Covid-gevallen zijn sterk gestegen in bijna elk land dat een massale vaccinatiecampagne heeft gelanceerd, schrijft Mike Whitney op unz.com. (Bekijk deze korte video voordat You Tube hem verwijdert)

Waarom gebeurt dit?

Massavaccinatie werd verondersteld de dreiging van Covid te verminderen, maar op de korte termijn lijkt het de dreiging juist veel erger te maken. Waarom? En waarom is Covid nu “in opmars in 4 van de 5 meest gevaccineerde landen”? Volgens Forbes magazine:

“Landen met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld – waaronder vier van de vijf meest gevaccineerde – vechten om uitbraken van het coronavirus in te dammen die, per hoofd van de bevolking, groter zijn dan de golf die India verwoest, een trend die deskundigen doet twijfelen aan de doeltreffendheid van sommige vaccins … en de wijsheid van het versoepelen van de beperkingen, zelfs als het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is”. (“Covid Surges…Here’s why the US should Worry“, Forbes)

Erger dan India? Hoe is dat mogelijk? En waarom hebben 8 “volledig gevaccineerde” leden van de New York Yankees (Amerikaanse honkbalclub uit de Bronx, New York) positief getest op Covid? Hier is het verhaal van de Associated Press:

“New York Yankees shortstop Gleyber Torres testte positief op Covid-19 ondanks dat hij volledig gevaccineerd was en eerder het Coronavirus had opgelopen tijdens het tussenseizoen. Torres is een van de acht zogeheten doorbraak-positieven onder de Yankees – mensen die positief testten ondanks volledig gevaccineerd te zijn”. (NBC News)

En als dat nog niet verwarrend genoeg is, kijk dan eens wat er aan de hand is in Cambodja. Cambodja is begin februari begonnen met zijn vaccinatiecampagne nadat het nul dodelijke slachtoffers had. Dat klopt, het land had geen Covid-19 doden tot maart, een paar weken nadat het met zijn vaccinatieprogramma was begonnen. En toen begonnen de sterfgevallen zich op te stapelen, zoals u kunt zien in de verbijsterende grafiek hieronder.

Dus, laten we eens kijken of we dit kunnen uitvogelen. Voor de start van de vaccinatiecampagne waren er geen doden, maar kort nadat de injecties begonnen, begonnen de sterfgevallen zich op te stapelen. Denkt u dat er hier een verband kan zijn? Denkt u dat de sterfgevallen misschien te maken hebben met de vaccins?

Natuurlijk zijn ze dat. En daarom probeert de mainstream media dit verhaal onder het tapijt te vegen. Het past niet in het “officiële narratief” over de vaccins, dus hebben ze besloten om het verhaal helemaal te laten verdwijnen. “Poef” en het is weg! En eigenlijk is het erger dan een doofpot, want kort nadat Biden zijn ambt aanvaardde, veranderde de CDC de testmethodes, waardoor het moeilijker werd om positief te testen. Met andere woorden, ze hebben het systeem zo gemanipuleerd dat het lijkt alsof minder “volledig gevaccineerde” mensen Covid hebben opgelopen na inenting. Dr. Joseph Mercola legt uit wat er achter de schermen gebeurt:

“Nu heeft het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention de CT nog verder verlaagd, in wat een duidelijke poging lijkt te zijn om COVID-19 doorbraakgevallen te verbergen, dat wil zeggen gevallen waarin volledig gevaccineerde personen worden gediagnosticeerd met COVID-19”. (“CDC embarks on a new Covid Coverup“, Mercola. com)

Het is allemaal een groot schimmenspel. Ze bespelen het systeem om het te laten lijken alsof de vaccins infecties tegenhouden, terwijl het bewijs het tegendeel bewijst. En let op de opzettelijk misleidende naam die de media heeft bedacht voor de mensen die Covid krijgen nadat ze gevaccineerd zijn. Ze noemen ze “Doorbraak gevallen”.

“Doorbraak”? Echt waar?

Als in bijna elk land dat een massale vaccinatiecampagne start, de gevallen toenemen, dan is daar niets “doorbraak” aan. Het is het voorspelbare resultaat van een mislukt experiment. Hier is meer uit een artikel getiteld: “Covid rates post-vaccination around the world”:

“… de regeringen gingen ervan uit dat als ‘je veel mensen vaccineert het probleem vanzelf weggaat’, maar de vragenstellers onder ons gingen daar niet van uit. Vooral na het lezen van het FDA Briefing Document voor het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin bijvoorbeeld, hadden velen van ons vragen na het lezen ervan; op pagina 42 staat:

  Internationaal Onderzoeksjury toont aan dat globalistische psychopaten covid gebruikten om "misdaden tegen de mensheid" te plegen

