Het is niet langer een kwestie van speculatie of het “Westen” al dan niet in vrije val is. Het is duidelijk zo, en het is duidelijk opzettelijk. De Grote Covid Show, gebracht door de gebruikelijke verdachten, lijkt de juiste omstandigheden te hebben gecreëerd voor de “Grote Reset”. Er waren wat haperingen, want een operatie die zo groot en allesomvattend is als de Grote Covid Show ging de technische en intellectuele capaciteiten van de neocons van de VS en hun buitenlandse trawanten, waaronder het WEF, de WHO en de EU, te boven, schrijft Hans Vogel.

De Russische speciale militaire operatie in Oekraïne heeft de zaken gecompliceerd. Net als in een schaakspel dwingt Rusland de VS en hun vazallen om zetten te doen die ze niet gepland hadden of waar ze pas later in het spel op rekenden. Zulke zetten zijn zeker niet in hun voordeel. Daarom nemen de regeringen zulke drastische beslissingen op zoveel verschillende gebieden, en allemaal tegelijk.

Ze waren van plan om de landbouw drastisch te reorganiseren, naar het voorbeeld van de bolsjewieken na 1929, toen ze de koelakken begonnen te verdrijven en uit te roeien. In plaats van collectivisatie willen de hedendaagse bolsjewieken dat gigantische bedrijven de landbouw gaan domineren. Maar de essentie van deze plannen is hetzelfde: de kleine en middelgrote boeren moeten vrijwillig of met grof geweld worden verdreven. Schijnbaar iets eerder dan waar het oorspronkelijke script om vroeg, is de Nederlandse regering een oorlog tegen boeren begonnen, die net als in de voormalige USSR kan leiden tot wijdverspreide voedselschaarste, zo niet hongersnood.

Op dezelfde koppige manier, met een gehoorzaam Duitsland voorop, plegen de VS-cliëntstaten in Europa momenteel economische zelfmoord door hun industrie af te snijden van betrouwbare bronnen van betaalbare energie, waardoor zowel producenten als het publiek gedwongen worden om te vertrouwen op wind- en zonne-energie. Dit wordt allemaal gedaan in naam van de zogeheten Groene Agenda, om de uitstoot van koolstof en stikstof te verminderen. Tegelijkertijd bevorderen de gelovigen in antropogene klimaatverandering de vernietiging van het milieu op een werkelijk gigantische schaal, overal waar lithium en andere mineralen worden gevonden die nodig zijn voor de productie van elektrische batterijen. Zoals elke pijler van het platform van de Great Reset maffia, wordt het officiële narratief over klimaatverandering bijeengehouden door de meest flagrante tegenstrijdigheden.

De meest schrijnende tegenstrijdigheden komen voor in het dagelijks functioneren van regeringen, vooral in de EU. Net als de regering van Nederland nemen de meeste van deze routinematig beslissingen die duidelijk of impliciet in strijd zijn met de grondwet en andere wetgeving.

Ondanks de ontelbare tegenstrijdigheden op het gebied van de politiek zelf, het officiële politieke discours en de intrinsieke tegenstrijdigheden die aan de meeste politieke beslissingen ten grondslag liggen, is het een wonder dat het Amerikaanse Imperium nog steeds in leven weet te blijven. Misschien verklaart dat ook waarom AI momenteel wordt uitgerold: in de hoop dat het zal helpen om de macht van de VS te behouden. Het valt echter te betwijfelen of AI zal blijken te kunnen functioneren in een omgeving waar juridische, linguïstische en lexicografische verwarring en tegenstrijdigheden de norm zijn geworden.

Nu politici en staats- en bedrijfsmedia in het “Westen” plichtsgetrouw verwijzen naar “onze democratie”, “westerse waarden” (zogenaamd ter verdediging van mensenrechten), “transparantie” en “de rechtsstaat”, terwijl ze in werkelijkheid alles doen en bepleiten wat daar lijnrecht tegenover staat, lijkt het erop dat AI vroeg of laat kapot moet gaan. AI functioneert immers, net als het elektronische systeem dat het is, op basis van de vooronderstelling dat “0” “0” is en dat “1” “1” is. Wanneer “0” ook “1” kan betekenen en “1” soms “0” is, is een ineenstorting onvermijdelijk. Hoe weet u wanneer “democratie” “heerschappij door een meerderheid van het volk” betekent of het tegenovergestelde ervan, heerschappij door een corrupte kliek criminelen, zoals het geval is in moderne “democratieën”? Bovendien, gezien de fanatieke vastberadenheid waarmee overal in het “Westen” betrouwbare energiebronnen worden opgegeven, juist nu alles wat het leven in stand houdt afhankelijk is van elektronica, lijkt het hele systeem steeds meer op een huis dat op drijfzand is gebouwd.

  Is Giorgia Meloni een lakei van de Globalisten?

Waar men ook kijkt in Europa, de ineenstorting ligt om de hoek. Vandaag de dag is rijden op de eens zo beroemde Duitse Autobahnen een soort beproeving. Ooit kon men genieten van het uitzicht op prachtige en soms spectaculaire landschappen terwijl men ontspannen reed op het gladde oppervlak van onberispelijk onderhouden supersnelwegen. Met een totale lengte van meer dan 13.000 kilometer heeft Duitsland het vierde netwerk ter wereld, alleen voorafgegaan door Spanje, de VS en China. Er rijden 50 miljoen auto’s in Duitsland, maar het netwerk wordt ook intensief gebruikt door buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die goederen afleveren en ophalen en in de zomer en winter door miljoenen buitenlanders op weg naar vakantiebestemmingen. Het Autobahnenetwerk wordt zeer intensief gebruikt, maar het onderhoud is lange tijd verwaarloosd en als gevolg daarvan moeten grote stukken snelweg worden versmald om weg- en brugreparaties mogelijk te maken. Dit veroorzaakt lange en tijdrovende files door het hele land, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Tel daarbij op dat veel chauffeurs uit niet-westerse landen komen, waar de spreekwoordelijke Duitse discipline en het respect voor regels niet van jongs af aan worden bijgebracht, en het is duidelijk dat rijden op de Autobahn buitensporig veel tijd en energie kost. Sterker nog, het Duitse snelwegsysteem lijkt het breekpunt bijna te hebben bereikt.

