© Marisol Benitez / Unplash

Dr. Robert Malone is de uitvinder van de mRNA- en DNA-vaccintechnologie. Hij maakt zich ernstig zorgen over het gebrek aan transparantie van de bijwerkingen, het censureren van de discussie en het gebrek aan geïnformeerde toestemming. Het vrije SARS-CoV-2 spike-eiwit is biologisch actief – in tegenstelling tot wat aanvankelijk werd verondersteld – en veroorzaakt ernstige problemen. Het is verantwoordelijk voor de ernstigste bijwerkingen die bij COVID-19 vaccinaties zijn gezien, zoals in het hele lichaam bloedingsstoornissen, bloedstolsels en hartproblemen. Dit zijn dezelfde problemen die we nu zien bij een duizelingwekkend aantal mensen die het COVID-19 “vaccin” hebben gekregen. Het spike-eiwit is ook giftig voor de voortplanting, en de biodistributiegegevens van Pfizer tonen aan dat het zich ophoopt in de eierstokken van vrouwen. Uit gegevens blijkt dat 82% van de vrouwen die het COVID-vaccin in de eerste 20 weken van hun zwangerschap hebben gekregen, een miskraam krijgen. Uit Israëlische gegevens blijkt dat jongens en mannen tussen 16 en 24 jaar die zijn gevaccineerd, 25 maal meer myocarditis (hartontsteking) oplopen dan normaal. Voor de COVID-19 injecties is alleen een vergunning voor noodgebruik verleend, die alleen kan worden verleend als er geen veilige en effectieve remedies beschikbaar zijn. Dergelijke remedies bestaan wel, maar zijn actief gecensureerd en onderdrukt, schrijft Dr. Joseph Mercola.

In deze video interviewt DarkHorse podcast gastheer Bret Weinstein, Ph.D., een evolutiebioloog, Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA en DNA vaccintechnologie,1 en Steve Kirsch, een ondernemer die onderzoek heeft gedaan naar bijwerkingen van COVID-19 gentherapieën.

Malone is de wetenschapper die de technologie heeft uitgevonden die de COVID-19 injectie mogelijk maakt en hij vertelt ons hoe deze introductie ethisch gecompromitteerd is om geïnformeerde toestemming voor de gemiddelde persoon absoluut onmogelijk te maken. Bekijk het interview als uw tijdschema het toelaat, maar lees dit artikel zeker aandachtig door.

Kirsch publiceerde onlangs het artikel, “Should You Get Vaccinated?” waarin hij bespreekt hoe en waarom hij van gedachten is veranderd over de COVID-19 “vaccins”. Dit nadat hij beide doses van de Moderna-prik heeft gekregen, net als zijn drie dochters.

Als u of iemand die u kent twijfelt over de COVID-prik, dan MOET u alstublieft Kirsh’s artikel lezen, want het is duidelijk een van de beste stukken geschreven over het onderwerp en geeft de andere kant van het verhaal dat NOOIT wordt gegeven in de mainstream media. Onthoud, zonder volledige bekendmaking van het risico van het vaccin, is het onmogelijk om geïnformeerde toestemming te krijgen.2 Als u Kirsch’s artikel leest, krijgt u, in groot detail, de andere kant te zien die de conventionele media weigert te delen. Hij schrijft:

“Ik heb onlangs geleerd dat deze vaccins waarschijnlijk meer dan 25.800 Amerikanen hebben gedood (wat ik op 3 verschillende manieren heb bevestigd) en minstens 1.000.000 meer invalide hebben gemaakt. En we zijn nog maar halverwege de eindstreep. We moeten deze vaccins NU PAUZEREN voordat er nog meer mensen worden gedood.

Op basis van wat ik nu weet over de minuscule voordelen van vaccins (ongeveer 0,3% vermindering van het absolute risico), de bijwerkingen (waaronder de dood), de huidige COVID-percentages en het succespercentage van vroege behandelingsprotocollen, zou het antwoord dat ik vandaag zou geven aan iedereen die mij om advies vraagt over het al dan niet nemen van een van de huidige vaccins zijn: “NEE!”

