© Wikimedia

Olieschaarste… is het weer een leugen? Weer een zwendel die met de mensen van de Aarde wordt uitgehaald? Toen ik laatst naar Tucker Carlson luisterde, gebruikte hij de term “fossiele brandstof”, die nog steeds in gebruik schijnt te zijn als men het heeft over waar olie vandaan komt. WAAROM gebruikte hij het? schrijft Mark Reynolds.

Men heeft lange tijd begrepen dat olie en gas gevormd zouden zijn uit de overblijfselen van “prehistorische” planten en dieren die miljoenen jaren geleden begraven waren. Vandaar de term “fossiele brandstoffen”. Nu weten wij dat olie en gas abiotisch gevormd kunnen worden door onderaardse hitte en druk, en dat de Aarde een vrijwel eindeloze voorraad bevat – olie is eigenlijk een “hernieuwbare” energie. Waarom is dit niet algemeen bekend? Is het om de prijs van olie hoog te houden door de mensen te laten GELOVEN dat het zeldzaam en niet hernieuwbaar is?

Terug in 2008 ontketende de olie-industrie conferentie in Dallas een nieuwe oorlog tussen de OPEC en Russische en Canadese olieveldbeheerders. Het bleek een gevecht op leven en dood te zijn, vanwege de krimpende aardoliemarkten. Futures voor brandstofcellen stortten in en de prijs van platina bereikte zijn laagste niveau in 15 jaar.

Na weken van rellen verkeerde Saoedi-Arabië in een noodtoestand… Duizenden ontslagen arbeidsmigranten eisten naar huis te worden gestuurd, voornamelijk naar India en Pakistan. De lokale bevolking zou in de rij staan om zich bij extremistische groeperingen aan te sluiten en de politie scheen de controle over sommige van de grote steden verloren te hebben.

Aangezien olie bestaat uit 85% koolstof, 13% waterstof en 0,5% zuurstof met sporen van zwavel en stikstof, geloofden de meeste scheikundigen dat het ontstaan was uit de ontbinding van organisch materiaal. Lagen die gevormd werden uit de resten van dode dieren en planten. Vandaar de term “fossiele brandstof”. Per definitie was de bron ervan beperkt. Die theorie was aannemelijk toen oliebronnen alleen diep genoeg geboord werden om tot in de “fossiele” lagen van de aardkorst te reiken; maar als de olie uit het gesteente komt dat meer dan een 1500 meter onder de grond zit, dan is dat ver onder de fossiele laag.

Ondanks het gangbare geloof rond fossiele brandstoffen is het argument voor niet-biologisch geproduceerde olie niet nieuw. In 1951 kondigde een Russische wetenschapper, N.A. Kudryavtsev genaamd, zijn theorie aan dat de diep onder de grond gevonden olie abiotisch geproduceerd werd. Abiotisch betekent dat het ontstaat in de afwezigheid van leven. Zijn theorieën werden geconsolideerd met de exploratie van olievelden in het Dneiper-Donets gebied in het begin van de jaren ’90. Men ontdekte dat de oudere “droge” putten zich weer aan het vullen waren. Soms tot de vroegere niveaus.

De wereldberoemde geoloog, C Warren Hunt bracht in 1996 zijn “Anhydride” theorie naar voren, waarin hij het idee verdedigde dat biogenese uit levende microbiële vormen de olie creëert, in tegenstelling tot het idee dat het uit fossiele vormen komt.

Dus als olie zich voortdurend aanvult, waarom zou het dan ooit opraken?

  Nu is het tijd om veel beter te kijken naar The Great Reset, een nep Utopia die ons wordt verkocht door charlatans

Denk er eens over na… als goud en zilver zich zouden aanvullen, zou het niet meer de waarde hebben die het nu heeft. Als ik een manier ontdekte om goud uit zeewater te halen, wat trouwens kan, en ik kon het economisch en snel doen, zou het mij dan niet behagen de gedachte te propaganderen dat het nog zeldzaam was en zo de waarde hoog te houden?

