Screenshot YouTube

In de afgelopen decennia heeft de Turkse politiek onder de stilzwijgende instemming van haar betrouwbare partners zoals Duitsland haar christelijke en joodse bevolking systematisch “uitgedund”. Sinds meer dan tien jaar steunt de Duitse regering indirect ook de stabilisatie van een islamitische republiek onder Erdogan. In het bijzonder heeft ze zijn politieke arm in Duitsland, de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (Diyanet), het hof gemaakt.

De christelijke bevolking is met 90 procent gekrompen tot 120.000, de joodse bevolking met bijna 80 procent tot iets meer dan 20.000. In Turkije zijn christenen, net als in veel andere door moslims gedomineerde landen, juridisch gezien niet gelijk aan moslims. Nu is ook de Hagia Sophia kathedraal weer omgevormd tot een moskee. Maar voor de Duitse regering is dit alles en nog meer geen reden om zich eindelijk te verzetten tegen de ideologie van een ‘barmhartige islam die alle samenlevingen verrijkt’. Ook de kerken zijn in veel kwesties tegen de vermaners uit hun eigen gelederen en aan staan de kant van de vernietigers van het christendom. DBK [Duitse Bisschoppenconferentie, red.] verwijst zelfs schaamteloos naar een document van het Tweede Vaticaans Concilie. De concilievaders besloten immers in het midden van de jaren zestig dat alle drie de grote religies in dezelfde God geloofden en daarom even barmhartig en vreedzaam waren, schrijft Michael van Laack op Philosophia Perennis.

Het gaat alleen om ideologie, niet om de levenswerkelijkheid

Officieel hebben Turkije en Duitsland een grote gemeenschappelijke deler: beide zijn – zij het op basis van verschillende benaderingen – seculiere staten. In beide gevallen zijn religie en politiek zodanig van elkaar gescheiden dat de religieuze gemeenschappen geen invloed hebben op de wetgeving. In beide gevallen is het officieel toegestaan dat alle religieuze gemeenschappen hun cultus op gelijke wijze beoefenen. Evenzo heeft in Turkije officieel geen enkele moslim de voorkeur boven een christen, net zoals in Duitsland geen enkele christen de voorkeur heeft boven een moslim. In beide gevallen zijn er slechts voor één religieuze gemeenschap officiële feestdagen. In Duitsland voor degenen die daar al langer verblijven, en in Turkije voor de moslims.

  Dood door mondkapje? Mondkapje dragen, bacteriële longontsteking en de griep van 1918

In feite mogen er echter geen nieuwe kerken worden gebouwd in Turkije, oudere kerken worden van tijd tot tijd onteigend of branden ‘per ongeluk’ af. Priesters mogen in het land niet worden opgeleid en het aantal nieuwe aankomsten wordt jaar na jaar beperkt. Christenen en Joden mogen geen openbare eredienst houden of in het openbaar werven (zendingsverbod). Christenen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen onroerend goed en grond verwerven, alleen in bepaalde districten of regio’s winkels openen en mogen geen meerderheidsbelang in een Turkse onderneming hebben. Moslims mogen geen christelijke echtgenotes kiezen die zich niet bekeren. Veel vacatures zijn uitdrukkelijk niet beschikbaar voor christenen.

Een voorbeeld stellen tegen de ideologie van de islam

Niet alleen de Turkse president – maar ook alle andere moslimleiders – begrijpen slechts twee talen: die van het geld en die waarin ze zelf “spreken”. Financieel durft niemand – en zeker Duitsland niet – massaal druk uit te oefenen. Want er wordt te veel Duits geld geïnvesteerd in Turkse bedrijven. Dus het enige wat overblijft is om moslims te laten zien hoe men met ongelovigen moet omgaan. Maar Turkije is een NAVO-partner. Dit is een kwestie van geostrategie. Als gevolg zijn er geen restricties.