De huidige vaccins zijn met name gecontraïndiceerd als je al geïnfecteerd bent geweest met COVID of jonger bent dan 20 jaar. Voor deze mensen zou ik zeggen: “NEE! NEE! NEE!”

In dit artikel zal ik uitleggen wat ik heb geleerd sinds ik gevaccineerd ben, waardoor ik totaal van gedachten ben veranderd. Je zult leren hoe deze vaccins werken en de sluipwegen die tot de gemaakte fouten hebben geleid.

U zult begrijpen waarom er zoveel bijwerkingen zijn en waarom deze zo uiteenlopend zijn en waarom ze meestal binnen 30 dagen na vaccinatie optreden. U zult begrijpen waarom kinderen hartproblemen krijgen (waarvoor geen behandeling bestaat), en tijdelijk hun gezichtsvermogen en spraakvermogen verliezen. U zult begrijpen waarom maar liefst 3% ernstig gehandicapt kan raken door het vaccin”.

Het spike-eiwit is een bioactief cytotoxine

Zoals Malone uitlegt, waarschuwde hij maanden geleden de Amerikaanse Food and Drug Administration dat het spike-eiwit – dat de COVID-19 “vaccins” uw cellen opdragen aan te maken – gevaarlijk zou kunnen zijn. De FDA wees zijn bezorgdheid van de hand en zei dat zij niet geloofden dat het spike-eiwit biologisch actief was. Bovendien hadden de vaccinmakers de injecties zo ontworpen dat de spike-eiwt zou blijven plakken en niet vrij zou rondzweven.

Wel, ze hadden het op beide punten mis. Het is inmiddels duidelijk dat het SARS-CoV-2 spike-eiwit inderdaad vrij rondzweeft en dat het biologisch actief is en ernstige problemen veroorzaakt. Het is verantwoordelijk voor de ernstigste bijwerkingen die bij COVID-19 “vaccin” zijn waargenomen, zoals in het hele lichaam bloedingsstoornissen, bloedstolsels en hartproblemen.

Dit zijn dezelfde problemen die we nu zien bij een duizelingwekkend aantal mensen die één of twee injecties met het COVID-19 “vaccin” hebben gekregen. Voor meer diepgaande informatie over hoe het spike-eiwit deze problemen veroorzaakt, zie het interview met Stephanie Seneff, Ph.D., en Judy Mikovits, Ph.D.

Het gebruik van het woord vaccin is hier niet echt op zijn plaats, en ik wil niet bijdragen aan het misbruik van dat woord. Deze injecties zijn duidelijk geen vaccins. Ze werken niet zoals de vorige conventionele vaccins. Zoals de eigenlijke uitvinder van de mRNA-vaccins in het interview duidelijk zegt, gaat het om gentherapie. Begrijp dus goed dat wanneer ik zeg vaccin of vaccinatie, ik het eigenlijk heb over gentherapie.

Spike-eiwit verspreidt zich door je lichaam

In een recent interview3 met Alex Pierson, besprak de Canadese immunoloog en vaccin-onderzoeker Byram Bridle, Ph.D., voorheen ongezien onderzoek dat hij had verkregen van het Japanse regelgevende agentschap via een freedom of information verzoek.

  Vrouw onthult hoe ze Ivermectine het ziekenhuis in smokkelde om stervende vader te redden

Het betrof een door Pfizer verrichte studie naar de biodistributie, waaruit bleek dat het mRNA in het vaccin niet op en rond de plaats van vaccinatie blijft, maar zich wijd in het lichaam verspreid, evenals het spike-eiwit.4

Dit is een ernstig probleem, aangezien het spike-eiwit een toxine is waarvan is aangetoond dat het cardiovasculaire en neurologische schade kan veroorzaken. Eenmaal in de bloedsomloop bindt het spike-eiwit zich aan bloedplaatjesreceptoren en aan de cellen die de wanden van de bloedvaten bekleden. Als dat gebeurt, kunnen bloedplaatjes samenklonteren, waardoor bloedstolsels ontstaan en/of abnormale bloedingen worden veroorzaakt. Deze en andere bevindingen zijn beschreven in “Vaccinonderzoeker geeft “enorme fout” toe, zegt dat spike-eiwit gevaarlijk ‘vergif’ is“.

