© Freepik

Een recente post van het Unity Project, “Het dilemma van de ongevaccineerden“, inspireerde ons bij Phinance Technologies – humanity projects om deze post “Het dilemma van de gevaccineerden” te noemen, schrijft Ed Dowd.

1. Schade door vaccins?

Na analyse van de trends in oversterfte en handicaps na Covid-19 vaccinatie, werden we gealarmeerd. Het leek erop dat onze oorspronkelijke bezorgdheid over het snelle ontwikkelingsproces van een vaccin op basis van een nieuwe experimentele technologie, dat vervolgens werd gebruikt om de meerderheid van de bevolking in te enten, bewaarheid werd.

De eerste smoking gun was de opeenstapeling van doden en gewonden in de Amerikaanse VAERS-database en de equivalente EudraVigilance-database voor Europa. Sinds de vaccins begin 2021 werden uitgerold, begonnen deze databanken abnormale aantallen sterfgevallen en verwondingen in verband met de nieuwe vaccins aan te tonen. Deze bewakingssystemen zijn bedoeld om vroegtijdig te waarschuwen voor eventuele toxiciteitsproblemen, maar er wordt aangenomen dat bijwerkingen sterk ondergerapporteerd worden. Deze databanken bewijzen ook geen oorzakelijk verband.

Sucharit Bhakdi en medewerkers tonen overtuigend bewijs van het oorzakelijk verband tussen de injectie en de snelle verspreiding van het vaccin door het lichaam via de bloedbaan, de wijdverspreide expressie van het spike-eiwit en vervolgens auto-immuunachtige ontstekingen en orgaanschade. Zij identificeren de paden naar veel voorkomende bloedstolling-gerelateerde ongewenste voorvallen in de databanken voor vaccinbewaking, zoals beroertes, hartaanvallen en longembolieën.

De vraag is nu hoe groot de schade tot nu toe is. Hoewel de meer directe schade (zoals myocarditis) steeds beter wordt onderkend, maken wij ons ernstig zorgen over de aanhoudende oversterfte die wij waarnemen, en de morbiditeitstrends op langere termijn, zoals neurologische aandoeningen, kanker en auto-immuunziekten. Daarom hebben wij besloten het V-schadeproject op te starten om dit fenomeen te meten en te volgen. Meer details over het project, de doelstellingen en de eerste bevindingen vindt u hieronder. Na bijna twee jaar onze bezorgdheid proberen over te brengen, leren we echter dat het erg moeilijk is om een beoordelingsfout toe te geven over een beleid met zo’n grote impact. De meeste individuen en hun instellingen zullen zich sterk verzetten tegen een “mea culpa”-moment, en dit brengt ons eerst bij het dilemma van de gevaccineerden.

2. Het dilemma van de gevaccineerden

Als onze bezorgdheid over de oorzaken van de overmatige sterfte en morbiditeit juist is, zullen gevaccineerde personen (de meerderheid van de bevolking!) voor een dilemma komen te staan: of zij A) zien de werkelijkheid onder ogen en gaan door de fasen van rouw die met een dergelijk besef gepaard gaan, of; B) proberen de werkelijkheid te negeren en er het beste van te hopen. Laten we de twee opties van het dilemma nader toelichten:

  Vaccins doen er gemiddeld 5 maanden over om mensen te doden

Optie A.

Dit is de “oh mijn god”-optie. Mensen die deze weg inslaan, zullen er uiteindelijk spijt van krijgen dat ze zijn ingeënt. De meesten van hen zullen waarschijnlijk geluk hebben en slechts geringe (of geen) gevolgen ondervinden van het vaccin, maar zij kunnen vrienden en familie hebben met gezondheidsproblemen die zijn veroorzaakt of verergerd door de vaccins, en zij beseffen dat zij meer belasting zullen moeten betalen vanwege de toegenomen handicaps op maatschappelijk niveau.

Met deze acceptatie komt echter ook de hoop om dit probleem te verbeteren. Meer stemmen die zich uitspreken zullen leiden tot betere financiering en minder censuur van de artsen en wetenschappers die proberen de schade door vaccins te onderzoeken en behandelingen te ontwikkelen om deze te beperken.

Optie B.

Dit is de “zie geen kwaad, hoor geen kwaad” optie. Het is de status quo, de comfortzone voor de meeste gevaccineerden. Zij vergeten liever dat zij de prik hebben gekregen. Net als de rest van de pandemie is het voor hen verleden tijd. Ze voelden zich toen goed, dus ze zien geen reden om nu spijt te hebben van hun beslissing.

Maar als de meerderheid voor deze optie kiest, blijven de wetenschappers ondergefinancierd in het onderzoek naar de langetermijneffecten van de vaccins, en als de dag komt dat een dierbare een onverwachte aandoening ontwikkelt, zal de medische wereld in verwarring zijn. De artsen zullen de symptomen behandelen zonder de echte oorzaak te begrijpen, en misschien behandelingen toepassen die niet doeltreffend zijn. Maar wat zullen de personen van Optie B denken van deze ongewone aandoeningen en de moeilijkheid om ze te behandelen? Niemand weet het, het leven gooit ons soms citroenen toe!

Bij Phinance Technologies besloten we onze onderzoeksvaardigheden te gebruiken om individuen en instellingen te helpen dit dilemma te herkennen, zodat ze vervolgens beslissingen kunnen nemen en middelen kunnen toewijzen om de vaccinatieschade te beperken of te beheren.

