Wat zijn onze doelen?” De gepensioneerde Duitse generaal en voormalig militair beleidsadviseur van Merkel, Erich Wade, legt in een interview uit waarom Oekraïne niet kan winnen, waarom het geen zin heeft om tanks naar Kiev te sturen, en waarom Duitsland niet eens een actieplan heeft in dit conflict.

Mijnheer Vad, wat vindt u van de zojuist door kanselier Scholz aangekondigde levering van 40 Marders aan Oekraïne?

Dit is een militaire escalatie, ook in de perceptie van de Russen – ook al is de meer dan 40 jaar oude Marder geen Wunderwaffe. We begeven ons op glad ijs. Dit zou een eigen dynamiek kunnen ontwikkelen die we niet meer in de hand hebben. Natuurlijk was en is het juist om Oekraïne te steunen en natuurlijk is de invasie van Poetin niet in overeenstemming met het internationaal recht – maar nu moeten de gevolgen eindelijk worden overwogen.

En wat zouden die gevolgen kunnen zijn?

Is het de bedoeling een onderhandelingsbereidheid te bereiken door tanks te leveren? Willen ze de Donbass of de Krim heroveren? Of willen ze Rusland helemaal verslaan? Er is geen realistische definitie van de eindtoestand. En zonder een algemeen politiek en strategisch concept zijn wapenleveranties puur militarisme.

Wat betekent dat?

We hebben een militaire impasse die we niet militair kunnen oplossen. Dit is overigens ook de mening van de Amerikaanse stafchef, Mark Milley. Hij heeft gezegd dat een militaire overwinning voor Oekraïne niet te verwachten is en dat onderhandelingen de enige mogelijke weg zijn. Al het andere betekent een zinloze verspilling van mensenlevens.

De verklaring van generaal Milley veroorzaakte veel woede in Washington en werd ook publiekelijk zwaar bekritiseerd.

Hij sprak een ongemakkelijke waarheid. Een waarheid die overigens nauwelijks in de Duitse media werd gepubliceerd. Het interview met Milley door CNN verscheen nergens uitgebreider, en toch is hij de stafchef van onze westerse grootmacht. Wat in Oekraïne wordt gevoerd is een uitputtingsslag. Het is een uitputtingsoorlog, met aan beide zijden bijna 200.000 gesneuvelde en gewonde soldaten, 50.000 burgerdoden en miljoenen vluchtelingen. Milley heeft dus een parallel getrokken met de Eerste Wereldoorlog die niet treffender kon zijn. In de Eerste Wereldoorlog leidde alleen al de zogenaamde ‘Vleesmolen van Verdun’, die was opgezet als uitputtingsslag, tot de dood van bijna een miljoen jonge Fransen en Duitsers. Zij vielen toen voor niets. De weigering van de strijdende partijen om te onderhandelen leidde dus tot miljoenen extra doden. Deze strategie werkte toen militair niet – en zal dat ook nu niet doen.

Ook u bent aangevallen omdat u oproept tot onderhandelingen.

Ja, net als de inspecteur-generaal van de Duitse strijdkrachten, generaal Eberhard Zorn, die net als ik heeft gewaarschuwd voor overschatting van de regionaal beperkte offensieven van de Oekraïners in de zomermaanden. Militaire deskundigen – die weten wat er speelt bij de inlichtingendiensten, hoe het er op de grond uitziet en wat oorlog werkelijk betekent – worden grotendeels buiten het discours gehouden. Ze passen niet in de meningsvorming van de media. We zijn in hoge mate getuige van een mediaconformiteit die ik in de Bondsrepubliek Duitsland nooit eerder heb gezien. Dit is pure opinievorming. En niet namens de staat, zoals bekend van totalitaire regimes, maar uit pure zelfwerkzaamheid.

  Rusland overweegt "energie-oorlog" als antwoord op EU/VS sancties - Een blokkade van de energietoevoer zou de Europese Unie vernietigen

U wordt breed aangevallen door de media, van BILD tot FAZ en Spiegel, en daarmee ook de 500.000 mensen die de door Alice Schwarzer geïnitieerde Open Brief aan de Bondskanselier hebben ondertekend.

