Ik ben van plan om een ‘beginnersgids’ voor samenzweringstheorieën samen te stellen, een werk dat waarschijnlijk wat denkwerk en tijd zal vergen, aangezien samenzweringstheorieën en zogenaamde samenzweringstheoretici in onze covidiane wereld een rage zijn, schrijft Emanuel E. Garcia, M.D.

Degenen onder ons die durfden te beweren dat het virus dat in 2020 de wereld overspoelde, samen met de vele varianten ervan en de daaruit voortvloeiende ‘noodzaak’ om onze draaiende aarde tot stilstand te brengen, misschien – heel misschien – niet zo dodelijk was, waren natuurlijk samenzweringstheoretici.

Degenen onder ons die spraken over natuurlijke immuniteit, geïnformeerde toestemming, vroegtijdige behandeling – wel, ook wij werden in diezelfde mand met deplorables gegooid, onze glimmende aluminiumfolie hoedjes uitgestald zodat de autoriteiten er ostentatief de spot mee konden drijven.

Erger nog, wij die ons beriepen op de principes van autonomie, lichamelijke, geestelijke en spirituele soevereiniteit en onvervreemdbare rechten, wij die ons broodwinning kwijt waren omdat we onze stem lieten horen en kozen voor keuze in plaats van dictaat – wij werden ook in die bonte verzameling gestopt.

Als u er lang genoeg over nadenkt, zou u tot de conclusie kunnen komen dat er een soort plan was – zo niet een regelrechte bonafide samenzwering – waarbij regeringen over de hele wereld en transnationale instellingen die belast zijn met het bevorderen van onze economische en fysieke gezondheid betrokken waren, om elke afwijkende mening het zwijgen op te leggen, met enorme censuur op sociale media, aanvallen op iemands ooit onaantastbare geld op de bank en regelrechte vervolging.

Maar ik loop ver op de zaken vooruit, want de zaak waar ik me op dit moment op wil richten is niet de voor de hand liggende zaak over Klaus Schwab en de “Grote Reset” van het World Economic Forum of de verregaande centralisatie van de pandemische macht door de Wereldgezondheidsorganisatie of de Global Cabal die aan de touwtjes trekt of de veilige en effectieve Jab die mensen verminkt en doodt. Dit zijn allemaal, in feite, nu vrij voor de hand liggende realiteiten die zelfs MSM-slurpende zombies beginnen te erkennen.

  Neurenberg II in 2022?

Voor de goede orde: ik heb nooit de officiële verslagen van de moorden op JFK, RFK, MLK of Malcolm X geloofd, noch het sprookje van 9/11 waarvan de leveranciers ons willen doen geloven dat drie enorme torens met bijna vrije val naar beneden kwamen als gevolg van inslagen van vliegtuigen of, in het geval van WTC 7, kantoorbrand. Ik betwijfelde trouwens of Irak ooit massavernietigingswapens had, zelfs toen Colin Powell schaamteloos voor de Amerikaanse regering aan het shillen was bij de Verenigde Naties – nog zo’n institutionele entiteit waarvan ik de weldadigheid sterk in twijfel trek.

Ik ben wat velen een uitgesproken samenzweringstheoreticus zouden kunnen noemen, maar ik beschouw mezelf liever als een kritische denker die begrijpt dat de schijn bedriegt, vooral in de geopolitieke arena. Ik voel dat er hard gesold wordt en ik ben geneigd om terug te deinzen wanneer strenge of glimlachende autoriteiten mij absurditeiten door de strot proberen te duwen.

En voor mijn vijanden – u weet wel, degenen die de prik-apartheid steunden en met hun maskers pronkten terwijl ze op hun fiets reden en drie meter wegsprongen wanneer ik op het trottoir naderde – zal het misschien een verrassing zijn dat er een aantal samenzweringstheorieën zijn die ik niet accepteer. De aarde is bijvoorbeeld niet plat, ook al lijkt dat wel zo op een honkbalveld of voetbalveld, en hooggeplaatste functionarissen spannen niet actief samen om haar platheid te verbergen door bolvormige ficties te verkondigen.

Maar ik ben me bewust geworden van een samenzweringstheorie waarvan de vertakkingen heel gevaarlijk zijn en veel belangrijker dan flat-earthing, een samenzweringstheorie die niet op propaganda lijkt in zoverre dat deze niet rationeel betwist kan worden. Het gaat ongeveer zo:

  Er is meer met de dood dan alleen COVID-19

De ineenstorting van de democratie, gesignaleerd door de Deep State moord op JFK en culminerend in Covid, is nu compleet. De machtselites hebben gewonnen en het Amerikaanse politieke systeem is zo grondig gemanipuleerd dat zelfs kandidaten die constitutionele principes aanhangen slechts een spel spelen – een spel dat bepaald wordt door een zeer klein aantal mensen aan de top. Kortom, iedereen die macht heeft of macht ambieert door de politieke arena te betreden is door en door corrupt, antidemocratisch en totalitair. Bij uitbreiding geldt deze denkwijze wereldwijd, zodat er in feite alleen maar “one ring to rule them all” is en kan zijn.

Hoewel ik zelf volledig en openlijk erken dat er een Mondiale Cabal bestaat die zich transnationaal uitstrekt tot in financiën en overheid, zoals Covid heeft aangetoond, ben ik niet bereid om te geloven in de volledige afwezigheid van goedheid onder degenen die macht nastreven en kunnen uitoefenen.

Ja, politiek is smerig, en ja, degenen die hun hoed in de ring van de machtspolitiek hebben gegooid, hebben eieren moeten breken, op tenen moeten trappen en de fijne kneepjes van het in de rug steken van een politieke tegenstander moeten leren. Voor de meesten van ons is het een buitenaards rijk. Maar in deze andere wereld kan er nog deugd zijn.

Als er een politicus langskomt die door daden laat zien dat hij of zij zich aan onvervreemdbare rechten houdt, pacifisme omarmt en de Deep State en Fake News uitroept voor wat ze zijn, moeten we dan onvermijdelijk aannemen dat deze politicus noodzakelijkerwijs een marionet van de Deep State moet zijn?

  Als ze ons niet kunnen doodvriezen, zullen ze ons uithongeren

Het is mogelijk dat elke belangrijke politicus op het wereldtoneel een Moeraswezen is wiens enige doel het is om ons ondergeschikten langzaam of snel te vermoorden, door inbreuk te maken op onze autonome rechten en de massa’s te verarmen, met hun Resets en Klimaatzwendel en Eindeloze Pandemische Vaccins.

Of niet.

