Er zijn meer dan twee jaar voorbijgegaan sinds de in scène gezette PSYOP Covid-19 aan de wereldbevolking werd opgedrongen, waarbij de massa’s werden wijsgemaakt dat er een nepvirus bestond (en al zijn neptegenhangers) en dat een nieuw soort vaccin het enige antwoord was om de mensheid te redden. Destijds, in november 2020, vlak voordat de Covid-19 vaccins aan het publiek werden verstrekt, heb ik mij uitgesproken en gewaarschuwd dat de mRNA technologie in de vaccins ze tot biowapens maakte, en dat miljoenen schade zouden lijden en zouden sterven als ze de injecties zouden nemen. De tijd heeft bewezen dat ik gelijk had, schrijft Dr. Igor Shepherd.

In september 2021 werden mijn waarschuwingen hard gemaakt. De VAERS-gegevens van het CDC, dat verslag uitbrengt van Amerikaanse vaccinatieslachtoffers, gaven een duidelijke aanwijzing dat de vaccins massavernietigingswapens waren – 742.349 vaccinnemers kregen bijwerkingen (waaronder de dood) bestaande uit hartfalen, bloedstolsels, beroertes, hersenziekten, ontstoken ruggenmerg, toevallen, allergische reacties, auto-immuunziekten, artritis, miskraam, onvruchtbaarheid, doofheid, blindheid, spierzwakte en -verlies, en slaapstoornissen. In april 2022 gaf VAERS een gecombineerd totaal van 1.247.131 verwondingen en sterfgevallen aan. En omdat slechts 1% van de verwondingen door Covid-vaccins gemeld wordt, is het redelijk te verwachten dat de werkelijke sterfgevallen en verwondingen tot vijf maal hoger kunnen liggen. Geen enkel ander soort vaccin heeft in de afgelopen 30 jaar ooit in zo’n korte tijd zoveel letsel veroorzaakt.

En hoewel meer dan 1000 wetenschappelijke studies bewijzen dat de mRNA Covid-19 vaccins uiterst gevaarlijk zijn (met inbegrip van de gegevens van Pfizer zelf), en de gegevens van de Britse regering aantonen dat de Covid-vaccins meer mensen doden dan redden, blijven volksgezondheidsdiensten, ziekenhuizen, organisaties voor gezondheidszorg en de meeste artsen de volksgezondheid in gevaar brengen en de dodelijke prikken toedienen. Deze mede-samenzweerders van massamoord zijn als buiksprekerpoppen geworden, die alleen spreken als hun meesters hun mond opendoen – waardoor de misdaden tegen de mensheid zich opstapelen.

Tot op heden zijn er wereldwijd 11,74 miljard doses Covid-19 vaccins toegediend, waarbij de meeste landen een vaccinatiegraad tussen 60% en 86% te zien geven. En toch blijkt uit de huidige gegevens dat het aantal gevallen van Covid plotseling de hoogte in schiet, in bijna elke natie, met een stijging van maar liefst 53%, wat veel hoger is dan een jaar geleden. WTF is er aan de hand? Waarom spuwen Covid-tests nog steeds buitensporig veel positieve uitslagen uit, en waarom is dit virus (dat CDC nog steeds documenteert als zijnde een mild virus met symptomen die overeenkomen met de griep) na twee jaar nog steeds in de running?

Is SARS-CoV-2 een “illusionaire” eigenschap, een buitenaards pathogeen uit Star Wars? Kom op, mensen, gebruik je gezond verstand. Wetenschap is nog steeds wetenschap, virussen werken nog steeds hetzelfde, en de kracht van de kudde-immuniteit verdwijnt niet op magische wijze. Deze opleving van Covid-gevallen is een onmogelijkheid, want als SARS-CoV-2 werkelijk een echt levend virus was en er een echte uitbraak was geweest (zoals ons verteld is), dan zou de kudde-immuniteit al een jaar geleden in werking zijn getreden, met of zonder de nutteloze vaccins, en dit virus en zijn varianten beteugeld hebben, en zou er geen pandemie meer zijn. Dit alleen al bewijst dat SARS-CoV-2 nooit bestaan heeft, en dat de hele pandemie alles te maken had met het herstructureren van wereldregeringen en het uitoefenen van absolute controle over het leven van de mensen in alle mogelijke opzichten.

