Sterftecijfers, gevallencijfers, foute tests om het aantal doden op te blazen, beelden van patiënten aan beademingsapparatuur, schijnbare lijken op straat in Wuhan, en zeer overdraagbare “varianten”, schrijft Ryan Matters.

Wat hebben al deze dingen gemeen? Ze veroorzaken angst en ongerustheid. Het zijn middelen die niet alleen worden gebruikt om een narratief te construeren, maar ook om de mensen te doen geloven in een nieuwe en gevaarlijke ziekte.

Zoals zal blijken, kan deze onophoudelijke angstporno worden vergeleken met een vorm van “zwarte magie”, die op zichzelf al lijden en dood veroorzaakt, wat, zoals we zullen zien, een merkwaardig maar goed gedocumenteerd en zeer “echt” verschijnsel is.

VOODOO DOOD

Het begrip “voodoo dood” of “psychische dood” is al honderden jaren bekend. Het is een verschijnsel waarbij een persoon (vaak een lid van een stam of een primitieve gemeenschap) ter dood wordt gebracht door middel van een “toverspreuk” of het gebruik van “zwarte magie”. Dit verschijnsel is waargenomen door antropologen, artsen en ontdekkingsreizigers over de hele wereld, in gebieden als Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika, Zuid-Amerika en Haïti.

Wij zullen nu enkele getuigenissen bekijken die door Cannon (1942) zijn opgetekend, te beginnen met die van Dr. D.M. Lambert, lid van de Gezondheidsdienst van de Rockefeller Stichting in het westen van de Pacific, die beweerde verschillende gevallen te hebben waargenomen van mannen die stierven van angst. Dr. Lambert vertelt over een specifiek incident dat plaatsvond in Queensland, Australië, waarbij ene Dr. Clarke betrokken was. Merk op dat “Kanakas”, een nogal beledigende term, verwijst naar eilandbewoners in de Stille Oceaan die in de 19e en 20e eeuw in dienst waren van Britse kolonies.

“[Dr. Lambert] schreef mij over de ervaring van Dr PS Clarke met Kanaka’s die op de suikerplantages van Noord Queensland werkten. Op een dag kwam een Kanaka naar zijn ziekenhuis en vertelde hem dat hij binnen een paar dagen zou sterven omdat er een toverspreuk over hem was uitgesproken en niets kon worden gedaan om die tegen te gaan. De man was al enige tijd bekend bij Dr. Clarke. Hij kreeg een zeer grondig onderzoek, inclusief een onderzoek van de ontlasting en de urine. Alles werd normaal bevonden, maar terwijl hij in bed lag, werd hij geleidelijk zwakker. Dr. Clarke riep de voorman van de Kanakas om naar het ziekenhuis te komen om de man gerust te stellen, maar toen hij aan het voeteneinde van het bed kwam, boog de voorman zich voorover, bekeek de patiënt en wendde zich toen tot Dr. Clarke met de woorden: “Ja, dokter, maak hem dicht hij sterft” (d.w.z., hij is bijna dood). De volgende dag, om 11 uur ’s morgens, hield hij op te leven. Een postmortem onderzoek bracht niets aan het licht dat op enigerlei wijze de fatale afloop zou kunnen verklaren.”

In de Australische Aboriginal cultuur is het begrip “tovenarij” prominent aanwezig, en elk lid van de stam maakt er gebruik van om een vijand schade te berokkenen. De medicijnman (de genezer) is de enige die in staat is dergelijke duistere invloeden tegen te gaan en wordt derhalve beschouwd als het belangrijkste lid van de gemeenschap. In de cultuur van de Aboriginals is het “aanwijzen met beenderen” de krachtigste vorm van zwarte magie die wordt toegepast, en naar men zegt heeft dit al menigeen de dood gebracht. Er zijn inderdaad talrijke gevallen van “aanwijzen met beenderen” in de literatuur.

“Dr. J.B. Cleland, Professor in de Pathologie aan de Universiteit van Adelaide, heeft mij geschreven dat hij er niet aan twijfelt dat de inboorlingen van de Australische wildernis van tijd tot tijd sterven ten gevolge van een bot dat op hen wordt gericht, en dat een dergelijke dood niet in verband kan worden gebracht met een van de gewone dodelijke verwondingen.”

