Zoals de lezers weten, heb ik het vaak over “domme Amerikanen”. Ik begin me af te vragen of dat ook voor Russen geldt. Wat domme Amerikanen betreft, het bewijs is oneindig. Wij hebben nu een Pew Research opiniepeiling onder de Amerikanen, als die juist is, waaruit blijkt dat 36% van de Amerikaanse Republikeinen en 35% van de Amerikaanse Democraten voorstander is van een Amerikaans militair ingrijpen tegen Rusland in Oekraïne “zelfs als dat een nucleair conflict met Rusland riskeert.” De opiniepeiling vindt dat de helft van de Amerikaanse bevolking denkt dat de zorg van Rusland voor haar nationale veiligheid een “grote bedreiging” is voor de belangen van de VS. https://www.rt.com/news/552095-americans-nuclear-war-ukraine/

Het verbaast mij dat meer dan een derde van de Amerikaanse bevolking bereid is een nucleair armageddon te doorstaan voor de volkomen corrupte, door nazi’s gedomineerde marionettenstaat Oekraïne van Washington. De Amerikanen hebben geen enkel belang bij Oekraïne, en de Oekraïners vormen een onbeduidend percentage van de bevolking van de VS. De domme Amerikanen die bereid zijn een kernoorlog te voeren voor Oekraïne zijn de domkoppen die voor de CNN, MSNBC, Fox News televisie-uitzendingen zitten, naar NPR luisteren en de NY Times en Washington Post lezen. Dit zijn mensen die gehersenspoeld zijn en leven in een valse werkelijkheid die voor hen geschapen wordt door officiële narratieven die alleen de griezelige belangen van de heersende elite dienen. De meeste van die domkoppen zouden niet sterven voor hun echtgenoot, ouders, of kinderen. Maar zij zijn zo geprogrammeerd door de hoerenmedia, dat zij bereid zijn te sterven, zodat Oekraïne de Donbass-Russen in hun dorpen en steden kan beschieten. Werkelijk, dit is onvoorstelbare domheid, schrijft Paul Craig Roberts.

Ik heb altijd gedacht dat Poetin en de regerende klasse in Rusland intelligenter waren, maar ik begin me dat af te vragen. Zeker, Poetin heeft Washington op de Veiligheidsconferentie van München in 2007 terechtgewezen, toen hij zei dat de unipolaire wereld van Washington voorbij was, dat er nu andere mogendheden met onafhankelijke belangen op het toneel waren. Dat was echter 15 jaar geleden. Sindsdien heeft Rusland, afgezien van het afweren van de door de VS georkestreerde Georgische aanval op Zuid-Ossetië en de recente poging tot een kleurenrevolutie in Kazachstan, niets gedaan om zijn vitale belangen te beschermen. Integendeel, de Russische centrale bank heeft haar deviezenreserves in het buitenland geplaatst, waar ze in beslag zijn genomen. Het Kremlin heeft de opvatting van het Westen dat Rusland watjes is, aangemoedigd door acht jaar lang toe te staan dat de Donbass-republieken door Oekraïense neonazi’s beschoten werden met wapens die door Washington en zijn NAVO-marionetten geleverd waren. En nu heeft het Kremlin alle sanctie-uitbarstingen tegen Rusland toegestaan zonder vernietigende tegensancties toe te passen. Poetin heeft zich de rol aangemeten van de regeringsleider die zich als enige in de wereld aan het internationale recht houdt. Verbazend genoeg denkt Poetin dat dit vertoon van rechtschapenheid effect zal hebben op Satan. https://www.rt.com/business/552077-russia-will-respect-private-ownership/ Wat voor nut heeft het voor Poetin om in een wereld van gangsters contracten en privé-eigendom te respecteren?

  Failliete banken, voedselcrisis, gedwongen vaccinatie en onze grimmige toekomst. "Deze keer heeft het virus het geld zelf geïnfecteerd"

Zoals ik al vaak heb gedacht, heeft het Kremlin geen idee waar het mee te maken heeft. Rusland is doorzeefd met twijfel over het Sovjetverleden en is een sitting duck voor de psyops-operatie van Washington.

Zoals ik al zei dat zou gebeuren, heeft Rusland met zijn slappe oorlog zijn vijanden voor de volle 100% in de kaart gespeeld. Rusland had een snelle overwinning nodig om een verwoestende psyops-campagne tegen haar te voorkomen en om verdere uitbreiding van de NAVO te intimideren. Wat het Kremlin bereikt heeft door te geloven dat het Westen de humanitaire bedoelingen zou respecteren, is schandelijk. In plaats van provocaties tegen Rusland te ontmoedigen die uiteindelijk tot een atoomoorlog zullen leiden, heeft de liberale goedzak-oorlogspolitiek van het Kremlin, die het Westen als besluiteloosheid ziet, meer provocaties aangemoedigd Nu wordt het Kremlin over een paar dagen geconfronteerd met de voormalige Russische provincie Georgië die met de NAVO deelneemt aan militaire oefeningen. Finland, dat niets anders ziet dan Russische zwakte in Oekraïne, zoals door de Westerse pers wordt afgeschilderd, is nu dapper genoeg om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen.

