Ziekenhuisgebonden Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-bacteriën / NIAID/NIH / Wikimedia / (Public Domain)

De enige manier om MERSA (vleesetende bacteriële infectie) te krijgen is door antibiotica. De menselijke huid bevat onschadelijke Staphylococcus bacteriën die ‘gevoelig’ (gedood) zijn voor antibiotica. Hetzelfde kan gebeuren met Clostridium Difficile bacteriën in de darmen. Wanneer Staph antibiotica krijgt toegediend, vormt het een beschermend plasmide (of beschermend virus) dat het resistent maakt tegen het antibioticum (om het essentiële evenwicht van de voorraad bacteriën te beschermen). Het resultaat is een infectie of overgroei. In een ziekenhuis worden patiënten geprikt met naalden en infusen waardoor de Plasmide beschermde Staph-bacterie de bloedvaten kan binnendringen en in de bloedbaan terecht kan komen (wat bloedvergiftiging veroorzaakt). Antibiotica maken Staph tot een woeste, vleesetende bacterie met de bijnaam MERSA (MRSA Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Na ongeveer drie maanden filtert de antibiotica uit het lichaam en verdwijnen de plasmiden en krijgen ze hun oorspronkelijke heilzame functie terug… Zevenenveertig procent van het verkochte vlees (vanaf 2013) is ook doorspekt met vleesetende bacteriën van antibiotica die aan koeien worden gegeven. In een ziekenhuis draagt het personeel (absurd) maskers, handschoenen en gebruikt antiseptica om bacteriële infectie te voorkomen. Maar dan, zonder het te weten, voeden ze patiënten een ziekenhuismaaltijd met vlees van dieren die antibiotica hebben gekregen die in plaats daarvan infecties kunnen veroorzaken via de voedselketen.” – Parafrase, Jennifer Daniels, MD, Murder by Medicine is No Accident, 15 januari 2013.

De wereld van COVID-19 is een leugen die wordt verspreid door een koor van de WHO, CDC, DOD en goed betaalde artsen en pseudowetenschappers, media, gecontroleerde oppositie-agenten en zelfs enkele angstzaaiende opportunisten uit de alternatieve geneeskunde. De realiteit is dat de fictieve COVID-19 geen extra sterfgevallen veroorzaakte ten opzichte van de gemiddelde seizoensgriep en aandoeningen aan de luchtwegen. Het diende enkel om de angstigen ertoe aan te zetten om een ziekenhuisopname of immunisatie te zoeken, waarbij het publiek zich scherp bewust werd van de dodelijke gesynchroniseerde realiteit van de vier ruiters van de apocalyps:

– 1) Het spookbeeld van de dood door bloedvergiftiging als gevolg van ziekenhuisbloedvergiftiging door goede bacteriën die beschermende plasmiden vormen om de dood als gevolg van antibiotica te weerstaan door de menselijke bloedbaan binnen te dringen via perforaties van naalden en katheters in bloedvaten,

– 2) dubbele dodelijke toediening van meer antibiotica, en waarschijnlijk meer bacteriële resistentie, om de sepsis te behandelen,

– 3) sterfte en verzwakking van jongere mensen door COVID-mRNA-vaccins, waarschijnlijk onder mensen die binnen drie maanden daarvoor antibiotica hebben gebruikt, voedsel met antibiotica hebben gegeten, een onderdrukt immuunsysteem hebben door een laag cholesterolgehalte en een laag vitamine D-gehalte door een gebrek aan zonlicht (geen synthetisch supplement), en tegelijkertijd steroïden hebben gebruikt, en

  Post mortem onderzoek van witte strengen in het bloed van een overledene: Het lijkt alsof het groeit

– 4) medicijnen voorgeschreven krijgen in de dodelijke dosering die standaard wordt voorgeschreven.

BOEK – Jennifer Daniels, MD, The Lethal Dose: Why Your Doctor is Prescribing It – LINK https://www.amazon.com/Lethal-Dose-Your-Doctor-Prescribing/dp/1523614900

De verhalen over Chinese laboratoriumlekken van virussen van dieren die een gemuteerd virus verspreiden zijn gefabriceerde media afleidingsmanoeuvres om de bovenstaande dodelijke realiteit te verdoezelen, schrijft Wayne Lusvardi.

