Waarom zijn mensen zo gek op proefkonijnen te zijn?

2

Ongeveer twaalf uur geleden passeerde ik een soort persoonlijke mijlpaal: Ik vond, en las, een extatisch Facebookbericht van de twintigste persoon die ik ken die een dosis heeft gekregen van een van die experimentele medicijnen die de Amerikaanse regering, ten koste van honderden miljoenen dollars van ons geld, ons probeert over te halen om los te laten op ons immuunsysteem.

Ja – ik heb die bizarre uitbarstingen van opluchting en borstklopperij bijgehouden van de laatste slachtoffers van de Coronavirus-coup. Om eerlijk te zijn, ze verbijsteren me. En maken me woedend, schrijft Michael Lesher op Off-Guardian.

Eerst kon ik niet geloven dat iemand zich erop zou beroemen een menselijk proefkonijn te worden zonder een cent compensatie te krijgen, alleen maar om de winsten van een bedrijf-camorra te vergroten. Toen kon ik niet geloven dat ik vijf van zulke berichten op Facebook zou vinden. Toen wedde ik met mezelf dat ik er nooit tien zou tegenkomen.

Nou, nu heb ik er twintig gezien.

Twintig verschillende mensen die opscheppen over het feit dat ze zichzelf overleveren aan de grootste, en misschien wel de gevaarlijkste, medische zwendel van mijn leven.

Dus wat is het volgende? Zullen mensen die ik ken ademloze Facebook-posts gaan maken telkens als ze arsenicum slikken of vliegtuiglijm snuiven? Gaan ze publiekelijk opscheppen over het doorwaden van chemische stortplaatsen? Moet ik ze toejuichen als ze dat doen?

Of proberen deze indiscrete mensen mij ervan te overtuigen – door hun stem te lenen aan de hysterie in de media over vaccins die geen vaccins zijn, voor een noodsituatie die geen noodsituatie is – dat als we een bende serumpushers met onze celstructuur laten spelen, we onszelf op de een of andere manier op de korte weg naar het paradijs zullen vinden?

Als dat is wat ze van plan zijn, moeten ze nog veel meer overtuigingskracht hebben.

Want het hele ding is bizar.

Om te beginnen heeft de Centers for Disease Control and Prevention op dit moment al 1.909 Amerikaanse zielen geregistreerd voor wie deze “vaccins” werkelijk een ticket naar het paradijs waren – in meer prozaïsche taal, naar het mortuarium. Bij het verdoezelen van dit feit, hebben mijn Facebook “vrienden” een numerieke paradox op hun handen. Denk terug aan 9 maart vorig jaar, toen het nationale dodental door het Coronavirus officieel op zesentwintig stond – dat klopt, zesentwintig – en het hele koor van Coronavirus-propagandisten “noodsituatie” schreeuwde en eiste dat we ons neerlegden bij de afschaffing van de Bill of Rights en de opschorting van de representatieve democratie in vier vijfde van onze staten. Maar nu worden we geacht onze schouders op te halen over een sterftecijfer dat meer dan zeventig keer zo hoog is – terwijl Big Pharma miljarden binnenharkt met het lukrake gebruik van schaars geteste experimentele medicijnen?

En dat is nog niet alles. Zelfs een vluchtige blik achter het gordijn van de vaccinpropaganda onthult meer dan genoeg om ieder weldenkend mens te doen twijfelen.

Ten eerste is het een publiek geheim dat vaccins tegen luchtwegvirussen nooit een succes zijn geweest; de Verenigde Staten behoren tot de weinige landen waar ze actief worden gepromoot, en dit is grotendeels te danken aan de invloed van de vaccinfabrikanten, die de CDC in 2004 met succes onder druk hebben gezet om haar systeem voor het tellen van griepgerelateerde sterfgevallen te wijzigen, teneinde de angst onder het publiek voor luchtwegvirussen aan te wakkeren. (Een CDC-functionaris gaf dit tien jaar later in een openbaar interview min of meer toe). Vaccins hebben nooit meer dan een marginale rol gespeeld bij het indammen van virale epidemieën, en er is geen bewijs dat het met Covid-19 anders zal zijn.

