© PhilBrown 

Velen vragen zich af hoe lang de oorlog van de VS tegen Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne nog zal duren? Sommigen zeggen nog maar twee of drie maanden, anderen veel langer, zelfs vijf jaar en meer. Om mijn eigen redenen zeg ik nog achttien maanden, tot 5 mei 2024. Wat u ook denkt, het hangt allemaal af van de mate waarin de Amerikaanse neocon/neoliberale elite via hun NAVO-bondgenoten, vooral het VK, de sekte Zelensky en hun huurmoordenaars (zogenaamde huurlingen – want er zijn nu nog maar weinig nationalisten in Kiev over om te vechten) hun oorlog willen laten escaleren. En dat doen ze ook, daarom is het afgelopen maart niet allemaal afgelopen, terwijl dat wel had gekund. Met andere woorden, hoeveel wil de Amerikaanse elite dat hun onderworpen volkeren in Noord-Amerika, West-Europa en Oekraïne lijden? schrijft Batiushka.

Het lijkt erop dat de Amerikaanse elite wil dat ze lijden tot ze allemaal dood zijn. Maar dat zal niet gebeuren, want de worm zal lang, lang daarvoor omdraaien. In het huidige Oekraïne, waar energie- en watergebrek heerst, zijn sommige wormen al aan het draaien. En zelfs sommige koude en hongerige mensen in West-Europa en Noord-Amerika draaien zich om. Wat de elite wil en wat het volk, vooral in Oekraïne, zal accepteren, zijn twee verschillende dingen. Het zou morgen allemaal afgelopen kunnen zijn, als de elite dat zou willen. Veel waarschijnlijker is dat dit nog een hele tijd gaat duren, want de oorlog is niet tussen Oekraïne en Rusland, maar tussen de VS en Rusland. Oekraïne is slechts het slagveld. Nee, ik herhaal, wacht geduldig tot mei 2024.

Duizend jaar hel

Wat tussen 1857 en 1945 nooit is gebeurd, is nu wel gebeurd: oorlog tussen het Russische Rijk en Groot-Brittannië. (Het gebeurde wel in Sevastopol in 1856; en Rusland heeft het Britse establishment daarvoor nog steeds geen bloedneus gegeven). Wat tussen 1945 en 1991 nooit is gebeurd, is wel gebeurd: Oorlog tussen de USSR en de VS. Weliswaar heet het Russische Imperium/de USSR nu de Russische Federatie en heet Groot-Brittannië/de VS nu de “NAVO” (in feite vooral bendes internationale huurlingen) en is het slagveld het zuidwestelijke grensgebied van het oude Russische Imperium/de Sovjet-Unie, nu Oekraïne geheten. En het motief is niet het geschil tussen Angelsaksisch kapitalisme en monarchie/communisme, maar dat tussen de wereldwijde tirannie van de oligarchen en de vrijheid en soevereiniteit van de volkeren van de wereld. Het is het geschil tussen de weinigen en de velen.

De Westerse wereld, en vandaag de dag betekent dat gewoon de VS, die zich verschuilt achter het woord “globalisering”, terwijl het in werkelijkheid Amerikanisering betekent, en woorden als “het Westen”, “de NAVO”, “de beschaafde wereld”, “de internationale gemeenschap”, “de op regels gebaseerde orde”, kent slechts één systeem: het feodalisme. En dat is niets anders dan het piramidespel van criminele afpersers. Zoals Michael Hudson zo nauwkeurig heeft geschreven:

“De analogie van middeleeuws Europa met Amerika’s Nieuwe Koude Oorlog tegen China en Rusland was het Grote Schisma in 1054. Leo IX eiste unipolaire controle over het christendom en excommuniceerde de orthodoxe kerk in Constantinopel en de hele christelijke bevolking die daarbij hoorde. Een enkel bisdom, Rome, sloot zich af van de hele christelijke wereld van die tijd, inclusief de oude patriarchaten van Alexandrië, Antiochië, Constantinopel en Jeruzalem.