Toen ik deze conclusie trok, kwam het bij me op dat de Duitse federale snelwegen een symbool zijn voor wat er in heel Europa gebeurt: de pijlers die de staat en de maatschappij overeind houden, vallen uit elkaar. Voor degenen die ogen hebben om te zien, is de ineenstorting natuurlijk al enige tijd geleden ingezet, misschien wel twee decennia geleden, zo niet eerder. Net als de drie WTC-torens die op 9/11 instortten, begint de instorting aarzelend en versnelt dan. Net als in het geval van de WTC-torens, is de wijdverspreide vernietiging die vandaag de dag in het “Westen” plaatsvindt, gepland. Op een aantal gebieden was de ineenstorting echter al veel eerder begonnen in de vorm van corruptie. Als corrupte mensen van het ene naar het andere vakgebied verhuizen, verspreidt de corruptie zich nog sneller en wordt uiteindelijk systemisch.

Academische corruptie kan bijvoorbeeld leiden tot plagiaat en manipulatie van onderzoeksgegevens. Mevrouw Ursula von der Leyen, MD, de ongekozen voorzitter van de EuSSR, heeft nooit de geur van academische fraude (gepleegd tijdens het schrijven van haar proefschrift) van zich af kunnen schudden. Het was geen verrassing om te horen dat ze geheime deals heeft gesloten met het bedrijf Pfizer voor de levering van ongeteste vaccins en om deze aan een nietsvermoedend publiek op te dringen tijdens de Grote Covid Show. Eens corrupt, altijd corrupt, zou je kunnen zeggen.

Terwijl fraude in toenemende mate de waarde van academisch onderzoek vernietigt, ligt het academisch onderwijs zelf ook onder vuur. De Nederlandse minister van Onderwijs is van plan om de vereiste studiepunten voor eerstejaarsstudenten met de helft te verlagen. Dit betekent dat meer studenten als tweedejaars zullen mogen blijven, met het voorspelbare eindresultaat dat universitaire diploma’s nog verder zullen devalueren.

  West-Europa staat nu voor "TOTALE FINANCIËLE INEENSTORTING" - deskundigen en analisten luiden dringend de alarmklok

Corruptie op het gebied van geneeskunde is duidelijk geworden tijdens de Grote Covid Show, tot het punt waarop vandaag de dag geen enkele arts meer te vertrouwen is. Simpel gezegd zijn zowel huisartsen als specialisten in wezen serumpushers in dienst van Big Pharma. Er zijn nog enkele eerlijke en fatsoenlijke artsen, maar die zijn moeilijk te vinden.

Net als academisch onderzoek, onderwijs, politiek en geneeskunde, is ook het rechtssysteem doorspekt met corruptie en in vrije val. Neem nu de recente zaak tegen professor Sucharit Bhakdi, die ervan beschuldigd werd een antisemiet te zijn, op basis van het zwakst denkbare bewijs. Hoewel deze welsprekende en invloedrijke criticus van het covid-beleid van de Duitse regering werd vrijgesproken, heeft de openbare aanklager toch besloten om in beroep te gaan en door te gaan met zijn pogingen om dokter Bhakdi koste wat het kost achter de tralies te krijgen. Dat een openbare aanklager op zo’n manier te werk gaat, waarbij hij volledig ontkent dat er geen bewijs is dat de zaak ondersteunt, is meer dan een aanfluiting van het recht: het is van gerechtigheid een dwaze grap maken. Het is inderdaad verontrustend dat niemand een wenkbrauw optrekt, wat een veelzeggende illustratie is van hoe ver het rechtssysteem in Duitsland (en trouwens ook in de rest van Europa) gecorrumpeerd is.

Maar in de ogen van de staat is het een zonde om twijfels of bezorgdheid over dergelijke zaken te uiten. Onlangs nog heeft de Nederlandse staatsspionagedienst AIVD een rapport uitgebracht waarin staat dat ongeveer 100.000 Nederlandse burgers de staat en de regering wantrouwen, waardoor ze “samenzweringstheoretici” zouden zijn. Er wordt steeds vaker en bijna openlijk gesuggereerd dat zulke mensen een psychiatrische behandeling moeten ondergaan. Ieder weldenkend mens zou de regering niet meer vertrouwen dan de regering hem vertrouwt, en ongetwijfeld zijn veel mensen trouw aan dat principe, maar blijkbaar denkt de regering van Nederland, dat natuurlijk een “democratisch” land is, daar anders over.

Er zijn meer dan genoeg redenen om de regering te wantrouwen, niet alleen van Nederland, maar van alle EU-landen. De Duitse regering, gedomineerd door de Groenen, is het oorlogszuchtige, zelfdestructieve schoothondje van de VS geworden, vastbesloten om de industrie te verjagen en de autochtone Duitsers te vernederen, te verarmen en te decimeren. De Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni, die gekozen is vanwege haar plechtige beloften om de illegale immigratie van totaal ongeschoolde, onopgeleide en vijandige zwarte Afrikanen en moslims een halt toe te roepen, moedigt zulke mensen nu actief aan om naar Italië te komen. De Franse president Macron, die eruitziet en zich gedraagt als een homoseksuele puber die met zijn moeder is getrouwd, heeft consequent beleid gevoerd om de Franse middenklasse te vernietigen. De Nederlandse regering heeft toegezien op de verarming van de middenklasse, tot het punt waarop vandaag de dag 400.000 schoolkinderen onder de armoedegrens leven en waarvan de ouders het ontbijt en nieuwe kleren niet kunnen betalen.

