Een ongewoon kritisch artikel van de staatstelevisiezender MDR (Mittel-Deutscher-Rundfunk) veroorzaakt momenteel verontwaardiging onder de die-hard aanhangers van het Covid-vaccin: zij hebben het gewaagd kritiek te leveren op het Duitse Robert Koch-Instituut wegens de selectie van zijn te analyseren gegevensmateriaal over de doeltreffendheid van het vaccin, en zij stelden: het percentage geboosterde personen op intensive care-afdelingen neemt momenteel snel toe, bericht Report24.news.

Terwijl het RKI vasthoudt aan de door de gezondheidsautoriteiten verstrekte gegevens (IfSG-gegevens), die slechts een miniem deel van de werkelijke covid-gevallen vertegenwoordigen, heeft de MDR een blik geworpen op de gegevens van het intensive care-register DIVI, waarin nu de vaccinatiestatus van een groot deel van de intensive care-patiënten wordt geregistreerd (eind februari was de vaccinatiestatus van niet minder dan 81,4% van de gevallen bekend). Ter vergelijking: het RKI baseert zich liever op de IfSG-gegevens, die slechts ongeveer vijf procent van alle gevallen van intensive care patiënten bestrijken. De RKI legde dit aan de MDR als volgt uit:

“Aangezien de berekeningen van de doeltreffendheid van het vaccin op basis van de IfSG-gegevens alleen betrekking hebben op symptomatische COVID-19-gevallen, stratificatie in leeftijdsgroepen mogelijk is, verschillende klinische eindpunten in aanmerking kunnen worden genomen (bv. ziekenhuisopname, overlijden) en de definities van de vaccinatiestatus het meest lijken op die van de monitoring van de vaccinatiegraad van de bevolking, achten wij de IfSG-gegevensbron nog steeds zeer geschikt om de doeltreffendheid van het vaccin te ramen.” – Bron

Volgens het RKI blijkt uit de analyse van de IfSG-gegevens een “beschermend effect” van de booster tegen IC-opnames van meer dan 90 procent. De cijfers van het DIVI-register daarentegen spreken een andere taal: voor de MDR is dezelfde formule die het RKI gebruikt om de doeltreffendheid van het vaccin te berekenen met de IfSG-gegevens, toegepast op de gegevens van het intensive care-register. In overeenstemming met het duidelijk stijgende aantal boosters op de intensive care volgens DIVI, is er een significante afname van de effectiviteit van de booster:

  Voorbeeld van de negatieve vaccineffectiviteit in het V.K.

“Als wij deze formule zouden toepassen op de gegevens van het intensive care register, zou het resultaat een rekenkundige daling van de doeltreffendheid van het vaccin zijn van aanvankelijk ongeveer 90 procent tot slechts ongeveer 60 procent in ongeveer zeven weken.” – Bron

Naast de toename van het aantal geboosterde patiënten, kan namelijk ook een aanzienlijke afname van het aantal ongevaccineerde patiënten op de IC worden waargenomen. De verhoudingen van beide groepen waren bijna gelijk in de berekeningsperiode van 31 januari tot 27 februari:

Intensive Care patiënten: aandeel naar vaccinstatus – screenshot – bron

1.803 van de 5.252 gevallen met bekende vaccinatiestatus voor het laatst ongevaccineerd (34,3%), 1.675 waren geboosterd (31,9%). Van 14 december tot 9 januari waren de verhoudingen nog respectievelijk 62 en 5,8 procent, volgens de DIVI.

Het MDR geeft verschillende aspecten toe die de geldigheid van zijn eigen berekeningen beperken: zo ontbreken in het DIVI-register bijvoorbeeld voldoende gedetailleerde gegevens over de leeftijd van de patiënten. Uit de beschikbare gegevens valt namelijk af te lezen dat het percentage patiënten ouder dan 60 jaar van de eerste tot de laatste rapportageperiode stijgt van 62 procent tot ongeveer 73 procent. In deze leeftijdsgroep worden beduidend meer mensen geboosterd dan in jongere groepen, zodat dit een deel van de toename van geboosterde patiënten op de intensive care zou kunnen verklaren. De MDR concludeert echter ook dat dit niet de enige verklaring kan zijn. Twijfels over de doeltreffendheid van de booster blijven dus bestaan – ook al doen media die trouw zijn aan het regime, zoals Focus, altijd hun best om onwelkome feiten te bagatelliseren. Er is geen enkel feitelijk bewijs voor de populaire bewering dat het aantal gevallen op de intensive care veel hoger zou zijn als er geen boosters waren toegediend.