  Mainstream media worden hysterisch als rapper waarschuwt dat men voor het nemen van het vaccin zich moet informeren over mogelijke bijwerkingen

3: Project Humanity

Ons ethos is om altijd zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te staan. Wij zijn ons ervan bewust dat dit uiterst moeilijk is omdat iedereen zijn eigen vooroordelen heeft (wijzelf ook). Wij hebben een onderzoeksproces dat gebaseerd is op gegevens en dat verschillende iteraties van analyses en gestelde vragen doorloopt, totdat wij op een punt komen waar wij inzicht hebben in het fenomeen, de juiste vraag om te stellen en de beperkingen van onze analyse (door gegevens of methodologie).

Oversterfte

Toen wij begonnen met het onderzoeken van oversterfte, gebruikten wij de meest gebruikelijke maatstaf voor oversterfte, die gebaseerd is op het meten van het huidige sterftecijfer ten opzichte van een basislijn die gewoonlijk overeenkomt met 3 tot 5 jaar gemiddelde sterfte in voorgaande jaren. Wij kwamen al snel tot het inzicht dat deze methode ontoereikend is, omdat zij tot vertekeningen leidt wanneer de bevolking in bepaalde leeftijdsgroepen in de loop der tijd verandert. Dit is het duidelijkst voor oudere leeftijdscohorten die hun aantal de afgelopen tien jaar snel hebben zien toenemen, en jongere leeftijdsgroepen die zijn afgenomen (in de meeste ontwikkelde landen en sommige opkomende landen) omdat de vruchtbaarheidscijfers onder het vervangingsniveau liggen. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld die gebaseerd is op het meten van het sterftecijfer dat is aangepast aan het bevolkingsaantal. Onze rapporten over deze methodologieën voor het meten van oversterfte zijn gepubliceerd op onze website voor openbare raadpleging.

Toen de methodologie eenmaal was vastgesteld, zijn wij begonnen met onderzoek naar sterfteoverschotten voor Europa, het VK en de VS, op basis van de totale sterfte uit officiële bronnen. Wij onderzoeken oversterfte aan de hand van wekelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse gegevens die verschillende aspecten van het fenomeen illustreren. In onze analyse proberen wij onze opvattingen niet op te dringen, omdat wij menen dat de gegevens zichzelf verklaren (zie figuur 1) en ieder van ons moet interpreteren wat hij waarneemt. Een algemene observatie bij het bekijken van het geheel van de gegevens is dat er een algemene trend was van verhoogde oversterfte zodra de Covid-19 vaccinaties werden ingevoerd. Sterfte heeft verschillende oorzaken, maar een systematische toename van oversterfte is moeilijk te rechtvaardigen door iets anders dan de invoering van een systematische externe factor (zoals massale inentingen van een experimenteel biologisch product). Bovendien lijkt de oversterfte gefaseerd te verlopen van oudere naar jongere leeftijdsgroepen, naarmate de vaccinaties voor de verschillende leeftijdsgroepen werden uitgerold. Wanneer we naar de wekelijkse gegevens kijken, kunnen we het begin van de vaccinatie bijna raden door alleen naar het sterftecijfer te kijken.

  Waarom ik niet geloof dat er ooit een Covid-virus was
Figuur 1 – Jaarlijks oversterfte voor 15-44 jaar in het VK

Handicaps

Het effect van de vaccins blijkt niet alleen uit het sterftecijfer, maar ook uit de toename van het aantal handicaps. Om deze toename te schatten, onderzochten wij de trends in handicaps in de VS. Ook hier vonden wij een toename vanaf begin 2021 die samenvalt met de uitrol van de vaccins, zoals wij kunnen zien in figuur 2.

Figuur 2 – Jaarlijkse verandering in handicaps in de Amerikaanse civiele beroepsbevolking

V-Schade Project

Al het door ons waargenomen bewijsmateriaal bracht ons tot de conclusie dat de massale inentingen een menselijke kostprijs hebben die we moeten evalueren, met een adequate toewijzing van middelen, om ons voor te bereiden op het beheer in de komende jaren. Wij hebben het V-schadeproject gestructureerd om verschillende gegevensbronnen te analyseren die aanvullende informatie over het fenomeen verschaffen, zoals de VAERS- en V-Safe-databanken en gegevens van verzekeringsmaatschappijen. Eerst zullen de menselijke kosten worden onderzocht, en in stap 2 zullen wij de economische kosten schatten (zie figuur 3).

Figuur 3 – Lay-out van het V-Schadeproject

Dit is een enorme taak, die niet door ons moet worden uitgevoerd, maar door de regelgevers en autoriteiten aan wie wij de poortwachters van dergelijke complexe processen hebben toevertrouwd. Met ons werk hopen we dat de gevaccineerden zich realiseren dat ze voor een dilemma staan. Voorlopig kiezen de meesten voor bovenstaande optie B. Wij hopen dat veel mensen die gedwongen werden de inentingen te nemen zonder geïnformeerde toestemming, zich zullen realiseren dat optie A hun kansen vergroot om niet alleen hun leven te verbeteren (als ze de pech hebben door de inentingen te worden getroffen), maar ook de gezondheid van de samenleving als geheel.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het dilemma van de ongevaccineerdenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Hongerrijen” groeien in Spanje
Volgend artikelVaarwel Kiev, hallo Cote d’Azur: Terwijl westerlingen hulp sturen, zien we hoe de corrupte Oekraïense elite profiteert van het conflict
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Geen Amnesty voor gevaccineerde en hun idioterie der volging van maatregelen en covid hysterie!

    Geen medelijden met hun prik schades zei verkozen tenslotte de poison jab boven hun vrijheid!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in