De Duitse regering overweegt serieus om de conservatieve AfD-partij buiten de wet te stellen. Dit komt niet als een verrassing in een land dat een eerbiedwaardige traditie heeft in het verbieden van partijen die als ongewenst worden beschouwd in het democratische systeem. Jarenlang was de Communistische Partij verboden in West-Duitsland. In Nederland verwacht men dat de conservatieve partij FvD binnenkort verboden zal worden. Dit is allemaal in lijn met Oekraïne, het verdedigen van “Westerse waarden” tegen de gemene Russen: Zelensky heeft gewoon elf partijen vogelvrij verklaard. Lang leve de democratie!

  Kijk hoe Klaus Schwab vlucht voor Japanse verslaggeefster in Davos

Het zal u niet verbazen dat de bevolking al een tijdje behoorlijk boos is, en dat de woede elke keer toeneemt als de regeringen een nieuw decreet uitvaardigen om de vrijheden verder te beperken of de prijzen te verhogen.

Aangezien Frankrijk altijd al een land is geweest waar de middenklasse sterk is en de arbeidersklasse militant, en waar mensen bereid zijn om de straat op te gaan om hun verontwaardiging en woede te uiten, is het niet verwonderlijk dat er de afgelopen jaren massale demonstraties zijn geweest van de Gele Hesjes-beweging en mensen die protesteerden tegen drastische pensioenverlagingen. Na gezien te hebben hoe deze vreedzame demonstraties brutaal en meedogenloos onderdrukt werden door de politie en allerlei knokploegen, hebben nu de Noord-Afrikanen en zwarte Afrikanen uit de banlieues, de voorsteden, voor een andere aanpak gekozen. Aangezien minstens 15% van de 65 miljoen inwoners van Europees Frankrijk Noord-Afrikaans (Marokkaans, Algerijns, Tunesisch) of zwart is, en de meesten van hen in de grote steden wonen: Parijs, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, nu zij op het toneel verschijnen, ziet het er heel ernstig uit.

De golf van stedelijke oorlogsvoering in Frankrijk betekent dat de ineenstorting nu een nieuwe fase is ingegaan, die van georganiseerd en gecoördineerd anti-staatsgeweld met raciale ondertonen.

Noord-Afrikaanse moslims en Afrikaanse zwarten nemen deel aan wat lijkt op een burgeroorlog tegen staats-, culturele en commerciële doelen en tegen blanke Fransen. Daarom heeft de huidige uitbarsting van geweld niet alleen de kenmerken van een burgeroorlog, maar eerder van een rassenoorlog.

Wat de huidige golf van geweld ook veroorzaakt heeft, het moet ook gezien worden als een logisch gevolg van tientallen jaren Frans beleid dat in opdracht van de ongekozen EU-Commissie is vastgesteld.

Wat er in Frankrijk gebeurt, kan morgen gemakkelijk in andere EU-landen gebeuren, om de eenvoudige reden dat de omstandigheden op veel plaatsen vergelijkbaar zijn met die in Frankrijk. Veel EU-lidstaten, met name Duitsland, Zweden, Nederland en België hebben ook moslimminderheden van 10 tot 15%. Net als veel arbeiderswijken en voorsteden in Frankrijk zijn delen van de Zweedse steden Stockholm, Göteborg en Malmö al lange tijd ontoegankelijk voor de politie. Hetzelfde geldt voor een aantal steden in Duitsland, waaronder Berlijn en het Ruhrgebied. Zelfs onder de neus van de commissarissen van het Vierde Reich in Brussel zijn hele wijken van die stad verboden gebied.

Er is gesuggereerd dat de gebeurtenissen in Frankrijk deel uitmaken van de “Grote Reset” die door het WEF wordt gepropageerd.

Eigenlijk is die “Grote Reset” gewoon een andere term voor een heleboel vernietiging, ziekte, dood, oorlog, ellende en angst. Het lijkt erop dat de Vier Ruiters van de Apocalyps hun voorhoede hebben gestuurd om het terrein voor te bereiden en ze zullen spoedig verschijnen. In dit verband moet worden opgemerkt dat de slogan “build back better”, die een paar jaar geleden nog zo prominent en alomtegenwoordig was, overal uit de staatspropaganda is verdwenen.

Om “build back better” moet alles eerst worden afgebroken. Blijkbaar is dat niet wat de heersers van al die “democratische” staten in het “Westen” hun “kiezers” hebben verteld.

Maar geen zorgen, het “Westen” bestaat uit “op waarden gebaseerde” samenlevingen onder “de rechtsstaat”, waar “gelijkheid” en “diversiteit” en “mensenrechten” worden gehandhaafd, waar “koolstof- en stikstofemissies” worden beperkt, en waar “nepnieuws” en “desinformatie” worden verboden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Oekraïne en de ineenstorting van het WestenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAutopsiestudie die massale sterfgevallen door vaccins aantoonde binnen enkele uren verwijderd
Volgend artikelAantal doden in heel Europa nu veel hoger dan tijdens de ‘pandemische jaren’ 2020 en 2021
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

48 REACTIES

 1. Ik geloof niet in een ineen storting, daarbij moet je rennen voor het vallend puin. Het gaat eerder om een ineen schrompelig zoals het langzaam uitdrogen van een zieke boom. Dat dàt aan de gang is zien we al een tijdje overal om ons heen. Schouder ophalen voor de rellen in Frankrijk, Nathan is nu voorbij, daarvoor waren het de pensioenhervormingen, …, altijd duikt wel iets op en dat dooft na enkele dagen. Het is daar al zo sinds mei ’68. La France…

  • Beste Lepoudre Luc,
   E.e.a. is ook terug te voeren op het slechte geheugen van mensen.
   Men vergeet erg vlug wat er ‘ vorige week ‘ gebeurde. Ook op scholen zal men slechts selectieve geschiedenis onderwijzen zodat men dat mag/moet weten wat onderwezen wordt en niet de realiteiten zult leren kennen.
   Zoals ik hier al vaker geschreven heb worden volgzame burgers gemaakt gedurende de jaren op school waarin kinder nagenoeg geen kritische vragen mogen stellen over het hoe en waarom; ” gewoon je opdrachten maken en aan de gestelde eisen voldoen”.
   Volwassenen hebben dus nooit geleerd danwel afgeleerd om kritisch te zijn, precies zoals de overheid het graag wil. Vandaar ook de ‘ leerPLICHT’

   De menselijke geest krijgt zijn ontwikkeling gedurende de jonge jaren.
   Op latere leeftijd weet men dus niet beter dan wat er ontwikkeld werd.( uitzonderingen daargelaten).