Denk hier eens over na… 20 jaar geleden, in 2002, werd ’s werelds grootste oliereserve ontdekt in de Athabasca Oliezanden in het noordoosten van Alberta, Canada. Wat gevonden werd, wordt geraamd als de grootste bron van aardolie ter wereld. Onder de teerzanden van Alberta, op een diepte van 2.2 kilometer bevindt zich ’s werelds grootste koolwaterstofvoorraad. Men gelooft dat de velden 1,7 biljoen vaten olie kunnen bevatten! Ja, dat leest u goed, EEN PUNT ZEVEN BILJOEN VATEN! Hebt u daar ooit over gehoord? Hebt u er iets over gelezen in een nationaal nieuwsblad of krant? WAAROM NIET? Nee, zelfs tot op de dag van vandaag wordt ons verteld dat olie van dode dinosaurussen komt. Als u ook maar een greintje gezond verstand en logica bezit, slaat dat gewoon nergens op! Ik bedoel, zou een hele horde dinosaurussen zich op één plaats groeperen en allemaal samen sterven? U meent het…

Al in 2003 begonnen er barsten te komen in het geloof in fossiele brandstoffen. Men vroeg zich af of de aardse hoeveelheden olie en gas veel groter waren dan men tot dan toe had geschat – en of de voorraden voortdurend werden aangevuld. Er waren wetenschappers die begonnen te speculeren dat aardolie “abiotisch” zou kunnen ontstaan uit mineralen bij extreme temperatuur en druk. Dit begrip is gebaseerd op het feit dat hoge temperatuur en druk dichter bij de aardmantel het mogelijk maken dat aardolie zich anorganisch vormt, in plaats van door biologisch verval. Water dwingt het dan naar de oppervlakte, omdat het een grotere dichtheid heeft; (daarom wordt het bij fracking gebruikt) en dan stijgt de olie op en komt vast te zitten in lagen van dichter, sedimentair gesteente.

Wetenschappers van de Gas Resources Corporation in Houston hebben de omstandigheden meer dan 80 kilometer onder het aardoppervlak kunnen nabootsen, en wel door ijzeroxide, marmer en water te verhitten tot ongeveer 1.480°C en tot 50.000 maal de atmosferische druk. Deze theorie doorstaat menige beproeving en lost vele tot dan toe onopgeloste problemen van de aardoliewetenschap op.

De Witte Tijgervelden, die vlak voor de kust van Vietnam liggen, en in de jaren ’70 ontdekt werden, waren het middelpunt van de wetenschappelijke belangstelling geworden, toen exploratiebedrijven in een 1600 meter diep massief graniet naar olie gingen boren – dieper dan ooit tevoren en ver onder de bekende zogenaamde “fossiele” afzettingen. Dit gebied begon 338.000 vaten olie per dag te produceren. Men schat dat deze nieuwe “niet-fossiele” velden nog eens 600 miljoen vaten kunnen bevatten.

  WEF roept op tot concentratiekampen voor vrije meningsuiting om 'Terroristen van het eerste amendement' op te sluiten

Fortune Magazine publiceerde op 17 februari 2003 een “Oil Without End?” artikel.

Dus wat is hier nu echt aan de hand? Is het gewoon weer zo’n leugen, zoals de “opwarming van de aarde”, of de “kiem”-theorie van de geneeskunde? Een leugen die miljarden winst oplevert voor de oliekartels en de medische maffia?

Laten we even vooruit springen naar 2005, toen bleek dat nieuwe tests de “niet-fossiele” beweringen valideren. Uitgebreid geologisch onderzoek door Shell en British Petroleum werd op een wetenschappelijk symposium in New York gepresenteerd, waarbij bevestigd werd dat de bron van nieuw gevonden oliereserves geen “fossiele brandstof” was!
De olieproductie in de VS kelderde sterk toen het effect van de lagere prijzen in economische realiteit veranderde.

Wie zou er een Tesla of een andere “elektrische auto” nodig hebben? Want met moderne motoren en de te verwaarlozen koolstofuitstoot die zij veroorzaken, zou de leugen niet kunnen blijven bestaan! Miljarden zouden niet besteed worden aan zonnepanelen of windturbines om elektriciteit op te wekken. Als u deze YouTube video van PragerU bekijkt, moet u zich afvragen…WAT IS ER HIER ECHT AAN DE hand? Hoeveel energie zou de wereld nodig hebben?