Dat klopt. Gelukkig heeft Alice Schwarzer haar eigen onafhankelijke media om dit discours überhaupt te kunnen openen. Het zou waarschijnlijk niet gewerkt hebben in de toonaangevende media. De meerderheid van de bevolking is al lange tijd tegen verdere wapenleveranties en volgens de laatste opiniepeilingen. Maar dit alles wordt niet gemeld. Er is geen eerlijk, open debat meer over de oorlog in Oekraïne, en dat vind ik zeer verontrustend. Hieruit blijkt hoezeer Helmut Schmidt gelijk had. Hij zei in een gesprek met bondskanselier Merkel: Duitsland is en blijft een natie in gevaar.

Wat vindt u van het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken?

Militaire operaties moeten altijd worden gekoppeld aan pogingen om politieke oplossingen tot stand te brengen. De eendimensionaliteit van het huidige buitenlandse beleid is moeilijk te verdragen. Het is erg gericht op wapens. Maar de belangrijkste taak van het buitenlands beleid is en blijft diplomatie, verzoening van belangen, begrip en conflictoplossing. Dat is wat ik hier mis. Ik ben blij dat we in Duitsland eindelijk een vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken hebben, maar het is niet genoeg om alleen maar oorlogsretoriek te bedrijven en met een helm en een kogelvrij vest in Kiev of de Donbass rond te lopen. Dat is niet genoeg.

Toch is Baerbock lid van de Groenen, de voormalige vredespartij.

Ik begrijp de mutatie van de Groenen van een pacifistische naar een oorlogspartij niet. Ik ken zelf geen enkele Groene die zelfs maar militaire dienst heeft gedaan. Anton Hofreiter is voor mij het beste voorbeeld van deze dubbele standaard. Antje Vollmer daarentegen, die ik tot de “oorspronkelijke” Groenen reken, noemt de dingen bij hun naam. En het feit dat één enkele partij zoveel politieke invloed heeft dat zij ons in een oorlog kan manoeuvreren, is zeer zorgwekkend.

Als kanselier Scholz u had overgenomen van zijn voorganger en u was nog steeds de militaire adviseur van de kanselier, wat zou u hem dan in februari 2022 hebben geadviseerd?

Ik zou hem hebben geadviseerd Oekraïne militair te steunen, maar op een weloverwogen en voorzichtige manier, om te voorkomen dat hij zich op het hellende vlak van een oorlogspartij begeeft. En ik zou hem hebben aangeraden invloed uit te oefenen op onze belangrijkste politieke bondgenoot, de VS. Want de sleutel tot een oplossing van de oorlog ligt in Washington en Moskou. Ik heb de koers van de kanselier de afgelopen maanden goed gevonden. Maar de Groenen, de FDP en de burgerlijke oppositie – geflankeerd door grotendeels unanieme mediabegeleiding – oefenen zoveel druk uit dat de kanselier die nauwelijks kan absorberen.

En wat als de Leopard ook geleverd wordt?

Dan rijst opnieuw de vraag wat er in de eerste plaats met de tankleveringen moet gebeuren. Om de Krim of de Donbass over te nemen zijn de Marder en de Leopard niet voldoende. In het oosten van Oekraïne, in het gebied van Bakmuth, zijn de Russen duidelijk aan een opmars bezig. Waarschijnlijk zullen ze binnenkort de Donbass volledig hebben veroverd. Men hoeft alleen maar te kijken naar de numerieke superioriteit van de Russen tegenover Oekraïne. Rusland kan tot twee miljoen reservisten mobiliseren. Het Westen kan 100 Marders en 100 Leopards sturen, ze zullen de algemene militaire situatie niet veranderen. En de allerbelangrijkste vraag is hoe je zo’n conflict met een kernmacht – overigens de sterkste kernmacht ter wereld – doorkomt! – zonder een derde wereldoorlog te beginnen. En dat is precies wat de politici en journalisten hier in Duitsland niet overwegen!

  Bakkerij verkocht blauw-gele Oekraïne-gebakjes - en wordt nu geconfronteerd met faillissement

Het argument is dat Poetin niet wil onderhandelen en dat hij op zijn plaats moet worden gezet, zodat hij niet verder raast in Europa.

