Op 7 maart werd gemeld dat de sporen naar het opblazen van Nord Stream “naar Oekraïne leiden”. Het is interessant dat verschillende media, onder vermelding van verschillende bronnen, dit op hetzelfde moment meldden, wat duidt op een gecontroleerde mediacampagne, schrijft Thomas Röper.

Ik heb reeds het artikel in de New York Times vertaald (Duits) waarin werd gemeld dat een groep Oekraïners de Nord Streams heeft opgeblazen. Terwijl ik nog met de vertaling bezig was, meldden Duitse media ook dat de sporen naar de Nord Stream-opblazingen “naar Oekraïne leiden”. Dit was het resultaat van gezamenlijk onderzoek door de ARD-hoofdstudio, het politieke tijdschrift Kontraste van de ARD, SWR en Die Zeit. In tegenstelling tot het onderzoek van Hersh enkele weken geleden was dit zelfs het hoofdverhaal in het programma 20.15 van de Tagesschau.

De New York Times verwijst in haar artikel naar naamloze bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten, terwijl de Duitse media verwijzen naar eigen onderzoek en bevindingen van Duitse onderzoekers. De Amerikaanse New York Times en de Duitse media verwijzen dus duidelijk naar verschillende bronnen, maar publiceerden hun in wezen identieke “onthullingen” vrijwel gelijktijdig.

Aangezien het hier gaat om zogenaamd topgeheime bevindingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten en al even topgeheime bevindingen van de Duitse onderzoekers – de Duitse regering heeft immers geweigerd zelfs maar een enkele vraag over dit onderwerp te beantwoorden, onder verwijzing naar “geheimhoudingsbelangen” – moet men ervan uitgaan dat hier een door staatsagentschappen van de VS en de Bondsrepubliek gecoördineerde mediacampagne is opgezet; een andere verklaring is er volgens mij niet.

Daarom gaan we nu kijken wat erachter zou kunnen zitten. Ik zeg het maar meteen: ik doe hier iets wat ik niet graag doe, want in de tweede helft van dit artikel speculeer ik een beetje. Maar dit verhaal nodigt gewoon uit tot speculatie en het leuke is dat we in dit geval over een paar dagen of weken al weten of deze speculaties bevestigd zullen worden.

Het achtergrondverhaal

Het is geen speculatie dat de pijpleidingen zijn opgeblazen en het is ook geen speculatie, maar een feit dat het opblazen van de pijpleidingen door de westerse media snel onder het tapijt is geveegd, maar dat de kwestie de media en politici buiten de westerse mediabubbel niet met rust heeft gelaten, zoals ik keer op keer heb gemeld. Staten die niet behoren tot het door de VS gedomineerde Westen hebben zeker ongemakkelijke vragen gesteld, omdat het voor iedereen duidelijk was dat alleen staten van het Westen als daders konden worden beschouwd. Zelfs de New York Times heeft dit nu toegegeven toen zij in haar recente artikel schreef:

“Sommige eerste speculaties in de Verenigde Staten en Europa richtten zich op mogelijke Russische schuld, vooral gezien zijn bekwaamheid in onderzeese operaties, hoewel het onduidelijk is wat de motivatie van het Kremlin zou zijn om de pijpleidingen te saboteren, aangezien ze een belangrijke bron van inkomsten zijn en een middel voor Moskou om invloed uit te oefenen op Europa.”

Dit is precies wat nare “Russische propagandisten” zoals ik hebben geschreven sinds de pijpleidingen werden opgeblazen, en daarom is het verrassend dat uitgerekend de New York Times dit nu bevestigt. Maar als het niet Rusland was dat de pijpleidingen opblies, zoals de Duitse media altijd hebben gesuggereerd, dan zijn de enige mogelijke schuldigen de staten van het Westen die eerder het luidst tekeer gingen tegen Nord Stream: dit waren in de eerste plaats Oekraïne, Polen, de Baltische staten, Groot-Brittannië en vooral de leidende macht van het Westen, zonder wiens goedkeuring er niets beslissends gebeurt in het Westen, de VS.