Kiemtheorie versus terreintheorie beide onzin

De conventionele geneeskunde met haar kiemtheorie beschouwt bacteriën als ziekteverwekkers (zoals een keelontsteking), negeert parasieten en beweert vreemd genoeg dat COVID wordt veroorzaakt door een virus, maar Sepsis door een bacteriële infectie. Dit is het tegenovergestelde van de hierboven beschreven dodelijke realiteit van sepsis-antibioticaresistentie-vaccinatiereacties-dodelijke medicijndosering die de hele wereld “teistert” sinds de 2020 pandie-noodafkondiging. Volgens Jean-Louis Vincent, MD, PhD, België, kan COVID-19 niet worden onderscheiden van Sepsis. Bovendien rapporteert het Franse medische diagnoselab Bio-Force (bioMerieux) dat honderd procent (100%) van de COVID-19 niet-overlevenden Sepsis had en dat “virale infecties over het algemeen geen sepsis veroorzaken”.

De conventionele geneeskunde stelt dat een virus “verwijst naar een submicroscopische, obligate (afhankelijke) parasiet – wat in essentie betekent dat het zichzelf kan repliceren door de machinerie van de cellen die het infecteert te kapen… is gehuisvest in een piepklein eiwitomhulsel… dat honderden keren kleiner is dan de gewone cellen die ze infecteren… (en) in tegenstelling tot bacteriën die kunnen worden waargenomen met een lichtmicroscoop, kunnen ze alleen worden gevisualiseerd door… gespecialiseerde apparaten die elektronenmicroscopen worden genoemd” (Daniel Roytas, Can You Catch a Cold? Untold History and Human Experiments, 2024, p. 109).

Integendeel, een door antibiotica geïnduceerde plasmide bacterie is een virusachtige microbe die zijn gastheer binnendringt en zich ermee voedt, zich kan vermenigvuldigen en verspreiden, sporen in de lucht kan produceren en een “mutant” of hybride bacterie kan vormen die een infectie kan veroorzaken (Mary E. Wilson, Antibiotics: What Everyone Needs to Know, 2019). Bovendien zijn veel bacteriën zo groot dat ze met het menselijk oog kunnen worden gezien zonder dat de semi-geheime interpretatie en manipulatie van een hogepriester met een elektronenmicroscoop nodig is. Maar, in tegenstelling tot het fictieve COVID-19 virus, wordt een bacteriële plasmide in de biologie een “obligate” parasiet genoemd die niet geïsoleerd kan voorkomen omdat hij zich alleen manifesteert binnen zijn gastheer bacteriofaag (zie foto). Bacteriofagen zijn bacterie-eters die eenvoudig uit vijverwater geïsoleerd kunnen worden met behulp van kegelfilters en spatels (zie hier).

  'Ze moesten een soort van worden ingeslapen': Medische klokkenluider zegt dat COVID-prikken ervoor zorgden dat patiënten 'zo afschuwelijk en snel stierven'

Omgekeerd beweert het kamp van de Alternatieve Geneeswijzen (Geen Virus) naïef dat bacteriën, bacteriële plasmiden en bacteriofagen niet pathogeen zijn, maar alleen dienen om het lichaam te ontdoen van dode cellen en afvalstoffen. Alternatieve Geneeswijzen (Geen Virus) beweren ook dat bacteriën reinigingsmiddelen of detergenten zijn, dat schimmels slechts parasieten zijn die zware metalen en gifstoffen eten en dat er geen virussen bestaan. Maar zelfs als wordt aangenomen dat bacteriën niet pathogeen zijn, dan nog duidt de aanwezigheid van bacteriofagen op de aanwezigheid van virulentie.

De hierboven beschreven COVID-realiteit bevindt zich ergens tussen de vaste standpunten van het Virus- en het Geen Virus-kamp in de ideologische oorlogvoering. Goede bacteriën kunnen veranderen in virulente plasmiden om zich te beschermen tegen antibiotica. Wanneer antibiotica worden toegediend in een ziekenhuis, kunnen zulke Plasmide Bacteriën oncontroleerbare besmettelijke stammen van virusachtige bacteriën worden (Jennifer Daniels, MD).