  Covid-vaccins veranderen de menstruatie van vrouwen, bewijs dat de prikken niet in de arm blijven

Cannon geeft ook een getuigenis weer van Leonard (1906), in verband met zijn observaties van stammen uit de streek van de Neder-Niger:

“Ik heb meer dan één geharde oude Haussa-soldaat gestaag en bij centimeters zien sterven omdat hij geloofde dat hij behekst was; geen voeding of medicijnen die hem werden gegeven hadden het geringste effect om het onheil te stoppen of zijn toestand op enigerlei wijze te verbeteren, en niets was in staat hem af te brengen van een lot dat hij als onvermijdelijk beschouwde. Op dezelfde manier, en onder vergelijkbare omstandigheden, heb ik Kru-mannen en anderen zien sterven, ondanks alle pogingen om hen te redden, eenvoudig omdat zij besloten hadden, niet (zoals wij toen dachten) te sterven, maar dat zij, in de greep van kwaadaardige demonen, gedoemd waren te sterven.”

Cannon bespreekt vervolgens het werk van Warner (1941), die werkte onder primitieve Aboriginals in Noord-Australië. Warner identificeerde twee onderscheidende bewegingen van de sociale groep die zich voordeden tijdens het proces waarbij zwarte magische tovenarij effectief werd op het slachtoffer.

De eerste was een samentrekking waarbij de mensen rond het slachtoffer hun steun terugtrokken. Met andere woorden, de sociale structuur van de “behekste” persoon stortte in, zijn vrienden en familie bleven niet langer aan zijn zijde, en hij werd geïsoleerd en alleen achtergelaten.

De “behekste” wordt geïsoleerd van de rest van de gemeenschap, alleen gelaten om zijn lot te ondergaan, dat al zo goed als vaststaat? Roept dit geen beelden op van bejaarden in verzorgingstehuizen, geïsoleerd en alleen, die te horen krijgen dat ze bedreigd worden door een “dodelijk” virus, en dat niemand hen mag zien? Ik zou willen beweren dat hier hetzelfde mechanisme aan het werk is. Cannon gaat verder met de algemene kenmerken van gerapporteerde “voodoo sterfgevallen”.

“Er is het elementaire feit dat het fenomeen typisch opgemerkt wordt bij Aboriginals – bij mensen die zo primitief, zo bijgelovig, zo onwetend zijn dat zij verbijsterde vreemdelingen zijn in een vijandige wereld. In plaats van kennis hebben zij een vruchtbare en onbeperkte verbeelding, die hun omgeving vult met allerlei boze geesten die hun leven rampzalig kunnen beïnvloeden. […] Aan deze omstandigheden is de vaste zekerheid verbonden dat als gevolg van bepaalde omstandigheden, zoals het onderworpen zijn aan het botten wijzen of andere magie, of het niet in acht nemen van heilige stamvoorschriften, de dood zeker zal intreden.”

Cannon benadrukt de primitiviteit en onwetendheid van dergelijke individuen die zijn bezweken onder de “voodoo doden” en impliceert dat de mensheid is geëvolueerd om immuun te zijn voor dergelijke invloeden. Maar is dat werkelijk waar? Men zou kunnen aanvoeren dat onze moderne samenleving niet verschilt van de primitieve inheemse bevolking, behalve dat wij “boze geesten” hebben vervangen door een andere onzichtbare vijand.

Het covid-19 fenomeen heeft de ontwikkeling van een “covidiaanse cultus” gezien, met zijn leden die onzinnige “stammenvoorschriften” gehoorzamen, zoals het dragen van mondkapjes, “sociale distantie”, mRNA-vaccinatie en het obsessieve gebruik van ontsmettingsmiddelen.

In deze context gezien verschilt het moderne covidiaanse sektelid niet van de primitieve stamlid. Hij is net zo onwetend en net zo beïnvloedbaar. En daarom is hij volledig overgeleverd aan de tovenaar en zijn zwarte magie, het bot aanwijs ritueel (denk positieve PCR test).