Het is waar dat men moet seinen naar de Russen: tot hier en niet verder! Een dergelijke aanvalsoorlog mag niet worden voortgezet. Daarom is het goed dat de NAVO haar militaire aanwezigheid in het oosten uitbreidt en dat Duitsland zich daarbij aansluit. Maar de bewering dat Poetin niet zou willen onderhandelen is onbetrouwbaar. Zowel de Russen als de Oekraïners waren aan het begin van de oorlog eind maart, begin april 2022 klaar voor een vredesakkoord. Toen kwam er niets van terecht. De graanovereenkomst werd immers ook tijdens de oorlog onderhandeld door de Russen en de Oekraïners, met betrokkenheid van de Verenigde Naties.

Nu gaat het sterven verder.

U kunt de Russen blijven uitputten, wat weer honderdduizenden doden betekent, maar aan beide zijden. En het betekent de verdere vernietiging van Oekraïne. Wat is er nog over van dit land? Het zal met de grond gelijk gemaakt worden. Uiteindelijk is dat voor Oekraïne ook geen optie meer. De sleutel tot de oplossing van het conflict ligt niet in Kiev, noch in Berlijn, Brussel of Parijs, maar in Washington en Moskou. Het is belachelijk om te zeggen dat Oekraïne moet beslissen.

Met deze interpretatie wordt men in Duitsland al snel beschouwd als een complottheoreticus…

Ik ben zelf een overtuigd transatlanticus. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik bij twijfel liever onder Amerikaanse hegemonie leef dan onder Russische of Chinese hegemonie. Aanvankelijk was deze oorlog slechts een binnenlands politiek geschil in Oekraïne. Het begon al in 2014, tussen de Russisch sprekende etnische groepen en de Oekraïners zelf. Het is dus een burgeroorlog geweest. Nu, na de inval van Rusland, is het een interstatelijke oorlog geworden tussen Oekraïne en Rusland. Het is ook een strijd voor de onafhankelijkheid van Oekraïne en zijn territoriale integriteit. Dat is allemaal waar. Maar het is niet de hele waarheid. Het is ook een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland, en er staan zeer concrete geopolitieke belangen op het spel in het Zwarte Zeegebied.

Wat zijn dat?

Het Zwarte Zeegebied is voor de Russen en hun Zwarte Zeevloot even belangrijk als het Caribisch gebied of het gebied rond Panama voor de VS. Net zo belangrijk als de Zuid-Chinese Zee en Taiwan voor China. Net zo belangrijk als de beschermingszone van Turkije, die zij in strijd met het internationaal recht tegen de Koerden hebben ingesteld. Tegen deze achtergrond en om strategische redenen kunnen de Russen er ook niet onderuit. Los van het feit dat in een referendum op de Krim de bevolking zeker in het voordeel van Rusland zou beslissen.

  Rusland demilitariseert niet alleen Oekraïne, maar ook de NAVO

Hoe moet dit verder?

Als de Russen door massale westerse interventie gedwongen zouden worden zich terug te trekken uit het Zwarte Zeegebied, dan zouden ze voordat ze van het wereldtoneel afstappen zeker hun toevlucht nemen tot kernwapens. Ik vind het geloof dat een nucleaire aanval door Rusland nooit zou gebeuren naïef. Volgens het motto: “Ze bluffen gewoon”.

Maar wat zou de oplossing kunnen zijn?

Men moet de mensen in de regio, dat wil zeggen in de Donbass en op de Krim, gewoon vragen bij wie ze willen horen. De territoriale integriteit van Oekraïne moet worden hersteld, met bepaalde westerse garanties. En ook de Russen hebben zo’n veiligheidsgarantie nodig. Dus geen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Sinds de top van Boekarest in 2008 is het duidelijk dat dit de rode lijn is voor de Russen.

En wat denkt u dat Duitsland kan doen?

We moeten onze militaire steun zo doseren dat we niet afglijden naar een Derde Wereldoorlog. Niemand van degenen die in 1914 met groot enthousiasme ten strijde trokken, dacht achteraf dat het de juiste beslissing was. Als het doel een onafhankelijk Oekraïne is, moet men zich ook in perspectief afvragen hoe een Europese orde met Rusland eruit zou moeten zien. Rusland zal niet zomaar van de kaart verdwijnen. We moeten voorkomen dat we de Russen in de armen van de Chinezen drijven en zo de multipolaire orde in ons nadeel doen verschuiven. We hebben ook Rusland nodig als leidende macht van een multi-etnische staat om oplaaiende gevechten en oorlogen te voorkomen. En eerlijk gezegd zie ik Oekraïne geen lid worden van de EU, laat staan van de NAVO. In Oekraïne hebben we, net als in Rusland, te maken met hoge corruptie en de heerschappij van oligarchen. Wat wij in Turkije – terecht – aan de kaak stellen als het gaat om de rechtsstaat, dat probleem hebben we ook in Oekraïne.