   Daarbij komt nog dat vele mensen onverschillig zijn voor wat er elders in de wereld gebeurt, zolang ze er zelf maar geen last van hebben, vandaar de tactiek van het; verdeel en heers zodat het mogelijk is om telkens losstaande groepen mensen aan te pakken danwel te benadelen.
   Daarbij kun je denken aan de genoemde; salami tactiek.

   De huidige maatschappij is er een van, Egocentrisme en Egoisme.
   Daarom werkt het zo zoals het blijkbaar moet gaan.
   Zodra je het ziet, passen alle puzzelstukjes in elkaar.

   Het lijkt mij zinvol om mensen die e.e.a. niet in de gaten hebben vragen te stellen hoe zij het zien en waarom zij het zo zien.
   Antwoorden geven zet ze aan tot nadenken.
   Vervolgvragen stellen over de antwoorden zetten aan tot verder nadenken.
   Inzicht krijgt men uit zichzelf, niet door afdwingen.

   • hahahaha….the sheep are already very irritated when you ask them anything but trivial things. Making them think gets the cold shoulder from these zombies… Many already tried just like me. I started being annoying to my family and so-called ‘friends’ after I took time to look into matters of importance after a Muslim murdered Theo v. gogh almost 20 years ago now… Can count having contact with family and ‘friend’ on 2 fingers now…

 2. Front Nieuws : bedankt voor alle artikelen : informatief.
  Alle reageerders ; idem bedankt.
  Heb zelf geen tijd, op alle artikelen te reageren.

  “covid-19” =’ the great reset’. Dixit Schwab, WEF.

  Dat totalitaire EU-konstrukt = Das Vierte Reich.
  Net als de voorganger :
  Socialisme, anti-democratisch, rood-groene diktauur, Politie Staat, anti-christelijk, islam binnen halen, oorlog voeren in het Oosten.

 3. Gisteren Macron gezien in de Tour de France, wat een kereltje onbenul is me dat zeg, Président de la République!

  • Ja wat een drol heh en maar geilen op die media. By the way, Rutte is gevallen, volgens mij opzettelijk. Dat mannetje heeft een andere agenda.

 4. “Ondanks de ontelbare tegenstrijdigheden op het gebied van de politiek zelf, het officiële politieke discours en de intrinsieke tegenstrijdigheden die aan de meeste politieke beslissingen ten grondslag liggen, is het een wonder dat het Amerikaanse Imperium nog steeds in leven weet te blijven”

  Tja wat kan je meer zeggen over dit helse fenomeen die ons allen reeds treft en nog meer gaat treffen, het script van het World Enonomic Forum wordt naar mijn idee sneller als voorzien door Klaus Schwab zijn henchmen de zgn. Young Global Leaders versneld uitgerold.

  Wat mij hert meest bevreemd is dat zo’n groot land als de Verenigde Staten blijkbaar geen politieke leider heeft die het voortouw nemen tegen deze idioterie, meer dan 300 miljoen “hersenloze” slaven van het Amerikaanse politiek discours en de Europese Unie/Nederland vormt daar geen uitzondering op, niet dat mij het bevreemde kijk alleen naar van der Plas, Lientje die de boel grandioos in de zeik nam.

  • Precies dat. Ik had ook wel een coup verwacht vanuit het leger, maar waarschijnlijk worden ze te goed betaald door het militair industrieel complex.
   Lientje blijkt een wolf in schaapskleren, gideon van meijeren heeft haar grandioos ontmaskerd. En nog lult ze er omheen met partijkartel retoriek. Marc van den Oever van FDF had het goed gezien. Boeren, sluit je aan bij FDF. Als je nog een poosje wil overleven tenminste.

   • Toon mij in de geschiedenis eens een oorlog die gevochten en gewonnen is door schapen!

    De schapen doen er niet toe… echte strijders weten dat en negeren de schapen. Iedereen blijft maar DENKEN dat de schapen de oplossing zijn. WIJ moeten de strijd aangaan, de schapen vieren de overwinning of betreuren het verlies. We staan nu op een voetbalveld en we weigeren te spelen omdat onze fans voor de tegenpartij ipv voor ons juichen. Niks aan te doen behalve heel goed samenspelen en winnen zodat de fans weer voor ons gaan juichen. Stop met het demoraliserende geklaag over schapen. Schapen winnen geen oorlogen…!!! Wakkere strijders winnen oorlogen!!!

  • De hele zogenaamde Westerse superieure eerste wereld leeft volledig op Piet Krediet. Zodra de onderdrukte rest van de wereld de VS geen geld meer wil lenen (in de vorm van US-bonds) en de dollar niet meer accepteert ontstaat bij ons Hyperinflatie. Koop nu, betaal later… en het moment van betalen is aangebroken… betalen waarmee?

   • Hoi,

    Als de schulden van het land in zijn eigen ”currency” (niet geld) zijn is het gemakkelijk. Gewoon printen die handel. Krijg je wel hyperinflatie door maar so be it. Zoals een toenmalige minister van financien in de VS het ooit mooi stelde; ”it is our currency but your problem”.