Gevaarlijke hoeken werden afgesneden

Het spike-eiwit is ook giftig voor de voortplanting, en de biodistributiegegevens van Pfizer laten zien dat het zich ophoopt in de eierstokken van vrouwen. Kirsch haalt gegevens aan die suggereren dat het percentage miskramen onder vrouwen die het COVID-19 “vaccin” krijgen in de eerste 20 weken van de zwangerschap 82% is.5 Het normale percentage is 10%, dus dit is geen kleine opleving. Kirsch schrijft:6

“Het is verbijsterend dat de CDC zegt dat het vaccin veilig is voor zwangere vrouwen, terwijl het zo duidelijk is dat dit niet het geval is. Een van onze familievriendinnen is hier bijvoorbeeld het slachtoffer van. Ze kreeg een miskraam toen ze 25 weken zwanger was … Ze kreeg haar eerste prik 7 weken geleden, en haar tweede prik 4 weken geleden.

De baby had ernstige hersenbloedingen en andere misvormingen. Haar gynaecoloog had nog nooit van haar leven zoiets gezien. Ze haalden er een specialist bij die zei dat het waarschijnlijk een genetisch defect was (omdat iedereen in het narratief gelooft dat het vaccin veilig is, wordt het altijd uitgesloten als een mogelijke oorzaak).

Geen VAERS rapport. Geen CDC rapport. Toch zeggen de artsen waarmee ik heb gesproken dat het meer dan 99% zeker is dat het het vaccin was. De familie wil geen autopsie uit angst dat hun dochter erachter komt dat het het vaccin was. Dit is een perfect voorbeeld van hoe deze vreselijke bijwerkingen gewoon nooit ergens gemeld worden”.

Het is verontrustend dat het Pfizer biodistributie datapakket onthult dat er in het belang van de haast, hoeken zijn afgesneden, en een van de onderzoeksfacetten die zijn overgeslagen was reproductietoxicologie. En toch, ondanks het ontbreken van een eerste reproductietoxicologisch onderzoek en een snel groeiend aantal meldingen van miskramen (wat waarschijnlijk een aanzienlijke onderschatting is), dringt het Centers for Disease Control and Prevention er nog steeds bij zwangere vrouwen op aan zich te laten vaccineren. Waarom is dat?

Worden de VAERS-gegevens opzettelijk achtergehouden?

Bovendien zijn er, zoals in het interview wordt besproken, aanwijzingen dat de gegevens in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) worden gemanipuleerd, aangezien meldingen die waren ingediend, nu ontbreken. Waarom zijn ze verwijderd? En zonder toestemming van de indieners?

Uit Israëlische gegevens blijkt dat jongens en mannen tussen 16 en 24 jaar die zijn gevaccineerd, 25 maal meer myocarditis (hartontsteking) oplopen dan normaal.

Zelfs met die manipulatie is het aantal sterfgevallen dat wordt gemeld na de vaccinatie tegen COVID-19 hoger dan wat we ooit hebben gezien. Volgens Kirsch overtreft het sterftecijfer ten gevolge van COVID-19 injecties dat van meer dan 70 vaccins samen over de laatste 30 jaar, en het is ongeveer 500 keer dodelijker dan het seizoensgriepvaccin,7 dat historisch gezien het gevaarlijkst is geweest.

Andere ernstige bijwerkingen zijn ook buitensporig. Uit Israëlische gegevens blijkt bijvoorbeeld dat jongens en mannen tussen 16 en 24 jaar die gevaccineerd zijn, 25 maal meer myocarditis (hartontsteking) oplopen dan normaal.8 Bovendien sterven veel jongeren als gevolg van deze myocarditis.9

Malone wijst erop dat, bij het herlezen van de meest recente versie van de Emergency Use Authorization (EUA) die deze COVID injecties regelt, hij ontdekte dat de FDA ervoor koos om geen strikte gegevensverzameling en evaluatie na vaccinatie te eisen, ook al hebben ze de ruimte om dat te doen.

