Er zijn vriendschappen verloren gegaan en familiebanden verbroken omdat mensen deze propaganda over de experimentele gentherapie geloofden. Gezien het feit dat deze zes wereldleiders flagrante leugens hebben verteld, waarom zitten miljoenen nog steeds vast in het Stockholmsyndroom?

Regeringsfunctionarissen, volksgezondheidsfunctionarissen, media en een hele reeks andere pratende hoofden die de officiële praatjes napraten, hebben ons herhaaldelijk voorgelogen. We wisten dit, maar nu – zonder excuses – beginnen ze het allemaal “toe te geven” door het narratief subtiel te veranderen, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Zoals opgemerkt door komiek Jimmy Dore in de aflevering van 3 augustus 2022 van “The Jimmy Dore Show” (video hierboven):

“Dit verhaal ligt mij na aan het hart, omdat het mij vrijpleit. Ze hebben gelogen over COVID, ze hebben gelogen over de vaccins, ze hebben gelogen over kudde-immuniteit, ze hebben gelogen over natuurlijke immuniteit, ze hebben gelogen over maskers.

Ze hebben gelogen over kinderen – ze hebben gelogen over alles! Wie had gedacht dat de regering en Big Pharma tegen ons zouden liegen? Uit winstbejag? Ik ben verbijsterd. Ik ben buiten mezelf van verbazing.”

Nu eten ze hun eigen woorden op

Hij gaat verder met specifieke voorbeelden, zoals president Biden die beweerde: “Je krijgt geen COVID als je deze vaccinaties krijgt.” Of Dr. Anthony Fauci, die zei: “Als ze gevaccineerd zijn, kunnen ze er zeker van zijn dat ze niet geïnfecteerd worden.”

Of de Canadese premier Justin Trudeau, die verklaarde: “Als je het juiste hebt gedaan en je hebt laten vaccineren, verdien je de vrijheid om veilig te zijn voor COVID-19.” (Een woordspeling daargelaten – kun je “de vrijheid verdienen om veilig te zijn” voor een infectie? – Niettemin maakt hij duidelijk dat je vermoedelijk geen COVID krijgt als je de prik hebt gekregen).

Vicepresident Kamala Harris zei: “Als je gevaccineerd bent, ben je beschermd.” Daniel Andrews, premier in Victoria, Canada, beweerde dat je met drie doses “niet alleen voorkomt dat je ernstig ziek wordt, maar ook dat je dit virus, deze Omicron-variant, krijgt en dus aan anderen doorgeeft.”

Professor Brett Sutton, hoofdgezondheidsfunctionaris van Victoria, die de AstraZeneca-prik kreeg, hield vol dat het een “zeer effectief vaccin” was dat het “risico van overdracht” verminderde. Elk van deze ambtenaren heeft nu COVID opgelopen, sommige twee of drie keer.

We wisten dat de vaccins lekten

Een primair bezwaar tegen vaccinatie-mandaten was, zoals Dore opmerkt, dat een lek “vaccin” – een vaccin dat infectie en verspreiding niet voorkomt – niemand anders kan beschermen dan degene die de injectie krijgt. Het argument dat COVID-vaccinatieweigeraars mensen doodden, was dus onjuist. Het idee dat de prik mensen in je omgeving zou beschermen was onzin.

“Dit waren leugens,” zegt Dore, “ze maakten geen fout. Ze logen.” Wat is de reden om te liegen over een injectie die duidelijk niet kan doen wat u zegt dat het kan? Dore suggereert dat ze logen namens hun donateurs – Pfizer, Moderna, enz. Natuurlijk zijn de National Institutes of Health,1,2 bijvoorbeeld, ook eigenaar van patenten op deze injecties, dus zij verdienen er rechtstreeks aan.

Dus, nu de waarheid voor zich spreekt, waarom vragen de media niet waarom Fauci, Biden, Harris, Trudeau en de rest verkeerde informatie verspreiden? Waar is de opvolging? En waar zijn de excuses? Rachel Maddow, zou je deze bewezen onware verklaring, gedaan in “The Rachel Maddow Show” willen herzien?