Dezelfde virussen blijven niet steeds opnieuw mensen infecteren. Alleen een virus met een andere stam kan een andere ziekte terugbrengen. In de hele geschiedenis van de geneeskunde is er nog nooit een geval geweest waarin een virus de natuurkracht trotseert en het natuurlijke vermogen van het lichaam overtroeft om binnendringende ziekteverwekkers te voorkomen. En dit is de reden waarom de valse Covid-tests onder de massa’s worden verspreid. De hoaxers moeten de gemoederen angstig houden, de Covid-leugen in stand houden, en niemand de kans geven zich af te vragen waarom de kudde-immuniteit niet gewerkt heeft.

De natuurlijke cyclus van kudde-immuniteit is altijd het beste “vaccin” en “pil” geweest en zal dat ook altijd blijven om de verspreiding van besmettingen te stoppen en een einde te maken aan pandemieën. Wanneer genoeg mensen aan een besmettelijke ziekte worden blootgesteld, bouwt hun lichaam daar automatisch een sterke weerstand tegen op, waardoor dat ding zich uiteindelijk niet meer kan verspreiden of geen schade meer kan aanrichten. Dit is de reden waarom uitbraken uiteindelijk uitdoven. Sedert het begin van het menselijk leven is de kudde-immuniteit een natuurlijke redder in nood geweest. Zonder dat integrale deel van de menselijke machinerie zouden beschavingen niet in staat zijn infecties te bestrijden en verspreiding tegen te houden, waardoor een zelfuitroeiingsproces van de menselijke soort zou ontstaan, en uiteindelijk uitsterven.

Zelfs als een virus in een biolab wordt gemaakt, zou de stam opnieuw op de bevolking moeten worden losgelaten onder een nieuwe genetische modificatie, om de bevolking te blijven herinfecteren. Het natuurlijke immuunsysteem van ons lichaam bouwt altijd antilichamen om herinfectie van dezelfde ziekteverwekker tegen te houden, tenzij het immuunsysteem ondermijnd wordt met snode middelen, zoals de huidige bewapende vaccins.

Dit verklaart waarom de communisten die aan de macht zijn de mRNA-vaccins tegen de Westerse bevolking gebruiken, en waarom China en de communistisch-liefhebbende leiders van Rusland beide geweigerd hebben mRNA-vaccins op hun eigen bevolking te gebruiken. De mRNA-vaccins zijn biowapens met vele doeleinden, maar het hoofddoel van deze giftige injecties is de adaptieve immuniteit bij volwassenen (levenslange immuniteit die ontstaat na blootstelling aan ziekteverwekkers) volledig te vernietigen en de aangeboren immuniteit bij kinderen (natuurlijke immuniteit waarmee mensen geboren worden) te destabiliseren. Hierdoor zullen de bevolkingen van de wereld niet meer in staat zijn om echte virussen en bacteriën te bestrijden en zal de werking van de kudde-immuniteit doorbroken worden, waardoor de deur opengezet wordt voor het verspreiden van ziekten en het ontstaan van super-pandemieën, die uiteindelijk een systematische uitroeiing binnen een bevolking teweegbrengen. De aanhoudende berichten over vaccinkwetsuren bevestigen dat de mRNA-injecties in de hele westerse wereld een immunologische catastrofe aan het veroorzaken zijn.

  EXPLOSIEF - Pandemie van de gevaccineerden

Daarom voeren die monsters van de deep state de zaak op en concentreren zij zich op het inspuiten van de kinderen met deze bio-vaccins. De FDA heeft zojuist de Covid-vaccinaties van Pfizer goedgekeurd voor kleine kinderen vanaf 5 jaar en Moderna vraagt nu goedkeuring om baby’s van 6 maanden en ouder in te enten. Geloof me, zuigelingen zullen binnenkort mRNA-geïnoculeerd worden. Zij hebben geen abortusklinieken meer nodig. Zij hebben een beter wapen. En daarom duiken er in het nieuws artikelen op die eugenetica rechtvaardigen. In een artikel van vandaag staat dat onderzoekers van de Columbia Universiteit hebben aangetoond dat ouders die meer dan twee kinderen opvoedden, op latere leeftijd verzwakte hersenen zouden krijgen en hun cognitieve scherpte zouden verliezen. Deze onzin zou bijna lachwekkend zijn, als het niet bedoeld was als een psychologisch middel om de massa’s te conditioneren om de moord op miljoenen foetussen, zuigelingen en kinderen van alle leeftijden te aanvaarden.

