© Ivan Radic (CC BY 2.0)

Rusland kan een jaar of twee overleven. Europa kan geen winter overleven. De aardgascrisis in Europa begint misschien niet in de winter of in oktober, maar al in juli of augustus 2022, schrijft Stefan Frank.

Minister van Economische Zaken Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen) heeft in het weekend de langverwachte ommekeer op energiegebied aangekondigd: De kolencentrales van Duitsland zullen weer elektriciteit produceren. In de afgelopen dagen was de situatie op de gasmarkt verslechterd, legde de minister uit:

“Het is nog steeds mogelijk de hoeveelheden die verloren zijn gegaan te vervangen, en de gasopslagplaatsen worden nog steeds gevuld, zij het tegen hoge prijzen. De continuïteit van de voorziening is momenteel gewaarborgd. Maar de situatie is ernstig. Daarom blijven wij de voorzorgsmaatregelen versterken en nemen wij extra maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Dat betekent: het gasverbruik moet blijven dalen, maar er moet meer gas in de opslagplaatsen worden gestopt, anders wordt het echt krap in de winter.”

Om het gasverbruik te verminderen, zei hij, “moet er minder gas gebruikt worden voor de elektriciteitsproductie.” Zeer verstandig. Dus de kerncentrales Emsland, Isar 2 en Neckarwestheim 2 zullen langer draaien om een ramp af te wenden? Misschien worden reactoren die stilgelegd zijn weer in bedrijf genomen? Nee: “In plaats daarvan zullen meer kolengestookte centrales moeten worden gebruikt”. Klimaatbescherming blijkt toch niet zo belangrijk te zijn. Een déjà vu-ervaring: dezelfde aankondiging was bijna vier maanden geleden ook al gedaan. Spiegel online berichtte op 28 februari 2022:

“Intussen zegt het [Bondsministerie van Economische Zaken] ook dat in de komende maanden vooral kolengestookte elektriciteitscentrales de elektriciteitsproductie moeten overnemen – en geen gasgestookte centrales. Het aardgas, zo zeggen zij, zou beter gebruikt kunnen worden om de gasopslagplaatsen te vullen, die op het ogenblik een extreem laag peil hebben.”

Blijkbaar moest het idee enkele maanden als een kaas rijpen in het Ministerie van Economische Zaken, voordat het werd uitgevoerd.

Record aardgasverbruik

Intussen werd aardgas omgezet in elektriciteit alsof er geen morgen was. Bruno Burger van het Fraunhofer Instituut voor Zonne-energiesystemen, die de website Energy Charts beheert, waarop het publiek interactieve grafieken kan vinden over de elektriciteitsproductie en de beursprijzen voor elektriciteit, meldde dat vorige week op Twitter:

“In mei werd meer dan 4 TWh elektriciteit met aardgas opgewekt. Dit is een nieuw record voor een meimaand. Eigenlijk zou men, met het huidige gastekort, het tegendeel moeten verwachten.”

Eigenlijk. Volgens Burger “hadden de bruinkoolcentrales van Duitsland in mei meer elektriciteit kunnen leveren om duur aardgas bij de elektriciteitsproductie te besparen. De in bedrijf zijnde capaciteit van de elektriciteitscentrales was aanzienlijk groter dan de productie van de centrales.”

Hij schrijft verder: “In mei 2020 hebben de bruinkoolcentrales gereageerd op de dagelijkse schommelingen van de elektriciteitsprijzen. In mei 2022 waren het gasgestookte elektriciteitscentrales.”

Meer kolengestookte centrales, zegt Robert Habeck, zijn nodig “voor een overgangsperiode”. Overgang naar wat? En hoe lang zal deze overgangsperiode duren? Habeck suggereert met de term dat het een kwestie van maanden of een paar jaar zou zijn dat het Russische aardgas vervangen zou kunnen worden door gas dat in vloeibare vorm (LNG) uit de VS en Qatar komt. Ten eerste zal LNG echter altijd duurder zijn dan pijpleidinggas vroeger, vanwege het ingewikkelde proces dat ermee gemoeid is (vloeibaar maken, vervoer per schip, hervergassing). Daarom zou het uit den boze moeten zijn om het überhaupt voor elektriciteitsproductie te gebruiken. Ten tweede zijn er op de wereldmarkt niet zulke grote capaciteiten die op Duitsland en de EU wachten.