Infecties zijn geen stervende of “zieke” cellen, maar een potentiële overgroei van één bacteriestam ten koste van andere bacteriën die de menselijke darm in een dysbiose of permanente disfunctie kunnen brengen. Beschermende plasmiden kunnen zich vormen op bacteriën, schimmels, parasieten en algen. Plasmiden zijn levende cirkelvormige DNA-strengen die alleen bestaan in bacteriële cellen, niet in andere menselijke cellen, en die dienen om antibiotica te weerstaan, helpen bacteriën om extreme omgevingen te overleven en als ze een voldoende groot “quorum” kunnen vormen, kunnen ze ten strijde trekken tegen andere bacteriën. Zelfs de veelgebruikte analogie van het Geen Virus kamp, dat bacteriën composthopen niet infecteren maar slechts compostafval eten, gaat voorbij aan het feit dat compostbacteriën ook plasmiden kunnen vormen.

De hierboven beschreven realiteit van COVID-19 als Bacteriële Plasmide Sepsis is inconsistent met zowel de kiemtheorie als de terreintheorie.

Bacteriële Plasmiden zijn op zichzelf geen virus of kiem, omdat ze een bacteriële parasiet zijn die alleen bacteriën beschermt. Maar deze bescherming kan resulteren in dodelijke resistentie tegen antibiotica en/of dodelijke septische bloedvergiftiging veroorzaken.

BOEK – Keith Scott Mumby, How to Survive in a World Without Antibiotics LINK – https://www.amazon.com/How-Survive-World-Without-Antibiotics/dp/0983878420

De terreintheorie is gebaseerd op de analogie van een vervuilde vissenkom (als het terrein schoon is, is de microbe niet pathogeen). Er kan echter een metaforische schone vissenkom zijn en genoeg visvoer, maar desondanks kan er een dodelijke oorlog ontstaan tussen, laten we zeggen, roofzuchtige guppyvissen en niet-predatorische goudvissen in een aquarium. Een betere analogie zou de Captor-Captive relatie van de moderne geneeskunde kunnen zijn. De wettelijke zorgstandaard van de bedrijfsgeneeskunde is het voorschrijven van de dodelijke dosis medicijnen. Dit kan worden vergeleken met artsen als gijzelnemers die een Stockholm syndroom-achtige macht hebben over leven en dood over gewillige gevangen patiënten die zich binden aan hun gijzelnemer-dokters.

  Plotseling en onverwacht: 31-jarige sterft enkele maanden na Corona-vaccinatie - "omwille van het reizen"

COVID-19 is een sociale fictie, maar de institutionele realiteit van COVID-19 is bacteriële resistentie tegen antibiotica en sepsis die alleen in ziekenhuizen wordt geproduceerd, niet in een lab of op de dierenmarkt, en zeker niet immuniseerbaar is door mRNA-vaccinatie die niets te maken heeft met dodelijke sepsis of resistentie tegen antibiotica. Het institutionele COVID-19 is een virusachtige antibiotica-resistente bacteriële plasmide. Ondanks de vernis van wetenschap rond virussen is er verrassend genoeg geen enkel virus of vaccin onderworpen aan geldige vergelijkende controlestudies.

Het Geen Virus-kamp wijst erop dat geldige controlegroepstudies aantonen dat zieke mensen geen gezonde mensen ziek kunnen maken (Rosenau-onderzoek naar de Spaanse griep van 1918). Maar dat is natuurlijk de verkeerde hypothese, aangezien de symptomen van de luchtwegen in 98% van de gevallen vanzelf verdwijnen na 3 tot 10 dagen vasten, hydratatie, elektrolyten, zonlicht en bedrust thuis (“verhonger koorts, voed het niet”). De vraag zou moeten zijn: voorkomen vaccins dat de kwetsbare 2% (diabetici, zwaarlijvigen, kankerpatiënten) een ademhalingsziekte krijgen of niet genezen? De Russische arts Kate Sugak heeft aangetoond dat geen enkele infectieziekte, inclusief polio en pokken, ooit is uitgeroeid en in plaats daarvan gewoon tot een succes is uitgeroepen door er een andere naam aan te geven (The Truth About Smallpox).

De spreekwoordelijke kat is uit de zak van geheimzinnigheid als het aankomt op COVID-19. In Dublin, Ierland, bijvoorbeeld, hangen ambulances nu de waarschuwingssignalen van Sepsis, niet van COVID-19, op de buitenkant van hun voertuigen.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Covid-19 Vaccins zijn massavernietigingswapens – en kunnen het menselijk ras uitroeienVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne vrijwaart clowns van militaire dienstplicht
Volgend artikelTop 6 ziektes die GEMAKSHALVE VERDWENEN zijn tijdens de “Covid-19” neppandemie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

   • Maar dan moet je die boer wel op z’n woord geloven dat hij geen antibiotica gebruikt. Veel boeren moeten het wel gebruiken omdat er nu eenmaal veel bacteriën in een stal zijn. En veel boeren gebruiken het omdat de koeien dik worden van antibiotica en dat betekent meer vlees en dus meer opbrengst. Biologische boeren mogen het niet gebruiken, dan zit je altijd goed.

