Er zijn mensen die niet geloven in de covid hoax maar wel in de global warming hoax. Dat is, vrees ik, net zoiets als niet in de kerstman geloven maar wel in de tandenfee, schrijft Dr. Vernon Coleman.

De covid-19 fraude is slechts een voorproefje, bedacht om ons voor te bereiden op de volgende stap in de global warming hoax. De in diskrediet gebrachte, valse dreiging van een wereldwijde pandemie was slechts een stap in de juiste richting. De sociale afstand, de lockdowns en de mondkapjes waren allemaal onderdeel van het trainingsproces – ontworpen, net als de recycling-onzin, om de massa van onnadenkende mensen te veranderen in gehoorzame, hersendode, deugdzaaiende zombies, zo vol angst dat ze hun eigen keel zullen doorsnijden als hen verteld wordt dat dat de enige manier is om hun eigen leven te redden.

En het is de global warming hoax die ons gaat vernietigen. Het zijn de groene, nepmilieuactivisten die ons zullen vernietigen door ons te dwingen cold turkey af te kicken van fossiele brandstoffen en te leven in een koude, wrede wereld waar de armsten zullen verhongeren of doodvriezen en waar de uitverkorenen, de zelfbenoemde elite, de werkelijkheid zullen negeren, elektriciteit zullen aanbidden en een pseudowetenschappelijke crisis uit het niets zullen creëren om menselijkheid, fatsoen, waardigheid en respect uit onze levens te onderdrukken, te verdringen en te verbannen.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voorspelt dat een opwarming van de aarde met 2,5 tot 4,0 graden Celsius het mondiale BBP tegen het jaar 2100 met 2% tot 5% zou doen dalen, maar dat de wereldeconomie tegen 2100 300 tot 500% groter zal zijn dan nu het geval is. Dit ondermijnt het argument dat klimaatverandering een merkbaar effect zal hebben op de wereldeconomie.

Het Internationaal Energieagentschap heeft verklaard dat onze planeet tegen het jaar 2040 nog steeds slechts ongeveer 5% van zijn energiebehoeften zal halen uit hernieuwbare bronnen (met inbegrip van de verbranding van bomen of “biomassa”). Als de waanzinnige groenen hun zin krijgen en ons laten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, is er maar één zekerheid: miljarden zullen sterven van de kou en de honger.

Vanzelfsprekend gelooft de meerderheid van de zelfvoldane, ignorante global warming sekteleden dat de wereld werkelijk vergaat. De nieuwste onzin is dat alles in het centrum van Londen onder water zal staan voordat we de tijd hebben gehad om onze laarzen aan te trekken, naar de dichtstbijzijnde berg te gaan en daar een kamp op te slaan waar we kunnen kiezen tussen doodvriezen of verhongeren. De krankzinnige sekteleden is verteld dat de planeet het niet zal overleven en dat miljarden zullen sterven als het water onverbiddelijk naar de hemel stijgt. Er is natuurlijk geen enkel bewijs voor dit alles. Aanvankelijk noemden ze het complot “opwarming van de aarde”, maar ze moesten de naam van het bedrog veranderen toen duidelijk werd dat de planeet eerder koeler leek te worden dan warmer en ze beseften dat de naam klimaatverandering hen meer ruimte zou geven om meer soorten natuurrampen in hun propaganda op te nemen. En de hele zwendel is decennia geleden in het leven geroepen om zich voor te bereiden op de Great Reset.

Een groep Britse psychologen heeft gerapporteerd dat kinderen last hebben van angst veroorzaakt door de angstaanjagende voorspellingen van degenen die voorspellen dat de klimaatverandering onze toekomst zal beïnvloeden. Al deze stress moet worden opgeteld bij de massale angst veroorzaakt door de covid-19 fraude.

Global warming idioten hebben voorspeld dat “het leven op aarde stervende is, dat miljarden mensen zullen sterven en dat de ineenstorting van de beschaving reeds is begonnen”. Ze hebben de opwarming van de aarde ook vergeleken met de Holocaust, maar “op een veel grotere schaal”. Er is geen enkel bewijs voor dit alles.