Deze afscheiding creëerde een politiek probleem voor de Roomse diplomatie: Hoe alle West-Europese koninkrijken onder haar controle te houden en van hen het recht op financiële steun op te eisen. Daartoe moesten de wereldlijke koningen ondergeschikt worden gemaakt aan het pauselijke religieuze gezag. In 1074 kondigde Gregorius VII, Hildebrand, 27 pauselijke dictaten aan, waarin de bestuurlijke strategie werd uiteengezet waarmee Rome zijn macht over Europa kon vastzetten.

Deze pauselijke eisen lopen opvallend parallel met de huidige Amerikaanse diplomatie. In beide gevallen vereisen militaire en wereldlijke belangen een sublimatie in de vorm van een ideologische kruistochtgeest om het solidariteitsgevoel te versterken dat elk systeem van imperiale overheersing nodig heeft. De logica is tijdloos en universeel”. –http://thesaker.is/germanys-position-in-americas-new-world-order/

Vandaag is Paus Joe aan de macht, of beter gezegd, het eigenbelang van degenen die achter zijn troon staan is aan de macht. Maar die macht wordt militair vernietigd (de NAVO zal in het huidige tempo zonder wapens komen te zitten), financieel (wie wil de waardeloze dollars van een failliete en verdeelde staat?) en politiek (wie wil er deel uitmaken van een kleine en moreel in diskrediet gebrachte minderheid?).

  Zelensky's Vredestop is slechts een echokamer

Na de overwinning

Wanneer Rusland mettertijd heeft gewonnen, wat in feite slechts de laatste fase is van onze duizendjarige strijd, dan zal alles veranderen. Dan zal de hele wereld zich stap voor stap bevrijden uit het Amerikaanse keurslijf en eindelijk de spijlen doorzagen, de lakens laten zakken en het gekkenhuis van Washington verlaten.

Allereerst zijn er Rusland’s eigen vijfde en zesde colonne. Wij schatten hen op 5% van de bevolking – dat was het cijfer van degenen die de CIA-verrader Navalny steunden. (Het feit dat de CIA vervolgens probeerde Navalny te vergiftigen, waarbij Rusland a la MI5 de schuld kreeg, is bijna het bewijs dat de dader de CIA was. Moord is wat de CIA altijd doet met haar agenten voor wie zij geen nut meer ziet, van talloze Latijns-Amerikaanse en Aziatische tinpot dictators tot Saddam Hoessein en Osama Bin Laden). Ofwel kunnen de vijfde en zesde colonne Rusland verlaten (sommigen zijn al vertrokken, naar Finland, Georgië en vooral Israël), waardoor Rusland wordt gezuiverd van hun aanwezigheid, ofwel kunnen zij berouw tonen voor hun verraad. De Grote Zuivering van Rusland is nog maar net begonnen, de hele oligarchenklasse, inclusief “de creatieve klasse” en de perverse en op geld beluste carrièremakers in de kerkelijke hiërarchie, zullen allemaal moeten vertrekken.

Dan kan Latijns-Amerika zich bevrijden van ongure door de CIA opgelegde dictators, drugsrunners en afhankelijkheid van de Noord-Amerikaanse drugsmarkten. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Mexico kunnen beginnen met het herstel van hun geavanceerde beschavingen die werden vernietigd door Spaanse en Portugese uitbuiters, “conquistadores”, die de overlevenden wegstuurden om hun paleizen, tempels en dorpen te verlaten en te gaan wonen in afgelegen plaatsen die getto’s werden.

Dan zijn er nog de vazallen van de VS aan de Aziatische rand (de VS zijn er nooit in geslaagd door te dringen tot het binnenland van Eurazië, en werden zelfs uit het Zuidoost-Aziatische schiereiland geschopt, evenals uit Iran, Irak, Afghanistan en binnenkort ook uit Europa, dat slechts tot de Oekraïne doordrong): Japan kan na meer dan drie generaties worden bevrijd van zijn bezetters en beginnen aan de herontdekking van zijn echte identiteit; het Koreaanse schiereiland kan worden herenigd; Taiwan kan zich eindelijk weer bij het moederland voegen; in West-Azië wordt Israël gedwongen vrede te sluiten met de inheemse volkeren wier land het heeft gestolen en omgedoopt tot Palestina.

