President Of Ukraine / Wikimedia / (CC0 1.0)

Er was niets gedenkwaardigs aan. Het leverde zelfs geen noemenswaardige meme op. Ondanks de hype was de ‘vredestop’ van Vladimir Zelensky in Zwitserland nogal onbewogen en zal waarschijnlijk binnen een paar weken of zelfs dagen vergeten zijn.

Je zou zeker de spot kunnen drijven met de agenda van de top (sommigen zeggen dat het belangrijkste evenement het banket was) of de deelnemers (waaronder de Internationale Boksbond, de minister van het Nationale Invaliditeitsverzekeringsstelsel van Australië en de minister van Correctionele Diensten van Nieuw-Zeeland), en de mogelijke overtuiging van sommigen dat de Russische president Vladimir Poetin de belangrijkste spreker was (hij stelde de dag ervoor zijn eigen vredesplan voor); we zouden ook kunnen opmerken dat sommige landen weigerden het slotcommuniqué te ondertekenen terwijl andere hun handtekening introkken, enzovoort, schrijft Sergey Poletaev.

Het zou echter kunnen blijken dat de top in Zwitserland toch de geschiedenisboeken ingaat en dat historici het mislukken van de diplomatie van Kiev in de toekomst een keerpunt zullen noemen dat het begin markeerde van grote veranderingen in de wereld.

Klassieke en hedendaagse diplomatie

Laten we het even over theorie hebben. Er zijn twee soorten vredesonderhandelingen. Ten eerste is er de klassieke vorm die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld: Twee landen raken in oorlog, een van de partijen krijgt de overhand en legt zijn wil op aan de andere partij. De oorlog eindigt wanneer één of beide partijen zich realiseren dat de prijs van het voortzetten van de vijandelijkheden hoger is dan die van het sluiten van vrede. Op dit punt komen diplomaten in actie – hun taak is het om de meest gunstige voorwaarden voor beide partijen te bepalen. Er zijn in de geschiedenis veel voorbeelden geweest waarbij een land dat een oorlog verloor, erin slaagde om met minimaal bloedvergieten vrede te sluiten, nadat het kleine of zelfs symbolische verliezen had geleden.

Na de Tweede Wereldoorlog en met de komst van de VN werd het begrip ‘oorlog’ in het internationaal recht vervangen door het begrip ‘gewapend conflict’. Terwijl landen in het verleden vaak hun toevlucht namen tot oorlog om hun problemen op te lossen, kwam er na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog een ‘wereldpolitieagent’ die tot taak had gewapende conflicten te stoppen (desnoods met geweld), de deelnemers uit elkaar te drijven en de tegenstellingen aan de onderhandelingstafel op te lossen.

Klassieke vredesverdragen behoorden tot het verleden en maakten plaats voor eindeloze ‘vredesprocessen’ onder auspiciën van de VN en andere internationale organisaties. Dit was het geval in Palestina, Korea, Cyprus, Kasjmir, West-Afrika, de Balkan en de republieken van de voormalige USSR.

In sommige gevallen werkte deze strategie en hielp ze om de hete fase van een conflict te beëindigen en vrede te stichten, terwijl ze in andere gevallen tot decennia van bloedvergieten leidde. We moeten echter opmerken dat na 1945 de keten van oorzakelijk verband werd verbroken en er niet langer een direct verband was tussen het resultaat van gevechten en het resultaat van vredesonderhandelingen.

Maar hoewel er op papier dingen veranderden, werd de naoorlogse realiteit nog steeds bepaald door het machtsevenwicht. Dat was het geval in Korea (beide partijen waren uitgeput en geen van beide won), Palestina (niemand kon Israël verdrijven uit bezet gebied dat het niet wilde verlaten) en Vietnam (de VS hadden de oorlog de facto verloren en hun bondgenoot was overgeleverd aan de winnende partij).

  Operatie Z - Wiens moeras? Elke dag brengt Europa dichter bij een koude en hongerige winter

Na het einde van de Koude Oorlog werden de VS de enige politieagent in de wereld en besloten ze dat ze alles konden doen wat ze wilden. In Joegoslavië, Afghanistan en Irak handelde Washington volgens hetzelfde principe: Amerika heeft gelijk en alle anderen hebben ongelijk.

Hoe het begon…

Om deze reden zijn verschillende generaties politici gaan geloven dat als ze de steun van Washington kregen, ze elk vredesproces konden gebruiken om de loop van een bepaald conflict in hun voordeel om te buigen, ongeacht wat er op het slagveld gebeurde. De afgelopen tien jaar was de diplomatie van Oekraïne gebaseerd op dit ‘postmoderne’ concept.

Laten we kort de chronologie van het conflict in dat land in herinnering brengen. De oorlog van 2014-15 in Donbass eindigde de facto met de nederlaag van Kiev en de ondertekening van de akkoorden van Minsk. Gesteund door de VS hield Oekraïne zich echter niet aan de voorwaarden, en het werd het zoveelste hopeloze vredesproces dat tegenstellingen niet oploste, maar alleen maar onder het tapijt veegde.