Het feit dat er hier in Amerika een geënsceneerd tekort aan babyvoeding is, en dat babyhater Bill Gates (die eerder betrapt werd op het verbergen van onvruchtbaarheidsmedicijnen in zijn vaccins) en zijn schurken plotseling met een plan kwamen om hun eigen giftige “red het milieu” babyvoeding te fabriceren en te verkopen (hier is het uitzonderlijke artikel van Gary Barnett dat dit blootlegt) laat zien hoezeer deze duistere mensen kinderen verachten.

Bill Gates, die deel uitmaakt van GAVI, de vaccine alliantie die Covid-19 vaccinaties promoot, heeft online verkondigd dat GAVI alles te maken heeft met het redden van levens, maar dat is een monsterlijke leugen, want hij is een bekend depopulatie-promotor. Tijdens een van zijn toespraken voor het Economisch Wereldforum spuide hij het dwaze idee dat de mensen vervuiling veroorzaakten, die de klimaatverandering veroorzaakte, en dat daarom de menselijke bevolking beteugeld moest worden. Zeg eens, als deze man gelooft dat de mensheid als een kampvuurtje moet worden gedoofd, waarom zou hij dan miljarden dollars investeren in bedrijven in de gezondheidszorg die levens moeten redden, of investeren in zuigelingenvoeding om hongerige baby’s te voeden, van wie hij gelooft dat ze zullen opgroeien tot vervuilers van de aarde? Hij is een gek die gelooft dat een groot deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, en daarom hebben zijn investeringen niets te maken met het redden van levens, maar alles met het overzien van de noodknop.

Bill Gates en zijn gezelschap hebben heel wat biowapenideeën in de mouwen zitten voor “eindoplossingen” waarmee ze het Westen kunnen depopuleren. Het Amerikaanse DOD-DARPA en de Bill en Melinda Gates Foundation (dezelfde partners die de mRNA Covid-19 vaccins financieren die miljoenen mensen massaal uitmoorden) richten zich nu op Amerikaanse burgers als proefratten voor entomologisch oorlogsonderzoek en laten genetisch gemodificeerde muggen los in bepaalde staten onder het mom van het beperken van de verspreiding van knokkelkoorts en malaria. Dit bedrog heeft niets te maken met de bescherming van de bevolking tegen ziekten, want Gates en zijn firma’s laten ons voortdurend weten dat zij een eind aan ons leven willen maken.

Entomologische oorlogsvoering is een van de eerste generaties van biowapens, die nog steeds de goedkoopste en gemakkelijkste manier is om bevolkingen te besmetten. Hoewel het vroeger als een verouderde wijze van overdracht werd beschouwd, is het nu weer nieuw leven ingeblazen. De EPA heeft de vrijlating van meer dan twee miljard genetisch veranderde mannetjesmuggen in Florida en Californië goedgekeurd, na de proeflancering van 150.000 labo-getransformeerde muggen in de Florida Keys, in 2021.

Alles wat met gen-editing te maken heeft, is biowapengeweld en illegaal volgens de wet van het Verdrag, en zou verboden moeten worden. Maar de geïnfiltreerde globalisten in onze regering en gezondheidszorgorganisaties zijn meer dan corrupt, en geven alleen om de voltooiing van hun sekte-achtige één wereldregering en om de wereld te bevrijden van de “ongeschikte” mensen in de maatschappij, die volgens hen genetisch inferieur zijn. (Zij omhelzen de theorie van het sociaal-darwinisme, die leert dat de rijken en machthebbers met superieure genen geboren worden en dat de rest van de mensheid nutteloos is voor de maatschappij). Als vaccins als biowapens gebruikt kunnen worden, dan kunt u er zeker van zijn dat de beten van insecten doeltreffende middelen kunnen zijn om ook in het lab gecreëerde ziekten over te brengen of door de mens gemaakt genetisch materiaal in de kern van menselijke cellen te brengen.

