De laatste officiële Covid-19 cijfers van de regering van Canada zijn werkelijk angstaanjagend. Zij tonen aan dat de dubbel gevaccineerde bevolking in heel Canada nu gemiddeld 74% van haar immuunsysteemvermogen verloren heeft, en dat de drievoudig gevaccineerde bevolking in heel Canada nu gemiddeld 73% van haar immuunsysteemvermogen heeft, vergeleken met het natuurlijke immuunsysteem van ongevaccineerden, bericht Dailyexpose.uk.

Er is nu zoveel schade aangericht dat uit de cijfers blijkt dat de dubbel gevaccineerde bevolking gemiddeld 3,8 keer meer kans heeft om met Covid-19 geïnfecteerd te worden en 3,3 keer meer kans heeft om aan Covid-19 te sterven dan de ongevaccineerde bevolking.

Maar het is nog erger voor de drievoudig gevaccineerde bevolking wat hun risico op overlijden betreft. Uit de officiële cijfers blijkt dat zij gemiddeld 3,7 keer meer kans hebben om met Covid-19 geïnfecteerd te worden, maar 5,1 keer meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan de ongevaccineerde bevolking.

Deze cijfers wijzen er dus op dat zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerde bevolking in Canada nu zoveel schade aan hun immuunsysteem hebben opgelopen door de Covid-19 injecties, dat zij nu het Verworven Immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) hebben ontwikkeld.

De Canadese Covid-19 cijfers worden geproduceerd door de regering van Canada (zie hier).

Hun laatste gegevens zijn hier als downloadbare pdf beschikbaar.

De regering van Canada publiceert haar officiële Covid-19 gegevens op zo’n manier dat het lijkt alsof Canada een “Pandemie van de Ongevaccineerden” beleeft, en dat de Covid-19 vaccins duidelijk effectief zijn. Maar deze gegevens zijn bedrog.

Vanaf bladzijde 20 van de downloadbare pdf staan gegevens over Covid-19 gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen vanaf het allereerste begin van de Covid-19 vaccinatiecampagne in Canada op 14 december 2020 tot en met 27 februari 2022.

En het is deze datumparameter die de gepresenteerde gegevens uiterst misleidend maakt, want er was een enorme piek in Covid-19 gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in januari 2021, toen slechts 0,3% van Canada als volledig gevaccineerd werd beschouwd.

Maar dankzij de gave van de “WayBackMachine” kunnen wij kijken naar de vorige Covid-19 Daily Epidemiology Update” verslagen van de regering van Canada, om af te leiden wie eigenlijk verantwoordelijk is voor het merendeel van deze sterfgevallen, ziekenhuisopnames en gevallen.

Hier zijn de tabellen van de rapporten “Covid-19 Daily Epidemiology Update” van de regering van Canada van 30 januari, 6 februari, 13 februari, 20 februari en 27 februari, met het aantal gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen per vaccinatiestatus vanaf 14 december 2020, en de totale bevolkingsomvang van elke vaccinatiegroep op het moment van elk rapport –

Bron

Bron
Bron
Bron

Nu hoeven wij alleen nog maar een eenvoudige aftrekking uit te voeren om af te leiden wie de meerderheid van de Covid-19 gevallen voor zijn rekening nam en wanneer. De volgende grafiek toont het totaal aantal Covid-19 gevallen per week per vaccinatiestatus in heel Canada tussen 31 januari 2022 en 27 februari 2022 –

Zoals u kunt zien heeft de ongevaccineerde bevolking elke week het minste aantal gevallen voor haar rekening genomen, en zij zijn week na week gedaald van 6.932 in de week eindigend op 6 februari, tot 2.993 in de week eindigend op 27 februari.

Terwijl de gevallen onder de dubbel- en drievoudig gevaccineerden astronomisch veel hoger waren, maar toch week na week gedaald zijn, behalve in de week eindigend op 27 februari, waar we kunnen zien dat de gevallen onder de drievoudig gevaccineerden weer begonnen te stijgen.

“Maar dat is te verwachten als de ongevaccineerde populatie zo klein is!”, horen wij u beweren. Maar helaas hebt u het mis.

  Vaccinsloophamer: Levensverzekering keert niet uit na overlijden door vaccinatie, want "vrijwillige vaccinatie met experimenteel vaccin" telt als zelfmoord

De bevolking van Canada bedraagt ongeveer 38,01 miljoen.