Ten tweede veronderstelt de mantra dat Covid-19 vaccins de ontwikkeling van “kudde-immuniteit” zullen bespoedigen (een uitdrukking die de propagandisten ooit verafschuwden, maar die ze begonnen te vieren toen ze zich realiseerden dat ze kon worden gebruikt om hogere winsten te maken voor medicijnproducenten) dat de vaccins de overdracht van het virus voorkomen. Maar dat doen ze niet; de Food and Drug Administration heeft met betrekking tot elk van de geneesmiddelen in kwestie specifiek ontkend dat er “bewijs is dat het vaccin de overdracht van SARS-CoV-2 van persoon op persoon voorkomt”. Deze geneesmiddelen zullen dus geen rol spelen bij het vertragen van de epidemie, laat staan het stoppen ervan.

  Maak je klaar voor chronische COVID - De vaccins hebben de gevaccineerden veranderd in schietschijven voor dit virus

Dit feit logenstraft de propagandisten die beweren dat een “gevaccineerd” persoon niet langer een gezondheidsrisico vormt voor anderen. Aangezien er geen bewijs is dat deze geneesmiddelen de overdracht van het virus voorkomen, is de waarheid dat zij van geen enkele waarde zijn voor het grote publiek; als zij al werken, komt dit alleen ten goede aan de persoon die gevaccineerd is (zogezegd door de ernst van zijn symptomen bij besmetting te verminderen).

In één woord, de hele Covid-19 vaccin promotie-bandwagon is gebouwd op een leugen; in feite is het zelfs misleidend om deze medicijnen überhaupt “vaccins” te noemen. In tegenstelling tot alle vaccinaties die regeringen al meer dan een eeuw verplicht stellen, biedt een Covid-19 vaccinatie geen enkele bescherming aan het publiek. Er is geen legitieme reden om dit te eisen, noch om overheidsgeld te gebruiken om het te promoten.

U zou dit feit in gedachten kunnen houden wanneer u de propagandisten hoort brabbelen over “vaccinpaspoorten” om de bevoorrechte gevaccineerden te scheiden van de rest van ons, of over het beperken van de vrijheden van mensen die weigeren proefkonijn te zijn. Zulke praatjes gaan niet over gezondheid, en het gaat zeker niet over “wetenschap”. Het is een politiestaat project, puur en simpel – opgebouwd uit publieke hysterie, opgestookt met leugens – en heeft precies dezelfde morele legitimiteit als die beruchte gele sterren die Joden moesten dragen onder het nazi-bewind.

En er is nog meer. Door deze experimentele medicijnen een remedie te noemen voor een gevaar voor de volksgezondheid, wordt de realiteit op zijn kop gezet. In feite vormen de medicijnen zelf een gevaar voor de volksgezondheid.

Let wel, dat is geen gissing; het is een simpel feit van de regelgevende procedure. De FDA (die er nooit om bekend heeft gestaan buitensporig conservatief te zijn waar het Big Pharma betreft) eist tenminste dat bepaalde protocollen voor dierproeven worden gevolgd voordat zij geneesmiddelen goedkeurt voor menselijk gebruik. Maar de Covid-19 “vaccins” zijn specifiek vrijgesteld van dergelijke tests.

Bovendien is deze afwijking van elementaire veiligheidsprocedures gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat Covid-19 een “noodsituatie” is. Zoals wetenschappers als Denis Rancourt al maanden aantonen, zijn de sterftecijfers voor alle oorzaken in de Verenigde Staten sinds op zijn minst afgelopen zomer zelden buiten de normale parameters geweest. Dat sluit het bestaan van een gezondheids-“noodsituatie” uit – er kan geen sprake zijn van een “noodsituatie” wanneer de sterftecijfers binnen normale marges vallen – en bij afwezigheid van een noodsituatie is er geen excuus om de normale testvoorschriften in te korten. En toch is dat precies wat onze regering heeft gedaan – met de goedkeuring van de zogenaamde “gezondheidsdeskundigen” die u in de New York Times geciteerd ziet worden, een feit dat alles zegt wat u moet weten over voor wie die “deskundigen” werkelijk werken.