 1. “vormt het een beschermend plasmide (of beschermend virus)”

  Gelul en desinformatie nogmaals virussen bestaan tot nu toe niet, in het Corona tijdperk is er geen onderzoek geweest die het virus kon isoleren, lees het verhaal van Stefan Lenka die de aanwezigheid van het Mazelen-virus via de rechtbank naar de prullenbak verwees, hetzelfde werd door herhaalde WOB verzoeken uitgewezen dat het Sars-Cov- 2 virus niet bestaat.

 2. Ze zijn ons al heel heel heel lang aan het vergiftigen. Arsenicum in saharazand… komop!!! Ze voeren, besproeien en spuiten ons van alle kanten met gif!!! En wij blijven maar rustig als kikkers in de pan zitten.

  Kennelijk moet het zo gaan. De oude wereld is op zijn einde en MOET sterven om daarna opnieuw tot bloei te kunnen komen. Wij zijn getuigen hoe kanker (satanisten) de oude zombie wereld dood en hoe de maden (de slaven van de satanisten) alles opvreten. We zitten in een proces van sterven van het oude en tegelijk de geboorte van iets nieuws… of wij dat gaan meemaken hangt af of er na de kanker en de maden nog omstandigheden zijn waarin mensen kunnen bestaan of dat de planeet gewoon een kale rots in de ruimte wordt totdat alles op een dag opnieuw begint. Niemand is schuldig aan dit proces, het is de natuurlijke cyclus van geboorte tot de dood in de droom die het leven is.

 3. De Nasa heeft in het midden van de vorige eeuw apparatuur ontwikkeld tbv de gezondheid van ruimtevaarders.
  Die ontwikkeling heeft zich tot op heden voortgezet. Het is de geneeskunde van de toekomst.
  Om een lang verhaal kort te maken….alles is energie…….. bestaat binnen de context van een energetisch veld, wat materie bindt.
  Het menselijk lichaam is een absoluut wonder van absoluut vernuft.
  Iedere afzonderlijke lichaamscel bestaat uit een vorm van materie, gebundeld binnen een matrix van energie. Die energie…… dat energetisch veld is inmiddels volledig meetbaar…..en is van iedere afzonderlijke lichaamscel uniek. Het is allemaal in kaart gebracht.
  Hetzelfde is gedaan met bacteriën en virussen. Ze zijn allemaal in kaart gebracht.

  Voorbeeldje?

  Onder invloed van een psychotherapeut werd mijn dochter de herbeleving van haar verkrachting binnen gedreven. Dat ging fout. Het was veel te veel in één keer.

  Het resultaat daarvan was datze vijf maanden niet meer heeft kunnen eten. Ze kotste alles er onmiddellijk weer uit………leefde op btween repen. Na vijf maanden was ze een skelet met een velletje……..stond ze op de rand van de afgrond.

  De therapeut (waar ik nu zijn camper voor afbouw), die mij ooit opleidde, werkt met die apparatuur.
  Hij heeft haar volledig doorgemeten……..en kwam tot de conclusie dat er helicobacter in haar maag zo ongeveer geëxplodeerd was, onder invloed van de stress door die emdr-therapie.
  Dat stress je immuunsysteem sloopt werd in deze dus weer een keer grondig bewezen….maar dat terzijde.

  Bij die apparatuur hoort een kwantumstraler . Dat ding kun je met behulp van de daartoe ontwikkelde computer, specifiek richten op het energetisch veld van helicobacter. Omdat dit energetisch veld zo specifiek is, gaat het verder overal langs……..en richt dus géén schade aan. Nul bijwerkingen dus .

  Diezelfde avond kon ze weer eten. Die man heeft letterlijk dat leven van dat kind gered……en heeft heel wat meer succes in de verdere ontwikkelingen die nodig zijn om dat kind te ontdoen van de vuiligheid als residuen uit haar dope gebruik.

  Wat ik hier maar mee wil zeggen, is dat het het verhaal hierboven op mij nogal tendentieus overkomt………op mij overkomt als de zoveelste egotrip van het grootste gelijk.

