Zo, de Nieuwe Normalen discussiëren over de Ongevaccineerden Kwestie. Wat moet er met ons gebeuren? Nee, niet degenen die nog niet zijn “ingeënt”. Met ons. De “Covidioten.” De “Covid ontkenners.” De “wetenschap ontkenners.” De “realiteit ontkenners.” Zij die weigeren zich te laten vaccineren, nooit.

Er is geen plaats voor ons in de Nieuwe Normaal Samenleving. De Nieuwe Normalen weten dit en wij ook. Voor hen zijn wij een achterdochtige, vreemde stam mensen. Wij delen hun ideologische overtuigingen niet. Wij voeren hun loyaliteitsrituelen niet uit, of we doen dat slechts met tegenzin, omdat zij ons daartoe dwingen, schrijft CJ Hopkins op offG.

Wij houden ons bezig met geheimzinnige “samenzweringstheorieën”, zoals “wetenschap van vóór maart 2020”, “natuurlijke kudde-immuniteit”, “voor de bevolking aangepaste sterftecijfers”, “Zweden”, “Florida”, en andere ketterijen.

Zij vertrouwen ons niet. Wij zijn vreemden onder hen. Zij vermoeden dat wij ons superieur aan hen voelen. Zij geloven dat wij tegen hen samenzweren, dat wij hen willen bedriegen, in verwarring brengen, misleiden, hun cultuur perverteren, hun kinderen misbruiken, hun kostbare lichaamssappen besmetten en God weet welke andere gruwelen nog meer begaan.

Dus discussiëren zij over de noodzaak om ons te segregeren, hoe ons te segregeren, wanneer ons te segregeren, om de maatschappij tegen ons te beschermen. In hun ogen zijn wij niet meer dan misdadigers, of, erger nog, een plaag, een teistering.

Om het met de woorden van iemand te zeggen (ik weet niet meer precies wie): “Zich ontdoen van de ongevaccineerden is geen kwestie van ideologie. Het is een kwestie van reinheid”, of iets in die trant. (Ik zal dat citaat moeten opzoeken en op feiten controleren. Misschien heb ik het uit zijn verband gerukt.)

In Israël, Estland, Denemarken, Duitsland, de VS, en andere Nieuwe Normaal-landen, zijn ze al begonnen met het segregatieproces.

In het Verenigd Koninkrijk is het slechts een kwestie van tijd. Het WEF, de WHO, de EU en andere transnationale entiteiten helpen bij het stroomlijnen van het nieuwe segregatiesysteem, dat, volgens het WEF,

zal moeten worden geharmoniseerd door een normatief orgaan, zoals de WHO, om ervoor te zorgen dat het ethisch verantwoord is”.

Hier in Duitsland overweegt de regering ons te verbieden om buitenshuis te werken. We mogen al niet meer vliegen met commerciële luchtvaartmaatschappijen. (We mogen nog wel de trein nemen, als we ons verkleden als Nieuwe Normalen.)

In het dorp Potsdam, even verderop van de Wannsee (waarvan u de naam misschien nog kent uit uw geschiedenislessen van de 20e eeuw), is het ons verboden winkels en restaurants binnen te gaan. (Ik weet niet zeker of we de trottoirs nog mogen gebruiken, of dat we in de goten moeten lopen).

  Gezondheidsautoriteit Dr. Anthony Fauci geeft nu toe dat de mRNA Covid-vaccins nauwelijks werken en misschien niet goedgekeurd kunnen worden

In Saksen is het ons verboden naar school te gaan. In het Berliner Ensemble (het theater opgericht door Bertolt Brecht en Helene Weigel, levenslange tegenstanders van totalitarisme en fascisme) is het ons verboden voorstellingen van Nieuwe Normalen bij te wonen.

In de VS worden we door universiteiten geweerd. Onze kinderen worden geweerd uit openbare scholen.

In New York kunnen Nieuw Normalen met de nieuwe “Excelsior Pass” culturele en sportevenementen bijwonen (en uiteindelijk ook bars en restaurants) in de wetenschap dat de ongevaccineerden niet binnen mogen komen of worden afgezonderd in een “Alleen Ongevaccineerden”-sectie.

Het pasjessysteem, ontworpen door IBM, dat, als we de geschiedenis mogen geloven, behoorlijk goed is in het ontwerpen van dergelijke systemen (OK, technisch gezien was het Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft, IBM’s nazi-Duitse dochteronderneming), werd afgelopen weekend met veel tamtam gelanceerd.

En dit is nog maar het prille begin.