De IPPC schat dat de zeespiegel tegen het jaar 2100 met een halve meter zou kunnen stijgen. Wat denkt u dat dit voor een crisis is, gezien het feit dat een derde van Nederland altijd onder de zeespiegel heeft gelegen – sommige gedeeltes meer dan 9 meter onder de zeespiegel?

De gekken geloven deze onzin omdat hen herhaaldelijk is verteld dat het waar is. De BBC zegt dat het waar is en staat geen debat toe. De politie staat toe dat de sekteleden Londen afsluiten, omdat hen is verteld hen te laten doen wat ze willen om te helpen vernietigen wat er nog over is van de economie. Overigens, ik zie dat ze een enorme roze tafel in Londen hebben neergezet. Ik vraag me af waar die van gemaakt is – en hoeveel energie er verbruikt is bij de vervaardiging ervan. Zijn er elektrische gereedschappen gebruikt? Gewoon nieuwsgierig.

De global warming mafkezen schijnen niet te beseffen dat we altijd weersomstandigheden hebben gehad en dat er altijd malloten zijn geweest die waarschuwden dat het einde van de wereld nabij is. In 1817 waarschuwde de voorzitter van de Royal Society in Londen dat er een aanzienlijke verandering van het klimaat had plaatsgevonden die tot enorme veranderingen zou leiden. In 1947 waarschuwde een Zweedse geofysicus dat het klimaat aan het opwarmen was. In de jaren zeventig waarschuwde de BBC, die eeuwige bron van desinformatie, voor een naderende ijstijd – een even grote bedreiging voor het leven als een kernoorlog. In 2007 werden we gewaarschuwd dat we vijf jaar hadden om de planeet te redden. In 2011 zei het Internationaal Energieagentschap dat we nog vijf jaar hadden. In 2017 zeiden de Verenigde Naties dat we nog drie jaar te gaan hadden. In 2013 zei een professor uit Cambridge dat al het Noordpoolijs tegen 2015 verdwenen zou zijn. In 2009 nam Gordon Brown, de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk, vrijaf van het verkloten van de economie om ons te vertellen dat we nog 50 dagen te gaan hadden. In 2004 vertelde de Observer ons dat we in 2020 in een Siberisch klimaat zouden leven. Elf jaar geleden, zei Prins Charles dat we nog acht jaar hadden om de planeet te redden.

  Satanische pedofiel Marina Abramovic wordt hoofd van Oekraïense adrenochroomfabrieken

Als er de afgelopen jaren al sprake is geweest van vreemde weersverschijnselen, dan zijn die door de mens veroorzaakt – maar dan wel opzettelijk en niet per ongeluk. Ik geloof niet dat er ook maar één rationele wetenschapper is die naar het bewijsmateriaal heeft gekeken en gelooft in de mythe van de opwarming van de aarde.

Telkens als het regent, geven de sekteleden de opwarming van de aarde de schuld Maar de natste dag in Groot-Brittannië deze zomer was minder dan een derde zo nat als de natste dag in 1929 en slechts een kwart zo nat als Dorset in 1955.

Er wordt ons verteld dat orkanen nu meer voorkomen. Maar dat is een leugen. Ze proberen de cijfers op te drijven door briesjes als stormen te tellen, maar het bewijs is duidelijk: er zijn nu niet meer orkanen dan vroeger. De media maken er alleen meer ophef over omdat het de agenda helpt. Er zijn ook niet meer bosbranden. Voorvechters van klimaatverandering beweren dat bosbranden een gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Maar deskundigen in zowel Australië als Amerika hebben geconcludeerd dat de klimaatverandering weinig of geen invloed heeft gehad op de ontwikkeling van bosbranden – die in elk geval minder vaak voorkomen dan vroeger. Het gemiddelde jaarlijkse bosareaal dat in de VS verbrandt, bedraagt nu ongeveer 6,6 miljoen hectare. In 1928 ging jaarlijks gemiddeld 41,7 miljoen hectare Amerikaans bos verloren aan bosbranden. Ik ben er vrij zeker van dat 41,7 een groter cijfer is dan 6,6.