“In plaats van dat het virus van persoon naar persoon kan springen, zich verspreidend en uitbreidend … weten we nu dat de vaccins goed genoeg werken; dat het virus stopt bij elke gevaccineerde persoon.

Een gevaccineerd persoon wordt blootgesteld aan het virus, het virus infecteert hem niet, het virus kan die persoon dan niet gebruiken om ergens anders heen te gaan. Het kan een gevaccineerde persoon niet gebruiken als gastheer om meer mensen te krijgen. Dat betekent dat de vaccins ons tot het einde zullen brengen.”

Deze propaganda is niet goed overgekomen, en dat is nog zacht uitgedrukt. Nu probeert men de landmijnen van de waarheid – de werkelijkheid – te omzeilen en beweert men dat de inentingen nooit bedoeld waren om infecties te voorkomen, maar altijd om ernstige ziekten te voorkomen en u uit het ziekenhuis te houden. Maar de hierboven geciteerde verklaringen, en dat is maar een kleine greep, bewijzen het tegendeel.

  Open brief van aartsbisschop Viganò over Covid-19, het vaccin, en de Great Reset

De basis en rechtvaardiging voor het opdringen van een experimentele gentherapie aan iedereen was dat het de pandemie zou beëindigen door infectie en verspreiding te voorkomen. Mensen verloren hun baan vanwege die frauduleuze rechtvaardiging. Vriendschappen zijn verloren gegaan en familiebanden zijn verbroken omdat mensen de propaganda geloofden die zei dat als je de prik niet neemt, je niet om anderen geeft. Uw aanwezigheid kan dodelijk voor hen zijn. Dus als je om anderen geeft, krijg je de prik.

Geven autoritairen om u?

Dat brengt ons bij een belangrijkere vraag, namelijk of deze autoritairen echt om ons geven? Zij beweren dat de reden voor hun acties hun diepe zorg is voor de volksgezondheid en het welzijn van de samenleving. Maar is dat echt zo? Of is het gewoon een PR-strategie?

Immers, zeggen dat je de bevolking met een bepaald percentage wilt verminderen, of de financiële aderlating van ouderen en gehandicapten wilt elimineren, zal de naleving van de strategieën om die effecten te bereiken toch niet bevorderen? Het zou zinvoller zijn om mensen te vertellen dat ze zich aan de regels moeten houden “voor hun eigen bestwil en die van anderen”. Dan wordt het beoogde effect – ontvolking – bereikt door vrijwillige opoffering.

Totalitarisme als ‘zorg’

In “Totalitarisme als ‘zorg'”3 ontleedt politiek commentator Elena Louisa Lange de morele verplichting van het biomedische regime om “de kwetsbaren te beschermen”, wat in 2020 voor het eerst ging betekenen dat iedereen, ongeacht het persoonlijke risico, zich moest isoleren, een masker moest dragen en een experimentele gentherapie moest ondergaan, “ongeacht de prijs in lichamelijke integriteit en autonomie”.

De pretentie van links om “de kwetsbaren te beschermen” is niet alleen politiek en sociaal corrosief. Het berust ook, filosofisch, op een onverdedigbare en autoritaire redenering. ~ Elena Louisa Lange

In een nooit eerder vertoonde solidariteit veranderden honderden bedrijven hun logo’s en merkslogans om de COVID-prikken te promoten. Ook politieke partijen, scholen, media en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) zeiden dat we de prik gewoon moesten krijgen – of anders. Het volgende uittreksel uit het artikel van Lange is iets langer dan gebruikelijk, maar de uitgebreide context maakt Lange’s punt duidelijk. Verder raad ik aan haar artikel in zijn geheel te lezen:4

“De retoriek van ‘kwetsbaarheid’ en ‘zorg’ heeft de massa ertoe gebracht een reeks schendingen van mensen- en burgerrechten te accepteren, zoals opsluiting in onze eigen huizen, het tegenstrijdige ‘sociale distantiëren’, maskering, en vooral verplichte vaccinaties die ongekend zijn in hun ernst en wereldwijde omvang.

