Tijdens de lockdowns was ik absoluut verbijsterd over hoeveel van mijn vrienden in de psyop trapten en bezweken voor de massapsychose.

Ik veronderstel dat ik niet verbaasd had moeten zijn. De meesten van hen zijn er immers van overtuigd dat kooldioxide een dringende bedreiging vormt voor het voortbestaan van de menselijke soort en dat fotovoltaïsche panelen, windturbines en lithium-ionbatterijen ons daarvan zullen redden; dat ras een sociale constructie is; dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen echt bestaat; en dat iemand die het voornaamwoord zij/hij gebruikt een vrouw is, schrijft John Carter.

Toch leek het me in dit geval allemaal veel te duidelijk dat het het hele ding opgezet spel was, een hysterische collectieve zenuwinzinking gecultiveerd door een onzalige alliantie van politici die inhalig zijn naar macht en farmaceutische kolossen die inhalig zijn naar geld. Ik bedoel, we hadden de resultaten van de Diamond Princess in maart 2020.

Dit zijn absoluut geen domme mensen. Ik heb het over gepromoveerde wetenschappers, computerprogrammeurs, ingenieurs. In termen van ruwe cognitieve kracht is dit een groep met serieuze paardenkrachten. Dus ondanks het feit dat ze elke andere verplichte absurditeit in de heersende cultuur grotendeels hadden geslikt, bleef ik een naïeve verwachting houden dat ze uiteindelijk tot bezinning zouden komen en zich zouden realiseren dat de gevaren van COVID overdreven waren.

Dat geluk was er niet. De meesten zijn nog steeds niet tot bezinning gekomen. Zelfs enkele maanden geleden bleven maskers een normaal gezicht in professionele omgevingen, en natuurlijk stond de meerderheid plichtsgetrouw, zelfs enthousiast, in de rij voor hun ongeteste gentherapie-injecties. Die, zoals zo velen al voorspelden voor de uitrol, absoluut niets hebben gedaan om iemand te beschermen tegen de Coof of Doom, en die over het algemeen veel meer problemen bleken te geven dan ze waard waren, met al die myocarditis. Velen van hen werden ziek van de injecties. Dat weerhield hen er niet van om er nog meer te nemen.

Een paar dagen geleden had Cremieux een artikel op Twixxor over een recent onderzoek waarin een sterke positieve correlatie werd gevonden tussen cognitieve vaardigheden en de waarschijnlijkheid dat iemand een prik heeft gehaald. Hier is de money plot:

Als ik het goed begrijp, geven de verschillende kleuren verschillende cognitieve vaardigheidsniveaus aan, waarbij rood het laagste en donkergroen het hoogste is. Merk op dat er een vrij gelijkmatige variatie is van laag naar hoog.

Gezien mijn persoonlijke ervaringen kan ik de resultaten van het onderzoek gemakkelijk geloven: in mijn directe omgeving, van degenen die ik beroepsmatig ken, ken ik precies één andere persoon die de injectie heeft afgewezen.

Cremiuex’ conclusie van het onderzoek: slimme mensen laten zich vaccineren, dus is het slim om te vaccineren. Ik wil Cremiuex hier niet afkraken, want ik vind dat hij uitstekend werk levert: hier is een geweldig interessante diepgaande duik in de vroege popularisering van gezinsplanning en de verwoestende invloed die dit had op de totale vruchtbaarheid, die absoluut de moeite waard is om te lezen als u geïnteresseerd bent in de drijvende factoren achter de depopulocalyps en manieren om onze maatschappelijke onvruchtbaarheid terug te draaien. Maar, dat gezegd hebbende: ik denk dat Cremiuex het bij het verkeerde eind heeft. Het is niet omdat slimme mensen iets doen, dat het ook slim is om iets te doen.

Het is echter wel een populaire heuristiek, ook onder intelligente mensen. “Slimme mensen doen dit, dus als u slim wilt zijn, moet u het ook doen!” is in de praktijk een zeer effectief argument om het gedrag te manipuleren van mensen die zich als slim identificeren.

Neem God als eenvoudig historisch voorbeeld.

Binnen de Westerse beschaving was tot voor kort vrijwel iedereen christen. De intelligentsia bestond echter meestal uit de meest vrome christenen: lange tijd was de kans groot dat u uw carrière binnen de kerk maakte, als u ook maar enig intellectueel inzicht had.

Sinds ongeveer de laatste eeuw is dit omgekeerd: slimme mensen zijn over het algemeen vaker atheïst.

Als u vijfhonderd jaar geleden geboren was, zou het argument zijn: slimme mensen geloven in God, dus is geloven in God het slimste om te doen. Nu is het argument: slimme mensen geloven niet in God, dus is het slim om niet in God te geloven.

Dus welke groep slimme mensen heeft gelijk?

Wetenschapsmensen zouden waarschijnlijk zeggen dat de hedendaagse groep de groep is die gevolgd moet worden, omdat ze dankzij De Wetenschap toegang hebben tot meer informatie over de natuurlijke wereld, wat bewezen heeft dat God niet bestaat (dat is een beetje kort door de bocht: het meer voorzichtige argument is dat we meer kunnen verklaren zonder een beroep te doen op goddelijke tussenkomst dan we voorheen konden, met de veelbelovende aanname dat toekomstige wetenschappelijke vooruitgang de ruimte voor goddelijkheid asymptotisch zal reduceren tot de nulverzameling). Dat is natuurlijk onzin: het al dan niet bestaan van God is niet iets waar de empirische wetenschap zich mee bezig kan houden, zelfs niet in principe. Wat betreft het oplossen van die vraag zijn we niet dichterbij dan tweehonderd, tweeduizend of tweehonderdduizend jaar geleden.

Australië gaat volledig fascistisch... maar het verzet groeit

Theïsten zouden heel goed kunnen antwoorden dat er bewijs is dat we de laatste paar eeuwen duidelijk dommer zijn geworden, door te wijzen op onderzoeken naar reactietijden (die correleren met de algemene intelligentiefactor g) of bijna elke literaire passage uit een populaire roman uit de 18e of 19e eeuw, die steevast geschreven zijn met een niveau van syntactische verfijning dat hedendaagse doctoraalkandidaten met moeite kunnen volgen. De slimme mensen van vroeger waren slimmer dan de slimme mensen van nu, zouden theïsten kunnen zeggen, dus de oudere groep slimme mensen is degene die gevolgd moet worden.

Het is duidelijk dat één van deze groepen slimme mensen het mis heeft. God bestaat of hij bestaat niet. Maar “wat geloven slimme mensen over God” is geen redelijke heuristiek om te gebruiken bij het onderzoeken van het al dan niet bestaan van de Almachtige. Ik ga die eeuwige vraag hier niet aan de orde stellen. Het enige dat het bovenstaande voorbeeld aantoont, is dat slimme mensen in een bepaalde maatschappelijke context over het algemeen geneigd zullen zijn om te geloven wat op dat moment sociaal aanvaardbaar is om te geloven, en bovendien zullen ze geneigd zijn om dat hartstochtelijker te geloven dan de meer intellectueel gemiddelde leden van de bevolking.

Voor inwoners van een rationalistische beschaving die logisch redeneren als de beste weg naar de waarheid beschouwt, kan dit vreemd lijken. Intelligente mensen zijn beter in redeneren, de waarheid wordt het meest effectief begrepen via de rede, dus is het waarschijnlijker dat intelligente mensen de waarheid bereiken. Toch?

Nou.

Niet echt.

Intelligentie komt eigenlijk gewoon neer op het vermogen om zinvolle patronen uit informatie te halen. Hoe sneller dit kan, hoe complexer de patronen die kunnen worden onderscheiden, hoe hoger de intelligentie. In de regel betekent dit dat intelligente mensen in staat zijn om sneller te leren, omdat leren zelf in wezen een proces van patroonherkenning is waarbij het betekenisvolle wordt geabstraheerd van het betekenisloze en daarom gemakkelijker wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Vandaar dat “gekristalliseerde intelligentie”, de som van de informatie die iemand in de loop van zijn leven heeft verworven, meestal een redelijke richtlijn is voor hoe intelligent iemand is. Vroege IQ-tests steunden om deze reden in grote mate op kennistests, totdat onderzoekers zich realiseerden dat deze maatstaf onbruikbaar was voor interculturele vergelijkingen, inclusief vergelijkingen van subculturen die een verschillende toegang tot onderwijsmateriaal hadden, waarop ze uiteindelijk genoegen namen met patroonherkenningstests als objectieve maatstaf.

Het komt erop neer dat slimme mensen beter zijn in het opnemen van informatie.

Wat gebeurt er als de informatieomgeving verzadigd is met onzin?

GIGO. Garbage in, garbage out. De meeste mensen absorberen de onzin net zo gemakkelijk als de juiste informatie, en de slimmeriken doen dit efficiënter dan de minder intelligenten. Er zijn hier wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Als de onzin echt overduidelijk onzin is, in sterke tegenspraak met het bewijs van de zintuigen, zullen mensen het waarschijnlijk minder snel opnemen. Als er echter geen echte empirische test is – veel van de metafysica, bijvoorbeeld – dan is dit niet van toepassing en zijn de enige overgebleven tests “is dit logisch coherent” en “zullen mensen mij mijden als ik dit wel/niet denk”. Het is heel goed mogelijk om grote torenhoge bouwwerken van uitgebreide logisch coherente absurditeit te bouwen op fundamenten van moeilijk op te sporen onzin, wat betekent dat de laatste, sociale test in de praktijk vaak de test is die wordt toegepast. Inclusief door zeer intelligente mensen, die tenslotte zeer goed in staat zijn om de ingewikkelde nuances van de bullshit-torens te beheersen, terwijl ze net zo neurotisch zijn over maatschappelijke aanvaardbaarheid als ieder ander … zo niet neurotischer over maatschappelijke aanvaarding, aangezien hun hoogontwikkelde patroonherkenningsvermogen betekent dat ze in staat zijn om na te denken over de waarschijnlijke gevolgen voor hun carrière, hun paringsvooruitzichten en uitnodigingen voor modieuze feestjes als ze sociaal onaanvaardbare dingen zeggen.

Is dit gewoon de midwit meme?

De grug-hersenen missen het intellectuele inzicht om informatie snel op te nemen, wat pervers genoeg juist een voordeel is wanneer de informatie-omgeving gedomineerd wordt door bullshit-torens. Grug gaat af op zijn instinct en rationaliseert die instinctieve conclusies vervolgens met alle onzin die hij tegenkomt. Het maakt niet uit of het 5G-gedoe waar is of niet: het is gewoon een rechtvaardiging om niet geprikt te worden, wat (voor zover dat de juiste beslissing is) de 5G samenzweringstheorieën functioneel waar maakt. De zeer intelligente tovenaarshersenen zijn opmerkzaam genoeg om de onzin van de funderingen van de toren te herkennen, en kunnen daarom zien dat de toren structureel niet deugdelijk is, en niet echt de moeite en het gevaar van het beklimmen waard is. De achterlijke dwerg is net slim genoeg om zijn weg te vinden in de onzin-toren, maar te dom om te zien dat het onzin is, en klimt daarom helemaal naar de onstabiele top waar hij de vreselijke gevolgen plukt.

MIT-wetenschapper: COVID-19 vaccins kunnen over '10 tot 15 jaar' ziekten veroorzaken

Hoe amusant het ook is, zoals de studie naar cognitieve vaardigheden en enthousiasme voor de ongelooflijke injectables suggereert, de meme van de midwit geeft waarschijnlijk niet de onderliggende dynamiek weer die aan de basis ligt van de hoge mate van gebruik onder de hoogintelligente mensen.

Wat dan wel?

De propaganda voor vaccinatie is nu al een paar decennia absoluut meedogenloos. De partijlijn is geweest dat elke vorm van scepticisme ten opzichte van niet alleen vaccinatie als concept, maar zelfs de productveiligheid van een specifiek vaccin, een indicator is voor anti-wetenschappelijk obscurantisme. Iedereen weet dat Andrew Wakefield een kwakzalver was omdat hij beweerde dat het mazelen-, bof- en rubellavaccin een oorzakelijk verband had met de autisme-epidemie, wat helemaal het bewijs is dat alle vaccins veilig en effectief zijn. Dat geldt ook voor producten die absoluut niet als vaccins beschouwd zouden worden, totdat de definitie van “vaccin” veranderd werd. Als u dat definitorische handigheidje opmerkt, of als u ook maar enige andere vraag stelt over de testprotocollen, wettelijke aansprakelijkheidsovereenkomsten, biodistributie, biopersistentie of immunogeniciteit van de mRNA-injectables, identificeert u zich als een wollige, knapperige mueslimama die waarschijnlijk kristallen onder haar kussen bewaart om de trilling van haar aura af te stemmen op de hemelse frequentie die uitgaat van het Galactisch Centrum, zodat ze in psychisch contact kan blijven met haar Pleiadische ruimte-engelen. Met andere woorden, “aarzelen over vaccins” zorgt ervoor dat u als krankzinnig wordt gebrandmerkt en dat u wordt uitgelachen omdat u dom bent. Slimme mensen worden niet graag uitgelachen omdat ze dom zijn. Het is extreem belangrijk voor hen dat andere slimme mensen over hen denken als slimme mensen, omdat slim zijn centraal staat in hun identiteit.

Nog afgezien van de reputatieschade die u riskeert door ook maar een moment te aarzelen voordat u een gentherapieserum in uw bloedbaan laat lopen, waren er de professionele gevolgen. Slimme mensen werken over het algemeen binnen de beroeps- en managementklassen. Ze worden goed betaald voor hun intellectuele arbeid ten behoeve van de instellingen, en door de injectie te weigeren riskeerden ze hun comfortabele baan te verliezen. Zelfs als hun werkgever geen vaccinatieplicht had, zouden ze (mogelijk) reisbeperkingen opgelegd krijgen, wat – gezien de aard van veel van hun functies – een aanzienlijke professionele belemmering zou kunnen zijn.

Institutionele afhankelijkheid is een belangrijke factor. De levensstijl die mogelijk wordt gemaakt door hun goedbetaalde diensten is voor velen een vergulde kooi. Een inkomen van zes cijfers klinkt als veel, maar wanneer u een hypotheek hebt genomen voor een huis van een miljoen dollar in een buitenwijk met goede privéscholen voor uw 1,5 kinderen, u leningen hebt afgesloten voor uw postdoctorale opleiding van honderdduizend dollar en een paar Teslas van honderdduizend dollar, en u gewend bent geraakt aan alles wat van de vrije uitloop komt, biologisch en ambachtelijk van de boerderij naar de tafel, dan is er niet veel speelruimte in het huishoudbudget, vooral niet als u volgende zomer die week in Italië wilt doorbrengen. Als u uw baan verliest, loopt u het risico dat u alles kwijtraakt en naar het woonwagenkamp wordt vervoerd, waar u er nog slechter aan toe bent dan de woonwagenbewoners omdat hun methgebruik waarschijnlijk goedkoper is dan uw aflossingsvrije studielening. Een nieuwe baan is helemaal niet gegarandeerd, vooral niet als u uw oude baan bent kwijtgeraakt omdat u iets ongemanierd hebt gedaan, zoals het weigeren van een medische behandeling die oma kan redden vanwege die anti-wetenschappelijke rechtse samenzweringstheorieën waaraan u geloof hechtte. Professionele vakgebieden zijn meestal klein, er wordt over gepraat en de HR-dames praten. Een carrière is niet hetzelfde als een baan: die is veel moeilijker te krijgen en veel moeilijker te vervangen.

Dus, wat ze privé ook dachten over de mRNA-behandelingen, veel van de cognitief begaafden zouden de sociale, professionele en economische gevolgen van een weigering bekijken en berekenen dat de beste optie was om gewoon te gaan zitten en hun mouwen op te stropen. Hoewel de meeste professionals die ik persoonlijk ken behoorlijk enthousiast waren over de injecties, ken ik er ook verschillende die ze ondanks persoonlijke bedenkingen toch namen, juist vanwege dergelijke overwegingen.

