Jullie zijn geen christenen. U bent geen joden. Jullie zijn geen moslims. En u bent zeker geen atheïsten. Jullie hebben allemaal dezelfde god, en zijn naam is “regering”. U bent allen lid van de meest kwaadaardige, krankzinnige, destructieve sekte uit de geschiedenis. Als er ooit een duivel is geweest, dan is het de staat wel. En u aanbidt hem met heel uw hart en ziel.” ~ Larken Rose, The Iron Web

De waarheid over regering

Aanvaard en begrijp dat alle regering slecht is. Aanvaard en begrijp dat allen die regering toestaan en steunen, het kwaad steunen. Er bestaat niet zoiets als een goede regering. Er bestaat niet zoiets als een noodzakelijke regering. Er bestaat niet zoiets als een beperkte regering. Er bestaat niet zoiets als een welwillende regering. Er is alleen maar regering, en regering in al haar valse “glorie,” is niets meer dan puur, bedorven geweld. Zij is de schepper en beschermer van diefstal, slavernij, moord, genocide en democide; niets meer en niets minder. De godsdienst van de regering moet afgeschaft worden, dus aanbid niet op het altaar van deze goddeloze instelling, schrijft Gary D. Barnett.

Er moet een einde komen aan de viering van de regering. Het vragen van toestemming aan de regering om gunsten van “vrijheid” te verlenen moet ophouden. Het petitioneren van de regering om sommigen boven anderen te begunstigen moet ophouden. Het kiezen van een meester, het zingen van liederen ter lof van de staat en al zijn instellingen, en de verering van het leger, moet ophouden. De hele politieke klasse als geheel zijn de laagste en meest verachtelijke mensen, en moeten zonder uitzondering categorisch gemeden worden. Gehoorzaamheid aan de staat, in welke vorm dan ook, moet ophouden te bestaan, en alleen het individu mag nog enig respect oogsten.

Stefan Molyneux zei terecht, en ik parafraseer, dat 4 juli, (“Onafhankelijkheidsdag”) een feest was om onze politieke meesters onafhankelijkheid te geven van hun geweten, hun moraal, de gevolgen van kwaad doen, en de fundamentele sociale en economische realiteit. Het vuurwerk dat die dag getoond wordt zijn de tranen van de verbrande toekomst van de kinderen, en dat voor de slavenklasse die de massa’s zijn, de liederen van de dood gemakkelijker waren dan de vragen van het leven. Deze realiteit verklaart dat geen onafhankelijkheid, en geen vrijheid of vrijheid, bereikt kan worden door toedoen van de regering, en dat gesanctioneerde tirannie het enige resultaat is van het laten bestaan van welke heersende klasse dan ook.

  Twintig grimmige realiteiten blootgelegd door lockdowns

Alle regering is geweld. Het is geweld gesteund door gewapende plunderaars die zich de handhavers noemen van regeringsdecreten. (wetten) Dit is zo, ongeacht of onwetende en ongeletterde mensen al dan niet stembiljetten uitbrengen en op de ene of de andere misdadiger stemmen. Het is zo, ongeacht dat een meerderheid het tegendeel beweert. Er is geen enkel geldig moreel argument dat op enigerlei wijze rechtvaardigt dat iemand een ander kan bevelen of gebieden, of dat van een ander verwacht kan worden dat hij een staatsmandaat aanvaardt. Het concept zelf dat regering heet, of het nu bestempeld wordt als democratie, republiek, monarchie, oligarchie, of met welke andere omschrijving dan ook, is uitsluitend gebaseerd op dwang, geweld of dreiging met geweld, wreedheid, en psychologische marteling van al diegenen die “burgers” genoemd worden. Daarom is de regering de vloek der vrijheid, en de gesel der mensheid.