Wist u dat Rusland de oorlog in Oekraïne nog steeds aan het verliezen is? II

Zoals gezegd was dit voor iedereen duidelijk, en daarom was de druk op de VS, als leidende macht van het Westen, om bij te dragen aan de opheldering internationaal groot. Toen ook Seymour Hersh zijn onthullingen publiceerde dat de VS de pijpleidingen hadden opgeblazen, werd de druk nog groter, omdat de VS op het internationale toneel te schande werd gemaakt en effectief werd ontmaskerd als het land dat een oorlogsdaad had gepleegd tegen onder andere zijn NAVO-bondgenoten, vooral Duitsland.

Bovendien was het rapport van Hersh, ook al probeerden de westerse media het in diskrediet te brengen, zeer gedetailleerd en overtuigend. De Amerikaanse regering heeft in feite geweigerd erop te reageren, door het Hersh-rapport eenvoudigweg “absurd” te noemen in plaats van het te weerleggen. En het weerleggen ervan zou niet bijzonder moeilijk zijn geweest, men had kunnen beginnen met de verantwoordelijken – d.w.z. de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president, het hoofd van de CIA en misschien de vice-admiraal van de Amerikaanse 6e vloot – voor het Congres te dagen en hen daar onder ede te ondervragen. Als het verhaal van Hersh onzin was, hadden zij onder ede alles tot in detail kunnen weerleggen en vooral duidelijk kunnen verklaren dat de VS er niets mee te maken hadden. Maar dat werd niet gedaan en de perswoordvoerders van de Amerikaanse regering spraken het rapport zelfs niet expliciet tegen, maar weigerden er commentaar op te geven met de woorden dat het “absurd” was.

Daarna stond de Amerikaanse regering onder veel internationale druk en trekkracht vanwege de Nord Stream explosie, zij wil immers meer landen voor haar anti-Russische en anti-Chinese koers winnen. Maar welk land zal zich bij de VS aansluiten als ze zich zelfs tegen hun eigen bondgenoten keren?

Een einde maken aan het Oekraïne-avontuur

In januari publiceerde de RAND Corporation, die zeer invloedrijk is in de VS, een paper waarin de Amerikaanse regering zeer duidelijk werd aanbevolen zich terug te trekken uit het Oekraïne-avontuur en waarin zelfs onomwonden de erkenning van Russische territoriale winst en de opheffing van de Russische sancties aan de orde werden gesteld. Het lezen van papers van de RAND Corporation is de moeite waard, want RAND schrijft de facto het buitenlands beleid van de VS en als RAND iets aanbeveelt, voert de Amerikaanse regering het heel vaak korte tijd later uit, zoals ik hier heb aangegeven met een voorbeeld uit 2019.

RAND heeft in zijn paper van januari 2023 vrij nuchter geanalyseerd dat de doelstellingen van de VS in Oekraïne zijn mislukt. De VS hebben de oorlog in Oekraïne uitgelokt om Rusland te verzwakken. Het verwachte doel was om de Russische economie te vermorzelen door de ongekende sancties en om Rusland internationaal te isoleren. Geen van beide is blijkbaar gelukt.

Daarom heeft RAND geanalyseerd wat de VS te winnen hebben bij het blijven steunen van Oekraïne als zij hun eigenlijke doel, het verzwakken van Rusland, niet kunnen bereiken. RAND concludeerde dat het blijven steunen van Oekraïne ongelooflijk duur is, maar de VS geen enkel overeenkomstig voordeel of winst oplevert. En RAND heeft openlijk gezegd dat het voor de VS niet uitmaakt of Kiev de controle over (voorheen) Oekraïense gebieden verliest aan Rusland, en dat het behoud van de grenzen van Oekraïne voor de VS niet zo’n prioriteit is dat het de kosten waard is.

Russisch bedrijf AEROSCAN presenteert officieel Izdelie-53 UAV

Daarom heeft RAND aanbevolen dat de Amerikaanse regering het Oekraïne-avontuur zo snel mogelijk beëindigt aan de onderhandelingstafel, zelfs als dat betekent dat Rusland de controle over delen van Oekraïne overneemt en als dat betekent dat de VS de sancties tegen Rusland weer moeten versoepelen. RAND is ook bereid het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en meer op te offeren, als de Amerikaanse regering maar snel een einde kan maken aan het Oekraïne-avontuur.

