentatie voor ons wordt beslist”. Er kunnen zelfs “morele verplichtingen” zijn om mensen te augmenteren, zeggen ze, zoals wanneer het “welzijn zou bevorderen” of een bevolking zou beschermen tegen een “nieuwe bedreiging”.

Interessant is dat het document opmerkt dat “Men zou kunnen stellen dat behandelingen met nieuwe vaccinatieprocessen en gen- en celtherapieën voorbeelden zijn van menselijke augmentatie die al in de pijplijn zitten.” Dit lijkt een directe verwijzing te zijn naar mRNA en vector DNA COVID-vaccins. Als dat zo is, is dat een openlijke bekentenis dat zij een strategie voor menselijke augmentatie zijn die in ontwikkelingsfase is.

De uitdaging van onbedoelde gevolgen

Natuurlijk kunnen er allerlei neveneffecten en onbedoelde uitkomsten optreden wanneer je een aspect van het menselijk lichaam of de menselijke geest begint te vergroten. Zoals uitgelegd in het rapport:

  Wilde Covid vaccinpas - probeerde zich te laten inenten met nep-arm

“De relatie tussen augmentatie-inputs en -outputs is niet zo eenvoudig als het lijkt. Augmentatie kan iemands uithoudingsvermogen verbeteren, maar onbedoeld afbreuk doen aan zijn vermogen om helder en besluitvaardig te denken en tijdig te handelen.

In een oorlogscontext kan augmentatie een commandant intelligenter maken, maar zijn leiderschapscapaciteiten aantasten omdat hij minder in staat is tot sociale interactie of omdat hij steeds onethischere beslissingen neemt. Zelfs een betrekkelijk oncontroversieel hulpmiddel zoals een exoskelet kan de fysieke prestaties bij bepaalde taken verbeteren, maar onbedoeld leiden tot evenwichtsverlies of verminderde coördinatie als het niet wordt gedragen.

Het concept van verbetering wordt verder vertroebeld door de ingewikkeldheid van het menselijk zenuwstelsel, waar een verandering in één gebied een onbedoeld effect elders kan hebben. De verschillen tussen mensen maken het nog moeilijker om verbetering te ontwikkelen.”

Toch is dit alles volgens de auteurs geen reden om de opmars naar het transhumanisme te heroverwegen of af te remmen. We moeten het menselijk lichaam gewoon beter begrijpen, en daarvoor moeten we meer gegevens verzamelen en analyseren over menselijke prestaties, gedrag, genetica en epigenetica. Zoals opgemerkt door de auteurs:

“Apparaten die beweging, hartslag, zuurstofgehalte en locatie bijhouden zijn al gemeengoed en zullen steeds nauwkeuriger en geavanceerder worden, waardoor het mogelijk wordt om een steeds breder scala aan prestatiegegevens in real time te verzamelen. We kunnen gegevens ook analyseren op manieren die vijf jaar geleden nog onmogelijk waren.

Kunstmatige intelligentie kan enorme hoeveelheden informatie vrijwel ogenblikkelijk analyseren en omzetten in producten die de besluitvorming kunnen onderbouwen. Dit samenspel van gegevensverzameling en analyse vormt de basis van de toekomstige menselijke verrijking.”

In laboratorium gekweekte designer baby’s

Zoals gezegd, tegen de tijd dat een technologische vooruitgang publiekelijk wordt toegegeven, is het onderzoek al tien jaar of verder gevorderd. Neem dan het artikel van 1 februari 2022 in Futurism,5 waarin wordt aangekondigd dat Chinese wetenschappers een kunstmatige intelligentie kindermeisjesrobot hebben ontwikkeld om voor foetussen te zorgen die in een kunstmatige baarmoeder worden gekweekt. Volgens Futurism:6

“Het systeem zou theoretisch ouders in staat kunnen stellen een baby in een lab te laten groeien, waardoor er geen mens meer nodig is om een kind te dragen. De onderzoekers gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat dit systeem veiliger zou zijn dan het traditionele baren van kinderen.”