    Dat is nu het probleem van landen die veel US treasuries aanhouden als spaartegoeden. Denk aan China of Japan. Onze pensiioenfondsen hebben ook redelijk wat van die meuk. Hun dilemma is dat als ze hun tegoeden dumpen de waarde ervan zeer snel afneemt en dus pensioenen ed niet meer (volledig) betaald kunnen worden.

    Als de schuld in buitenlandse valuta is is het veel lastiger. Zeker als het dollars zijn. Dan kost het je je strategische grondstoffen of industrieen of iets wat waarde heeft en dan wordt je een schuldslaaf als land.

    Laatst was er nog een mooi voorbeeld. Ik weet niet meer over welk land het ging. Het westen. Land x kan zijn schulden niet meer betalen dus moeten schulden vergeven worden aldus het westen tegen China. China, prima, laten we babbelen over hoeveel we gaan kwijtschelden. Reactie vanuit het westen, wij gaan niets kwijtschelden, dat gaan jullie doen zodat ze ons kunnen blijven betalen want dat is altijd zo geweest en zal zo blijven. China, no deal.

    Groeten,
    Hugo

 5. Het schrikken en geschokt te zijn van politici ligt toch lichtjaren achter de rug van de realisten.

  ‘BBB heeft haar handtekening gezet onder een coalitieakkoord waar ik me echt rot van ben geschrokken’

  Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) stelt dat de BoerBurgerBeweging definitief haar ziel heeft verkocht aan de duivel. Volgens BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is dat niet waar.

  BBB heeft in de provincie Noord-Holland haar handtekening gezet onder een coalitieakkoord waar ik me echt rot van ben geschrokken, zegt Van Meijeren in een vlog.

  In dat akkoord staat in de stikstofparagraaf dat de coalitie Noord-Holland de wet- en regelgeving van Den Haag op het gebied van stikstof gewoon zal gaan uitvoeren, terwijl we weten dat het kabinet werkt aan een wet om die doelstelling van 2035 te vervroegen naar 2030, aldus Van Meijeren. >>>

  https://www.ninefornews.nl/bbb-heeft-haar-handtekening-gezet-onder-een-coalitieakkoord-waar-ik-me-echt-rot-van-ben-geschrokken/

  • Veel mensen uit het publiek wisten reeds dat van der Plas een geheimschuiver is, bijna 18 miljoen hersendoden.

   Een natie kan zijn dwazen overleven, en zelfs de ambitieuze. Maar het kan verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand bij de poorten is minder formidabel, want hij staat bekend en draagt ​​zijn banier openlijk. Maar de verrader beweegt zich vrijelijk tussen de mensen binnen de poort, zijn sluwe gefluister ruist door alle steegjes, gehoord in de zalen van de regering zelf.

   – Marcus Tullius Cicero

   • WIJ moeten stoppen om naar die schapen te kijken. Schapen zijn van alle tijden. Schapen vechten en winnen geen ooorlogen. Strijders zoals WIJ vechten en winnen oorlogen.

    Al deze demoraliserende quotes halende vechtlust uit de wakkere groep. Maar kennelijk zit de demoralisatie ook in de wakkere groep. Elke vorm van strijdvaardigheid wordt neergehaald met het argument schapen. We zijn nog niet eens echt begonnen en we geven alles al op.

    20% van Nederland heeft echt wel door dat het niet goed gaat. Die 20% is krap gerekend en dat is dus al 3,6 miljoen mensen!!! Als die in één keer Den Haag inlopen, is deze WEF overname/bezetting in no-time voorbij.

    Maar die 3,6 miljoen mensen zitten allemaal te fantaseren dat we alleen iets voor elkaar krijgen als 100% wakker is. Net zoals Mark Rutte en zn team psychopaten ons vertellen dat hun plan alleen werkt als 100% gevaccineerd is. Pfff… we worden op subliminaal niveau gemanipuleerd en bestuurd en de meesten zien niet hoe diep deze shit gaat. Mark Rutte doet ons voor wat we moeten denken… we hebben 100% van de mensen nodig om iets te veranderen… ONZIN… veranderingen ontstaan klein, in wakkere groepjes. Er is nog nooit een oorlog geweest waarin 100% van de bevolking meedoet… nog nooit!!! Maar anno 2023 kunnen we zogenaamd alleen winnen als de bevolking 100% wakker wordt???

    WIJ moeten dit winnen en dan worden de 80% schapen wakker in een nieuwe wereld. Tenzij WIJ niks doen, dan worden de schapen wakker in een totalitaire dictatuur. DE SCHAPEN GAAN NIET WAKKER WORDEN EN DE SCHAPEN GAAN DIT NIET WINNEN… DE SCHAPEN MAKEN GEEN ENKEL VERSCHIL.

    WIJ kunnen het verschil maken… als we daar tenminste weer in gaan geloven en de schapen negeren en samen gaan werken.

     • Goedzo… lekker met je hakken in het zand. En met deze houding moeten we dan deze oorlog winnen. Ik als medestrijder probeer ons te verenigen en simpele waarheden te delen die winst of verlies kunnen creëren en jij reageert alsof ik jou aanval. Och och och…

      Weetje… blijf maar fijn zeiken over schapen ipv te beseffen dat jij het verschil kan maken voor die schapen. Jij MOET idd niks… geef je maar over aan klagen over schapen en blijf maar passief en gedemoraliseerd als slachtoffer huilen over schapen. Vooral niet naar jezelf kijken, vooral naar de schapen blijven wijzen en roepen dat we machteloos zijn.

      Wat een zwaktebod.

       • @donsje…

        Wij moeten met elkaar gaan praten en teams vormen en plannen maken en ideeën uitwerken. Ieder van ons kan lokaal wakkere mensen verzamelen en een netwerk bouwen en van alles bespreken en bedenken. Komop… moet ik het allemaal voorkauwen??? Jullie snappen toch wel wat er moet gebeuren om te verenigen??? We kennen in onze omgevingen allemaal wel wakkere mensen… maar we spreken elkaar niet of nauwelijks. Tijd om elkaar op te zoeken en praatjes te hebben en overleg te plegen.