Israël’s “Groene Pas” is het model voor de toekomst, wat logisch is, op een zieke, fascistische manier. Als je al een apartheidsstaat bent, wat is dan een beetje meer apartheid? Hier is een blik op hoe dat eruit ziet…

OK, ik weet wat de nieuwe normalen denken. Ze denken dat ik weer mensen aan het “misleiden” ben. Dat ik overdrijf. Dat dit niet echt segregatie is, en zeker niet zoiets als “medische apartheid”.

Immers (zoals de Nieuwe Normalen me streng zullen herinneren), niemand dwingt ons om ons te laten “vaccineren”. Als we dat niet willen of om medische redenen niet kunnen, hoeven we ons alleen maar te onderwerpen aan een “test” – u weet wel, die waarbij ze dat 20 cm wattenstaafje in uw sinusholten rammen – binnen 24 uur voordat we uit eten willen gaan, of naar het theater of een sportevenement, of een museum bezoeken, of naar een universiteit gaan, of onze kinderen naar school of een speeltuin brengen, en onze testresultaten zullen dienen als onze “vaccinpaspoorten”!

We overhandigen ze gewoon aan de bevoegde Covid nalevingsfunctionaris, en (ervan uitgaande dat de resultaten negatief zijn, natuurlijk) zullen we mogen deelnemen aan de “Nieuwe Normaal”-maatschappij, net alsof we “gevaccineerd” waren.

Hoe dan ook, “vaccin” of “test”, de ambtenaren van het Nieuwe Normaal zullen tevreden zijn, want de tests en pasjes zijn eigenlijk maar decorstukken. Het punt is de vertoning van hersenloze gehoorzaamheid.

Zelfs als je de Nieuwe Normalen op hun woord gelooft; als je jonger bent dan 65 en in betrekkelijk goede gezondheid, is het min of meer zinloos om je te laten “vaccineren”, behalve als een openbare demonstratie van naleving en geloof in het officiële Covid-19 narratief (de hoeksteen van de Nieuwe Normaal ideologie).

Zelfs de hogepriesters van hun “Wetenschap” geven toe dat het niet voorkomt dat je de “plaag” verspreidt. En de PCR-testen zijn vrijwel zinloos, zoals zelfs de WHO uiteindelijk toegaf. (Je kunt een positieve PCR-test uitvoeren op een pitvrucht… maar wees voorzichtig met wie je het vertelt als je dat doet).

  Mensen die de giftige ontvolkingsprikken afwezen, worden nu gedwongen om te zorgen voor de goedgelovige massa's die de prikken wel hebben genomen

In tegenstelling tot het “vaccin” en de “test” zelf, is de gedwongen keuze tussen beide helemaal niet zinloos. Het is geen toeval dat beide alternatieven de schending van ons lichaam inhouden, letterlijk het binnendringen van ons lichaam. Het doet er niet echt toe wat er in de “vaccins” zit of welke “resultaten” de “tests” opleveren. Het ritueel is een demonstratie van macht, de macht van de Nieuwe Normalen (d.w.z. het nieuwe gezicht van het wereldkapitalisme) om onze lichamen te controleren, te domineren, te schenden, zowel psychologisch als lichamelijk.

Nu, raak niet opgewonden, mijn “samenzweringstheoreticus” vrienden. Ik ben nog niet helemaal QAnon gegaan. Bill Gates en Klaus Schwab zitten niet samen, adrenochroom te drinken op George Soros’ jacht, te dromen hoe ze de neuzen van mensen kunnen verkrachten. Dit is ingebouwd in de structuur van het systeem. Het is een standaard kenmerk van totalitaire samenlevingen, sektes, kerken, zelfhulpgroepen, en… nou ja, de menselijke samenleving, in het algemeen.

Gedwongen worden een fysieke handeling te herhalen die alleen zin heeft binnen een bepaalde ideologie, bevestigt die ideologie in ons. Er is niets inherent duivels aan dit. Het is een basis socialisatie technologie. Het is hoe we onze kinderen socialiseren. Het is de reden waarom we huwelijken, doopsels en bar mitswa’s voltrekken. Het is hoe we jonge mannen en vrouwen in soldaten veranderen. Het is hoe acteurs hun rollen en tekst leren. Daarom hielden de nazi’s al die bijeenkomsten. Het is de reden waarom onze “democratieën” verkiezingen houden.

Het is ook basis ceremoniële magie… maar dat is een onderwerp voor een andere column.