Een theorie die niet falsifieerbaar is, is geen levensvatbare theorie: het is een dogma. Ik onderschrijf geen dogma’s, net zoals ik niet toegeef aan het nihilistische standpunt dat geen enkele leider tot enig goed in staat is. Ja, wij mensen op de grond moeten onze spieren laten werken en druk uitoefenen op degenen, in of uit de schaduw, die ons willen controleren en onderdrukken. Maar we hebben ook hulp nodig, van hogerhand.

Ik kijk naar Amerika om de weg te wijzen naar een wereldwijde renaissance. Ik kijk naar Amerika omdat zijn oprichtingsdocumenten universele principes bevatten die de mensenrechten op een unieke manier beschermen, zelfs als of zoals de onvolmaakte mensen die in de loop der jaren in de regering zaten, deze principes hebben ontkracht. Ik heb het potentieel voor het Goede onder de machtigen niet opgegeven.

De ergste complottheorie van allemaal is degene die ons vertelt dat er geen uitweg is.

Die geloof ik niet.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Heeft het World Economic Forum zojuist de “Creepy Piek bereikt?

Vorig artikelWesterse media praten tegenwoordig over hoe afgemat en gefrustreerd Oekraïners zijn geworden
Volgend artikelDe VN bouwt een ‘digitaal leger’ om niet-mainstream online inhoud te elimineren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

72 REACTIES

 1. Het is een samenzwering geweest van de WHO en WEF geholpen door marionetten in bijna alle regringen van de wereld.
  De WHO en WEF zijn terroristische organisaties die kosten wat het kost gestopt moeten worden en de verantwoordelijke gevangen gezet moeten worden

   • CDA Pieter en jonkvrouwe Kajsa…..in Haagse sferen.

    Vraag = Pieter Omzigt de held die hij (en zijn medestanders) claimt te zijn?
    Een clue in deze film:
    De tekst die minister Kajsa Ollongren per ongeluk lekte via een persfoto
    “meerderheid EK voor niemand een must”, “positie Omtzigt, functie elders”, “… Hoekstra post in kabinet” …en dat de linkse partijen elkaar niet echt vasthielden.
    bron: wikipedia

    Ik vraag me af of de affaire ‘Functie P. Omzigt elders’ een gefabriceerde opzet was (met een acteur cq betaalde fotograaf) om Pieter Omzigt tzt als Verguisde Martelaar en Gutmensch…te kunnen opvoeren.
    Die foto met die omstreden zinnetjes…was wel erg toevallig.
    Naar mijn mening.

    Maart 2021: D66 minister Kajsa Ollongren toont bij vertrek uit Tweede Kamer gebouw, via een foto van haar werkmap…. dat de populaire CDA er Pieter Omzigt moet worden geloosd. (Kajsa werkt op dat moment als mede-verkenner kabinetsformatie).
    Wat gemeen. Arme Pieter. Half Nederland op de achterste benen.
    Hoezo Omzigt herplaatst?

    Vraagt niemand zich af waarom die opmerking zo zichtbaar was of moest zijn, voor een contingent fotografen dat 24/7 rondhangt bij de regeringsgebouwen. Ook s avonds. Altijd ….maar zeker in tijden van nieuwe formaties.
    Onder andere die vier woorden ‘positie Omtzigt, functie elders”, “..waren goed leesbaar. Voor een professionele fotograaf met uitvergroting apps.
    Oh oh.
    Het NL Regeringstheater: deel 4.
    De regering en Tweede Kamer nemen de benen nu de deksels van de beerputten gaan. Marterlaar/held Pieter komt tevoorschijn uit de coulissen.
    Nota bene: met een politieke beweging…Nieuw Sociaal Contract.
    Titel van zijn (met Welmoed Vlieger geschreven) boek uit 2021.
    Werkelijk? (en wie is die Welmoed?)
    Het klopt dat Omzigts stemgedrag niet in overeenstemming is met wie/wat hij zegt te zijn. Pieter leverde wat kritiek tijdens de Corona opsluitingen en dwang injecties…met amper geteste ampullen…maar deze mijnheer stemde TOCH steeds mee met het idiote ‘Covid beleid’. (Opgetuigd door enkele dierenartsen en PABO leerlingen)
    Ik volg dat niet allemaal, maar Pieter (b)lijkt berucht vanwege inconsistent (stem) gedrag. Lid Omzigts onderwerp: het toeslagen schandaal is nog steeds niet afgehandeld. Elf honderd kinderen ‘spoorloos’? Zijn politie, kinderbescherming, justitie, het leger en het Rode Kruis ingeschakeld?
    ***********
    wiki: In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bracht Omtzigt in maart 2021 samen met filosoof en columnist Welmoed Vlieger het boek ‘Een Nieuw Sociaal Contract’ uit dat meteen op nummer twee binnenkwam in De Bestseller 60. ‘

    Onlangs is daar een nieuwe politieke partij aan vastgeknoopt.
    **********
    Dezelfde terminologie als de WEFFERS!. Een Nieuw Sociaal Contract… NSC…
    (A Great Reset for Mankind and a large step to dictatorship).
    Een Nieuw Sociaal Contract.
    Staalfabrikant Klaus en zijn Davos Bergclub babbelen ook over Nieuwe Sociale Contracten. Israëlische WEF boy, yoga adept en anorectic spook Harakiri ramt liefst vandaag nog bij iedereen een chip in de kop.
    (Ark van) Noach Harakiri: ‘Yahoo….Humans are now hackable animals’.
    We can track you and follow you every move and thought..and feeling.
    Hahaha!
    God helpe ons.

    Net als met Caroline van der Plas. Gepresenteerd als plattelandsvrouw van eenvoudige komaf? Mmm.. Caroline woonde een tijd in A’dam,. Haar moeder = Ierse adel plus politiek actief in Nl./zie ma Nuala Fitzpatrick. Pa sportjournalist Deventer Dagblad. Waar Caroline na de HAVO (met 19 jaar diploma) haar eerste baan kreeg.
    BBB = ook Build Back Better. WEF jargon.
    Nl haalde met Pieter Omzigt/ Nieuw Sociaal Contract kennelijk een tweede
    Paard van Troje in huis.
    Een Nieuw Sociaal Contract olv Sinter Klaus und Pieter.
    Volgende patiënt.

 2. De ergste samenzwering van allemaal schrijft Emanuel E. Garcia, M.D.

  Ik heb het gelezen maar ben niet echt onder de indruk, helemaal niet zelfs, maar misschien mis ik iets,

 3. ‘De ergste complottheorie van allemaal is degene die ons vertelt dat er geen uitweg is.’

  Daar ben ik het voor 8.000.000.000% mee eens. Mensen zoals hier op FN, die gewoon vrede, veiligheid, samenwerking en liefde voor iedereen willen, zijn OVERAL… ook in de top.