Maar de pretentie van links om “de kwetsbaren te beschermen” is niet alleen politiek en sociaal ondermijnend. Ze berust ook, filosofisch gezien, op een onverdedigbare en autoritaire grondgedachte.

De exclusieve aandacht voor het abstracte kader van “kwetsbaarheid” en “solidariteit”, “gemeenschap” en “zorg” – altijd “voor anderen”, nooit voor zichzelf – diende om het inkomensverlies en de psychologische schade te verhullen die werden veroorzaakt door grootschalige schorsingen van burgerrechten …

Het idee van kwetsbaarheid als leidend politiek principe van links gaat terug tot het ontstaan van sociaal-democratische en arbeiderspartijen in het begin van de 20e eeuw. Het was de arbeidersklasse die bescherming nodig had tegen de wrede wisselvalligheden van de markt …

Maar sinds de opkomst van de neoliberale consensus in de jaren zeventig heeft er een opmerkelijke verschuiving plaatsgevonden … Het is niet langer de arbeidersklasse … maar specifieke identiteitsgroepen, de raciaal gemarginaliseerden en de seksueel uitgeslotenen, die “kwetsbare subjecten” werden …

Wat de opkomst van de linkse PMC [professionele-managementklasse] aan de macht echter echt verstevigde, was een meer fundamentele epistemische verschuiving. Links … dat gewoonlijk alles als een “sociale constructie” bestempelde, verklaarde het nieuwe coronavirus plotseling tot een “natuurlijk fenomeen”, een “uitdaging door oncontroleerbare natuurlijke krachten” … het virus werd gezien als een zelfwerkende agent met zijn eigen subjectieve bedoelingen, motieven en zelfs politieke agenda.

Deze fetisjistische omkering – het toekennen van autonome krachten aan een levenloos ding – legitimeerde technocratische oplossingen zoals lockdowns en de koortsachtig gepromote massavaccinaties, ongeacht de maatschappelijke kosten. Door het virus in een doelbewust middel te veranderen, werd bovendien de schuld voor zelfmoorden en huiselijk geweld, inkomensverlies en extreem politiegeweld tegen demonstranten afgeschoven van de politici en bureaucraten naar de “natuur”.

Een ziekteverwekker … is slechts zo ernstig als de sociale reactie erop. Als de reactie, gerechtvaardigd als een “objectieve beperking” van het virus, dodelijker is dan de oorzaak, dan hebben we te maken met een rampzalige misvatting …

De “kwetsbaarheid” in de verbeelding van PMC moest worden verschoven van kwetsbare groepen in de exacte zin van het woord (ouderen, kinderen, onzekere dienstverleners, enz.) naar een ongedifferentieerd geheel dat voortdurend wordt aangevallen door de vijanden van de burgermaatschappij, die toevallig ook de politieke vijanden van de professionals zelf waren.

Dit maakte het gemakkelijk om de “strijd tegen het virus” te vereenzelvigen met de “strijd tegen het fascisme”, waardoor kwesties van medische hygiëne en die van “sociale hygiëne” op één hoop werden gegooid.

De luidruchtige aanklacht tegen critici van de biopolitieke veiligheidsstaat als ‘rechts’, samenzweringstheoretici, anti-vaxxers, enzovoort, was alleen leesbaar, en had ook gevolgen, tegen de achtergrond van deze verwarring, want het stelde de kwestie van de nederlaag van het virus gelijk aan de overwinning van links.”

Transhistorische grondgedachte van schendingen van burgerrechten

  48.817 DODEN en 5.107.883 Gewonden na COVID-19 vaccins in Europese databank van bijwerkingen

Hoe worden “kwetsbare” mensen “beschermd” door de vernietiging van levens en bestaansmiddelen, en de afschaffing van elementaire burgerrechten en grondwettelijke vrijheden? Onze autoritaire leiders moeten deze zelfvernietigende redenering nog uitleggen. Het enige wat we krijgen is Orwelliaanse dubbelzinnigheid, waarbij oorlog vrede is en slavernij vrijheid.