Een extra woord is hier op zijn plaats. De “gentherapie” technologie die gebruikt wordt in twee van de drie vaccins die nu beschikbaar zijn in de VS, is nooit eerder goedgekeurd voor menselijk gebruik; toen het in een eerdere vorm getest werd, kwam het in de problemen toen gevaccineerde dieren die daarna blootgesteld werden aan een “wild virus” extreme en dodelijke reacties vertoonden. Dergelijke proeven worden niet op mensen uitgevoerd, dus de serums van Pfizer en Moderna – die beide op hetzelfde principe berusten (waarbij “boodschapper-RNA” een rol speelt) – zijn nooit ontlast van het gevaar dat zij soortgelijke ernstige reacties veroorzaken wanneer mensen, na vaccinatie, worden blootgesteld aan de ziekteverwekker in “wilde” vorm.

Met andere woorden, wat het toezicht van de FDA betreft, speelt iedereen die deze geneesmiddelen neemt medisch Russisch roulette.

In feite weigert onze regering niet alleen om ons te beschermen – zonder zelfs maar een aanvechtbaar excuus. Onze regering doet haar uiterste best om ons te onderwerpen aan gevaren die zij verplicht is te minimaliseren. Nog voordat deze experimentele medicijnen op de markt waren, hadden Amerikaanse functionarissen de ongekende stap genomen om de fabrikanten algemene juridische immuniteit te verlenen voor eventuele nadelige effecten die de medicijnen zouden kunnen veroorzaken. Vervolgens hebben zij de “vaccins” vrijgesteld van cruciale stadia van dierproeven voorafgaand aan de goedkeuring (zoals ik reeds heb vermeld). En nu geven ze honderden miljoenen dollars uit aan overheidsgeld om mensen onder druk te zetten de medicijnen te nemen – terwijl ze ernstige vragen over hun veiligheid verzwijgen, laat staan hun nut voor het publiek.

  Moderna COVID-19 vaccin in Zweden gestopt - verondersteld hartschade te veroorzaken

Heb je dat? De overheid gebruikt massa’s overheidsgeld om mensen over te halen zich te onderwerpen aan een medisch gevaar waartegen diezelfde overheid ons had kunnen beschermen, maar in plaats daarvan alles heeft gedaan wat in haar macht lag om het te verergeren.

Dat is erger dan nalatigheid. Dat is een misdaad.

Het cynisme van de indoctrinatie campagne is ook leerzaam. “Veel nieuw onderzoek” toont volgens NBC News aan dat…

“Amerikanen hun artsen vertrouwen en overtuigd kunnen worden met een positieve boodschap over de voordelen en veiligheid van de vaccins”.

Ja, maar welke voordelen? “De meest impactvolle boodschap”, beweert de Republikeinse opiniepeiler Frank Luntz..

“is hoe het vaccin de beperkingen van de overheid op ons leven en onze vrijheden zal verminderen…. Zonder wijdverspreide vaccinatie, zullen de mondkapjesmandaten en persoonlijke lockdowns doorgaan”.

Dus zet je schrap, mensen: we staan op het punt getuige te zijn van een enorme, door de overheid gefinancierde marketingcampagne waarin artsen ons zullen vertellen dat als we ooit hopen een aantal van de rechten te hebben die bij de grondwet van de V.S. horen, we The Shot zullen moeten nemen.

Degenen onder ons die het niet kunnen laten de juiste namen voor dingen te gebruiken, zullen dit grove dreigement noemen zoals het hoort te heten: chantage. (“Doe wat we willen of we houden je in de boeien”.) Maar Luntz noemt het “onbevooroordeelde, niet gepolitiseerde feiten en gegevens van artsen en medische professionals”, en je kunt er je geld op inzetten dat de mainstream media het ook zo zullen noemen.