De wereld-“elite”, die als krankzinnige necromanten pentagrammen omklemt en bezweringen over de mensheid uitspreekt, bereidt de burgers voor op andere catastrofale uitkomsten door middel van massale bio-vaccinaties. De geheime “genetische” goedjes die zij via inenting in de kern van menselijke cellen kunnen brengen, kunnen verontreiniging van het oorspronkelijke menselijke genoom veroorzaken, uitroeiing van bepaalde rassen en leeftijdsgroepen, sterilisatie van zowel mannen als vrouwen, uitroeiing van het geslacht, verstoring van de geslachtsdrift, gedwongen abortussen en miskramen, herstructurering van het denkproces, mutatie-creaties, geïnduceerde lab-gecreëerde ziekten, ontwikkelde onherstelbare chronische schade aan organen en weefsels, en tijdgeprogrammeerde doodschakelaars.

  De Nazi's werden niet verslagen... zij gingen ondergronds en regeren nu CANADA en de WERELD, en dringen aan op eugenetica en depopulatie, op één lijn met Adolf Hitler

De adenovirale Covid-19 vaccins die China en Rusland gebruikt hebben om hun burgers in te enten (het vaccin van China heet AD5-nCOV en dat van Rusland heet Spoetnik V) dragen ook biowapencapaciteiten in zich, net als de mRNA Covid-19 vaccins die door Pfizer en Moderna gemaakt worden. In tegenstelling tot mRNA-vaccins, die genetisch materiaal (fragmenten van het mRNA dat een deel van de genetische sequentie van SARS-CoV-2 zou dragen) in cellen vervoeren met behulp van lipidennanodeeltjes om het mRNA-materiaal dat zij vervoeren in te kapselen, zijn adenovirale vaccins gebaseerd op vectoren en gebruiken zij een inactief of dood adenovirus (zoals bronchitis of longontsteking) als hun platform om genetisch gecodeerde instructies van het vermeende SARS-CoV-2 in de menselijke cel te vervoeren.

De adenovirale vaccins zouden een krachtiger biowapen kunnen zijn, omdat zij in staat zijn groter genomisch materiaal de celkern binnen te smokkelen dan via mRNA-technologie, zoals genetisch geprepareerde eigenschappen van levende ziekteverwekkers, die allerlei milde of dodelijke uitbraken zouden kunnen veroorzaken zonder dat het publiek het weet. Virussen en bacteriën die via vector-gebaseerde platforms vervoerd zouden kunnen worden zijn, om er maar een paar te noemen, hemorragische koortsen zoals Marburg of Ebola, knokkelkoorts, longpest, of Q-koorts. Ik betwijfel ten zeerste dat hemorragische koortsen gebruikt zouden worden als biowapen, maar een mild virus zou de machthebbers in staat stellen de pandemie-agenda aan de gang te houden totdat iedereen gevaccineerd is en de nieuwe wereldorde volledig ingevoerd is. Maar tot nu toe is het gebruik van een vals coronavirus voldoende geweest om het pandemienarratief levend te houden, bewapende vaccins te rechtvaardigen, en de massa’s voor te bereiden op lijkzakken.

Hoewel de Verenigde Staten hoofdzakelijk de mRNA Covid-vaccins via Pfizer en Moderna verspreiden, fabriceert Johnson & Johnson het adenovirale vaccin, en het is dan ook geen verrassing dat hun vaccins in verband gebracht worden met talrijke bloedstollingsstoornissen. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt het adenovirale platform dat door Oxford-AstraZeneca gemaakt wordt, maar Europa als geheel distribueert meer van de mRNA vaccins van Pfizer, om er zeker van te zijn dat de Westerse volkeren genoeg van de mRNA injecties krijgen toegediend.