Vooralsnog is de AI-robot alleen verantwoordelijk voor in het lab gekweekte dierlijke embryo’s, omdat “experimenten op menselijke embryo’s nog steeds verboden zijn volgens de internationale wetgeving.” Dat kan echter elk moment veranderen. In mei 2021 heeft de International Society for Stem Cell Research de regels7 voor experimenten met menselijke embryo’s versoepeld.8

Tot die tijd gold de regel dat een menselijk embryo niet langer dan 14 dagen in een laboratorium mocht worden gekweekt. Nu mogen menselijke embryo’s langer dan 14 dagen worden gekweekt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In sommige landen zou de wetgeving nog moeten worden gewijzigd om verder te gaan dan 14 dagen, maar hoe dan ook, er bestaat geen twijfel over dat, nu het transhumanisme serieus van start gaat, ethische overwegingen over het kweken van baby’s in laboratoria opzij zullen worden geschoven.

Combineer de aankondiging van een AI-robot nanny om voor in het lab gekweekte embryo’s te zorgen met de aankondiging in 2018 dat Chinese wetenschappers CRISPR-baby’s met genetisch gemanipuleerde cellen maakten. Zoals gemeld door Technology Review, 25 november 2018,9 “Een gewaagde poging is aan de gang om de eerste kinderen te creëren waarvan het DNA is aangepast met behulp van genbewerking.”

De embryo’s werden genetisch bewerkt om een gen genaamd CCR5 uit te schakelen, om de baby’s “resistent te maken tegen HIV, pokken en cholera.” De embryo’s werden vervolgens geïmplanteerd in een menselijke moeder met behulp van in vitro fertilisatie. Destijds weigerde de hoofdwetenschapper te antwoorden of de onderneming tot een levende geboorte had geleid, maar kort daarna werd bevestigd dat één proefdeelnemer in november 2018 inderdaad was bevallen van een genetisch gemanipuleerde tweeling.10

In juni 2019 publiceerde het tijdschrift Nature een artikel11 waarin de vraag werd gesteld of de CRISPR-baby’s misschien onbedoeld een kortere levensduur hadden gekregen, omdat onderzoek onlangs had ontdekt dat mensen met twee gehandicapte kopieën van het CCR5-gen 21% meer kans hadden om voor de leeftijd van 76 jaar te sterven dan mensen met één functionerende kopie van dat gen. De baby’s zouden ook dankzij deze genetische manipulatie gevoeliger kunnen zijn voor griep en auto-immuunziekten.

  Japanse deskundigen verbijsterd over hoog aantal Covid-doden

Moeten we chimpansees fokken om aan de behoefte aan organen te voldoen?

Ethische overwegingen over dier-mens hybriden (chimaera’s) zullen waarschijnlijk ook uit de weg geruimd worden zodra transhumanisme genormaliseerd wordt. Er zijn al hybride embryo’s van mens en aap gekweekt door een team van Chinese en Amerikaanse wetenschappers.12

De hybride embryo’s maken deel uit van een poging om nieuwe manieren te vinden om organen te produceren voor transplantatiepatiënten. Het idee is apen te kweken met organen die compatibel zijn met die van mensen en die dan kunnen worden geoogst als dat nodig is. In dit geval werden de embryo’s 20 dagen lang in reageerbuizen gekweekt – en dit werd gedaan voordat de ISSCR officieel instemde met een versoepeling van de 14-dagenregel.

De vraag is, als dit soort onderzoek succesvol blijkt te zijn en het creëren van dieren met menselijke organen werkelijk mogelijk is, op welk punt wordt de chimera dan een mens?

Hoe weten we dat wat op een aap lijkt geen menselijk brein heeft, met de intelligentie die daarbij hoort? Nog een stap verder: wat weerhoudt wetenschappers ervan om menselijke orgaandonoren te kweken? Zelfs menselijke klonen? Het is absoluut een glibberig pad.

Privacy in het tijdperk van transhumanisme

Misschien is een van de grootste zorgen die ik (en vele anderen) wel hebben dat we niet alleen in de richting gaan van een samensmelting van mens en machine, maar dat we tegelijkertijd ook in toenemende mate de menselijke moraal uitbesteden aan machines. Ik kan me niet voorstellen dat het eindresultaat anders dan verwoestend zal zijn. Hoe is dat gebeurd? Timandra Harkness, een BBC Radio presentatrice en auteur van “Big Data: Does Size Matter?” schrijft:13

“Zoals de recente pandemische jaren hebben aangetoond, wordt de wens om vrij te zijn van controle, tenzij er een goede reden is om gecontroleerd te worden, algemeen gezien als, op zijn best, excentriek en, op zijn slechtst, automatisch reden voor verdenking.