Wat denkt u, mijnheer Vad, wat staat ons in 2023 te wachten?

Er moet een breder front voor vrede komen in Washington. En aan dit zinloze actionisme in de Duitse politiek moet eindelijk een einde komen. Anders worden we op een ochtend wakker en zitten we midden in de Derde Wereldoorlog.

Via Annika Ross.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Waren de voorstellen van Poetin aan de NAVO onredelijk?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOveral in het Verenigd Koninkrijk worden tijdelijke mortuaria geopend om het grote aantal sterfgevallen op te vangen
Volgend artikelBlackouts in Oekraïne na Russische aanvallen op het elektriciteitsnet (Video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

 1. Oekraïne is het episch centrum van de cabal/deepstate. Ultra corruptie, orgaan-, mensen- en kinderhandel, biolaboratoria, pressie op Rusland, grondstoffen. Oekraïne is de spil in het web van de cabal. Volgens mij zei Evelyn Rothschild dat als de cabal Oekraïne verliest, dat ze alles verliezen. Alle sporen komen samen in Oekraïne. De hele USA deepstate is aantoobaar betrokken in en bij Oekraïne. Als U denkt dat Elon’s twitter files belangrijk zijn… in Oekraïne liggen de echte lijken die U echt niet mag weten/zien. Elon Musk en zn twitterfiles zijn een geinige afleiding vergeleken met de bagger die in Oekraïne naar boven kan komen. En ALLE cabal leden komen met hun kop op het hakblok zodra Oekraïne valt. Oekraïne verbindt alle bestaande complotten aan namen en rugnummers. De twitter files zijn maar een punt van een van de ijsbergen.

  • Belangrijk, om de Oorlog van Amerika (samen met de NAVO) tegen Rusland van heden in Oekraïne te begrijpen.
   Vanaf 1940 tot 1945 was Europa bezet door Duitsland.
   Vanaf 1945 tot “NU”, is Europa bezet door Amerika. Dus Duitsland heeft niets in te brengen, alleen maar te luisteren.
   In de tweede wereld oorlog, vochten Hitler tegen de drie wereld leiders van toen.
   Te weten, VS. Truman, VK. Churchill en voor USSR. Stalin.
   Begin 1945 zei Eisenhower, de verovering van Berlijn aan de Russen over te laten, omdat ze wisten dat er zware Amerikaanse verliezen geleden zouden worden.
   Maar na de voorwaardelijke capitulatie van Nazi-Duitsland in mei 1945, zei Truman tegen Churchill,
   “We hebben het verkeerde zwijn gedood”.
   Op de vergadering van 17 Juli 1945, van de “Grote Drie” in Potsdam, zei Stalin, dat Japan bereid was om zich over te geven.
   Maar Truman was niet meer geïnteresseerd in de boodschap van Stalin, en sprak samen met Churchill, dus buiten Stalin om af, de oorlog met Japan te beëindigen, en wel doormiddel van de Atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki.
   Omdat Japan, het oosterlijk deel van Rusland bezette, dachten Truman en Churchill, dat Rusland wel zal schrikken van de Amerikaanse kracht, als deze bommen op 6 en 9 augustus 1945 de twee steden in Japan plat gegooid hadden, en hierdoor Japan bezette oosterse deel van Rusland in bezit zouden konden krijgen, en daarna het samen te verdelen. het deel was ongeveer ter grote van tweekeer Amerika.
   Maar Stalin had ze door, en stak er een stokje (STOK) voor, en zo was de verwachte inname van Oost-Rusland voor die twee een dikke illusie, dat op de dag van vandaag, nog steeds pijn doet.
   Met andere woorden, Europa inclusief Duitsland “IS NU” bezet door Amerika, VK en Frankrijk!
   Na 75 jaar moeten de Amerikanen en Europeanen gedacht hebben het wordt nu, anno 2014 (coup Oekraïne) tijd dat we Rusland in gaan pikken.
   Dit kan mooi via Oekraïne, we leveren hun geld en wapens, miljoenen Oekraïners sterven, maar belangrijker Rusland verzwakt, en dan vallen we Rusland binnen, zonder dat dit ons mensenlevens kost, Plan na 77 jaar geslaagd. (Denken ze)
   (Maar niemand weet wat de BRICS landen gaan doen, vooral China)
   Dat zal een nieuwe story worden.