Zoals Weinstein opmerkt, is dit de zoveelste anomalie die om een antwoord vraagt. Waarom hebben zij gekozen voor zo’n lakse gegevensverzameling, het is immers onmogelijk om zonder die gegevens de veiligheid van deze producten te evalueren. Je kunt de gevaarsignalen niet identificeren als je geen proces hebt voor het vastleggen van effectgegevens en het evalueren van al die gegevens.

“De hele logica van EUA is dat je in feite het real-time vastleggen van belangrijke informatie vervangt door het prospectief vastleggen van belangrijke informatie. Maar om dat te doen, moet je de informatie krijgen en die moet rigoureus zijn”, legt Malone uit.

Andere anomalieën

Bovendien, zoals opgemerkt door Weinstein, als je een vaccin vrijgeeft onder noodgebruik – omdat je zegt dat er een ongekende noodsituatie is op gezondheidsgebied en er geen andere opties zijn, en het daarom de moeite waard is om een groter risico te nemen dan normaal – dan zou je het nog steeds niet moeten geven aan mensen die geen of weinig risico lopen op de ziekte in kwestie.

Hiertoe behoren kinderen, tieners en gezonde personen onder de 40 jaar, op zijn minst. Kinderen blijken van nature immuun te zijn tegen COVID-19,10 en er is aangetoond dat zij geen ziektedragers zijn,11 en bij mensen onder de 40 is het sterftecijfer door besmetting slechts 0,01%.12 Dat betekent dat hun overlevingskansen 99,99% zijn, en dat is zo goed als het kan zijn.

  Vaccins in je salade? Wetenschappers kweken met mRNA-vaccin gevulde gewassen om injecties te vervangen

Zwangere vrouwen zouden ook moeten worden uitgesloten, aangezien zij een hoge risicocategorie vormen voor experimenten, en iedereen die hersteld is van COVID zou moeten worden uitgesloten, aangezien zij nu een natuurlijke immuniteit hebben en geen vaccin nodig hebben. Uit een recent onderzoek van de Cleveland Clinic,13,14 bleek zelfs dat mensen die ten minste 42 dagen voor de vaccinatie positief waren bevonden voor SARS-CoV-2 geen extra baat hadden bij de prikken.

Toch worden al deze groepen met een ongelooflijk laag risico aangespoord en zelfs op ongepaste wijze gestimuleerd om zich te laten vaccineren, en ook dit is abnormaal gedrag. Een deel van de risico-batenanalyse is niet alleen het risico van ernstige gevolgen en overlijden als gevolg van de ziekte, maar ook de beschikbaarheid van alternatieve behandelingen, en hier hebben we de derde enorme anomalie.

We hebben een duidelijke onderdrukking gezien van informatie die aantoont dat er niet slechts één maar verscheidene effectieve remedies zijn die het risico van COVID-19 voor een aantal cohorten tot vrijwel nul zouden kunnen terugbrengen. Voorbeelden hiervan zijn hydroxychloroquine en ivermectine, die beide al tientallen jaren bij vele miljoenen mensen over de hele wereld veilig worden gebruikt.

Het voorzorgsbeginsel schrijft voor dat zolang een geneesmiddel of behandelingsstrategie geen schade aanricht, ook al is het positieve effect misschien gering, het moet worden gebruikt totdat betere gegevens of betere behandelingen beschikbaar komen. Dit is de logica die ze gebruikten bij mondkapjes (ook al bleek uit de gegevens overduidelijk dat er geen statistisch voordeel was en dat er een aantal mogelijke schadelijke effecten zijn).

Maar wat hydroxychloroquine en ivermectine betreft, hebben ze het gebruik van deze geneesmiddelen onderdrukt, ook al zijn ze uiterst veilig wanneer ze in de juiste doses worden gebruikt en is in vele tientallen studies aangetoond dat ze echt goed werken. Zoals Kirsch in zijn artikel opmerkt:15

“Herbestemde geneesmiddelen [zoals hydroxychloroquine en ivermectine] zijn veiliger en effectiever dan de huidige vaccins. In het algemeen vermindert een vroege behandeling met een effectief protocol je risico om te sterven met meer dan 100X, dus in plaats van 600.000 doden, zouden we minder dan 6.000 doden hebben. OPMERKING: Het vaccin heeft in de VS al meer dan 6.000 mensen gedood en dat is alleen door het vaccin (en telt niet de doorbraaksterfgevallen)”.