Het ziet er naar uit dat het Russische leger er langer over zal doen om een deel van het machteloze Oekraïne te onderwerpen, dan Hitler er over deed om heel Europa te veroveren. Dit maakt geen indruk op de Europeanen dat het gevaarlijk is om Rusland te provoceren. Het doet het geloof in de uitbreiding van de NAVO niet wankelen. Alle NAVO-leden weten dat de uitbreiding van de NAVO een offensieve maatregel is, en geen defensieve. Het doel van de raketbases aan de grens van Rusland is om Rusland als beperking van de hegemonie van Washington weg te nemen.

De Saker en Andrej Martjanov verdedigen het militaire vermogen van Rusland, maar wat heb je eraan als het niet gebruikt kan worden, omdat het Kremlin niet veel burgers wil schaden of Europa bang wil maken? Poetin denkt dat het imperium van Washington zal falen, maar niet als Europa ziet dat Rusland faalt. Als de berichten juist zijn, had het Kremlin niet eens genoeg verstand om zijn deviezenreserves uit de handen van zijn vijanden te halen, waar ze geconfisqueerd zijn, voordat het zijn beperkte militaire interventie in Oekraïne begon.

De vraag die de Russische pers niet gesteld heeft, is waarom de Russische minister van Financiën, Anton Siluanov, die aangekondigd heeft dat de helft van het goud en de deviezen van Rusland door de sancties in beslag genomen is, het incompetente hoofd van de Russische bank, Elvira Nabiullina, toegestaan heeft om de deviezenreserves van Rusland in het buitenland te verspreiden, waar ze door de sancties gemakkelijk gestolen konden worden? Dit niveau van incompetentie is zelfs in een derdewereldland niet te geloven. Waarom steunt Poetin deze overduidelijk onbekwame ambtenaren wier iedere actie de doeltreffendheid van de sancties van het Westen tegen Rusland ondersteunt?

  Hoeveel lijnen van demilitarisatie, denazificatie maken een sanitaire zone voor Oekraïens grondgebied - ten oosten van Lvov, wat blijft er over?

Het probleem van Rusland is dat het Kremlin er niet omheen kan dat het Westen de vijand van Rusland is, en niet zijn partner. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schijnt te denken dat alleen misverstanden uit de weg geruimd moeten worden, zodat Rusland deel kan uitmaken van het Westen.

In een artikel uit 2014 wordt de Russische onmacht uitgelegd, ondanks de duidelijke, en ongebruikte, militaire superioriteit van Rusland. De auteur legt uit dat “het onvermogen of de onwil van president Poetin om krachtiger op te treden tegen de geopolitieke agressies van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, dus niet zozeer voortkomt uit militaire zwakte, of gebrek aan economische middelen op zich, als wel uit de manier waarop zijn economie afhankelijk is geworden van de economische rol van de oligarchen, en dus van de schichtige wereldmarkten, of van de imperialistische grillen van de Westerse mogendheden. Helaas is Rusland niet de enige die met dit dilemma van economische afhankelijkheid en/of kwetsbaarheid voor de globalisering van de markten – in wezen voor de grillen van de internationale financiële markten, of de aspiraties van de plutocratie in de wereld – worstelt.” https://politicaleconomicsinfo.wordpress.com/putin-blinks/ In al die jaren heeft Rusland (en China) weinig gedaan om zich te beschermen tegen ongunstige krachten die tegen hen opereren.

Kortom, Washington heeft Rusland veroverd in de jaren Jeltsin, toen de Russische intellectuele klasse en de oligarchen, die de nationale hulpbronnen van Rusland op hun bankrekeningen hadden geprivatiseerd, ontdekten dat hun belangen in het Westen lagen en niet in de Russische soevereiniteit. Het Kremlin heeft, blijk gevend van zijn gehechtheid aan democratie en openheid, talloze door het Westen en de CIA gefinancierde NGO’s toegestaan in Rusland te opereren in opdracht van Washington. Het Kremlin heeft in zijn naïveteit een vijfde colonne tegen Rusland in zichzelf getolereerd, misschien zelfs gesteund. Dat het Kremlin een vijfde colonne gedoogt die tegen Rusland werkt, is onbegrijpelijk.

Ik ben mij ervan bewust dat de sancties tegen Rusland andere landen zullen waarschuwen die misschien soevereiniteitsaspiraties hebben, en dat het besef zal doordringen dat het de hegemonie van Washington is, en niet Rusland, die een bedreiging voor de wereld vormt. Maar kan dit bewustzijn doeltreffend zijn?