  De Amerikaanse 101-st Airborne dreigt totale ondergang

Hoe precair de situatie van Europa werkelijk is

Onder de titel: “There is no escape from the coming energy crisis” heeft Anas Alhajji, hoofdeconoom van het adviesbureau NGP Energy Capital Management, een paar dagen geleden een zeer interessant interview gegeven in de podcast MacroVoices (vanaf minuut 15:20). Hij maakte duidelijk hoe precair de situatie van Europa werkelijk is. De confrontatie tussen Europa en Rusland, zei Alhajji, is als twee mensen die elkaar in de vingers bijten:

“Wie zal het eerst schreeuwen? Degene die het eerst schreeuwt verliest, ook al zijn ze misschien maar een fractie van een seconde van elkaar verwijderd. Beide zullen dus gillen, maar de één een fractie van een seconde eerder dan de ander. En Europa zal verliezen. Rusland heeft een begrotingsoverschot. Rusland heeft een handelsoverschot. Het heeft enorme reserves aan deviezen en goud. Rusland kan een jaar of twee overleven. Europa kan geen winter overleven. En daarom stelt het de sancties uit – omdat zij weten dat zij niet kunnen overleven.”

Hij wees op de zeer recente calamiteiten: Op 9 juni deden zich een explosie en daaropvolgende brand voor in een aardgascondensfabriek van het Amerikaanse bedrijf Freeport, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Houston. De LNG-terminal, die goed is voor ongeveer 20 procent van de Amerikaanse LNG-export, zal vele maanden buiten bedrijf zijn.

Dit betekent het wegvallen van LNG-voorraden die niemand kan vervangen. Een dag eerder had Algerije – een bondgenoot van Poetin – zijn banken bevolen geen zaken meer te doen met Spaanse bedrijven en gedreigd de gasleveranties stop te zetten. Ook dit is een potentiële ramp voor de EU.

Alhajji schrijft de Russische president Vladimir Poetin toe dat hij een plan heeft, in tegenstelling tot de Europeanen. Alhajji voorspelt een aardgascrisis in Europa niet in de winter of in oktober, maar al in juli of augustus 2022. Sommige langlopende leveringscontracten lopen volgende maand af – dan zal Rusland ook bij deze klanten aandringen op betaling in roebels en, als zij niet aan de eis voldoen, de levering kunnen stopzetten, zoals het al gedaan heeft bij verschillende EU-landen, zoals Polen, Bulgarije, Finland en Nederland. “Ik denk dus dat de crisis al in de zomer zal komen, en absoluut niet in oktober”.

Het orkaanseizoen zou de plannen van Europa kunnen verstoren

Verdere problemen doemen op: alle LNG dat uit de VS naar Europa wordt uitgevoerd komt uit de Golf van Mexico. En het orkaanseizoen staat voor de deur. Momenteel worden er 14 tot 21 tropische stormen “met namen” voorspeld. Zes tot tien daarvan zouden volgens de voorspellingen orkanen kunnen worden (windsnelheden van 119 km/u en meer). Drie tot zes om grote orkanen te worden (178 km/u en meer). “Wij weten dat zelfs orkanen die geen verwoesting aanrichten, vertragingen in de scheepvaart met zich meebrengen,” zei Alhajji:

“Europa zou dus in de problemen kunnen komen, ook al zijn de opslagniveaus voor aardgas gestegen en bevinden zij zich momenteel op een comfortabel niveau. Dat kan binnen enkele dagen weggevaagd worden als er geen extra voorraden komen.”