Dr. SD Porteus, bestudeerde het primitieve leven uitgebreid op de eilanden in de Stille Oceaan en Afrika en ontdekte dat sociale interactie voor primitieve volkeren van essentieel belang was om zich bestand te maken tegen allerlei mysterieuze en kwaadaardige invloeden. Natuurlijk is de behoefte van de mens aan sociale interactie bekend, een behoefte (en ook een recht) die voor veel mensen onvervuld is gebleven. Cannon eindigt met een bespreking van de kracht van angst en de invloed daarvan op iemands fysiologie.

  Volledig gevaccineerden zijn goed voor 9 op de 10 Covid-19 sterfgevallen sinds augustus volgens de laatste officiële gegevens

“Angst is, zoals bekend, een van de diepst gewortelde en meest dominante emoties. Vaak kan het slechts met moeite worden uitgeroeid. Er zijn diepgaande fysiologische verstoringen mee verbonden, die zich over het hele organisme uitstrekken. Er zijn aanwijzingen dat sommige van deze verstoringen, als ze blijvend zijn, schadelijk kunnen werken.”

Vervolgens legt hij uit hoe emoties het sympathico-bijniersysteem kunnen beïnvloeden, dat als gevolg van een langdurige activering een sterke daling van de bloeddruk kan veroorzaken, iets wat tijdens de Eerste Wereldoorlog vaak bij soldaten werd waargenomen.

Het is bekend dat de fysiologische effecten van langdurige stress, angst en vrees destructief zijn en toch is dit de laatste 18 maanden gebagatelliseerd. Tenslotte eindigt Cannon zijn verkenning van de “voodoo dood” met het uitspreken van de legitimiteit ervan.

“De suggestie die ik daarom aanbied is dat “voodoo dood” echt kan zijn, en dat het verklaard kan worden als het gevolg van schokkende emotionele stress – duidelijke of onderdrukte terreur.”

In deze context bezien, kan het teveel aan sterfgevallen in gemeenschappen die onderworpen zijn aan de terreurcampagne van de covidianen (d.w.z. met een verhoogde toegang tot internet, tv’s, radio’s, enz.) beschouwd worden als onvermijdelijk, of op zijn minst verklaarbaar, zonder de noodzaak van een ziekteverwekker.

Lester (1972) noteerde gevallen waarin leden van een gemeenschap “behekst” werden en vervolgens weigerden voedsel of water tot zich te nemen, wat uiteindelijk tot hun dood leidde. Hij beweerde dat dit een soort “dood door suggestie” was – een psychologisch programma dat zo overtuigend was dat het het gedrag van het individu beïnvloedde tot een punt van irrationaliteit. Hij beweerde ook dat de “voodoo dood” niet alleen voorkwam bij primitieve, bijgelovige en onwetende “wilden”, maar ook in meer “geavanceerde” samenlevingen.

Onnodig te zeggen dat irrationeel gedrag een van de kenmerken is van de voodoo zwendel. Denk aan restaurants waar mensen binnenkomen met een mondkapje op om het af te zetten wanneer ze aan tafel gaan. Denk aan de ontsmettingsmiddelen in winkels en winkelcentra, de goedkope temperatuurpistolen uit China, de stoffen mondkapjes met gapende gaten erin.

Niets van dit alles is logisch en dat is ook niet de bedoeling. Al deze dingen dienen een doel, namelijk het instellen van rituelen en “tribale voorschriften”, die bij overtreding angst en bezorgdheid inboezemen. “Ik vergat mijn mondkapje op te doen toen ik naar buiten ging, wat als het virus in mijn mond terechtkomt? Oh God, zal ik ziek worden? Ga ik dood?”

Tenslotte wijst Lester ook op het werk van Engel (1968) die de vraag onderzocht waarom mensen ziek worden wanneer ze dat doen en wat voor soort psychologische toestand ziekteverschijnselen in het lichaam teweegbrengt. Engel ontdekte een consistent patroon van reacties die hij het “opgeven-complex” noemde en ontdekte dat een persoon die met zo’n complex op stress reageert, meer kans had om ziek te worden en zelfs te sterven.