Allen die het idee blijven steunen dat regering noodzakelijk is, allen die regering blijven voorstaan als het enige antwoord op maatschappelijke samenhang, allen die eisen dat anderen regering aanvaarden ten bate van allen, en allen die afhankelijk zijn van heerschappij en verwachten dat regering hun meester en beschermer is, zijn in wezen de vernietigers van de vrijheid, en daarom zijn zij voorstanders van massaslavernij. Er is geen enkele legitieme redenering voor zulk een stompzinnig gedrag.

Zodra een mens tot de juiste en enige logische conclusie komt dat regering volkomen overbodig is en afbreuk doet aan al wat goed is, wordt het onmogelijk om zo’n systeem vrijwillig goed te keuren. De weinigen die in staat zijn deze eerlijke staat van bewustzijn te bereiken, verwerven een niveau van verstand dat veel hoger ligt dan dat van de gemiddelde mens. Dit ontwaken maakt een zodanige verandering van houding mogelijk, dat geest en lichaam bevrijd worden; het voortdurende geroep van de kudde negerend, die schijnbaar dienstbaarheid voor zichzelf zoekt in de handen van de staat. Het is soms een eenzame plaats, maar brengt altijd een voortdurende rust, die de meesten in hun leven niet gezien of gevoeld hebben.

  Konijnenholen en mannen achter gordijnen

Alle gezag, alle bevelen die door de staat geheven worden, alle verwachting en onderwerping die bedoeld zijn om toestemming te krijgen om natuurlijk te handelen, en alle pogingen om in opdracht van de heersende misdadigers op grond van welke meerderheidswens dan ook te veroordelen of naleving af te dwingen, zijn volkomen immoreel. Dit staat buiten kijf, en geen enkel argument van het tegendeel is in overeenstemming met de vrijheid.

Geen enkel verantwoordelijk individu kan regering als legitiem aanvaarden, zonder zich eerst schuldig te maken aan het begaan van een immorele daad. Elke aanvaarding van gezag van een of velen over een ander wijst op medeplichtigheid aan slavernij, en legt dus de onderbuik bloot van het beest dat de collectieve massa heet. Er is geen excuus voor zulk een afschuwelijk denken, of het ontbreken daarvan, maar dit paradigma is al sinds het begin van de mens duidelijk. Waarom is dit zo?

Waarom zijn zovelen er zo van overtuigd dat zij niet zonder heersers en gezag kunnen leven, en niet voor zichzelf verantwoordelijk kunnen zijn? Welke onwrikbare kracht heeft het menselijk dier geconditioneerd om valse “leiders” te zoeken, in plaats van te vertrouwen op zichzelf en het recht zoals zij dat kennen? De wortel van dit probleem is verwarring. De propaganda van de staat en de media, en de bereidheid van zovelen om te gedijen op onverschilligheid, in plaats van de bedreigingen onder ogen te zien die gecreëerd en verergerd worden door hen die macht over anderen zoeken, is de kern van het probleem. Dit is in de loop der tijden gebeurd, en onophoudelijk, omdat zij die macht zoeken de (geplante) angsten en zwakheden van de massa’s begrijpen, en ernaar streven de maatschappij zo te indoctrineren en te hersenspoelen, dat zij hen week maken en conditioneren voor de heerschappij.

Het beschouwd moreel standpunt is niet altijd moreel, en het beschouwd immoreel standpunt is niet altijd immoreel. Als er geen schade aan een ander is, hoe kan het resultaat dan een immorele daad zijn? Het is dan ook logisch dat, als er schade aan een ander is, hoe kan er dan een moreel standpunt worden ingenomen? Dit is de manier van de regering om het argument te verdoezelen en zo de waarheid te verbasteren. Dit is hetzelfde als wanneer de regering met geweld het eigendom van de een steelt om het zogenaamd aan een ander ten goede te laten komen, en dat moreel noemt. In tegenstelling hiermee, wanneer men een plant zou kunnen gebruiken voor gezondheid of plezier, maar daarbij niemand schaadt, hoe kan dat dan een immorele daad zijn, zoals de staat zal beweren? Hypocrisie en tegenspraak verteren alle aspecten van het denken, de bedoelingen en de daden van de regering.