Artsen worden ook gemuilkorfd en hun waarschuwingen onderdrukt en gecensureerd. Dr. Charles Hoffe heeft het COVID-19 “vaccin” van Moderna toegediend aan 900 van zijn patiënten. Drie zijn er nu blijvend invalide en één is overleden. Nadat hij een open brief had geschreven aan Dr. Bonnie Henry, de provinciale gezondheidsofficier van Brits Columbia, waarin hij verklaarde dat hij “nogal verontrust was over het hoge aantal ernstige bijwerkingen van deze nieuwe behandeling “16 , werden zijn ziekenhuisprivileges ingetrokken.

Canadese arts uit ziekenhuis ontslagen na uitspraken over bijwerkingen COVID-19 ‘vaccin’

Bio-ethiek wetten worden duidelijk overtreden

In een essay van 30 mei 2021,17 besprak Malone het belang van geïnformeerde toestemming en concludeerde terecht dat censuur het zo maakt dat geïnformeerde toestemming eenvoudigweg niet gegeven kan worden. Geïnformeerde toestemming is niet alleen een leuk idee of een ideaal. Het is de wet, zowel nationaal als internationaal. De huidige vaccindrift is ook in strijd met bio-ethische principes in het algemeen.

“Bij wijze van achtergrondinformatie wil ik u vragen te begrijpen dat ik een specialist en voorvechter ben op het gebied van vaccins, en ook de oorspronkelijke uitvinder van het mRNA-vaccin (en DNA-vaccin) als kernplatformtechnologie. Maar ik heb ook een uitgebreide opleiding in bio-ethiek van de Universiteit van Maryland, Walter Reed Army Institute of Research, en Harvard Medical School, en geavanceerde klinische ontwikkeling en regelgevingszaken zijn kerncompetenties voor mij”, schrijft Malone.

“Waarom is het nodig om discussie en volledige openbaarmaking van informatie over mRNA reactogeniciteit en veiligheidsrisico’s te onderdrukken? Laten we de gegevens over ongewenste bijwerkingen in verband met vaccins grondig analyseren. Is er informatie of zijn er patronen te ontdekken, zoals de recente vondst van de cardiomyopathiesignalen, of de latente virusreactiveringssignalen?

We moeten de beste deskundigen op het gebied van biostatistiek en machine learning aantrekken om deze gegevens te onderzoeken, en de resultaten zouden – nee moeten – onmiddellijk beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Volgt u mij en neemt u even de tijd om de onderliggende bio-ethiek van deze situatie met mij te onderzoeken…

De onderdrukking van informatie, discussie en regelrechte censuur betreffende deze huidige COVID-vaccins, die gebaseerd zijn op gentherapie-technologieën, werpen een slecht licht op de hele vaccinatie-onderneming. Ik ben van mening dat het volwassen publiek wel tegen informatie en een open discussie kan. Bovendien moeten we alle risico’s van deze experimentele onderzoeksproducten volledig bekendmaken.

In deze context zijn de volwassen burgers in feite onderzoekssubjecten die geen geïnformeerde toestemming hoeven te ondertekenen vanwege de ontheffing van de EUA. Maar dat betekent niet dat zij niet de volledige bekendmaking van risico’s verdienen die men normaliter zou eisen in een document met geïnformeerde toestemming voor een klinische proef.

En nu dringen sommige nationale instanties aan op de inzet van EUA-vaccins bij adolescenten en jongeren, die per definitie niet direct in staat zijn geïnformeerde toestemming te geven voor deelname aan klinisch onderzoek – schriftelijk of anderszins.