Maar hoe zit het met degenen die er niet in meegingen?

Aan de lage kant van de intellectuele schaal zijn zorgen over de reputatie niet zo dringend: zij hebben geen reputatie te beschermen, want het kan niemand echt iets schelen of serveersters denken dat de aarde plat is of dat Uber-chauffeurs ervan overtuigd zijn dat 9/11 een klus van binnenuit was. Zorgen over werk zijn niet zo dringend: voor degenen die vastzitten in de gig-economie, low-end dienstverlenende banen en dergelijke, is het geld altijd krapper maar is de drempel om een nieuwe baan te krijgen net als de oude veel lager, terwijl aan de andere kant sociale diensten een inkomen bieden dat vergelijkbaar is met wat u kunt verdienen met het werken in dergelijke banen. Zorgen over reizen zijn niet zo dringend: ervan uitgaande dat ze het zich kunnen veroorloven, reizen ze misschien één of twee keer per jaar voor vakantie, maar met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs die lange afstanden afleggen, reizen ze meestal niet voor hun werk. Al met al waren de gevolgen van het afwijzen van de prik veel kleiner voor dit cohort.

Oostenrijk toont zijn ware nazi-kleuren

Aan de bovenkant van de cognitieve schaal, waar de druk veel groter was, had het weigeren van de prik niets te maken met intelligentie, maar alles met karakter. Het betekende dat men zich op zijn gemak moest voelen om een tegendraadse houding aan te nemen tegenover zowel de overweldigende meerderheid van zijn collega’s als zijn werkgever, waarbij men niet alleen zijn baan, maar ook zijn carrière op het spel zette. Het betekende dat je alles waar je voor gewerkt had moest afwegen tegen je buikgevoel dat er iets niet klopte aan het niet-vaccin, en dat je bereid moest zijn om niet alleen op je buikgevoel te vertrouwen, maar zelfs zo ver dat je bereid was om je hele leven van training, opleiding en professioneel succes overboord te gooien. Natuurlijk was het niet helemaal een intuïtieve beslissing: er was, en is, een heel ecosysteem van open source analisten en onafhankelijke media die kritisch onderzoek deden naar het veiligheidsprofiel en de medische werkzaamheid van de mRNA-prikken … maar veel van deze analisten zijn anonieme mensen, en die gemeenschap was in de minderheid door de overweldigende consensus van de medische beroepsgroep dat de prikken een goed idee waren, gesteund door de overweldigende consensus van de samenleving dat de medische gevestigde orde in wezen betrouwbaar was. Wie gaat u geloven, John Hopkins en het CDC of een of andere schizo die Tweet-draden schrijft?

Het zou fascinerend zijn om een onderzoek te zien naar het gebruik van vaccins, niet alleen gesorteerd op cognitieve vaardigheden, maar ook op persoonlijkheidskenmerken zoals het OCEAN-model met vijf factoren. Ik denk dat een hoge Openheid, lage Consciëntieusheid, lage Sympathie en laag Neuroticisme sterkere voorspellers van weigering zouden zijn dan IQ (Extroversie zou neutraal zijn, vermoed ik). Het onderzoek dat de aanleiding vormde voor dit bericht keek wel naar persoonlijkheid, maar het was niet het OCEAN-model, en de exacte methode die het Zweedse leger gebruikte om ‘persoonlijkheid’ te evalueren is niet helemaal duidelijk. Volgens het artikel bundelde de onderzochte “persoonlijkheidsvariabele” “hoge emotionele stabiliteit, doorzettingsvermogen, socialiteit, bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en het vermogen om initiatief te nemen”. Socialiteit” klinkt voor mij als aangenaamheid, hoewel het ook extraversie zou kunnen meten, terwijl “doorzettingsvermogen” zou kunnen lijken op gewetensvolheid, net als “bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen”. Interessant is dat het onderzoek opmerkt dat het controleren voor persoonlijkheid de correlatie van vaccin-gebruik met cognitieve vaardigheden aanzienlijk vermindert, waarbij opleiding ook een aanzienlijke rol speelt.

Het is opmerkelijk dat juist op de tegenovergestelde uiteinden van deze eigenschappen sterk geselecteerd wordt in onze academische instellingen, waarschijnlijk intensiever dan op intellect: lage Openheid, hoge Consciëntieusheid, hoge Sympathie en hoog Neuroticisme hebben allemaal een sterke voorkeur. Die combinatie van eigenschappen leidt tot een intellectuele gemeenschap die veel meer waarde hecht aan conformiteit dan aan waarheid. Wanneer de meerderheid van de intelligente mensen in de wereld geaccultureerd zijn in een systeem dat gehoorzaamheid boven waarachtigheid stelt, is kijken naar wat de slimme fractie doet misschien geen goede leidraad voor echt slim gedrag. Het kan zelfs precies het tegenovergestelde zijn.

Ik ben de afgelopen weken behoorlijk stil geweest, en ik wil iedereen bedanken voor hun geduld, vooral mijn lankmoedige betalende abonnees, die zich waarschijnlijk zitten af te vragen waar ze deze man in godsnaam geld voor geven als hij toch niets gaat schrijven. Het zou leuk zijn als ik een goed excuus had, zoiets als “ik ben ziek geweest”, maar eerlijk gezegd is het gewoon een writer’s block. Ik heb aan verschillende lange essays gewerkt, over onderwerpen variërend van UAP’s tot de vraag wat er gedaan moet worden aan de bestuurlijke staat, maar niets voelde echt klaar om te publiceren. Ik wil uw inbox niet bombarderen met halfgeschreven essays van lage kwaliteit. Dat gezegd hebbende, heb ik me een beetje schuldig gevoeld over mijn trage productie van de afgelopen maanden, vooral omdat een paar van jullie contact met me hebben opgenomen. Iets wat overigens ook ongelooflijk ontroerend was.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ter ere van de kleine, selecte groep die alles heeft doorstaan – Gideons LegerVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO scheurt: In een ommezwaai kondigt Polen aan dat het Oekraïne niet langer zal bewapenen
Volgend artikelPrince waarschuwde de mensheid in 1996 voor de ontvolkingsagenda van het WEF
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

205 REACTIES

 1. Heel simpel te verklaren. Wijsheid heeft niets met opleidingsniveau te maken.
  Ik begon met LTS en eindigde met TU. Ik weet nu welliswaar wat meer van een vak maar wijsheid komt uit nederigheid aan God ,levenservaring, lessen van andere wijze mensen, intuïtie en integriteit.

 2. Kortom,als je een schaap bent, eventueel met hoge intelligentie, ben je de klos door het willen “meedoen”. Nu weet je direct ook dat oorlogen nooit met verstand worden beredeneerd, zelfde verhaal. Oftewel, je wint het nooit van de massa. Het enige wat dan nog rest is vluchten of meedoen.

 3. Ik heb nooit begrepen waarom andere opkijken naar mensen met een hoop diploma’s en opleidingen.
  Zo als nu ook weer blijkt, vaak blijken dat helemaal niet de allerslimste te zijn.
  Maar toch gaan mensen daar wel van uit.
  Iets goed uit je hoofd leren zegt werkelijk helemaal niets over je intelligentie.

  • @ Bert september 21, 2023 at 09:57,
   Het is inderdaad van als je goed uit een boekje kunt leren en het tijdelijk kan onthouden, totdat je het papiertje gehaald hebt. Zegt niets over jouw intelligentie. Enkel dat je tijdelijk iets kunt onthouden. Hoe jonger je bent, hoe makkelijker het je af gaat in de regel. De praktijk is iets anders, daar zul je de theorie moeten omzetten in de praktijk en daar schort het bij vele aan. Als ze door hun ooit behaalde papiertje in leidinggevende functie of in de hightech branches terecht komen, worden ze regelmatig weg gepromoveerd door hun onkunde. Dat heb ik nooit kunnen begrepen.

   Ik heb vele moeten begeleiden en bij vele kon je het 100derden keren moeten uitleggen over hoe en wat en nog begrepen ze het niet. Tot mijn verbazing waren juist die mensen die zeer snel promotie kregen, kon ik nog minder van begrijpen. De snuggere onder hen bestede alles uit aan andere, zodat het net leek alsof hij/zij prima werk deed en zo snel promotie kreeg om leidinggevende van die afdeling te worden.

   • Ik ben all round monteur geweest in een suiker fabriek om daar alles werkend te houden.
    Daar werkte een chef van deze afdeling met vrij veel diploma’s.
    Maar een simpele dag en nacht verlichting buiten kreeg hij niet werkend zonder alles te vernieuwen. Terwijl er maar 1 onderdeel voor nodig was.
    Dus daar was ik goed voor met nauwelijks diploma’s.
    Ben daar aangenomen door een besturing van een gesloopte machine te ontwerpen waar niemand iets mee kon.
    Ook die geschoolde chef niet.

      • Beste Menschen

       Het kan zijn ?
       Een Hollandse Marok-kan
       Wie weet ?
       Die eet dus gezond
       Een tom aat
       Zoals homofiel Andre het zou zeggen
       Uit de Duin of van de Duim
       Alles is door de war gegooit om de mensen tot elkaar aan op te hitsen
       Anders geen Burger Oorlog van deur tot deur
       Dat zijn ver van tevoren geplande setten door de gezamelijke Dictatoriale Wereldse staten Leiders
       Kijken 50 jaren vooruit
       Dus dat wat al reeds 50 jaren geleden is bekokstoofd
       Dat word nu uitgevoerd
       Die Wezens uitzienden als mensen moeten allemaal uit hun seconden-lijm plak-stoelen worden verholpen
       Lukt dat niet dan inclusief stoel in de Ravijn dumpen
       Helaas pindakaas

       Dank U

       • U bent toch niet Die Eric van op de Markt van Gr. word aangenomen ?
        Buurman van overkant aan de Pieriet….. schuins tegenover of in die Rij van Kees
        Als dat zo is dan zijn er wel veel bekenden te treffen hier zou leuk zijn als dat werkelijk was
        Hee Rambo ja .. die was de man met de Luchtbuks die gericht kon schieten zonder vrees ook op mensen
        Die Eric was een klein beetje soms aardig en soms ineens weer niet
        Heele Rare kerel
        Trapte heel snel in valse vallen
        Geloofde valse mensen eerder dan anderen
        Hoop alleen dat als Hij dit is dat hij dan bij gedraaid is in de positieve richting
        Had nog twee jongere broers Bert & Marchel
        En nog een neef en èèn of twee oudere broers waarvan èèn een sporter wiens vriendin later overstapte naar de sportleraar .
        Helaas Die sportleraar is er al lang niet meer
        Hij zou nu tegen de bijna 100 jaren aanlopen
        Toch allemaal toffe gasten van vroeger
        Met soms onenigheden en heel vaak onbegrip jegens elkander
        Dat is heel spijtig

        • Waarom denk jij nou telkens dat ik iemand ben die jij ergens van kent.
         Dit is nou al de 2de keer.
         En ja, ik heet toevallig ook Bert, waar er wel meer van rond lopen.

         Ik ben geboren in Durgerdam, daarna in Amsterdam Oost gewoond tot mijn 13de.
         Vanaf mijn 13de in de polder.

         Is het nou een keer afgelopen om mij telkens met iemand anders te vergelijken.

     • @trd Waar slaat die opmerking op zeg? Doe eens normaal en doe je moeder de groetjes maar die zal wel weer plat liggen want dat mag ik wel aannemen door die achterlijke opmerking van jouw. Hoe kom je anders op het idee om die kolder te schrijven hier.

      • Omdat het marokkaan is, en die kunnen anders reageren.
       KK is ook hier al regelmatig gevallen van die diezelfde lul.
       Zo communiceren marokkanen nou eenmaal, ze kunnen niet anders.

       • Reactie op september 25, 2023 Bij 13:14

        Beste Mensen

        Beste Bert
        Nooit ergeren dit is maar een plek waar ietwat ouderen zich kunnen rondhangen en de tijd verdrijven met klungelen
        Als U weet wat word bedoeld
        Na die invoering Corona Troep welk als excuses is om alle faciliteiten te stoppen tevens ook gebruikt om de mens in het gevangenis te stoppen welke die vrijwillig betreden en binnenin blijven in die computer
        Heden te noemen als de cam-putter Weing Soeps of Minder Kind
        Hierbij zijn alle hangplekken van de ouwere jongeren gesloten Kees van Koten & Willem de Bie
        Hebben het er ook heel vaak over gehad
        We schrijven maar wat
        Niet te zwaar tillen
        Want de mens word nu via de computer over genomen
        De Mensheid is een uitstervende Ras
        Even als de Dodo’s al uitgestorven & de DinosauAfrikanen&Russen die nog spartelend half om half levend zijn
        Laten we met z’n allen tezamen nog wat van te maken
        Zolang het nog kan en er een vredige uittocht hebben gezamelijk

        Dank U

        • Ik erger mij niet .
         Ik vraag mij alleen af waarom.
         Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat je iemand op internet tegenkomt die je kent van vroeger.
         Maar in mijn geval zit je er nou al 2x compleet naast.

       • Beste Mensen

        Tweede keer ging het over een meneer Eric niet over U beste Bert
        Die had ook nog eens een broer die Bert heet
        Daar kan toch ook niks aan worden gedaan
        Er bestaan ook meerdere mensen die Bert heten
        Daar heeft U zeker gelijk aan
        Dat gaat dus niet over U in dit geval
        Voor zover het word ingezien
        Kan er nu momenteel dus een computer aan het woord zijn waartegen er informatie word gegeven omtrent het zogenaamde leven
        Als dat zo is dan heeft de computer met valse informatie te kampen straks
        Aangezien schrijver niks weet over persoon belichaming in kwestie zelf waardoor & waarlangs schrijven word gedaan

        Dank U

    • Beste Mensen

     Dit zeggen klinkt als de eigen haast ongeschoolde vader ooit had gedaan en miljoenen had bespaard voor het bedrijf waar Hij in dienst was
     Te weten oud Gasunie Gr
     Tijdens afzwaai werd Hij op de schouders gedragen door het personeel van daar
     Vader kreeg misschien wel daardoor vervroegd pensioen als een extra bonus aangeboden
     Helaas kort erna raakte hij verlamd
     Heeft dus niet kunnen genieten
     Zo gaat het in het leven
     Een Broer heeft ook rechten gestudeerd en heeft al allerlei soorten arbeid verricht werkt nu als beveiliger neef heeft alle scholen tot de top afgestudeerd helaas sloeg Hij elke laatste schooljaar over
     Dacht misschien …
     Doe het op het laatst wel in èèn keer
     Maar alles pakt anders uit
     Na operatie
     Nu werkt Hij bij de gemeentelijke Plantsoendienst
     Kan zo wel doorgaan met opsommen
     Allemaal best intelligente mensen
     Maar allemaal uiteindelijk een laag betaalde baan
     Jaah … ookwel een paar hoog betaalden
     Maar met die hoog betaalden is haast geen contact mogelijk
     Die hebben het altijd druk
     Heel veel verantwoordelijkheid op hun schouders
     Dus hun niet lastig vallen is het beste

     Dank U

 4. Er is een verschil tussen slimheid en intelligentie! Slimheid is het tegenovergestelde van intelligentie.

  ONDERwijs ontkoppelt ons van onze eigen wijsheid/intelligentie en verandert dat in slimheid. ONDERwijs bereid ons voor op transhumanisme. ONDERwijs heeft niks met leren te maken, het programmeert ons om intelligentie los te laten en alleen slim (geheugen) te zijn. Brave robots denken niet zelf na (intelligentie), brave robots voeren geprogrammeerde taken (geheugen) uit.

