Zes sterfgevallen na Coronavaccinatie sinds jaarwisseling

3
Foto ter illustratie (in scene gezet) © D. Dees

Sinds het einde van het jaar zijn er wereldwijd zes sterfgevallen gemeld waarbij er een temporele connectie was met de Coronavaccinatie. Twee van de slachtoffers waren respectievelijk slechts 41 en 56 jaar oud. Pathologen en de fabrikant willen nu de kwestie van de causaliteitskwestie ophelderen.

De Duitstalige Epoch Times meldt dat sinds vrijdag 8 januari wereldwijd meer dan 16 miljoen mensen een Coronavaccinatie hebben gekregen, Bloomberg spreekt zelfs van meer dan 17,5 miljoen vaccinaties in 38 landen. Met 19,55 per 100 personen staat Israël op de eerste plaats wat betreft de vaccinatiegraad, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (8,98 procent), Bahrein (4,25 procent), het Verenigd Koninkrijk (1,91 procent) en de Verenigde Staten (1,79 procent).

Online portaal documenteert bevindingen over bijwerkingen van Coronavaccinatie

Het online portaal Med Shadow dat de neveneffecten van vaccinaties met de tot nu toe goedgekeurde anticorona-preparaten bijhoudt, bevestigt het optreden van bijwerkingen, die in een rapport van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in december ook werden bevestigd. Volgens het rapport was er in 84,1 procent van de gevallen sprake van lichte irritatie van de huid op de injectieplaats.

Vermoeidheid (62,9 procent) en hoofdpijn (55,1 procent) kwamen ook vaak voor. In minder dan de helft van de gevallen van bijwerkingen is er sprake van spierpijn, rillingen, pijnlijke ledematen of koorts. Daarnaast hebben 29 mensen in de VS tot nu toe anafylactische reacties gehad als gevolg van vaccinatie met de Pfizer- of Moderna-preparaten. ‘Med Shadow’ heeft nog geen sterfgevallen gedocumenteerd die direct toe te schrijven zijn aan de vaccinatie.

  WHO: 760 miljoen mensen met Coronavirus geïnfecteerd - dus hoe dodelijk is het eigenlijk?

Dokter in Florida onder de dodelijke slachtoffers

In enkele gevallen onderzoeken medische onderzoekers en productiebedrijven momenteel of de sterfgevallen die een tijdgebonden betrokkenheid van een eerder toegediend Corona-vaccin laten zien, er ook een oorzakelijk verband mee hebben.

Zoals reeds eerder vermeld is afgelopen maandag Dr. Gregory Michael, een gynaecoloog die jarenlang in het Mount Sinai Medical Center in Miami Beach werkte, op de leeftijd van slechts 56 jaar gestorven aan een hemorragische beroerte die werd veroorzaakt door een tekort aan bloedplaatjes. Deze dienen om het bloed te stollen.

Dr. Michael liet zich op 18 december van het voorgaande jaar vaccineren tegen het Coronavirus met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Volgens zijn vrouw, Heidi Neckelmann, bezocht hij drie dagen na de inenting de spoedeisende hulp omdat er vlekken op zijn huid verschenen die wezen op inwendige bloedingen.

De directe oorzaak van de beroerte was een trombocytopenie. Volgens een in 2003 gepubliceerde studie werd in zeldzame gevallen een verband gevonden tussen vaccinaties tegen mazelen, bof en rubella (rode hond) en dit tekort aan bloedplaatjes bij zeer jonge kinderen.

Deze aandoening kan bij verschillende factoren opduiken – van kanker tot bloedarmoede, alcoholisme, virale ziekten, genetische aanleg of giftige chemicaliën voor bepaalde medicinale preparaten.

Zoals bevestigd door het Florida Department of Health, onderzoeken de medische wetenschappers in Miami momenteel het lichaam van de dokter – onder meer op een mogelijke verhoging van het risico van de Coronavaccinatie.

Portugal: Verpleegkundige zonder bekende eerdere ziekten

In Portugal stierf de 41-jarige verpleegster Sonia Acevedo op nieuwjaarsdag plotseling thuis terwijl ze in bed lag, twee dagen na ontvangst van haar eerste dosis van het Coronavaccin.

  Restaurants in Rome trotseren Coronabeperkingen - in "beleefd protest" open

In tegenstelling tot Dr. Gregory Michael in Miami had de verpleegster in Portugal echter geen bijwerkingen opgemerkt. Sonia Acevedo had ook geen bekende onderliggende ziekten.

De directie van het Portugese Instituut voor Oncologie in Porto, waar de vrouw werkzaam was op de pediatrische afdeling, heeft een forensisch medisch onderzoek gekregen naar de doodsoorzaak.