  Ik heb in mijn omgeving bergen met nihilisten om me heen. Dat komt omdat Nederland een goddeloos en diep duister cabal land is. Nederland is een van de duisterste plekken op aarde. Geld, drug, wapens, gestoorde verdragen en complotten tegen de mensheid, memensenhandel, kinderhandel en kinderporno… Nederland is hét land waar het allemaal samenkomt. Vergis U niet, wij leven in een hel die zich als een hemel verkoopt. Nederlanders leven in een systeem waarin hopeloosheid de norm is en vertrouwen nihil is.

  Maarrr… waar het duister het sterkst is, is het licht nog sterker. Overal ter wereld ondergaat elk werelddeel zn eigen revolutie. In Nederland is een spirituele revolutie gaande… het is een veenbrand die elk moment kan omslaan in een bosbrand zodra Nederlanders in de kern ineens resetten omdat ze helemaal klaar zijn met alle duisternis. De apocalypse van het ego komt eraan, eerst komt er trauma, daaraan sterft het ego en dan komt het collectieve bewustZIJN terug.

  WIJ zijn overal en we doen al het werk, zodra we collectief genoeg hebben van de eindeloze stroom bullshit, gaan er hele grote dingen, heel snel veranderen.

  Houd moed, WIJ gaan ontwaken en de vijand onttronen en het allemaal anders doen.

  Hoe gaan we het anders doen? Persoonlijk leiderschap in een constitutionele republiek obv referenda in de blockchain!

  Denk er eens over na wat ik hier poneer, want het is mijns inziens de oplossing om de macht terug te brengen waar hij hoort, bij ons allemaal ipv een paar psychopaten.

  Heb je een beter idee? Vul maar aan. Ben je een nihilist die nergens in gelooft en niks vertrouwd en niet durft te geloven in onze eigen kracht, sla deze reactie dan maar over.

  • Bewustzijn == ego
   Er is niks mis met je van jezelf bewustzijn. Maar als je bewust bent van jezelf begrijp je ook dat je niet alleen bent. En dat je van anderen afhankelijk bent in wederkerigheid. Met ontkenning van het ego ontstaat een gevoel minderwaardigheid.

   Ik ken wel mensen met een valse houding van: “kijk mij eens nederig zijn”. Dat zijn dezelfden die zeggen dat ‘ego’ slecht is. Dat het ontkennen van lichamelijke behoeften leidt tot nirvana. Opgaan in het niets de hemel is. In werkelijkheid leidt het tot armoede en uitbuiting. Kijk maar naar het Indiase kastensysteem. Het zijn vooral de volgelingen die alle aardse bezittingen moeten opgeven. De Guru rijd dan wel in 1 van zijn 20 Rolls Royces. Dat is pas egoïsme.

   De eerste onder jullie zal ieders dienaar zijn.

   Nederigheid is goed als je van jezelf je waarde kent en je niet hoeft op te blazen om een ander te overtuigen. Je nergens te groot voor voelen. Doen wat je ziet dat er gedaan moet worden. Eigen verantwoordelijkheid. Dan veranderd er al veel.

   • @Disciplus…

    Het ego is je doodsangst, je dierlijke reflex om te overleven, niks meer en niks minder. Het ego neemt en consumeert. Als die niet in de hand hebt, word je een egoïst. Egoïsten zijn niet zulke fijne wezens en normale mensen leren om hun ego te beheersen. Maar anno 2023 zijn de meeste mensen tot egoïsten gemaakt… ikke ikke ikke…

    Het ego is de angst dat je niet genoeg hebt en dat je zult sterven. Een baby neemt eerst wat hij zelf nodig heeft en de rest deelt de baby. Als je dat in balans houdt, zul je naarmate je ouder wordt steeds minder ego hebben en steeds meer liefde zijn. In het westen worden we echter volledig opgevoed om egoïsten te worden, daarom is het westen van God verwijderd. Wie in God gelooft, gelooft dat alles goedkomt omdat God in alles voorziet en vertrouwd dat Gods plan ondoorgrondelijk is en dat je je nergen zorgen om hoeft te maken.

    Het ego vertrouwt niet op God… het ego is los van God en denkt dat alles draait om ikke ikke ikke. God is alles en de natuur… en de natuur en alles bestaat obv overvloed. Het ego ziet in alles schaarste en angst en dood en verderf.

    • Alle geloven draaien in basis om het leren herkennen, beheersen en uiteindelijk loslaten van het ego.

     Waar ego (angst) is, is geen liefde (God). Waar God (liefde) is, is geen angst (ego).

     Ego is het duister in ons, liefde is hef licht in ons. Die twee kunnen niet samen bestaan. Je bent de één of de ander.

     • Let God sort them out augustus 22, 2023 at 18:28

      Ego is het duister in ons, liefde is hef licht in ons. Die twee kunnen niet samen bestaan. Je bent de één of de ander.
      Reageer

      Ego is het duister in ons. Misschien dat ik het kan volgen als ik stoned ben. Maar kom op

      • @Gijp…

       Haha… blowen was geestverruimend, heb ik lang en veel gedaan. Maar de moderne wiet is net als alles bijna een wapen.

       Alles draait om bewustzijnsvernauwing of bewustzijnsverruiming. De elites en de matrix willen ons bewustzijn zo veel mogelijk vernauwen. Onze hele maatschappij en alles in onze maatschappij is ingericht om ons bewustzijn te vernauwen. Zolang ze ons in een zo laag mogelijk bewustzijn houden, kunnen ze ons eenvoudig controleren.

       Zie het maar als met kinderen… als je ze dom en bang houd kan je ze alles laten doen wat je wil. Zo doen ze het met ons ook. Ze zorgen dat wij verzuipen in onbelangrijke en super ingewikkelde bullshit en ze maken ons overal bang voor. Als je dit gaat begrijpen en zien, zie je de matrix… het zit in ALLES.

       Angst, verwarring, afleiding… we leven in een wereld gerund door psychopatische goochelaars die ons constant afleiden, verwarren en bang maken. Ze maken alles zo ingewikkeld mogelijk zodat alleen zij er nog wat van snappen en zodat wij allerlei ‘opleidingen’ moeten doen en dan snappen we er eigenlijk nog niks van. We worden door totale oplichters gegijzeld… al zo lang dat we er in hun matrix van leugens zelf aan meewerken.

       Ik heb veel woorden nodig om het te vertellen, misschien kan Svea nog ff samenvatten want die begrijpt dit volgens mij ook.

       Van geboorte tot graf is alles een leugen. We worden opgevoed uit angst (ego) ipv liefde. Dat doen onze ouders niet expres, dat is zo gegroeid sinds de elites ons via kerken opvoeden obv schuld en schande ipv uit liefde. Ze hebben de liefde die wij zijn verandert in angst… daardoor zijn we tegenwoordig allemaal consumenten ipv mensen met een creatie(f) bewustZIJN. We zijn van God verwijderd en satan heeft onze vorming overgenomen en ons in ons ego opgesloten via oa kerken, later via de politiek, media en onderwijs.