        Of… we blijven gewoon zeiken dat het de schuld is van de schapen of van één of meerdere partijen. We moeten gaan praten over oplossingen ipv eindeloos constateren dat het mis gaat en wiens schuld dat is.

        Nu word ik zelfs aangevallen omdat ik mensen er op wijs dat we moeten stoppen met zeiken en klagen en dat we moeten verenigen.

        De wereld op zn kop… de generaal die zn troepen wil verenigen wordt verketterd en de troepen worden boos en ze weigeren alles. Pfff… wake up mensen… de ineenstorting is onafwendbaar en de schapen lopen gewoon de hel in. Het enige dat een verschil kan maken zijn de wakkeren, maar die zitten alleen maar te klagen dat het de schuld is van de schapen en dat de schapen eerst wakker moeten worden. ER WORDT NIEMAND MEER WAKKER… alles gaat instorten en de schapen worden in totale paniek het slachthuis in gedreven.

        Aan ons de taak om daar een stokje voor te steken… of we blijven gewoon passief zeiken en schuldigen aanwijzen.

        Ik snap eindelijk het gezegde… weak men create hard times. Schapen gaan de nieuwe wereld niet manifesteren… dus zolang we blijven zeiken over schapen, kan de vijand zn gang gaan.

      • Beste Let God sort them out,
       je schrijft; “WIJ kunnen het verschil maken… als we daar tenminste weer in gaan geloven en de schapen negeren en samen gaan werken.”

       Samenwerken kan pas zodra je mensen niet meer afzeikt.
       En jij schrijft over een zwaktebod?
       Ieder mens doet zijn/haar eigen dingen om met de realiteit om te gaan, en die te accepteren danwel bestrijden.
       iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen keuzes/handelen.
       Een oordeel over die keuzes is doorgaans subjectief.

       • Ik oordeel niet… ik geef aan dat het zeiken over schapen niks oplost.

        Zolang we blijven drammen over schapen, vergeten we ons te verenigen tegen onze vijand. De schapen doen er niet toe… daarom zijn het schapen. Stop gewoon om de winst en onze toekomst in de handen te leggen van de gehersenspoelde groep die nergens meer wat van snapt.

        Ik val niemand aan… HET IS OORLOG EN WE MOETEN OPHOUDEN OM TE ZEIKEN OVER SCHAPEN… schapen maken geen enkel verschil, schapen volgen degene met de meeste macht. WIJ MOETEN DIT WINNEN en dan volgen de schapen vanzelf.

        Stop met het verspillen van energie over gehersenspoelde mensen die door hun hersenspoeling de hel in lopen. Schapen worden pas wakker als het met van de slager door hun huid snijdt… maar bijna iedereen laat onze toekomst afhangen van de schapen… alsof de schapen ooit zullen gaan ontwaken en dan is alles in één keer opgelost???

        Wake up!!! Ik val niemand aan!!! Ik probeer mensen echt wakker te maken. DE TOEKOMST VAN DE MENSHEID LIGT IN ONZE HANDEN, DE SCHAPEN VOLGEN DE WINNAAR… zo zijn schapen. Deal ermee en richt je tot de mede leeuwen ipv de hopeloze nutteloze schapen.

        • Beste Let God sort them out,
         Jij verwijt anderen dat ze het over schapen hebben, wat blijkbaar jouw irritaties laat opkomen.
         Waarom gebruik je dan zelf in bovenstaande reactie op mij maar liefst 14 keer !!! het woord ‘ schapen’

         Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

         Je geeft blijk van persoonlijke frustratie en machteloosheid en probeert daarmee anderen in jouw opvattingen mee te krijgen.
         En indien ze dat volgens jouw overtuiging niet doen ga je in de verdediging om jouw punt te maken met daarbij het gebruik van hoofdletters, wat op internetfora gezien wordt als schreeuwen.
         Het is precies zoals Adriaan schrijft;
         Ik moet niets, trek mijn eigen conclusies.
         Ik sluit mij daar volledig bij aan.

         Ga jij de wereld maar redden op jouw manier maar stap eerst over je eigen frustraties van onmacht heen.

 6. Goede opmerking van Adriaan dat “geen politieke leider het voortouw neemt tegen…” heeft ook te maken met de ideologie: die van The City & Wallstreet. Heel het systeem drijft daarop, the American Dream, geld verdienen geeft niet hoé, zonder scrupules. Daarbij komt de dubbele moraal en gespleten tong van pas. Politiek in handen van clans, vader Bush voor de diamantmijnen, Dick Cheney voor de Iraakse olie etc. en dan de beurs, dividenten, hefboomfonsen, futures etc. brengt millionairs als Sorros etc. Bijna alles draait rond en met Joden, overal Joden, andere mensen moeten werken om het circus draaiende te houden. Kortom, het rijk van de sjacheraars.

  • Lepoudre Luc juli 7, 2023 at 12:47

   Mee eens Luc, de amerikaanse series waneer ik bijv. een fragment ervan zie bijv. van American Pickers daar krijg ik een Semmelweis reflex van, altijd komen de op Chutzpah gelijkende geldgeilheid van de Yanken boven water.

 7. ….ondertussen stel ik als internationaal belegger vast dat de Russische munt , de Roebel dus, ook ‘instort’….De Euro blijft sterk vs zowat alle andere munten. Kan iemand mij dat ns uitleggen in de huidige, zogenaamd nefaste, context ?