  Slimme mensen zijn gehersenspoelde mensen… robots/zombies… en tegenwoordig is iedereen een slim (geheugen) mens ipv een intelligent/wijs/zelfdenkend/gods bewust mens.

  • Ik ben het toch niet helemaal eens met je, of ik moet een van de weinigen zijn die kennelijk het unieke vermogen heeft om de totale indoctrinatie binnen het onderwijs, zoals jij die beschrijft, te hebben kunnen weerstaan. Hier spelen hele andere processen waardoor vele intelligente mensen zich zo fanatiek conformeren aan het “systeem” en de “mainstream, in tegenstelling tot pure intelligentie. Ik ben het wel met je eens dat veel “intelligente” mensen gevangen zitten in het systeem, maar dan vooral emotioneel, niet zozeer intellectueel of cognitief. En juist omdat intelligentie nauwelijks een relatie heeft met moed, zijn er ook maar weinig intelligente mensen die zich durven uit te spreken, want de meesten snappen het allang, maar zijn te schijterig om echt te zeggen wat ze denken. Ze blijven liever comfortabel in hun eigen wereldje hangen, hun sociaal geaccepteerde wereldje van mensen die braaf denken en doen wat de overheid voorschrijft. Denk je nou werkelijk dat de meeste artsen helemaal niet begrijpen dat hier veel dingen totaal fout gaan, of dat de meeste juristen niet doorhebben dat onze fundamentele rechten en vrijheden met voeten worden getreden?? Natuurlijk snappen ze dat heel goed, maar omdat ze de waarheid emotioneel niet aankunnen, verschuilen ze zich achter de gedacchte dat het waarschijnlijk wel goed is, dat de Farmacie vast wel weet wat ze doen, dat Politici vast wel een goede reden hebben om het volk zo hard te onderdrukken, want het alternatief (namelijk dat deze overheid en de farmacie compleet crimineel zijn en het liefst zoveel mogelijk mensen ziek maken of zelfs doden, want dat is goed voor hun onzet en voor de wereld) is emotioneel veel te confronterend. En daarom zitten ze allemaal in een massa-psychose en zijn geestelijk gestoord, letterlijk. En dat is heel triest, maar het is wel de waarheid.

   • @mr. drs. R.J.

    ‘Hier spelen hele andere processen waardoor vele intelligente mensen zich zo fanatiek conformeren aan het “systeem” en de “mainstream, in tegenstelling tot pure intelligentie.’

    Pure intelligentie heeft geen onderwijs nodig. Een baby is pure intelligentie, die leert zelf. Zodra je die baby/het kind gaat ONDERwijzen, ga je het programmeren en breng je het kind onder de natuurlijke eigen wijsheid. Kinderen leren zelf dat wat ze nodig hebben. Maar wij hebben in deze matrix geleerd dat je alleen leert door ONDERwijs. Onderwijs maakt mensen slim. ONDERwijs traint geheugen ipv het kind te voeden om met de eigen intelligentie te leren wat het wil leren. Scholen zijn als puppytraining waar mensenkinderen leren om obv geheugen bepaalde kunstjes te herhalen. Er wordt gefilterd op slimheid en zo stroom je door naar waar de elite jou wil hebben.

    Pure intelligentie hoeft alleen bassaal te leren rekenen, lezen en schrijven en daarna kan elk mens zichzelf ontwikkelen tot wat hem of haar past. We leven nu in een wereld waar wij worden afgericht tot slimme mensen ipv dat onze intelligentie zelf mag ontwikkelen en groeien. De meeste wakkere mensen zijn intelligentere mensen, meer zelfdenken. Ik denk dat de meesten hier vroeger de dagdromers en de misfits/afwijkingen waren… ik wel tenminste. Wij hebben het systeem doorlopen, maar we zijn altijd zelf blijven nadenken. Slimme mensen denken niet, die doen alles zoals ze geleerd hebben… als afgerichten circusdieren. De meeste dokters en artsen worden bestuurd door boeken kennis en computersystemen ipv dat ze met hun intelligentie dingen/problemen aankijken, onderzoeken en oplossen. Overal gebruiken ze checklists/een soort stemwijzers om bij vooraf geprogrammeerd oplossingen te komen. Slimme mensen zijn brave slaven, blinde volgers die op school hoog scoren, maar in de praktijk genadeloos falen. Intelligente mensen zijn wijze mensen. Slimme mensen zijn blinde volgers, robots die werken obv programmering en geheugen.

    • @Let God sort them out september 21, 2023 at 13:37
     Ik lees vooral kritiek op het onderwijssysteem en de hiërarchische en conformistische structuur daarvan , en daar heb je gelijk in.
     Maar ik denk dat intelligentie wel degelijk ontwikkeld en gestimuleerd moet worden , begeleid door kundige mensen die ook kunnen helpen bij eventuele moeilijkheden , in een betere leeromgeving.
     Wat jij slimme mensen noemt noem ik intellectuele mensen.
     In tegenstelling tot intelligente mensen zijn ze , inderdaad , niet of moeilijker in staat om buiten de hun aangeleerde modellen/theorieën te denken en hier eventueel tegen in te gaan wanneer observaties deze tegenspreken. Ze zullen eerder de bestaande theorie blijven aanpassen en formules veranderen/uitbreiden totdat alles weer ogenschijnlijk klopt in plaats van na te denken of ze niet fout zaten en een betere theorie te ontwikkelen. Ook zijn ze niet goed in het overzien van bredere verbanden en gevolgen van hun handelen en weten bezwaren te onderdrukken met ‘rationele’ argumenten..
     De reactie van R.J. Wassenaar bevat echter ook veel goede punten.
     Factoren zoals emoties, groepsdruk , carrière- en statusverlies etc spelen ook mee , we blijven ten slotte allemaal mensen.
     Groeten

  • Even kort…

   Ik proef hier nogal wat afgunst. En een gebrek aan goede definities.

   Slim, intelligent, begaafd, intellectueel zijn grotendeels synoniem. Interesse, empathie, nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn eraan gerelateerd.

   Als ik intelligentie beschrijf als een aangeboren talent tot cognitieve vaardigheid; opname vermogen, associatie vermogen, logische en creatieve vaardigheid, dan zijn dat allemaal zaken die gevoed worden door de juiste stimuli.

   Het is juist goed om kinderen te stimuleren. Ze te laten doen waar ze goed in zijn en wat ze daarom ook leuk vinden. Ik ken persoonlijk zo 5 voorbeelden van mensen die zich suf verveelden op school en daarom hun potentie voor de samenleving nooit waar kunnen (konden) maken. Zelf zat ik ook meestal naar buiten te kijken, naar de eekhoorntjes. Op mijn rapport stond dan: hij zit vaak te dromen. Ik moest maar naar de Mavo. De cito-test zei iets heel anders.

   Ik ben niet afgunstig maar ik gun anderen juist een goede opleiding. Ik geniet ervan als anderen ook boeken gelezen hebben die ergens over gaan. Maar die komen nooit op de literatuur lijst. En de meeste scholing is veel te gericht op ‘opleiden tot’ [een specialisatie].

   Buiten het drillen van kinderen waren klassieke opleidingen (voor de elite) echt wel goed. Nu zijn er ook wel goede scholen en universiteiten, alleen het zijn bastions geworden van atheïstisch marxistisch (jezuïtische) leer.

   Ooit begon Wikipedia ook goed. Maar het wordt nu mede geredigeerd door CIA en FBI agenten. Dan weet je al dat er alleen voorgeschreven doctrine uitkomt.

   Scholen zijn goed en belangrijk. Het huidige systeem is alleen gecorrumpeerd.

   • En laat ons vooral niet vergeten dat de bijbel zegt dat onze strijd een strijd is tussen goed en kwaad, juist en fout, niet tussen dom en intelligent.

 5. Ondertussen in Groot-Brittannië: magistraat verwijderd na aanhangigmaking van de Neurenberg Code-zaak tegen de Britse regering

  Kaira McCallum, links, werd na twintig jaar voorbeeldige dienst uit de magistratenbank verwijderd nadat ze een zaak had voorgelegd aan het Internationaal Strafhof

  https://lionessofjudah.substack.com/p/meanwhile-in-britain-magistrate-removed?

  CIA’s transhumanistische toren van Babel: belangrijkste exposé OOIT?

  De gruwel die de VS en de wereld heeft omhuld met mRNA-injecties en verkiezingsfraude is slechts een voorproefje van wat machtige transhumanistische technocraten hebben gepland onder het mom van ‘bioveiligheid’.

  https://libertysentinel.org/cias-transhumanist-tower-of-babel-most-important-expose-ever/?

  Amerikanen worden geleid door liegende media en een corrupte politieke klasse
  door Philip Giraldi | 20 september 2023 | 2 opmerkingen

  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=273497

 6. De believers hebben het eigenlijk bij het rechte eind. Zij gaan ervan uit dat de overheid het beste met hen voor hebt, dat hoort eigenlijk ook zo. De overheid moet het beste met zijn mensen voor hebben, want de mensen zorgen ervoor dat de overheid kan bestaan. Maar de overheid van nu, in bijna alle Westerse landen, hebben niet het beste met de mensen voor. Zij zien de mens als vijand die gedelete moet worden. Gelukkig ben ik met mijn omgeving van nature wantrouwend naar de overheid toe. Deze “oorlog” waar we ons nu in bevinden, gaan we winnen. En we hebben iedereen nodig, dus verdeeldheid rondbazuinen moet stoppen. Geldt ook voor jou, Rommel! 😉

  • @the real deal…

   In de USA hadden ze heel kort een constitutionele republiek. Dat is een overheidsvorm waar de overheid geen macht heeft tot ze heel even macht krijgen om een probleem op te lossen. Verdiep je eens in een constitutionele republiek en je leest dingen over hoe het zou moeten zijn. De britten hebben, onmiddelijk na de burgeroorlog, de constitutionele republiek in de USA gekaapt. Washington is eigendom van de UK en via Washington bezitten ze NL, Duitsland en Frankrijk. Het vaticaan staan boven de UK en Israël staat daar weer boven. Alles is precies als in het jaar van de kruisiging. Kijk ‘The Passion’ om te zien hoe het geopolitiek nog steeds is. De joden hebben de romeinen in de zak en de romeinen hebben heel europa onder de duim. Dat imperium is er nog steeds.

   • Nee Israel/Joden(niet de joodse bevolking die weten niets) zitten in de zak van het vaticaan.
    Illuminatie/Jezuieten/vrijmetselaars zijn katholieke organisaties
    Bank systeem zitten ook in de zak, van het vaticaan
    Amerika=van binnen uit veroverd door het vaticaan(jezuieten)Prik dokter fauci =een Jezuïet
    Communisme CBDC plan van het Vaticaan
    Karl Marx zat bij de illuminatie of vrijmetselaars
    De Anti-Christ van boek Daniel en openbaring = Pausdom/paus

  • Klopt, zoals ik in een ander berichtje ook poneer is het feit dat veel intelligente mensen geloven in het systeem, geloven in het “goede” van de overheid en nog steeds geloven in de democratie en rechtsstaat, en de betruwbaarheid van politici en mainstream media, een regelrecht gevolg van het feit dat ze afhankelijk zijn van dat systeem voor hun hele bestaan. Daarbij is ook de gedachte dat men eigenlijk een criminele elite en “mainstream” steunt zo ongeloofwaardig en zelfs emotioneel te beangstigend voor de meeste normies, dat die mogelijkheid meteen van de hand wordt gewezen. Dit idee ligt ook ten grondslag aan de wetenschappelijke theorie van Prof. Dr. Mattias Desmet over dit hele fenomeen dat we de afgelopen jaren zien en dat ook herkenbaar was tijdens de nazi-periode, en ook binnen totalitaire systeem binnen de islam. Het klinkt hard, maar er is wat voor te zeggen dat al die mensen die nog geloven in de overheid, in feite mentaal gestoord zijn. Ze kunnen de werkelijkheid niet meer goed beoordelen, want feiten die niet passen in hun denkkader lijken totaal niet meer herkend te worden op een realistische wijze. En dat is duidelijk een vorm van geestelijke gestoordheid. Helaas hebben ze dat zelf niet eens door.

   • Waarom vermeld jij dan je titels, mr. drs.
    Alleen R.J. Wassenaar is blijkbaar niet voldoende om te weten met wie we te maken hebben.
    Dat is toch ook alleen maar om een indruk achter te laten met wie we te doen hebben.
    Als het waar is tenminste, we zitten hier op internet en dan kan je wel zo veel vermelden als dat je te binnen schiet.
    Ik vermeld toch ook niet bij mij naam dat ik astronaut ben.

    • Omdat je natuurlijk wel concreet moet weten waarom het met voeten treden door de overheid van onze fundamentele rechten verkeerd is. Ik kan dat heel precies beredeneren, omdat ik nu eenmaal rechten heb gestudeerd en dat dus moet begrijpen. Iemand die alleen op zijn intuitie afgaat, kan best gelijk hebben, maar kan dat niet precies formuleren. Ik verwacht dat jij geen jurist bent en jij kunt dus wel aanvoelen dat het verkeerd is, maar je kunt het niet precies beredeneren. Ik geloof wel dat iemand die het relevante vakgebied heeft gestudeerd, zoals een arts, sneller door moet hebben dat in de laatste drie jaar de wettelijke plicht tot “informed consent” compleet is geschonden en dat is juridisch wel aan te pakken. En een arts, of eigenlijk elke wetenschappelijk opgeleide persoon, dient ook de relevante kennis te hebben om te kunnen zien dat de onderzoeken van Pfizer niet deugen, dat er nog nooit een geslaagde proef is gedaan met de mRNA-techniek, dat LNP’s niet voor menselijk gebruik zijn toegestaan, maar toch in de zogenaamde “vaccins” zitten, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
     Iemand die alleen de lagere school heeft, kan wel de juiste intuitie hebben, maar als hij of zij zijn kritiek niet kan onderbouwen, kunnen we er niks mee, natuurlijk.

     • Wat je dus wilt achterlaten bij je reactie is dat je jezelf veel slimmer vind omdat jij gestudeerd hebt.

      ” Ik kan dat heel precies beredeneren, omdat ik nu eenmaal rechten heb gestudeerd en dat dus moet begrijpen. Iemand die alleen op zijn intuïtie afgaat, kan best gelijk hebben, maar kan dat niet precies “

      • Nou, geef jij dan maar eens ONDERBOUWD aan waarom het fout was dat het spike-proteine is gekozen voor het “vaccin” en waarom het onjuist is dat de overheid onze vrijheden aan de kant heeft geschoven. Want als het niet gaat om de juiste argumenten, waar gaat het dan wel over, volgens jou?

       • Waar het gaat is macht en controle.
        Net zolang de bevolking teisteren met onzin dat ze nog en hoepel heen springen, als dat nodig is.
        Dat alles gelogen is, is inmiddels wel duidelijk.
        Ze hebben geen juiste argumenten waarom er iets gebeurt is of wat er nog gaat komen.
        Zolang de mensen het maar geloven, dan kan je ze ook een kant op sturen.
        Zo als andere mensen uitsluiten.

        • Je hebt jezelf verraden als kk marokkaan.
         Dat woord kk ligt n jullie bek bestorven.
         Vroeg of laat komt het er altijd uit.

        • “Waar het gaat is macht en controle.
         Net zolang de bevolking teisteren met onzin dat ze nog en hoepel heen springen, als dat nodig is.”

         Tsja, dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik weet ook wel dat dat (UIteindelijk) is gedaan voor macht en controle. Je onderbouwt niet het antwoord, maar je geeft een onderbuik-antwoord, waarop elk schaap zou antwoorden: “Wat een onzin: de overheid en de Farma bedoelen het toch goed en die hebben het spike-proteine gekozen in het vaccin, zodat we corona konden bestrijden, en onze vrijheden zijn even aan de kant gezet, omdat er sprake was van een globale pandemie, waarvoor even hele vergaande maatregelen nodig waren”.
         Zo’n schaap kun je niet overtuigen met een wappie-antwoord als “macht en controle”, maar wel als je wetenschappelijk en juridisch precies onderbouwt waarom het fout was om het spike-proteine te kiezen en de vrijheden overboord te gooien.
         Dus, ga je gang, ik ben benieuwd.
         Snap je wat ik bedoel??