       We are a long way from home, Dorothy… Alice went in the rabithole… ze laten het ons allemaal zien, maar wij kijken met ons ego ipv het bewustZIJN.

       Maargoed… het ego is bedoeld om in het begin van het leven heel even mee te overleven, je hoort dat ego te ontgroeien en een bewust en liefdevol (goddelijk) zelfstandig mens te worden. In plaats daarvan maken ze ons slaven van het ego (angst).

       Ik ben dit allemaal zelf aan het uitvogelen, dus vergeef me dat ik het (nog) niet simpeler kan brengen. Tijd om mn eigen ego los te gaan laten en meer te ZIJN en minder te praten.

       • @Let God sort them out
        Ik gooi je bewoording bovenstaand draadje door de zeef . Er blijft genoeg over waar ik je in gelijk geef.
        Ik ga nu even je woorden niet doorfilteren .
        Wat blowen betreft Was een prima tijd perk.
        De stoned again posters hingen aan de muur .
        Ik zelf heb mij verhef vaak gevonden op een rookwolk . Je kent deze wel .
        Iemand zit stoned in de kamer en heeft een geniale gedachte. Rent naar zijn bureau en pen’t de gedachte neer . Smorgens kijkt hij wat de gedachte was en leest het briefje, waarop staat ( er is een vreemd luchtje in de kamer ) .. Geniaal !! 🤣 P.sik lees en schrijf nu alles met de muziek van Klaus Schulze (album Time wind) en verek het gaat allemaal rustig en aandachtig het lezen en schrijven ! Fijne dag Let God sort them out .

        • @Cor…

         Nice… ik herken je verhaal over die wolken en geniale gedachten… hahaha…

         Ik ga de muziek van Klaus Schulze eens opzoeken, dat klinkt als een positieve ervaring. Ik wens jou ook een fijne dag Cor en een relaxte avond… misschien nog eens een sticky roken terwijl je relaxed op Klaus Schulze… 😜🙏❤

        • @Cor…

         Net ff snel door Klaus Schulze album Time Wind geskipt… erg fijne muziek, klinkt als soundtrack muziek voor een hoorspel of een film. Werkt denk ik wel meditatief en multidimensionaal als je er langer naar luistert. Klinkt als heerlijk zweven in space.

         Die ga ik binnenkort ff uitgebreid luisteren. Thanks voor het delen. Fijne avond.

   • Weten dat je niet het middelpunt van de wereld bent en er naar handelen. Dat is genoeg.
    Een baby is een en al ego. Daar hoor je uit te groeien tot domweg een beschaafd mens. Lukt dat niet dan ben je mislukt.

    • @Svea…

     Bullseye… zeer goed samengevat.

     En de baby is nog een puur ego dat bestaat om het nieuwe leven een kans te geven. Zodra ouders de baby gaan programmeren ipv (op)voeden/cultiveren, gaat het mis.

     Anno 2023 groeien we allemaal op in ego (angst/trauma). We geven elkaar ego en trauma door ipv dat we nieuw leven alles geven om zichzelf te ontwikkelen. Het enige dat wij mensen aangeleerd moeten krijgen, omdat het handig is, is schrijven, lezen en rekenen. Met die basis vaardigheden kunnen wij ALLES zelf leren zodra we er aan toe zijn. Scholen hebben niks met leren te maken, scholen zijn programmeercentrales. Er wordt nauwelijks geleerd op scholen, het is puur programmeren van het ego zodat wij niet in ons bewustZIJN komen en zelf gaan nadenken.

   • Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 18:06

    De eerste onder jullie zal ieders dienaar zijn

    Ja voor even en dan corrumpeert het weer, en misschien is het wel zo bedoeld..

 4. “Ik ben wat velen een uitgesproken samenzweringstheoreticus zouden kunnen noemen, maar ik beschouw mezelf liever als een kritische denker die begrijpt dat de schijn bedriegt, vooral in de geopolitieke arena. Ik voel dat er hard gesold wordt en ik ben geneigd om terug te deinzen wanneer strenge of glimlachende autoriteiten mij absurditeiten door de strot proberen te duwen”

  Goed artikel, geen speld tussen te krijgen, volledig mee eens.

 5. Irak had wel degelijk massavernietigings wapens en Sadam heeft die ook ingezet op de eigen bevolking. Wat niet verteld wordt is dat deze wapens door Amerika geleverd werden.
  Maar dat feit komt Amerika niet goed uit dus beschuldigen ze Irak van dat bezit, wetende dat ze al opgebruikt zijn om daarna Irak binnen te vallen omdat Sadam het vuile spelletje van de Amerikanen niet meer wilde meespelen.
  Logisch dus dat er toen geen gifwapens gevonden werden, maar voor Amerika was het doel bereikt: Sadam was van het toneel verdwenen, publiekelijk opgehangen.

  • Sadam was een Zelensky. Net zoals vele leiders. Ik heb ook ooit gelezen dat Sadam een munt obv goud wilde creëren. Dat is natuurlijk ‘not done’ voor ’the powers that shouldn’t be’.

  • Saddam had die massa-vernietigengswapens gekocht van o.a. Duitsland, die zoals we allemaal wel horen te weten, specialisten zijn zijn in dat soort massa-vernietigings gifstof/materialen!

   En de massamoordende fascisten in de VS vonden het allemaal wel prima! Alleen toen Saddam een grote mond kreeg en de “Hidden Hand” die hem ‘legitimeerde’ begon te bijten was het ineens een vijand van de westerse massamoordenaars…

  • Tussen 1980 en 1988 voerden Irak en het Iran van ayatollah Khomeini een uiterst bloedige oorlog met meer dan 875.000 doden tot gevolg. De VS leverde bondgenoot Irak wapens (Militair-Industrieel Complex) en onder het motto ‘als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen’ clandestien ook aan Iran. Dit verliep via een ingewikkelde constructie waarbij ook contra’s in Nicaragua (guerrillastrijders) profiteerden van de nodige wapenleveranties.
   Pentagon-medewerker kolonel Oliver North is hierbij geslachtofferd (willens & wetens?) terwijl de politieke top inclusief president Ronald W. Reagan (1911 – 2004) en de eigenlijke machthebber George H.W. Bush (1924 – 2018) uitstekend op de hoogte waren van deze uiterst onverkwikkelijke gang van zaken.

  • Er waren geen WMD’s in Irak. Alles is doorzocht en er is NIETS aangetroffen. De speech van Powell met zijn buisje poeder was puur gelogen. Net als dat meisje dat vertelde over “throwing babies out of the incubators on to the cold hard floor” de dochter was van de ambassadeur van Koeweit in de VS.

