Zelfverdediging is er in vele vormen, maar alle zelfverdediging begint en eindigt met dissidentie, niet-naleving, ongehoorzaamheid, nee zeggen tegen elke regel en nooit agressie toestaan tegen geest en lichaam, mentaal of fysiek. Zonder dissidentie is verdediging niet mogelijk, want als vrijwillige gehoorzaamheid het heersende gedrag is, of dat nu gewenst is of niet, dan zijn alle verdedigingsmechanismen effectief ontwapend. Met andere woorden, zwijgen tegenover onrechtvaardigheid, immoraliteit, terreur of tirannie creëert een toestand van zwakte, onderwerping en onverantwoordelijkheid, die allemaal het voer van onverschilligheid zijn. Als u niets zegt, als u geen nee zegt, als u niets onderneemt tegen het kwaad, begaat u het kwaad. Door niets te zeggen en niet te reageren, hebt u luid gesproken en openlijk een daad van lafheid begaan. De uiteindelijke schuld ligt in dit geval niet alleen bij de agressor, maar ook bij degene die zich verstopt en zwijgt, schrijft Gary D. Barnett.

In “Voorbij goed en kwaad” schreef Friedrich Nietzsche: “Wie met monsters vecht, moet oppassen dat hij zelf geen monster wordt. En als gij in een afgrond staart, zal de afgrond ook in u staren.” Dit is een nauwkeurige beschrijving van het fenomeen dat men wordt wat men leeft, dus als u in een staat van onverschilligheid leeft, het kwaad om u heen negeert, het accepteert om conflicten en verantwoordelijkheid te vermijden, dan wordt u het kwaad dat u gekozen hebt om te negeren. De donkere afgrond in deze omstandigheid wordt gecreëerd door uw eigen passiviteit ertegen.

Waar wij als samenleving mee te maken hebben, is de grootste bedreiging die ooit in de geschiedenis van de mensheid is waargenomen of actief is geweest. Drijft u de spot met deze schijnbaar ‘gewaagde’ uitspraak? Zo ja, dan bent u al voor de gek gehouden en draagt u in grote mate bij aan de enorme problemen die onze wereld vandaag de dag teisteren. In plaats van dat de staat alleen maar uit is op oorlog, het voortbestaan van het nep Federal Reserve System, geïsoleerde corruptie van de overheid, communisme, fascisme of een breed opgezette totalitaire aanval op bepaalde segmenten van de samenleving, worden we allemaal vanuit duizend verschillende richtingen tegelijk gebombardeerd met al deze gruweldaden en nog veel meer, waaronder aanvallen op onze vrijheid en soevereiniteit, op onze geest en ons lichaam, en op elk aspect van ons wezen. Door de kolossale vooruitgang in de technologie, die op veel meer manieren dan niet tegen ons wordt gebruikt om een letterlijke transhumane wereld op te bouwen die door technocratische middelen wordt bestuurd, staan we voor wat beschouwd zou kunnen worden als een technologisch Armageddon, waarin alle controle over de mensheid zal worden geïsoleerd in de handen van de machtigste weinigen. Dit accepteren, het als normaal of op handen zijnde beschouwen, is een fatale vergissing, die ons lot voor altijd zou kunnen bepalen.

  U bent niet alleen, de woede groeit over de hele wereld!

Als de mensheid ophoudt te bestaan in welke natuurlijke vorm dan ook, als man en vrouw één worden, als transhumanisme en mind control onontkoombare realiteiten zijn, als perversie algemeen geaccepteerd wordt, dan zal de aanwezigheid van leven, waarvan we allemaal weten dat het magisch en een wonder is, verdwenen zijn. De wereld die wordt ontworpen is geen wereld van liefde, hoop en dromen, het is een nachtmerrie van verschrikking, en degenen die deze ondergang van de mens nastreven hebben al hun menselijke eigenschappen verloren. Het zijn monsters, dus we moeten ze bestrijden en verslaan zonder zelf monsters te worden.

Er is een reden dat de kinderen, vanaf de kleutertijd, het doelwit zijn van indoctrinatie door de staat, drugs, chemicaliën, injecties met biowapens die zich voordoen als “vaccins”, krankzinnige propaganda, afleiding, grove perversie, en dat ze hun hele leven lang geestelijk en lichamelijk van hun familie worden weggetrokken. Dit op zich zal, als het zo doorgaat, de geestvernietiging van meerdere toekomstige generaties garanderen, en dat zal in de toekomst zorgen voor een volledig afgestompt, volgzaam en gehoorzaam proletariaat. Op dat moment zal de totale controle van de technocraten over de mensheid bereikt zijn.