  Wereld Economisch Forum: Zelensky's openingstoespraak, geld, wapens, adviseurs, - staande ovatie

Elke inperking van de vrijheid op welk niveau dan ook is een inperking van de vrijheid op elk niveau. Deze waarheid vernietigt het krankzinnige “denken” dat het juist is om een “beetje” vrijheid op te geven voor wat veiligheid. Dat is gewoon idiotie die door regeringscriminelen, en degenen die die criminelen steunen, wordt geponeerd. Vrijheid kan alleen vrijwillig opgegeven worden, dus zodra een volk dit begrijpt, en zich alleen nog maar bezighoudt met de taak om vrij te leven, in plaats van te zwichten voor de verfoeilijke bevelen van de staat, zal geen enkele regering meer de mogelijkheid hebben om macht over hen op te eisen. Dit is de oplossing voor onze problemen, hoe eenvoudig het ook lijkt, maar aangezien elk individu tot zijn eigen besluit moet komen om vrij te handelen, zijn wij nog ver van die gewenste staat verwijderd, en nog ver van de absolute vrijheid.

“Tussen de regering die kwaad doet en de mensen die haar aanvaarden – bestaat een zekere beschamende solidariteit.” ∼ Victor Hugo


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Heb geduld met de mensen die niet zien wat u ziet. Zij zijn gewoon bang. Zij zijn er nog niet.Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVN verklaart oorlog aan “gevaarlijke” samenzweringstheorieën: “De wereld wordt NIET in het geheim gemanipuleerd door de wereldwijde elite”
Volgend artikelSaoedische prins biedt glimp van oogverblindende “Smart City of the Future” van $500 miljard waar u niets zult bezitten en gelukkig zult zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Okay, laat ons dan de wereldbevolking reduceren tot hooguit anderhalf miljoen mensen, wat zelfs bij 500 miljoen kan je al niet meer zonder afgedwongen conflictbeheersing, laat staan bij 8 miljard.
  Ik wil ook graag terug naar de natuur maar dat zal een romantisch droombeeld blijven. Stel dat het lukt ergens waar nog vele honderden vierkante kilometers vrije ruimte beschikbaar is in kleine groepjes volledig vrij te leven, weldra komt er een georganiseerde veroveraar. Zoiets als een Amerikaan. Vraag maar aan de natives. Ironisch dat deze vrijheidswaanzin vooral bij net die Amerikanen leeft.
  Je kan bovenstaande vrijheidswensen eens aan Poetin overmaken.

 2. Ook is er goednieuws

  Miljoen gevaccineerde moslims maken bedevaart naar Mekka
  Een miljoen gevaccineerde of negatief geteste moslims maken dit jaar de tocht naar Mekka.

  Brits regeringsrapport en gegevens over oversterfte bevestigen dat COVID-19 vaccinatie 5 maanden nodig heeft om ontvangers te doden

 3. Van de Moslimgemeenschap had ik niet verwacht dat zij zich lieten vaccineren. Ik dacht werkelijk dat hun geloof in Allah sterker was als geloven in de leugenpropaganda. Ik ken verhalen van Tjetsjeense moslimstrijders die zonder kogelvrije vesten en helmen ten strijde trekken, hun geloof in Allah is sterker dan het geloof in beschermende kledij. We zijn allen onderdeel van moeder natuur en we hebben van Allah, God, Jezus een lichaam en brein gekregen dat klinkt als een klok. Gebruik dat alsjeblieft. Het zijn de regeringen die met dubbele tong spreken en de volkeren tegen elkaar ophitsen. Nu zijn het de homosexuelen die apenpokken verspreiden, voorheen werd tweedracht gezaaid door de ongevaccineerden te demoniseren en vergeet niet hoe wij de moslims moeten vrezen en haten of in de huidige tijd de boze Russen. Ik kan het dus jullie ook, ik leef in vrede met Moslims, Christenen, Russen en ga zo maar door. We hebben geen regeringen nodig die ons vertellen wat te doen dat weten we zelf beter.

