EU legt de basis voor militair optreden tegen burgers

2

De in 2014 aangenomen “solidariteitsclausule” moet de EU in staat stellen “eensgezind op te treden in geval van terroristische aanslagen, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen”. De EU creëert daarmee het wettelijke kader voor de inzet van politie- en strijdkrachten in heel Europa. De voorwaarden voor de inwerkingtreding van de clausule zijn daarbij even vaag als de mogelijke maatregelen.

De goedkeuring in de Raad Algemene Zaken in juni 2017 gebeurde in het duister: de kwestie stond niet op de agenda van de vergadering. De pers was niet op de hoogte. Dit is echter een van de meest controversiële bepalingen van EU-verdragen. Dat is precies de reden waarom de formulering van de “solidariteitsclausule” werd uitgesteld tot een latere datum toen het Verdrag van Lissabon werd ondertekend, zei parlementslid van de Linken, André Hunko.

De “solidariteitsclausule” kan door een staat worden ingeroepen wanneer een crisis “duidelijk zijn vermogenscapaciteit overschrijdt”, aldus de stellingname van de Raad van de EU. De lidstaten van de EU moeten dan “alle instrumenten waarover zij beschikken” inzetten. We hebben het over “operationele, politieke of financiële instrumenten en structuren”. Dit omvat ook politiële en militaire maatregelen, schrijft Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

De EU creëert zo een juridisch kader voor de inzet van politie- en militaire eenheden in heel Europa. Tegelijkertijd werkt de Europese Commissie intensief aan de oprichting van een uniforme EU-politie-eenheid en een EU-Openbaar Ministerie.

De clausule vormt de rechtsgrondslag voor de inzet van speciale politiediensten van het ‘ATLAS-netwerk’, dat door de Europese Commissie wordt opgezet. De GSG 9 [elite politie tactische eenheid] uit Duitsland is hierbij betrokken. Vorig jaar mocht de speciale eenheid van de federale politie voor het eerst over verschillende landen verspreid een grootschalige ATLAS-oefening uitvoeren.

  Antibioticaresistente bacteriën uit het Midden-Oosten bedreigen de mensheid

De inzet van de ‘Europese Gendarmerie-strijdmacht’ (EUROGENDFOR) wordt door de “solidariteitsclausule”ook mogelijk gemaakt, zoals Heise meldt. De eenheid, die haar hoofdkwartier in Vicenza (Italië) heeft, omvat alle EU-lidstaten die gendarmerie-eenheden in stand houden, d.w.z. politie-eenheden met een militaire status. De oprichtende landen van EUROGENDFOR zijn Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland. De Gendarmerie-strijdmacht offreert haar diensten aan de EU, NAVO of VN.

De clausule versterkt ook de twee inlichtingencentra van de EU. Dit zijn de geheime diensten van de EUMS INT en INTCEN, die de Raad van de EU regelmatig moeten adviseren over “dreigingsevaluatie”. De diensten hebben toegang tot inlichtingenmateriaal van de EU-lidstaten en tot EU-satellietbewaking.

De “solidariteitsclausule” is overbodig, omdat de EU al over mechanismen voor wederzijdse bijstand bij rampen beschikt. Anderzijds versterkt de clausule de koers naar een militarisering van het binnenlands beleid, aangezien militair personeel op verzoek ook in een andere lidstaat kan worden ingezet. Men kan vrezen dat het hier gaat om de zaak van de binnenlandse alliantie: het moet van toepassing zijn wanneer “ernstige gevolgen voor mensen, het milieu of goederen” dreigen. Zelfs politiek gemotiveerde blokkades op het gebied van energie, transport en verkeer of algemene stakingen zijn inbegrepen, vervolgt Hunko.

Het is nog steeds omstreden wáár de “solidariteitsclausule” daadwerkelijk van toepassing kan zijn, zoals Heise verder rapporteert. Mogelijke toepassingsgebieden zijn “landoppervlakte, binnenwateren, territoriale wateren en luchtruim” van de betrokken landen. Crises en rampen vallen echter ook onder de richtlijn als ze “buiten het grondgebied van de lidstaten” ontstaan.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar crises waarvan de oorzaak “buiten de EU” ligt. De Linken fractie verwerpt dit mengsel van interne en externe veiligheid. In plaats van het binnenlandse beleid te militariseren door het inzetten van strijdkrachten in andere lidstaten, moeten we de civiele solidariteitsmechanismen in de EU versterken, vervolgt Hunko.

Volgende EU-waanzin: Asielaanvragen in de toekomst ook via e-mail en post

Vorig artikelGedetineerde bekent 2 kinderverkrachters te hebben vermoord in de gevangenis: “Ik dacht dat ik iedereen een plezier zou doen”
Volgend artikelHet klimaat is altijd al in “verandering” geweest: Middeleeuwse warme periode en mini ijstijden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in