Waar het op dit moment om gaat is de Ongevaccineerde Kwestie, en de openbare rituelen die worden uitgevoerd om de Nieuwe Normaal ideologie “realiteit” te maken, en wat te doen met diegenen onder ons die weigeren mee te doen aan deze rituelen, die weigeren de “oude normale” realiteit af te zweren en ons te bekeren tot het Nieuwe Normaal zodat we kunnen functioneren in de maatschappij zonder te worden afgezonderd, gecriminaliseerd, of “gediagnosticeerd” als “sociopaat” of anderszins psychiatrisch gestoord.

Voor ons “samenzweringstheoretische realiteitsontkenners”, is er geen ontkomen aan dit dilemma. Dit is niet het Europa van de jaren dertig. Er is geen plek om naar toe te emigreren… Oké, tijdelijk wel, in sommige van de Amerikaanse staten die in opstand zijn gekomen, en andere van zulke “oude normaal” oases, maar hoe lang denk je dat dat zal duren?

  Corona gevonden in sperma - het virus kan seksueel worden overgedragen

Ze zijn al bezig met het uitrollen van de “mutant varianten“, en God alleen weet wat er zal gebeuren wanneer de lange termijn effecten van de “vaccins” beginnen te werken.

Nee, voor de meesten van ons, bewoners van het globale kapitalistische imperium, ziet het ernaar uit dat het Nieuwe Normaal hier is om te blijven. Dus, tenzij we bereid zijn om Nieuwe Normalen te worden, zullen we moeten standhouden en vechten. Het zal er lelijk en persoonlijk aan toe gaan, maar dat is niet te vermijden.

Aangezien veel Nieuwe Normalen onze vrienden en collega’s zijn, of zelfs familieleden, is het verleidelijk om te geloven dat zij “wel bij zinnen zullen komen”, dat “dit allemaal maar een hysterische overdreven reactie is”, en dat “alles snel weer normaal zal worden”.

Dit zou een grote fout van onze kant zijn… zeer waarschijnlijk een fatale fout.

Totalitaire bewegingen, wanneer zij dit stadium bereiken, stoppen niet zomaar uit zichzelf. Zij blijven doorgaan in de richting van hun volle expressie, en transformeren uiteindelijk hele samenlevingen in monsterlijke spiegelbeelden van zichzelf, tenzij zij worden tegengewerkt door serieus verzet. In het begin heeft dat verzet een kans. Dat venster is nog open, maar het sluit, snel.

Ik kan u niet zeggen hoe u zich het best kunt verzetten, maar ik kan u wel zeggen dat het begint met de dingen duidelijk te zien, en de dingen en de mensen precies te noemen wat ze zijn.

Laten we niet dezelfde fout maken die andere minderheden in de geschiedenis hebben gemaakt toen ze werden geconfronteerd met een nieuwe totalitaire ideologie. Zie de Nieuwe Normalen voor wat ze zijn, misschien niet diep in hun hart, maar wel waar ze collectief deel van zijn geworden, want het is de beweging die nu de touwtjes in handen heeft, niet de rationele individuen die ze ooit waren.

Besef vooral waar dit toe leidt, waar totalitaire bewegingen altijd toe leiden. (Zie bijvoorbeeld Milton Mayer’s They Thought They Were Free: The Germans 1933-45.)

Nee, de ongevaccineerden zijn niet de Joden en de Nieuwe Normalen wapperen niet met grote hakenkruisvlaggen, maar totalitarisme is totalitarisme, ongeacht welke Goebbelsiaanse leugens, ideologieën en officiële vijanden het verkoopt. De historische context en de kostuums veranderen, maar de meedogenloze koers blijft dezelfde.

Vandaag stellen de Nieuwe Normalen ons voor een “keuze”, (a) conformeren aan hun Nieuwe Normaal-ideologie of (b) sociale segregatie. Wat denk je dat ze morgen voor ons in petto hebben?

Je weigert je te laten vaccineren, maar ben je klaar om een uitgestotene te zijn?

Vorig artikel“Uw kind kan anderen doden”: Corona-hetze nu ook tegen kinderen
Volgend artikelDiepe vertrouwenscrisis in de traditionele media
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

  1. De Ongevaccineerden hoeven zich niet druk te maken de gevaccineerden worden door alle bijwerkingen vanzelf een minderheidsgroep !

  2. De gevaccineerde kunnen zich niet voortplanten hun brein 🤣 en zullen zelfs vervangen worden, dus waar maken wij ons ongevaccineerden druk om?! De gevaccineerde zijn toch ten dode opgeschreven!
    Zijn gewoon gefinisht!! Hun brein is ook vergiftigd, en de nano lipide deeltjes van vaccin kauwen door hun aorta heen , dus verklaard de “plotselinge dood” tja als dat knapt is gauw gedaan 😏😅

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in