Als borg voor de overeenkomst probeerde Rusland Oekraïne in februari 2022 te dwingen zich aan de voorwaarden te houden. Tegelijkertijd wilde het druk uitoefenen op het Westen om Oekraïne niet langer te steunen. Het resultaat was het voorgestelde vredesverdrag van Istanboel – een compromis dat voor iedereen gunstig zou zijn geweest. Als het was uitgevoerd, had de Oekraïense staat behouden kunnen blijven en zelfs versterkt kunnen worden, had Rusland de bufferzone gekregen die het nodig had, was de vrede in heel Europa gewaarborgd geweest en hadden de VS hun autoriteit kunnen behouden en de Pax Americana kunnen voortzetten.

Dergelijke veronderstellingen waren echter nogal naïef. Blijkbaar hoopte het Kremlin nog steeds dat een vredesproces de tegenstellingen zou kunnen oplossen. Dit lukte niet en het formaat van de speciale militaire operatie stelde Moskou niet in staat om zijn wil op te leggen, omdat het niet over voldoende strijdkrachten beschikte om zijn doelen te bereiken.

In de herfst van 2022 voerde Oekraïne verschillende succesvolle offensieven uit in de buurt van Charkov en Cherson. Op dat moment zou een wijs leider vrede hebben voorgesteld op de voorwaarden die overeenkwamen met de werkelijke situatie aan het front, het een succes hebben genoemd en een einde hebben gemaakt aan het conflict, dat een grote last was voor zijn land.

…en hoe het gaat

Zelensky deed echter precies het tegenovergestelde: Hij verbood zichzelf wettelijk om met Poetin te onderhandelen en stelde een ‘vredesformule’ op bestaande uit tien punten, die in feite eiste dat Moskou zich overgaf. Dit betekende de volledige terugtrekking van troepen tot aan de grenzen van 1991 (dus niet alleen uit de nieuwe gebieden, maar ook uit de Krim), de betaling van herstelbetalingen, een tribunaal voor oorlogsmisdaden, enzovoort.

Werd Zelensky duizelig van het relatieve succes en vertrouwde hij volledig op de macht van de VS? Of was zijn voorstel slechts een uitgangspunt dat later aangepast had kunnen worden? Dit had het geval kunnen zijn als het diplomatieke proces was voortgezet. Zodra het vredesplan van Zelensky verscheen, vormde het echter een bubbel van vervormde realiteit om zich heen.

  Ontleding van de "analyse" van de Washington Post over de mislukte tegenaanval van Oekraïne

Aanvankelijk, na het succes van het Oekraïense leger in 2022, sympathiseerde het Westen met het idee van Zelensky – de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de NAVO en veel westerse landen spraken hun steun uit voor zijn plan.

Woorden zijn echter slechts woorden en elke vermeende overeenkomst is slechts een stuk papier tenzij ze leidt tot een echt vredesproces. Uiteindelijk werd dit opgestart. Zelensky’s doel was om de schriftelijke steun van zoveel mogelijk landen te krijgen en dit document vervolgens als ultimatum aan Moskou te presenteren.

In het afgelopen jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest – in Kopenhagen (juni 2023), Jeddah (augustus 2023), Malta (oktober 2023) en Kiev (december 2023). Er waren er nog meer, die minder opvallend waren – negen in totaal.

De tiende en meest grandioze zou de top in Zwitserland zijn, waar Zelensky’s ‘vredesformule’ door de wereldmeerderheid zou worden ondertekend.

Ondertussen veranderde de situatie op het slagveld aanzienlijk, en niet in het voordeel van Oekraïne. Het tegenoffensief van Kiev mislukte en het Westen kon Rusland niet verslaan in de handelsoorlog. Het kon ook niet genoeg wapens leveren en voldoen aan de eisen van Kiev op het slagveld.

Vanaf het begin was het een arrogante – maar op zijn minst opmerkelijke – verklaring, maar nu is het voorstel van Zelensky verworden tot loze praatjes waar niemand nog in gelooft.

Onderste uit de kan

De organisatoren van de top in Zwitserland gebruikten hun gebruikelijke trucs – ze organiseerden een evenement dat mondiaal leek, maar eigenlijk pro-Westers was. Het plan was eenvoudig – laat iedereen komen, ontrol spandoeken en laat ze op het juiste moment klappen. Het kon niemand echt iets schelen wat de deelnemers zelf dachten.

De dingen gingen echter niet zoals gepland. Velen op de bijeenkomst durfden ongehoorzaam te zijn aan het Westen. Het verzet was niet erg sterk (er is geen reden om nu een schandaal te maken), maar voor het eerst in decennia moest het Westen een keuze maken: Ofwel voet bij stuk houden (en op nog meer weerstand stuiten) of een compromis zoeken.