Waarom werden in 2006 de Russische olieprijzen onstabiel? Een van de redenen was dat de Russen ontdekt hadden dat oudere “droge” putten zich weer aan het vullen waren, vanwege al die dinosaurussen die op dat moment precies daar onder de aardoppervlakte gestorven waren. Eenvoudig gezegd, dat was een slecht jaar voor de olie. Want ziet u, die vervelende theorieën over enorme onontgonnen oliereserves bleken waar te zijn en de Russische en Canadese producenten namen de ongeschreven regels van de OPEC mee naar hun bestuursvergaderingen en kwamen naar buiten om de effectieve marktprijs van olie te verlagen tot ongeveer $15 per vat. Het was een poging om vroegtijdig een concurrentiepositie in te nemen tegen de verwachte toekomstige olieprijs, zij hadden zich beiden ingespannen om zich te vestigen als de leveranciers voor het Europese bedrijfsleven en riskeerden zich van het OPEC-kartel te vervreemden. Och ja! De VS werden verscheurd tussen traditionele loyaliteiten aan Saoedi-Arabië, of moet ik zeggen loyaliteiten aan wie hun smeergeld geeft en hun offshore bankrekeningen vult? En de Arabieren ZIJN natuurlijk OPEC. En tenslotte de Europese zakenbondgenoten en “onze” nieuwe beste vriend, Rusland. Hmm… onze beste vriend toen? Goh, wat is er gebeurd? Zou het een of ander zakelijk meningsverschil zijn waardoor de Russische Roebel momenteel op een all time high staat, terwijl de Amerikaanse “dollar” op een all time low staat? Neeee… De OPEC hield dus vast aan hun nieuwe Amerikaanse prijsniveau van $25, maar de vraag naar OPEC-olie begon af te nemen toen de Canadese reserves open begonnen te komen.

Tegen 2008, toen de olieprijzen gedaald waren, was de massale arbeidsmigratie van Saoedi-Arabië aangezet om naar India terug te keren, omdat de Saoedi’s naar werk snakten. Jonge Saoedi’s, nu armer dan ooit en met weinig kans op werk, begonnen allianties te zoeken met extreme radicale bewegingen. Iedereen werd de vijand: de staat, de koning en Amerika. De Noorse economie, die nog voor bijna 50% afhankelijk is van de olie-industrie, kondigde aan op een faillissement af te stevenen.

  Consumenten wijzen de Grote Reset af

Toen, in 2010, begon het terrorisme in het Midden-Oosten zich over de hele wereld te verspreiden. Gewelddadige protesten namen in het hele Midden-Oosten toe naarmate de olie-economieën wankelden, waardoor in het hele gebied grote economische, politieke en sociale instabiliteit ontstond. Amerikaanse ambassades werden gesloten toen Amerika volledig overschakelde op Canadese en Russische olie. Dat was nog maar 12 jaar geleden. Wedden dat u daar niets over gelezen hebt in de kranten van uw woonplaats. Wij zagen grote terroristische aanslagen in San Francisco en in de Londense wijk Mayfair. O, wacht, waren er terroristische aanslagen in San Francisco? Een van de paradijselijke enclaves in Californië? Neeee…dat kan niet.

Buiten medeweten van de doorsnee mens die op straat loopt, ja, u en ik, was de wereld in 2015 in een energieoverschot terechtgekomen.

Alleen al auto’s op benzine waren in 2000 goed voor meer dan 50% van het olieverbruik, en dat zou gedaald zijn tot 25%. Ik weet niet zeker waar deze cijfers vandaan komen, maar naar verluidt had de toegang tot enorme waterstofreservoirs in de aardkorst de brandstofcel-technologie de afgelopen jaren een onverwachte stimulans gegeven. EN VERRASSING!!! Wat is daarmee gebeurd? Met de nieuwe fixatie op de olieprijzen waren overal regeringen begonnen in te grijpen om de brandstofcel-industrie te steunen en toekomstige oliechantage te voorkomen. Dus zoals ik net zei, wat is er gebeurd? Waarom worden die energiebronnen nog steeds niet gepromoot? Wel, omdat wij nog steeds gechanteerd worden door de oliekartels. Zij moeten ons doen GELOVEN dat er een tekort is. Oh, en intussen worden onze Amerikaanse SOR (strategische oliereserves) verkocht aan CHINA en INDIA. Terwijl ze gebruikt hadden kunnen worden om de hoge kosten van transportbrandstof hier in ons eigen land te helpen verlichten. Wat, aangezien alles met van OLIE afhankelijke vrachtwagens en treinen vervoerd wordt, tot gevolg heeft dat de prijzen van de vervoerde artikelen door het dak gaan door de geïnflateerde prijs van de brandstof.