  Waarom de Russen heel Oekraïne zullen moeten bezetten - maar niet alles zullen annexeren

Dan kunnen de vazallen van de VS in Noordwest-Eurazië de koude en lege grijze oceaan met zijn wolken, wind en regen de rug toekeren en zich richten op de hoofdsteden Reykjavik, Dublin en Londen, die al naar het oosten gericht zijn, naar de zonsopgang, naar huis, naar hun oorsprong in Eurazië, het hart van de soevereine naties. De tirannieke en parasitaire constructies van de EU en het Verenigd Koninkrijk, opgelegd door gehate en vreemde gevestigde elites, kunnen in het verleden verzinken, overbodig en onbemind. Net als de Oekraïne zullen ook de Baltische staten uiteenvallen na hun bevrijding van hun fascistische regimes.

Afro-Eurazië is zeven achtste van de mensheid, industrieel en economisch geleid door China en India, ideologisch en militair geleid door Rusland, samen met het enorme potentieel aan mensen en hulpbronnen van Afrika, zodra de infrastructuur daarvan is aangelegd.

Oceanië, misschien omgedoopt tot Polynesië, de Vele Eilanden, met het centrale eiland nog steeds onder de vreemde Latijnse naam “Australië”, maar misschien omgedoopt tot “Het Grote Eiland”, kan zijn oorspronkelijke Oost-Aziatische identiteit herontdekken.

Ten slotte zullen Canada en de VS zich dan kunnen opdelen in een reeks First Nations, waarin hun oorspronkelijke inheemse volkeren een nieuwe en belangrijke rol kunnen spelen, de oude centralisatie verdwenen. Het zal lang duren voordat zij weer welvarend kunnen worden, aangezien zij zwaar gebukt gaan onder de schulden van het militaristisch imperialisme, maar het potentieel voor enig bescheiden herstel in de toekomst is aanwezig.

Wat betreft de “internationale” instellingen, die überhaupt nooit internationaal zijn geweest, kunnen de door de VS geleide financiële instellingen IMF en Wereldbank waarschijnlijk gewoon worden gesloten. Ze zijn net als de Europese politieke en economische vleugel, de EU, die momenteel failliet gaat door haar suïcidale leiders, en haar Europese militaire vleugel, de NAVO, die momenteel wordt weggevaagd in de Oekraïne.

De vazal van de VS, de zogenaamde VN, zal een andere naam krijgen en worden verplaatst naar het centrum van de wereld, weg van zijn primitieve rand in Noord-Amerika. Misschien zou een naam als “De Alliantie der Volkeren” (AV) geschikt zijn? Misschien naar net buiten Ekaterinburg, op de grens van het hart van Europa en Azië? Of misschien naar dat centrum van de Oude Beschaving, Teheran, dichter bij het centrum van Afro-Eurazië?

Conclusie: De lange, lange mars naar de vrijheid

Wij maken het einde mee van die oude westerse wereld en zien de geboorte van de nieuwe multicentrische wereld. Dit is de wereld die allang zou hebben bestaan, ware het niet dat het Westen de geschiedenis op een afwijkende manier heeft onderbroken. Het Westen gaat de geschiedenis weer oppakken waar het is opgehouden, of liever gezegd, vanwaar het al die eeuwen geleden gedwongen werd af te wijken. Zoals Michael Hudson hierboven schreef: “De analogie van middeleeuws Europa met Amerika’s Nieuwe Koude Oorlog tegen China en Rusland was het Grote Schisma in 1054”. Naarmate we het jaar 2054 naderen, zal het Westen gedwongen worden zich te bevrijden van de duizendjarige last van zijn verleden.