We kunnen gewoon niet onder woorden brengen waarom een privé-leven waardevol is. We hebben geen besef van onszelf als autonome wezens, personen die een ruimte nodig hebben om na te denken, om gedachten te delen met een paar anderen, voordat we ons in de openbare ruimte wagen met woorden en daden die we bereid zijn te verdedigen …

Een deel van de aantrekkingskracht van technologieën als AI is de fantasie dat een machine de rol van wijze ouder op zich kan nemen, immuun voor de emotie en onvoorspelbaarheid van gewone mensen. Maar dit zegt ons minder over de werkelijke mogelijkheden van AI, en meer over onze ontgoocheling over onszelf.

De drang om COVID, of andere sociale problemen, met technologie op te lossen komt voort uit dit gebrek aan vertrouwen in andere mensen. Hetzelfde geldt voor de onverschillige minachting voor privacy als een uiting van morele autonomie.

Technologie-ethiek kan ons niet redden, net zo min als technologie dat kan. Zelfs tijdens een pandemie is de manier waarop we met elkaar omgaan de fundamentele vraag die aan de ethiek ten grondslag ligt. Dus moeten we technologie toch behandelen als slechts een instrument. Anders lopen we het risico dat we tot instrumenten worden gemaakt in een wereld zonder moraal.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelastVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet beleid van verplichte vaccinatie heeft geen invloed op de vaccinatiegraad in Oostenrijk; integedeel
Volgend artikelActievoerders confronteren en beschuldigen GGD-medewerkers in Heerlen van genocide – Actievoerder Alexandra’s persoonlijke getuigenverklaring
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. transhumanisme gaat nooit lukken , Gods koninkrijk is hier al mensen, ze worden allen vernietigd..Moeder aarde wint altijd tegen transhumanisme, robots zijn niet bestand tegen water en vuur, elektriciteit gaar stuk, metaal smelt weg….HalleluYAH

 2. Wel onze technocraten zien alleen de voordelen van hun waanzin.
  Door vaccins augmentatie bewerkstelligen.
  Als we de slachtoffers v.d. vaccinatie campagne v. Covid zien, is dat een succes?
  Neem de vaccinatie.programma’s v.d. Gates foundation maar onder de loep.
  Die informatie en de betreffende uitslagen hebben de dystopie toch wel blootgelegd.
  De toekomst als in het artikel beschreven zal ongetwijfeld vele slachtoffers creëren.
  Een zeer zieke maatschappij, met onvoorziene ziekten, waarschijnlijk psychisch.
  Levensgevaarlijk.
  Schwab kornuiten zijn wel heel ver van het padje.
  De ellende is dat ze te veel invloed hebben, en soort zoekt soort.
  Het begin van het einde luiden de dystopen in.

 3. HEBZUCHT = het ergste kwaad, wat een mens kan bezitten. Als je als “mens”, is ophoudt met jaloers te zijn, dan verdwijnt ook de ruzie, en dan zijn er ook geen oorlogen nodig, en als er geen oorlogen zijn, is het onnodig om super-trans-humane-wezens te creëren, dus onnodig om je te laten veranderen in een half-robot, dus ook onnodig om totale controle op je medemens uit te voeren, ga maar door met doordenken, zonder ” HEBZUCHT”, kan de mensheid in vrede samen leven, eenvoudiger is het niet.

 4. Persoonlijk weet ik wel wat de ware plaag / virus is hier op de wereld maar die clan mag niet met name genoemd worden
  want dan ben je een anticlan. Ik noem ze doorgaans zaterdag mensen of satan’s chosen..
  Dit kankergezwel zit inmiddels verweven in alle lagen van bestuur / cultuur en politiek dus S6 met het uitroeien ervan.
  Mevrouw Merkel behoort ook tot deze clan btw

 5. Handig Cyborg .
  Erectie storing nee hoor je denkt M omhoog . 🙂
  Mocht je een printplaat doorbranden .. tja dan ben je de lul in dit geval 😛
  Loop je met een paal voor schut 😛

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in