En aangezien China al tien jaar lang gewapende bio-vaccins in hun militaire voorraden heeft, en die een vijand tijdelijk kunnen uitschakelen, specifieke rassen kunnen doden door genetische conversies, en gebruikt kunnen worden als tijdbommen voor een snelle eliminatie, vind ik het nogal zorgelijk en verdacht dat alle Covid-19 vaccinfabrikanten wereldwijd van de traditionele vaccins zijn afgestapt en vaccins hebben ontwikkeld die dezelfde vuile daden kunnen verrichten als China’s gemilitariseerde bio-vaccins.

Dat is wat biowapens doen, en het verklaart waarom het leger en de regering die toezicht houdt op deze farmaceutische bedrijven weigeren de Covid-vaccins van de markt te halen voor verder onderzoek, zelfs nadat er miljoenen verlammende verwondingen en sterfgevallen zijn gemeld. En terwijl burgers aan de bio-vaccinaties lijden en sterven, kunnen de winsten en de lofuitingen voor de vaccinmakers niet beter zijn. Pfizer verdiende alleen al in 2021 $37 miljard aan hun Covid-vaccins. Gecombineerd zullen de winsten van zowel Pfizer als Moderna’s mRNA-vaccins dit jaar naar verwachting ongeveer $93 miljard bedragen. Mensen doden voor veel, veel minder. En Albert Bourla, de CEO van Pfizer, heeft zelfs een prijs uit 2022 gekregen van de Genesis Foundation voor het “redden van levens”. Ik vraag me af wanneer Bill Gates zijn prijs krijgt?

De hele in scène gezette pandemie ging over het inluiden van een dictatoriale nieuwe wereldorde en het uitschakelen van degenen die hen in de weg zouden kunnen staan, maar de meesten weigerden de coup te zien, waardoor geïnfiltreerde vijanden de wereld gevangen konden zetten, de vrijheid konden vernietigen, en in recordtijd gevaarlijke bio-vaccins aan de bevolking konden toedienen. Toen Amerika eenmaal in de volledige lockdown-modus ging, en de normale procedures om op een pandemie te reageren werden geschonden, was dit het moment waarop de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het publiek hun stem hadden kunnen laten horen en de invasie hadden kunnen stoppen. De tekenen van een overname waren overduidelijk, zoals een mooie vrouw die plotseling een stripdans uitvoert op een drukke straathoek. Er was geen logische reden voor een milde uitbraak van een coronavirus om een hele bevolking van gezonde mensen in lockdown te plaatsen. Zieke patiënten zouden de enigen moeten zijn die in isolatie worden gehouden als zij een ernstiger, zeer besmettelijke ziekteverwekker hebben opgelopen, zoals pokken of een van de hemorragische koortsen.

Zelfs met 60.000 mensen die per jaar sterven aan de seizoensgriep of het sterftecijfer van 53% van de voorbije uitbraken van vogelgriep (H5N1) (in vergelijking met het sterftecijfer van SARS-CoV-2 van 0,1%), werd verplichte lockdown van de samenleving zelfs nooit overwogen als onderdeel van die paraatheidsreacties. En toch, toen het om een ander mild coronavirus ging, gooiden de volksgezondheidsdiensten de medische know-how overboord en omarmden wrede reactiemaatregelen.

  Het Delta bedrog: 'dodelijke' Delta-variant heeft meer dan 99,9% herstelpercentage

En samen met het misbruik door gezondheidswerkers die beter hadden moeten weten, lieten de meeste mensen zich passief als gevangenen in hun huizen opsluiten. Elke politieke groepering die een hele bevolking opsluit, begaat een oorlogsdaad tegen haar burgers. Zelfs de term “lockdowns” is een zorgvuldig bewerkt woord van de globalisten, dat de normale medische uitdrukking quarantainemaatregelen vervangt, om hun overwinning bij de verovering van het Westen af te bakenen. Dergelijke agressieve acties zijn altijd een aanwijzing dat een land of landen door de vijand aangevallen worden, en toch, twee jaar later, nu het totale bewijs en de bewijzen in het volle zicht liggen dat er nooit een pandemie heeft bestaan en dat de leiders van 193 landen hun zielen aan de duivel verkocht hebben en bezig zijn een brug over te steken naar een één-wereldregering, kan het de wereldbevolking gewoon niets schelen.