Zou het kunnen dat wij aan het einde van het olietijdperk ZIJN, omdat er iets moet gebeuren om ons te veranderen van ABUNDANTE olievoorraden die door Moeder Aarde vernieuwd worden in iets anders waarvan zij kunnen beweren dat het zeldzaam is en waardoor onze persoonlijke economieën het moeten blijven betalen? En waar gaan wij die lithium ion batterijen vandaan halen? En wat gaan wij doen met diegene die onbruikbaar worden? Vragen om over na te denken, op zijn zachtst gezegd!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De echte reden achter het streven van de EU om een embargo op Russische olie in te stellenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel7 Dodelijke ziekten die na Doomsday zullen uitbreken
Volgend artikelVoormalig Russisch president waarschuwt Zelensky voor “Dag des Oordeels”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Ik weet al zovele jaren dat er nog voor honderd tot 150 jaar makkelijk te winnen aardolie voorradig is. Maar wie ben ik, er bestaat niet zoiets als ‘fossil fuell’. Maar om dit niet te lang te maken laat ik dat beter over aan Fletcher Prouty op YT. Die man leg het allemaal beter uit dan ik dit schriftelijk kan op een beperkte ruimte!
  https://www.youtube.com/watch?v=zSff0pwc1Xc

  • Hetzelfde voor water. Primary water noemen ze dat. Honderd procent zuiver water dat ìn de aarde voordurend aangemaakt wordt, maar waar ze ons geen gebruik van laten maken, net als ether energie dat gratis, schoon en altijd voorradig is/ zou moeten zijn. En de kernbomhoax houdt ook de ‘wakkeren’ in min of meedere mate in angst.

 2. De elite heeft verscheidene scenario’s in petto voor de nabije toekomst. Scenario’s die er steeds op gericht zijn de geldstroom naar hun te onderhouden en in stand. Dit is slechts één scenario:
  Als we aan huidig tempo olie blijven oppompen en verbruiken, zullen de restprodukten (CO2 en H2O) te veel aanleiding geven tot natuurlijke begroeiÏng (NASA bevestigd dt de wereld momenteel groener is dan 100j geleden) , en zou zelfs met de huidige bevolkingsaangroei voldoende voedsel verbouwd kunnen worden en voldoende drinkbaar water beschikbaar zijn.
  Dit scenario zal ten allen tijde bestreden worden door de elite.

 3. Als we over een aantal jaar compleet op stroom zitten , en dan bedoel ik van a tpt z , geen gas meer om je huizen te verwarmen geen auto,s op benzine , geen kolen en kern centrales om snel energie op te wekken , dan zullen de schaapjes het wel merken , ze maken ons compleet afhankelijk , ze kunnen dan de prijzen bepalen , en als de stroom op 1 of andere rare manier uitvalt dan zijn we er echt mooi met zijn allen in getrapt , en is er geen terug weg meer !!

  2 jaar geleden is een groot gedeelte van Europe maar net aan blackout ontsnapt , dat gaat echt nog wel een keer gebeuren , en veel sneller dan je denkt !

 4. Poosje terug luisterde ik naar Nederlandse Pestilentie Organisatie Radio 1 dat Nederland zich verplicht heeft om 18 procent van het geleverde gas aan Duitsland moet leveren, dat i.t.t. wat de Gasunie ons wijs probeerde te maken dat wij gas genoeg zouden hebben om de winter door te komen, momenteel worden volgens hen de gasvoorraden aangevuld voor een milde winter, nou dat weet je het wel.