Hoewel technologie het vermogen heeft om veel geweldige dingen te bereiken, kan het in de handen van deze monsters die streven naar universele controle, ook gebruikt worden om ons te vernietigen. Velen noemen dit technologische fenomeen “kunstmatige intelligentie” (AI), maar zoiets bestaat niet. Deze valse terminologie wordt tegen ons gebruikt, want machines zijn niet intelligent, ze zijn geprogrammeerd door intelligentie, althans dat gelooft men. Als de mens een machine wordt, houdt echte intelligentie op en is een geprogrammeerde slavenmaatschappij het resultaat. AI wordt “gedefinieerd” als “waarnemen, synthetiseren en afleiden van informatie – aangetoond door computers, in tegenstelling tot intelligentie die door mensen of andere dieren wordt getoond”. Intelligentie wordt gedefinieerd als het vermogen om te leren, te redeneren en te begrijpen, dus eerlijke intelligentie kan niet kunstmatig zijn, en machines blijven machines. De transhumane digitalisering van de mens zal het einde betekenen van het traditionele leven zoals wij dat kennen.

  Het COVID-19 vaccin complot

Het grootste deel van deze samenleving is al bezweken voor een digitale wereld en vertrouwt op wat valselijk “social media” wordt genoemd als ouder, familie en vriend, waarbij de natuurlijke staat van persoonlijke communicatie, liefde, kameraadschap, debat en de grootsheid van de natuur wordt genegeerd. Op dit moment is de toekomst niet van u, maar van uw meesters. Alle privacy is verdwenen en de meeste privé- en financiële transacties worden vastgelegd en op gegevens gebaseerd. Elk aspect van het leven wordt nu gevolgd, opgespoord, gebruikt, bewaakt, beperkt, gecensureerd, belast en voor elke denkbare activiteit is een vergunning (betaald toestemmingsbewijs) van de staat nodig. U bent al een slaaf, of u zich dat nu realiseert of niet.

De samenzwering wordt steeds ingewikkelder, want er worden overal ter wereld centraal gecontroleerde digitale munteenheden (CBDC’s) uitgerold, waardoor bijna elk individu volledig ingeperkt en gereguleerd kan worden. Dit zal leiden tot massale beperkingen met betrekking tot wat u mag doen, waar u naartoe mag reizen – als u dat al mag -, welk voedsel u moet eten, welke medische zorg u wel of niet mag ontvangen, welk staatsgeld u krijgt toegewezen, hoeveel energie u mag gebruiken, enzovoort, enzovoort. Alles in uw bestaan zal afhangen van gedragsverandering; met andere woorden, doe wat u wordt opgedragen door de technocratische heersers van de staat, of verlies alles, want uw hele leven zal technologisch gesanctioneerd worden.

Het is noodzakelijk om te begrijpen dat alles wat u denkt te weten over technologie en technologische vooruitgang waarschijnlijk minstens 20 jaar achterloopt. Elke zogenaamde nieuwe ontdekking en nieuwe technologie die als zodanig wordt erkend, is helemaal niet nieuw. Wat het leger nu heeft, en waar het vandaag aan werkt, is bij de meesten helemaal niet bekend, behalve bij de zeer weinigen aan de top van de machtspiramide. Dit concept begrijpen en doorgronden zou de mens angst in moeten boezemen. Het internet, en dus ook het internet der dingen, werd niet ontdekt en geïmplementeerd door een of andere computernerd, maar werd ontworpen en gecreëerd door het leger via het “Defense Advanced Research Projects Agency“. (DARPA) Het bereiken van deze terroristische tijd in onze geschiedenis was geen toeval en was lang geleden opzettelijk gepland. We hebben nog maar weinig tijd om deze totalitaire hel, die gecreëerd is om wat wij kennen als het menselijk ras te vernietigen, te stoppen.

  Het einde van het vlees? Nederlands "groen" beleid dwingt veehouder 95% van zijn veestapel af te maken

Blijft u aan de zijlijn zitten, met uw ogen dicht, uw oren dicht en uw mond dicht, of staat u op en verdedigt u uw vrijheid en leven, en dat van uw gezin? De enige oplossing, zoals ik al zo vaak heb gezegd, is actief verzet. Zeg nee tegen de staat, wees ongehoorzaam, volg geen enkel tiranniek bevel op, en doe dit als individuen en masse. Niemand kan dit voor u doen, maar het kan en moet gedaan worden door vele onafhankelijke vrijheidsgezinde individuen. Iemand anders om een oplossing vragen voor de massa als collectief, is waardeloos en legt apathie bloot op een niveau dat, als het door de kudde wordt uitgeoefend zoals zo lang het geval is geweest, het einde van de mensheid zeker ons lot zal zijn.

“Is er ooit een samenleving geweest die gestorven is aan dissidentie? Tijdens ons leven zijn er verschillende gestorven aan conformiteit.” ~ Jacob Bronowski, Science & Human Values


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De Geest van ‘Covid’ keert opnieuw terug: Ontwaken de doden?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Zelfmoordactie ” – Russisch leger verdrijft Oekraïense landingstroepen van onder Antonov Brug
Volgend artikelHet reguliere Russische leger is hard op weg om het sterkste leger ter wereld in grondgevechten te worden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. En daarom zijn voor mij alle zwijgers en wegkijkers hoofdschuldigen aan de huidige genocide.
  Iedereen die denkt dat zijn lekker leventje zo door gaat, zal ervoor zorgen dat het leven van ons allemaal zal eindigen in de hel.
  BLIJF de WAARHEID VERTELLEN.