   Dat Saddam Hoessein zijn eigen bevolking uitmoorde met gifgas was een false flag.

   Net zo min als de chemische wapens in Syrië zijn aangetroffen. Alsof een bom die op een bed ligt met een gat in het dak erboven iemand overtuigt. Hoe dom denken ze dat we zijn? Maar blijkbaar zijn er altijd mensen die de leugen onthouden ondanks dat het bewezen manipulaties waren. ‘Lijken’ met witkalk op hun gezicht, gefilmd door de ‘White Helmets’ die aan het eind van het shot kuchend overeind komen.

   Geen regering is onschuldig. Maar elke oorlog begint met het leugenoffensief om de aanval te legitimeren.

 6. I am only a messenger. Heb mijn hand nooit op een boek gelegd. In principe zou iedereen de mogelijkheid moeten hebben om de drie boeken te lezen. Bijbel, koran en thora zodat men kan zien dat deze één geheel zijn, geschreven door wezens die oorspronkelijk niet van op Aarde zijn. Ook wel de 4 horseman genoemd. Juist omdat ze niet vanop de Aarde zijn hebben ze met de bevolking geen enkele voeling niks nada. Vanuit deze boeken is de grondwet ontstaan, geschreven met gespleten tong of dubbele betekenis en of vaag omschreven. Dit is al een mooi begin voor complottheorieën.

  • @Judocus…

   Interessant… die invalshoek kende ik nog niet. Ik zie t nog steeds zo dat ze onze eigen kennis van ons hebben afgenomen door het in een boek te schrijven en te zeggen dat we niet zelf moeten denken, maar het boek moeten geloven.

   Duizenden jaren later doen apps in smartphones en ‘experts’ en ‘deskundigen’ exact hetzelfde. Niet zelf nadenken, maar luisteren, gehoorzamen en volgen. Mensen zijn inmiddels overtuigd dat wij mensen de parasieten zijn ipv de psychopaten die al deze manipulatie creëren en besturen.

  • Jodocus, je hebt blijkbaar geen idee waar je over praat.

   De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes, de eerste 5 boeken van de bijbel. Daarin is geen letter verschil. De bijbel bevat daarnaast nog veel meer Hebreeuwse boeken (profeten, geschriften en psalmen). En nog meer joodse boeken geschreven in het Grieks (Nieuw testament). Het eerste boek is al geschreven en ondertekend door de originele schrijvers. Wat dus aangeeft dat mensen al ver vóór Mozes konden schrijven en dat dit niet uit uit het latere Phoenisisch ontstaan is maar de originele taal en schrift al van voor de zondvloed.

   Ik kan ze niet vloeiend lezen in de originele taal maar wel lezen en bestuderen. En het vormt één geheel. Op meerdere manieren is dat te authenticeren. Niet alleen door de grote hoeveelheid oude rollen en codici maar vooral door de inhoud die, inderdaad, niet van menselijke inspiratie kan zijn.

   De Qur’an echter is een compleet ander verhaal. Volgens de hadith is het compleet uit de hemel gekomen. Het is niet chronologisch, het is niet origineel en de weinige manuscripten zijn van veel later datum en variëren enorm onderling. Mohammed was analfabeet en het Arabisch schrift werd pas verbreid door de islam. Het is dus mondeling overgebracht.
   Daar waar de Qur’an overeenkomt is het geplagieerd van de verhalen van de joden in Arabië met verandering van namen en gebeurtenissen om het verhaal te draaien in het nadeel van Isaac en Israël in het voordeel van Ismaël, Esau en een verzameling stammen (Arab betekent mengsel). Ook bevat het veel verhalen van gnostische ‘evangelies’ , apocriefe boeken van de Roomse kerk.
   Centraal staat de ontkenning van de Zoon van God, de kruisdood van Yeshua, en dus zijn opstanding en verlossingswerk, en zijn Koningschap.
   Mohammed overtrad alle geboden en de 10 geboden gelden niet voor moslims. Want zij moeten net doen als Mohammed, de ‘perfecte mens’ in alles navolgen voor de verspreiding van islam.

   Deze 2 boeken staan dus compleet met elkaar in tegenspraak. Alleen al het verschil in de naam voor God in de 2 grondtalen zegt alles: Elohim (meervoud) en Allah (enkelvoud).

   Wat de oplettende lezer ook zal opvallen is dat alle namen en titels van Allah in de bijbel voorkomen, alleen niet als beschrijving van YHWH, maar van Satan of de Antichrist.

   Een ander opvallend verschil tussen de bijbel en Koran is dat de bijbel vooral nadruk legt op bewijsvoering, kronieken, waarheid, getuigenissen, onderzoek en verstand. De Koran op onderwerping, blind geloof en gehoorzaamheid. In islam is kritisch denken ongewenst. In het christendom heeft het geloof in de wetmatigheid en kenbaarheid van de schepping juist geleid tot de huidige (of moet ik al zeggen vroegere) wetenschap.

   De vier paardrijders uit het boek Openbaring zijn geen personen maar metaforen voor plagen. Zij zijn zeker niet de schrijvers van Torah of de bijbel als het al personen zijn. Als je doelt op Annunaki, Wachters of Nephilim, of andere goden dan nog zijn ze geen auteur.

   Torah betekent wet. De 10 berith, woorden, of 10 geboden zijn volgens de Torah door God zelf voor de 2e keer in stenen platen gegraveerd in het bijzijn van Mozes op de berg Sinaï. Daar is dus niets dubbelzinnigs aan. De eerste set gooide Mozes kapot toen hij de berg af kwam en de Israëlieten een gouden kalf aanbaden. Dat dit verhaal klopt kun je controleren door de berg Jabal al-Lawz te bezoeken in Arabië.

   Dit is de originele berg Sinaï. De top berg is zwartgeblakerd versmolten, rondom de berg vind je de stapels stenen als afzetting, een altaar met een stier erop en een grote rechtopstaande steen op een heuvel. De steen is vertikaal gespleten en onder zichtbaar door water geërodeerd, net als de stenen eromheen. Midden in de woestijn.
   https://livingpassages.com/rephidim-split-rock-horeb-saudi-arabia/

   Het oudste complot is al beschreven in Genesis 3, 6 en 11. En psalm 2. Dit is nog steeds gaande. En we zitten nog steeds met de nakomelingen van de eerste invasie opgescheept die we dan maar ‘elite’ noemen. Of aliens. Of gevallen engelen en demonen en het zaad van de slang. De geheime priesters.