Er zit alleen één addertje onder het gras: de Amerikaanse regering heeft zowel haar bondgenoten als het publiek in het Westen, ook in de VS, zo grondig tegen Rusland gekeerd dat de Amerikaanse regering het moeilijk zal vinden om een dergelijke koerswijziging aan hen over te brengen. RAND schreef in dit verband het volgende:

“Een dramatische verandering in het Amerikaanse beleid van de ene op de andere dag is politiek onmogelijk – zowel in eigen land als tegenover bondgenoten – en zou hoe dan ook onverstandig zijn. Maar deze instrumenten nu ontwikkelen en ze bekend maken in Oekraïne en bij de Amerikaanse bondgenoten kan dienen als katalysator voor het begin van een proces dat deze oorlog kan beëindigen door middel van onderhandelingen binnen een tijdsbestek dat past bij de Amerikaanse belangen. Het alternatief zou een lange oorlog zijn die de VS, Oekraïne en de rest van de wereld voor grote uitdagingen zou stellen.”

Een verklaring voor de “dramatische verandering in het beleid van de VS”

De hamvraag was dus hoe de VS het publiek, maar ook de politici in het Westen, zo ver konden krijgen dat ze akkoord gingen met de “dramatische verandering in het beleid van de VS”.

Dit waren allemaal feiten, vanaf nu speculeer ik: als de Amerikaanse regering zou besluiten de RAND-aanbeveling uit te voeren, zou zij het Westen kunnen uitleggen dat het Oekraïne was die de Nord Streams opblies. Men zou Rusland kunnen blijven veroordelen voor zijn “aanvalsoorlog”, maar verklaren dat Kiev zich – om het beleefd uit te drukken – onvriendelijk heeft gedragen tegenover zijn beschermheren en dat het daarom niet langer Westerse steun kan verwachten op de schaal die het tot nu toe heeft gehad.

Men zou Kiev kunnen dwingen om met Rusland te onderhandelen en van Kiev de concessies kunnen eisen die RAND in zijn document voorstelt en die in feite bijna alles omvatten wat Rusland eist: erkenning van de nieuwe Russische gebieden inclusief de Krim, een neutraal Oekraïne, het opheffen (of in ieder geval sterk afzwakken) van de Russische sancties, enzovoort.

Dit kan relatief gemakkelijk aan het westerse publiek worden verkocht, ook al zal natuurlijk geen enkele deskundige het verhaal geloven dat Kiev in zijn eentje de Nord Streams heeft opgeblazen zonder medeweten van de VS en de NAVO. Maar de macht van de westerse media kan wonderen verrichten op de publieke opinie in het Westen, zoals het monddood maken en in diskrediet brengen van het Hersh-rapport onlangs weer heeft aangetoond. Voor de VS is het, zoals men van RAND kon leren, alleen belangrijk om de “dramatische verandering in het beleid van de VS (…) zowel in eigen land als ten opzichte van zijn bondgenoten” uit te leggen. En dit is wat de westerse media kunnen doen door het onderwerp “Oekraïne heeft Nord Stream opgeblazen” enige tijd in de krantenkoppen te houden.

Oekraïne Dag 13: De val van Mariupol gaat dicht nu Rusland naar het oosten begint te trekken

We kunnen dus in de komende dagen de eerste tekenen vinden of dit misschien het plan van de Amerikaanse regering is, als de westerse media op deze kwestie springen. Als zij de kwestie onmiddellijk weer begraven, is het onwaarschijnlijk dat mijn speculatie doel treft.

Maar laten we aannemen dat mijn speculatie juist is.

De uitvoering

Het vreemde bezoek van kanselier Scholz aan Washington, waarbij hij alleen naar de VS vloog zonder adviseurs of journalisten, om vervolgens twee uur lang privé te praten met de Amerikaanse president Biden en snel een kort en volledig inhoudsloos interview te geven aan CNN, heeft tot veel speculaties geleid.

Het is niet onmogelijk dat Scholz in Washington voor een voldongen feit is gesteld en is ingezworen in de voorbereide mediacampagne over “Oekraïne heeft Nord Stream opgeblazen”. Het is immers een zeer vreemd toeval dat deze berichten slechts vier dagen na het raadselachtige bezoek van Scholz aan het Witte Huis door Amerikaanse en Duitse media werden gepubliceerd.