In zekere zin moet je het toegeven aan antidemocratische propagandisten als Luntz. Zijn strategie is een slimme. Door politieke chantage in de mond van artsen te leggen, kunnen hij (en zij) doen alsof de dreiging “niet gepolitiseerd” is. En wanneer die beloofde vrijheden niet terugkomen – en dat zullen ze niet (de propagandisten suggereren nu al dat het “nieuwe normaal” “permanent” is, met eindeloze beperkingen en elk jaar twee nieuwe verplichte vaccinaties) – kunnen ze ook zeggen dat ze niet echt tegen ons logen, omdat het nooit in hun macht lag om te garanderen wat de politici zouden doen.

En ze kunnen zeggen dat ze de federale wet niet overtraden – ook al is het illegaal om iemand in de Verenigde Staten te dwingen zich te onderwerpen aan een medicijn dat alleen is goedgekeurd voor noodgebruik, zoals het geval is met alle nieuwe “vaccins”. Tenslotte, zullen ze zeggen, waren zij niet de regering; zij waren gewoon artsen die ons medisch advies gaven. Toch?

Maar slim of niet, laten we nuchter overwegen wat deze door de belastingbetaler gefinancierde indoctrinatiecampagne – de campagne die stilzwijgend wordt gevierd door al die Facebookposters die opscheppen over hun “Covid-prikken” – werkelijk is.

Het is wreed, omdat het erop aandringt dat u en ik geen basisvrijheden verdienen tenzij we ermee instemmen proefkonijnen te zijn voor Big Brother. Het is bedrieglijk, omdat het de belofte van zelfs verwaterde vrijheid in de mond legt van mensen die het niet kunnen waarmaken. Het is frauduleus, omdat de planners van de campagne niet echt van plan zijn ons uit onze kooien te laten. Het is onethisch, omdat het berust op artsen die mensen cynisch onder druk zetten om onnodige medische risico’s te nemen. Het is een vorm van diefstal, omdat het dit alles doet met overheidsgeld en daarbij bewust het algemeen belang schendt.

En, naar mijn mening althans, is het verraad – omdat het de Bill of Rights inruilt voor een spelletje Russische roulette, waarbij we gedwongen worden te kiezen tussen onze vrijheid en de integriteit van ons eigen lichaam. Een regering die dat doet heeft haar grondwettelijke legitimiteit gecompromitteerd.

Mijn “vrienden” op Facebook hebben dus heel wat uit te leggen wanneer ze hun dankbare stem lenen aan het koor van de overgave-van-je-lichamen-voor-bedrijfswinst-propaganda.

  Brief aan een Covidiaan: Een tijdreis-experiment

Hoeveel doden zullen er nog vallen door deze farmacologische razernij? Hoeveel mensen zullen, na kronkelend van pijn door de “vaccins”, ontdekken dat hun offer hen niet heeft vrijgesteld van muilkorven of hen ook maar een stap dichter bij vrijheid heeft gebracht? Hoeveel meer vrienden en familieleden zullen uit elkaar gedreven worden door de hysterische angst voor een matig ernstig griepvirus die al deze injectie-zeloten dient om te intensiveren? Hoeveel meer mensen zullen gedemoniseerd worden met de laster – een opzettelijke leugen, zoals ik heb aangetoond – dat ongevaccineerd blijven iemand tot een publiek gevaar maakt?

Door op te scheppen over je vaccinatie bespaar je jezelf misschien de toorn van Big Brother – voor het moment. Maar je zorgt ervoor dat veel andere onschuldige mensen dat geluk niet hebben.

Want dat is het uiteindelijke doel van dit alles, ben ik bang. Het gaat niet alleen over het voeden van menselijke lichamen aan Big Pharma voor gratis medische experimenten – hoewel dat erg genoeg zou zijn.