De zoektocht naar meer LNG-leveranciers is niet veelbelovend, vooral omdat Europa op de LNG-markt concurreert met Azië. Qatar, zegt Alhajji, heeft “niets te leveren, eenvoudig omdat alles via contracten verkocht wordt”. Algerije heeft niets te bieden, “en als het de leveringen aan Spanje stopzet, zal er een ernstige crisis ontstaan”. “Waar zal het gas dan vandaan komen?” vraagt hij.

De Verenigde Staten, zegt hij, zijn momenteel niet in staat om een verlies van Russische leveranties te compenseren. Er zal een grote kloof ontstaan, Europa zal zich weer tot Rusland moeten wenden – dat misschien geen gas meer aan de Europeanen zal verkopen zolang niet alle sancties zijn opgeheven. De Europese regeringen zullen geen andere keuze hebben dan te buigen voor Moskou. Anders, meent Alhajji, zullen de regeringen vallen en zullen er nieuwe gekozen worden. “Poetin wint hoe dan ook, wat de pers ook zegt.”

  Rusland waarschuwt VS voor 'directe militaire botsing' als meer wapens naar Oekraïne worden gestuurd

Wat de uitvoer van LNG uit de VS betreft, rekent hij erop dat die op middellange termijn in Amerika op tegenstand zal stuiten. Achtergrond: om de aardgasprijzen in de VS laag te houden, werd de uitvoer tot 2014 verboden. Pas met de hausse in schaliegas (fracking) hadden de Verenigde Staten zoveel aardgas over dat de uitvoer niet langer op politieke tegenstand stuitte. Maar de uitvoer van LNG heeft geleid tot een sterke stijging van de prijs van aardgas op de binnenlandse markt van de VS. Hoezeer de uitvoer de prijzen drijft, bleek toen het nieuws van de explosie in de LNG-terminal van Freeport de aardgasprijzen in de VS deed kelderen (terwijl zij in reactie daarop in Europa omhoog schoten), omdat een lagere uitvoer een groter volume voor de Amerikaanse markt betekent. Alhajji gelooft:

“Als de aardgasprijzen in de VS stijgen tot $12 of $14 [het record van dit jaar is $9,50/mmBtu ; S.F.], dan zullen er Amerikaanse politici zijn die, hoewel zij pro-Oekraïne en pro-EU steunen, zullen zeggen dat de verkoop van LNG aan Europa beperkt moet worden.”

Voor benzine en diesel overweegt de Amerikaanse regering eigenlijk al uitvoerbeperkingen. Op de vraag van moderator Erik Townsend of er een uitweg was voor Europa als het bereid was “compromissen te sluiten over de klimaatdoelstellingen”, antwoordde Alhajji:

“Dat is het trieste. Er is een beperkte mogelijkheid om dat te doen. Sommige landen hebben zelfs nog elektriciteitscentrales die op olie kunnen draaien, andere hebben nog kerncentrales. Maar het probleem is: zij hebben de meeste daarvan buiten bedrijf gesteld. Om ze weer in gebruik te nemen zou veel tijd en een enorme investering nodig zijn. Die mogelijkheid bestaat dus, maar op beperkte schaal.”

De Europeanen zouden “hun beleid echt moeten heroverwegen”. Anders, zei hij, zal er een crisis in Europa ontstaan. “En er zullen mensen sterven, hetzij van de hitte, hetzij van de koude”.

De Duitse kanselier vraagt om steenkool in Colombia

In deze situatie bagatelliseert Habeck het belang van de kolengestookte centrales door te zeggen dat zij gedurende een “overgangsperiode” zullen werken. Wij weten natuurlijk waarom hij dat doet. Hij vindt kolencentrales een zonde en kan niet van zijn broeders en zusters in de gezindte verwachten dat zij de waarheid onder ogen zien: dat deze zonde nu de norm aan het worden is. Maar iedereen die twee en twee bij elkaar kan optellen, weet dat het zo moet zijn: Duitsland kon alleen zonder kernenergie en kolen tegelijk (of dacht dat het dat kon) dankzij goedkoop Russisch aardgas. Zonder het aardgas moeten wij een van de andere twee opties kiezen, zolang de buitenaardse wezens ons nog niet de batterijtechnologie gebracht hebben, die de door wind- en zonne-energiecentrales geproduceerde elektriciteit kan opslaan om voorraden voor uren, dagen, weken en maanden aan te leggen.