  • De USA en de EU draaien aan de knoppen van hun FAKE economieën. Het economische systeem is een piramidespel dat op zn einde komt. Iedereen probeertde schuld bij de ander te dumpen. Alles is volledig gemanipuleerd en fake en het systeem moet een reden/narratief hebben om volledig te crashen… dat narratief zijn ze aan het maken. De economie is nergens meer op gebaseerd… het is allemaal wat de cijfermakers bepalen dat het is… één grote hallucinatie. Het westen stort in en ze doen ALLES om iets anders dan het westen de schuld te geven. Smoke and mirrors… dit is geen geinige goochelshow meer, maar een regelrecht monstermisdrijf op een schaal die de mensheid nog niet eerder meemaakte.

  • Ja, omdat ik niks, helemaal niks ken van beleggen, obligaties, aandelen, dividenden, koersen en de rest van dat circus ben ik gevlucht in wat vastgoed. Wat dat vandaag “pieken” en overmorgen “instorten” betreft, doet het mij denken aan een kippenren waar men een handvol maïs in gooit, als een zwerm allen erheen. Dat is de perceptie die ik heb van “beleggen”, met mijn excuses voor mijn naïviteit.

   • Geachte heer Lepoudre,
    Ik mag dan minstens hopen dat u dat vastgoed met eigen geld hebt gekocht en niet met een forse hypothecaire lening, immers de markt is zwaar overgewaardeerd en die zeepbel zal onvermijdelijk uiteenspatten als de rente verder verhoogd wordt.
    De komende jaren kan vastgoed in Vlaanderen m.i. makkelijk met 30% dalen (en mogelijk een stuk meer). Dat is geen ramp, behalve als u bv. voor 75% met schuld gefinancierd had want dan is bij een prijsdaling van 30% in 1 klap heel uw eigen vermogen weggevaagd.
    Zolang u niet gedwongen wordt te verkopen, bv. omdat uw huurder netjes blijft betalen en uzelf uw maandelijkse verplichtingen jegens de bank, nakomt, behoort dat niet veel uit te maken omdat u gestaag doorgaat met aflossen en ooit het hele pand volledig van u is, aan welke waarde dan ook, en u alsdan alsnog over een positieve nettowaarde beschikt.
    Echter, mocht u, voor welke reden dan ook gedwongen zijn vervroegd te verkopen, dan is het dus sneu dat na die verkoop u er netto niets aan over houdt, anders dan een restschuld…
    Een reden waarom u hierto gedwongen zou kunnen worden is bv. dat uw huurder na baanverlies niet meer betaalt of dat de bank volgens kleine lettertjes kan eisen dat u “bijstort” wanneer de markwaarde van uw onderpand te fors gedaald is. Indien u dan niet over de vereiste tienduizenden euro’s beschikt om er uw uitstaande schuld versneld mee te delgen, dan kan tot gedwongen verkoop worden overgegaan en wordt u dus gedwongen verlies te nemen (terwijl u anders waarschijnlijk van een prijsherstel had kunnen profiteren of minstens van gestage verdere schuldaling tot onder de markwaarde indien u braafjes verder had MOGEN aflossen).
    Kortom, beste, wees u bewust van de risico’s van verhypothekeerd vastgoed.
    Dus stel u bezit naast uw gezinswoning nog 3 beleggingsobjecten, doch allen met een forse hypotheek, dan raad ik u aan om er minstens 1 van de hand te doen en met de netto-opbrengst de uitstaande schuld op de overige te reduceren.
    Succes ermee.

  • Beste Patrick,
   Dat komt omdat er verhaaltjes worden verspreid door de gestuurde media waaraan vele een geloofwaardigheid aan hechten.
   Rusland b.v. zou een jaar geleden ook al reeds verloren hebben, zowel militair, economisch en maatschappelijk.
   de werkelijkheid bleek weerbarstiger te zijn.

  • Zoals Luc en Let God sort them out al zeiden; schone schijn. Overigens, als belegger zou je je nooit druk moeten maken om de korte termijn, maar om de lange termijn. Alleen maar kijken naar de korte termijn is iets voor speculanten die snel gigawinsten willen binnenharken, vaak door inside-information en smerige trucs zoals hedgefondsen die bedrijven overnemen, alles boekhoudkundig anders indelen, de winstgevende delen verkopen en dan alle schulden op de aandeelhouders van het originele bedrijf afwentelen.

   Als je de munteenheden volgt dan kan het je niet ontgaan dat langzaam aan, maar steeds sneller en steeds meer landen hun reserves aan dollars aan het afbouwen zijn en steeds meer internationale handel wordt afgedaan in de eigen, lokale valuta.
   Steeds meer landen melden zich kandidaat voor BRICS, ook als ze momenteel nog steeds zaken in dollars afhandelen. Dat is niet vreemd; je wilt immers eerst aansluiten bij een nieuw systeem voordat je het oude dollar-systeem verlaat. Dat proces is echter duidelijk op gang en is niet meer terug te draaien.
   De gevolgen zijn dat steeds meer dollars terugvloeien naar de VS, waar dat de inflatie zal aanwakkeren.
   Daarnaast is het hele westerse monetaire systeem gebaseerd op schulden. Voornamelijk overheidsschulden en het vertrouwen dat de overheid die zal afbetalen. Zolang die schulden overzichtelijk blijven kon dat werken. Echter, de schulden zijn enorm uit de hand gelopen, voornamelijk omdat politici er maar voor een beperkt aantal jaar zitten en nooit (persoonlijk) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wanbeheer, evenmin als ambtenaren. Dus geven ze allemaal geld uit dat uit het niks wordt getoverd omdat het hen niet raakt.
   Maar de werkelijke economie draait om werkelijke zaken; landbouw, visserij, mijnbouw, dan industrie en infrastructuur, zeg maar het maken van dingen uit de primaire sector.
   Als je die beide niet hebt, dan heb je in feite niks. En het westen heeft dat vrijwel allemaal opgedoekt en is bezig de rest op te doeken en denkt te kunnen overleven op data. Nou, data kun je niet eten en houdt je niet warm. Er is niks mis mee als dat bovenop de andere sectoren komt, maar alleen stelt het niks voor en kun je er geen land op laten draaien.