   • oprecht januari 15, 2023 at 12:18
    “(Maar niemand weet wat de BRICS landen gaan doen, vooral China)
    Dat zal een nieuwe story worden.”
    Je denkt dat het ooit zal ophouden, maar dan lees je dit. Realitycheck. Bedankt.

 2. Het blijft mij verbazen dat al die westerse ‘grote lichten’ altijd maar van de Poetins agressie blijven spreken maar blind zijn en blijven voor de 20 miljoen burgers, vrouwen en kinderen die door de VS & NATO in het midden Oosten zijn vermoord! Raar dat ook een groot deel van de bevolking van het Westen het allemaal niet deert dat het Westen 20 miljoen mensen heeft omgebracht, het westen volledig in het 4th nazi-rijk is veranderd en de ondergang van het Westen weldra een feit kan zijn! Economisch is het trouwens al fini met het Westen dankzij al die omgekochte westerse, door het domme volk, verkozen leiders!

  • Frontnieuws:
   Reactie verwijderd en ban. Als u de mainstream media volgt, vind ik dat best, zolang u hun onzin maar niet in de commentaarsectie gaat papegaaien, wat ik beschouw als opzettelijke vervuiling van de commentaarsectie. Dat zal u een ban opleveren.

   • Hetzelfde verbaasd mij ook Cenco….

    It takes two to tango.
    Of anders gezegd, elk land, elke beweging, elke mega-bedrijf, elk goed doel/non-profit-organisatie (welke niet zo non-profit zijn, lees juist extreem profit zijn) etc… speelt zijn rol in deze hoax-wereld.
    En ze spelen hun rollen goed genoeg om niet alleen alle schapen te bedonderen, maar ook nog de half wakkeren.

    En wij?
    Wij full-blown alu-hoedjes prikken er inmiddels geheel doorheen, maar staan er feitelijk machteloos bij en kunnen het alleen maar met lede ogen aanzien.

    Just my 2cents…

     • Kennelijk heb ik Cenco’s reactie met een bier-bril gelezen….
      Echter lees mijn reactie maar eens heel goed en kom dan terug om mij te vertellen waar ik mis zit.

      Een ieder die denkt dat Rusland onder leiding van Putin ons gaat komen redden is half awake!
      En nogmaals: it takes two to tango…..

      Just my 2 cents.

  • Zolang de MSM media van het westerse imperium is, en door hun betaald worden, (wie betaald bepaald), zullen we nooit negatieve berichten zien van wat zij over de hele wereld allemaal uitspoken hebben,
   Over Poetin, en over China, en over de BRICS landen, zal uitsluitend alleen maar negatieve berichten blijven verschijnen, als je de MSM media bezit, heb je het grootste deel van mensen in je macht, of hun zelfbewustzijn verwijderd, en zijn dan de bekende schapen, we moeten er eigenlijk medelijden mee hebben.

  • Inderdaad; en Leyten droomt stiekum van das vierte Reich. Dat wil het kreng financieren met geld van de klimaat onzin.

   Is het je opgevallen, dat als DE een wet maakt in Brussel, dat die niet voor DE geldt?
   –de overschrijding van het begrotingstekort; DE een boete? nee hoor.
   –DE loopt vooraan met de klimaat onzin; maar onteigenen zij boeren? Nee hoor; Houden zij dezelfde strikte normen als NL? nee hoor. En nu hebben ze een dorp ontruimt voor bruinkool winning…..
   Tering nazi’s.

 3. In 1933 werd Duitsland wakker. Helaas is het in 1945 met grof gewend in coma geslagen.
  Het is de vraag of Duitsland nog ooit wakker mag worden.

 4. Elke generaal (gepensioneerd of niet) in VS en westen zijn lid van de club , allemaal acteurs en 🐑 🐑 🐑 die het depopulatie beleid volgen idem 40-‘45

  • Wasat maar waar. De USA speelt een smerig spel. Nu wordt in Japan een leger opgebouwd, en USA( en dus Nato en wij ook) mogen straks de oorlog in tegen China, die geallieerd is met India en Rusland….