        • Je vraagt een medische vraag waarom er voor iets gekozen is.
         NEE, dat weet ik niet.

         Ik mocht willen dat ieder schaap er zo over denkt, dan komt het wel goed uiteindelijk.

         “maar wel als je wetenschappelijk en juridisch precies onderbouwt waarom het fout was om het spike-proteïne te kiezen en de vrijheden overboord te gooien. ”

         En dit is iets voor de rechters in Nederland, als ze er het lef voor hebben om er aan te beginnen.
         En dat durven ze niet, einde carrière.
         Om te beginnen hebben wij hier al helemaal geen onafhankelijke rechtsspraak.;

        • Kijk, wat ik hooguit probeer aan te geven is dat mensen met een voldoende hoge opleiding op een intellectuele wijze beter in staat zijn om de leugens te doorgronden omtrent corona en het vaccin. Dit komt omdat ze geacht worden engels te kunnen lezen, wetenschappelijke artikelen te kunnen lezen en statistiek te begrijpen. En dan kun je zien dat de wetenschap in werkelijkheid een hele andere visie geeft op alles dan wat je hoort op de MSM. Met het vaccin loop je niet alleen een veel hogere kans op Turbo-kanker, iets van 1400 keer hogere kans, dus dat is extreem slecht, maar de gevaccineerden beginnen ook vrijwel ALLEMAAL last te krijgen van AIDS. En bovendien wordt hun genetische informatie veranderd, omdat er met vrij hoge waarschijnlijkheid bacterieel DNA wordt bijgeschreven in het menselijke genoom. Nog afgezien van de extreem hoge kans op bloedklonters en myo- en pericarditis. En ik kan dat ook allemaal ondersteunen met wetenschappelijke artikelen, wetenschappers die getuigen voor senaatscommissies, en data van overheden zelf. En dat had iedereen allang kunnen snappen. Zo was de data uit het VK al eind 2021 erg duidelijk over het feit dat gevaccineerden met een negatieve effectiviteit te maken kregen. En van vrijwel iedereen die ik dat vertelde en liet zien, en beweerde dat dat een duidelijke aanwijzing was dat het vaccin AIDS veroorzaakt, kreeg ik te horen: “Nee, het vaccin verliest na verloop van tijd haar effectiviteit”, want dat hoorden ze in de media. Maar dat klopt niet, want dan zou er geen NEGATIEVE effectiviteit optreden, negatief tov de ongevaccineerden. En dat blijkt ook uit duizenden anecdotes van gevaccineerden die steeds vaker ziek worden, sneller ziek worden en minder goed herstellen.
         Een ander voorbeeld is dat ik het oorspronkelijke artikel van de wetenschappers van Pfizer in de NEJM van half december 2020 heb gelezen en als je dat kritisch doet, zie je dat men daar op een effectiviteit uitkomt van het vaccin van 95%. Maar dat is pure manipulatie, omdat dit de relatieve risico-reductie is en niet de absolute risicoreductie. En het is de absolute variant die artsen horen te gebruiken om hun patienten tot “informed consent” te laten komen. Doen ze dat niet, dan zijn ze juridisch niet alleen aansprakelijk, maar ook strafbaar op grond van de Nederlandse wet, EN de Neurenberg Code. En toch heeft vrijwel ELKE arts deze plichten geschonden, omdat ze geloven in het systeem, vertrouwen op het “systeem” en volledig meegaan met het “systeem”. Maar als je ze echt de feiten laat zien, snappen ze heus wel dat er iets flink mis is. En eigenlijk hadden ze die gigantische rode vlaggen al meteen in het begin van 2020 moeten herkennen. Ik kon dat ook, dus dan kunnen experts dat zeker. Maar bij velen geldt een mentale blokkade

      • Bert 13:44
       Nee, hij zegt dat hij heeft gestudeerd om dat te kunnen beredeneren. ‘Recht’ is een abstract begrip. Wat vandaag ‘recht’ is, kan morgen ‘onrecht’ zijn. Dergelijke ‘logica’ moet je bestudeerd hebben om te kunnen begrijpen en te beredeneren. Ik ken juristen die dachten dat ze dat ook konden, maar gingen daarmee op een verkeerde manier aan de haal. Een is er geschrapt uit de BAR van de advocatenorde. Die vond zichzelf heel erg slim.

       • Er zijn gewoon een aantal fundamentele principes binnen het recht waarover al eeuwenlang is nagedacht en waarmee gemakkelijk is aan te tonen waarom het volledig fout was dat overal ter wereld de grondrechten opzij zijn geschoven. Daarmee kun je gemakkelijker een leek of schaap overtuigen dan door te zeggen: Ze willen macht en controle…Dat laatste klinkt als een echte wappie voor dat soort schapen.

        • Het is alleen heel erg jammer dat de juristen die dat daadwerkelijk kunnen en ook doen niet gehoord worden in de politiek, media en rechtspraak. Dat maakt dat mensen hun vertrouwen verliezen en primair gaan reageren. Het adresseren van ‘mensen die niet gehoord worden’ gaat niet alles voor altijd gladstrijken.

    • Jouw opmerking lijkt vooral ook voort te komen uit een soort(misschien onbewuste) jaloezie naar hoger-opgeleiden, want ik probeer juist inhoudelijke discussies op te starten online, maar dat gebeurt nooit door mensen zoals jij. En dat zien we ook in de rest van de reacties hieronder: het is niks meer dan wat flauw gezanik over een strip, en dus is het niks meer dan onbetekenend geklaag onder elkaar, zonder dat jullie ook iets van elkaar leren en de juiste argumenten leren gebruiken om de “vijand” aan te pakken, want op jullie laag-opgeleide niveau komt het dan uiteindelijk niet verder dan agressie en totale revolutie. EN zelfs een revolutie moet gevoerd worden met verstand en met duidelijke doelen en regels. Als je dat puur vanuit je kwaadheid, je emotie, je “intuitie” doet, dan kun je wel 100 triljoen keer gelijk hebben, maar zul je weinig succes boeken.


     • Jouw opmerking lijkt vooral ook voort te komen uit een soort(misschien onbewuste) jaloezie naar hoger-opgeleiden, want ik probeer juist inhoudelijke discussies op te starten online, maar dat gebeurt nooit door mensen zoals jij “

      Nou vraag ik me werkelijk waar die drs voor staat! Gewoon om het plaatje compleet te krijgen. En het toch regent.

       • @mr. drs.

        Volgens mij wordt inmiddels duidelijk dat een hoog opleidingsniveau vooral gelijk staat aan hoog indoctrinatie niveau.

        Maaruh… verdiep je eens in artikel 120… dat artikel bewijst dat wij nirt langer in een rechtsstaat leven, maar in corporatisme. NGO’s bepalen ALLES. NGO’s schrijven inmiddels de meeste schoolboeken. NGO’s bezitten de meeste universiteiten. NGO’s bezitten bijna alle bedrijven. NGO’s besturen de zorg en energiesector. Alles is NGO gestuurd. Wetenschap is helemaal geen wetenschap meer, het is de nieuwe religie die door NGO’s aan ons wordt opgelegd.

        En doordat jij jezelf boven anderen stelt, gedraag je jezelf als een NGO die anderen wel even komen vertellen hoe eea in elkaar zit… aangezien jij vele malen slimmer (niet wijzer) bent dan het gepeupel?

        U begeeft zich hier op glad ijs met deze houding. Deel Uw kennis met ons, maar besef goed dat de meeste kennis anno 2023 zwaar gemanipuleerd is. Iemand met nul diploma’s is tegenwoordig vaak wijzer/intelligenter dan iemand met 50 diploma’s. Kennis is geprogrammeerd en zeer beperkt geheugen obv verleden of toekomst, wijsheid omvat en beslaat het hele leven bezien vanuit het nu.

        • Artikel 120? Er zijn zoveel artikelen 120, maar je zult wel artikel 120 van de Grondwet bedoelen. Jij stelt dat dat bewijst dat we niet langer in een rechtsstaat leven, maar in een corporatistisch systeem. Met dat laatste ben ik het wel eens, maar dat heeft niks met art. 120 Gw te maken. Dus, leg dat eens uit dan?? Hoe zijn we door het toetsingsverbod van art. 120 GW terechtgekomen in een corporatistisch systeem? In feite hebben we art. 120 helemaal niet nodig, want alle fundamentele rechten en -vrijheden staan ook in allerlei verdragen, en vaak nog strenger geformuleerd. En daar moet een rechter zich wel gewoon aan houden, maar dat doen veel rechters gewoon niet als het hen politiek niet uitkomt.
         Art. 120 stelt dus niks voor, het zou veel beter zijn als we het artikel uit de Grondwet halen dat internationale wetgeving boven onze nationale wetgeving stelt, en dat is art. 94. Pas op DAT moment begint art. 120 weer belangrijk te worden.
         Maar ja, als er een corrupte macht heerst, kun je wel allerlei wetten maken die NIKS met het recht te maken hebben, maar waardoor rechters en machthebbers toch kunnen zeggen: Maar het staat in de wet en die is op een rechtmatige wijze totstand gekomen. Dat gebeurt nu en dat gebeurde ook in die andere fascistische, corporatistische tijd, je weet wel, de jaren ’30/’40 van de vorige eeuw.

     • mr. drs. R.J. Wassenaar september 21, 2023 at 13:48

      Rechten gestudeerd en dan nog uit te kunnen leggen hoe de gecorrumpeerd rechtelijke macht werkt aan een stelletje juridische leken reguurders knap hoor studiebol, reageerde jij ook op het door het CIDI gecontroleerde site van een ene Bron?

      • Studie naar o.a. redeneren is zijn vak kennelijk. Maar ik vat zijn redeneringen ook niet allemaal moet ik eerlijk zeggen. Maar ik laat het erbij het wordt droog en ga met de hond naar het bos. Lees het vanavond allemaal wel weer

      • “Rechten gestudeerd en dan nog uit te kunnen leggen hoe de gecorrumpeerd rechtelijke macht werkt aan een stelletje juridische leken”

       Tsja, het recht werkt in feite heel goed, maar als gecorrumpeerde rechters hun macht misbruiken door het recht verkeerd uit te leggen, en vooral politiek gemotiveerde uitspraken doen, zoals de Urgenda-uitspraak en vrijwel alle uitspraken uit en over het corona-tijdperk, zijn twee hele verschillende dingen. Juist zonder die corruptie, als de rechterlijke macht en het OM hun bevoegdheden op de juiste manier zou gebruiken, zou heel veel ellende allang opgelost zijn. Jammer dat je dat onderscheid niet kunt maken.

       • mr. drs. R.J. Wassenaar,

        Eén ding is zeker; u zult zich vele malen beter staande kunnen houden dan menigeen van de reaguurders alhier in precies die situaties waarin een mogelijke confrontatie met het juridisch systeem plaatsvindt. Ik begrijp en respecteer uw inbreng en zienswijzen. Groet.

       • En daar ben ik het mee eens, het recht werkt op papier heel goed. Maar er wordt misbruik van gemaakt. Maar dat zie je toch altijd, het een zeggen en het andere doen. Daar gaat AI een eind aan maken en dat duurt niet lang meer.

        Toch een beetje het werkveld van je. Hoe kijk jij daar tegenaan?

        • Ik verwacht wel dat dat over een tijdje geprobeerd zal gaan worden, maar ik geloof niet dat het een succes zal worden. Echte intelligentie zal een computer, zoals die er op dit moment zijn, nooit kunnen vertonen. Het is in feite een mechanisme dat alle input beoordeeld als waar en een AI-rechter zal kleine finesses in betekenis moeten kunnen herkennen die ook weer afhankelijk zijn van context. Voordat een artificieel systeem dat kan, zijn we zeker vele decennia verder.

     • @mr. drs. R.J. Wassenaar
      Tegen beter weten in ga ik toch ff reageren 😁
      De strip Joop Klepsijker is een prima strip .
      Uw onderlegt zijn in Uw kennis is imo een “Een cul-de-sac is een doodlopende straat met een keervoorziening aan het eind” Nu is het fijn dat U op Uw kennis een stelling poneert , die imo ietwat neerbuigend is naar de nitwit reguurders die U denkt aan te spreken op de onbegrip van Uw kennis . U zegt “Iemand die alleen de lagere school heeft, kan wel de juiste intuitie hebben, maar als hij of zij zijn kritiek niet kan onderbouwen, kunnen we er niks mee, natuurlijk.”
      Nu daar is die staaf ijzer voor om de bewoording kracht bij te zetten 😃. Alle gekheid op een stokje .
      Stel een vliegtuig met heel hoogbegaafde mensen stort neer in de jungle neem van mij aan dat je met je hoogbegaafdheid geen ruk klaarspeelt met betrekking tot overlevening . Revereer aan de Cul de sac . Meneer Uw kennis is Relatief! “betekent letterlijk betrekkelijk. Iets is betrekkelijk ten opzichte van iets anders. Verhoudingen tussen twee zaken spelen dus een rol. Vaak wordt het begrip relatief gebruikt in een afweging of vergelijking” U kunt alleen floreren in Uw kennis gebied .
      Ik zal het kortsluiten .
      U blaast hoog van de toren .
      Hier op FN wordt op begripvol niveau voor iedereen gecommuniceerd ! En dat is de crux tot algemeen en het belang van onderlinge verstandhouding !
      Fijne dag gewenst .
      IK ga terug naar mijn ketting in de kelder .

      • Tsja, het “tegen beter weten” in, komt uit, want je berichtje is niet echt overtuigend. Kennis is relatief, en daarom noemde ik al vaker de relevante kennis, zoals kennis van het recht, statistiek en geneeskunde. En dat geldt ook voor jouw voorbeeld met het vliegtuig: Ik zou liever een hoogbegaafde bioloog en ingenieur zijn in zo’n situatie, dan iemand zonder die hoge opleiding.
       Maar hoezo respecteer ik jou, of reaguurders hier niet?? IK heb niemand bewust gedenigreerd en voel me ook zeker niet verheven. Mijn initiele stelling was puur dat ik zei dat het niet zozeer een functie is van je intelligentie of je de vaccins wel of niet hebt genomen. Er zijn extreem veel erg intelligente mensen die de prikjes niet hebben genomen, gewoon omdat ze kennis hadden van de werkelijkheid op dit vlak, en ook de moed om tegen de stroom in te gaan. Ik denk hier al jaren erg goed over na, dus dat ik dan mijn overtuiging probeer te verdedigen, is heel wat anders dan jullie minachten of denigreren. Zo werkt het gewoon in een normale discussie, maar misschien moet je eens serieus nadenken over je eigen onzekerheid die wellicht de aanleiding is om te denken dat ik jou denigreer of minderwaardig zou vinden. Iemand als Bert heb ik groot respect voor. Hij is all-round monteur, vertelde hij, en ik zou willen dat ik dat ook kon. Maar hij is weer minder goed bedreven in het correct discussieren, zoals hij hier duidelijk aantoont. Bovendien gebruiken jullie allemaal nogal veel ad- hominem argumenten

       • @mr. drs. R.J. Wassenaar
        Geachte.
        Ik lees duidelijk een vakjes denker.
        En Meneer “ad- hominem argumenten”
        Slaat kant nog wal, in deze context prevaleren zie ik de inhoud niet van in .
        Quote “Iemand als Bert” slaat nergens op dat voetstuk plaatsen 😐
        Uw zult blij zijn dat ik na Uw crash U kan helpen met de kunst van vuur maken in essentie en U kan helpen wegwijs te worden in naar mijn kennis te overleven . Uw kennis doet nu alleen opgeld in uw soc. maatschappelijke context van nu !
        Het ontbreekt U duidelijk aan inhoudende kennis hoe om te gaan en samen te smelten met Uw omgeving . En niet als eerste in de pot te verdwijnen 🤣

        Hartelijke groeten .