  In de wereld van de additieve en alternatieve zorg worden óók fouten gemaakt ja. Nobody is perfect…….maar ik heb het bestaan van virussen nooit ontkend…….en van de honderd mensen in mijn praktijk kon ik er gemiddeld zo’n 75 na drie maanden tot een jaar, genezen naar huis sturen. Mijn praktijk was het afvoerputje van de reguliere zorg.
  Afgeschreven mensen.

  Maar goed. Die apparatuur is de voorloper van de medbeds. Héél effectief. Géén bijwerkingen dus. De gebruikers als therapeuten worden gehaat door de gifmengers……(Lees farma’s)

  Maar de huidige zorg gaat op zijn reet …….en terecht. Meer dan veredelde mecaniciens zijn het niet.

  We gaan een nieuwe wereld in.

  • @Inhetmeer…

   Als je echt wakker wordt realiseer je je dat we in een vernietigingskamp wonen. Kijk naar Afrika… het vruchtbaarste continent op de planeet met de meeste grondstoffen, dat zogenaamd al honderd + jaar in honger en armoede leeft. Mensen in Afrika lopen er bij als de joden op de foto’s van WO2.

   En we lullen met zn allen over de verschrikkingen die de joden hebben moeten doorstaan, terwijl er complete continenten al honderd + jaar onder zulke omstandigheden leven. Het wordt allemaal zo gecreëerd. Wij praten over slavernij van 300jr geleden en de hedendaagse slavernij negeren we. KOEKOEK…

   Vwb die medbeds… de satanisten pakken al duizenden jaren al onze technologie en vooruitgang af! De monsters houden de hele planeet letterlijk zwak, ziek en half dood, zodat zij de macht over alles en iedereen houden. Macht macht macht. Schaarste maken, ziektes ontwikkelen, gif mengen, kinderen verpesten in het ONDERwijs… en ons met geld bespelen. En wij doen alles voor hun geld. We vermoorden elkaar voor geld.

   De enige manier om dit te keren is als elk mens op aarde tot in zijn/haar kern besluit dat ze geen slaaf/gevangene meer willen zijn!!! Laat al je angsten los. Zie je iets dat niet klopt… spreek je dan uit. De overheden en banken en politici en grote bedrijven moeten worden afgestraft voor hun misdrijven en dat doen we door niks meer van ze te accepteren. Doe aangifte tegen ze, ze bankrekeningen op, weiger mee te werken aan waanzin en krankzinnigheid en BOYCOT ze tot ze ophouden te bestaan.

   De geheime diensten van het westen houden technologie verborgen die de mensheid vooruit kunnen helpen. Alles bestaat obv OVERVLOED en het enige dat de satanisten en hun slaven doen is schaarste maken. Dat kost enorm veel tijd, geld en werk, want de natuur is overvloed en als je daar schaarste van wil maken, dan moet je nagenoeg alles uitroeien! Precies wat ze nu aan het doen zijn, of proberen. Ze zijn totaal gestoord… echt totaal. De satanisten leven in een fantasiewereld die na duizenden jaren is omgeslagen in een totaal onrealistische krankzinnige megalomane nachtmerrie, maar ze zijn zo totaal gestoord dat ze zelf niet meer doorhebben dat hun plannen gewoon gestoord zijn en nooit kunnen slagen.

 4. 1,000% INCORRECT!! THIS IS NOT TRUE TO SAY “THIS IS HOW YOU GET MRSA”, BECAUSE I AM LIVING PROOF, & KNOW ANOTHER WOMAN WHO IS AS WELL!

  I GOT MRSA FROM A SEXUAL ENCOUNTER, FROM A MAN WHO HAD MRSA SEVERAL YEARS PRIOR AFTER A SURGERY ON HIS FOOT!
  I WAS NOT ON ANY KINDS OF MEDICATIONS, OR ANTIBIOTICS, NOTHING!

  LITTLE DO PEOPLE KNOW:: MRSA IS LIKE “AIDS”: IT LITERALLY NEVER GOES AWAY! IT ALWAYS REMAINS DORMANT INSIDE YOUR BODY UNTIL YOU HAVE SOME KIND OF INFECTION, OR SCRATCH OR PIMPLE, JUST ABOUT ANYTHING CAN MAKE THE MRSA REAPPEAR WHERE YOU CAN VISABLLY SEE IT.