Tussen 1931 (de piek) en 2020 is het aantal doden als gevolg van natuurrampen over de hele wereld met 99,7% gedaald.

De sekteleden die aan de voeten van de doemdenkers liggen, beseffen niet dat je zonder steenkool geen staal kunt maken en dat je zonder staal geen windmolens of zonnepanelen kunt maken.

Ze geloven dat we meer bomen nodig hebben om ons gezond te houden, maar als ze ze niet aan het omhakken zijn om er pellets van te maken voor het opwekken van elektriciteit, hakken ze ze om omdat ze interfereren met de nieuwe 5G-apparatuur die onze nieuwe digitale toekomst zal helpen besturen. Veel van de zogenaamde schone elektriciteit die tegenwoordig in het VK wordt verkocht, wordt gemaakt door hout te verbranden. En dat hout komt uit Amerika, waar bomen worden omgehakt om er vervolgens houtpellets, biomassa genaamd, van te maken en die vervolgens in grote dieselschepen over de Atlantische Oceaan worden vervoerd.

Ze veranderen voedsel in biobrandstof en veroordelen miljoenen tot de hongerdood, zodat wij ons verbruik van fossiele brandstoffen kunnen verminderen. De nieuwe mix van benzine en biobrandstof zal niet werken in oudere auto’s, zodat de armen overal naartoe zullen moeten lopen. De sekteleden hebben beweerd dat de klimaatverandering zal leiden tot het uitsterven van de koalabeer (en andere dieren). Momenteel leven er 300.000 koalaberen in het wild en de grootste bedreiging voor hun voortbestaan is de vernietiging van hun habitat – als gevolg van het feit dat boeren meer land nodig hebben voor de teelt van biobrandstoffen.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zal de opbrengst van gewassen tegen 2050 met 30% stijgen. In de armste landen van de wereld zullen de oogsten met 80-90% stijgen. Maar de toename van de opbrengst zal afhangen van het gebruik van tractoren en zware machines, waarvoor uiteraard olie nodig is. (Plattelandsgebieden in arme landen zullen zich geen elektriciteit en oplaadpunten kunnen veroorloven totdat ze rijker zijn). De global warming cultisten zullen arme landen dwingen arm te blijven – en zullen verantwoordelijk zijn voor miljoenen vroegtijdige sterfgevallen.

En de gekken beweren nu dat ze in staat zijn om “groen staal” te produceren.

Zoals ik al eerder heb aangegeven, is het van oudsher onmogelijk om staal te maken zonder kolen.

Maar volgens het aan Bill Gates gelinkte dagblad The Guardian, het dagblad voor leeghoofden en onnozelen, zijn er plannen om staal te fabriceren zonder gebruik te maken van steenkool.

Hoe kan dit worden gedaan?

Blijkbaar zal het nieuwe groene staal worden gemaakt met waterstof als brandstof in plaats van steenkool.

En waar komt de waterstof vandaan?

Wel, aangezien zuivere waterstof moeilijk te verkrijgen is, wordt 95% ervan gemaakt met fossiele brandstoffen.

Dus, dat is hoe ze groene steenkool gaan maken zonder fossiele brandstoffen te verbranden.

  Internationaal onderzoek naar ongevaccineerde "controlegroep" rapporteert zijn bevindingen

Ze gaan waterstof maken door fossiele brandstoffen te verbranden en dan de waterstof gebruiken om staal te maken. Deskundig ingenieur Gordon Murray wijst op andere problemen met het gebruik van waterstof. Het kost enorme hoeveelheden energie om te produceren en het is gevaarlijk om op te slaan. Murray zegt dat voor het maken van een liter waterstof meer olie nodig is dan voor het maken van een liter benzine.

Je moet lachen, nietwaar?

En de Britse regering wil dat we allemaal onze gasketels vervangen door waterstofketels – terwijl ze donders goed weet dat waterstofketels minder efficiënt zijn.