De vijanden die de westerse waarden en wetten uitschakelen zijn geduldig met het tijdschema waarop hun gewapende mRNA-vaccins zullen werken. Zij plannen deze wereldovername al meer dan 50 jaar, eeuwen in feite, en zijn bereid om nog een paar jaar op hun snobistische veenlijken te hurken, totdat het laatste “virus” de doodskist verzegelt van allen die geen deel uitmaken van hun elitaire “mijn-genen-zijn-beter-dan-jouw-genen” sadistische mentaliteit. Deze mensen zijn geen goede mensen. De regering die zij voor de wereld gepland hebben, zal in niets lijken op vorige communistisch geleide regeringen. Hun doelstellingen zijn de uitroeiing van alle volkeren die zij als “genetisch ongeschikt” voor de maatschappij beschouwen, volledige onderwerping van degenen die zij wel laten leven, en de invoering van een nieuw ras van genetisch gemanipuleerde humanoïden die ontworpen zijn om het menselijk ras volledig te vervangen.

Het leven na Covid-19 voor hen die tot de “elite” van de rijken en machtigen worden gerekend, zal als koningen geleefd worden, maar de rest van de mensheid zal niet zo gelukkig zijn. De nieuwe wereld voor de overlevende mensen en gecreëerde humanoïden zal onder meer bestaan uit wonen in bewaakte slimme steden, zonder privacy, appartementen delen met vreemden, absoluut niets bezitten, kopen en verkopen op basis van een verdienstelijkheidsstelsel, verboden worden zich voort te planten, beperkt reizen, geplande eugenetica voor bepaalde leeftijden en rassen, GMO-voedsel, gerantsoeneerde energie en water, geen auto’s, en geen rechten om beslissingen te nemen. Er zullen geen winkelcentra of winkels zijn. Alles zal online gedaan worden, ook de gezondheidszorg. Het zal een leven van isolement worden. Daarom informeert de wereldorde ons via boeken, interviews en conferenties dat de mensheid in de toekomst niet meer zal bestaan, en dat er alleen nog maar gemanipuleerde transhumane gehoorzame “machines” op aarde zullen rondlopen. De mens zal niet in staat zijn zich mentaal aan te passen aan zo’n regressieve levensstijl, tenzij hij daartoe genetisch gemanipuleerd is.

Omdat de wereld zal leven onder een op het occulte gebaseerd bestaan, met alles in volkomen tegenstelling tot de natuurlijke en normale levensorde waaronder de mensen sinds het begin der tijden hebben geleefd, zullen er geen morele of objectieve wetten zijn om burgers en gezinnen te beschermen. De verering van God zal verboden worden, en zonder die geestelijke barricade die eens de duisternis op afstand hield en vrijheid liet heersen, zullen allerlei soorten van afwijking in overvloed voorkomen.

Meer dan twintig jaar lang heb ik eerste-hulpverleners, gezondheidswerkers en militairen opgeleid in terrorismebestrijding, biologische oorlogsvoering en paraatheid voor pandemieën. Het koude, harde feit is dat biowapens altijd biowapens zullen blijven, die uitsluitend ontwikkeld zijn om tijdens oorlogsvoering gebruikt te worden als wapens tegen burgers of soldaten – om te moorden en uit te schakelen als dat nodig is om tot een succesvolle overname van natie of naties te komen. Biowapens hebben niets te maken met de veiligheid van de volksgezondheid, en zullen dat ook nooit doen. De Covid-19 vaccins zijn wapens, klaar en duidelijk.

De grote reset van de naties is gepland voor het jaar 2030, en de westerse idealen en waarden staan in schril contrast met die wereldagenda. Dus, zegt u mij eens, als u de mentaliteit van de snoodaards had, hoe zou u dan miljoenen vrije denkers stilletjes het zwijgen opleggen, hun regeringen plunderen, en tegelijk hele stadsinfrastructuren in stand houden zonder rommelige atoombommen en bloederige, langdurige fysieke invasies?