Desondanks waag ik een voorstel te doen dat gemakkelijk uitvoerbaar is en de situatie kan verhelpen:

 • We onteigenen de grootste moskeeën in Duitsland en maken er musea van die de verschrikkingen van de christenvervolging van de afgelopen 1400 jaar illustreren. Van de “zuivering” van Afrika tot de aanslagen in Europa, de genocide op de Armeniërs, de verbroedering met Hitler en de vervolgingen van christenen in de Arabische staten.
 • Het aantal moskeeën wordt met 90% verminderd. De eigenaars mogen ze aan de staat verkopen voor een vooraf vastgestelde prijs.
 • Voor geen enkele moskee mogen vlaggen van buitenlandse staten of moslimemblemen worden gehesen.
 • Imams en hodja’s mogen niet worden omgeschoold. Als ze sterven of ernstig ziek worden, dan is dat zo. Pech gehad.
 • In het openbaar is het moslims verboden enige vorm van sluier of religieus hoofddeksel te gebruiken.
 • Moslims mogen niet langer in woord en geschrift propageren voor hun godsdienst. Zij mogen geen uitgeverijen meer bezitten in Duitsland. Al het drukwerk moet in het buitenland worden aangekocht. Uiteraard zijn deze onderworpen aan zeer hoge douanerechten.
 • Alle moslimwebsites waartoe de overheid toegang heeft, zullen worden verwijderd. De anderen zullen worden geblokkeerd.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de fysieke conditie van de moslimwerknemers tijdens de ramadan. Vooral niet de stiptheid van de gebedstijden tijdens de werkuren. Degenen die zich niet in staat voelen om te werken door een gebrek aan voedsel en vloeistoffen kunnen diensten ruilen of onbetaald verlof nemen, als dit past in de bedrijfsvoering van het bedrijf.
 • Ook met de voedselwetgeving wordt geen rekening meer gehouden. Niemand wordt gedwongen varkensvlees te eten. Maar als u niet van borden wilt eten waarop ooit varkensvlees op lag of van gerechten wilt genieten uit keukens waarin varkensvlees dampen over de schapenkaas zouden kunnen worden verspreid, moet u thuis koken. Op geïmporteerde goederen die voldoen aan de moslim halalcertificering gelden hoge douanerechten. Halal slachten wordt verboden, vlees van halal geslachte dieren wordt ook verboden.
 • Moslims krijgen geen of slechts extreem moeilijk toegang tot universitaire plaatsen, vooral op het gebied van justitie en geneeskunde.
 • De gebedsruimtes voor moslims in de scholen worden gesloten, islamitisch religieus onderwijs in openbare instellingen wordt verboden. Moslim-kinderdagverblijven of scholen worden gesloten, nieuwe worden niet toegelaten.
 • Winkels mogen alleen reclame maken voor goederen in het Duits. Menu’s in restaurants zijn nu alleen nog toegestaan in het Arabisch als ze een Duitse vertaling bevatten.
 • Zogenaamde islamitische culturele verenigingen krijgen in principe niet langer een non-profit status.

Bijna de helft van alle moslims in Denemarken wil sharia wetgeving invoeren

De schreeuw van de deugmens

  Turkije begint weer migranten te sturen naar Griekenland

Maar zo werkt het niet, ik hoor de deugmensen al schreeuwen, als ze zulke voorstellen zouden lezen. Hoe onchristelijk, hoe meedogenloos. Men moet immers de andere wang toekeren. Bovendien moeten de vredelievende en barmhartige moslims in Duitsland niet worden gestraft voor de individuele gevallen in andere landen. Duitsland is een rechtsstaat, zegt men. In deze rechtsstaat heeft iedereen (behalve patriotten, echte liberalen en conservatieve christenen natuurlijk) het recht om zich vrij te ontwikkelen, om hun mening te uiten, om hun eigen leven te leiden.

De islam is helemaal niet zo slecht

Slecht zijn de “nazi’s” en andere islamhaters, die een religieuze gemeenschap die 1.400 jaar lang waardevolle bijdragen heeft geleverd aan de sociale cohesie in Afrika, Azië en Europa, verguisd hebben. Dit racisme is ook de reden waarom veel moslims die naar ons toekwamen zichzelf religieus vervolgd en cultureel gediscrimineerd zagen worden, zodat ze reageerden in de vorm van mesaanvallen en verkrachtingen. Als ze verzorgd en gekoesterd worden, als hun religieuze en andere behoeften worden vervuld, zal alles vredig en barmhartig zijn.

Spreek nu toch eindelijk eens met de korangelovigen in de taal die zij begrijpen.

When will they ever learn?