Intussen is het een ernstige strategische fout van de regering om publiekelijk te verklaren dat de kolencentrales slechts voor korte tijd aan zullen staan, als een “noodoplossing”. Waarom? Omdat er mensen nodig zijn om ze te bedienen en te onderhouden. Als zij te horen krijgen dat hun werk niet gewaardeerd wordt en slechts van korte duur zal zijn voordat zij vanaf 2024 weer als “klimaatmoordenaars” worden afgeschilderd, zullen zij daar misschien geen zin in hebben. Onlangs berichtten wij over de energiecrisis in Australië. Kwakkelende kolencentrales, die niet meer adequaat onderhouden worden omdat ze zogenaamd alleen op afroep staan, spelen daarbij een rol. “Het probleem is dat als je tegen de mensen die je steunen zegt dat je hun diensten niet meer nodig hebt en dat je nog maar vijf jaar blijft, zij de onderhoudsprogramma’s gaan afwikkelen omdat ze voor tien of twintig jaar gepland hadden,” vertelde Paul Flynn, de chief executive van Australië’s grootste steenkoolbedrijf Whitehaven Energy, vorige week op de conferentie ESG Summit van de Australian Financial Review. “Je ziet nu bewijzen dat de onbetrouwbaarheid [van elektriciteitscentrales] toeneemt, maar dat was geheel te verwachten.”

  The New York Times bevestigt dat de Oekraïners hun vertrouwen in het leger aan het verliezen zijn

De oorlog tegen steenkool – samen met de weigering van vele banken en verzekeringsmaatschappijen om als cliënt bedrijven te aanvaarden die zich met thermische kolen bezighouden – heeft ook tot een kartelachtige situatie geleid: in vergelijking met vroeger zijn er nog maar betrekkelijk weinig steenkoolbedrijven over, en bijna geen daarvan denkt er zelfs maar aan om zijn productie aanzienlijk op te voeren. Als de bedrijven nu investeringen gaan doen die pas over vele jaren renderen, moeten zij nu allemaal het politieke signaal krijgen dat steenkool nog lange tijd nodig zal zijn en dat de oorlog tegen steenkool voorbij is.

In plaats daarvan vertrouwt de Duitse regering op telefonische diplomatie als het gaat om de aankoop van steenkool. Naar verluidt heeft de Duitse Bondskanselier Olaf Scholz de Colombiaanse president Ivan Duque opgebeld om aan te dringen op een uitbreiding van de dagbouwkolenmijn El Cerréjon. El Cerréjon, een van de grootste steenkoolmijnen ter wereld, is volledig in handen van het Zwitserse Glencore, aangezien Glencore vorig jaar de aandelen van de twee joint venture partners BHP en Anglo American voor een schijntje heeft gekocht.

Dus een Duitse kanselier zit aan de telefoon met het staatshoofd en de regering van Colombia en vraagt om meer steenkool. Wie denkt er niet onmiddellijk aan de term “bananenrepubliek”? Wat zijn adviseurs Scholz misschien niet verteld hebben: President Duque is slechts tot 7 augustus in functie. Zondag werd de voormalige linkse terrorist Gustavo Petro tot zijn opvolger gekozen. Het slechte nieuws – of liever het goede nieuws voor Poetin – houdt echt niet op.