De obsessieve gekken die in semi-religieuze ernst al het afval sorteren, begrijpen niet dat alles erop wijst dat recycleren geld, energie en tijd kost en aantoonbaar meer kwaad dan goed doet. Daarom wordt zo veel van de zorgvuldig gesorteerde recycling naar het buitenland gebracht om daar te worden gedumpt. Het probleem is nu dat maar weinig landen de ongewenste recycling van Groot-Brittannië willen accepteren omdat het gewoon niet kosteneffectief is. De recycling zwendel was alleen maar om gehoorzaamheid en handhaving te creëren – en om de dommeriken voor te bereiden op het dragen van mondkapjes en experimentele prikken.

De sekteleden lijken er niet om te geven dat het afstappen van fossiele brandstoffen geen verschil zal maken voor de planeet, maar wel zal resulteren in miljarden doden en een enorme belastingverhoging die de reeds verarmden nog armer zal maken.

De geschifte, begoochelde groenen en nepmilieuactivisten willen dat wij geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en de betrokken industrieën binnen een paar jaar om zeep helpen. Politici gebruiken de ernst van de gekken als excuus voor hun krankzinnige beleid, en negeren zowel de feiten als de gevoelens van het publiek. In Schotland hebben de Groenen en de SNP de handen ineengeslagen om een onzalige alliantie van krankzinnige cultisten te vormen.

De enthousiaste voorstanders van elektrische auto’s en windturbines beseffen niet dat we enorme nieuwe mijnen nodig hebben om enorme hoeveelheden kobalt, lithium, nikkel en andere essentiële grondstoffen te delven. Probeer maar eens mijnen te graven zonder fossiele brandstoffen. Elektrische voertuigen hebben een grotere koolstofvoetafdruk dan auto’s met verbrandingsmotoren en daar komt nog bij dat de elektriciteit die ze gebruiken vaak wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. En de dwaze zielen die elektrische auto’s kopen, zullen al snel moeite hebben om een plek te vinden om ermee te rijden, omdat overal wegen worden opgedeeld om duizenden kilometers slecht aangelegde fietspaden aan te leggen.

De zorgvuldig, opzettelijk en wreed gecreëerde mythe van de opwarming van de aarde is nu een integraal onderdeel van de wereldeconomie geworden.

Een professionele investeringsmanager kondigde onlangs publiekelijk aan dat “de wereld snelle veranderingen ondergaat door de aantasting van het natuurlijk milieu en de dreigende instorting van het mondiale klimaatsysteem”.

Er is geen greintje bewijs voor dit alles. En bij gebrek aan bewijs zijn de sekteleden aan de top opzettelijk bezig ons klimaat te veranderen door middel van geo-engineering – ze manipuleren het weer al heel lang, maar de laatste jaren is dat in een stroomversnelling gekomen. Ook zijn zij van plan tonnen calciumcarbonaat de stratosfeer in te sturen om de zon tegen te houden, onder het mom van de strijd tegen de opwarming van de aarde. In werkelijkheid zal dit alleen de groeiseizoenen verkorten en massale hongersnood veroorzaken – dat is een verrassing!

Directeuren van bedrijven zijn zo bang om bekritiseerd te worden door de sekteleden en gekken die de mythe van de opwarming van de aarde propageren, dat ze vrijwel allemaal hebben toegestemd om te doen wat de luidruchtige minderheid hen opdraagt te doen. (Dezelfde lafaards die de deugdboodschap verkondigen, betalen zichzelf nog steeds obscene bonussen, onkostenvergoedingen en pensioenen).

Sommige bedrijfsleiders halen hun bedrijven van de beurs en brengen ze in privé-handen, zodat ze de idiote aandeelhouders en de toezichthouders kunnen ontlopen.

De Britse toezichthouder voor pensioenen heeft de beheerders van pensioenregelingen gewaarschuwd dat zij in de problemen zullen komen als zij geen verplichte informatie over klimaatrisico’s verstrekken. Zij zullen hun investeringen in bedrijven die geen bevredigende veranderingen doorvoeren om te voldoen aan de denkbeeldige vrees voor opwarming van de aarde, moeten melden. Ik vermoed dat de pensioenen als gevolg daarvan dramatisch zullen dalen.