De Covid-vaccinaties waren de wapens waarmee deze hel-op-aarde agenda kon worden opgestart. Hoewel de meeste sterfgevallen en verwondingen door vaccins niet gerapporteerd worden, zal de tijd uiteindelijk uitwijzen in welke mate die vaccins bewapend zijn en welke specifieke groepen gemarkeerde doelwitten waren – maar honderden miljoenen zullen er tegen die tijd niet meer zijn, en de overlevenden zullen leven onder een duivelse Orwelliaanse nieuwe wereldorde.

Referenties:

https://www.vox.com/2017/3/27/14780114/yuval-harari-ai-vr-consciousness-sapiens-homo-deus-podcast
https://childrenshealthdefense.org/defender/study-myocarditis-covid-vaccines-jimmy-dore/
https://www.fox5ny.com/news/nyc-approaching-high-covid-alert-level-health-official-wear-masks-inside
https://expose-news.com/2022/05/14/covid-vaccines-increase-mortality-rate-young-adults/
https://www.lewrockwell.com/2022/05/no_author/yuval-noah-harari-what-to-do-with-all-of-these-useless-people/
https://www.lewrockwell.com/2022/05/no_author/pfizer-and-cdc-withheld-data-leading-to-harm-and-death-to-thousands/
https://dailyexpose.uk/2022/05/05/pfizer-hid-dangers-covid-vaccination-pregnancy/
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00356-x
https://www.lewrockwell.com/2021/09/dr-igor-shepherd/sustainability-and-super-pandemics-the-connection/
https://www.gavi.org/our-alliance
https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-and-marburg-fevers/facts/factsheet#:~:text=From%201967%E2%80%932012%2C%20571%20cases,including%20470%20deaths%20were%20reported
https://fcpp.org/2020/07/19/gates-who-and-abortion-vaccines/
https://www.lewrockwell.com/2021/02/no_author/bill-gates-and-the-depopulation-agenda-robert-f-kennedy-junior-calls-for-an-investigation-3/
https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2017/11/20/transhumanism-and-the-future-of-humanity-seven-ways-the-world-will-change-by-2030/?sh=5ce127267d79
https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/sputnik-v-vaccine
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00356-x
https://www.worldviewweekend.com/news/article/chinas-new-concept-bio-based-war-includes-vaccines-backdoors-bioweapons
https://reliefweb.int/report/world/ensuring-no-child-left-behind-immunization-all-2030
https://treaties.unoda.org/t/bwc
https://www.lewrockwell.com/2021/10/jon-rappoport/viruses-cant-be-isolated-but-isolation-is-unnecessary-another-ridiculous-claim-from-those-who-insist-on-saying-sars-cov-2-exists/
https://www.axios.com/2021/08/05/covid-19-vaccine-sales-pfizer-moderna-astrazeneca-johnson
https://www.statista.com/statistics/1219343/covid19-vaccine-doses-distributed-in-europe-by-manufacturer/
https://stevekirsch.substack.com/p/uk-government-data-shows-nobody-should?token=eyJ1c2VyX2lkIjoxNTQ1NzU0LCJwb3N0X2lkIjo1MzYwMjI2NCwiXyI6Ink3K3UwIiwiaWF0IjoxNjUxOTM0MjQ3LCJleHAiOjE2NTE5Mzc4NDcsImlzcyI6InB1Yi01NDgzNTQiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.OU7llQhpstf81ZowogxufkICZGx1LAI3OKCDC7oquZ4&s=r
https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-albert-bourla-awarded-1-million-genesis-prize-for-2022/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-authorizes-pfizer-covid-booster-children-5-11-years-old-rcna28355
https://www.lewrockwell.com/2022/05/gary-d-barnett/baby-formula-shortage-fraud-acceptance-of-purposeful-harm-to-infants-means-the-end-of-this-now-pathetic-society/
https://goldenageofgaia.com/2022/05/19/the-vaccine-death-report-evidence-of-millions-of-deaths-and-serious-adverse-events-resulting-from-the-experimental-covid-19-injections/
https://gospelnewsnetwork.org/2021/06/01/alarming-casualty-rates-for-mrna-vaccines-warrant-urgent-action/
https://www.globalresearch.ca/killer-covid-vaccines-4400-increase-deaths-compared-all-fda-approved-vaccines-previous-30-years/5779690
https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-scientific-proof-lethality/5767711
https://www.lewrockwell.com/2021/06/no_author/why-are-gates-and-pentagon-releasing-gmo-mosquitoes-in-florida-keys/
https://www.yalemedicine.org/news/coronavirus-vaccine-blood-clots
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-cases
https://www.axios.com/2022/05/19/covid-cases-rise-in-almost-every-state
https://www.studyfinds.org/too-many-kids-harmful-brain/
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/tag/193-member-states/