Vermoedelijke COVID-19 gevallen die zich voordeden binnen 7 dagen na een vaccinatie waren 409 in de vaccinatiegroep versus 287 in de placebogroep. Het is mogelijk dat het onevenwicht in vermoedelijke COVID-19-gevallen die zich voordeden in de 7 dagen na de vaccinatie een reactogeniciteit van het vaccin vertegenwoordigt met symptomen die overlappen met die van COVID-19. In het algemeen echter geven deze gegevens geen reden tot bezorgdheid dat protocol-gespecificeerde rapportering van vermoedelijke, maar onbevestigde COVID-19 gevallen klinisch significante bijwerkingen zou kunnen hebben gemaskeerd die anders niet zouden zijn ontdekt”. (“Covid rates post-vaccination around the world“, Inform Scotland)

Dus, de FDA wist dat gevaccineerde mensen meer kans hadden op Covid dan mensen in de placebo groep, maar ze keurden de vaccins toch goed?!? Is dat criminele nalatigheid of gewoon ouderwetse domheid?

Lees de bovenstaande alinea nog eens en beslis of u deze schetsmatige injecties het “groene licht” zou hebben gegeven of niet? Hier is meer uit hetzelfde artikel:

“Het volgende toont gegevens van over de hele wereld van enkele geselecteerde locaties. Het is natuurlijk van vitaal belang te benadrukken dat correlatie geen oorzakelijk verband is. En dat er landen zijn waar de introductie van vaccins niet voorafgaat aan of samenvalt met een toename van infecties. Ik heb echter geen enkel land kunnen vinden waar de infectiecijfers begonnen te dalen nadat de vaccinatie was begonnen, of waar een daling samenviel met het begin van de vaccinatie. In Indonesië bijvoorbeeld daalde het aantal gevallen al toen met vaccineren werd begonnen en het lijkt erop dat het traject niet is beïnvloed door de introductie van het vaccin. De lezer kan deze grafieken zelf opzoeken op de website. Kijk er eens naar en zie wat u ervan vindt”, (“Covid rates post-vaccination around the world“, Inform Scotland)

Oké, dus de auteur probeert zo goed mogelijk een spin te geven aan de prestaties van vaccins. Hij zegt: “correlatie is geen oorzakelijk verband”, wat betekent: “Vertrouw niet op je ogen als je naar de grafieken kijkt, want als je dat doet, zul je de voor de hand liggende conclusie trekken dat de vaccins je kansen op het krijgen van Covid in de paar weken daarna enorm vergroten”. De grafieken zullen u er ook van overtuigen dat Fauci, Biden en de media hebben gelogen over de effectiviteit van de vaccins. (Bekijk de grafieken in het artikel en oordeel zelf.) Hier is meer:

“Wat heel duidelijk is als we kijken naar de gegevens wereldwijd, is dat vaccinaties zeker niet worden geassocieerd met een betrouwbare daling van het aantal gevallen van Covid in enig voorspelbaar tijdsbestek. Dit, naast de waarnemingen in de proef, moet zeker worden aangepakt. Wat is hier aan de hand? Is het gewoon zo dat vaccinaties toevallig worden uitgerold op het moment dat er uitbraken zijn? Op heel veel plaatsen? Of werkt het vaccin niet onmiddellijk? Zo niet, waarom niet? … Of maakt het vaccin mensen vatbaarder voor besmetting? Als dit het geval is … is dit een tijdelijk effect? Wat veroorzaakt het? … Hoe lang duurt het voordat de verhoogde gevoeligheid afneemt?”… Ons wordt verteld dat iedereen gevaccineerd moet worden (maar). Hoe kan vrije geïnformeerde toestemming worden gegeven onder deze omstandigheden?” (“Covid-rates Post Vaccination around the World“, Inform Scotland)

Dit zijn allemaal goede vragen, maar helaas zijn Dr. Fauci en co. niet van plan om ze te beantwoorden. In plaats daarvan doen hun bondgenoten in de mainstream media er alles aan om het verhaal te laten verdwijnen en de aandacht af te leiden naar de ongrijpbare “varianten”, die de afleidingsmanoeuvre van de dag zijn. Ben ik te hard?

  Coronawaanzin in Italië

Misschien, maar misschien ook niet hard genoeg. Kijk eens naar dit fragment uit een stuk op Conservative Woman getiteld “Every reason to doubt the vaccine makers’ reassurances“:

“Ik heb eerder verslag gedaan van een verbazingwekkende piek in sterfgevallen die samenviel met een intensieve vaccinatiecampagne in Gibraltar, waar de kleine gemeenschap als gevolg daarvan het hoogste sterftecijfer aan Covid ter wereld ontwikkelde. We weten ook dat er in de VS, de EU en het VK duizenden sterfgevallen zijn waargenomen in de nasleep van Covid-vaccinaties, vaak onmiddellijk nadat de injectie is toegediend.