Ook anderen zullen leren begrijpen dat de SMO van Rusland een operatie was om een land te bevrijden van de bezetting door de neofeodale VS geannexeerde elite. Deze laatste heeft de democratisch verkozen regering van Oekraïne in 2014 illegaal omvergeworpen, wat de datum is waarop deze Derde Wereldoorlog, die een decennium zou duren, begon. Maar hetzelfde geldt voor heel West-Europa, ook dat is bezet. Alleen is het bezet door zijn eigen feodale elite sinds ten minste 1054, toen die nieuwe elite een nieuwe mentaliteit oplegde en vervolgens de volkeren manipuleerde en hen rechteloos maakte tot lijfeigenen, plebs en boeren in feodale dienst. De bevrijding van Oekraïne zal de westerse volkeren buiten de VS aan het denken zetten: “Zijn wij niet ook vazallen van de elites, door hen gemanipuleerd? Laten we vrij zijn en zijn wie we zouden moeten zijn, wie we werkelijk zijn, voordat de elites ons gevangen namen. Laten we de ketenen van lijfeigenschap aan de elites afwerpen. Laat ons vrij zijn, zoals lang daarvoor”. Dit is het einde van het begin en het begin van het einde.

  Gewelddadigheden als mannen uit de Derde Wereld zichzelf voor Oekraïense vrouwen en kinderen voordringen

Ik citeer nogmaals. Deze keer niet van de briljante econoom Michael Hudson, maar van de voormalige president van de Russische Federatie, Dmitry Medvedev, die vandaag deze woorden van waarheid schreef:

Tegenover ons staat vandaag een stervende wereld. Dit is een stelletje gestoorde nazi-drugsverslaafden, mensen die door hen zijn gezombied en geïntimideerd en een grote roedel blaffende honden uit de westerse kennels.

Met hen is een bonte kudde knorrende zwijnen en bekrompen bourgeois van het ingestorte Westerse Imperium, het speeksel stroomt langs hun kinnen van degeneratie. Zij hebben geen geloof en idealen, behalve de door hen uitgevonden obscene gebruiken en de door hen geïmplanteerde normen van dubbelzinnigheid, die de aan normale mensen geschonken moraal ontkennen. Daarom hebben wij, door tegen hen in opstand te komen, een heilige macht verworven…

Waarom hebben we zo lang gezwegen? We waren zwak, verwoest door de slechte tijden. En nu hebben we die lijmachtige slaap en de troosteloze waas van de laatste decennia, waarin de dood van het voormalige vaderland ons dompelde, van ons afgeschud. Andere landen wachtten op ons ontwaken, geschonden door de heren van de duisternis, slavenhouders en onderdrukkers, die dromen van hun monsterlijke koloniale verleden en hunkeren naar handhaving van hun macht over de wereld. Veel landen geloven hun onzin al lang niet meer, maar zijn nog steeds bang voor hen. Binnenkort zullen ze klaarwakker zijn. En wanneer de verrotte wereldorde instort, zal zij al haar arrogante hogepriesters, bloeddorstige volgelingen, spottende dienaren en stomme zombies begraven onder een multi-ton stapel van haar puin.

Wat zijn onze wapens? Onze wapens zijn gevarieerd. Wij hebben de mogelijkheid om al onze vijanden naar het vurige Gehenna te sturen, maar dat is niet onze taak. Wij luisteren naar de woorden van de Schepper in ons hart en gehoorzamen die. Deze woorden geven ons een heilig doel. Het doel is de opperste heerser van de hel te stoppen, ongeacht de naam die hij gebruikt …. Want zijn doel is de dood. Ons doel is het leven. Zijn wapen is een ingewikkelde leugen. En onze wapens zijn de waarheid. Daarom is onze zaak juist. Daarom zal de overwinning voor ons zijn!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Consumentenvraag stort in terwijl wereldeconomie implodeert, fabrieken deuren sluiten, vrachtvraag keldertVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelItalië’s Meloni verzekert dat er nooit meer gedwongen bedrijfssluitingen, groene passen of verplichte lockdowns zullen zijn (Video’s)
Volgend artikelGenderoorlog: Poetin noemt gender vloeibaarheid-propaganda een MISDAAD TEGEN DE MENSHEID
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Ik lees en lees en lees maar kom er niet achter waarom 5 mei 2024 want daar gaat het om.
  Het laatste stuk heb ik maar overgeslagen