 2. Compact Magazine
  Eurozone manufacturing PMI below Covid levels (summer 2020) at 43.6 (<50 is contractionary).
  Western Europe’s transformation into an American protectorate administered from Brussels explains the masochistic policies pursued by the EU vis-à-vis Russia, and its glaring silence over Nord Stream.
  https://compactmag.com/article/how-america-controls-europe

  Geopolitical Economy Report
  The elite European Council on Foreign Relations, which is funded by many Western governments, warned that the EU is becoming a "vassal" of the United States, losing its independence.
  https://www.youtube.com/watch?v=-xcVy-Fta1I

  Om de dollar te redden MOET de Euro kapot

 3. WEF erkent dat ze de oorzaak zijn van de massaslachting, wereldwijd, en lacht erom – juist ook waar het ontwikkelingslanden betreft omdat het voer daar straks zal worden weggehaald – omdat o.a. de Nederlandse boer kapotgemaakt is.
  https://www.youtube.com/watch?v=p1VJxiIzMfY

  Ze schermen nog steeds met hun ‘small window of opportunity’.

  Nooit een mondkapje opzetten. Laat je nooit muilkorven. Ik was in de super meestal de enige in de tijd, dat veel BOA’s zich ineens oppermachtig voelden. Neerlands volk moet zich idd diep schamen, dat ze zich zo gemakkelijk heeft laten verleiden tot een absurde en belachelijke dwangbuis, waarvan IEDEREEN met gemak had kunnen nagaan dat het de GROOTST MOGELIJKE ONZIN WAS, DIE MAAR DENKBAAR IS.

 4. Bij elke verplichting hoort een contract, wat door beide partijen onder tekent moet worden. Zo simpel in het. Door stilzwijgend te gehoorzamen aan die opgelegde verplichting, ontloopt diegene die de verplichting oplegt zijn verantwoordelijkheid. Je kunt nog steeds elke verplichting afwijzen door niet met hen in contract te gaan. Vele weten en/of beseffen dit niet en gehoorzamen vrijwillig aan hun opgelegde verplichtingen. Daar ligt de clou. Commerciële bedrijven kunnen ook niet jouw verplichtingen op leggen met dreigingen van een boete als jij niet hun gehoorzamen., maar als het private commerciële bedrijf Staat der Nederlanden verplichtingen opleggen voor hun werknemers, wordt daar enkel de ambtenaren mee bedoelt en niet de bevolking. dat wordt constant over het hoofd gezien door de rest van de bevolking. Dat staten/regeringen private commerciële bedrijven zijn, niets meer of minder. Zo zijn gemeentes ook commerciële bedrijven die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel. Dus eigenlijk geen bevoegdheden hebben over de inwoners, enkel over hun ambtenaren. Maar 99,999999% gehoorzaamd vrijwillig blindelings de opgelegde regeltjes van dit commercieel bedrijf. Dat is door de indoctrinatie kampen erin gestampt, wat we scholen noemen.

  Dus wat we met weg kijkers of zwijgers eigenlijk bedoelen is dat deze groep de vrijwillige gehoorzame volgers zijn. Maar dat weten we niet zeker of deze groep er zelf financieel baat erbij hebben bij hun gedrag of iets anders is. Daar gaan we er klakkeloos van uit. Het is fysiek dan ook niet te controleren aan hun gedrag. Dus dan is deze uitspraak elke een persoonlijke uitspraak, die geen gegevens van de achter liggende gronden heeft. Loze woorden dus, die ons ego strelen. Zodat we zelf denken dat we boven die andere staan.

  Mensen die hierover klagen zijn eigenlijk de domste, want dan zorgen zij er zelf voor dat zij in de lagere frequenties blijven steken. Wat het apparaat van het A.I. systeem nastreeft. Zodat jouw ego de bepalende factor blijft van jouw avatar besturing. Want als jij door je eigen roddels en hatelijke verwijzingen naar andere blijft maken, zorg jij er zelf voor dat je in de overlevingsmodus blijft. Als jij (naaste)liefde, acceptatie, wederzijdse respect t.o.v andere en medeleven na streeft, laat jij iedereen in zijn waarde en leef jij je eigen leven, zonder te behoeven klagen over andere of die andere de les willen leren. Dan is dit verhaal niet nodig geweest om je ongenoegen te uiten. Wees je zelf en volg je hart. Iedereen is uniek, jij ook. Laat je ego los, want deze automatische piloot is jouw standaard besturing van je avatar waar jij nu in deze fictieve wereld het leven waarneemt.

  • @Qvic

   Dank om het steeds weer te herhalen! Als de medemens dit zal oppakken kan er een verandering plaatsvinden en donderen{sorry voor mijn vocabulaire in deze} alle opgelegde ‘bevelen’ uiteen en zijn van geen waarde.

 5. Democracy is being allowed to vote for the candidate you dislike least.

  Democracy is being allowed to vote for the candidates they selected for you.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in