Daarom volgt hier, op basis van de cijfers die de regering van Canada in de bovenstaande tabellen heeft verstrekt, een grafiek met de bevolkingsomvang per vaccinatiestatus in heel Canada per week tussen 31 januari en 27 februari 2022 –

De omvang van de ongevaccineerde bevolking wordt berekend door eenvoudigweg de totale bevolking van degenen die in Canada ten minste één dosis Covid-19 vaccin hebben gekregen, af te trekken van de totale bevolking van 38,01 miljoen. De grootte van de dubbel gevaccineerde bevolking wordt eenvoudig berekend door de grootte van de drievoudig gevaccineerde bevolking af te trekken van de totale bevolking van degenen die ten minste twee doses hebben gekregen in Canada.

Zoals u ziet is de grootste bevolkingsomvang in feite de ongevaccineerde bevolking, die daalt van 13,31 miljoen in de week eindigend op 6 februari tot 13,11 miljoen in de week eindigend op 27 februari. Terwijl de drievoudig gevaccineerde bevolking is toegenomen van 10,9 miljoen in de week eindigend op 6 februari tot 12,9 miljoen in de week eindigend op 27 februari.

Waarom zijn er dan in hemelsnaam zoveel meer gevallen onder de dubbel gevaccineerde en de drievoudig gevaccineerde bevolking, wanneer –

a) Zij een kleinere bevolkingsomvang hebben dan de ongevaccineerden? &

b) Zij een vaccin hebben gehad dat hun risico om Covid-19 op te lopen zogenaamd vermindert?

Het antwoord ligt voor de hand. Het is omdat de Covid-19 vaccins het immuunsysteem beschadigen en de ontvangers meer kans maken om Covid-19 op te lopen.

De volgende grafiek toont het aantal gevallen van Covid-19 per 100.000 personen per vaccinatiestatus in heel Canada per week tussen 31 januari en 27 februari 2022 –

De gevallen-ratio wordt afgeleid door eerst de totale bevolkingsgrootte van elke vaccinatiegroep door 100.000 te delen. Het aantal gevallen in elke vaccinatiegroep wordt dan gedeeld door het antwoord op de vorige vergelijking om de gevallen-ratio te berekenen.

Bijvoorbeeld –

13,31 miljoen / 100.000 = 133,1
6.932 gevallen / 133,1 = 52,08 gevallen per 100.000 personen

Zoals u ziet is de gevallen-ratio sinds tenminste 31 januari 2022 astronomisch hoger bij zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerden . Nu wij de percentages kennen, kunnen wij de formule van Pfizer voor de doeltreffendheid van het vaccin gebruiken om de doeltreffendheid van het Covid-19 vaccin in de echte wereld uit te rekenen, zowel bij de dubbelgevaccineerden als bij de drievoudig gevaccineerde populatie.

Die formule is

Aantal ongevaccineerde gevallen – Aantal gevaccineerde gevallen / Aantal ongevaccineerde gevallen x 100 = Vaccin Effectiviteit %.

De volgende grafiek toont de reële Covid-19 vaccineffectiviteit in Canada onder de dubbel gevaccineerde en de drievoudig gevaccineerde populatie, op basis van de bovengenoemde gevalpercentages.

In de week eindigend op 6 februari was de effectiviteit van het vaccin onder de dubbel gevaccineerden een absoluut schokkende min-221,16%. Maar in de week eindigend op 27 februari was dit nog verder gedaald tot min-276,16%.

Maar bij de drievoudig gevaccineerden ging het weliswaar iets beter, maar de daling was veel sterker. In de week eindigend op 6 februari was de werkelijke vaccinatie-effectiviteit onder de drievoudig gevaccineerden nog een schokkende min-197,79%. Maar in de week eindigend op 27 februari was dit gedaald tot min-269,87%.

Dit betekent dat de dubbel gevaccineerde bevolking gemiddeld 3,8 keer meer kans heeft om Covid-19 op te lopen dan de ongevaccineerden, en dat de drievoudig gevaccineerde bevolking 3,7 keer meer kans heeft om Covid-19 op te lopen dan de ongevaccineerden.

Maar de doeltreffendheid van een vaccin is niet echt een maatstaf voor een vaccin, het is een maatstaf voor de prestaties van het immuunsysteem van een vaccinontvanger vergeleken met de prestaties van het immuunsysteem van een ongevaccineerde.

  COVID en de Wet van Karma

Het Covid-19 vaccin wordt verondersteld uw immuunsysteem te trainen om het spike-eiwit van de oorspronkelijke stam van het Covid-19 virus te herkennen. Het doet dit door uw cellen opdracht te geven het spike-eiwit te produceren, waarna uw immuunsysteem antilichamen aanmaakt en onthoudt om die later te gebruiken als u het spike-gedeelte van het Covid-19 virus weer tegenkomt.