Lester gebruikt dit model als een manier om de “voodoo dood” en zijn mechanisme van optreden te conceptualiseren, waarbij hij volhoudt dat de oorzaak gelokaliseerd is in de psychologische toestand van het individu.

HET “PLACEBO-EFFECT”

In de moderne tijd gebruiken artsen de termen “placebo-effect” en “nocebo-effect” om te verwijzen naar het fenomeen dat optreedt wanneer de overtuigingen van een patiënt ervoor zorgen dat zijn ziekte ofwel verbetert ofwel verergert. Volgens onderzoek is het “placebo-effect” verantwoordelijk voor de meeste (zo niet alle) voordelen van antidepressiva – een onthutsende conclusie als men bedenkt dat miljoenen mensen over de hele wereld deze gevaarlijke medicijnen elk jaar voorgeschreven krijgen.

  Covid-19 vaccins zullen naar verwachting in 2022 wereldwijd 62,3 miljoen cardiovasculaire sterfgevallen veroorzaken 

Men moet zich dan afvragen waarom doktoren het in orde vinden om het risico te lopen op hersenmist, zelfmoord, overgeven, slapeloosheid en de ontelbare andere “bijwerkingen” die door deze medicijnen kunnen worden veroorzaakt, wanneer een vergelijkbaar voordeel kan worden bereikt door het gebruik van suikerpillen.

De kracht van het verstand en zijn vermogen om wonderbaarlijke genezingen te bewerkstelligen vertegenwoordigt een van de meest ongelooflijke doorbraken ooit in de geschiedenis van de geneeskunde en toch wordt het op grote schaal genegeerd door het establishment. Waarom? Omdat het niet past in de geloofskist van de materialistische wetenschap, noch past het bij de op winst gerichte farmaceutische gevestigde orde.

De kracht van het onderbewustzijn bij het beïnvloeden van de gezondheid is uitvoerig beschreven door psychiater en spiritueel leraar, Dr. David Hawkins, PhD. In zijn boek, Healing and Recovery, schrijft hij dat:

“Vaak krijgt een bepaalde ziekte bekendheid op de televisie omdat een beroemdheid zijn ervaring met die ziekte deelt. Dat wordt gevolgd door een epidemie van die ziekte als gevolg van suggestie. De geest schaart zich achter het programma, het geloofssysteem en de specificiteit van een bepaalde ziekte.”

In zijn uiteenzetting over de kracht van de geest beweerde Hawkins dat wanneer we ons in een overtuiging schikken, we die overtuiging de kracht geven van de collectieve energie van die overtuiging. Hij dacht dat dit een krachtige factor was bij ‘epidemische’ scenario’s, waarbij grote aantallen mensen ziek worden met vergelijkbare symptomen.

Met AIDS als voorbeeld construeerde Hawkins een raamwerk waarin door angst beladen media onbewuste schuldgevoelens uit de psyche losmaken, die zich, gedreven door negatieve emoties, in het lichaam manifesteren als ziekte.

Hawkins’ opvattingen over ziekte waren inderdaad nogal interessant: hij beweerde dat onbewuste schuld, negatieve emoties en geloof in de specificiteit van ziekte de drie belangrijkste factoren waren die een rol spelen bij het ontstaan van ziekte. Hij zei over het AIDS fenomeen:

“Wat is een betere ziekte om alle gevoelens van zondigheid en schuld van de mens naar boven te brengen, vooral over zijn seksualiteit, die zo algemeen is in alle culturen, niet alleen de onze? […] Wat is een beter gebied om een epidemie te creëren om het geloof erin te verzekeren? Er is het onbewuste schuldgevoel, om nog maar te zwijgen van het bewuste schuldgevoel over iemands seksualiteit, het verdriet erover, het berouw erover, en de angst voor de ziekte zelf. Dit alles draagt bij tot het creëren van een mentaal geloofssysteem…”

DE KRACHT VAN INTENTIE

Het zogenaamde “placebo-effect” vertegenwoordigt de kracht van iemands intentie bij het beïnvloeden en vormgeven van de werkelijkheid. Hoewel de materialistische wetenschap impliceert dat de wereld willekeurig is en zonder betekenis, is dat verre van de waarheid. In werkelijkheid speelt ieder van ons, als bewust wezen, een actieve rol in de evolutie van het oer-“zijn” waaruit wij allen voortkomen. We hebben allemaal een doel en een rol te spelen.