        • Tsja, het heeft totaal geen zin om over al deze onzin van jou iets te zeggen, want jij snapt er toch niks van. Dat komt kennelijk omdat je daarvoor het intellect niet hebt. En dan ook nog allerlei erg basale (ja, moeilijk woord, he?) fouten maken, zoals inhoudende kennis.
         Wat een treurnis

        • R.J,
         Kom je hier nou alleen maar om ons te laten weten hoe slim en intelligent jij wel niet bent?
         Want verder loop je alleen maar te zeiken op iedereen.
         Ze snappen het niet, zijn niet slim genoeg, ontbreken van intelligentie, enz…….
         Of heb je nog een andere reden.
         Want blijkbaar ga je net zolang door tot je ergens gelijk mee krijgt.
         Ik weet alleen niet waarmee.

        • “Iemand als Bert heb ik groot respect voor. Hij is all-round monteur, vertelde hij, en ik zou willen dat ik dat ook kon.”

         Lees jij zijn berichten wel Bert, hoe is dit alleen maar zeiken etc?

        • Dat is 1 vriendelijke opmerkingen.
         Soms is handig zijn erg handig.
         Ik kan bijna alles in mijn huis repareren of een 2de leven geven.
         Maar andere andere berichten zie ik alleen maar als, jullie begrijpen het niet goed want ik ben veel slimmer en veel en veel intelligenter.
         Wil antwoorden zo als een advocaat het zou opschrijven in voor hem begrijpelijke taal.
         En ik geloof geen hol van al die titels die hij telkens vermeld.
         Ik kan wel van alles en nog wat bij mij naam vermelden om belangrijk over te willen komen.
         We zitten hier op internet.

      • @CorNietdus…

       ‘Stel een vliegtuig met heel hoogbegaafde mensen stort neer in de jungle neem van mij aan dat je met je hoogbegaafdheid geen ruk klaarspeelt met betrekking tot overlevening.’

       De perfecte samenvatting… en @mr.drs… U praat om gelijk te hebben, niet om tot elkaar te komen. In de wereld van slimme mensen draait alles om winnen en verliezen, gelijk hebben of ongelijk. We zitten met zn allen diep in de shit en we willen allemaal dat het stopt. Mooi dat U hyperintelligent bent, draag dan eens iets bij dat alles oplost.

       • Ik probeer juist iets bij te dragen door iedereen te overtuigen dat ze vooral naar de feiten en de argumenten moeten kijken, want dan ga je uiteindelijk wel zien dat de criminelen fout bezig zijn met alles. Veel meer kan ik niet doen. En natuurlijk de enige echte partij stemmen die opkomt voor de vrijheid, de welvaart, en een goede toekomst voor alle nederlanders en niet alleen de hele kleine elite met in hun kielzog een hele reeks hielenlikkers. Daarom stem ik fvD. Dat is de beste manier die ik kan bedenken om mensen te verenigen.

        • @mr. drs. R.J. Wassenaar
         Quote”Tsja, het heeft totaal geen zin om over al deze onzin van jou iets te zeggen, want jij snapt er toch niks van. Dat komt kennelijk omdat je daarvoor het intellect niet hebt. En dan ook nog allerlei erg basale (ja, moeilijk woord, he?) fouten maken, zoals inhoudende kennis.
         Wat een treurnis”
         Ik haal mijn schouders op voor deze retoriek. 🤨
         Groeten .

        • Beste mensen

         Zelf is al ruim 30 jaren op niks en niemand gestemd omdat er is gerealiseerd dat het een Leugenaars bende Dieven en boeven op een kluitje zijn
         De eigen zakken vullers over de ruggen gaande van de Modale & Minima mensen
         Als die clubje het maar royaal hebben
         En de brave Schaapjes achterna hollers Stumpert’s de Minima’s binnen mond’s en geniepig in gedachten kunnen uitlachen
         Bloedzuigers uit het water of vlooien zijn nu verboden op straffe van en dus uit den boze
         Want dan worden deze wezens uitziende Menselijke bloedzuigers te kort gedaan

         Dank U

      • @cornietdus

       Wel eens het boek Robinson Crusoe gelezen? Dit is juist een loftuiting aan de ‘renaissance man’, de intellectueel die overal wel iets van weet en van iets heel veel. ‘A Jack of all trades and the master of one’.

       Een vriend verbaasde zich over mij toen we met een groep op vakantie waren. Dan was ik 10 minuten weg en kwam terug met een t-shirt vol vruchten.
       “Waar heb je die vandaan?”
       – Ja, dat groeit hier.
       “Hoe zie je dat?
       – Ik heb nog nooit een moerbeiboom gezien maar dit zijn ze dus. Lekker. Ook een?
       Of:
       – Hier groeien vijgenbomen. Moet zo moeilijk.

       Voor sommige mensen is het toverij. Mensen die nooit iets zien en nooit wat aannemen. Wat de boer niet kent …

       • @Disciplus Simplex
        Dank voor de bewoording .
        Ik heb de werkjes gelezen.
        Om de wereld als kind te omzeilen las ik veel .
        Bijvoorbeeld Emile Zola in de buik van parijs .
        De bende van Jan de lichte , enzovoort .
        Eigen best veel op alle vlakken .
        Mijn ouwe had ook delen over despotisme en terrorisme . Jan Wolkers , ook veel van gelezen .
        Kan zoveel delen oproepen .
        Castaneda, snuffelen in tibetaans dodenboek .
        Vooral opgegroeid als straat jochie in de jordaan .
        Heel leer gierig . Tot schade en schande . 😄
        Enz.
        Fijne dag .👍

 7. Er speelt hier volgens mij ook zeker nog iets anders dan intelligentie, want het is duidelijk dat intelligentie geen direkte causale relatie heeft met de vaccinatie-bereidheid. Maar warschijnlijk wel indirekt: de meeste intelligente mensen hebben een betere opleiding kunnen genieten en zijn (daarom) vrijwel allemaal terechtgekomen in een baantje dat valt binnen het heersende systeem van overheid, en maatschappelijke “fatsoenlijkheid”, zullen we het maar noemen. Dit terwijl slecht opgeleide mensen vaak meer moeite hebben met autoriteit, slechter met “het systeem” om kunnen gaan en sneller een intuitieve afkeer hebben van de overheid en “het systeem”. Pschologische groepsprocessen spelen hier dus een grotere rol dan puur intelligentie en dit is touwens ook de onderliggende gedachte van de theorie van Prof. Mattias Desmet over de massa-psychose die ten grondslag ligt aan het stockholm-syndroom-achtige gedrag en denken van de “normies”. Men conformeer zich sneller aan het systeem, want je leeft in dat systeem en je inkomen en carriere zijn afhankelijk van dat systeem.

  • Hoi,

   Ik denk dat de enige fout die u maakt in uw redenering is dat hogere opleiding = hoger IQ / intilligentie. Ik ben tijdens mijn universiteit jaar en een beetje er achter gekomen dat hoger opgeleiden slechts beter zijn in ”door de hoepeltjes te springen”. Met andere woorden, beter afgerichte mensen. Ik ben er van overtuigd dat u een uitstekend jurist bent bijvoorbeeld. Zover ik kan concluderen uit uw posts bent u niet bereid of om wat voor reden dan ook de absurditeit van ons legale systeem te benoemen. Omdat deze mensen zoveel van hun leven geinvesteerd hebben in het systeem en hun status daar vandaan halen zullen ze het systeem dienen. Ze hebben al geleerd, maakt niet uit hoe absurd het is, we slikken het. Dat is de belangrijkste les van hoger onderwijs in mijn optiek.

   Ik heb zelf veel tijd gestoken om uiteindelijk te kunnen ”leren” hoe de economie nou echt werkt en was geschokt toen ik eenmaal macro economie ging studeren. Wat een onzin studie. Gebaseerd op aannames die overduidelijk niet waar zijn. Zoals mensen zijn 100% rationele actoren of een ander voorbeeld, (oa), beleidacties kennen geen reacites. En nog meer maar u snapt mijn punt vast. Ik ben toen maar wat nuttigs gaan doen.

   Mensen die geen rechten of macro economie of de meeste andere studies hebben gevolgd kunnen niet precies uitleggen waarom het rechtsysteem, medische systeem, of macro economie etc exact bs is. Op basis van ervaringen in hun leven hebben ze geleerd dat het bs is. Alleen exacte wetenschap is echt wetenschap. De rest is ”systeem behouden wetenschap”. Daarom tijdens covid bs, het eeuwige mantra, vertrouw ”de wetenschap TM”.

   Wat het systeem en al die hoge poppetjes erin weten, dat als de producenten in de wereld, continenten, landen etc realiseren dat ze 98% van de overhead niet nodig hebben en die ketenen afwerpen en vrij worden er een wereld van overvloed kan ontstaan. De zogenaamde intilligente mensen hebben dan een probleem. In een rationeel systeem heb je slechts een fractie van die mensen nodig. De rest van die mensen, ipv het absurde systeem in stand houden, moeten ze echt iets gaan bijdragen. Dat vrezen ze het meest. In mijn optiek heeft het niets met massa psychose maar puur status en zelfbehoud te maken.

   Als u eerlijk bent, u bent grotendeels eerlijk wil ik benadrukken, zou u uw beroep als grotendeels overbodig benoemen. Dat u, bijvoorbeeld, beter in staat bent dan de tegenstander om in het woud van wetten de wetten eruit kunt pikken die uw client dient dan de andere partij en daarbij ook nog eens de tegenstrijdige wetten van uw punt weet te negeren in de rechtzaal wint u waarschijnlijk. Ik denk niet dat dit recht is. Ik hoop u ook.

   Na alle schandalen van de afgelopen decennia zijn het de gewone mensen die het erkennen dat ze genaaid worden door het systeem. Dat worden er steeds meer. De ”eigenaren van het systeem” weten dat. Hun plan B is alles autormatiseren, AI, robotiseren etc.

   Gaat m niet worden. Het systeem dat de, pak m beet, afgelopen 600 jaar in place was is aan het disintegreren. Wat we er voor in de plaats krijgen is een open vraag. Dat producenten niet meer akkoord zijn met, jullie tikken 100.000.000 Euro in een computer en krijgen xyz in echte dingen terug is op zijn einde aan het lopen.

   Tot slot, wat ik echte intelligentie vind is trouwens in staat zijn om alle partijen die een complex issue proberen te tacken aan te horen, je eigen conclusies trekken en dan (in)actie(s) uitvoeren. Helaas probeert men deze methode af te nemen. Dit, neem ik aan, om deze mogelijkheid ons te ontnemen.

   Dan krijg je dus precies de tegenreactie die men niet wil. Gewoon 180 graden het tegenovergestelde doen want de gewone mens weet voor een groot deel dat de overheid en instituten niet te vertrouwen zijn. Dan krijg je een ineenstorting van het systeem.

   We gaan geen leuke tijd tegemoed.

   Groeten,
   Hugo

   • Bedankt voor je uitgebreide reactie, Hugo. Dat waardeer ik zeer. Maar ik heb nog wel enige vragen, want ik vind dat je hier en daar wel wat kort door de bocht gaat, hoewel ik het grotendeels wel met je eens ben.
    Wat is precies volgens jou de absurditeit van het juridische systeem? Ik ben de eerste die de zwakheden aankaart, zoals het feit dat rechtspreken mensenwerk is, en omdat mensen geen puur rationele wezens zijn, kunnen er heel snel allerlei niet-juridsche afwegingen meespelen in het oordeel, zoals bijvoorbeeld de politieke kleur van de rechter. Maar volgens mij is er wel een soort van rechtssysteem nodig: een maatschappij zal moeten worden gestructureerd door regels, want anders wordt het een grote chaos. Anders zou ik na ruzie met jou je keel kunnen doorsnijden, en misschien weer wraak van de rest van jouw familie krijgen, etc. Dan krijg je ook een Mad Max world, waarin alleen het recht van de sterkste geldt.

    • In mijn jeugd heerste de algemene visie dat indien iemand niet zo bijster intelligent is, hij/zij dan nog wel rechten kan studeren.

     Mijn partner is een gepromoveerd natuurkundig ingenieur en heeft zelden tot nooit zijn titels gebruikt.
     Ook in de voormalige telefoonboeken stond gewoon zijn naam zonder: dr. ir. ervoor.

     Inmiddels weet ik allang dat de echte slimme mensen niet met hun intelligentie coquetteren maar juist meer bescheiden zijn….

     Zoals ook Maarten van Rossum die iedereen dom vindt, maar zelf Geschiedenis heeft gestudeerd.
     Voor Geschiedenis hoef je uitsluitend een goed geheugen te hebben meer niet!

     Het is ALTIJD de ” middelmaat ” die velen dom vinden en graag met hun titel(s) pronken…..

     • Een wonderlijke reactie, waarin je totaal niet ingaat op het bericht waarop je reageert, en waarin je een duidelijke persoonlijke aanval op mij inzet, zoals duidelijk blijkt uit:
      “In mijn jeugd heerste de algemene visie dat indien iemand niet zo bijster intelligent is, hij/zij dan nog wel rechten kan studeren.”
      Daarom heb ik er ook nog cognitie-wetenschap bij gestudeerd, waarschijnlijk.
      Verder beschuldig je mij ervan dat ik iedereen dom zou vinden. Volgens mij heb ik dat nergens beweerd, hoor.
      Wat wel duidelijk is, is dat jij nogal gefrustreerd overkomt door die persoonlijke aanval, die ook nog eens ongefundeerd is. Of vind je je eigen mening zo vreselijk belangrijk dat je die daarom hier ook maar moet neerkalken.
      Daarmee kom jij dus vooral erg dom en ook nogal zielig over. Kon de Dr. Ir. niks beters krijgen???

      • Lezen is blijkbaar een kunst! Typisch een reactie van de ” middelmaat.”
       Rechten studie is m.n nauwkeurig lezen….
       Voor mij heeft mr. drs. R.J. Wassenaar dus uberhaupt geen rechten gestudeerd maar wil zo graag interessant en geloofwaardig overkomen.
       Doorgaans doen mensen dit wiens leven is mislukt.
       Sneu mannetje, voor mij ben je allang door de mand gedonderd….

       • Fatsoen is ook een kunst, net zoals onderbouwen en van beide zit er weer NIKS in jouw reactie. Daarmee toon je alweer voor de tweede keer aan dat jij een erg treurig en dom meisje bent.

        • mr. drs. R.J. Wassenaar september 21, 2023 at 13:48
         ” Jouw opmerking lijkt vooral ook voort te komen uit een soort(misschien onbewuste) jaloezie naar hoger-opgeleiden.”

         Hoe mateloos gefrustreerd ben jij zelf om dit uberhaupt over een ander te kunnen denken!

         Jij bent verder totaal oninteressant om nog een seconde aandacht aan te geven.

       • En toch ben je al een hele tijd je eigen venijn aan het opbraken.

        “Hoe mateloos gefrustreerd ben jij zelf om dit uberhaupt over een ander te kunnen denken!”

        Terwijl jij al meerdere berichtjes allerlei eigen indrukken en aannames over mij hier online gooit en dan ook nog niet eens in de lijn van een discussie.
        Maar kennelijk acht JIJ jezelf juist hoger dan andersom. Het was te verwachten dat je het niet los kon laten. En dat is pure frustratie, maar Hare Majesteit zal dat wel niet kunnen begrijpen. Je staat echt voor Paal, dus ik raad je aan om een echte paal op te zoeken. Ga dus lekker je Dr. Ir. pijpen, en je onzin hier niet uitkramen. Iedereen blij. Of wil je Dr. Ir. dat niet en is dat waar al die frustratie vandaan komt? Het laatste woord is aan jou, want jouw soort kan het natuurlijk niet uitstaan dat ze niet het laatste woord krijgt, dus be my guest. Ik ga verder geen tijd aan zo’n onfatsoenlijk dom gefrustreerd vervelend meisje besteden. Toedels

    • Hoi,

     Ten eerste, bedankt voor je reactie.