  Duitsland zal de winter niet overleven zonder Russisch gas – officieel

  De Duitse aardgasreserves zijn niet voldoende om het land de komende winter door te komen zonder extra Russisch gas te kopen, heeft de topfunctionaris die verantwoordelijk is voor elektriciteits- en gasnetwerken aan de media verteld.
  In een interview met het Duitse Bild am Sonntag, dat op zondag werd gepubliceerd, waarschuwde Klaus Muller dat hoewel “ de gasreservoirs voor bijna 65% vol zijn ” en “ het beter is dan in de voorgaande weken ”, het nog steeds niet voldoende is om “ de winter door te komen zonder Russisch aardgas.

  https://archive.ph/mC6aV#selection-1119.0-1163.48

 5. Ik werkte meer dan twintig jaar geleden voor iemand die voor de olie industrie de oiievelden zocht. En hij lachte me toen uit toen ik een keer zei van de olie zou over een jaar of honderd op zou kunnen zijn?
  Zijn antwoord, voor zover ik betrokken ben geweest bij het zoeken naar olievelden en het beetje informatie wat ik heb kunnen we nog 250 tot 300 jaar elke dag zonder probleem de tank volgooien. Dat was meer dan twintig jaar geleden. En er zijn inmiddels nieuwe gigantische olievelden gevonden. Zoals met alles waar politiek en geld mee gemoeid is worden we belogen en bedrogen

 6. Zojuist op de radio.
  De klimaatverandering verloopt sneller dan gedacht. Dat zegt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op een bijkomst over het klimaat in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Hij riep tot dringende actie op om een “ramp” te vermijden. “We zijn hier omdat de wereld met een ernstige klimaaturgentie geconfronteerd wordt”, aldus een bezorgde Guterres.

  • @ Grikke juli 18, 2022 at 17:21,
   Klimaat verandering kunnen we ook gewoon weermanipulatie noemen. Dit kunstmatig ingrijpen door de NATO en DARPA om m.b.v. HAARP installaties en chemtrails kunnen ze al het weer op de wereld manipuleren. Ze kunnen bepalen waar droogte, hitte tot hittegolven, kou tot extreme sneeuwstormen, nat tot overstromingen en waar stormen, orkanen en tornado’s toe en zelfs aardbevingen. Dit militaire wapen wordt te pas en onpas gebruikt. Dat wordt met klimaatverandering bedoeld. Met het 5G microgolf werkt het ook uitstekend om warmer en droger weer te verkrijgen. Zo werken de windmolens ervoor dat de verdamping van het land extremer wordt. En met de vele zonnepanelen dat de lucht extreem droog wordt. Hoe droger de lucht wordt, hoe hoger het UV wordt, wat alles vernietigd in de natuur.

 7. Niet alleen over brandstoffen wordt keihard gelogen, eigenlijk wordt de gehele wereld kei hard voor gelogen. 99,99999999999999999999999999% leeft in een fictief land. In deze fictieve landen, waar burgers wonen, die de staatsslaven zijn van de desbetreffende fictie land, waar de regeringen hun vertegenwoordigen. Waar de burger belastingplichtig is aan de staat.

  Neem het fictie land Nederland, op dit grondgebied is veel mis. In 1890 is koning Willem 3 overleden, al zijn zonen waren al overleden. Dus was er geen rechtsgeldige troonopvolger meer. In 1896 werd in Amerika bij een private organisatie een commercieel bedrijf ingeschreven met de bedrijfsnaam “Staat der Nederlanden” met een lease contract van 125 jaar over het voormalig grondgebied van Nederland. (Aan wie de lease gelden betaald moesten worden, is een heel goed geheim gebleven. Want het nog niet openbaar. Vermoeden is dat toen al een staatsgreep is geweest door het Angelo Zionisten Rijk)

  Deze coöperatie heeft toen de wet verandert, dat vanaf toen moest iedere geborene aangegeven worden bij de gemeente. Daar werd niet de levende baby geregistreerd maar zijn placenta die de zelfde naam draagt als die van de baby. Met het verschil dat het geheel in hoofdletters en/of enkel de voornamen in initialen staan en de achternaam in normale letters staan. Zodat de illusie wordt gewekt, dat jij dat bent. Dit verschil maakt dat de placenta een bedrijf moet voorstellen en die dan onder de hoede van de coöperatie komt te staan. De levende baby zelf wordt na 7 jaar dood en verloren op zee verklaard, omdat er geen lijk is gevonden. De illusie is dus dat jij dat bedrijf bent en zo een staatsslaaf bent. Dit wordt wereldwijd op de zelfde manier gedaan. Maar eigenlijk is iedereen een vrij mens, die aan niemand belasting plichtig is.