Lange wijst erop dat als je verder gaat dan politieke motieven, het argument tegen gedwongen vaccinaties ons veel vertelt over de transhistorische beweegredenen van schendingen van burgerrechten door de staat.

Door de hele geschiedenis heen is het doel van machtswellustige elites het ontnemen van het kiesrecht van gewone burgers. En hoe ontneem je mensen hun rechten? Door het afnemen van basisrechten, zoals het recht om een kop koffie te drinken of een maaltijd te eten in een restaurant waarvoor je wilt en kunt betalen, opdat je je eerst onderwerpt aan medische experimenten.

En hoe krijg je mensen zover dat ze zich onderwerpen aan medische experimenten? Door ze als egoïsten te bestempelen die niets om de samenleving geven. In een vurige toespraak betoogde het 23-jarige groene lid van de Duitse Bondsdag, Emilia Fester (volledig geciteerd door Lange), dat:

“Niet de verplichte vaccinatie is de oplegging, maar geen verplichte vaccinatie – een oplegging voor de solidaire meerderheid … Zich laten vaccineren kan niet langer een individuele beslissing zijn!”5

Schending van fysieke grenzen beschermt niemand

Tijdens de hele pandemie hebben regeringen, werkgevers, NGO’s en media betoogd dat de sociale verantwoordelijkheid om “anderen te beschermen” zo zwaar weegt dat alle andere overwegingen worden genegeerd. Volgens hen eindigt de vrijheid en lichamelijke autonomie van een individu waar de vrijheid en autonomie van een ander begint.

In plaats van soevereine individuen te zijn die voor zichzelf beslissingen nemen, moeten we onszelf zien als schakels in een eindeloze keten, waarbij elke beslissing die je neemt gevolgen heeft voor de mensen om je heen, en als jouw beslissing ook maar de mogelijkheid heeft om hun vrijheid en autonomie te beperken – zoals bijvoorbeeld als je ze ziek maakt zodat ze niet kunnen werken of sociale contacten kunnen leggen – dan “heb je het recht niet” om die beslissing te nemen.

Zoals Lange opmerkt, kan de morele oplegging worden samengevat als: “Geef uw lichamelijke integriteit op om de lichamelijke integriteit van anderen te beschermen.” Maar in plaats van anderen te beschermen, is het eindresultaat het tegenovergestelde, omdat het een “oneindige regressie” creëert.

Met andere woorden, als ik mijn lichamelijke integriteit opgeef voor jou, dan moet jij de jouwe opgeven voor anderen, die ook de hunne moeten opgeven, enzovoort. Dus uiteindelijk heeft niemand het recht om, ooit, ergens nee tegen te zeggen, zelfs als datgene wat gevraagd wordt letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Omdat er geen uitweg is, en iedereen zich moet opofferen voor anderen, wordt niemand echt beschermd. In plaats daarvan loopt iedereen gevaar. Ieders autonomie is geschonden – ook die van de meest kwetsbaren. De COVID-vaccinatiecampagne is daar een sprekend voorbeeld van.

Velen die de prikken kregen, worden nog steeds ziek, velen raakten gewond of stierven aan de bijwerkingen, terwijl degenen die weigerden te voldoen hun baan verloren en in sommige gebieden niet eens meer een winkel binnen mogen. Iedereen heeft meer verloren dan gewonnen, en in meerdere opzichten.

  Er is meer met de dood dan alleen COVID-19

Lichamelijke integriteit voor iedereen is de beste bescherming

Niet alleen brengt de eis van zelfopoffering voor anderen de meest kwetsbaren in gevaar van letsel en dood, omdat ook zij de gok moeten wagen met riskante medische ingrepen om “anderen te beschermen”, maar het elimineert ook ons moreel vermogen om de lichamelijke autonomie van anderen te verdedigen en te beschermen. Als we onze eigen grenzen niet kunnen verdedigen, hoe kunnen we dan de grenzen van anderen verdedigen?