In Amerika onderzoeken de Federal Reserve, de financiële toezichthouder, en het ministerie van Financiën of het beleid inzake de opwarming van de aarde in de financiële regelgeving kan worden opgenomen. Hetzelfde gebeurt in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk lijkt zelfs voorop te lopen in de wereld met de invoering van onderdrukkende en gevaarlijke nieuwe regelgeving.

De waarheid is natuurlijk dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de theorie ondersteunt dat de opwarming van de aarde (of welke variatie dan ook) op enigerlei wijze een bedreiging vormt voor onze manier van leven. Er is zeker geen bewijs, laat staan een aanwijzing, dat de opwarming van de aarde enige invloed zal hebben op financiële instellingen of de zakenwereld.

Wat er wel gebeurt, is dat financiële regelgeving wordt gebruikt om een agressief broeikaseffectbeleid door te drukken, dat noch noodzakelijk noch populair is, maar dat deel uitmaakt van de wereldwijde Reset van Agenda 21 en dat is ontworpen om ons pijnlijk naar de wereld van het Nieuwe Normaal te leiden.

  Massale fraude bij het rapporteren van vaccinatieverwondingen; achtergehouden gegevens, veinzen van "veilig en effectief

Bovendien nemen activisten overal de controle over van voorheen onafhankelijke bedrijven. In mei 2021 oordeelde een Nederlandse rechtbank dat oliemaatschappij Shell haar koolstofuitstoot tegen 2030 met 45% moet verminderen ten opzichte van het niveau van 2019.

Een activistische groepering met slechts 0,02% van de aandelen in Exxon, een andere oliemaatschappij, is er op de een of andere manier in geslaagd twee zetels in de twaalfkoppige raad van bestuur van het bedrijf te veroveren.

De Britse regering heeft toegezegd dat zij de uitstoot van broeikasgassen in het Verenigd Koninkrijk tegen 2035 met 78% zal hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Niemand lijkt de regering te hebben verteld dat de bevolking in die periode met vele miljoenen is toegenomen en ongetwijfeld zal blijven toenemen. Het Verenigd Koninkrijk zal in het jaar 2035 een donkere, koude, ellendige plaats zijn. De doelstelling van het VK is de meest ambitieuze ter wereld en zal de belastingbetaler in totaal 3 biljoen pond kosten. Er zullen hogere belastingen en hogere kosten voor alles zijn. Het vervangen van bestaande verwarmings- en kooksystemen door elektriciteit (waarvan zowel politici als campagnevoerders schijnen te denken dat het aan de bomen groeit) zal huishoudens enorme bedragen kosten.

Vanaf het jaar 2025 zal het illegaal zijn om een huis uit te rusten met een gasketel. En bestaande boilers en systemen zullen vanaf het midden van de jaren 2030 illegaal zijn. (Huiseigenaren zullen elk tienduizenden ponden moeten uitgeven aan verplichte warmtepompen, isolatie, enzovoort. Als woningen niet voldoende worden aangepast, mogen huiseigenaren ze na 2028 niet meer verkopen. Ze zullen ze ook niet meer kunnen verhuren. Het gevolg zal natuurlijk zijn dat de huizenprijzen zullen dalen (vanwege de kosten van de wettelijk verplichte verbeteringen) en de huurprijzen zullen stijgen. De armen zullen opnieuw de dupe worden.

De Verenigde Naties waren extatisch van vreugde toen zij meldden dat hun klimaatdoelstellingen voor 2020 bijna waren bereikt met de wereldwijde covid-19 lockdowns.

Er zullen bijna constant lockdowns moeten zijn om de aardopwarmingsgekken tevreden te houden.

Rijke mensen aan het hoofd van rijke regeringen beloven het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 2050 stop te zetten. Ik vraag me af of ze weten hoeveel pijn dat zal doen. De armen zullen hiervoor moeten betalen via koolstofheffingen. De ontwikkelingslanden zullen worden gestraft nog voor ze van de geneugten van fossiele brandstoffen hebben kunnen genieten. Het is een onderschatting te zeggen dat honderden miljoenen zullen sterven van de honger en de kou.