Sultan eist dat Spaanse kathedraal een moskee wordt

Vorig artikelRwandese verdachte bekent brandstichting in de kathedraal Nantes
Volgend artikelZwarte militiegroep NFAC schiet haar eigen mensen neer: “We hadden een klein ongelukje, kan gebeuren”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Het stukje in de tekst van de andere wang toekeren , is ridicuul, Christelijkheid heeft niets te maken met het zichzelf wegcijferen ten voordele van anderen.
  In het Christelijk geloof is er wel degelijk strijdbaarheid beschreven: Lucas 36: “Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.”
  Volgens de evangelisten, zuiverde Christus ook de woekeraars uit de tempel,.
  Aannemen dat Christenen enkel mogen leven als geslegen schapen ,onderdanig tegenover zij die hen verachten is een grote misvatting.
  Deze gedachte is in de hoofden van velen geprogrameert om er de controle over te krijgen, assertiviteit zou plaats moeten maken voor het apatisch gedrag dat heden wordt ten toon gespreid.
  Er is tenslotte niets verkeerd aan opkomen voor wie of wat je bent, maar er zijn wel krachten aan het werk die dit ten stelligste willen verhinderen, met alle middelen.

  • Denkt en leeft zo de gemiddelde mens die in Europa ( of in een ander land met een andere religie , alle mensen willen gewoon leven en zich gelukkig voelen )geboren word , kom nou , vrede is belangrijker dan het toe lichten wat mensen overal ter wereld elkaar aandoen

 2. In Noord Afrika en M.O. waren in 1946 1,5 millioen joden; nu nog paar honderd.

  Maar, actueel: ik zou zeggen bij iedere anval op een kerk, zoals in Italie, Frankrijk, Duitsland: de lokale moslims worden aanspreekbaar esteld voor de schade en voor de kosten van bewaking.
  Dat innen is niet moeilijk; de meeste hebben uitkering.

  daarnaast: per gebeurtenis wordt er een moskee gesloten en de minaretten ervan gesloopt.

  Maar ook: moslims geen stemrecht en werkloos langer dan half jaar: byebye. Geen gezinshereniging.

  Het is een schande, dat we duizenden uitvreters ongeschoolde uitvreters hebben, die alleen maar opvreten en van de soos “niet hoeven te werken”en “te goed zijn”om te werken.

 3. Ik sta voor de volle honderd procent achter elk van de voorstellen van de heer Michael van Laack. Bovendien zou in elke Grondwet van een zich democratisch ingesteld land volgende tekst moeten ingelast worden waarbij alle vorige Wetten, ordonnanties en financiële tegemoetkomingen allerhande dienen vernietigd te worden : volledige scheiding tussen Staat en om het even welke geestelijke beleving en/of belijdenis. Deze laatste uitingen zijn en blijven persoonlijk en dienen niet in de openbaarheid beleefd te worden.

 4. volledige scheiding tussen Staat en om het even welke geestelijke beleving en/of belijdenis

  Etienne Vincent ,dan moeten die kanker marxisten hun geloof achter de voordeur doen ,en wat te denken van die vrijmetselaars ,die namaak zionisten lachen nu nog wel .

 5. Allah heeft een hekel aan de schepping, vandaar dat het geoorloofd is mensen te doden.
  Als men als moslim gewelddadig om het leven komt dan is het een martelaar.
  Dit is het tegenovergestelde van de God van Israël.
  Hij heeft Zijn schepping lief, uiteraard en, met Zijn wijsheid, gunt Hij iedereen het eeuwig leven die Jezus erkent.
  Allah= Satan.

 6. Het zijn niet alleen moslims die Christenen haten, joden haten ons ook als de pest! We hebben dat in 1917 in Rusland kunnen zien, 66 miljoen Christelijke Russen afgeslacht en hun kerken in de fik gestoken! Alleen de synachochen bleven staan, Het waren voor 80% joden die de revolutie stuurden en massamoorden op de onschuldige Russen uitvoerden, terwijl de joodse bevolking slechts 2% van de totale bevolking uit maakte! Ze zeiden zelf dan ook communisme is judaisme! De extreme moslims worden gewoon gebruikt om ons te vernietigen, daar hun eigen groep im verhouding te klein is! Zo is het altijd gegaan, een ander voor zijn karretje spannen en zelf de gekwelde zielepoot uithangen!

 7. Onderschreven door iemand die zeker zijn best heeft gedaan , de moord met degene die liegen , en ik zeg dat ze weten ,,, stuk voor stuk , U heeft al vermoord , Jij die mee doet ,, om te winnen wat ????

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in