Waar het hier om gaat is dat het onderdrukken van de openbaarheid en het debat over het profiel van de bijwerkingen van deze vaccins, in strijd is met fundamentele bio-ethische beginselen voor klinisch onderzoek. Dit gaat terug op de Conventie van Genève en de Verklaring van Helsinki.18 Er moet geïnformeerde toestemming zijn voor experimenten met menselijke proefpersonen”.

  Begrafenisondernemer slaat alarm: "Het aantal sterfgevallen is in de afgelopen zes maanden met 50% gestegen" (Video)

Experimenten zonder geïnformeerde toestemming zijn ook in strijd met de Code van Neurenberg,19 waarin een aantal ethische beginselen voor experimenten op de mens worden uiteengezet. Deze beginselen werden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de medische gruwelen die aan het licht kwamen tijdens de Neurenberg-processen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit meer zouden plaatsvinden.

Grenzen zijn overschreden die nooit meer overschreden mogen worden

In de VS hebben we ook het Belmont rapport,20 dat in Malone’s essay wordt aangehaald, waarin de ethische principes en richtlijnen voor de bescherming van menselijke proefpersonen in onderzoek worden uiteengezet, die vallen onder de U.S. Code of Federal Regulations 45 CFR 46 (subpart A). Het Belmont-rapport omschrijft geïnformeerde toestemming als volgt:

“Respect voor personen vereist dat proefpersonen, in de mate waarin zij daartoe in staat zijn, de gelegenheid krijgen te kiezen wat er al dan niet met hen zal gebeuren. Deze mogelijkheid wordt geboden wanneer aan adequate normen voor geïnformeerde toestemming is voldaan.

Hoewel het belang van geïnformeerde toestemming buiten kijf staat, heerst er onenigheid over de aard en de mogelijkheid van geïnformeerde toestemming. Niettemin is men het er in brede kring over eens dat het toestemmingsproces kan worden geanalyseerd als bestaande uit drie elementen: informatie, begrip en vrijwilligheid”.

Amerikanen, ja de mensen van de hele aarde, worden verhinderd vrijelijk toegang te krijgen tot, en delen van informatie over deze gentherapieën. Erger nog, we worden misleid door factcheckers en Big Tech-platforms die iedereen en alles wat kritisch of vragend over hen discussieert, verbieden of van desinformatie-etiketten voorzien. Dezelfde censuur verhindert ook het begrijpen van risico’s.

Ten slotte moedigen de overheid en een willekeurig aantal belanghebbenden bij vaccins, bedrijven en scholen aan om deze experimentele injecties verplicht te stellen, wat in strijd is met de regel van vrijwilligheid. Overheid en particuliere bedrijven creëren ook massale stimulansen om aan dit experiment deel te nemen, waaronder loterijen van miljoenen dollars en volledige studiebeurzen. Niets van dit alles is ethisch of zelfs maar legaal. Zoals opgemerkt door Malone:21

“… aangezien deze vaccins nog niet op de markt zijn toegelaten (vergund), is het dwingen van menselijke proefpersonen om deel te nemen aan medische experimenten specifiek verboden. Daarom zijn beleidsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid die voldoen aan algemeen aanvaarde criteria voor dwang om deel te nemen aan klinisch onderzoek verboden.

Als ik bijvoorbeeld een klinische proef met kinderen zou voorstellen en de deelnemers zou verleiden tot deelname door het uitdelen van ijsjes aan degenen die bereid zijn om deel te nemen, zou elke institutionele raad voor de veiligheid van menselijke proefpersonen (IRB) in de Verenigde Staten dat protocol verwerpen.

Als ik een klinisch onderzoeksprotocol zou voorstellen waarbij de bevolking van een geografisch gebied persoonlijke vrijheden zou verliezen tenzij 70% van de bevolking aan mijn studie zou deelnemen, dan zou ook dat protocol door elke IRB in de Verenigde Staten worden verworpen op grond van dwang tot deelneming van de proefpersonen. Dwang om deel te nemen aan de studie is niet toegestaan.