Dat het een mediacampagne is, blijkt uit het bovengenoemde feit dat Duitse en Amerikaanse media op dezelfde dag verwijzen naar verschillende bronnen die hun topgeheime informatie hebben gelekt, waarin in wezen hetzelfde staat: een groep Oekraïense staatsburgers is in een klein zeiljacht vanuit Duitsland naar de pijpleidingen gevaren, waar speciale duikers (onopgemerkt door de naadloze NAVO-surveillance van de Oostzee bij Denemarken en Zweden) de explosieven aan de pijpleidingen hebben bevestigd.

Het verhaal is absurd en volkomen onrealistisch, maar de westerse media zijn er zelfs in geslaagd het publiek te doen geloven dat de paspoorten van de aanslagplegers van 9/11 intact in het puin werden gevonden onmiddellijk na het instorten van de Twin Towers, wat de reden is waarom oorlogen tegen Afghanistan en Irak dringend noodzakelijk waren. Daarbij vergeleken is het verhaal van het zeiljacht dat de explosieven ongemerkt in de streng bewaakte Oostzee kon plaatsen, ronduit geloofwaardig.

Achterover leunen en wachten

Nu hoeven we alleen nog maar af te wachten of de westerse media het verhaal “Oekraïne blies Nord Stream op” prominent in beeld zullen brengen. En mocht dat gebeuren, dan kunnen we met grote nieuwsgierigheid afwachten hoe de eerste westerse politici de steun aan Oekraïne in twijfel zullen trekken en zullen eisen dat Kiev uiteindelijk met Rusland onderhandelt.

Maar misschien zit ik er ook naast met mijn kleine speculatie en streven de duidelijk gecoördineerde publicaties over de vermeende Oekraïense leiding tot het opblazen van Nord Stream door Duitse en Amerikaanse media een ander doel na.

Voorspellingen zijn altijd moeilijk, zoals we weten, vooral als ze betrekking hebben op de toekomst. Laten we afwachten…


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De Europese Unie: De verliezer in het Oekraïne-conflict – Hoe het ook aflooptVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne gaat verliezen – De deur naar een regeling is gesloten
Volgend artikelJonge mensen met bloedstolsels en amputaties na COVID-19 vaccinatie worden voorgelogen, en de media gebruikt hen om tegen ons te liegen
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

36 REACTIES

 1. Even kort door de bocht, natuurlijk mag deze aanslag op beide gaspijpleidingen niet afstralen op de Verenigde Staten, net zoals de Convid-19 scam, Oekraïense President Zelensky ziet met angst en beven zijn geplande presidentsschap met de dag kleiner worden, dus het Angelo Amerikaanse Kabbalismse wil nu van hem af om de simpele reden dat de oorlog verloren dreigt te worden, zo Zelensky is obsoleet geworden n.m.m. in afwachting van een nieuwe puppet die de zaken enigzins recht kan trekken, maar zó ver komt het niet denk ik, de Russen gaan met de scepter zwaaien.

  • Sterker nog dit is een OORLOGSDAAD VAN AMERIKA, TEGEN EEN ANDER NAVO LAND DUITSLAND.
   WE ZIJN DUS ALS EUROPA IN OORLOG MET AMERIKA😡😡😡‼️ EEN ANDER NAVO LAND…..
   HOE SMERIG WIL JE HET HEBBEN. ‼️‼️

   Het toestel waarmee het gebeurt is : is een NAvy Poseidon NA 8 subhunter. zonder Hex code , hij moest dus onherkenbaar zijn
   Dit is door een vliegtuig spotter gespot met een “ Skyglass “ programma. ( te zien geweest bij BLCKBX TV ) filmpje slecht maar in mijn bezit.)
   Hij is bijgetankt in de lucht en vloog daarna op zijn doel af deed een flinke daling en bombardeeerde DUITSLAND HUN TOTALE ECONOMIE……‼️‼️‼️

   Van je vriendjes moet je het maar hebben……
   Smeerlappen zijn het in Amerika…… Duitsland met Rusland ( gas) samenwerken is een bedreiging voor hen….. en dan steek je ze maar een dolk in de rug en vernietig je hun totale industrie…….. wat hebben wij nog met Amerika…….We gaan in Europa allemaal kapot door deze smerige daad……
   Van mij mag de hele regering daar ontploffen…..