 2. wishful thinking.
  Thinking in which what one wishes were the case is believed to be real or likely to become real.
  Koffie.
  Zelf cake gebakken gister.
  😎

 3. Navalny zit nog steeds gevangen. Waarom is dat dan? Alsof andere landen geen vuile handen hebben, zo klinkt het maar dat is niet zo.

 4. Moeilijk maar.
  Zit wat in, zullen zien.
  Eerst maar eens de komende maanden overleven.
  Vervolgens kijken we wel wie het machtsvacuüm vervolgens gaat invullen.
  Ik hoor niks van China.
  Daar wil ik ook niet mee te maken hebben 😱

 5. Eigenlijk heeft het geen zin om hierop inhoudelijk op te reageren, want alle aangehaalde geschiedenis momenten komen vanuit de verzonnen geschiedenis van de overwinnaars. Dan is de zogenaamde waarheid ook een gelogen uitkomst. Het eerste wat altijd verdwijnt in oorlogen is de echte waarheden, de ware toedracht van hoe het zover is gekomen, kunnen wij buitenstaanders alleen naar gissen. Het einde is net zo koffie dik kijken voor ons. Dat is het probleem van de toekomst, daar ligt nog niets vast, van hoe en wat en wanneer iets gebeurt. Het is altijd een samen loop van omstandigheden en wat de dreiging is, die ook afhankelijk is aan welke kant je staat. En hoe ze dat willen oplossen of bewust willen escaleren, of een andere uitkomst willen. Zoals vals vlaggen organiseren, is ook afhankelijk of dat door de tegen partij door zien wordt of niet en hoe de tegen partij erop reageert.

 6. Hangt af van de winter.
  Als er een strenge winter komt, en Rusland doet een beetje meer moeite om de rest van de infra structuur plat te gooien (ze zijn te gemakzuchtig) dus de wegenin en uit steden en dorpen, bruggen, electriciteits verdeel stations, water voorziening, spoorweg kruispunten, haven toegangen, dan kan de oorlog afgelopen zijn voor het eind van de winter.

  Bovendien hebben de USA/GB/EU dan niet de kans om de oekiesopnieuw te bewapenen.

  tweede niet te versmaden aanvullende methode: het graan en zonnebloem olie in beslag nemen en zelf op de markt brengen.
  De kosten van orlog zijn hoog maar moeten wel betaald worden; en dan wordt het corrupte regiem onderuit gehaald.
  De boeren een compensatie geven; dan is het pleit gewonnen.

 7. De BBC vanmorgen: Mariupol had25.000 doden; en er zijn 1500 graven gevonden.

  Ze liggen dus met 15 in een graf…..

 8. Oorlogsretoriek. Probeersel om broeder moord om te zetten in iets heldhaftigs! Mislukte politiek resulteert in oorlog. De politici proberen dit door opdracht aan een polit-bureaux om te schrijven naar iets heldhaftigs voor de mensheid.
  Elke politici die een oorlog uitlokt of daarop ingaat zouden ze publiek moeten ophangen op het dorpsplein. Dan schijnt nodig te zijn want we zien geen enkele lering uit de historie!

 9. Wie claimt De Waarheid te vertegenwoordigen…..

  Is per definitie een leugenaar.

  De mens is zo fijlbaar als kastelen op zand.
  Want , gevoelens en belangen.
  Eigen belangen.

  Laten we of ik
  eerst maar us eerlijk proberen Te zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in