     Uiteraard heb ik eea wat ”scherp” geformuleerd om een leuke discussie uit te lokken waarvan ik denk we beiden wat van kunnen leren. Ja en amen is zo saai (smile). Zien we genoeg in de meadia. Beschouw dit ook als waarschuwing hoe manipulatief media kan zijn. Ik kan het klaarblijkelijk ook bij u triggeren.

     Maar nu de inhoud in!

     Qua ”reachtspraak”beschouw ik uw ”anders Mad Max scenatio” een zeer slecht argument. Om een voorbeeld te geven. Zelfs de WHO, vele lezer van FN weten dat het zeer corrupt is op zijn best, geef aan RoundUp waarschijnlijk kanker verwekkend is. Dit al een paar jaar.

     Gelukkig (sarc) zijn er wetten die het toen en 10 jaar in de toekomst legaal maken om die zooi over de grond waarop ons eten groeit te sproeien. Dan hebben we het qua eten ook nog niet eens over die GMO meuk. Ook daar zijn weer wetten voor. Uiteraard pro giga bedrijven.

     Dan heb je natuurlijk al die andere wetten. Om maar een voorbeeld te noemen. Je hebt een koffie tentje. Je betaald al die belastingen. Dan komt er Star Bucks. Maakt een deal met de belasting dienst (bewezen) en betaald basically niets aan belasting.

     Als je daar dan bezwaar tegen maak en dus failliet gaat… Nee, het rechtsysteem heeft besloten dat dat terecht is. Het rechtsysteem doet overduidelijk aan klasse justitie.

     Een rechtsysteem dat onrecht rechtvaardigd, zoals het huidige, moet hervormd worden. Zie als bonus de rechterlijke uitspraken waarvan expert zeggen dat ze geen basis heeft in afdwingbare wetten.

     We hebben eeuwen, milennia lang, bewezen dat we, als mensheid, zonder al die bs kunnen.

     Groeten,
     Hugo

     • Oke, maar wat is dan het alternatief? Natuurlijk is er gigantische klasse-justitie, maar dat komt vooral doordat de rechters en het OM niet objectief het recht en de rechtvaardigheid volgen. We hebben dat ook gezien met de vervolging van demonstranten die niks verkeerds deden, maar wel worden vervolgd, of in elkaar gemept, alleen maar omdat ze voor het huis van Hare Majesteit KutKaag staan te demonstreren op de openbare weg, of demonstreren tegen het overheidsbeleid, terwijl de ECHTE bedreigingen tegen Baudet, en de inbreker bij Van ahga, etc. niet worden vervolgd en meteen weer worden vrijgelaten, want dan ziet het OM dat als ludiek, of “passend bij een lange traditie”. Ik zeg al meer dan 10 jaar dat de mainstream extreem fascistisch aan het worden is en ondertussen ruimschoots IS, want we zien hetzelfde fanatisme vanuit de mainstream tegen alles en iedereen die een feitelijk kritisch geluid laat horen, of het nu gaat om het laten weghalen van kritische burgers op social media (ik ben eigenlijk overal al verwijderd), het compleet demoniseren en zelfs verbieden van politieke partijen of omroepen die een kritisch geluid laten horen . En erger, een overheid die zelfs bewust en overtuigd meedoet aan het vermoorden en beschadigen van vele honderdduizenden burgers door hen de extreem schadelijke prikjes op te dringen, waarvan ze WISTEN dat het heel veel ellende op zou leveren en zelfs nu nog een nieuw biowapen adviseren.
      Dit land is gewoon knettergek geworden door die hele zieke linkse, collectivistische shit die iedereen gelooft, omdat ze zo graag erbij willen horen en gutmenschen willen zijn. Maar dat zijn wel degenen die het kwaad steunen en aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan.
      Zelfs veel wakkere mensen snappen niet hoe erg het gesteld is met dit land en die denken dat alles wel goed komt bij de volgende verkiezingen, want ze verkeren nog in de domme overtuiging dat de verkiezingen wel eerlijk zijn. Nou, ik kan je bijna wel garanderen dat er NIKS fundamenteels gaat veranderen en dit land net zo snel als nu richting de totale afgrond wordt geduwd.

  • Zucht…

   Afgunst…

   Opleiding en IQ hebben geen causatie maar wel correlatie

   Domme mensen halen geen universiteit. Mensen met een hoog IQ hebben daarvoor meer kans.

   Slimme mensen kunnen zich sneller aanpassen en kunnen goed zijn in waar ze dan ook maar zin in hebben. En dat is niet perse ‘leren’.

   Wat is hiervan het gevolg?
   1 Dat mensen met een bul meestal een hoger IQ hebben dan die zonder.
   2 Dat iemand zonder universiteit niet per definitie dommer is. Maar de kans is wel groter dat het zo is.
   3 Dat de kans dat iemand met een laag IQ slaagt aan de universiteit echt heel laag is. Tenzij hij beoogd troonopvolger is natuurlijk.

   Oftewel: een koe is een rund, maar een rund is geen koe. Tenzij de stier transgender is natuurlijk. Dan mag ‘ie wel bij de meisjes omkleden.

 8. Volkomen gelijk wat ik heb gelezen doch ook de zogezegde minder slimme mensen die niet in een top carriere werkten of op pensioen waren of onder de ziektewet vielen hebben met plezier hun mouwen daarvoor opgestroopt om er zogezegd bij te horen want je wou toch niet uit de boot vallen door onwillig te zijn tegenover je buren kenissen of familie dus toendertijd iedereen happy en met een stralende glimlach hun foto op FB gezet als goedkeurende stempel van “ik hoor er nu ook bij!!” Wat ook de gevolgen waren die achteraf zichtbaar werden dat werd niet geloofd of weggemoffeld in de trand van “awel ik leef toch nog ga toch weg stomme wappie” hun vertellende dat er verschillende batches de ronde gingen en ze geluk hadden gehad maar mischien niet te volgende keer… Dus ze doen nu maar hun goesting om terug in de waan van opperste gelukzaligheid te verblijven. Nog 1 ding dat ik heb meegemaakt bij 2 vroegere werkgevers was ik degene die de kuis en rommel voor hen deed de andere werknemers hadden ontzag voor deze “slimme” mensen enfin regelmatig werd ik dan ontboden omdat ze met serieuse persoonlijke problemen zaten en dan aan mij vroegen of ik daar antwoorden op had en wat ze verder moesten doen omdat ze wisten dat ik op spiritueel niveau veel verder stond als zij.

 9. Kan ik bijzonder kort over zijn vertrouw op je intuïtie en als je deze niet bezit dan ben je gewoon de Sjaak, sommige zitten hun werkzame leven achter een bureau naar een beeldscherm te turen, nooit het werkelijke leven op straat meegemaakt, dus nog nat achter de oren.

 10. Ik heb het “ Boek van God “ en daar lees ik veel in.
  Vanaf de schepping tot Noach zijn 2000.jaar.
  Van Noach tot de geboorte van Christus, zijn 2000 jaar.
  Het christendom is nu al 2000 , een religie op deze aarde…….
  Hier begint een einde aan te komen……. Wanneer dat weet niemand maar we worden wel “ gewaarschuwd” in deze zelfde Bijbel om op “ de tekenen der tijden “ te letten……. En wat zien we nu……. Het boek van “God is zeer actueel”

  We staan op een keerpunt in de hele wereld geschiedenis. ❗️
  Een komt punt van herstel…….❗️. maar daar vlak aan voorafgaande zullen we zeer moeilijke tijden door maken. ‼️ En m.i. Zitten we daar midden in…..
  Vele dingen die we nu in de hele wereld zien afspelen worden uitgebreid beschreven, oorlogen besmettelijke ziekten honger, grote verdrukkingen, de “ ene wereld regering” wordt zelfs genoemd….. zelfs een oorlog waarbij de vellen van de mensen af zullen vallen en de tong in de mond zal verteren, staat beschreven ( nucleair?? ) “Het is verblüffend actueel als je daarmee aan de slag gaat”‼️‼️‼️
  Ook worden specifieke volkeren genoemd die deel zullen hebben aan deze strijd. Heel boeiend❗️ze komen allemaal langs wat we nu zien❗️
  Ook het “ verbond van de volkeren “ de BRICS wordt niet letterlijk genoemd ( wel onder hun oude namen ) maar dit verbond staat wel beschreven…… ook Saudie Arabië zal daarin een rol spelen en Rusland / Magog en Gomer en Put Cuch en Beth tocharma… en Mesech en Tubal…… zoek het zelf maar op met een oude kaart, met de oude namen en de profetie van Ezechiël hoofdestuk 38 en 39. Maar het is niet alleen Ezechiël die hier over spreekt, dit geef ik als voorbeeld, veel profetiën worden op dit moment voor onze ogen vervuld. ❗️
  Op een andere plaats wordt genoemd dat grote delen van de mensheid (1/3 deel) zullen worden “ weggevaagd” door ziekten!!!!
  Kortom, ga zelf op onderzoek uit. Het geeft mij veel inzicht in “ wat er speelt “in de huidige wereld.

  • Als de digitale economie staat, dan is het een kwestie van tijd dat het merkteken van het beest komt=Zondagswet
   Zondag rustdag/sabbat =fout
   Ik doe aan zaterdag sabbat
   Je kan elke dag naar de kerk gaan, maar vrijdagavond zonsondergang tot zaterdags zonsondergang = Sabbat
   Merkteken van het beest = zondag =katholiek (pausdom/paus is Anti-Christ
   Merkteken/zegel van God is vrijdagavond zonsondergang tot zaterdags zonsondergang = Sabbat de 7de dag van de week.

  • De Bijbel heeft het ook nooit over IQ of slim. Alleen wijsheid. Dat is het enige dat telt.
   Als ex reisleider heb ik veel groepen de woestijn/jungle in laten gaan. De hoogopgeleiden waren meest hulpeloos, terwijl de ‘simpelen’ meestal zich prima konden redden. Als je nou zo ‘intelligent’ bent, moet je je toch zo kunnen aanpassen aan de situatie? Ik heb het omgekeerde meegemaakt. Intelligentie besataat niet. Is ons ook opgedrongen. Een term die pas gehoord werd met de industrialisatie. Daarvoor was het wijsheid.
   Daarom is het nu zo’n puinhoop. Dus ja.. ‘vroegah’ was alles beter.. tot op zekere hoogte

  • Dan heb ik nog een heel toepasselijke quote:

   Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen.
   Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht. Want door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden toegevoegd. Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf. Bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen.
   Spreuken 9:10‭-‬12 HSV

   Dit is een belofte en een aanmoediging om wijsheid te koesteren en kennis te vergaren. De bijbel is dus ook de basis voor wetenschappelijk onderzoek. Word wijs zodat je langer leeft. En gelukkiger.

   FYI: ‘vreze’ betekent; eerbied, respect, liefde. Niet zozeer angst. Meer ‘rekening houden met’.

   Als je weet wat je oorsprong is weet je ook wie jij zelf bent. Als je weet dat God de Schepper is heb je ook geen probleem dat je niet weet wat waar is en waar je van op aan kunt. En dat Zijn woord betrouwbaar is zoals de natuurwetten betrouwbaar zijn.

   De eerste zin van de bijbel is al een wonder van gelaagdheid, complexiteit en waarheid en mystiek. Het acroniem ‘pardes’ (paradijs) geeft de lagen aan:
   P’shat: eenvoudige lezing
   Remes: hint
   Derech: weg of toepassing
   Sod: diepere wijsheid, verborgen geheim
   Bereshit barah Elohim at hashamayim w’at haeretz
   In het allereerste begin sprak God (mv) (alef tav) de hemelen (mv!) en (alef tav) de aarde.
   Hint: Gods woord is scheppend en waar, Hij spreekt en het is er.
   Toepassing: dit is je fundament, je vaste grond, je anker.

   Sod of Geheim: de alef tav is een onvertaald voorzetsel. De A is de eerste letter van het alefbet en staat voor eerste, een, meester, oorsprong, sterkste, stier (A staat op z’n kop). De tav is de laatste letter en staat voor: merkteken, waarheid, leven of dood, en heeft oorspronkelijk de vorm van een t ✝️ (kruis). Dus alef-tav betekend de eerste en de laatste, alfa en omega (Grieks NT), de Schepper en het offer (leven of dood), het leven en de waarheid. Hetzelfde merkteken t werd op de deurposten gemaakt met het bloed van het paaslam.

   Dit is hoe God genoemd wordt. En hoe Jezus zichzelf noemt. De eerste en laatste.
   En let op wanneer dit woord voorkomt in de rij van 7 woorden: op plek 4 en 6. Wanneer kwam Yeshua voor de eerste keer?Na 400 jaar. En wanneer komt Hij terug? Binnenkort? Na 6000 jaar. En wat komt er dan? 1000 jaar de hele aarde onder zijn regering. Het Shabbat millennium. En dan is de week compleet en is het oude voorbij en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De 8e is het nieuwe begin. De 8e letter Chet betekent leven. En echt leven is eeuwig leven met God.

   In 1 zin met 7 woorden ligt de hele wereldgeschiedenis besloten en geprofeteerd. En dit was nog maar het topje van de ijsberg.

 11. Het is de Wet van de Omgekeerde Retoriek:

  Alleen heel domme mensen doen dit vrijwillig en je bent echt serieus dom als je dat dan ook doet.

 12. De door de Rijksuniversiteit Groningen ‘gecancelde’ universitair hoofddocent Tjeerd Andringa start een eigen opleiding, de School of Understanding. Volgens Andringa kunnen studenten in één jaar tijd een denk- en persoonlijkheidsniveau bereiken dat veel afgestudeerden aan de moderne universiteit niet halen. “De onderwijsbureaucratie wil geen zelfstandig denkende studenten.”

  https://deanderekrant.nl/nieuws/gecancelde-universiteitsdocent-begint-school-of-understanding-om-studenten-zelfstandig-te-leren-denken-2023-09-19

  Canceling door de
Rijksuniversiteit Groningen; het onderwijsniveau dat leidde tot ontslag (video)
  https://corecognition.com/systems/canceling/

  Canceling: Het onderwijsniveau dat leidde tot ontslag.
  https://www.youtube.com/watch?v=vpDKFSpE40w&t=517s

 13. Een jonge man zat aan een terrascafe tafeltje van 60 cm doorsnee met een Hooggeleerde heer. Vanwege drukte terras deelden zij dat tafeltje. Alles rondom meneer ademde hooggeleerdheid uit. De jonge man zag hoog op naar de heer die dat aanvoelde en toen de jongen het volgende liet zien…..
  De wijze heer zette een pennestipje op het witte tafeltje van 60 cm doorsnee en zei de jongen dat die stip stond voor het vakgebied van zijn geleerdheid.
  Al de stipjes die ook op het tafeltje gezet kunnen worden staan voor andere vakgebieden waar ik niks vanaf weet zei hij. Dus, zei hij de jongen, je weet maar een stipje minder dan ik.

  • Mooi. En zo is het dan ook. In bepaalde vechtsporten legt men op een bepaald moment de hoge zwarte band af om opnieuw de witte om te doen. Vanuit een zelfde zienswijze. Hoe meer je weet, des te meer je beseft dat je van alles wat te weten is, maar zeer weinig weet. Een andere invalshoek is dat vele stipjes samen in het geheel genomen over veel kennis beschikken. Soms bedenk ik me hoeveel kennis de parasitaire klasse in de tijd heeft kunnen jatten.