   Wat je altijd ziet met een instortende samenleving is dat het langzaam gaat, dan ineens. Het langzame deel van de instorting van het westen loopt nu naar het einde toe. Het snelle deel ligt om de hoek. Het westen is bankroet; financieel, economisch, militair, spiritueel en moreel en er is bijna niks meer van substantie over.

   • ik ben doorgaans een ‘buy and hold’ belegger …en ik begrijp dat de US, EU, UK ,Japan etc met immense schulden zitten en onhoudbare sociale verplichtingen hebben, t is daarom dat ik niet begrijp dat bijv de Noorse Kroon van een top welvarend land zo laag(-40%) noteert tov de totaal bankroete naties… Rusland met al zijn grondstoffen en bovendien praktisch schuldenvrij, zou logischerwijze ook een véél sterkere munt moeten hebben, zeker nu export in Roebel moet betaald worden ….Begrijpe wie begrijpen kan !

    • Hoi,

     Niet lullig bedoeld maar voor een internationaal investeerder begrijp je te weinig van geopolitiek en hoe het financiele systeem werkt.

     Ten eerste, het meest makkelijke om een currency te ondermijnen is om short te gaan. Dan verkoop je gewoon Roebels die je niet bezit. Als je genoeg geld bezit, of nog beter, het leent, kan je flink cashen.. Dat is hoe Soros aan zijn fortuin is gekomen. Zijn compagnion uit die tijd, Jim Rogers, schaamt zich zoveel over zijn banden met Soros dat hij het er totaal niet over wil hebben want hij is een echte kapitalist.

     De tweede mogelijkheid is de enorme drive in het ”niet westen” om de dollar en euro los te laten. . Om te voorkomen dat je currency zoveel waard wordt aangezien je currency zoveel meer gebruikt wordt moet je er veel meer in omloop bregen. Allicht dat de Russen teveel van die currency hebben gecreeerd om dat mogelijk te maken.

     Een derde optie is dat de Russen de roebel voor het niet westen (want die kunnen niet meer met de Russen handelen vanwege de sancties) goedkoper te maken zodat ze goedkoper grondstoffen kunnen kopen waardoor het westen niet meer kan concurreren met de rest van de wereld.

     Vergeet niet dat de wisselkoers voor de gemiddelde Rus niets uitmaakt op de korte en middellange termijn aangezien hun financiele systeem niet meer is verbonden met het westerse systeem.

     Ik kan nog verder uitwijden maar kortom door het verzwakken van de roebel bereiken ze wat ze ooit met Europa probeerde met super goedkope energie. Nu alleen niet voor het westen (lees Europa) maar de rest van de wereld.

     Basically zegt Rusland nu. ”Beste vrienden van Rusland, koop onze grondstoffen met een korting. Op deze manier kunnen jullie de concurrentie met het westen gemakkelijk aan. Deze deal gaven we ooit Europa en daarom zijn ze nu zo rijk. Das war einmal. Nu kunnen jullie je slag slaan.”

     Kortom, dit is economische oorlogsvoering vanuit Rusland.

     Ik denk dat jij nog in het paradigma leeft dat op macro niveau prijs er toe doet. Als je geen onderdeel meer bent van het mondiale financiele systeem is dat niet meer het geval. ALS de Russen de inflatie onder controle kunnen houden kan de bevolking gewoon een forse toename in inkomen verwachten. Autarkie, als je kan en dat zijn er weinig, heeft zijn voordelen.

     Groeten,
     Hugo

     • Ik wil ook niet lullig doen maar je geopolitieke en financiele inzichten en de punten die je aanhaalt overtuigen mij niet …. De Roebel shorten lijkt mij onder de huidige omstandigheden (sancties) zoals je trouwens daarna zelf correct aanhaalt, vrijwel onmogelijk, bovendien zou Roebel lenen een dure zaak worden, lang geleden leende ik inderdaad Yen voor een habbekrats en kocht daarna hoogrentende dollars , de zogenaamde carry trade, met Roebel zou dat verlieslatend zijn omwille van hoge interesten . Als de waarde van de nationale munt zakt wordt importeren duurder en veroorzaakt inflatie, ik denk dat Rusland heel wat afgewerkte goederen importeert , toch ? Bedankt voor uw reactie in elk geval. Groeten. P.

      • Zilver is ook mooi spul kan je ook zilverwater mee maken en allerlei andere dingen,en je kan vasthouden wat je hebt gekocht.
       Goud is ook mooi spul alleen krijg je maar zo’n klein stukje.

  • Dat is de Roebel tegenover andere valuta, die is makkelijk te manipuleren. wacht maar als straks de BRICS goud en grondstof gedekte munt uitkomt dan verschuiven de papieren valuta’s direct de andere kant op … naar beneden wel te verstaan!

 8. Er was een tijd, in de jaren ’80, dat ik het boek Openbaring moeilijk te begrijpen vond. Hoe kon God zó zwaar oordelen over de samenleving. Na 35 jaar lang aan den lijve te hebben ondervonden hoe oneerlijk en totaal corrupt de maatschappij in elkaar zit, denk ik: ‘Heer, laat maar komen, die zevende schaal’.

 9. Exactly. They’re experts. So whatever this is, it’s planned. Velen hebben er echter totaal geen weet van dat ze door de Broederschap worden geregeerd. De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde. De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde. Onder de prominente leden de huidige vice-president Joe Biden. Ze voelen zich als een soort halfgoden ver verheven boven de massa. https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

  Is een De-Population program. You will pay for everything you have done https://youtu.be/In0R5vZ0I0c

  Owned Businesses Face BANKRUPTCY https://youtu.be/z-VPyxd6Qh0 True Purpose Behind the Crisis https://youtu.be/y3LIjDGIqDA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in