De huidige besluiten en woordkeus daarentegen zijn in ieder geval in handen van de Duitse regering. De noodzakelijke investeringen in steenkoolproductie, elektriciteitscentrales en transportcapaciteiten worden geremd of verhinderd wanneer iedereen denkt dat ze niet rendabel zullen zijn omdat steenkool zogenaamd geen toekomst heeft. Er zijn veel factoren die de federale regering niet – of vandaag niet meer – kan beïnvloeden. Maar blijven ageren tegen steenkool – en nog meer tegen kernenergie – in woorden en daden, is een vergissing die Poetin behaagt, maar ons duur zal komen te staan. En één die volledig vermeden kon worden. In het tennis is daar een uitdrukking voor: unforced error.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Duitsland boos: “Krijg niet genoeg Russisch gas – Rusland: “Ons product, onze regels”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWesterse militaire analisten, inclusief CIA, verdwaasd en verbijsterd
Volgend artikelCovid psychologie – groeten uit het stenen tijdperk
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

  • Juist!!!!!
   En nu beginnen met te eisen dat de vrije energie wordt vrijgegeven.
   Dan kan de planeet gevrijwaard worden van verdere plundering.

 1. En hoe gaan die Colombianen steenkool leveren met het orkaanseizoen voor de deur?
  Via de stille oceaan??
  En dit alles omdat Oekraine hoe dan ook bij de NAVO moest komen. Daarvoor betalen wij straks per burger duizenden euro’s. Als dat hele land bij de Europese Unie komt dan worden we daar heus niet sterker of rijker van… en bovendien… politiek gezien met vriend Zelensky en Kolomoisky etc.. zat dat hele land toch al onder controle van de cabal, dus waarom? Enige verklaring is dat WIJ daar last van hebben… Duitsland en Nederland. cui bono??

 2. Vanaf Duitsland stoken ze dus bruinkool centrales, bruinkool wordt gekenmerkt door hoog zwavelgehalte. Gretha Thunberg boos om de co2, Greenpeace boos om de so2 zwaveldioxide die zure regen geeft, bevolking boos om luchtvervuiling en stank die astma geeft, hoewel dat tegenwoordig corona wordt genoemd.
  Centraal en Oost Europa gaan geen steenkool stoken, veel te duur, bruinkool is goedkoop.
  Nu het klimaatsprookjes opzij wordt gezet zullen de leiders wel maximaal gaan inzetten op pandemie 2.0

 3. Algerije wil geen gas meer leveren.
  Klusje voor het Franse leger, zeg ik.
  Alle “morele waarden” worden zo overboord geflikkerd door de politiek als het stemmen kost.

 4. Onze fantastische klimaat clown Jetten heeft het ook over kolenmijnen opstarten. Las toch net een reactie uit amerika : hoe denken ze dat te doen op korte termijn. Roestige en onder het stof zittende verouderde machines die te lang hebben stilgestaan zonder onderhoud weer aan de gang krijgen.! Waar zijn de geschoolde vaklieden die dit moeten oplossen? Die zijn er gewoon niet. Wie wil er verder in de mijnen werken? Het kost klauwen met geld om ze weer op te starten en bovendien dat gaat maanden duren en inderdaad voor hoelang blijven ze werken? wie wil er werken met zoveel onzekerheid??

  • Voor ongeschoold werk in de mijnen: de vluchtelingen en hun vrouwen. Zijn ze ERGENS goed voor.

   De geschoolde vaklui zijn er wel; kwestie van betaling.
   In het noorden zijn er “stops” dan staat een fabriek stil en in 2, 3 week wordt alles vervangen en/of gerepareerd. Is de top van werk organisatie.

   De NL mijnen kunnen worden opgestart binnen 3 maand.
   Daarnaast is er import mogeijk; GB, Australie, China b.v.

   • En een Mijn op starten duurt jaren, kijk maar naar de Mijn in Duitsland in Hamm.
    Gaskraan dicht draaien in een strenge winter levert maar een ding op doden in de bevolking die altijd al Jan met de korte achternaam zijn.

 5. Er staat op de site van de overheid dat frontnieuws nep nieuws is en haat overdragend ja de waarheid is een begrip dat veel leugenaars omzeilen door ander nieuws als nep te beschouwen echter mettertijd komt er steeds aan het daglicht als de leugenaars ontmaskerd worden

 6. Rusland kan voor zich zelf zorgen , wat betekend dat FRONTNIEUWS , meer en meer liegt , alleen maar om , jullie leugens te verdoezelen , de geschiedenis verteld , en de huidige gebeurtenissen evenzo .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in