   • Antichrist Zit in´t Vaticaan september 21, 2023 at 17:10
    “Soms bedenk ik me hoeveel kennis de parasitaire klasse in de tijd heeft kunnen jatten.”
    Er zijn mensen die op razend tempo heel veel info kunnen verwerken en opslaan. Deze hebben de voorsprong. En maken daar misbruik van.

 14. Beste Mensen

  Het is dat Slimme mensen geloven
  Verbeelden dat het vuil op de Zoete Helft van de Tong Alles is van de gespleten Tong systeem
  De rest word stug ontkend
  Maar …
  Domme mensen Weten
  Dat het Alomtegenwoordige alles doet
  Dat die alles is
  Het Ego de grootste belemmering is
  Helaas is deze alleen in de dieren genaamd mensen te vinden
  Wat ?
  Het Ego
  Oke ?
  Die zijn ermee begiftigd vergiftigd
  Men dient zelf op zoek te gaan naar een uitweg van verlossing uit deze valkuil genaamd Ego ik onder
  Beschermings Paraplu Shaytaan=Satan begeleid door de All Alien worden de vuiligheden op het Gespleten Tong geactiveerd genaamd Zoete helft gedeelte God & Zure helft gedeelte Duivel
  Het is en blijft èèn Tong met vuiligheden op die Tong
  Meer niet

  Daarom Kent Uzelf
  U bent de Baas over het heele lichaam
  En niks en niemand anders
  Alleen U kunt ze allemaal weg werken
  Wat ?
  Alles …
  Inclusief de vuiligheden bacillen van op de Tong

  Dank U

 15. Zoals ik het lees en begrijp hier, weet nog steeds niemand hoe het zit met die gifspuit, en met ‘chemtrails’ en de klimaat hysterie. En daar wordt ook niet over gecommuniceerd. En zo gaat het verval door. Omdat mensen nog steeds niet naar patronen kijken en touwtjes aan elkaar verbinden. Want dat kan iedereen, ongeacht hoe slim ze zijn. Luiheid misschien?

 16. Ik wil best inhoudelijk reageren op je berichtje, maar dat heeft geen zin. Jij hebt namelijk al in je beide voorgaande berichtjes aangetoond dat je helemaal niet inhoudelijk ingaat op mijn stellingen en punten. Jij beschuldigt me van alles en nog wat. Ik zou hoog van de toren blazen, ik zou een hokjesdenker zijn, jij vindt mijn berichtjes “kant noch wal raken” (de indruk die dat bij mij wekt is dat je het gewoon niet (wilt?) begrijpen), etc. En als ik dan eens kritisch op de persoon ben, ben je ineens super-beledigd. wat een hypocrisie. Maar het is inderdaad mijn schuld: ik had me eerder moeten beseffen dat een artikel met de titel “waarom slimme mensen domme dingen doen” vooral veel trollen aantrekt, die ernstig gefrustreerd zijn omdat ze zelf niet gestudeerd hebben. Want dat zijn ook precies het soort mensen dat wel heel hoog van de daken schreeuwt hoe “geweldig” hun zoon of dochter wel niet is als die wel aan de universiteit gaat studeren.
  Ga lekker vuurtje stoken en een vogelhuisje in elkaar timmeren, mafkees. En een zekeringetje vervangen in je electrische circuits. Ik gaf je verdomme eerder ook nog een compliment, en zelfs daarop wordt ik aangevallen, want het is nu wel heel duidelijk dat mensen zoals jij gewoon recalcitrant willen zijn vanwege je frustraties.

  • Tegen wie heb jij het nou eigenlijk.
   Of tegen ons allemaal.
   En misschien hebben wij het wel beter door dan jij je kan voorstellen.
   Maar blijven we er minder lang over zeiken met ons nuchter verstand.

   • Beste Mensen

    Laten we met z’n allen redelijk tot elkaar blijven
    Wij doen dat met z’n allen tezamen
    Er worden geen Rechtstreeks aangesproken uitspraken gedaan om mensen niet te kwetsen
    Soms word er wel per ongeluk een naam aan gevinkt
    Soms ook express
    Ookal wil men niet direct de schrijver aanvallen
    Maar de eigen invalshoek’s zicht tonen belichten op schrijven
    Misschien leid dat tot andere inzichten bij de volgende lezers en misschien ook op wie er is gereageerd
    Mensen horen daar niet zo zwaar aan te tillen
    Dat kan en mag namelijk wel gedaan worden
    Alstublieft irriteer er niet aan

    Dank U

  • Beste Mensen

   Mr. drs. R. J. uit Wassenaar mijn Zus heeft ook gewerkt in Wassenaar
   Heel lang zelfs bij Oude Mensen in een verzorgingshuis van Super Rijke oude Mensen
   Mocht een keertje Mee met Zus omdat ze peet Ouder werd van een Papagaai welk 50 of 52 jaren oud was toen
   Inmiddels al ruim 5 jaren geleden
   Zus nu zelf door ziekte al met Pensioen
   Die papegaai was heel vals mocht niet uit de kooi en schreeuwen al helemaal niet
   Deed die dat toch dan werd die nat gespoten
   Heeft gehandicapte poot kennelijk ooit tussen de deur geweest
   Nu
   Die papegaai is heel lief geworden mag gewoon uit de kooi door het hele huis heen lopen
   Als die papegaai wil poepen gaat die eerst in de kooi en daar doet die zijn behoefte
   Alleen als die het niet naar de zin heeft gaat die buiten poepen
   Het ziet wel zielig uit als Hij loopt
   En die kan niet vliegen misschien door ouderdom
   Dus
   Bedaar Rust ….. haal langzaam diep adem in en langzaam uit 21 keren ongeveer
   Als dat niet mag helpen de sessy gewoon herhalen
   Tot gewenste resultaat is bereikt
   U zult alle irritatie langzaam zien verdwijnen
   Soms worden dingen niet op die manier begrepen als dat de schrijver bedoeld met het schrijven
   Nou en …
   Ieder zijn haar groot recht om op de eigen manier iets op te vatten
   Laat alles op z’n beloop en alles komt goed

   Dank U

 17. Denk maar datgene waarbij jij je goed voelt. Er zijn hier genoeg trollen die je wel even gelijk willen en zullen geven, dus dat sterkt je dan ook wel weer in je eigen onzin. Fijn weekend verder.

 18. @mr. drs. R.J. Wassenaar
  Akte van bovenstaande .
  De bewoording “Ga lekker vuurtje stoken en een vogelhuisje in elkaar timmeren, mafkees. En een zekeringetje vervangen in je electrische circuits. ” 🤣
  Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli
  “Ik ben een barbaar daar ik door niemand begrepen word”
  Ik neem aan dat de moderator deze gaat verwijderen.
  Als U toch zo de bal speelt .