Maar het vaccin blijft niet rondhangen nadat het de eerste training heeft gedaan, het laat uw immuunsysteem voor de rest zorgen. Dus wanneer de autoriteiten zeggen dat de doeltreffendheid van de vaccins na verloop van tijd verzwakt, bedoelen zij eigenlijk dat de prestaties van uw immuunsysteem na verloop van tijd verzwakt.

Het probleem dat we hier zien is dat het immuunsysteem niet terugkeert naar zijn oorspronkelijke en natuurlijke staat. Als dat zo was, zouden de resultaten van een infectie met Covid-19 vergelijkbaar zijn met de resultaten bij de ongevaccineerde bevolking.

In plaats daarvan blijft het afnemen in een tempo dat betekent dat de ongevaccineerde bevolking een beter presterend immuunsysteem heeft, dus dit betekent dat de Covid-19 injecties het immuunsysteem van de volledig gevaccineerden aan het decimeren zijn.

De volgende grafiek toont de prestaties van het dubbel gevaccineerde en het drievoudig gevaccineerde immuunsysteem in heel Canada tegenover de natuurlijke prestaties van het immuunsysteem van de ongevaccineerde bevolking –

De prestaties van het immuunsysteem worden berekend aan de hand van een iets andere berekening dan die welke gebruikt wordt om de doeltreffendheid van de vaccins gelijk te stellen, en die is als volgt

Gevallen bij ongevaccineerden – Gevallen bij gevaccineerden / GETROFFEN VAN GEEN GEVALLEN bij ongevaccineerden OF gevaccineerden X 100 = Prestatie van het immuunsysteem %.
vb.
Drievoudig gevaccineerd 21 februari tot 27 februari = 22,83 – 84,44 / 84,44 x 100 = -72,96%

Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde dubbel gevaccineerde Canadees 73,42% van zijn immuunsysteemvermogen kwijt is, wat betekent dat hij nog maar de laatste 26,58% van zijn immuunsysteem heeft om bepaalde virusklassen en bepaalde kankers etc. te bestrijden.

Maar helaas heeft de derde vaccinatie geen verbetering gebracht, want uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde drievoudig gevaccineerde Canadees 72,96% van zijn immuunsysteem heeft verloren, wat betekent dat hij nog maar 27,04% van zijn immuunsysteem heeft om bepaalde virussen en bepaalde kankers etc. te bestrijden.

De cijfers die de regering van Canada geeft, zijn echter niet gescheiden per leeftijdsgroep, maar zij geven globale cijfers voor de hele bevolking. En zoals wij weten, neemt de doeltreffendheid van de vaccins (die eigenlijk de prestaties van het immuunsysteem zijn), met de week af.

Het is dus volkomen plausibel om aan te nemen dat degenen die het vaccin het eerst hebben gekregen, nu een veel ernstiger afbraak van hun immuunsysteem zullen hebben dan degenen die pas hun tweede of derde prik hebben gekregen. En op grond van de volgende officiële cijfers over sterfgevallen stellen wij voor dat veel dubbel en driedubbel gevaccineerde Canadezen de barrière van min-90% tot min-100% van de prestaties van hun immuunsysteem overschreden hebben, wat betekent dat zij in wezen een of andere nieuwe vorm van het door Covid-19 vaccin veroorzaakte Acquired Immune Deficiency Syndrome ontwikkeld hebben.

De volgende grafiek toont het totaal aantal Covid-19 sterfgevallen per week per vaccinatiestatus in heel Canada tussen 31 januari 2022 en 27 februari 2022.

Wij hebben de laatste twee weken moeten groeperen, omdat het verslag van 27 februari minder sterfgevallen vertoonde in alle vaccinatiegroepen dan het verslag van 20 februari, met uitzondering van de drievoudig gevaccineerden, die een stijging zagen. Wij hebben dus het aantal sterfgevallen tussen het verslag van 14 februari en dat van 27 februari afgeleid.

  De pandemie is nog maar het begin, de toekomst is rampzalig: "Er staat nu maar één ding op het spel en dat is het overleven van ons menselijk ras"

Zoals u ziet zijn er, net als bij de gevallen, veel meer sterfgevallen geweest bij zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerden, maar er moet vooral aandacht besteed worden aan de laatste twee weken.

De volgende grafiek toont de bevolkingsomvang per vaccinatiestatus in heel Canada tussen 31 januari en 27 februari 2022.