De fabrikanten, toonaangevende medische tijdschriften en de meeste regeringen houden vol dat deze sterfgevallen niets met het vaccin te maken hebben. In veel gevallen zijn de sterfgevallen en ernstige ziekten toegeschreven aan een toevallige infectie met het virus. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij sommigen, vooral bij zwakkeren en ouderen, het vaccin zelf de ziekte waartegen het geacht wordt te beschermen, veroorzaakt of verergert…

“…een verontrustend verschijnsel dat steeds weer opduikt in onderzoeken naar Covid-vaccins is een piek in vermeende ‘infecties’ die juist in die periode van drie weken optreedt, en meestal onmiddellijk na de prik… De onderzoekers opperen de mogelijkheid dat de prik ‘symptomen veroorzaakt die lijken op Covid-19-symptomen, waaronder koorts’ bij degenen die onlangs aan het virus zijn blootgesteld…. Men suggereert dat het mechanisme een vermindering van de immuniteit kan zijn, veroorzaakt door een verlies van witte bloedcellen na de prik, die zowel in de proeven van Pfizer als in die van AstraZeneca werd waargenomen, waardoor de gevaccineerden op korte termijn kwetsbaarder worden voor het virus”. (“Every reason to doubt the vaccine makers’ reassurances“, Conservative Woman)

Oké, dus de auteur komt tot dezelfde conclusie als de vorige auteur; misschien maakt het vaccin mensen vatbaarder voor het virus door hun afweer te verlagen en zo infectie uit te lokken. Dat is zeker één mogelijkheid, maar er zijn andere mogelijkheden die oneindig veel ernstiger zouden kunnen zijn. Kijk maar eens:

“Het is niet algemeen erkend dat de prik ontworpen is om ons te beschermen door onze cellen aan te zetten tot de productie van precies dat toxine dat het virus gevaarlijker maakt dan zijn voorgangers in de Coronavirus-familie. Dit toxine, bekend als het spike-eiwit, kan niet alleen de longen beschadigen, maar ook organen als de hersenen, het hart en de nieren.

De redenering achter het toedienen van de prik is dat tijdelijke blootstelling aan het toxine langdurige bescherming kan bieden tegen het ziek worden van het virus. De eerste aanwijzingen duiden erop dat deze strategie werkt, hoewel het nog helemaal niet zeker is in hoeverre de daling van het infectiepercentage bij intensief gevaccineerde bevolkingsgroepen seizoensgebonden is en verband houdt met de besmettingsgolven, dan wel of het een blijvend voordeel is.

Maar er is ook een zeer reële mogelijkheid, die zowel door dierproeven als door de bovengenoemde studies wordt ondersteund, dat het vaccin zelf bij kwetsbare mensen symptomen teweegbrengt die vervolgens worden toegeschreven aan Covid-19. De schade aan de gezondheid kan bijzonder ernstig zijn bij een persoon die recentelijk of gelijktijdig met het eigenlijke virus is geïnfecteerd.

Er is dus alle reden om te twijfelen aan de verzekering van de fabrikanten dat de sterfgevallen en de letsels waarmee de vaccinatie gepaard gaat, en die in sommige gevallen lijken op en worden toegeschreven aan Covid-19, geen verband houden met de prikken. De situatie is ernstig genoeg voor sommige artsen en wetenschappers om op te roepen tot een opschorting van verdere Covid-vaccinaties totdat dit naar behoren is onderzocht”. (“Every reason to doubt the vaccine makers’ reassurances“, Conservative Woman)

Dus, het zou kunnen dat iets in het vaccin zelf mensen doodt. Dat is een duidelijke mogelijkheid. Zeker, de farmaceutische bedrijven en de volksgezondheidsfunctionarissen wijzen het idee met een wuifgebaar van de hand, maar medische professionals en wetenschappers denken dat het gevaar groot genoeg is om te eisen dat het massale vaccinatieprogramma tijdelijk wordt stopgezet.

  De huiveringwekkende geheime agenda van de VN en de WHO: Totale onderwerping van de mensheid door middel van een "Wereldwijde Gezondheids Dictatuur"

Sommige lezers zullen zich herinneren dat het Salk Instituut onlangs een studie heeft vrijgegeven waaruit bleek dat het “kenmerkende ‘spike’-eiwit” van SARS-CoV-2… “cellen beschadigt, wat bevestigt dat COVID-19 een voornamelijk vasculaire ziekte is”. Hier is een uittreksel van het artikel van 30 april, 2021:

“In de nieuwe studie creëerden de wetenschappers een “pseudovirus” dat omgeven was door SARS-CoV-2 klassieke kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een proefdier – het bewijs dat het spike-eiwit alleen voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ontsteking in endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleedden. (Opmerking: “Vasculaire endotheelcellen bekleden het gehele bloedvatenstelsel, van het hart tot de kleinste haarvaten”).