  SPECIAL NOTICE
  ~~~~~~~~~~~~~~
  MEDICAL AUTHORITIES HAVE ANNOUNCED THAT AIDS CAN BE
  CONTRACTED THROUGH THE EARS BY LISTENING TO ASSHOLES

  USE EXTREME CAUTION AROUND HERE!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 19. Kijk, daar kan ik wel van alles op zeggen. Maar die inhoudelijke kritiek die ik nu weer ga geven, zul jij alleen maar opvatten als “arrogantie”, of persoonlijke aanvallen”, omdat dat nu eenmaal is hoe jij dat hiet tot dusver hebt gedaan, en jij kennelijk het verschil niet begrijpt. Ten eerste ging dit artikel over intelligentie in relatie tot het nemen van de mRNA-vaccins. Dat is een heel wetenschappelijk onderwerp, dus als ik dat dan ook wetenschappelijk probeer te benaderen, krijg ik allerlei meinsen zoals jij over me heen te zaniken dat ik te “arrogant” bent, blablabla.
  Ten tweede probeer je jezelf op een voetstuk te zetten en jezelf op de borst te kloppen door te zeggen hoe handig jij wel niet bent, dat je eigenlijk alles in je huis wel een tweede leven kunt geven. Waarschijnlijk in tegenstelling tot mensen die hebben gestudeerd, lijk je te impliceren. Nou, ik heb groot nieuws voor je. Er zijn heel veel mensen die gestudeerd hebben, die ook nog eens heel handig in en om het huis zijn, ik inclusief. Ik ben dan weliswaar geen briljante all-round monteur, maar kan me wel prima redden. En ook daar ga je de mist in: jij klaagde in je eerste berichtje nogal dat jouw leidinggevende niet begreep dat er slecht 1 detail van het systeem vervangen hoefde te worden, en daarmee gaf jij aan dat JIJ dat wel snapte, dus kijk jou eens handig zijn. Wat ben jij goed, zeg. IK maakte daarover zelf nog een compliment
  Maar als ik dan MIJN expertise gebruik om te gaan discussieren onder een artikel dat een pure wetenschappelijke betekenis heeft, en ik ben wetenschapper en Jurist, dan krijg ik weinig anders dan gezanik en gezuer van jou en vele anderen hier die het niet kunnen uitstaan dat ik gestudeerd heb.
  Ten derde begin je te zaniken dat ik dingen schrijf “zo als een advocaat het zou opschrijven in voor hem begrijpelijke taal”, om vervolgens te zeggen: “En ik geloof geen hol van al die titels die hij telkens vermeld.”
  Nogal tegenstrijdig: eerst zeggen dat ik me gedraag als een avocaat en daarna zeggen dat je niet gelooft dat ik advocaat ben.
  En tenslotte beweer je dat ik kennelijk niet mag proberen te discussieren hier, want je zegt: “We zitten hier op internet”. Dus, internet is alleen voor dom gezanik? Of bedoel je dat jij wel even zult bepalen wat “hier op internet” wel mag en niet mag?? Wie denk je wel dat je bent?? JIJ KOMT DOOR DEZE VOORBEELDEN JUIST ERG DOM, GEFRUSTREERD, EN ARROGANT OVER. En dan heb ik het nog niet eens over de talloze taalfouten
  Snap je nu dat jij niet zo slim en coherent overkomt op mij?? Nee, waarschijnlijk niet, he?

  • Begrijpend lezen kun je dus ook al niet.
   Ik schrijf dat je antwoorden zou willen alsof het geschreven is door een advocaat maar dat ik geen hol geloof van al die onzin die je bij je naam vermeld.
   Iedereen kan wel van alles en nog wat bedenken.
   We moeten dat maar aannemen. Maar aangezien ik hier op internet zit, geloof ik nog maar weinig.

   Heb je wel eens een piano gestemd? ik wel, 6x zelfs.
   Maar is dat belangrijk.

  • Ik vind het wel een aanvulling op deze site als een advocaat of wetenschapper aan onze kant duiding geeft.
   De irritatie over de titels snap ik niet, wie interesseert het wat of ze echt zijn of niet iedereen kan ze invullen, logica, feiten en argumenten kloppen of niet onafhankelijk van titel, positie, uniform, etc.
   Er zijn hier ook leden die gewoon bakken met wartaal neerplempen met de vreselijkste dingen er in, maar dat schijnt geen probleem te zijn want het wordt gewoon genegeerd of getolereerd.

   • Zoek eens op internet naar zijn naam.
    Niets kan je vinden.
    Dus zo belangrijk zal hij niet geweest zijn als je allemaal voor waar aanneemt

    En ik wil voortaan aangesproken worden als astronaut Bert.
    Dat je daar maar even rekening mee houd wie ik ben.
    Of wou je nou gaan beweren dat het niet waar is.

    • Ok Astronaut Bert. Nee, ik heb niet gezocht want zoals ik hierboven al schreef boeit het me niet of een naam of titel echt is of niet, of dat iemand beroeps wetenschapper is of “amateur”. Focus op de inhoud en doe de groeten aan astronaut Wubbo en Majoor Tom.

 20. Heb jij een vliegbrevet? Ik wel. Heb jij twee eigen bedrijven?? Ik wel. Bovendien ben ik, naast vrij handig in en om het huis, ook erg goed in tuinieren, en heb ik mijn eigen Neurale Netwerk geprogrammeerd waarmee ik erg succesvol aan het beleggen ben.
  Maar het in ondertussen overduidelijk dat jij niet zo intelligent bent (laag IQ hebt) en ook een erg lage emotionele intelligentie (EQ) hebt. Maar gelukkig heb je ook zo’n gigantisch bord voor je kop dat je zulke kritiek niet eens tot je laat doordringen, want jij waant jezelf immers zo’n geweldige briljante all-rounder… gefeliceerd, Bert. Straks krijg je problemen met de overheid, want die komen er heel snel aan, en dan moet je met je staart tussen je poten naar “gestudeerde” mensen toe voor hulp.

  • Voluit in de verdediging.
   En waarom. Omdat jij je aangevallen voelt of iets dergelijks.
   Maar je beredeneerd maar een eind weg, ben er niet van onder de indruk.
   Maar dat zal wel te maken hebben met dat ik niet zo intelligent bent (laag IQ hebt) en ook een erg lage emotionele intelligentie (EQ) hebt.
   Je doet er verder niks aan. Je moet er maar mee leren leven.
   Maar ben jij even blij dat je daar allemaal geen last van heb.

   • Het is “je beredeneerT maar een eind weg”, dombo. Basiskennis van de nederlandse taal, en iemand met jouw naam lijkt me ook niet van de categorie die vorige week op een bootje via de middellandse zee is aan komen drijven, dus je hebt waarschijnlijk je hele leven al ervaring met je eigen taal. Hoe komt het dan dat je de basis ervan nog niet eens onder de knie hebt? Nou ja, het antwoord weten we natuurlijk allang: hele hoge intelligentie…..Ha ha ha ha ha ha

     • Dat is inderdaad niet zo fraai Wassenaar. Houd het professioneel en laat de persoonlijke aanvallen maar zitten daar hebben we er hier echt al wel genoeg van.

     • Vind ik ook Bert. Maar we kunnen niet anders concluderen dat het een leuke en hele interessante discussie is. Net als op het schoolplein, ” ruzie ruzie” sla hem op zijn smoel. Hahaha.

      Zet hem op heren! Ik vind het eigenlijk nog wat tam. Dat moet beter kunnen.

      • Beste Mensen
       Met Geluid & Camera erbij zou het nog eens echt spannend kunnen worden
       Net als een discussie van het parlement
       Zou best wel leuk zijn
       Alleen ….
       Dan zullen er veel afhaken
       Maar lijkt best een mooi voorstel
       Misschien kan de Heer Rommel wat Regelen
       Even in de handen wrijven
       Hhhoeiii lekkerrr

       Dank U

    • Bert is een roepnaam.
     Eigenlijk ben ik een echte Bert, Egbert dus. Ik heb 4 namen.
     Maar vanaf de eerste dag dat ik hier rond liep heeft nog nooit iemand mij zo genoemd.
     Je kent het wel, oudste zoon, dus dezelfde naam als je vader.
     Vallen die nog in 1 of andere categorie dan de Berts?
     Misschien valt het dan weer mee.

     • Toch geen Familie Homan toevallig ?
      Met de jongere Broers Fred & Jan
      Als dat zo is dan zijn wij Buren van elkaar
      Van vroeger uit het hoge Noorden
      Die Papa Homan had veel namen en was ook nog eens een vrachtwagen chauffeur
      Als ja laat het dan weten

      Dank U

      • Bent U ook een drummer geweest ?
       Dan zijn wij vaak genoeg bij elkaar over de vloer geweest
       Met hoge sneeuw door het raam naar binnen i.p.v. door de deur
       Hij heette ook Egbert
       De man die Muziek kon maken en zingen met de scheetjes die deed alsof die ergens pijn had en zei trek eens aan mijn vinger
       Heb zo een pijn
       Als U het bent moet U het nu zeker wel weten wie dit schrijft
       Hahaha als U dat bent
       Zal dan even langs komen in als U nog daar ergens verblijft in Gr
       Zusje kent daar nog veel mensen traceren
       De Zoon van Haar woont daar
       Geef signaal Bertus

 21. Precies, ik zeg ook niet dat ik gelijk heb OMDAT ik iets heb gestudeerd, maar ik probeer alleen uit te leggen hoe ik het zie vanuit mijn kennis. Maar dat wordt dan weer niet gewaardeerd, en wijzen mensen als Bert en CorNietDus op hun intuitie of hun “handigheid” of “gevoel”.
  Het lijkt heel sterk op discussieren met linkse mensen: die doen vaak iets omdat het “goed voelt”, bijvoorbeeld links zijn, want het voelt zo goed om voor de diertjes te zijn, lief voor immigranten en te geloven in de klimaat-onzin, want goede mensen bedoelen het immers zo goed en hebben dus wel gelijk. En als je daar dan feitelijke data en wetenschap tegenover zet, zijn ze daar gewoon oost-indisch doof voor en wijzen dat ook resoluut van de hand. Voor de Gutmenschen doen feiten er vrijwel nooit toe: het gaat om hun gevoel. En de geschiedenis heeft op allerlei momenten allang aangetoond dat dat alleen maar heel destructief werkt. En met dat soort mensen valt ook nooit op een redelijke manier te discussieren, want dat houdt per definitie in dat je dingen onderbouwt, feiten gebruikt, etc.

  • Je bedenkt maar een eind weg.
   En plaats ons maar in elk hoekje dat jou uitkomt om je gelijk te krijgen.
   Wat zou jij graag willen horen van ons.
   Hoe goed jij het allemaal door hebt, maar dat wij dat maar niet willen begrijpen.

   Je kent mij niet eens, dus waar hebben we het over?
   Niet over mij in ieder geval.

 22. Jij moet niet zo projecteren, miep. JIJ wilt zo dolgraag geaccepteerd worden als iemand die minstens zo slim is als een academicus, omdat jij heel handig bent met allerlei andere dingen, waar je zo prat op gaat.
  Ik probeerde gewoon een discussie te gaan voeren onder een artikel met een wetenschappelijk onderwerp, maar dat is kennelijk teveel gevraagd, want jij wilt immers bepalen wat er wel en niet mag op internet. Als je mijn manier van discussieren niet aankunt, moet je gewoon niet reageren.

  • Je weet van gekkigheid niet meer wat je nou nog moet bedenken en waar je nou weer mee moet aankomen om je punt te maken.
   Ik zie alleen dat er steeds minder over blijft van die mr.drs.
   Zeiken over een lettertje. Nou dan weet je wel te vertellen hoor.
   Is dat jouwe manier van discussiëren.
   Kan je mij manier van discussiëren wel aan ?

   • Nee Bert, JIJ bent degene die het ene na het andere zeikpraatje neer plempt. Niet kunnen toegeven dat de content van je oppositie van dien aard is dat je er geen donder mee kunt omdat het je simpelweg boven je petje gaat. Je petje met dat doodshoofdje en nog wat tekst om zoals je vertelde te provoceren, maar het geen provocerend effect heeft. Geen idee over welke strip je vriendje Cor het heeft met de titel Klepzeiker, maar wanneer ik zo´n strip zou maken, zou ik jou de hoofdrol gunnen. Man, man, wat ben jij uitermate simpele geest met een onuitstaanbare grote bek. Zoveel reacties van jouw kant die net zo goed gemist zouden kunnen worden vanwege het gebrek aan werkelijke inhoud. Je zou het goed doen in een hoekje van de kroeg, bezopen, mompelend, en her en der een sneer uitdelend aan mensen die je niet aanstaan vanwege honderdduizend redenen. Gelukkig ben je content met jezelf. Gelukkig heb je – zo te lezen – ook nog wat medestanders hier op F.N. Mooi, om wat reaguurders beter te leren ´kennen´ aan de hand van inbreng en woordenstrijd.

    Ik bedacht me dat het geinig zou zijn om een Poll neer te zetten om de algemene voorkeur te achterhalen aangaande inhoudelijke content van in dit geval slechts een viertal reaguurders, t.w. jijzelf; CorNietdus; Disciplus Simplex en mr. drs. R.J. Wassenaar. Gewoon om eens te zien hoe het eigenlijk is gesteld met de diverse doelgroepen van Frontnieuws en inherent het verstandelijk niveau.

    • We worden vals Antichrist. Laat ze het uitzoeken. De drs is een driftig mannetje, en Bert laat zich uit de tent lokken. En ik kan al vertellen dat het zich zo tegen mij keert.

     • Wie worden vals Gijp? Jullie lezen toch dezelfde ´Fuck You – bijbel´? Dat lieten jullie me pas nog weten. Vier handen op één buik, Gijp. Eigenlijk zes, met die van Cor erbij. Fleur laat ik er ff buiten. Wonderlijk om te mogen zien hoe jullie of getriggerd worden of als een roedel haaien afkomen op het bloed. ´Laat ze het uitzoeken´, stel je. Waarom heb jij je er zo wie zo mee ingelaten? Omdat Bert je vriendje is sinds jullie samen de ´Fuck You – bijbel´ lezen? Sinds jullie elkaar hebben gevonden in de zwijnenstal?

      • Ik ben helemaal niemand zijn of haar vriendje.
       Oh, kwam dat bij hem vandaan, die fuck you bijbel.
       Ik vond het wel leuk gevonden.
       Zit jou dat nog steeds dwars?
       Werkelijk niet te geloven.

 23. Ha ha ha ha, geweldig. Eindelijk iemand die wel voldoende inzicht heeft om de werkelijkheid te herkennen, itt die prutsertjes Gijp, Bert, en CorNietDus. En ik vergeet vast nog wel een paar anderen.

 24. Als dat jouw definitie van driftig is, moet je deze twee berichtjes eens bekijken die ook achter elkaar staan.
  Gijp september 22, 2023 at 17:08
  Kan hij niet. Maar laat het maar zien. Hij komt wel.

  Reageer
  Gijp september 22, 2023 at 17:12
  De drs Is nu driftig aan het typen hahaha

 25. Mijn berichtje waarin ik schreef “Dat is niet zo moeilijk hoor: niks meer dan een combinatie van arrogant en dom.” was bedoeld als antwoord op de tekst van Bert: “hoe krijg het ik voor mekaar.”

   • Bert, laat je nou niet uit de tent lokken, laat de drs. reageren.

    Nu gaat hij daar weer op reageren om de discussie een andere kant op te sturen.

  • De bevestiging, je bent een driftig mannetje. Nu reageer je niet twee keer achter elkaar, maar je zoekt hulp om ook onder reactie van Bert te reageren. Verdeel en Heers en hopen op bijval .

   Ga het maar uitleggen. Waar zit ik fout?

   • Natuurlijk zit jij fout en iedereen die wel genoeg verstand heeft, snapt dat ook meteen, want mijn opmerking “Dat is niet zo moeilijk hoor: niks meer dan een combinatie van arrogant en dom.” was een logische reactie op de opmerking “hoe krijg het ik voor mekaar.”” van Bert, en niet logisch op mijn eigen vorige bericht.
    Maar we snappen ook wel dat logica niet tot jouw vaardigheden behoort, dus is het LOGISCH dat je je afvraagt hoe het zat.

    • Dat je onder de gordel ging.

     Leuk, maar je moet toch zelf ook wel weten dat je het afgelegd hebt tegen Bert. Je werd steeds driftiger. Lees je eigen reacties nog eens terug. Je ging zelfs de overheid erbij halen. Dan ben je een jankerd. Toen verloor je.

     • Jullie wilden zelf een andere manier van discussieren, omdat jullie te dom zijn voor een inhoudelijke – en intellectuele discussie, en dat is de reden dat ik daarom humoristisch en ietwat stekende reacties geef. Als jij dat driftig vind, moet jij dat maar weten. Jullie zijn uiterst amusant, en laten steeds merken dat jullie ook al qua humor en gevatheid absoluut niet aan mij kunnen tippen.
      Ik begin bijna medelijden met jullie te krijgen

 26. Dat denk jij, omdat je te dom bent om te begrijpen dat ik allang doorheb dat jij extreem dom bent.
  Maar ik dacht even: ik hoor niks meer van het trollenvolk, omdat het ineens vrij stil bleef, dus de bel in het gesticht zal wel afgegaan zijn om de patienten te attentederen op etenstijd om 6 uur. Heb je die gemist?? Of gewoon geen trek?

  • Ik merk er niks van. Waar baseer je dat op? Omdat ik sneller typ dan jij met je twee vingers en je trage geest die eerst een minuut moet nadenken waar die letter ook alweer op het toetsenbord zit?

   • Hoe kinderachtig ben je wel niet wanneer je andere op een forum wil laten weten hoe snel jij kan typen.
    I.p.v. dat 2 vingers systeem van de wat mensen die wat minder slim zijn.

    • Net zo kinderachtig als die aansteller die zich zo fier op de borst slaat omdat hij zichzelf zo’n geweldige all-round monteur vindt

   • Je bent niet driftig meer, je bent woedend? Zeg me nou eerst eens wat ik nou echt verkeerd heb gezegd. Ja dat Bert gewonnen heeft, zit je dwars je?

    • Bert heeft in mijn belevingswereld zeker niet gewonnen, hoor. Maar ik snap wel dat dat in jouw belevingswereld anders ligt, omdat we natuurlijk ook allang hadden vastgesteld dat alle logica en inzicht in jullie belevingswereld ontbreekt.

     • En nu is het jullie? Leg me eens uit waarom het jullie is. Ik zeg dat Bert gewonnen heeft, op punten. De drs. heeft het afgelegd met zijn hoge toontje en juffertjes taal. Daarna werd je driftig.

      • Ben je je koffers nog niet aan het pakken?? Want Bertje wilde al opgeven. Maar ja, de internet-tijd voor de patienten zal ook wel bijna op zijn, en dan moet je natuurlijk net doen alsof je gewonnen hebt.

       • Nee beste drs.ik pak mijn koffers niet. Niet eerder in ieder geval voor ik weet waar die drift bij jou vandaan komt. Of valt dat onder medisch geheim?

        • Ik weet niet waarover je het hebt. Maar het lijkt vooral een gevalletje van projectie. Jij zult wel extreem driftig zijn geworden omdat je ook al het onderspit delft tegenover mijn humoristische reacties. En dat maakt de druiven natuurlijk heel zuur. Begrijpelijk. Tot strakjes. Niet ontploffen, he?

      • Er is geen winnaar. Vanaf het moment dat het persoonlijk werd en/of om de vorm ging, zijn er alleen maar verliezers.

       De winnaars zijn dan de MSM, de massa, die smalend kijken hoe onze kant zit te bekvechten.

       Heb jij zelf nooit last van woede Gijp dat je dat Wassenaar wilt aanwrijven?

    • Niet meer op reageren lijkt mij de enige oplossing om van deze mr.drs. af te komen.
     Misschien zien we hem weer opduiken bij een een ander onderwerp / artikel.
     Want dit gaat oeverloos worden.

     • Met andere woorden: we kunnen het verbaal totaal niet van hem winnen, dus laten we afdruipen met de staart tusen de benen. Fijn dat je je verlies zo ruiterlijk, hoewel ietwat verhuld, kunt toegeven.

      • Maar de meester gaat even eten, hoor. Ik ben er over een half uurtje wel weer. Het huiswerk voor jullie is dat je eens goed moet proberen om ook iets gevats te schrijven. Ik verwacht niet zoveel, maar wie weet hebben jullie een helder moment. Probeer maar te leren van mijn briljante bijdrages.

        • En dat is alles wat je kunt produceren na ruim een half uur nadenken? Zo weinig had ik zelfs niet eens verwacht. Dan doet je kontenbonkende vriendje Gijl het toch net wat beter.
         Of ben jij het kontenbonkende vriendje van jullie twee?

  • ´Ik geloof dat je driftig aan het worden bent. Heb ik het mis? Zeg het me gerust.´ Ik hoop voor een eventuele partner dat je die niet hebt.

 27. Ga maar naar moeder de vrouw. Uithuilen! Ze zijn zo gemeen tegen me..

  Ik ben er wel hoor want het wordt echt boeiend. Eet smakelijk in ieder geval.

  • Is dat hoe je je frustratie en agressie afreageert? Uithuilen bij moeder de vrouw? Ook wel grappig dat jij nog van dat soort termen gebruikt. Maar ook wel erg creepy als je je eigen vrouw moeder noemt. Hoe oud ben je? Tegen de 80? Het is dus waarschijnlijk een bejaarden-tehuis? Vast wel eentje met medisch toezicht, of laat deze gestoorde maatschappij zulke patienten loslopen? En wat vindt je vriendje Bertje van je vrouwtje? Dat zal ook wel eens wat driftigheid opleveren, zowel in sexuele driften als emotionele driftigheid.
   We zijn nieuwsgierig, hoe zit dat allemaal?

   • Hoe het allemaal zit? dat jij jezelf laat kennen.

    Nou heb je lekker kunnen eten, je hebt na kunnen denken en als dit alles is. Probeer opnieuw

 28. Naast het projecteren van jouw driftigheid ga je nu ook al mijn berichtjes naar je vriendje bijna letterlijk kopieren? Ik had juist meer van jou verwacht. Maar je zult wel te druk zijn geweest met het troosten van je vriendje Bertje, want die lijkt helemaal ingezakt.

  • Van berichtjes met zo weinig originaliteit val ik ook bijna in slaap, dus misschien ga ik dan ook maar vroeg naar bed. Niet met jou, natuurlijk, want anders wordt je vriendje Bertje stinkend jaloers en dan hebben we weer een gevalletje van driftigheid. Dan komt hij me vast achterna met zijn schroevedraaiers, of erger: hij steekt jou ermee dood.

 29. Tot nu toe bleef je niveau net steken vlak boven het kopieren van andermans berichtjes, dus dat je nu al afzakt naar kopieren, valt me wat tegen. Het is nog niet eens 8 uur. Of is dat zo ongeveer ook je normale bedtijd?

 30. Nee, kan jij er nog chocolade van maken? Ja jij, wel in je drift zoek je je gelijk. En dat heb je niet.

  Je hebt afgelegd tegen Bert en mij teleurgestel, je had en hebt goede inzichten. Maar je bent driftig. Bijna boos. Of zie ik het verkeerd?

 31. Nou vraag je alweer hetzelfde. Natuurlijk zie je dat verkeerd en ik heb ook al uitgelegd waarom. Kennelijk ben je dat alweer vergeten. Maakt niet uit, hoor. We weten hier allemaal allang dat jij en je vriendje niet heel erg capabel zijn, en dat feit onderstreepte je nog maar eens toen je een totaal stupide onderbouwing gaf over je waan dat ik de “discussie” met je vriendje zou hebben verloren.
  Maar je begint nu echt saai te worden. Dus, even opkietelen (vraag daarvoor Bert maar), en dan kunnen we nog even wat lol hebben, en anders ben ik er misschien morgen wel weer, als jij uitgerust bent na zo hard mentaal werken, en het dan toch nog afleggen.

 32. Dus je hebt het afgelegd. Kon ook niet anders. Tot morgen en slaap lekker.

  Maar maak me blij, reageer nog minstens een paar keer. Ik begon het net leuk te vinden, had ik een vriendje gevonden, nou wil wil hij niet meer met me spelen.

 33. Slimme mensen die een prik halen. Nee dus. Dit zijn geen slimme mensen maar stomme mensen. Niet dom, want een dom iemand kan zich nog met kennis verrijken. Stomme mensen dus, of ze nu met een Bul rondlopen of niet. Te lui om informatie op te halen en die bovendien de leugen promoten alsof het de waarheid is. Hun hersens zijn als die van een computer, ze laten zich gewillig programmeren met leugens en hoeven dan zelf niet meer na te denken of kritische vragen te stellen. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers zegt men wel eens !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in