Het is echt een eerste grote stap in de richting van de creatie van een permanente, verguisde onderklasse van andersdenkenden, een manier om mensen die vasthouden aan vrijheid te classificeren als publieke bedreigers die het verdienen om gestraft, beschaamd of genegeerd te worden. Als mensen die een experimenteel medicijn niet nemen eenmaal ten onrechte als gezondheidsrisico’s kunnen worden aangemerkt, dan is het geen sinecure om hetzelfde te doen met iedereen die de verkeerde politieke boodschap uitdraagt, het verkeerde voorbeeld geeft, of zelfs maar de verkeerde gedachten denkt. En als we eenmaal dat punt hebben bereikt, is het allemaal voorbij met ons.

“De herinnering aan zijn moeder verscheurde zijn hart”, schreef Orwell over de hoofdpersoon van 1984, Winston Smith,…

“omdat ze was gestorven terwijl ze van hem hield… en omdat ze zich op de een of andere manier, hij wist niet meer hoe, had opgeofferd aan een opvatting van loyaliteit die privé en onveranderlijk was. Zulke dingen, zag hij, konden vandaag niet gebeuren. Vandaag waren er angst, haat en pijn, maar geen waardigheid van emotie, van diepe complexe smarten”.

Schep maar op met je Covid-19 prik als je wilt. Maar denk aan het soort wereld dat je helpt bevorderen als je het doet. In de wereld die de propagandisten voor ons in gedachten hebben, zullen we geregeerd worden door angst, haat en pijn – angst voor een fantoom “dodelijke” ziekte, pijn door de gevolgen van officiële welwillendheid, haat tegen diegenen die enig notie van menselijk zelfrespect in stand houden.

Maar er zal niet veel anders meer zijn. Vriendschap en solidariteit zullen verdwenen zijn, vervangen door “gezondheids” toezicht en loyaliteit aan Big Brother. De kunst zal slechts een herinnering zijn. Een afwijkende mening zal slecht zijn; vrijheid zal “egoïsme” worden genoemd; het menselijk leven zal niet worden gewaardeerd vanwege de geest of de wil of de creativiteit of de privacy in de kern ervan, maar alleen als een nummer dat kan worden gemanipuleerd in dienst van de staat. Zoals in Auden’s vreselijke voorspelling:

Uit de lucht een stem zonder gezicht
Bewees door statistieken dat een zaak rechtvaardig was
In tonen zo droog en vlak als de plaats:
Niemand werd toegejuicht en niets werd besproken…

Wanneer de mainstream media openlijk mijmeren over de deugd van permanente lockdowns, wanneer “deskundigen” ons vertellen dat het leven uit niets anders bestaat dan uit de voortdurende angst voor ziekte, wanneer publicisten erop aandringen dat het onze heiligste plicht is onszelf op te offeren voor de voordelen van megacorporaties, dan is het tijd om ons – serieus – af te vragen of onze publieke boodschappen de zaak van de beschaving helpen of hinderen.

Verzet je tegen de coup van het Coronavirus, dan doe je tenminste iets om je te identificeren met wat heilig is in het menselijk leven. Steun het en je bent op de bandwagon voor totalitarisme.

Denk daaraan voordat je een vrolijk Facebookbericht schrijft over deelname aan een menselijk medisch experiment dat is ontworpen om een grimmige toekomst te bevorderen.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De “Ongevaccineerden” Kwestie

Vorig artikelCoronawaanzin: rouwende Oostenrijker omarmde vriend – gevangenisstraf!
Volgend artikelBoksers in uniform – hoe de Duitse politie vreedzame Corona-demonstranten betogers sloeg
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Wat een goed artikel. God zij dank dat er mensen als Michael Lesher in onze gelederen zijn. Laat de lemmingen zich maar van de rotsen storten, dat zal dan wel. Wie weet waar dat uiteindelijk goed voor is. Kanonnenvoer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in