   • Man man ….de Spielbergs van die tijd hadden ook al n indrukwekkende fantasie , voldoende om al die ‘boeken’ (NT OT Koran, thora of welke bs dan ook) te schrijven die door de eeuwen heen, mondeling of schriftelijk werden overgeleverd en met de tijd alsmaar indrukwekkender werden, er was immers nog geen TV om de mensen geestelijk te bedwelmen …..toch raar dat die ET’s of aliens niet het minste spoor achterlieten van hun gesofistikeerde aanwezigheid op aarde tussen onze primitieven …een videootje of n fotootje of een machientje zelfs, ware goed geweest …..maar NIKS en dan ook NIKS, behalve wat filosofische fantasieverhalen om hun aanwezigheid te staven….

   • Disciplus Simplex,

    U heb 100% gelijk de ongelovigen bestempelen alles over het geloof als fantasieën ,maar geloven wel de wereldse/satanische fantasieën/leugens!
    Zoals de oerknal als waarheid wordt aangenomen en over de miljarden jaren waarin alles is geëvalueerd!!

    • God is echt, de bijbel is kennis die tot je komt als je liefde als werkwoord leeft. De bijbel is een encyclopedie van kennis die ook tot je komt als je liefde als enige wet leeft en God als je wetgever dient.

     Kerken zijn institutionele hersenspoelers die de macht van God hebben overgenomen door zichzelf tot tussenpersonen te benoemen. Dominees en priesters hebben ons uit de rechtstreekse connectie met God/natuur/liefde verwijderd en ons geprogrammeerd. Ipv ons te leren hoe we ons ego loslaten en uit liefde kunnen leven, hebben ze ons overladen met schuldgevoel en angst. Kerken zijn wat de politiek en de wetenschap nu is.

     God gaat ze vernietigen, want ze hebben zijn kinderen van hem afgeschermd en zijn rechtstreekse besturing overgenomen. Leef uit je hart en je geweten ipv je gedachten en je ego. De kerk heeft ons in onze koppen gedouwd en allemaal regels opgelegd en ons tot zondaars ipv werktuigen van de liefde gemaakt.

     The game is over. De mensheid ontwaakt en realiseert zich binnenkort weer dat wij LIEFDE en werktuigen van God zijn. Het is allemaal heel simpel, de bijbel maakt het complex. Leef het werkwoord liefde als je enige en heilige wet en je komt bij God.

 7. Ook al hebben de brave burgers die het werk doen niet door waarvoor zij misbruikt worden, ALLES wat van de officiele instanties en overheden komt is een samenzwering tegen de burgers en mensheid.

  Onze westerse wereld, van politiek, financieel, economie, media, medisch tot academisch & The $cience is ÉÉN GROTE LEUGEN.

  De schaapjes vinden het allemaal wel best en amuseren zich te pletter… zolang we nog ‘down the hill’ gaan is er niks aan de hand. Tot dat de klap komt!

  • @Gerard…

   100% eensch… we leven van geboorte tot graf in een matrix van leugens.

   De schaapjes rennen binnenkort met een blinddoek op tegen een muur aan.

 8. Een mooi stukje. Lekker kort ook. Maar er wringt iets.

  Waarom blijft hij vasthouden aan het Amerikaanse superioriteitsgevoel? Waarom blijft hij de stigmatisering van operation mockingbird aanhouden? Conspiracy theory. Een door de CIA geopperd woord om sceptici te stigmatiseren. Wat is immers het verschil tussen samenspannen, samenzweren en samenwerken? Het is niet gek om te vermoeden dat niet alles in alle openlijkheid gebeurt.

  Als de oprichtingsdocumenten zulke universele waarheden bevatten, waarom zouden we onze blik dan hoopvol naar Amerika oprichten, terwijl juist Amerika dat vertrouwen zo misbruikt heeft? En om preciezer te zijn: de schrijvers van die declaratie waren allemaal freemasons. En de jezuïeten hadden al vanaf het begin een enorme invloed. Neem alleen al de namen van de eerste staten: Virginia, Maryland en Columbia, allemaal verwijzingen naar de koningin des Hemels. En het White huis is genoemd naar de jezuïtische donor van het landgoed Andrew White JS. Niet omdat het wit gepleisterd is. Dit wordt totaal weggezwegen en aangepast.
  Amerika komt niet van Amerigo Vespucci (te onbelangrijk en het past niet) maar van de naam die het had onder de inboorlingen: Amaru-ca; het land van de vliegende slang. Dat was de missie: de heroprichting van Atlantis.

  Als er al een wereldwijde renaissance komt dan zal het ondanks Amaru-ca zijn, niet dankzij. Amerika mag dan in eerste instantie wel gekoloniseerd zijn door de Pilgrim fathers en andere protestantse vluchtelingen en gelukszoekers, maar hun leiders waren minder recht door zee.

  Als iemand denkt dat er geen uitweg is dan is die totaal in de leugen gestapt van het nieuwe Atlantis. Het land dat verging door een wereldwijde vloed. De reddingsboot was juist dat de aarde schoongespoeld werd van dat verderfelijke volk. Je moet alleen wel aan boord willen stappen. Maar het enige wat het volk deed was uitlachen vanuit een gevoel van superioriteit. En verzuipen.

  Ik denk dat er genoeg mensen zijn die wel geloof en hoop hebben maar totaal niet op Amerika zitten te wachten voor redding.

  • @Disciplus…

   De auteur heeft het niet over de kwade krachten in de USA als hij het over een renaissance heeft. Ik denk dat de schoen momenteel nergens harder wringt dan in de USA en zodra men er daar genoeg van heeft en de boel openbreekt en omgooid, dan wordt dat een voorbeeld voor de hele mensheid.

   Ik kan in die zin wel zien wat hij bedoelt. Maar we zullen gaan zien hoe het zich ontvouwt. Ik heb het gevoel dat we op een raft op een wildwater rivier zitten… momenteel is het even rustig, maar volgens mij gaan we binnenkort de hoek om en stuitten we op de heftigste wildwater afdaling ooit. De boot begint al wat vaart op te pakken en ik kan het water om de hoek al bijna horen razen.

   Mijn gevoel zegt me om me schrap te zetten. BBB en NSC zijn al een polarisatie dans aan het doen, de digitale euro en dollar staan in de startblokken, Pedo Pete is cojona alweer aan het uitrollen, vluchtelingen klotsen tegen het zolderdak, klimaat is 100% geo engineering, overal DEW branden, Oekraïne, China, Taiwan, Duitse economie gaat brak… enz enz eindeloos enz…

   We gaan het meemaken allemaal. Dit keer laat ik me niet verrassen en blijf ik kalmer dan voorgaande herfst en winters… mij maken ze njet meer gek… en ik schijf expres NJET 😜🙏❤

   • Wat mij zo opvalt en stoort is dat Amerikanen nooit eens doorhebben hoe gekleurd hun blik is. Alsof er geen wereld bestaat buiten Amerika. Alsof er geen geschiedenis is voor 1776. Amerikanen weten echt niks van de wereld, geschiedenis en cultuur of hun plaats daarin.