Het team bootste dit proces vervolgens na in het lab door gezonde endotheelcellen (die de slagaders bekleden) bloot te stellen aan het spike-eiwit. Zij toonden aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden. Deze binding verstoorde ACE2’s moleculaire signalering naar mitochondria (organellen die energie genereren voor cellen), waardoor de mitochondria beschadigd en gefragmenteerd raakten.

Eerdere studies hebben een soortgelijk effect aangetoond wanneer cellen werden blootgesteld aan het SARS-CoV-2 virus, maar dit is de eerste studie die aantoont dat de schade optreedt wanneer cellen worden blootgesteld aan het spike-eiwit op zichzelf”- (“The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, Salk.edu)”.

Het belang van dit rapport kan niet genoeg worden benadrukt. De wetenschappers van Salk bevestigen dat de belangrijkste schade van Covid wordt veroorzaakt door het spike-eiwit en niet door het virus. En als dat het geval is, waarom injecteren we mensen dan met vaccins die hun cellen leren om spike-proteïnen aan te maken?

Het slaat nergens op.

En hoe beïnvloedt dit ons begrip van het fenomeen dat we in landen over de hele wereld hebben gezien, namelijk de sterke stijging van het aantal gevallen na massale vaccinatie?

Sta me toe een plausibele, maar tot nu toe onbewezen verklaring te geven:

De sterke stijging van het aantal gevallen en sterfgevallen na massavaccinatie houdt GEEN verband met Covid “de ziekte van de luchtwegen”, maar met Covid “de vasculaire ziekte”. De vasculaire component is hoofdzakelijk het gevolg van spike-eiwitten die worden geproduceerd door cellen in de bekleding van de bloedvaten (Endothilium) die bloedplaatjes activeren die bloedstolsles en bloedingen veroorzaken. De andere belangrijke factor is de auto-immuunreactie waarbij de dodelijke lymfocyten het eigen lichaam aanvallen en een wijdverspreide ontsteking veroorzaken (en mogelijk orgaanfalen). Kortom, de sterfgevallen na de injectie worden veroorzaakt door de spike-eiwitten die door de vaccins worden geproduceerd en niet door Covid. Nogmaals, kijk naar de grafiek van Cambodja. Er waren geen sterfgevallen voor de vaccinatie. Alle sterfgevallen kwamen erna. Dat suggereert dat de sterfgevallen te wijten zijn aan de vaccins.

Een laatste gedachte: 118 miljoen Amerikanen zijn nu geïnjecteerd met een bloedstolsel-genererend spike-eiwit. Op dit ogenblik schijnt niemand te weten hoe lang deze potentieel dodelijke proteïnen in de bekleding van de bloedvaten blijven zitten of welke schade zij uiteindelijk kunnen aanrichten. Zou het, met dat in het achterhoofd, niet een goed moment zijn om een beetje voorzichtig te zijn? Waarom zouden we, nu het aantal gevallen in het hele land sterk is gedaald, niet wat rustiger aan doen met de vaccinaties totdat we een beter inzicht hebben in de risico’s op lange termijn? Dat zou een verstandige aanpak zijn, toch? Stel verdere injecties gewoon uit tot de veiligheid van het product kan worden gegarandeerd.

Als er ooit een tijd was om voorzichtig te zijn, dan is het nu wel.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuw rapport werpt licht op het Doomsday Vaccin

Vorig artikelAfrikanen verbranden AstraZeneca meuk van Zweden
Volgend artikelMassale gevallen van bijwerkingen van vaccins blazen EMA-databank op
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Kan er geen seconde medelijden mee hebben, met al die gasten die het allemaal beter wisten dan degene die zich hadden ingelezen.
  Wat ik de afgelopen 1,5 jaar al naar mijn kop geslingerd heb gekregen is met geen pen meer te beschrijven.
  Ze moesten mij dwingen en helemaal plat spuiten, ze moesten mij opbergen omdat het allemaal mijn schuld was.
  Ik was niet goed bij mijn hoofd omdat ik het allemaal niet begreep, ze moesten mij zelfs verbannen van deze wereld.
  En nou een beetje gaan janken omdat je er toch doodziek van wordt of aan dood gaat?
  Dat zijn nou de gevolgen, omdat ze allemaal dachten dat ze het allemaal zo goed wisten.
  Leer er maar mee leven, voor zolang het nog duurt.

 2. Over India,
  1. het valt daar wel mee. De absolute aantallen zijn(waren) hoog, maar relatief minder dan bijvoorbeeld Nederland.
  2. Ze zijn weer begonnen met HC en invermectine en je ziet dat de top duidelijk is gezet en er is nu weer neergang.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in