  SOMETIMES YOUR LYMPH NODES WILL JUST SWELL UP FOR NO REASON, LIKE IN YOUR UNDERARMS, YOU CAN PROBABLY BEST FEEL IT THERE FIRST.

  IT IS VERY VERY PAINFUL. IF YOU GET ANY KIND OF BUMP OR SCRATCH OR BUMP THAT GETS THIS MRSA ATTACK INSIDE OF IT, YOU WILL HAVE A PERMANENT SCAR THERE, & YOU WILL NEVER FORGET THE PAIN!!

  LESS THAN 2 DAYS AFTER THIS ENCOUNTER, MY LYMPPH NODES BEGAN TO SWELL, ALL OVER MY BODY.

  I HAD NO CLUE WHAT WAS GOING ON, BUT THIS “OUTBREAK” OR REACTION LASTED FOR **WEEKS**!

  I WENT TO THE EMERGENCY ROOM- (USA)….
  THEY DID SAY THAT ONCE YOU GET MRSA, IT NEVER GOES AWAY.
  THEY SAID IT MAINLY “LIVES” INSIDE YOUR NASAL CAVITY- NOT SURE IF THAT IS TRUE OR NOT, BUT OKAY…

  I CONFRONTED THE MAN I HAD BEEN DATING ABOUT THIS, & HE SAID HE HAD NO IDEA ABOUT MRSA BEING ABLE TO JUMP PERSON TO PERSON LIKE THIS, & HAD NO ENCOUNTERS WITH ANYONE ELSE BESIDES ME SINCE HIS SURGERY.

  FAST FORWARD 6 YEARS: THIS MAN & I WERE NO LONGER TOGETHER.
  HE DECIDED TO MOVE ON, ENGAGING IN UNPROTECTED SECUAL ENCOUNTER WITH ANOTHER WOMAN.
  BOOM! SHE HAD A FULL-ON MRSA OUTBREAK ALL OVER HER BODY.

  THE EMERGENCY ROOM WILL GIVE YOU ANTIBIOTICS TO COMBAT THIS, ALONG WITH CREAM IF YOU HAVE AN OPENING ON YOUR SKIN, ETC.

  WHEN THE WOMAN TOLD MY EX, HE PLAYED DUMB- ACTING LIKE HE KNEW NOTHING, & IT WAS A “HER SITUATION” TO DEAL WITH. I AM THE ONE WHO TOLD HER THAT I GOT MRSA FROM HIM, & NOW SHE HAD GOT MRSA FROM HIM AS WELL, & THAT HE WAS INFORMED OF THIS BEING POSSIBLE DUE TO MY INITIAL OCCURRANCE YEARS BEFORE.

  SO WHATEVER IT IS THESE DOCS ARE TELLING PEOPLE, YOU BEST NOT BELIEVE IT.

  IN DURHAM, NORTH CAROLINA- HOME TO UNC CHAPEL HILL & DUKE UNIVERSITY, AKA: “THE CITY OF MEDICINE” (YEAH RIGHT!)….
  I HAVE KNOWN JANITORS THAT LITERALLY ALMOST DIED WHEN MRSA FIRST CAME ABOUT AROUND 2OO8. 1 MAN WAS WORKING ON SOMETHING IN A ROOM AT DUKE & HE “CAUGHT” MRSA, ALLEGEDLY DUKE SAIOD THE PERSON IN THAT ROOM HAD MRSA…. WELL, THIS MAN LOST BOTH OF HIS LEGS DUE TO THE MRSA INFECTION. NOT DUE TO ANY ANTIBIOTICS!

  THIS MRSA IS 100% MANMADE-
  & I THINK IT WAS SILENTLY ROLLED OUT, LIED ABOUT, AS WE SEE CLEARLY HAPPENING THESE DAYS WITH OTHER THINGS…

  SO IF YOU HAVE MRSA, JUST KNOW IT WILL NOT EVER GO AWAY- IT IS PERMANENT.
  MRSA CAN & DOES SPREAD PERSON TO PERSON.
  & WHEN IT FIRST CAME TO THE SCENE, IT WAS SO POTENT THAT IT WAS CAUGHT BY SIMPLY BREATHING IN THE AIR AT A HUGE HOSPITAL…

  DO YOU REALLY THINK THIS IS ORGANIC?

  NOPE!

  MAN-MADE!!!!

  WONDER WHO HAS PATENTS IN THEIR NAME ON THIS ONE?!?!?!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in