Helaas hebben we nu praktijkvoorbeelden van waar dit allemaal toe leidt. Kinderen en volwassenen die een orgaantransplantatie nodig hebben, worden bijvoorbeeld levensreddende procedures geweigerd bij gebrek aan een COVID-injectie, ook al is het waarschijnlijker dat de injectie hen zal doden dan dat het iedereen in hun omgeving beschermt (vermoedelijk het reeds met COVID geïnjecteerde en geboosterde ziekenhuispersoneel). We zijn in een staat van zo’n enorme morele verloedering beland dat het nauwelijks nog menselijk lijkt.

De enige manier om mensen daadwerkelijk te beschermen en de schade te beperken is door iedereen toe te staan te doen wat hij of zij denkt dat het beste is voor zichzelf. Zoals Lange opmerkt:6

“Bijgevolg is er ofwel algemene fysieke autonomie voor elk afzonderlijk individu, wat wederzijds respect voor iemands fysieke grenzen impliceert, of er is er geen. De schending van fysieke grenzen … is nooit in het belang van de ‘kwetsbaren’, omdat de bescherming van de lichamelijke integriteit zelf al de beste garantie is voor de bescherming van ‘anderen’ en van zichzelf: Het is in feite de enige garantie voor lichamelijke bescherming voor iedereen.

Dit wordt nog duidelijker in de COVID-zaak als we bedenken dat de gevaccineerden geïnfecteerd kunnen worden en anderen kunnen infecteren, en hen dus mogelijk kunnen schaden. In die zin is het logische kader voor massale COVID-vaccinaties in naam van ‘kwetsbaarheid’ zelfvernietigend.”

‘Sociale zorg’ verhaal gaat over machtsconsolidatie

Een van de belangrijkste boodschappen in het artikel van Lange is dat dit paradigma van “sociale zorg” en “verantwoordelijkheid voor anderen” een truc is om de macht te consolideren. In haar woorden:7

“Kortom, de claim om ‘de kwetsbaren te beschermen’ is de min of meer directe eis om toe te geven aan politieke rechteloosheid onder het mom van het eervolle project van zorg … Het politieke project van links om ‘de kwetsbaren te beschermen’ is niets minder dan een verkapte vorm van autoritarisme.”

De autoritairen geven niet echt om mensen en hun gezondheid. Iedereen kan zich dit realiseren door simpelweg hun daden te analyseren, in plaats van hun woorden. Zij geven om het controleren van mensen als middel om meer macht te krijgen. Natuurlijk, hoe meer macht zij krijgen, hoe meer zij u moeten controleren, opdat u niet in opstand komt en hen die macht ontneemt.

De kenmerkende oproep van autoritaire en totalitaire regimes is om “het grotere goed te dienen” door het opofferen van eigenwaarde. Alles draait om het collectief. Er is geen ruimte voor individualiteit. In mijn interview met psycholoog Mattias Desmet legt hij de psychologie van het totalitarisme uit, en de voorwaarden die voorafgaan aan de opkomst van totalitaire systemen.

Hetzelfde “zorg”-verhaal wordt ook gebruikt om de “klimaatnoodsituatie” in stand te houden. Ons wordt nu verteld dat we onze levensstandaard moeten opofferen omdat we een verantwoordelijkheid hebben voor anderen en voor de aarde. We moeten onze persoonlijke koolstofvoetafdruk beperken omdat vervuiling dodelijk is, en als je dat niet doet, ben je – opnieuw – verantwoordelijk voor een wijdverspreide dood.

Hoewel vervuiling een realiteit is die moet worden aangepakt, zijn de oplossingen die de totalitaire cabal biedt een gigantische zwendel, ontworpen om iedereen machteloos te maken en te controleren, behalve degenen aan de top van de machtspiramide, terwijl er weinig wordt bereikt in termen van het produceren van een schoner milieu.