    • @Disciplus…

     Cultuur en geschiedenis zijn mensgemaakt en zijn inmiddels zo vervormt en eindeloos herschreven, dat het eigenlijk allemaal wel de prullenbak in kan. Er zit één kern van waarheid in alles… en dat is het werkwoord liefde.

     We moeten in het NU opnieuw beginnen obv het werkwoord liefde. Alles wat niet voldoet aan het werkwoord liefde, moeten we herzien en/of loslaten. We zijn hier om voor elkaar en de planeet en al het leven, voor de creatie van God, te zorgen. Iedereen die niet voor de creatie van God wil zorgen, kan beter worden verstoten tot ze besluiten om ook de creatie en al elkaar te dienen.

     Als iedereen elkaar en al het leven dient, dan wordt iedereen bedient. En dan valt heel snel op wie niet wil meedoen… egoïsten en psychopaten.

 9. Thé shit Will hit the fan….zoveel staat vast…zet jullie schrap de opslag komt en wees voorbereid, ik weet dat ik dat hier niemand echt moet duidelijk maken maar hopelijk zijn er nieuwe mensen aanwezig en/of eens stilletjes wakker worden…who knows, beste groeten aan iedereen uit Griekenland

 10. Ik blijf me verwonderen over de visies op 9/11 die nog technischer zijn, een indirecte hulde aan het prestige van de VS die wordt bekritiseerd terwijl het enkel een uiting is van de ongelijkheid op wereldniveau die naar de achtergrond wordt geduwd.

  Wat betreft JFK, zijn gedachtenis is steeds dieper weggezakt in de seks. De massa kan op geen andere manier denken aan een of andere humaniteit.

 11. Ik lees hier meer een poging om mensen alsnog te bewegen het via politiek en leiders op te lossen..en dat de USA nog steeds de politieagent van de wereld is.

  En ook dat de aarde niet plat is want dat zou volgens hem niet kunnen, dus is dit de zoveelste rat die je een kant op probeert te manouvreren die je niet op moet. Als je zelf onderzoek doet kun je niets anders concluderen dan dat die aarde plat is. En dat dus elke overheid ter wereld gewoon hetzelfde script volgt dus zijn we al weer snel klaar met dit prutsverhaal.

  Als je toch goddomme nog steeds gelooft in CGI beelden en het bijbehorende lulverhaal over een oerknal, een bal die heel hard spint etc dan heb ik weinig hoop voor je.

  Als je dat weet besef je dus dat deze man raaskalt en je op een dwaalspoor brengt, hij wil het afzwakken maar elke overheid is tegen je, en je kunt niemand uit de politiek vertrouwen, simpel. Het heeft ons gebrcht waar wij nu staan en daar gaat niemand wat aan veranderen.

  Ik zal het wat nuanceren, er zal best ergens in de politiek iemand zijn die er wil zijn voor ons, en die voelt en denkt al ons maar die maakt geen enkele kans.

  De enige weg hieruit is alles dumpen, het hele systeem, en het woord systeem zegt al genoeg, daar moeten we van af met al zijn etterende ontstekingen.

  Kulverhaal dus om weer mensen een rad voor ogen te draaien.

  • Mensen, en of dat nu politici zijn of niet die leugens in stand houden betreffende besmetting, virussen en een grote bol waar hele oceanen en bosjes mensen aan kleven zijn rattenvangers. Ook als zij uit de geschiedenis oreren die zo vals is als maar kan zijn onbetrouwbaar, misschien niet altijd bewust en geloven ze het zelf en dat is minstens zo gevaarlijk.

   Trap er niet in, dit verhaal is weer hoopporno mensen, het is kul.

  • Je hebt een aparte kijk op de wereld. Ik zit hier lekker hoog op 40m en als ik om me heen kijk zie ik al dat de aarde rond is. En de maan.

   Je hebt vast een onderbouwing voor je stelling. Maar mijn vraag is eerst maar eens: in de hoeveelste dimensie is de aarde dan plat? Bij een getal hoger dan 5 kunnen we verder praten.

   Bij alle leugens die ons verteld worden zie ik de vorm van de aarde niet echt als cruciaal punt om voor te vechten. Het is voor intelligente mensen die wat verder kijken dan hun neus lang is niet zo moeilijk om aan te nemen dat de aarde een grote bol is opgehangen aan het niets.

   Iemand die een belachelijke theorie aanhangt is een gevaar voor anderen die proberen de waarheid aan het licht te brengen. Er zijn genoeg belangrijker zaken waarover de waarheid verteld moet worden.

   De meeste flat-earthers beroepen zich naast gebrekkig onderzoek ook op de bijbel. En daarmee maken ze alle christenen belachelijk. En wat nog dommer is: de bijbel is er zelf erg duidelijk over dat de aarde rond is, opgehangen aan het niets.

   Daarmee is het een heel subtiele ondergraving van de geloofwaardigheid van christenen en de bijbel.

   • @DS
    “Iemand die een belachelijke theorie aanhangt is een gevaar voor anderen die proberen de waarheid aan het licht te brengen. Er zijn genoeg belangrijker zaken waarover de waarheid verteld moet worden.”

    Exact

    “De meeste flat-earthers beroepen zich naast gebrekkig onderzoek ook op de bijbel. En daarmee maken ze alle christenen belachelijk. En wat nog dommer is: de bijbel is er zelf erg duidelijk over dat de aarde rond is, opgehangen aan het niets. ”

    Het ligt niet aan wat jij wil framen als ‘flat-earthers’ dat anderen zich belachelijk maken, dat doen ze helemaal zelf.

   • Oehhhh, wat zou ik graag reageren hierop!!!
    Tot nu toe heb ik alle tegenwerpingen kunnen pareren met bewijs en/of het onderuithalen van de tegen-argumentatie.

    Het ons aangelulde heliocentrische model is een grove leugen!

    Maargoed, deze discussie wordt hier op fn niet op prijs gesteld, door de admin moverende redenen.

    Groet, Joep

 12. Ik kijk al mn hele leven naar oorlogsverslaggeving, zo vanaf biafra ofzo. Vervolgens als je er iets over zegt, dan word er door onze al aanwezige polder stasi zeer afkeurend en agressief gereageerd. Terwijl ik niks anders doe dan het nieuws interpreteren om het betekenis en samenhang te geven met alles aan nieuws dat ik voordien zag. Zo indrukwekkend als desert storm word het overigens niet meer; muziek van massive attack, cnn die ons live laat meekijken met vallende bommen. Wow.

  Samenzwerings theorietjes zijn overigens gewoon handel
  Bijvoorbeeld voor Wallstreet: boom en bust Cycli, koers geruchten, voorkennis van markt cijfers, invloed politiek beslissingen, etc.
  Bijvoorbeeld voor de media : Iemand als Adam Curtis bouwde een hele carrierre rond zijn eigen theorietjes. Ik heb vele van zijn films gezien, het is een zeer ammusante en intrigerende mix van feiten, historische beelden en politieke bullshit.
  Sinterklaas is ook gewoon een complot van de ouders en de middenstand tegen kleine kinderen.