  Enorme pieken in neonatale sterfgevallen na invoering vaccin, blijkt uit gegevens van grote Israëlische ziektekostenverzekeraar

De MDR wijst er in haar artikel ook op dat het in de DIVI-gegevens onduidelijk is of patiënten op de intensive care liggen “met” of “vanwege” Covid-19. Voor sommigen kan dit de vraag doen rijzen of patiënten daar niet terechtkomen door het Covid-vaccin – want het reeds bekende bijwerkingsspectrum van het vaccin is groot en omvat verschillende potentieel levensbedreigende ziekten. Natuurlijk zullen de systeemmedia deze vraag niet tot op de bodem uitzoeken. Niettemin is de conclusie van de MDR duidelijk:

“Helaas is er een gebrek aan gegevens voor betere berekeningen. Berekeningen op basis van de IfSG-gegevens lijken ons twijfelachtig, omdat deze gegevens volgens de huidige stand van zaken slechts iets minder dan vijf procent van alle gevallen op de intensive care belichten, ca. 300 van ca. 6.000. Het RKI gebruikt deze gegevensbasis niettemin. Over de doeltreffendheid van het vaccin zegt de autoriteit: “Wij zien noch in de gegevens van de IfSG-rapportage, noch in de studieresultaten van andere landen sterke aanwijzingen dat de doeltreffendheid van de boostervaccinatie tegen de ernstigste kuren, zoals intensive care care of overlijden, sterk afneemt.”

Uiteindelijk blijft er vooral één besef over: de beschikbare gegevens zijn ontoereikend. Waarom wordt de leeftijd of leeftijdsgroep van nieuwe IC-patiënten niet geregistreerd en doorgegeven, naast de vaccinatiestatus? Dat zou uiterst wenselijk en nuttig zijn.” – Bron

Het is in de Verenigde Staten reeds lang bekend dat gegevens die twijfel doen rijzen over de doeltreffendheid van vaccins opzettelijk worden achtergehouden. Het is niet verwonderlijk dat de twijfelachtige selectie van gegevens door het RKI ook in Duitsland zulke vrees wekt – reeds in het verleden was bekend dat het RKI niet erg zorgvuldig was met het verstrekken van realistische gegevens over de effectiviteit van het omstreden Covid-vaccin. Het feit dat de mainstream kritische vragen begint te stellen, toont op zijn minst op indrukwekkende wijze aan hoezeer het narratief nu aan het wankelen is. En als het narratief wankel is, dan is de Duitse geplande algemene vaccinatieplicht ook wankel.

  "Ze zouden stickers kunnen dragen": Zwitserse Groenen eisen etikettering van ongevaccineerden

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Een Nederlandse begrafenisondernemer stelt een onschuldige vraag: Waarom zien de lichamen er de laatste tijd zo vreemd uit?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelRussisch leger zegt bedankt: Duits oorlogsmaterieel voor Oekraïne al na drie dagen verloren – huurlingen vluchten massaal
Volgend artikelIn de schaduw van de oorlog: Oekraïne als het Great Reset-laboratorium van de wereldwijde tech-elites – Sociaal krediet en metaversum hel
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Hier hebben de msm ook schuld aan. Als ze direct met de waarheid waren gekomen, hadden veel mensen nog geleefd, minder faillissementen, minder schulden en normale prijzen. Maar het gaat helemaal volgens de richtlijnen van het WEF, ook justitie heeft een aandeel in deze misère. Die werkt gewoon mee.

  • Het zijn allemaal parasieten, meevreters en lijkenvreters. Dit menseljke parasieten vullis zorgt voor al het onheil in de wereld, al eeuwen lang. En alle slappe klootzakken doen gewoon mee, uit gemakzucht en monetaire beloning. Dat heet verval (entropy). Alles in de natuur verloopt naar verval, naar chaos. In het mensdier zit het dus ingebouwd via die tering parasieten Ziopaten bende. Het is heel veel werk om dat tegen te gaan – het kan wel lukken, maar dan moeten we wel ‘critical mass’ hebben om van dat element af te komen. En denk je dat dit gaat lukken met die ongelooflijk zwakke Schapekudde die de macht in handen heeft…? Gaat het tij daar keren?

 2. Hier is een interessante reactie op de Kirsch site: (https://stevekirsch.substack.com/p/los-angeles-unified-school-district-813/comments?s=r)

  Fleur ·2 hr ago
  I came across this , might be interesting to have a look into this? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7439997/

  Which looks like there are two genetic types that are completely immune to this and that is the K26R genetic type and also the Ashkenazi Jewish people . They are completely immune to genetic modification, apparently ?

 3. Ik vraag me ook af, al die IC patiënten, hoe splitsen die zich uit naar:
  – leeftijd?
  De laatste cijfers uit Australiëm, die ik heb gezien, hebben het over een gemiddelde leeftijd van overlijden van 83 jaar. Dus waarom dan überhaupt prikken?
  -onderliggend lijden.
  De meeste IC patiënten hadden onderliggend lijden, Obesitas, chemo’s enz.
  Het prikken is een misdaad tegen de menselijkheid van ongekende omvang.
  Net zo erg als alle voorafgaande oorlogen bijelkaar.

  • Juist, geeft het huidige niveau aan van een groot deel van de huidige medishe wereld. Een goedkoop spelletje zonder inhoud.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in