De volgende grafiek toont het Covid-19 sterftecijfer per 100.000 personen per vaccinatiestatus in heel Canada per week tussen 31 januari en 27 februari 2022, op basis van de sterftecijfers en de bevolkingsgrootte hierboven –

Zoals u kunt zien is het sterftecijfer sinds ten minste 31 januari 2022 het laagst onder de ongevaccineerden, en het hoogst onder de drievoudig gevaccineerde bevolking. Maar de getoonde sterftecijfers voor 14 februari tot 27 februari zijn zeer verontrustend.

De volgende grafiek toont de werkelijke effectiviteit van het Covid-19 vaccin tegen sterfte in Canada onder de dubbel gevaccineerde en de drievoudig gevaccineerde bevolking, gebaseerd op de sterftecijfers hierboven.

In de week eindigend op 6 februari was de effectiviteit van het vaccin onder de dubbel gevaccineerden een verontrustende min-10,79%. Maar in de week eindigend op 27 februari was dit gedaald tot een absoluut schokkende min-228,52%.

Maar voor de drievoudig gevaccineerden is het nog veel erger. In de week eindigend op 6 februari was de effectiviteit van het vaccin onder de drievoudig gevaccineerden een verontrustende min-57,25%. Maar in de week eindigend op 27 februari was dit gedaald tot een vernietigende min-414,49%.

Dit betekent dat de dubbel gevaccineerden gemiddeld 3,3 keer meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan de ongevaccineerden, maar dat de drievoudig gevaccineerden een schokkende 5,1 keer meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan de ongevaccineerden.

Maar vergeet niet dat de doeltreffendheid van een vaccin niet echt een maat is voor een vaccin, het is een maat voor de prestaties van het immuunsysteem van een persoon die gevaccineerd is, vergeleken met de prestaties van het immuunsysteem van een ongevaccineerde persoon.

De volgende grafiek toont de dubbel gevaccineerde en drievoudig gevaccineerde prestaties van het immuunsysteem tegen de dood in heel Canada, vergeleken met de natuurlijke prestaties van het immuunsysteem van de ongevaccineerde bevolking –

Dubbel gevaccineerde personen in heel Canada hadden op 27 februari 2022 een immuunsysteemprestatie van min-69,56% , maar drievoudig gevaccineerde personen in heel Canada hadden een immuunsysteemprestatie van min-80,56%. Dit is wat de Covid-19 vaccinatie de mensen van Canada heeft aangedaan.

AIDS (verworven immuundeficiëntiesyndroom) is de naam die gebruikt wordt om een aantal potentieel levensbedreigende infecties en ziekten aan te duiden die optreden wanneer uw immuunsysteem ernstig beschadigd is.

Mensen met het verworven immuundeficiëntiesyndroom lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van bepaalde kankers en op infecties die gewoonlijk alleen voorkomen bij mensen met een zwak immuunsysteem.

Helaas blijkt uit officiële gegevens van de regering van Canada dat een groot deel van de dubbel gevaccineerde en drievoudig gevaccineerde bevolking nu het Acquired Immune Deficiency Syndrome, (AIDS) heeft ontwikkeld, of een nieuwe aandoening met soortgelijke kenmerken die alleen beschreven kan worden als Covid-19 Vaccine Induced Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS).


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Groot V.S. televisienetwerk brengt waarheid over vaccin aan het licht (Nederlands ondertiteld)Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHoe kunnen ze deze data verklaren? – Gevaccineerde mensen hebben een groter risico om geïnfecteerd te worden dan ongevaccineerden
Volgend artikelKiev zegt dat Oekraïners zuiverbloed Slavische mensen zijn, Russen zijn vuile rasmengers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

  1. De aantallen ongevaccineerde moeten we met een korreltje zout nemen, omdat de definitie ervan is verandert. Als jij 1 zogenaamd vaccin achter loopt en ook de eerste 2 weken van je volgende vaccin net hebt, wordt als ongevaccineerde geteld. Daar veelal in ziekenhuizen ook helemaal niets werd geregistreerd wie wel of niet gevaccineerd was, werd zo iedereen in de statistieken opgenomen als ongevaccineerd.

  2. @Peter
    Het is niet vreemd. Al het bewijs komt nu (bewust) langzaam maar zeker aan het licht, maar het maakt niemand iets uit. Zelfs na dit soort onderzoeken blijven mensen geloven in het vaccin. Dat is voor de elite het bewijs dat massapsychose is geslaagd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in