   • Anna maart 8, 2023 at 16:44

    De laatste grote aanval op Duitsland (Morgentau Plan v2.0)

    Door Hans-Jürgen Ganzen

    De Amerikanen zullen hoe dan ook tevreden zijn. Wat er ook gebeurt in Oekraïne. Want ze hebben hun echte doel bereikt: de definitieve vernietiging van Duitsland. Na drie pogingen is Duitsland eindelijk ten onder gegaan, hijgend en op het punt om te kreperen. De drie pijlers waarop de grootsheid van Duitsland ooit rustte, zijn vernietigd: het leger, het onderwijs en de economie. Helaas staat de wacht aan de Rijn op de verkeerde plaats. En omdat het onderwijs in Duitsland zo beroerd is, heeft nog bijna niemand in Duitsland door wat er werkelijk aan de hand is.

    https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20231/der-letzte-grossangriff-auf-deutschland/

    ‘Voorgoed voorkomen dat Duitsland een derde wereldoorlog start’

    https://historiek.net/morgenthau-plan/153738/

    Volgende week woendag 15-maart-2023 maak ik mijn stem ongeldig, dan wordt mijn stem wel meegenomen in de opkomst.

 2. Straatje schoonvegen lukt niet meer, alleen Ruslandhaters zullen het hier grondig mee eens zijn. Ondanks dat Oekraine heeft gezegd dat ze hier niets mee te maken hebben. Voor deze keer wil ik ze wel geloven.

 3. Zal mij benieuwen of ze hier in Den Haag bij het ICC deze info ook serieus nemen.

  Het zal wel weer een zelfde theaterstukje als het MH17 schijnproces worden waar ze heel lang en duur op onze kosten vergaderden, daarna alle bewijzen van tafel hebben geveegd en gewoon Poetin de schuld gaven.
  En een paar onderknuppels die ze hebben kunnen pakken straf hebben opgelegd want ja, ze moeten toch met iets op de proppen komen om de nationale wraakgevoelens van de schapies te kunnen kanaliseren.

  • Ik vertrouw het ICC ook voor geen meter maar als wij vol de druk op de ketel houden dan kan het misschien nog goed komen.

   Tot nu toe heeft het ICC alle schijn tegen en veroordelen ze alleen zwakke kwetsbare landen. Ze hebben Amerika ook niet aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Iraakse gevangenissen en het bombarderen van vele burgerdoelen.

   Wij zullen het ICC onder druk moeten zetten dat ze nu wel hun werk naar behoren doen. Wij moeten er dan ook bovenop blijven zitten en ons niet af laten leiden !!

   • Het is best komisch als je beseft dat het ICC gebouw staat in de facto Nederland. Dat in de Jure niet bestaat. Maar een postzone is van Amerika, die het zelfde ICC niet erkent. Waar dan ook geen recht gesproken wordt, trouwens in geen enkele rechtbank wordt rechtgesproken. Het zijn controlerende administratie ambtenaren.

    Er wordt 3 rechtssystemen gehanteerd, 1ste keer of alles juist volgens het UCC is uitgevoerd. Trekken de rechters zich terug en komen daarna terug is het een andere zaak geworden, dan valt het onder zeerecht waar gekeken wordt of de verdachte de Dead At Sea status heeft en bij ja altijd schuldig is. De 3de rechtsysteem is het Romeinserecht, maar die is officieel in 2013 afgeschaft door de vorige paus.

 4. Het zou mij niet verbazen als het westen binnenkort een false flag organiseren om het volk te overtuigen dat we de oorlog moeten verklaren aan Rusland ( ik zal ten alle tijden weigeren aan iedere vorm van oorlogshandelingen of steun van iets deel te nemen).

  Waar ik mensen op wil wijzen is het volgende. Als er iets gebeurt download dan de eerste 24 uur zoveel als mogelijk van YouTube of ander media. Na 24 uur gaan ze alle video’s voorgoed verwijderen die op een false flag kunnen duiden. Bewaar deze video’s op een usb stick zodat ze nooit verloren gaan.