Door onszelf toe te staan in de angst te trappen, worden we als het naïeve stamhoofd dat, zich niet bewust van zijn persoonlijke kracht en overgeleverd aan zijn eigen overtuigingen, zijn intentie om te sterven bepaalt. Onbewust heeft hij rechtstreeks de reeks waarschijnlijkheden veranderd die zijn toekomst zullen bepalen en het enige wat hem nog rest is wachten tot de gidsfunctie ineenstort.

Wat voor realiteit ga jij creëren?


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Borstgevoede baby overlijdt na een vergiftiging door moeder die Pfizer Covid-vaccin had genomenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAmerikaans geneesmiddelenagentschap FDA verwerpt boosterinjectie Pfizer voor leeftijdsgroep 16-65 wegens verhoogd risico op hartontsteking
Volgend artikelEen nieuwe variant van COVID-19 propaganda
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Interessant artikel inderdaad. Gaat ook diep in op de psygologische technieken die deze schijtschwab gebruikt. Ook blij hoe dit mentale systeem eindelijk daadwerkelijk is opgeschreven zodat je met een coronafoob (iemand die de overheid als een slaaf vertrouwd, lekgeprikt en wel) een diepere disscussie kan hebben waar het in uitloopt op de feiten

 2. De crux ligt idd in het schuld gevoel al dan niet aangepraat en of collectief bewerkstelligd.
  Van kindsbeen wordt je al een schuld en schuldbewustzijn aangelult , ook de sociale cohesie is daar op gericht . Al erder opgemerkt is de laatste jaren de kreet verbijsterd en geschokt , hele straten zijn geschokt door een voorval hele dorpen , het fenomeen slachtofferhulp is een sadistische club idioten .
  Ze kunnen niets , kom je in aanraking met die griebus dan is hun enige inhoud of je er even over wil praten ? Neem door de jaren heen het Gedoe over misbruik ook uit de RK kerk , laatst was er Rapport commissie-Samson , puur voor de statistiek , mensen kregen de worst voor om een kleine vergoeding om evt . op vakantie te kunnen gaan .
  Neem nu ook dat kinderen overbij gesleept worden en bloemen en kaarsjes en beertjes neerleggen, en collectief in elkaar hangen om ff te janken . Ik verbaas mij steeds weer over de spontane jankbuien om personen die (de Jankers) nimmer hebben ontmoet . En ook de kreet idd ga ik dood ? Nu heb ik voor deze gasten een bericht , bij je geboorte heb je ook een doods contrakt mee gekregen .
  Nu het geloof is ook gebaseerd op pure schuld . Neem Jezus in je hart anders ben je niet behouden ..
  De vertoornende God kijkt over je schouder mee .. enz .
  Heb als recalcitrant kind behoorlijk geleden onder die katholieke idioten .. de Gods gesel is meerde keren op mij neergedaald . Enige emphaties verdriet heb ik voor al die miljoenen mensen die in hun zondagse pak werden afgevoerd naar de vernietigingskamp (Duits: Vernichtungslager) .
  Laat je prikken hoor anders besmet je opa of oma en gaan deze dood en dat is jouw schuld .
  Volg de Jonge(Aka Graaf Prikkula) en zijn werkelijk oeverloos maar heel gevaarlijk georeer over de prik noodzaak . Laat ik er verder bij wil zelfs niet reageren op “Greengo” met zijn uitspraak , Quote “Het laatste dreef mij ertoe om de Bijbel op te pakken; God’s Woord geïnspireerd op de Heilige Geest… en zo kwam van het een het ander…” Fijne dag allemaal.

  • Wanneer je meer van me had gelezen, had je beter geweten hoe ik erin sta en waarom ik er zo in sta. Dit is geen aanval slechts een constatering. Jij ook een fijne dag toegewenst.

   • Was geen aanval hoor .
    Ik oordeel je niet , geen behoefte aan ..het kwam langszij in mijn bericht .
    Mijn excuus als het zo onbedoeld overkwam . 😀
    Fijne dag Greengo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in