  Als dat allemaal wel mag maar de mensen mogen hun eigen voorkeur conspiracy geen aandacht geven.
  Dan maakt de overheid zichzelf belachelijk met het vebieden een redigeren van complot theorietjes.

  • Ik vind het tof hier te zijn alsook de comments… ieder zijn leven and thoughts… No hard feelings van geen enkel individu zeker niet, ik hoop jullie nemen wijze besluiten… ik denk en wij allemaal kunnen dit voor onszelf beslissen ongeacht de verschillende meningen en of gedachten… zelf denken en handelen is heeeeel belangrijk dezer tijd , kind regards Brothers

 13. Graag een debunking verhaal of bewijs …van de flateartht .. en neen ik val niemand aan hier laat staan dat ik iemand in diskrediet breng tenzij je hier bullshit komt vertellen. .. groeten aan iedereen never Back down as well

 14. Weten jullie ik heb uiteindelijk iedereen hier graag … Ik spreek me niet graag uit …ik was oorlogsverslaafd… Ja ik was het , en jullie mening tja … Ik begrijp het wel.. ik heb Dingen gedaan waarvoor hier geen plaats is …..ik zal hier niets verder plaatsen omdat ik me schaam voor alles . . Sorry just saying

  • @Danny…

   We zijn allemaal aan het leren en transformeren. De schaapjes transformeren in transhumane robots, WIJ wakkeren transformeren terug naar de bron, de liefde, die we van oorsprong ZIJN. Wij zijn niet onze gedachten of ons lichaam, we hebben gedachten en we hebben een lichaam. Angst is wat we leren, liefde is wat we zijn.

   Laat je schaamte los, op elk willekeurig moment kan je besluiten om je lijden (schaamte, angst, schuldgevoel) los te laten en te gaan leven vanuit de liefde die je bent. Ons doel op aarde is simpel; elkaar en al het leven te dienen. Het leven op aarde is op de kop gezet om ons dmv angst/schuld/schaamte tot slaven te maken. Ik heb ook schande en schaamte gecreëerd, gevoeld en geleefd. Ik was het zat en ik heb het losgelaten, mn gedachten willen er soms nog mee gaan vechten, maar in meditatie laat ik alles weer los.

   Die to everything of yesterday, so that your mind is always fresh, young, innocent and full of vigor and passion.

   Ik zou het leuk vinden als ik daar in Griekenland in de buurt zou wonen, op die berg van jou een beetje filosoferen en inzichten uitwisselen. Je bent nooit alleen als je beseft dat we in liefde allemaal één zijn.

   Take care Danny… ik stuur je veel liefde, energie en hoge vibraties

 15. Hier nog een leuke samenzwering waar weinig interesse in is:

  https://stichtingvaccinvrij.nl/voor-altijd-verplichte-vaccinatie-who-keurt-digitaal-eu-covid-certificaat-goed-als-wereldwijde-standaard/

  De vaccinaties die we in geval van een “gezondheidscrisis” moeten ondergaan als we willen reizen, worden volgens de planning binnen 100 dagen ontwikkeld en goedgekeurd, dankzij drastische verlagingen van de veiligheidseisen.

  https://100days.cepi.net/

  Weet iemand hier de Uitweg voor?

 16. In de middeleeuwen werden Joden nogal verguisd en vervolgd. Ze waren minder vaak ziek en sterfte was veel minder. Doodgewoon omdat de joden volgens een bijbelse , hygienische traditie werkten. In keukem.bij ziekte enz.
  Om de joden in een kwaad daglicht te zetten werden in alle waterputten dode ratten gegooid met als gevolg: hele stad pest. Maarniet in de joodse enclave. Die was afgesloten en daar bleef drinkwater svhoon.
  Dus waren de joden ” duivels” die uitgeroeid moesten worden.
  Zo gemakkelijk creëer je dus een hoax.

 17. De overheden liegen over alles, maar als overheden zeggen dat ze objecten of zelfs mensen op de maan hebben laten landen is dat de ‘heilige waarheid’ omdat de meeste mensen maar willen blijven geloven dat de aarde aan draaiende bal is die om de zon draait met de maan als een bal die om de aarde draait.
  India’s Chandrayaan-3 mission lands on Moon https://swentr.site/india/581700-chandrayaan-3-moon-landing-completed/
  Wie een beetje onderzoek doet stelt vast dat de maan een licht is dat kouder maakt zoals de zon een licht is dat alles opwarmt, en dat het lichten zijn staat in een oud boek dat tevens de samenzweringstheorie ontkracht dat er geen uitweg zou zijn.

  14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
  15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
  16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
  17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
  18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
  19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.
  GENESIS 1

  • Uhm, ja.

   “Wie een beetje onderzoek doet stelt vast dat de maan een licht is dat kouder maakt zoals de zon een licht is dat alles opwarmt,”

   Dat is dus wat ik bedoelet flat-earthers die de bijbel gelovende christenen in een slecht daglicht plaatsen.

   Wie een beetje meer opleiding heeft gehad, natuurkunde in dit geval, of in mijn geval meer specifiek bouwkunde fysica weet dat dit een misvatting is. Het fenomeen heet ‘nachtelijke uitstraling’ of de werking van infrarood straling.

   Als je de maan kunt zien, als hij schijnt, wil dat zeggen dat er geen hindernis is voor IR straling. Warmtestraling. Elk object straalt infrarood uit met een bepaalde kleurtemperatuur. En die energie verdwijnt in het heelal als de maan zichtbaar is. Het object koelt daardoor af. Als je onder een boom of wolkendek staat kaatst die straling terug en warmt het object weer gedeeltelijk op. Dat is infrarood warmte uitwisseling.

   Als de zon schijnt dan wordt je warm in de zon door de infrarood straling. Ga je in de schaduw staan wordt je niet zo warm. De objecten om je heen hebben ongeveer dezelfde temperatuur als het bewolkt is dus is de netto uitwisseling 0.

   Dat licht van de maan dus kouder zou maken is dus compleet onzin. De kosmos is koud en daarom koel je af.

   Je kunt ook eens proberen in de koelkast te gaan zitten. Als je de deur dichtdoet en het lampje gaat uit koel je ook af. Dat heeft echter niets maar dan ook helemaal niets met dat lampje te maken. Net zo als de maan er niets mee te maken heeft.

   Je kunt een object niet afkoelen door het te beschijnen met electromagnetische straling; energie laten afnemen door er energie in te stoppen. Absurd. Dat is fundamentele logica.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in