De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

  DOODSIGNAAL: Canadese artsen sterven 4x zo vaak onder de 40, 8x zo vaak onder de 30

Hun verslag tot 20 maart 2021 vermeldt 4.576 doden en 199.213 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de drie Covid-19 injecties die Frontnieuws hier opneemt, en hier zijn de samenvattende gegevens tot 13 maart 2021. Deze abonnee heeft zich vrijwillig aangemeld om dit te doen, en het is veel werk om elke reactie met kwetsuren en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is op het EudraVigilance-systeem waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen.

Tegen de tijd dat deze gegevens worden gepubliceerd, zijn de statistieken dus al een week oud en zijn er al nieuwe statistieken beschikbaar.

Hier is de samenvatting van de gegevens tot 20 maart 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 2.906 doden en 111.508 gewonden tot 20/03/2021

 • 8.286 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 5.094 Hartaandoeningen incl. 326 sterfgevallen
 • 25 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 2.947 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 54 Endocriene aandoeningen
 • 3.207 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 25.177 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 144 sterfgevallen
 • 78.540 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1050 sterfgevallen
 • 117 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 2.148 Immuunsysteemaandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 6.662 Infecties en infecties incl. 302 sterfgevallen
 • 2.436 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 43 sterfgevallen
 • 5.087 Onderzoeken incl. 129 sterfgevallen
 • 1.726 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 57 sterfgevallen
 • 40.753 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 26 sterfgevallen
 • 69 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 3 sterfgevallen
 • 49.030 Zenuwstelselaandoeningen incl. 226 sterfgevallen
 • 107 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 58 Productproblemen
 • 4.150 Psychiatrische aandoeningen incl. 39 sterfgevallen
 • 592 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 39 sterfgevallen
 • 609 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 9.604 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 340 sterfgevallen
 • 11.720 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 262 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 79 Chirurgische en medische ingrepen incl. 5 sterfgevallen
 • 5.401 Vaataandoeningen incl. 99 sterfgevallen
  Er is iets verschrikkelijks aan de hand: Hoe langer ze het negeren, hoe misdadiger het is

Totaal reacties op het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 1076 sterfgevallen en 7.030 letsels tot 20/03/2021

 • 375 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 569 Hartaandoeningen incl. 111 sterfgevallen
 • 1 Aangeboren, familiaire en genetische aandoening
 • 133 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 9 Endocriene aandoeningen
 • 211 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 1.513 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 42 sterfgevallen
 • 4.961 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 452 sterfgevallen
 • 25 Hepatobiliaire aandoeningen
 • 246 Immuunsysteemaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 601 Infecties en infecties incl. 60 sterfgevallen
 • 277 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 18 sterfgevallen
 • 467 Onderzoeken incl. 37 sterfgevallen
 • 204 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 19 sterfgevallen
 • 2.036 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 21 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 3 sterfgevallen
 • 2.746 Zenuwstelselaandoeningen incl. 119 sterfgevallen
 • 19 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 4 Productproblemen
 • 328 Psychiatrische aandoeningen incl. 15 sterfgevallen
 • 106 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 38 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
 • 929 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 95 sterfgevallen
 • 894 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 57 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 45 Chirurgische en medische ingrepen incl. 4 sterfgevallen
 • 444 Vasculaire aandoeningen incl. 39 sterfgevallen

Totaal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 592 sterfgevallen en 80.642 verwondingen tot 20/03/2021

 • 1.867 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 3.163 Hartaandoeningen incl. 78 sterfgevallen
 • 22 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 1.068 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 60 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 3.007 Oogaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 25.649 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 26 sterfgevallen
 • 62.945 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 244 sterfgevallen
 • 66 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 837 Immuunsysteemaandoeningen
 • 4.785 Infecties en infecties incl. 53 sterfgevallen
 • 1.357 Letsel, vergiftiging en complicaties bij de procedure incl. 4 sterfgevallen
 • 3.682 Onderzoeken incl. 6 sterfgevallen
 • 3.731 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 6 sterfgevallen
 • 34.943 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 27 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 2 sterfgevallen
 • 48.339 Zenuwstelselaandoeningen incl. 59 sterfgevallen
 • 36 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 17 Productproblemen
 • 4.374 Psychiatrische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 800 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 462 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 6.474 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 47 sterfgevallen
 • 10.029 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 153 Sociale omstandigheden incl. 2 sterfgevallen
 • 182 Chirurgische en medische ingrepen incl. 5 sterfgevallen
 • 2.646 Vaataandoeningen incl. 14 sterfgevallen
  Bizarre psychiatrische gevallen onder de COVID gevaccineerden

Totaal aantal reacties op het experimentele COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 2 sterfgevallen en 33 verwondingen tot 20/03/2021

(Nog niet genoeg gegevens om een grafiek te maken)

 • 4 Hartaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1 Oor- en labyrintaandoening
 • 2 Oogaandoeningen
 • 5 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 21 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsafwijkingen
 • 3 Infecties en aantastingen
 • 1 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties
 • 7 Onderzoeken
 • 3 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen
 • 19 Zenuwstelselaandoeningen
 • 36 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 17 Productproblemen
 • 2 Psychiatrische aandoeningen
 • 1 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
 • 6 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
 • 4 Huid- en onderhuidaandoeningen

Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

Dit zijn serieuze cijfers, en toch kennen we geen enkele nieuwsorganisatie die hier iets over heeft gepubliceerd, behalve Health Impact News & Frontnieuws.

Deel deze informatie alstublieft wijd en zijd, en voel je vrij om alles in dit artikel te kopiëren en te herpubliceren.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Hoogstwaarschijnlijk” militair ontwikkeld COVID, gelekt uit lab

Vorig artikel“Hoogstwaarschijnlijk” militair ontwikkeld COVID, gelekt uit lab
Volgend artikelSchotse vrouw kampt met “kwellende” uitslag over het hele lichaam na AstraZeneca-injectie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in