In Israël, twee fatale hartaanvallen binnen twee uur na de vaccinatie

In verschillende andere gevallen waarin ontvangers van het Coronavaccin tussen twee uur en vijf dagen na de behandeling met het Pfizer-geneesmiddel zijn overleden, is er nog geen verband gelegd met de toediening van het vaccin.

De Engelstalige Epoch Times maakt melding van drie personen, in de leeftijd van 75 tot 88 jaar, uit drie landen die aan een hartaanval zijn overleden. In alle gevallen hadden de slachtoffers reeds bestaande ziekten.

Een 85-jarige man stierf op 29 december in Kalmar, Zweden, en twee andere mannen, 75 en 88 jaar oud, stierven in Israël. In het geval van zowel de patiënt in Beit She’an als die in Jeruzalem vond de fatale hartaanval plaats binnen twee uur na de inenting.

Of er een verband is met de inenting is onzeker, schrijft de Jerusalem Post. Beiden behoorden tot de eerste ontvangers van de vaccinatie als leden van de meest kwetsbare bevolkingsgroep.

In een geval waarin een 91-jarige Zwitserse man op 30 december stierf na het ontvangen van een Coronavaccinatie in een verpleeghuis in Luzern, hebben de gezondheidsautoriteiten in Zwitserland het geval onderzocht en een verband “zeer onwaarschijnlijk” geacht.

Kerngezonde man stierf aan complicaties Coronavaccin – weduwe wil nu de mensen wakkerschudden  

Vorig artikelSchotse politie gebruikt het Coronavirus om geweld op gezin te rechtvaardigen
Volgend artikelHier laat de politie de demonstranten het Capitool binnen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Wanneer doet de pers haar werk weer eens?

  Waar halen al die mislukte persmuskieten toch in vredesnaam hun onzinverhalen vandaan. Een verhaal heb ik eruit gepikt om aan te tonen wat voor onzin men uitkraamt. RTL stelt in oktober 2020 dat 10 procent van de wereldbevolking besmet is geweest met corona. Zo kopt het artikel. In dat zelfde stuk stelt men dat de WHO laat weten dat er 35 miljoen mensen zijn besmet. Voor de goede orde: ik neem aan dat de journalist bedoelt dat er 35 miljoen besmet zijn geweest tot in oktober, wat niets zegt over hoeveel er totaal besmet waren en nog zijn.

  Bovendien, hoezo 10 %? Kunnen ze net als Rutte bij dat Griekse reddingsgeld niet rekenen bij RTL? 10% van 7,8 miljard is 780 miljoen dat is toch wel ietsjes meer dan 35 miljoen wat dus nog geen half procent is. RTL baseert deze onzin op wat een zekere Mike Ryan, hoofd van de noodhulpoperaties van de WHO zegt. Deze Ryan, zo stelt RTL liet onder ander het volgende weten op een bijeenkomst in Genève. “Onze beste schattingen vertellen ons dat ongeveer 10 procent van de wereldbevolking mogelijk is besmet met het virus.”

  Waar haalt deze onheilsprofeet deze cijfers en schatting vandaan? Via de officiële cijfers in december 2020 waren 85 miljoen besmettingen wereldwijd geweest of nog lopend en inclusief doden. Zomaar wat cijfers brullen werkt vertekenend en voedt enkel de al heersende paniek. Als je kijkt naar de zogenaamde besmettingen in Nederland (860 duizend) schrikt iedereen in eerste instantie. Zomaar een cijfer ergens neerzetten kan snel een vertekend beeld opleveren, dit nog afgezien het feit dat de coronatest verre van correct lijkt te zijn. Dat cijfer zomaar ergens zonder uitleg noemen voedt het idee dat er op dat moment zoveel besmettingen zijn wat niet waar is, het gaat over het totaal aantal besmettingen in het hele jaar 2020, dus inclusief ook de vele genezingen en 12 duizend doden ervan.

  Bovendien betekent deze hoge besmettingsgraad tevens dat corona niet half zo gevaarlijk is als wordt beweerd, bij dus 12 duizend doden door corona op een bevolking van ongeveer 17 miljoen is dit ongeveer 0,08 % (wat dus iets hoger dan het gemiddelde van de wereldcijfers van het aantal doden dat op 0,025% ligt).

  Verder als er echt op dit moment 860 duizend besmettingen zouden zijn (wat dus niet zo is maar wat in heel 2020 bij elkaar is geweest en nog lopend plus inclusief doden) zouden er dus zeker vele duizenden zo niet wellicht minstens 10 duizend mensen zwaar ziek op dit moment opgenomen moeten zijn, iets waar onze ziekenhuizen totaal niet op berekend zijn. Is dat aantal opnames waar? Ik dacht het niet. Van mensen om mij heen die vermoedelijk corona hebben gehad hoor ik dat het een akelige ziekte is, vergelijkbaar met een zeer zware griep, maar hoor ook dat iedereen die ik ken die het heeft gehad er ook weer van genezen is.