  Op deze manier heb ik al veel false flags kunnen aantonen. False flags rammelen vaak aan alle kanten maar je hebt maar 24 uur om te downloaden daarna gaan ze zaken verwijderen.

 5. De VS heeft in het verleden al zo vaak gelogen over van alles dat ze inmiddels niet geloofwaardig meer zijn met alles wat ze zeggen.
  De VS staan voor mij als; Volkomen Schijnheilig.

 6. Amerika gaat nog verder, aardbevingen in Siberië, waar de meeste olie en gas gewonnen wordt, en Rusland antwoord met aardbevingen aan de westkust van de VS met wereldwijde kustoverstromingen (edgar cayce)

 7. Ik sta er van te kijken dat niemand reageerde op de NOS hoe ze weer Rusland framen met een oorlogsmisdaad die er gewoon niet is/was.
  De NOS plaatste deze image enkele seconden en daarna ging het beeld enkele seconden op zwart. Heeft iemand gezien dat de man is neergeschoten, heeft iemand deze man dood op de grond zien liggen ? Heeft iemand bloed gezien ?

  Jammer dat ik hier de foto van deze man niet kan plaatsen.

  NOS STOP MET VERTELLEN VAN LEUGENS, STOP MET MANIPULEREN VAN HET VOLK.

  https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6254337/video-vermeende-executie-ongewapende-oekraiense-militair-duikt-op.html

  Ziet deze man de dood in de ogen of staat hij rustig een sigaretje te roken ?

  Van alle beschuldigingen van Russische oorlogsmisdaden heb ik nog NOOIT 1 sluitend bewijs gezien.

  • Nou Peterus,ik zal je zeggen,ik heb veel martel clipjes gezien van oekras naar Russen toe.Kan er niet 1 vinden van Russen op oekra.Natuurlijk gebeurd dat wel,maar ik vind NIETS!! Zie veel clipjes van oekras die blij zijn dat de Russen er zijn of aan komen.Ook van oekras die zelenski verwensen en pro Rusland zijn.Je weet niet meer wat te geloven.Als er clipjes zijn/waren wordt dat uiteraard breeduit gemeten in t nieuws.Maarrrrr NIKS.Heb executies gezien…echt verschrikkelijk,maar ja MOET alles weten.Mensen martelen en shit.Wij als mens zijn verrot.

   • Dat is precies wat ik bedoel. Ze hebben geen enkel bewijs dat Russen zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Andersom heel veel.

     • Okay, maar hoe weten we dat het is gedaan door Russen? Ik neem niet zomaar alles aan. We kennen de verhalen hoe oekies hun eigen mensen doodschieten.

      En reken er op dat als het waar is en Poetin komt er achter wie het gedaan heeft dat hij zwaar gestraft zal worden en wie weet doodgeschoten, Poetin accepteert dit soort dingen niet.

 8. Amerika is duidelijk bezig met een exit-strategie. De verkiezingen komen eraan en ze hebben al 140 miljard dollar over de balk gegooid en er is weinig steun meer om nog meer kapitaalinjecties te geven wat feitelijk betekent dat het einde oefening is voor Oekraïne. Wat zijn het toch een vuile ratten. Ze geven of Oekraïne de schuld of ze geven Russische nationalisten de schuld van het bombarderen van Nordstream. Sta niet raar te kijken als ze Russische nationalisten die anti Poetin zijn gaan beschuldigen van deze oorlogsmisdaad.

  • als exit-strategie lijkt het mij een beetje knullig, maar het gaat er dan alleen maar om of ze de schaapjes kunnen overtuigen. feiten en de daaraan gekoppelde kritisch denkende mensen worden toch wel genegeerd.
   maar als dat zo is dan hebben ze wel een probleem met de belanghebbenden in het gebied, als vanguard, blackrock, soros, shell en rabobank.
   we gaan het wel zien

 9. Komandant joe pontius pilatus wast zijn handen in onschuld. Wat een goede grap. Ze verkopen eerst openlijk dat NS zal ophouden te bestaan als er een invasie komt om dan de schuld op een ander mans nek te duwen omdat de gevolgen van hun daden zeer ver reikend zouden gaan zijn….