Het compromis werkte ook niet echt. Om de schijn op te houden en zoveel mogelijk deelnemers achter zich te krijgen, werd de agenda teruggebracht tot drie betekenisloze punten – maar zelfs in deze vorm gingen de belangrijkste landen van de wereldmeerderheid (d.w.z. de landen die geen bondgenoot zijn van het Westen) niet naar Zwitserland of ondertekenden ze niets.

En het is niet alleen omdat Irak, Brazilië, India, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Jordanië of China allemaal veel steun geven aan Rusland – nee, voor het grootste deel geven ze er niet zoveel om. Simpelweg omdat elk jaar en zelfs elke maand minder landen klaar staan om op de wenken van het Westen te bedienen.

Hoewel er geen echte ruzie uitbrak op de top in Burgenstock, hielden sommige leiders provocerende toespraken – de president van Kenia sprak bijvoorbeeld over de onwettigheid van het zich toe-eigenen van Russische activa, de premier van Oost-Timor noemde de hypocrisie van het Westen en zijn zogenaamde ‘op regels gebaseerde orde’, enzovoort.

  NAVO's admiraal Rob Bauer: “Cyberaanval” nu reden voor Artikel 5 Collectieve Zelfverdediging - Valse vlag in hun eigen landen, Rusland de schuld geven en dan meedoen aan de oorlog in Oekraïne tegen Rusland?

Bovendien benadrukten alle niet-westerse deelnemers het feit dat onderhandelingen geen zin hebben zonder de gelijkwaardige deelname van beide partijen in het conflict. Aan het eind van de top moest zelfs de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmitry Kuleba, dit toegeven. Terwijl dit voor Zelensky de ineenstorting van zijn hele beleid betekent, kan het voor de rest van de wereld een terugkeer betekenen naar de klassieke principes van diplomatie gebaseerd op machtsevenwicht – wat betekent dat er nog steeds een kans is dat er iets ten goede verandert.

Overigens moeten we het gedrag van de Amerikaanse president Joe Biden opmerken – als sluwe politicus wist hij alles van tevoren en ging hij niet naar de top. Als hij aanwezig was geweest, had het een meer energieke gebeurtenis kunnen zijn, maar zonder hem was het gewoon zinloos.

De olifant in de kamer

Poetin stelde natuurlijk zijn eigen vredesplan voor – net toen de afgevaardigden zich voorbereidden om naar Zwitserland af te reizen. Natuurlijk werd het onmiddellijk verworpen door het Westen en Kiev – maar in de nieuwe realiteit zal er toch rekening moeten worden gehouden met de positie van Rusland. Zijn woorden maakten duidelijk dat de uitkomst van het conflict – en daarmee de toekomstige wereldorde – niet zal worden bepaald door de demarcatielijn, maar door het bewind dat Kiev na het staakt-het-vuren zal leiden.

Als het de voorwaarden van Poetin accepteert (weigering van NAVO-lidmaatschap, ontwapening en het verbod op nationalistische Oekraïense ideologie), zal dit leiden tot de heroprichting van de Oekraïense staat op basis van vriendschappelijke betrekkingen met Rusland (anders zal het slecht aflopen voor Kiev). Deze nieuwe staat kan worden opgebouwd door de huidige Oekraïense elites – het is dus geen wonder dat Poetin liet doorschemeren dat ze Zelensky ten val moeten brengen, de banden met het Westen moeten verbreken en met een schone lei moeten beginnen.

Als Moskou hier niet in slaagt, zal Kiev onder Westerse controle blijven. In dat geval blijft Oekraïne (zelfs met minder grondgebied) de stormram van het Westen tegen Rusland, en na een korte onderbreking zou het conflict weer kunnen oplaaien.

De derde optie, die op dit moment helaas vrij waarschijnlijk is, is dat de gevechten zich zullen voortslepen totdat Oekraïne uit elkaar valt, in puin ligt en de voormalige Oekraïense gebieden – en de resterende bevolking – geleidelijk worden opgenomen door buurlanden.

Er is ook nog een vierde scenario – een grote escalatie van het conflict, directe vijandelijkheden met de NAVO en onvoorspelbare nucleaire gevolgen.

Het enige dat nu van tafel is, is de vijfde optie – een Oekraïense militaire overwinning. Het grote verschil is dat Poetin nog steeds een kans heeft om zijn ‘vredesformule’ uit te voeren, terwijl het plan van Zelensky volledig is mislukt.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Onze wapens zijn de waarheid. Daarom is onze zaak juist. Daarom zal de overwinning voor ons zijn!Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRusland zal het sturen van F-16’s naar Oekraïne beschouwen als agressie die de wederzijdse verdedigingsovereenkomst met Noord-Korea activeert
Volgend artikelRuslands wederzijdse defensiepact met Noord-Korea is een geopolitieke game-changer
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Pure schijnvertoning.

    Ik bewonder de kalmte van Putin. Hij is een meester schaker.

    Putin is helemaal niet uit op escalatie. De enige die uit zijn op escatie is Amerika, EU, England en NATO.

    Was de NATO niet opgericht ter bescherming ! Maar sinds de oorlog tegen Joegoslavië is de NATO een oorlog machine….. afschaffen dus.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in