Bij klinisch onderzoek op mensen wordt dit in de meeste landen van de wereld beschouwd als een duidelijke grens die niet mag worden overschreden. Dus nu wordt ons verteld dat we van die eis mogen afzien zonder dat er ook maar een open publieke discussie over wordt toegestaan? Tot besluit hoop ik dat u zich bij mij zult aansluiten, een ogenblik stil zult staan en voor uzelf zult nadenken over wat er aan de hand is. De logica lijkt me duidelijk.

 1. Een geneesmiddel zonder vergunning voor gebruik in noodgevallen (EUA) blijft een experimenteel product dat wordt ontwikkeld in het kader van klinisch onderzoek.
 2. De EUA die door nationale autoriteiten is goedgekeurd, verleent in feite een kortdurend recht om het onderzoeksproduct aan menselijke proefpersonen toe te dienen zonder schriftelijke geïnformeerde toestemming.
 3. De Conventie van Genève, de Verklaring van Helsinki, en de hele structuur die ethisch onderzoek met mensen ondersteunt, vereist dat onderzoekspersonen volledig worden geïnformeerd over risico’s en zonder dwang moeten instemmen met deelname.”

Nogmaals, als uw agenda het toelaat, hoop ik van harte dat u de tijd neemt om naar Weinsteins interview met Malone en Kirsch te luisteren. Ja, het is erg lang – ongeveer 3 ½ uur – maar ze zijn allemaal scherpzinnig in hun observaties, wat een verhelderend gesprek oplevert. En vergeet niet Kirsch’s artikel “Should You Get Vaccinated? “22 te lezen en op grote schaal te delen.

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Een waanzinnige machtsgreep – Bent u al “opnieuw geconfigureerd” voor COVID?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelNieuwe records voor sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie in VS, EU en Italië
Volgend artikel“Maar uiteindelijk, na veel lijden en dood, zal de waarheid over deze kwade agenda zegevieren en zal er veel geween en knarsetanden zijn”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Ik heb een vraag over de vaccins. Ikzelf neem dit vaccin tegen Corona niet, maar van de 4 in Nederland gebruikte vaccins, zijn er bij mijn weten maar 2 met het mRNA (spike eiwit). De andere AstraZenika en Jansen schijnen op de oude manier zijn gemaakt, maar ook deze geven dezelfde klachten als het Phizer en Moderna vaccins. Maar ik kn het gemist hebben in jullie artikelen ovr de nadelen van de vaccins. Is dit waar, dat er 2 verschillende types vaccins zijn of zijn alle vaccins in Nederlad en of de wered.

  • @ Erwin Beerman – Rechtsboven in de pagina kun je een zoekopdracht starten en dan verschijnen de artikelen inherent het thema waarnaar je zoekt. Ook staan de diverse artikelen gerangschikt onder kopjes inherent de onderwerpen. O.a. bovenin de pagina.

   Persoonlijk heb ik gesproken met iemand die vertelde bevriend te zijn met een van de ontwikkelaars van de ‘vaccins’ – die geen vaccins zijn aangezien ze anders werken, maar onder die noemer zijn gebracht omdat deze dan niet hoefden te voldoen aan bepaalde richtlijnen – en deze persoon benadrukte dat de diverse inhoudsstoffen van de injecties op dezelfde manier werken. Dus welk merk er dan ook wordt gebruikt: het is allemaal troep – genetische zooi – en op korte of langere termijn gezondheid ondermijnend en/of direct dodelijk.

   Houdt dit blog dan ook vooral in de gaten; er komt een gigantische hoeveelheid aan informatie – met relevante bronmaterialen – voorbij. Ook is het zeer raadzaam om de artikelen welke reeds op FRONTNIEUWS staan rustig aan eens door te nemen.

   Groet – An Every Day Learning Student

 2. Dr Malone już został wykreślony jako odkrywca technologii mRNA z Wikipedii. Teraz jest nowy bohater. Hungarian biochemist Katalin Kariko is now suddenly praised by mainstream media as the inventor of mRNA vaccines. It’s a convenient choice, considering Kariko is the senior vice president of BioNTech, the creator of Pfizer’s COVID injection. Kariko’s unofficial biography also includes being a communist-era police informant.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in