  Wat een bende hipocriete lafbekken, de rambos in pampers…

 10. Op het YouTube kanaal van BLCKBX TV was een paar dagen na het bombarderen van de pijpleidingen een filmpje te zien van een vliegtuig spotter die het hele bombardeer proces heeft gefilmd.
  Met het type vliegtuig erbij en het vliegtuig moest zelfs bij tanken.
  De gespreks partners aan de tafel verwonderden zich erover dat dit zomaar “ open en bloot te zien was”
  Daarom heb ik het met mijn foto toestel gefilmd vanaf mij I pad……
  Ik ben niet zo handig met computers en weet niet hoe ik het hier moet bij sluiten maar ik zou het graag te beschikking stelen aan frontnieuws….…….
  FRONTNIEUWS Neem dan a.u.b. Contact met mij op…… U HEBT MIJN E MAIL ADRES….. ik kan het per ap versturen…..

  HET WAS EEN U.S. NAVY POSEIDON 8 Navy SUBHUNTER. aircraft wat niet te traceren was de HEX CODE WAS ONZICHTBAAR. HET VLIEGTUIG HEEFT BIJ GETANKT EN VLOOG DAARNA MET EEN FIKSE DALING NAAR DE PLAATS VAN DE PIJPLEIDING EN VLOOG DAARNA IN DE RICHTING ( noorden) weer terug.
  Deze beelden zijn van een cyber vliegtuig spotter en de mensen achter de Desk bij BLCKBX waren stom verbaasd dat dit openlijk zichtbaar was.

  • @anna

   O verschrikkelijk Anna.Ik heb alle clips van oorlogsmisdaden opgeslagen gehad,maar door een fout ben ik allles kwijt.OOK omdat ik geen verstand heb van technologie.Zo mn best gedaan zodat ik mensen kon laten zien wat er ECHT gebeurd.Ik voel me hopeloos omdat ik geen verstand heb van computers en zo….alleen the basics.Zoveel moeite gedaan,zoveel tijd in gestoken.Alles weg.Verdomme.

 11. Het grootste lulverhaal in jaren van die mongool Biden en Sholz.
  Duitsland heeft het grootste LUL aan het bewind zo’n domme koe hebben ze nog nooit gehad dat geld voor US het zelfde .
  The US krijgt iets heel naars in een paar jaar of eerder , Texas wil uit de unie door middel van een referendum Ben benieuwd hoe dat afgaat lopen , hopenlijk oorlog in hun eigen tent.
  En Duitsland , de mensen daar doen er goed om wat er nu zit om daar tegen opstand te komen , de Groenen eendvogels hebben in 2 jaar het hele land naar de kloten geholpen ,dommer volk als dat wat er nu zit moet nog geboren worden

 12. De speculaties van Thomas Röper, dat er nu een gecoördineerde mediacampagne komt om Ukraine te beschuldigen van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen om zo dat land aan de onderhandelingstafel te krijgen, zijn te mooi om waar te zijn. Het is inmiddels het zgn. “collectieve Westen” dat de onderhandelingen over vrede in de weg staat. Ik kan me niet voorstellen dat de Oekraïense nationalistische leiders de vredesonderhandelingen afwijzen, ook al trekken ze zich weinig aan van “eigen” bevolking. Een vrede met de territoriale en politieke concessies aan Rusland, zoals het RAND-rapport voorstelt, zou onverteerbaar zijn voor de Westerse machtjunkies.

 13. G20-landen worden sinds WW2 voor de ZioNAZI Banksters door hun in bezit zijnde GEHEIME diensten zoals CIA-NSA-FBI-Mossad-MI5/6-BND/DVD-AIVD en ettelijke anderen …… en met de in hun bezit zijnde media (aan top de Rotschild-Rockefeller-roeptoeters Reuters-AP-Bloomberg-Washington Post-New York Times-Newsweek-de Telegraaf-Bild-Google- en alle TV met behulp van onze belastinggelden geterroriseerd en gehersenspoeld.

 14. Misschien een idee om net als Nine for News zo’n robot audioversie er bij te doen.
  Ik lees de hele dag al. Die ellenlange artikelen laat op de avond is een beetje te veel van het goede.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in