Referenties:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dood door Covid-injectie is met voorbedachte rade en gecoördineerd, concluderen deskundigenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVS zegt dat grotere gasleveringen aan Europa niet mogelijk zijn – Wat nu, EU?
Volgend artikelVergeet ze alstublieft nooit… De vaccingewonden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Beste mensen

  Heel kort maar Krachtig
  Door Hersenspoelpraktijken
  Angst en terreur zaaien onder de volgzame schaapjes
  Zo ook via hun de niet volgzamen te kunnen beinvloeden
  Te treiteren
  Onder druk laten zetten
  Oorzaak leid tot gevolg
  En gevolg leid weer tot oorzaak
  En de Hellse kringetje is rond

  Dank U

  • Yup. De harder je roept dat het allemaal fout is, de harder de gevaxte terugduwen en trepen. Dus van mij geen energie nu meer. Ik heb het idee dat we nu met de volgende clothshot de harde kern gaan zien die zich laat gifprikken. The hardcore die nooit om te praten zijn en dat we nu met zijn allen gewoon moeten stoppen met waarschuwen. En ze hun eigen boontjes moeten laten doppen, hun eigen kolen uit het vuur laten halen. In hun eigen sop gaar laten koken. Degene die zich nu laten vaxen zijn de hersenloze meelopers die je nooit kan laten inzien dat ze gif hebben gekregen en dat er een nieuwe wereld orde is aan het ontstaan, ook niet als ze ziek worden. Waarschijnlijk gaan ze pas sputteren als ze geen geld meer hebben of hun huis kwijt zijn. Dat is nu de domme zooi die overblijft na 3 jaar vaxen. Dus geen energie meer aan verspillen. Die harde kern van slaafse meelopers verdiend wat er op hen afkomt, mijne inziens.

  • Is het zo dat je de overheid aan uitspraken, gedaan in ee persconf.rechten kunt claimen?
   Vanmorgen zag ik een filmpje van de 1e persco waarin Rutte en de Jonge om het hardst roepen: de prik wordt NIET VERPLICHT! Je werkgever kan je er niet op aanspreken of discrimineren.
   NIEMAND mag je discrimineren als je de prik niet neemt…winkels niet, restaurants niet, scholen niet…
   Dan snap ik niet zo goed dat ik later tóch nergens meer naar toe mocht zonder prik…
   Van een politieagent hoor ik dat de regels régels zijn…en geen wetten.
   Hoe zat het dan met winkeliers die dachten 4000 euro boete te krijgen als ze iemand zonder mondkapje binnenlieten…

 2. Als het niet doet waarvoor het ogenschijnlijk is voor gemaakt, wat doet het dan wel waarvoor de instorting van de wereldeconomie te verantwoorden is? Het antwoord ligt in de aankondiging van Warp Speed waarin letterlijk sprake was van zichzelf assemblerende nano partikels. Hoe kan je anders de emissie van bleutooth signalen van gevaccineerden verklaren?

  • Die bleutooth signalen heb ik al eens eerder aangegeven.
   Onderschat het aantal mensen met smartwatches, oordopjes, etc. niet.
   (ook al geloof ik gerust dat er dan nog onverklaarbare signalen overblijven)

 3. Je hoeft ook niet te proberen de andersdenkenden met woorden te overtuigen. Je overtuigt ze eerder met vriendelijkheid en ze te laten zien hoe jouw leven eruitziet zonder geprikt te zijn. Als een van mijn vrienden ziek wordt, dan zeg ik wel eerlijk, op de minst lullige manier die ik op kan brengen, ‘dat was hoogstwaarschijnlijk de bijwerking van je prik’, en ga daarna weer over tot de orde van de dag. Verder niet te lang over zeuren en het vooral ook over andere onderwerpen hebben, anders loop je direct vast. Zo behoud je je vrienden en schud je ze langzaam wakker. Of op een overdrachtelijke manier gezegd: wij zijn de prinsen die Sneeuwwitje wakkerkussen, totdat het stukje appel uit haar keelgat schiet.