  10 miljoen extra vluchtelingen kunnen naar Duitsland vluchten als Oekraïne valt - Welt

De westerse pers heeft de narratieven in handen. Feiten doen er voor het Westen niet toe, hoe vaak Poetin en Lavrov de feiten ook benadrukken. Zij verspillen hun tijd en energie.

In de Westerse wereld zijn feiten machteloos, evenals bewijzen van allerlei aard. In de plaats van feiten zijn er officiële narratieven die van leugens de waarheid maken en die van fictie feiten maken. De Russen verdoen hun tijd met het reageren op valse beschuldigingen. De beschuldigingen zijn een psyops operatie. Door te antwoorden valideert het Kremlin de beschuldigingen.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat het het Kremlin ontbreekt aan het besef dat het te maken heeft met kwaad dat slimmer en vastberadener is dan het Kremlin. Het falen van het Kremlin om het Westen met geweld aan te pakken, leidt de wereld naar een nucleair armageddon. Washington, die de Russische zwakte bespeurt en zoveel bondgenoten tegen Rusland heeft, gaat de provocaties opdrijven tot het punt dat het enige alternatief voor de overgave van Rusland een atoomoorlog is.

Zelfs The Saker, een nodeloze apologeet voor Rusland omdat objectieve feiten de Russische zaak ondersteunen, is tot de conclusie gekomen dat de situatie “afstevent op een grootschalige militaire confrontatie (conventioneel en nucleair) tussen het Imperium van Leugens en Rusland.” https://thesaker.is/russian-special-military-operation-in-the-ukraine-day-20/

Dit is wat ik vanaf het begin gezegd heb. De op feiten gebaseerde wereld die de Russen denken dat er is, is er niet. De wereld waarin het Kremlin opereert heeft geen enkele relatie met de wereld waarin Washington opereert.

In zijn toespraak van gisteren gaf Poetin blijk van een ontwakend besef dat het Westen voor Rusland gesloten is en dat Rusland te maken heeft met een conflict met een Westen dat “gewoon moreel degradeert, volledig de-humaniseert.” https://www.rt.com/russia/552096-putin-ukraine-west-speech/

Slechts enkelen, en zij worden niet alom gehoord, zijn zich ervan bewust dat de sancties van het Westen en de inbeslagneming van de tegoeden van de Russische centrale bank oorlogshandelingen zijn, evenals de wapenleveranties van de VS en de NAVO aan de Oekraïense neonazistische strijdkrachten. Het Kremlin heeft gewaarschuwd tegen inmenging in hun militaire operatie. Als het Kremlin ervoor kiest de acties van het Westen als inmenging te beschouwen, zal er een grotere oorlog uitbreken. Dat Washington zulke risico’s neemt, weerspiegelt zijn vasthouden aan hegemonie en de tolerantie van het Kremlin ten aanzien van jarenlange provocaties.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïens parlementslid – “Wij strijden voor de Nieuwe Wereldorde”



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGonzalo Lira – Wanhopige Zelinsky zal zijn toevlucht nemen tot een chemische valse vlag
Volgend artikelPoetins dreigement tegen de oligarchen: “Tuig en verraders”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

13 REACTIES

 1. Nou het wordt wat anders als er een paar paddenstoelen op New York en wat andere grote steden vallen in hun landje. Miljoenen doden. Of zou die 35 % denken van het is ver van mijn bed. Dat was het maar nu niet meer. Maar ook die 34% kan propaganda zijn.

 2. Laat Biden in zijn eigen achtertuin een nucleaire bom ontploffen.
  Maar niet in Europa.
  Biden heeft via zijn zoon Hunter zich voor de familie SCANDELIJK AAN DE UKRAINE VERRIJKT❗️En nu dreigt hij er een bom op te gooien.
  Die oude seniele baas is levensgevaarlijk voor Europa ❗️
  Amerika is NIET MEER TE VERTROUWEN ❗️
  Het is gedaan met hun wereldmacht! Rusland en China gaan nu de dienst uitmaken❗️En als “ afscheid” nog even Europa in de hens zetten, kom nou hopelijk is de Europese NAVO verstandiger.

 3. Ik vind het niet eens erg als het zou gebeuren, amerikanen zijn omhoog gevallen paddenstoelen. Blaaskaken en dikke nekken. Laat ze de oorlog mee putin maar in hun eigen land uitvechten maar niet hier in europa. FU US.

 4. Dom artikel gebaseerd op aannames die slechts klinken in westerse hoofden. Laat de RF maar schuiven, dit gaat goed voor ze aflopen, maar niet voor de VS en nog minder voor hun schoothondjes van de EU.

 5. Hopelijk stuurt rusland dan zijn bommen naar Amerika en niet naar Europa als de Amerikanen zo graag willen vechten in Oekraïne. Dan zijn wij alvast verlost van 1 agressor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in