  Waarom dus zit met name de pers zoveel onzin uit te kramen? Het officieel gemelde aantal besmettingen in de wereld ligt op ongeveer 35 miljoen mensen, van de totaal 7,8 miljard mensen, stelt men in het artikel. En men vervolgt: Dat komt neer op ongeveer 0,4 procent van de wereldbevolking. Wat dus niet klopt! Volgens die Ryan van de WHO zou het werkelijke aantal besmettingen dus veel hoger zijn. Honderden miljoenen mensen zouden dus al met het virus in aanraking zijn gekomen. Aan dit cijferwerk van die Ryan is geen touw meer aan vast te knopen. Cijfermatige wartaal is het. Nogmaals de officiële cijfers van de WHO zijn nu in december 2020 85 miljoen/ januari 2021 86,5 miljoen besmettingen bij mensen wereldwijd (geweest, lopend of overleden).

  Dan liegt men in het artikel niet echt, maar door twee andere belangrijke cijfers in het stuk niet te geven kan een verkeerde suggestie worden gewekt. Namelijk hoeveel mensen zijn op dit moment besmet en hoeveel zijn genezen. Dat mag de lezer zelf uitvogelen door het aantal doden van het totaal aantal besmettingen af te trekken. Maar dan weet je als lezer nog steeds niet of het aantal dat dan resteert nog ziek is of niet meer. De meeste mensen zegt een lading cijfers niet veel als er geen uitleg bij die cijfers wordt gegeven en dat is dus een manier om verwarring er hieruit voort angst te zaaien, zonder dat je verweten kan worden expres iets fout te doen.

  Daar is een naam voor, dat heet politiek bedrijven! Daarover kreeg de pers al eens een veeg uit de pan van iemand die niet veel later in het mediapark in Hilversum is doodgeschoten. En door verder niets te zeggen suggereer nu ik hier iets mee, wat men nooit kan bewijzen wat zij denken dat ik zeg want ik zeg dat helemaal niet, en zo werkt het. Door bepaalde zaken weg te laten iets suggereren is geen journalistiek bedrijven maar is een vorm van mening beïnvloeding en propaganda.

  Mijn vraag als echt journalist aan deze Mike Ryan is ‘waarop baseert hij zich met deze min of meer uit de lucht gegrepen stelling’ en via vervolg onderzoek naar hem zou ik willen weten wat zijn connectie is met de farmacie? Net als een mannetje in Nederland, die nota bene nog steeds in functie is, die als aandeelhouder van de fabriek die toen het vaccin tegen de, onder andere door hem als allesverwoestende aangekondigde griepgolf fabriceerde, en zo Nederland volkomen ten onrechte vele miljoenen van dat vaccin heeft laten bezorgen, door dus dat bedrijf waar hij als aandeelhouder een lekker sommetje aan kon verdienen. En deze man zit nog altijd op zijn plek en wordt als betrouwbaar gezien!

  Corona WHO cijfers besmettingen en doden totaal wereldwijd: 86 436 449 Confirmed cases Last update: 8 January 2021 = iets meer dan 1 % van de wereldbevolking; 1 884 341 Confirmed deaths Last update: 8 January 2021 = ongeveer 0,025 % van de wereldbevolking: Risico besmetting met corona wereldwijd bij 7,8 miljard mensen was in 2020, volg de rekensom: 1 % van 7,8 miljard is 78 miljoen, dus bij 85 miljoen besmettingen komt dit risico neer op iets meer dan 1% om besmet te zijn geraakt met corona in 2020. Het risico in 2020 om er aan te overlijden was nog kleiner, ofwel ongeveer 0,025%.

  Een vergelijking waarom alles rond corona onzin is: in Nederland overleden in 2019 151 885 mensen, 45 duizend (ofwel ongeveer 0.25% van de Nederlandse bevolking) stierf in 2019 aan kanker en ruim 37 duizend (ofwel ongeveer 0,22% van de Nederlandse bevolking) stierf aan hart- en vaatziekten. Het risico in 2020 om aan corona te overlijden was bij 12 duizend doden ongeveer 0,08% van de Nederlandse bevolking. Wanneer is Nederland in volledige lockdown geweest vanwege dat hogere aantal doden bij kanker en hart- en vaatziekten? ‘Onderzoekjournalisten’ doe jullie werk eens!

  • Je dacht toch niet dat de mensen die je alles wijs kan maken in staat waren om zo’n reken sommetje te maken.
   Als de getallen maar hoog genoeg zijn geloven ze alles.
   Maakt niet uit waar je ze vandaan tovert, als het maar afschrikt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in