De schijnheilige, deugdzaaiende aardopwarmingsgekkies zijn zo slecht geïnformeerd dat ze onbedoeld plannen voor wereldwijde genocide steunen. Als ze iets wisten en echt om het milieu gaven, zouden ze campagne voeren tegen nutteloze mondkapjes- in plaats van ze te dragen. Miljarden afgedankte mondkapjes zijn nu een grote bedreiging voor alle vormen van wilde dieren.

Nu ze de meerderheid in het nauw hebben gedreven met de covid-19 hoax, moeten we onze overtuigingen en onze percepties herdefiniëren en onze vijanden herwaarderen. U moet bijvoorbeeld weten dat iedereen die spreekt over duurzame ontwikkeling een slecht mens is. De filosofie die bekend staat als duurzame ontwikkeling is een directe weg naar het einde van de democratie en de mensheid. Het is nooit goedaardig. De onbekwame wiskundige modelleurs en de sluipschutters van de sociale media verspreiden angst en onderdrukken waarheden met dezelfde, geoefende vaardigheid die ze gebruikten toen ze de angst van de Covidisten aanwakkerden en de waarheidssprekers demoniseerden.

En zo zullen de idioten die de wereld angst hebben aangejaagd met een valse pandemie nu keurig, zoals ik al voorspelde, de wereld bang gaan maken met de valse pandemie van de opwarming van de aarde die zij in de vorige eeuw hebben bedacht en die is ontworpen om te controleren en te doden en niet om te redden of te behouden. Het Chinese sociale kredietsysteem waar ik voor gewaarschuwd heb is er al. De opwarming van de aarde zal worden gebruikt om de regels aan te scherpen en ons nog verder te onderdrukken. De krankzinnige pseudo-milieuactivisten zijn niet goedaardig of goedbedoelend. Ze zijn ofwel slecht geïnformeerd, ofwel dom, ofwel kwaadaardig, ofwel alle drie. En zij zijn onze vijanden.

Ik ben bang dat de covid-19 fraude nog maar het begin was.

De waarheid is dat het idee van opwarming van de aarde net zoveel harde feiten bevat als het bestaan van de lieve tandenfee. Eigenlijk iets minder, want toen ik klein was, liet ik een tand onder mijn kussen liggen en werd ik wakker en vond ik hem vervangen door een sixpenny stuiver. We hadden sixpences in die dagen.

Er is dus meer praktisch bewijs voor het bestaan van de tandenfee dan voor het bestaan van de opwarming van de aarde, de afkoeling van de aarde, de klimaatverandering of hoe de gekken het deze week ook willen noemen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bekende influencer lijdt aan onwillekeurige neurologische bewegingsstoornis na COVID-19 vaccinatieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHartontsteking na Pfizer-vaccinatie: Australische journalist waarschuwt vanuit ziekenhuis
Volgend artikel“Het is allemaal voor je eigen bestwil”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. In de VS heeft investerings moloch Blackrock de opdracht gekregen alle grootbedrijven achter de “groene kar” te krijgen … zij die weigeren zullen spoedig uitgerangeerd zijn.

  2. mensen verdiepen zich niet ( meer) in deze zaken ( de huidige politiek wil niets liever) omdat zij na jaren van indoctrinatie en manipulatie afgestompt en hersenloos gemaakt zijn ( lezen wordt tegenwoordig zuchtend terzijde geschoven en kennis als white supremacy bestempeld ) en nemen zodoende helaas klakkeloos aan wat iemand in een witte jas of een pak dat 2 x hun maandsalaris kost aan als ware het, het woord van God zelf ( is dus ook niet gek dat sommige politici zich hard maken voor de totale legalisatie van alle soorten drugs)..de hier in de middeleeuwen geïntroduceerde indoctrine van de regerende macht en de kerk : als jullie ze arm houden, dan houden wij ze dom blijkt goede vruchten afgeworpen te hebben

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in