 4. Het klinkt zo leuk, maar werkt in de praktijk gewoon niet.
  Begrijp me goed, ik ben van mening dat een regering slechts minimale taken dient te hebben en ook niet permanent met een hele sloot ambtenaren actief hoeft te zijn. Maar geen regering werkt niet. Kijk bv wat er gebeurde toen de liberale debielen in een aantal steden ‘autonome zone’s ‘ uitriepen. Die vervielen al snel tot dwingelandij onder linkse groepjes, of dwingelandij onder een criminele warlord. Dat patroon zie je eigenlijk altijd weer terug.
  Stel jezelf ook de volgende vraag; wat als iedereen zelf verantwoordelijk zou zijn voor de weg/straat/verlichting/rioolbuis/kabels voor zover het het deel voor je eigen huis betreft. Denkt er echt iemand dat die wegen over 5 jaar nog begaanbaar zijn? Of dat je over 5 jaar nog steeds internet en stroom hebt? Of een werkend riool? Of honderdduizend andere dingen?
  Uiteraard, als je de bevolking met 2/3 of zo terug brengt en iedereen weer zelfvoorzienend gaat worden en als bv de Amish in kleine gemeenschappen zou gaan leven zou het kunnen werken. Mits er nooit ergens iemand opstaat en een groep achter zich krijgt om gebied te gaan veroveren.
  Menselijke natuur en geschiedenis in ogenschouw nemend acht ik die kans nul.
  Ik zou willen dat het anders was, maar men heeft te doen met de werkelijkheid, niet met wensdromen. Ik zou ook wel willen dat ik de loterij win, maar dat is geen reden om te gaan doen alsof dat haalbaar is. Ik zou Rutte graag zien hangen, maar zie dat ook nog niet echt gebeuren.
  Wat mij betreft zouden kleine gemeenschappen die zelf hun zaakjes onderling regelen en bv 2x per jaar een aantal afgevaardigden zaken tussen gemeenschappen laten regelen, overeenkomsten te sluiten etc een prettig idee zijn. Maar ook dat is zeker nog een wensdroom.

  • Aanvulling. Mensen hebben elkaar nodig. Ik ben bv vrijwel zelfvoorzienend wat betreft voedsel en water. En hopelijk binnenkort wat betreft electriciteit, of in ieder geval grotendeels. Als ik wat meer beesten zou nemen dan zou ik volledig zelfvoorzienend kunnen zijn wat betreft voedsel, maar dat betekent ook meer voedsel verbouwen om die beesten in de winter te voeren. Ik zou wat geiten en varkens moeten nemen en daar heb ik momenteel noch de kennis, noch de vaardigheden, noch de voorzieningen voor.
   Dus als we de belastingen eens buiten beschouwing zouden laten dan zou ik met mijn gezin in principe kunnen overleven. Geen baan, maar van de eigen grond. Een nieuwe steel aan een schop of een houweel of een bijl zetten kan ik nog wel doen. Maar wat als ik een nieuwe bijl of schop of schoffel nodig heb? Ik ken de basisprincipes van smeden (ooit een korte cursus gevolgd) maar heb geen eigen smidse en al helemaal geen lading bruikbaar metaal, noch de kennis en vaardigheid. Ik kan jagen, maar wat als ik nieuwe pijlen voor mijn kruisboog nodig heb? Goede pijlen maken is een vak apart. Ik heb wat beesten, maar zou ik daarmee voor het hele gezin kleding kunnen maken? Nee. Misschien als ik meer zou jagen. Maar als ik meer jaag kan ik die tijd niet in de groententuin besteden, of aan het dak werken, of hout hakken, ik kan maar op een plaats tegelijk zijn.
   Vandaar dat mensen samenlevingen vormden. Van stammen tot dorpen tot steden en landen. En dat betekent dus altijd dat er onenigheid zal zijn over iets en dat er iemand met een oplossing moet komen die door meerdere partijen wordt geaccepteerd, want anders is het slechts het recht van de sterkste.
   Ik vraag me af wie van de libertariers hier ooit echt heeft geprobeerd onafhankelijk te leven. Of zelfs eens in een kleine groep. Daag jezelf eens uit; kun je een maand zonder je mobiel? Als je water niet uit de kraan of een winkel zou komen, hoe ga je dan een maand lang aan water komen? heb je wel eens geprobeerd gewoon voor een maand flessen te sjouwen van een beek of rivier naar huis? Niet perse om echt te gebruiken, maar om te ondervinden hoeveel tijd en moeite dat kost. Als NU alles uit zou vallen, wat is dan je plan om voor een maand lang eten te verzamelen als je niks kunt kopen? Heb je gereedschappen in huis? Als er geen winkels zijn, hoe ga je dan aan extra of vervangende gereedschappen komen?