  • Zo doe in het ook. Velen denken nu eens na, en enkelen willen de volgende boost niet meer. Meteen een voorschrift ter reiniging en bestendiging van de gezondheid Veel wandelen, veel vers fruit en groenten, en zon zolang die er nog is.

 4. Door de leugen Kan. Ik mijn hele fam niet zien 🙏🙏🙏
  Omdat ik mij niet liet prikken alleen zuster !
  Daar was ik welkom 👍👍 van de 12 broers en zusters niet
  Ik mocht niet bij het feest komen Dat doet zeer 🙏🙏Dat
  Vergeet ik nooit vreselijk

  • Mijn zwager was ook zo erg. Hij bedreigde zijn zus en haar vriend. Terwijl zijn zus nota bene ernstig ziek is.
   Mij bedreigde hij zelfs met de dood. Alleen maar omdat we tegen vaccineren zijn, dwars zijn. Toch probeer ik me niet getroffen te voelen. Ik heb geen contact meer met hem maar als hij zich weer meldt dan beginnen we gewoon weer met een schone lei. Want ik mocht hem graag. Hij is gewoon heel bang voor de dood. Misschien is dat met jouw familieleden ook wel. Meestal zit er doodsangst achter zulk asociaal gedrag.

 5. Omdat het de makkelijkste weg lijkt en ze allemaal te beroerd zijn om zelf iets te onderzoeken. Ook zijn ze te schijterig om iets op te moeten geven, festivalletje, vakantie, sportwedstrijden, hun baan.

  Hoeveel mensen ik heb gesproken die het er niet mee eens waren maar toch maar die luier op hun kop droegen omdat ze geen “zin hebben in gedoe”.

  Het zijn slappe wezels en ben blij dat ze het prikje en de boosters hebben genomen, waardeloos volk. MIj wegzetten als idioot, gevaar, wappie en vooral als schuldige want door mij zitten we nu nog in de sjit.

  Wij hebben alle ellende te danken aan deze slappe hap, zonder hen hadden de terroristische overheden geen kans gehad, zij maken dit alles mogelijk.

  Vanaf maandag aansluiten in de rij ajb en afvullen tot aan het kijkglaasje

 6. Er werd gespeeld op de emotie, waar vele gevoelig voor zijn. Daar draait de gehele propaganda en alle reclame en mode om. Van er bij willen horen. Als er puur op emotie gespeeld wordt, doen feiten en waarheden niet meer ter zake bij vele. Het verwordt zo een soort van een religie en daar mag ook niemand aan tornen.

  Maar de groep waarnemers, die alles onderbouwd willen zien van hoe, wat en waarom.
  Werden monddood gemaakt, uitgesloten, genegeerd en als een paria behandeld door de gemeenschap, die zich wel volgzaam zich zonder zich zelf af te vragen wat ze ingespoten hebben gekregen.
  Dit heeft bij menige waarnemers diepe wonden achtergelaten van waarom, mag ik niet weten wat in de experimentele genetische injecties zitten. Het gaat wel om mijn eigen gezondheid en die van andere.

  Nu er steeds meer waarheden over die experimentele genetische injecties publiekelijk bekend werd en vele er lichamelijke schade ervan ondervinden en dat het helemaal niet om onze gezondheid ging. Gaan de grote promotors ervan nu min of meer schuld bekennen, om zo hun strafbare feiten te kunnen ontlopen.

  Het zijn echte woord toveraars, spelen met woorden en zinnen. Zo kunnen ze voor een leek en een expert de zelfde zin uitspreken. Waar de leek heel iets anders ervan op maakt, dan de expert zal doen. Dit kunnen juist tegen strijdige uitkomsten zijn. Zo worden de burgers misleid en in de illusie gehouden.

 7. Denk er om wij zijn nu Helden👍👍 Omdat wij
  Ons niet ❤️lieten mee slepen onder druk
  Dat krijg ik nu te horen dat wij helden zijn 💕💕

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in