   • De Ziomafia gaat gewoon stug door hè, ook al hebben ze geen kannonen kunnen zetten in de voortuin van Rusland. De USA en de NATO zijn de gereedschappen voor de globalisten. Lees de link van Glimworm – https://vidrebel.wordpress.com/2013/03/23/quotes-about-jews-you-will-never-hear-in-schools/

    WASHINGTON, GEORGE, in Maxims of George Washington by A. A. Appleton & Co.: “They (the Jews) work more effectively against us, than the enemy’s armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in… It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America.”

 5. Wat Mis ik nu bij deze Duitse hansworst……….., och waren er niet een paar afspraken gemaakt met onder anderen Moedertje Merkel iets met Minsk 1 en 2
  Zou denken dat de hansworst daar toch iets van mee zou krijgen in zijn functie , zeker te druk bezig dikke-Herman uit te hangen .

 6. Europa heeft geen schijn van kans. Alles draaide op goedkope Russische energie en grondstoffen. Die krijgen we nu niet meer dankzij de veel door de NPO bewierookte en bekroonde Rutte en Kaag. Europa heeft geen imposant leger, de bevolking is niet meer kundig en de producten zijn niet beter dan die in Azie, qua grondstoffen zijn we mindet bedeeld. Dankzij de oorlog in Oekraine is het doek nu definitief gevallen. Heb je kinderen… kijk of ze toekomst in Azie hebben

 7. Covid vaccin is het merkteken van het beest uit Opb. 13.
  In het oudgrieks wordt de hele arm als hand bedoeld. Dus die prik in de deltaspier wordt beschouwd als een prik in je hand.
  En wie de covid vaccin heeft genomen is voor eeuwig verloren. Zie Opb. 14 vers 9 – 11.
  Meer info kan gevonden worden op http://www.evangelicalendtimemachine.com.
  Naar beneden scrollen en dan klikken op video dutch.
  Rechtsboven kan ook in de zoekbalk getypt worden vaccinaties.

 8. Het is waanzinnig redelijkheid te verwachten van onze beulen aan de macht. Daarvoor zitten ze er niet. Wij hebben dat crapuul nooit gekozen. Zij zitten daar bij de gratie van psychopaten in dienst van puur kwaad. Natuurlijk gaat 90% van de bevolking op zijn achterste pootjes staan als ze dit lezen, maar precies deze mensen totaal irrelevant in de beslissingsname, in de evolutie van de attitudes en het gedachtegoed.

  Lees het boek van Jacques Pauwels: La grande guerre des classes (ook in het Engels).Het gaat steeds, om een eindeloze oorlog van de macht tegen de bevolking. De rest is praat voor de vaak. Goed voor bourgeois en andere hersendode zombies. Wie nu nog geen anarchist is, is duidelijk gelobotomiseerd.

 9. Zo Kan je nog Jaaaaaren doorlullen..wat een Schijterig interview… als, en als, en als en veel Blablabla..de toekomst zal het uitwijzen… simpel toch,??..♥️🇷🇺♥️

 10. wat ik denk vermoed.. a,s dinsdag is heer rutte en hoekstra in amerika bij poppetje biden.. ze zullen gaan bespreken hoe een ww3 te starten.. oekraine is verloren ze gaan niet van rusland winnen.. ik vermoed ook als rusland heeft gewonnen dat amerika een nuclaire aanval zal uitoefenen op europa om zo meer slachtoffers te maken voordat ze er zelf helemaal aangaan..

  • Bedankt voor deze tip. Dit moeten we in de gaten houden. Je kan best eens gelijk hebben met je conclusie, en dan Rusland er van beschuldigen.

 11. Geweldig goed en belangrijk interview.

  ‘Front Nieuws’ bewijst weer z’n grote waarde.

  [ p.s : corrigeer de naam Vad in Wade. ]

  • vervolg : ik bedoel : als zelfs zo’n Duitse ex-generaal dit soort dingen zegt.

   Zelf ben ik veel rigoureuzer : het is een proxy oorlog door de V.S., die wereld-hegemonie probeert te behouden – maar zal mislukken. En erachter zit een een elitaire machts-elite : bijvoorbeeld samenkomend in /achter WEF.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in