  Maar alleen bij fictie land Nederland ie er nog iets vreemds aan de hand. In 1930 in de coöperatie Staat der Nederlanden failliet gegaan en heeft de Rothschildsbank het bedrijf over genomen. Maar mocht de valse koningin Wilhelmina op haar post blijven. In 1940 wordt het land (dus het bedrijf) geannexeerd door Duitsland en verwordt Nederland een deelstaat van Duitsland. Nederland is dan ook nooit bezet geweest in de 2e wereldoorlog. Dus kon het ook niet bevrijdt worden. Maar in 1945 geven de Duitsers over aan de Amerikanen. Sinds 1945 is het grondgebied bezet Amerikaans grondgebied tot op heden. De Canadese die de Duitsers uit het voormalig Nederlanden verdreven en het weer overdroegen aan de coöperatie Staat der Nederlanden.

  In 19-07-2021 verliep het lease contract van de Staat der Nederlanden over het voormalig Nederlandsgrondgebied. En werd het grondgebied een volwaardige deelstaat van Amerika. Officieel heeft de enige aandeelhouder Alex geen zeggenschap meer over het grondgebied, zo ook de overheid met haar managersteam (de regering) niet meer. Maar er loopt nog een parallel en dat is de WEF. Vanaf 2015 werkt het managersteam voor de WEF en niet meer voor Alex. Alex fungeert enkel nog om de illusie hoog te houden.

  De vraag blijft over: is het voormalig Nederlandsgrondgebied nu een deelstaat van Duitsland onder leiding van Amerika.
  Of is het grondgebied officieel nu een deelstaat van Amerika.
  Of is het land illegaal ingepikt door het Angelo Zionisten Rijk en blijft het directie lid Rutte gewoon de zetbaas van het fictieve land Nederland. Want het private bedrijf WEF is een creatie van het Angelo Zionisten Rijk.

 8. Wat is waar en niet waar..Doet ie het of doet ie het niet.
  We zullen het nooit weten..
  C,est la Vie

  Ik merk wel dat ik al minder own.!

 9. Er is voor een slordige 3000 jaar olie op de wereld.
  Alleen in Canada is er voor 140 jaar wereldconsumptie.

  Uhhh…voor de millieufreaks: wat krijg je als je plastics in een ketel gooit en verwarmt tot 500 raadjes Celsius?
  Juist. Tweede kwaliteit smeerolie.
  Beetje zuivern, en diesels kunnen er op rijden…..

 10. ER is geen touw meer aan vast te knopen hoe de wereld er morgen uit zal zien maar de mens gaat gewoon door met het leven op deze aardkloot die een minuscuul onderdeel is van het heelal dat onmetelijk groot is!? De mens is hier door andere mensen in het heelal hier neergezet als proef van hoelang overleven ze het leven op deze aardkloot….Er zijn mensen die worden meer dan honderd jaar en meer Een oudere heer zei eens dat is maar een vliegenscheet en stelt niets voor…..Echter de jonge mensen denken daar niet aan en gaan gewoon door met erop los te leven en denken niet er aan wat morgen komt of is Ook de toekomst is onzeker maar ze denken er gewoonweg niet aan omdat ze dan overspannen raken en dus geen tegenslag gewend zijn omdat hun ouders goed geld verdienden en hun kroost tot in de grond verwend hebben echter zoals altijd komen er minder goede tijden en raakt het geld op de vraag is dan kunnen ze dat overleven of plegen ze dan zelfmoord!!!!!!!!!!

 11. De hele discussie maakt naar mijn mening weinig uit: Zij hebben macht en kunnen die handhaven, met zoveel geweld als zij nodig achten. Zij spuiten gif vanuit de lucht op ons, zij vergiftigen ons voedsel en water.
  Zij beginnen oorlogen en zeggen als die oorlogen voorbij zijn dat wij die moeten herdenken opdat zoiets nooit meer gebeurt. Zij beginnen opnieuw oorlogen. Zij willen 95% van ons dood. Zij eten een biefstuk, wij eten sprinkhanen. Wel of geen vuurwapen dát doet er toe…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in