   Zoals gezegd, ik ben absoluut voor meer eigen verantwoordelijkheid en voor minder overheid, maar een mens, zelfs een gezin, kan vrijwel onmogelijk volledig geisoleerd overleven. Dus je hebt contact met andere mensen nodig. Voor voortplanting, handel, uitwisselen van ideeen, projecten die te groot zijn om in je eentje te doen enz enz. Als er contact is met andere mensen zal er ook onenigheid zijn, daar hoef je geen discussie over te voeren, dat is gewoon een gegeven. Er moet dus een manier worden afgesproken om daarmee om te gaan. En die moet worden nagekomen. En daar zal iets van dwang bij komen kijken, hoe minimaal en hoe onwenselijk dat ook mag zijn.

  • “Experience hath shewn, that even under the best forms of government those entrusted with power have, in time, and by slow operations, perverted it into tyranny.” – Thomas Jefferson

 5. Een regering is altijd dictatoriaal. Ttz wij geven hun een dictaat om dat binnen een bepaalde termijn te verwezenlijken.
  Het is aan de kiezer (niet de partij) zijn afgevaardige te sturen. Als we een “slechte regering” hebben is dat onze fout.
  Zonder regering? En dan? Autonoom? Mijn buurman die elke avond zijn gazon sproeit? Een kennis die net een zwembad van 27. 000 liter heeft gevuld? Leven en laten leven? Allee…

 6. “The issue today is the same as it has been throughout all history, whether man shall be allowed to govern himself or be ruled by a small elite.” – Thomas Jefferson

 7. De titel van mijn boek zal zijn toen de mens wakker werd,
  op een dag in 2030 is een heel groot deel van de wereld opgeruimd door de dood of uitbuiting het volk over de gehele wereld zal honger lijden en sterven aan ondervoeding en daardoor zullen vele ziektes gaan uit breken, een iedereen die nog de kracht heeft mag de doden gaan verbranden daar in tegen zullen de elite vanuit hun bunker door middel van camera’s toe kijken.
  Het is geen fictie het zal de waarheid worden landen zullen niet meer bestaan want die hebben de elite niet meer nodig verder zullen er grote kampen gaan ontstaan waar de mensheid als slaven voor hun onderdanen de elite moeten gaan zorgen voor voedsel maar naar een tijdje zullen deze elite niet meer te vrede zijn en uit verveling van alle soorten projecten op touw zetten om zich nog wat te kunnen vermaken en kijk dan maar eens terug in de tijd van het Romeins rijk waar mensen voor de leeuwen gegooid werden dat was hun enigste plezier wat ze hadden en uiteindelijk zullen er weer oorlogen gaan ontstaan gewoon uit verveling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in