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Mijn conclusie is dat het menselijk ras te dom is om te overleven”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPfizer CEO kondigt traceerbare microchips in pillen aan om de “Nieuwe Wereld Orde” in te luiden
Volgend artikelHet kan mij geen reet schelen wat anderen denken; dit is een teken van respect
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Gaat nog niet heel snel met die genocide spuiten. Daarnaast schijnen Lockdowns te zorgen voor meer baby’s….We zullen zien komende jaren.

 2. Als je dit hierboven leest dan is er maar een oplossing en dat is gooi enkele atoombommen over de gehele wereld waar de mens zich beweegt en begin met de aapmens weer van voren af aan opnieuw!!!!!!!! Maar een ding is is zeker…… De mens stamt af van een dier en dieren maken zich onder elkaar af om in leven te blijven Ook Gates is een dierlijk monster maar dat is hij niet alleen….. Want hiervoor waren er macht monsters die honderden miljoenen mensen de nek hebben omgedraaid omdat ze dachten dat dit/deze buitenaardse wezens waren Voorbeelden waren:::::::: heksen duivels en joden en zigeuners zwak begaafden ,en mensen die zich keerden tegen de moord regimes!!! Dus gewoon opnieuw beginnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Euh , mensen stammen van dieren af🧐.
   Welke SF kinderboekjes heeft jou mama aan jou voorgelezen.🤨
   De mijne 1000 mijlen onder zee😜

 3. “de overlevenden zullen leven onder een duivelse Orwelliaanse nieuwe wereldorde”
  Gaat niet gebeuren !!!!!! Deze oorlog tegen de mensheid is geen oorlog tussen mensen, maar tussen Goed en Kwaad. Het Goede zal overwinnen. Ongetwijfeld. Het Kwaad weet dat ze aan het verliezen zijn, vandaar dat ze alles uit de kast trekken om zoveel mogelijk schade aan te richten.

 4. Grote aantallen mensen afmaken was nooit een probleem; zie de euthenasie in DE vanaf 1935, de holocaust, de massa moord op russen, op chinezen.

  Als je wereldwijd pakweg 3000 mensen zou afmaken, zou het leven op deez aardkloot aanzienelijk verbeteren

  Dan zouden we ook af zijn van die klimaat onzin (de mens kan NIETS doen wat het klimaat verandert) en van de achtelijkheid tegen gebruik van gas en olie (er is nog voor een paar duizend jaar op de aardkloot) en we zouden we af zijn van ‘renewable energy– wat niet bestaat. De beste energie–en de veiligste: thorium centrales. Windmolens en zonnepanelen; onzinnig.

  Honger is een politieke keuze.
  Afrika zou volledig gekolonialiseerd moeten worden; vrouwen gesteriliseerd. (nu: gemiddeld 6 kinderen per vrouw)
  Dan is honger voorbij e kan aan ontwikkeling gewerkt worden.

 5. Het geld dat nu internationaal besteed wordt aan Afrika als öntwikkelingshulp, is voldoende om een en ander te financieren.

  “Ontwikkelingshulp”is een lachertje. Hoe was de situatie 70 jaar terug en nu? Weinig of niets veranderd.
  Vaak verslechterd.
  CNN mag videootjes zenden van afrikaantjes die zelf hun kraaltjes rijgen: maar dat veranderd niets.

  Andere oplossing: totaal isolement van Afrika; laat de vrije markt haar werk doen.
  Kunnen we gekkies van anti Zwarte Piet gelijk terug sturen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in